Några vanliga orsaker till rationell kritik och rationell rädsla för Islam (felaktigt kallat islamofobi)

Av innehållet i artikeln på svenska Wikipedia, men även på engelska Rational Wiki om islamofobi så framgår det inte exakt vad det är som orsakar kritik mot islam eller s.k. ”islamofobi”. Därför har jag här med källhänvisningar lagt in det som jag återkommande påträffar som orsak till extrem ovilja, äckel och rädsla för Islam.

1. Kravet på underkastelse och lydnad

Den som bekänner sig till Islam kallas muslim. (Källa: Wikipedia om Islam) Ordet islam i sin grundform betyder underkastelse och lydnad (Källa: Wikipedia om Islam). Underkastelse och lydnad brukar vara kännetecknade hos religiösa galna sekter som leds av en dominant sektledare och i fascistiska ideologier.

Människor kan även tänkas associera detta med skräckupplevelser från sin värnpliktstid då de mött galna befäl, eller från dokumentärer om nazismen eller USA-regimens olagliga härjningar i världen. Detta krav på lydnad och underkastelse kan därför orsaka både kritik mot islam men även orsaka extremt irrationellt beteende s.k. “islamofobi”.

2. Diskrimineringen mot annan tro

Muslimen skall enligt religionen be och bl.a. ange att Muhammed är Allahs profet fem gånger per dag i riktning mot Mecka i Saudiarabien. (Källa: Wikipedia om Islams fem pelare) Det är idag förbjudet att i Saudiarabien utöva någon annan religion än islam i offentliga sammanhang. (Källa: Wikipedia om Wahhabism) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

3. Den stora andelen våldsamt bokstavstroende inuti sekten

Wahhabismen har även mycket gemensamt med salafismen, och betraktas av vissa som en gren av denna inriktning.(Källa Wikipedia om Wahhabism) Salafisterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna.(Källa Wikipedia om Salafism) Salafistjihadisterna drivs av en militant radikalism och deras mål är en global islamisk stat, ett nytt kalifat. Bland företrädarna för militant islamism, salafijihadism, märks bland andra al-Qaida, Boko Haram och Islamiska Staten (IS). I Sverige missionerar moskén i Gävle och organisationen Swedish United Dawah Center (SUDC) för salafismen enligt forskare på Malmö Högskola. (Källa: Wikipedia om Salafism) En ny undersökning (gjord av organisationen Varken hora eller kuvad) visar att var tionde elev i Göteborgs invandrartäta förorter stöder grupper som Islamiska staten och andra slags jihadister. Dessutom beskriver sig varannan som mycket religiös och hedersförtrycket samt alieneringen gentemot det svenska samhället är starkt. (Källa: http://avpixlat.info/2016/10/28/var-tionde-elev-i-goteborgs-fororter-stodjer-religios-extremism/) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

4. Bristen på mänskliga rättigheter där religionen praktiseras strikt

Om Saudiarabien: Församlings- eller religionsfrihet existerar inte. Politiska partier och fackföreningar är inte tillåtna och det finns inte någon strejkrätt. Den arbetsrättsliga situationen för många gästarbetare rapporteras fortfarande vara bristfällig. Kvinnor förblir diskriminerade och står under manligt förmyndarskap. (Källa: Wikipedia om Saudiarabien Mänskliga rättigheter) För en demokratiskt lagd människa som är för humanism, jämlikhet eller jämställdhet eller har kristna värderingar kan detta orsaka islamofobi eller kritik av islam.

