Har Vänsterpartiet blivit ett högerextremt fascistiskt parti?

Jag tror uppriktigt sagt det och det gläder mig inte. För trots att migrations-katastrofen varit gigantisk med massvis med dödsoffer och kanske särskilt tragiskt med döda tre-åringar i Medlehavet, envisas Vänsterpartiet om att tala för mer av samma massmordspolitik. Jag ser framför mig ännu fler döda barn och vuxna som spolas iland runt Medelhavets kuster med den politiken. Det är inte humanism. Tvärtom.

Arbetslösheten tycks i sammanhanget vara ett litet problem, men trots att Jonas Sjöstedt talar om sex timmars arbetsdag på ett föredömligt vis, i arbetslöshetens EU, så talar Vänsterpartiet samtidigt om att arbetskraftsinvandring är bra. Den ena handen vill sänka arbetslösheten, ta oss ur EU och öka arbetarnas makt, den andra vill förstöra för arbetarnas enhet mot EU-kapitalisternas lönerace mot bottnen och tydligen samtidigt fortsätta mörda fler oskyldiga treåringar i Medelhavet.

Som grädde på moset vill Vänsterpartiet även öka anhöriginvandringen, d.v.s. äldre utländska individer som ska belasta den svenska vården, omsorgen och den skenande statsskulden och tära på de allt lägre pensionerna ännu mer. Vänsterpartiet vill således antingen låta pensionärer och sjukpensionärer betala ännu mer eller totalt göra Sverige till en bankrutt bananrepublik tillsammans med Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Ingen kritik går heller mot de män, vilka ibland kallas barn, som kommit till Sverige för att begå kriminella handlingar, ej heller går någon kritik mot den extrema islamismen, men hör och häpna ställer sig Vänsterpartiet på imperialisternas och terroristernas sida mot det syriska folket, enligt den undersökande medborgarjournalisten, läkaren och vänstermannen Anders Romelsjö.

Jag noterar att Vänsterpartiets politikeradel kan komma att få galgen för detta högerextrema medlöperi, enligt Mao Zedong:

”Om de amerikanska monopolkapitalistiska grupperna envisas med att driva sin aggressions- och krigspolitik, är dagen förutbestämd att komma när de kommer att hängas av folket i hela världen. Samma öde väntar USAs medbrottslingar.”
/Mao Zedong

”If the U.S. monopoly capitalist groups persist in pushing their policies of aggression and war, the day is bound to come when they will be hanged by the people of the whole world. The same fate awaits the accomplices of the United States.”
/Mao Zedong
Källa: https://en.wikiquote.org/wiki/Mao_Zedong

Ingen kritik från Vänsterpartiet går heller mot den extrema fascistiska islamismen, men istället mot den ”högerextremism” som Vänsterpartiets politik egen politik givetvis skapar hos den obildade massan. Söker man Vänsterpartiets hemsida på ”islamism” får man noll träffar. Söker man på ”islam” får man endast veta att den enda som tagit upp problemet med extrem islamism, nämligen Amineh Kakabaveh, får ta paus från sitt utåtriktade politiska arbete eftersom Vänsterpartiet tar avstånd från sanningen om vad som sker och väljer att kalla det ”rasism”.

Jag vill upplysa Vänsterpartiet om att upplysningar om en persons religion/ideologi, denna religions/ideologis fascistiska innehåll eller överrepresentationen av kriminella personer inom religionen eller nationaliteten INTE har med ras/etnicitet att göra alls. Beviset ligger i frågan: Är Amineh Kakabaveh en rasist? Nu får ni väl ändå ge er!

Om Vänsterpartiets egna rasister anser att Aminehs hud är alltför vit har vi en chokladbrun somalisvensk kvinna i Sverige som heter Mona Walter som kritiserar islam och har lämnat den pedofila, fascistiska och sekteristiska religionen, styrd av skäggiga kvinnofientliga imamer, en kvinna som säger i princip samma sak som Nordisk Ungdom och Vänsterpartiets egna kurd Amineh Kakabaveh, även om Walter tycks vara mer påläst på källan till problemet. Är denna chokladbruna kvinna mitt i Sverige också en rasist? KUCKELIKU, kära Vänsterpartister! Lägg ner er rasist-retorik! Ni gör er enbart löjliga.

Att kalla den som är för nationalstatens väl och ve för ”högerextrem” är också lite väl magstarkt. Även den demokratiske socialistiske Olof Palme var för protektionism för nationen Sveriges väl. Var då han ”högerextrem” för detta? Nej. Det där håller inte. Olof Palme talade mot fördomar, dock inte mot efterdomar och inte för fascistiska ideologier, tvärtom. Dessa fascister kallade Olof för precis vad de var, d.v.s. ”satans mördare!”