5. Upphöjande av profeten Muhammeds uppenbarelser och handlingar till lag

Muslimen tror att: Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) (Källa: Wikipedia om Koranen). Hadith är den nedtecknade islamiska berättelse och tradition som utgår ifrån islams profet Muhammeds sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika situationer – det vill säga vad Muhammed sagt, gjort eller stillatigande accepterat att någon i hans närhet sagt och gjort. (Källa: Wikipedia om Hadith) Sharia stöder sig på föreskrifter i 350 verser i Koranen (Muhammeds uppenbarelse), samt på exempel ur Muhammeds sunna, som återfinnes i haditherna. Sharia vänder sig inte bara till den enskilde troendes personliga samvete, etik och rättspatos, men utgör även grund för politisk islam (islamism) (Källa: Wikipedia om Sharia)

Mer om de Sharia-lagar som definierar vilka straff som ska ges till kafirer/otrogna vid olika brott mot islam:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/07/05/vad-ar-en-kafir-ar-du-en-kafir-ar-jag-en-kafir-vad-kommer-ske-med-kafirer/

6. Pedofili

Aisha giftes bort vid 6 års ålder med profeten Muhammed som då var 53 år. Vid 9 års ålder fullbordade Muhammed äktenskapet. (Källa: Wikipedia om Aisha) Detta leder till återkommande fall av pedofili och våldtäkter mot minderåriga inom ramen för Islam. Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

7. Mängden människor som anser att imamer (lärare/ledare av islam) är ofelbara

Muhammed, liksom de tolv stora imamerna, anses av shiamuslimer vara ofelbara. (Källa: Wikipedia om Muhammed) Man uppskattar att omkring 10 % av världens muslimer är shia, vilket motsvarar omkring 215 miljoner shiamuslimer i hela världen. (Wikipedia om Shiamuslimers utbredning) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

8. Terrorismen

Den terrorism som islamistiska organisationer utsatt oskyldiga/otrogna människor för. (Källa: Wikipedia om al-Qaida, Boko Haram och Islamiska Staten.) Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

9. Dödshot mot apostater och islamkritiker

http://www.friatider.se/islamkritiker-tvingas-g-under-jorden
http://countervortex.org/node/3855
Detta kan orsaka islamofobi eller kritik av islam.

Matematik – Exponentialfunktionens (Tillväxtens) effekt på folkmängd och ett lands religion

Inte alla kunde hålla ögonen öppna på matematik-lektionerna i skolan, men så hade de kanske inte heller så intelligenta matematiklärare som ex. Albert Bartlett som i denna video inte enbart går igenom matematiken med tillväxt, men även gör målande och talande exempel i verkligheten.

För att rädda hela Sverige från villfarelser, har jag nu därför själv gjort några målande exempel med exponentialfunktionen som grund. Jag hoppas att det kan få de som ännu inte vaknat att, KUCKELIKU!!!, vakna upp ur kortsiktiga villfarelser och istället bli motiverade till att stödja Vetenskapliga partiets viktigaste politiska punkt om nedväxt till balans med naturen, en punkt som INGET annat parti i Sverige stödjer, mig veterligen, säkerligen heller inte de flesta av dina vänner eller din familj har till fullo fattat… än…

Det är inget konstigt alls. Alla besitter inte förmågan att se samband lätt (IQ) eller så saknar de motivationen att förstå, eller så saknar de förmågan att känna med framtidens barn (EQ). Albert Bartlett anser:

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett Källa: Citat om Population

Det enda vi kan göra är att tålmodigt förklara och göra exempel ur verkligheten som kan intressera, locka till skratt och entusiasmera. Nu till några egna trevliga små experiment med exponentialfunktionen om jag skapat i Linux Xubuntu med LibreOffice Calc.

Här nu först ett talande exempel på vad den framtida folkmängden skulle bli i Sverige om 1000 år om vi skulle ha en tillväxt av befolkningen med en fördubbling av folkmängden ungefär vart 40:e år:
https://vetenskapligapartiet.files.wordpress.com/2016/10/tabell-diagram-folkmc3a4ngd-sverige-2016-3016-exponentialfunktion.jpg
…mycket komiska siffror, eller hur? :-)

(Jag noterar f.ö. via CIA att befolkningstillväxten i Egypten verkar ligga på 2,51%. Det gör att fördubblingarna i Egypten nu inträffar ungefär vart 30 år inte var 40:e år som i exemplet ovan.)

Så har jag gjort ett diagram som beskriver en approximering av islamismens potentiella utbredning i Sverige, d.v.s. den islamism som vi sett resultatet av i ex. Syrien, d.v.s. att de sekulära och ateisterna inte skaffar barn i lika stor omfattning som islamisterna: https://vetenskapligapartiet.files.wordpress.com/2016/10/diagram-sveriges-vc3a4g-mot-sharia-exponentialfunktion.jpg De kristna har jag gett en försiktig ökning på 2% per år och islamister som gillar Sharia-lagar har jag gett en ökning med 5% per år, d.v.s. 2,49% mer än Egyptens befolkningsökning.

Så tänkte jag att vi i mångkulturens namn bör lägga till den mångkulturellt justerade åldern för giftermål.
https://vetenskapligapartiet.files.wordpress.com/2016/10/diagram-mc3a5ngkultur-c3a5lder-giftermc3a5l-sverige.jpeg Jag har styrt åldern medelst andelen för och emot sharia och satt åldern i förhållande till antalet individer för och emot. För det var ju tydligen så att den 53-årige Muhammed själv gifte sig med en 6-åring vid namn Aisha, d.v.s. något som sekten islam alls inte fördömer då profeten anses vara fullkomligt perfekt. Detta fenomen har naturligtvis påverkat den muslimska delen av världen, till många barns sannolika förtvivlan.

Men det perfekta var kanske att profeten Muhammed väntade enda tills hon var nio år innan han fullbordade äktenskapet och s.a.s. då påbörjade befolkningsökningen tillsammans med henne? Tja. Jag vet inte. Det får muslimerna själva svara på, d.v.s. de som fortfarande tillhör sekten islam och inte lämnat den likt ex. Ayaan Hirsi Ali.

Nu till ett mycket viktigt diagram i sammanhanget, nämligen om frågan när Vetenskapliga partiet kommer in i riksdagen 2018 och hur stort då partiet kommer bli. De tre olika kurvorna beskriver hur storleken på valdagen 2018 beror av om det sker en tillväxt med fördubbling, tredubbling eller fyrdubbling per månad:
https://vetenskapligapartiet.files.wordpress.com/2016/10/tabell-diagram-vetenskapliga-partiet-antal-medlemmar-exponentialfunktion.jpg

Hur det blir hänger naturligtvis på dig och resten av befolkningens förmåga att förstå exponentialfunktionen, samt motivationen att agera på den, ex. genom att få motivationen att rösta in Vetenskapliga partiet via Valsamverkanspartiet.

Har du motivation och handlingskraft? Inte? Här kan du få lite motivation från Vetenskapliga partiet. Har du frågor eller tyckte att diagrammen var trevliga så skriv gärna några rader, donera gärna en slant till någon som gör något bra för framtidens generationer, läs mer om vår politik eller bli medlem!

Mer intressanta siffror och diagram i sammanhanget:
http://friasidor.is/folkmordet-feb-2017-hur-manga-svenskar-finns-i-sverige/

Vad är en Kafir? Är du en Kafir? Är jag en Kafir? Vad kommer ske med Kafirer?

Nu ska vi utreda ordet Kafir. Här ett citat ur svenska wikipedia:

Kafir är den allmänna benämningen på var och en som förnekar Muhammeds profetiska sändning och Koranens gudomliga ursprung.

Men artikeln är något ofullständig så jag citerar och översätter punkter ur Engelska Wikipedia under rubriken ”Types of disbelief” (dvs. typer av otrohet) och kommenterar varje punkt:

1. Kufrul-‘Inaad: Otrohet utav envishet. Detta gäller för någon som känner till sanningen och erkänner att de vet sanningen, och känner Koranen med sin tunga, men vägrar att acceptera den och avstår från att göra ett uttalande. Allah säger: Kasta i helvetet var envis otrogen.

Här drabbas bara sektmedlemmar som känner motivation att se andra sanningar, ex. använda vetenskapliga metoder i sitt sanningsökande eller känner sig nödgade att byta till en mer kärleksfull religion. Vad händer om man förnekar det vetenskapliga sanningsökandet utav ren envishet och därigenom trotsar Allah? Är man då en värre Kafir?