Högerns extrema fulhandel/frihandel är vad som är verkligt ”högerextremt”, anser jag, inte nationalism, inte att hålla den svenska flaggan högt, inte att heja på det svenska landslaget, inte att som svenskt riksdagsparti gynna svenska medborgare i första hand och i andra hand sträcka ut en hjälpande hand för riktiga flyktingar som värnar folkets friheter, folkets demokrati och folkets yttrandefrihet i världen.

Om Vänsterpartiet inte vill inse dessa enkla faktum och fortsätta skrika ”RASISM!”, likt Ohly, på allt som är emot en av de mest vidriga sekteristiska kvinnofientliga ideologierna som någonsin existerat, eller mot de som sätter Sveriges medborgares intressen främst i nationella val, bli då inte förvånade om ni kommer bli krossade totalt i valet 2018!

Vänsterpartister som har intelligens nog att inse varthän hela spektaklet är på väg är varmt välkomna att förändra Vänsterpartiet så att ni kan vinna röster eller, om det inte går, stödja Vetenskapliga partiets accelererande tillväxt, även om det skulle innebära glada syrier på utvandring och kryssning tillbaka över Medelhavet mot ett Damaskus som nu upplever freden tack vare Ryssland och de syrier som stöttat Assad mot Usrael/Saudi-alliansens olagliga islamistiska terrorister.

Ja, hur är det kära Vänsterpartister? Har ni några intelligenta svar? Har Vänsterpartiet blivit ett högerextremt fascistiskt parti som är för dödandet av fler människor som tvingats och indoktinerats in i islamismen?

Sofia Näsström om det farliga prekariatet – Lösningen är enkel

Det gemensamma för prekariatet är inte lönen, eller utbildningsnivån, men avsaknaden av ett skyddsnät att falla tillbaka på i tider av kris, ex. arbetslöshet, sjukdom eller då sjukpension dras in. Ordet ”prekariatet” kommer ur att prekariatet ofta befinner sig i eller riskerar att plötsligt befinna sig i en prekär situation, dvs. en bekymmersam sits.

Sofia Näsström är docent vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och hon har skrivit en text som heter ”Prekariatet ett växande monster” som hon publicerat i en av våra större tidningar, en text jag inte tänker länka till eftersom censurerad mainstrem-media bör bojkottas tills ägarförhållandena gynnar folket och framtidens generationer.


Om Sofia Näsström:
Sofia Näsström arbetar inom politisk teori, med särskilt fokus på frågor kopplade till konstituerande makt, folket, representation, politiska gränser, sociala kontrakt och folksuveränitet.

Under senare år har Sofia Näsströms forskning kommit att specialisera sig på hur man skapar legitimitet och demokrati i globala politiska förhållanden, och är snart färdig med en skrift som vill få oss att tänka demokratiskt bortom nationalstaten.

Sofia Näsström har idag ett större forskningsbidrag från det svenska Vetenskapsrådet för projektet: ”Rätt till medborgarskap”.

I sin text ”Prekariatet ett växande monster” skriver hon att:

”I takt med att arbetet underställs marknadens principer drabbas allt fler människor av en osäker livssituation. De är en ny global klass i vardande, enligt boken ”Prekariatet” av Guy Standing.”

Sofia Näsström menar att prekariatet saknar den tillit till auktoriteter (stat eller kapital) som kännetecknat tidigare definierade klasser. Den nya klassen tror inte på trygghet i utbyte mot lydnad såsom tidigare klasser gjort, med god fog är väl värt att tillägga. Människor har ögon i ögonhålorna. En sådan tillit måste återuppbyggas, anledningen är uppenbar.

ETCs Eigil Söderin skriver här exempelvis om vad EU-medlemskapet skapat: ”Utförsäkrade Johan som måste tigga ihop pengar till mat”.

Sofia Näsström tror inte på att ungdomar, migranter och arbetare skulle kunna organisera sig och skydda sina egna intressen och det tror inte heller Guy Standing. Jag tror att de kan, inte bara kan, men kommer bli tvingade till att göra det.

Som jag ser det arbetar både Sofia Näsström och Guy Standing med sådan retorik som ”prekariat” för den borgerliga globaliseringen där konkurrensen hårdnar när arbetstillfällena rationaliseras bort, ersätts med maskiner och skyddsnäten samtidigt nedmonteras i racet mot den absoluta välfärdsbottnen.