2. Kufrul-Inkaar: Misstro genom förnekelse. Detta gäller för en person som förnekar med både hjärta och tunga. Allah säger: De erkänner Allahs förtjänster, men ändå förnekar dem. De flesta av dem är icke troende.

Ok. Denna punkt tolkar jag som en person som inte känner Gud i sitt hjärta och inte beskriver denna känsla i sitt tal. Under denna punkt är jag inte skyldig även om min definition av Gud är något annorlunda än de stora religionerna. Min definition av Gud är enhet, sanning och ren kärlek.

3. Kufrul-Kibr: Misstro av arrogans och stolthet. Ett exempel på denna typ av Kufr är otroheten från djävlarna (Iblis).

Iblis verkar syfta på någon som skapar förtvivlan. Här är jag inte skyldig för jag försöker skapa hopp för oss alla och framtidens generationer. Vad händer med den muslim som med sin arrogans mot ex. andra religioner eller ateister skapar förtvivlan? Vad händer med de muslimer som skapar den överbefolkning som med den exponensiella funktionens logik leder till krig, svält och förtvivlan? Är denna arrogans från muslimer ett tecken på att man är en djävul själv?

4. Kufrul-Juhood: Misstro ur förkastande. Detta gäller för någon som erkänner sanningen i sitt hjärta, men avvisar det med tungan. Denna typ av kufr är tillämplig på dem som kallar sig muslimer men som förkastar alla nödvändiga och accepterade normer av Islam liksom Salaat och Zakat. Allah säger:. De förnekade dem (våra tecken) även om deras hjärtan trodde på dem, utav trots och arrogans.

Här känner jag mig heller inte skyldig. Jag verkar och lever enligt det jag tror på. Här drabbas människor som vet vad som är sant och rätt men ändå inte känner motivationen eller modet att göra rätt.

5. Kufrul-Nifaaq: Misstro ur hyckleri. Detta gäller för någon som utger sig för att vara en troende, men döljer sin misstro. En sådan person kallas en munafiq eller hycklare. Allah säger: Sannerligen hycklarna kommer att vara i de lägsta djupen av helvete. Du kommer inte att hitta någon som hjälper dem.

Här tror jag många präster och mullor befinner sig, men givetvis också människor som vill undvika konflikter i sina familjer och inte har modet att säga vad de verkligen tror nu när vi lever i en vetenskaplig tidsålder. Här känner jag verkligen inte att jag drabbas av att vara en Kafir. Jag har modet att säga vad jag verkligen tror oavsett vad familj eller vänner tycker om det.

6. Kufrul-Istihaal: Misstro av att försöka göra haram till halal. Detta gäller för den som accepterar som laglig Halal det som Allah har gjort olagliga Haram som alkohol eller äktenskapsbrott. Endast Allah har privilegiet att göra saker Halal och Haram och dem som försöker störa hans rätt är som rivaler till Honom och därför faller utanför gränserna för tro.

Även om jag inte följer religionen i detta avseende men Gud direkt genom enhet, sanning och ren kärlek, anser jag att jag följer Guds påbud om vad som är förbjudet och vad som är tillåtet. Inte heller här faller jag under definitionen Kafir.

7. Kufrul-Kurh: Misstro avsky mot någon av Allahs budord. Allah säger: Evig fördömelse i helvetet (förstöring) har sänts till de som inte tror, och han kommer att göra deras handlingar ogiltiga. Detta eftersom de är motsatta det som Gud har uppenbarat så Han har gjort deras handlingar fruktlösa.

Om man tittar på Allahs tio budord så anser jag att jag följer dem och jag följer även kristendomens budord och det flygande spaghettimonstrets budord. Det gör de flesta normalt funtade människor och de gör det helt utan att ha en religion.

8. Kufrul-Istihzaha: Misstro på grund av hån och åtlöje. Allah säger: Säg: Var det på Allah, Hans tecken och hans apostlar som du hånade? Gör inga ursäkter. Du har visat otrohet efter att du har trott.

Guds tecken och hans apostlar lyfter jag gärna fram. Jag erkänner många filosofer som viktiga för oss och vårt sanningsökande. Här har vi några fina och tänkvärda citat av filosofen Jesus och filosofen Muhammed. Att påstå att allt som citeras i deras namn är riktigt, skulle jag aldrig drömma om att påstå eftersom allt måste mätas mot Gud, sanningen, enheten med allt och den rena kärleken i våra hjärtan, eftersom texter och översättningar kan förvanska Guds ord.

9. Kufrul-I’raadh: Misstro på grund av undvikande. Detta gäller de som vänder sig bort för att undvika sanningen. Allah säger: Och vem är mer orättfärdig än den som påminns om sin Herres tecken, men sedan vänder sig bort från dem. Då glömmer han vad han har sänt fram (för Domedagen).

Det här träffar jag på ofta. Jag talar med människor om vad vi måste göra pga. sanningen om tingens ordning, de håller med, men sedan undviker de sanningen och är inte villiga att agera på den. De har inte motivationen att aktivt bidraga till lösningen. I denna punkt är endast Muhammed min vän och de allra flesta andra Kafirer tycks det mig.

10. Kufrul-Istibdaal: Misstro på grund av att försöka ersätta Allahs lagar. Detta skulle kunna ske i form av:
* Avslag på Allahs lag, Sharia utan att förneka det
* Förnekande av Allahs lag och därmed förkasta det, eller
* Ersätta Allahs lagar med konstgjorda lagar.
Allah säger: Eller har de partners med Allah, som har inrättat för sig själva en religion som Allah inte har tillåtit. Allah säger: Säg inte om det som era tungor lägger fram falskt (det) som är lagligt och det som är förbjudet för att uppfinna en lögn mot Allah. Sannerligen, kommer de som uppfinner en lögn mot Allah aldrig blomstra

Så jag undersöker snabbt vad som avses. Här har vi Sharialagarna på Engelska översatta till svenska med mina egna kommentarer under varje punkt:

• Stöld är straffbart med amputation av höger hand.
Om massinvandring i andra länder, där man tar ett annat folks skattemedel för egna bidrag, är att betrakta som stöld vet jag inte. Ska de i så fall amputeras i Sverige enligt Sharia så får de sannolikt göra det själva. Eller gäller detta enbart om man stjäl från muslimer?

• Att kritisera eller förneka någon del av Koranen är straffbart med döden.
Alltså värderar Shariaförespråkare inte yttrandefriheten särskilt högt. Varför får man inte ifrågasätta Koranen?

• Att kritisera eller förneka Muhammed är en profet är straffbart med döden.
Håller man inte med Muhammed ska man alltså dö. Intressant hållning. Var det Muhammed som kom  med den regeln? Undrar hur en psykolog skulle diagnostisera den som uppfann det budet?

• Att kritisera eller förneka Allah, månguden av Islam bestraffas med döden.
Håller man inte med Guds vilja, såsom nedtecknat i de heliga skrifterna, ska man alltså dö. Intressant hållning. Diskussionen är liksom över innan den börjat.

• En muslim som blir en icke-muslim straffas med döden.
Gissar att apostasi gör att de som byter religion från Islam tillhör ett fåtal undantagsfall.

• En icke-muslim som leder en muslim från Islam är straffbart med döden.
Undrar om dörrknackande Jehovas vittnen och Mormoner känner till den lilla detaljen? Deras trevliga lilla mission kanske kommer sluta med att de får gräva sin egen grav med påföljande halal-slakt? Vem vet?

• En icke-muslimsk man som gifter sig med en muslimsk kvinna är straffbar med döden.
Skönt att man inte tänker gifta sig alls, då är man trygg från den saken. Får man ha sex med en muslimsk ogift kvinna eller är det också straffbart med döden?

• En man kan gifta sig med ett spädbarn som är flicka och fullborda äktenskapet när hon är 9 år gammal.
Pedofilerna jublar. Verkar som om de katolska pedofilprästerna bör konvertera snarast, eller gäller inte detta 9-åriga pojkar också?