Att vara arbetarklass var och är förknippat med stolthet för massvis med människor. Fortsätt vara stolta ni som arbetar, men inse faktum! Vi rationaliserar bort arbete mer och mer OCH det är utmärkt, det har alltid varit utmärkt. Det som fattas är att vi nu ska dela på jobben.

Att placera människor inom betäckningen ”prekariatet” syftar, som jag ser det, till förolämpning av den som redan befinner sig i en prekär situation pga. den borgerliga globaliseringspolitik som förs genom EU-medlemskapet och den vettlösa globaliseringen.

Sofia Näsström associerar i sin text ordet ”prekär” med svaghet och sårbarhet och hon vet sannolikt att det slår hårt emot ungdomar med entreprenörsideal på dagens alltmer konkurrensutsatta arbetsmarknad där de hjärntvättats med hjälp av mainstream-media och sådan retorik hon själv använder.

Att födas med ett lägre IQ eller bli sjuk är dock inget skamligt alls, ej heller att misslyckas med ett företag. Det är sådant som sker. Ingen rår för hur man föds och sjukdom rår man heller inte alltid för, ej heller rår man för att man satsat fel på ett företag. Sjukdom eller IQ-nivå är en konsekvens av både miljö och arv. Hur företag lyckas beror på många olika faktorer och alla dessa faktorer har man inte kontroll över.

Guy Standing beskriver prekariatet som ”farliga” i sin bok: The Precariat – The New Dangerous Class.

Jag anser att forskning och ord som ”prekariat” gynnar den värsta typen av borgerlighet vi känner, människor som inte bryr sig om andras situation. Sådant leder med stor sannolikhet till mer kriminalitet och de facto till mer rasism, men oj oj oj, fy för den lede om de organiserar sig politiskt, då skulle de bli ”farliga” och återskapa nationalstaten och välfärden, som om den skulle vara ”farlig”. Trams. Dagens situation är farlig och förvärras. Att inte organisera en förändring kvickt är det som sannolikt är mest farligt.

Men javisst kan en sådan organisering ses som farlig, men för vem? För bankmaffian och de som massinvandrat i syfte att avla barn in-absurdum som ska indoktrineras i Islamism på skattebetalarnas bekostnad? Javisst. Det skulle kunna leda till en världsrevolution som leder till balanserad välfärd, repatriering/inlåsning/mentalsjukhus/sterilisering av religiösa virrpannor i hela världen, fred, nationell välfärd och balanserat handelsutbyte där transporterna minskar, vilket alltsammans är bra för miljön och framtidens generationer på lång sikt.

För lösningen på problemet är ändå väldigt enkel. Den är politisk och nationell. Tullmurar skyddar miljö från onödiga transporter, tullmurar skyddar länder från att utarma sin självförsörjande kapacitet, tullmurar skyddar vår totalförsvarsförmåga, tullmurar skyddar människor och företag från orättvis konkurens, gränser och spärrar skyddar mot massinvandring som hotar att splittra samhället i extremreligiösa och rasistiska enklaver, tullmurar kommer helt enkelt skydda oss mot inbördeskrig.

Vi kan fortfarande hjälpa andra länder och människor internationellt, ex. hjälpa författare som flyr Islamism eller skicka bistånd till krisdrabbade länder där naturkatastrofer inträffat etc., men först måste vi faktiskt se till att människor i vårt eget land är trygga och att vi delar på de jobb vi har kvar när vi fortsätter att rationalisera bort mer och mer jobb, vilket i sin tur leder oss alla till en mer meningsfull fritid där vi kan känna samvaro och lycka tillsammans med varann och utveckla vår humanistiska empati med framtidens generationer.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Äldrevård och vård till funktionshindrade

Äldre, sjuka och funktionshindrades behov måste respekteras i samhället. Alla blir sjuka, gamla och vem som helst kan bli funktionshindrad. EU-medlemskapet har förvärrat för äldre, sjuka och funktionshindrade eftersom EU-systemet tvingar länderna till lägre skatter. Skatt behövs för att finansiera välfärden. Tillsammans med frihandel flyr företagen naturligtvis länder som har hög skatt och samtidigt sker det en social dumpning till länder som satsar på bättre välfärd. Det här håller naturligtvis inte i längden. Därför måste Sverige först gå ur EU-medlemskapet om skatter ska kunna höjas, företagen skyddas mot frihandeln och att äldrevård och vård till funktionshindrade ska kunna fungera väl. I den här frågan är vi mycket besvikna på Miljöpartiet och Socialdemokraterna som inte har utträdeskrav i sina partiprogram. Här ser vi istället samverkansmöjligheter med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.