• Flickors klitoris ska klippas bort (enligt Muhammeds ord i bok 41, Kitab al-Adab, Hadith 5251).
Aj aj aj. Det låter som det gör väldigt ont, kanske lika ont som när förhuden skärs bort på stackars gossebarn. Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken?

• En kvinna kan ha en man, men en man kan ha upp till fyra hustrur; Mohammed kan ha fler.
Kan en feminist få ha fyra män eller kanske fyra kvinnor också? För en feminist är ju ingen vanlig förtryckt kvinna. Det är ju lite mer stake i en feminist, om man säger så. Jag menar, de är ju ändå för invandringen av män som är för Sharia dessutom. Det borde väl ge lite bonus i bedömningen?

• En man kan ensidigt skilja sig från sin fru, men en kvinna behöver sin mans samtycke till skilsmässa.
Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken?

• En man kan slå sin fru för olydnad.
Kan en fru slå sin man för olydnad också? Får brödkavle brukas? Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken?

• Vittnesbörd av fyra manliga vittnen är skyldiga att bevisa våldtäkt mot en kvinna.
Hur många behövs för att bevisa våldtäkt mot en man? Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken?

• En kvinna som blivit våldtagen kan inte vittna i domstol mot sin våldtäktsman.
Undrar varför man vill ta bort huvudvittnet? Kanske kan den muslimske mannen säga som Magnus Uggla i sin låt Passionsfrukt, ”Om de så tar dig på bar gärning, neka! – Den var aldrig inne!”? Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken?

• En kvinnas vittnesmål i domstol, vilket endast tillåts i äganderättsliga mål, bär halva vikten av en mans.
Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken? Kanske de vill vända på den saken så att en man bär halva vikten mot en kvinna? Vad är fel på lika viktade vittnesmål?

• En kvinnlig arvinge ärver hälften av vad en manlig arvinge ärver.
Undrar hur Feministiskt Initiativ ser på den saken? Kanske en kvinna är lyckligare med mindre pengar än vad en man är eller hur menar muslimerna egentligen?

• En kvinna kan inte köra bil, eftersom det leder till fitnah (upproriskhet).
Intressant ord ”fitnah”. Undrar om det är släkt med det det svenska slangordet för vagina som börjar på ”fi”?  Det är alltså inte enbart män som blir upproriska av att köra bil? Nåväl. Ligger kanske något i det. Feminismen började kanske med kvinnor som fick köra bil kände sig kraftfulla och det påverkade i sin tur hormonbalansen hos kvinnorna? Jodå kanske kan ha en vetenskaplig grund. Här Amy Cuddy om hur vi kan påverka hormonerna i kroppen.

• En kvinna kan inte tala ensam med en man som inte är hennes make eller släkting.
Kan bli svårt att ha ett vanligt arbete i Sverige så vida man inte separerar män och kvinnor helt.

• Kött som ska ätas ska komma från djur som har offrats till Allah – det vill säga, Halal.
Vad sägs om denna slaktmetod? Är den human? Jag måste ändra uppfattning efter att ha sett filmen från Liveleak. Även om ett skott i skallen eller sövning i koloxid verkar mer humant för mig är faktiskt inte halal så väldigt illa. De sekvenser där de andra djuren tittar på är mig veterligen inte korrekta och därmed inte heller ”halal”.

• Muslimer bör engagera sig i Taqiyya och ljuga för icke-muslimer i syfte att driva fram Islam.
Jag undrar om Feministiskt Initiativ ser kärleksfullt på män och förtryckta kvinnor som vill införa Sharia i Sverige? Hur går vi vidare med detta? Inverkar detta på vårt sätt att se på invandring? Måste vi diskriminera vid gränsen? Måste SÄPO arbeta för att finna Islamister så att de kan avvisas från Sverige? Frågorna hopar sig. Personligen anser jag att vi bör undvika att ta in religiöst folk oavsett religion. Jag tror det gynnar framtidens generationer bäst i alla länder på lång sikt för då kan vi sannolikt öka intelligensen hos mänskligheten kvickt och skapa balans med naturen.

Helt appropå. Här har vi ett litet youtube-klipp från RT om vad som sker i London angående Sharialagar.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet