Glada Nyheter – Nytt mode – En kevlardräkt med trygghetsknapp mot terrorism

Enligt en talesman i Langley har NASAs vetenskapsmän utvecklat en säkerhetsdräkt man kan bära mot terrorism.  Individens former syns inte eftersom man ser ut som en stor boll i dräkten, även ansiktet kan täckas med utvikbara tygstycken för de individer som saknar helskägg eller känner sig blyga.

Läckt skiss av NASAs anti-terror dräkt

Tafsande händer når inte in till kroppen. Dräkten är gjord av kevlar som tål knivattacker, gevärskott och splitter.

Eftersom Sveriges politiker nu närmar Sverige till Nato är det trevligt att meddela att dräkten även ger visst skydd vid en stark tryckvåg från kärnvapen. Dämpande material tar upp en stor del av tryckvågen. Faller man så studsar man runt likt en stor gummiboll. Dräktens låga jämviktsläge, likt en Segway, gör att man alltid slutar på fötterna och lätt kan tulta vidare.

När man trycker på trygghets-knappen inuti dräkten aktiveras två högtalare placerade likt Mickey Mouse-öron ovanför huvudet. De basunerar då ut böner på arabiska som innehåller tidiga toleranta strofer ur koranen, alltså inte de senare och mer aktuella våldsamma stroferna.

För den Syriska skyddsdräkten som endast kommer i svart kan man uppgradera med USAs nationalsång, Tyska nationalsången, Ryska nationalsången samt Wooly Bully. Dräkten är något flexibel så att man kan pressa sig igenom en normal dörr. Dräkten kommer marknadsföras med låten Som en Gummiboll av MA Numminen

Talesmannen från langley tror att dräkten kan ha varit utvecklad redan 2000 av det militär-industriella komplexet och att detta skulle kunna förklara Twitterkampanjerna för att välkomna de mer terrorbenägna islamisterna till Europa, enligt principen Problem-Reaction-Solution.

Vinsten är mångdubbel enligt talesmannan från Langley. Dels har man sålt vapnen till krigförande länder och terrorister, dels har vapenförsäljningen ökat till oroliga Tyskar, men nu kommer alltså även skyddsdräkter till vapenvägrare som vill känna sig trygga också komma ut på marknaden, vilket kommer skapa tillväxt, något som kommer glädja ekonomerna på Wall Street och få oss i Vetenskapliga partiet att gråta en skvätt eftersom vi vill ha nedväxt.

Vi antar tills vidare att detta inte är politisk satir eller desinformation från Langley. Bomsi-bomsi.

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annonser

Tankar på personskydd och trygghet när riskerna för terrorismen ökar

Med tanke på den franska terrorismen och att naiva politiker fortfarande styr Sverige ökar givetvis människors tankar på personskydd och trygghet. Låt mig dela mina tankar med er!

Först och främst ta det hela med en klackspark och ett leende! Gör gott och gör det rätta! Ingenting ni gör för att skydda er själva kortsiktigt kommer sannolikt skydda oss alla långsiktigt och intelligent mot ex. asteroider, såvida vi inte medverkar till vetenskaplighet genom att alla röstar på Vetenskapliga partiet.

Men om ni ändå vill bidraga till att just era förträffliga gener överlever kortsiktigt, så att de kan verka för vetenskapliga lösningar långsiktigt som kanske kan öka framtidens generationers chanser för överlevnad i Universum, så har jag först och främst följande förslag.

  1. Först och främst tag hand om dig i trafiken, allra helst befinn dig inte i den. Trafik har hittills varit betydligt farligare i Sverige än terrorism. SUV, statsjeepar är en slags terrorism mot personsäkerheten både för den oskyddade trafikanten, för mindre och normala bilar, men även för ägaren då de är mer benägna att råka ut för mycket farlig ”roll-over” då ägaren ofta krossas under den rullande bilen.
  2. Akta dig för sjukhus och utskrivna mediciner. Folk dör på sjukhus. Läs på! Var skeptisk och ifrågasättande! Felbehandling dödar och skadar varje år massvis med människor. Välj din läkare med stor omsorg! Be om olika utlåtanden! Undersök ev. alternativa terapier som är bevisat bra men ogillas av läkemedelsindustrin! Läkemedelsindustri styrd av fåtalet psykopatiska kapitalister leder givetvis till en slags terrorism mot patienterna.
  3. Om den extremreligiösa terrorismen, mot förmodan tilltar, kommer befolkningen sannolikt uppmanas att inhandla ett billigt funktionsdugligt automatvapen eller handeldvapen som befolkningen kan hantera. Detta kan f.ö. ses som en del av Sveriges framtida mer Schweiziska totalförsvar. Men detta är i dagsläget inte aktuellt även om det kan ha potentialen att rädda liv. För mycket vapen i samhället i kombination med de stora klyftor som de borgerliga politikerna inkl. MP och S skapar är inte att rekommendera i dagsläget eftersom Sverige då allt mer kan riskera att degenerera till något som liknar USA. Om det skulle bli mer vanligt att extremreligiösa terrorister ex. attackerar människor med annan tro så kan det bevisligen vara effektivt att ha med sig handeldvapen när man besöker allmän plats. Poliser och hederliga medborgare med licencierade handeldvapen kan då innebära mer trygghet för oss alla. Idag kommer detta enbart behövas på konserter och fotbollsmatcher etc.
  4. Om terrorismen inte försvinner genom intelligenta politiska beslut lär dig då några av Muhammeds ord utantill som kan skydda dig efter som ”de som kunnat recitera verser ur koranen” verkar släppas fria ibland, enligt brittisk media. Dessutom ett bra tillfälle att förstå vad terroristerna säger sig tro på. Får jag dessutom föreslå att inte välja de mest våldsamma men istället någon av de tidiga verserna Ex.”… Den som tror på Gud och den Yttersta dagen och gör bra saker, de har sin belöning med sin Herre, och det finns ingen rädsla för dem, inte heller skall de sörja.””… whoever believes in God and the Last Day and does good, they have their reward with their Lord, and there is no fear for them, nor shall they grieve.”

Rösta framförallt på Vetenskapliga partiet, som dyrkar en mer vetenskaplig Gud, en Gud som för oss är sökande av enhet, sökande av sanning, samt ren kärlek, en kärlek som sannolikt leder till välstånd för oss alla. Vi är väl medvetna om den yttersta dagen då sannolikt en asteroid kommer träffa planeten, speciellt om man inte följer vår Gud, den ultimata Vetenskapsguden som har potential att rädda oss alla från den yttersta dagen. Genom att göra bra saker såsom meditation har vi som förljer den vetenskapliga guden vår belöning direkt av vår Gud, det högre kollektiva medvetande, haleluleja, och det finns heller ingen rädsla för oss, inte heller sörja vi döden, men vi njuter livet med en klackspark och vi tar livet av villfarelser genom en slags smärtfri halaslakt och ett skratt.

Vetenskapliga partiets nuvarande plan mot terrorism är att genom poltiska beslut:

1. Trygga barnens vetenskapliga uppfostran och säkra samhället genom att använda lagen om hets mot folkgrupp för att värna det demokratiska samhället mot skrifter, ideologier och religioner som kan motverka demokratin. Enbart ge bistånd till länder som är fredliga, demokratiska och vetenskapliga. Enbart handla med länder som är fredliga, demokratiska och vetenskapliga.

2. Ge visum/uppehållstillstånd endast till de som tillbedjer välkänt fredliga, humana och icke-rasistiska religioner och ideologier, frigivning från mentalsjukhus endast då den mentala aktiviteten kan klassas som mentalt frisk för medverkan i en vetenskaplig demokrati.

3. Införa visumansökan som täcker ansökningskostnaderna för inresa i Sverige som dessutom kombineras med inhämtning av viktig underrättelse om ev sekteristisk verksamhet. Uppehållstillstånd och visumfrihet som ges till människor med arbete i Sverige som har annan nationalitet och som godkänts. Kännbara straff och permanent utvisning vid vistelse i Sverige utan tillstånd.

4. Om det mot förmodan behövs när ovanstående åtgärder vidtagits ska högt säkerhetsklassade individer utbildas samt ges vapenlicens och uppmanas att bära dold skyddsutrustning, speciellt vid officiella tillställningar, detta i syfte att snabbt kunna skapa trygghet för medborgarna. Om det mot förmodan behövs när mer jämlikhet installerats ska polisverksamhet mot skäligen terrormisstänkta eller grovt kriminella intensifieras så att trygghet kan skapas.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Skydd för bra journalistik och yttrandefrihet

Genom internet och sociala medier har förutsättningen för journalistik och yttrandefrihet i grunden förändrats. Inte enbart professionella journalister i traditionell media behöver skydd, även fast de oftast är styrda ganska brutalt av ett fåtal ägare med politiska mål, även andra skribenter har ibland svårt att presentera sina alster i de fall de vill säga kontroversiella saker.

Bloggare och frilandsjournalister har dessutom allt svårare att urskilja vad som är sant i det flöde av information som idag existerar. Men det finns ett bra skydd för alla och för god journalistik. Om det du vill skriva inte är sant så skriv det inte. Saknar du bevis eller kompetens att avgöra sanningshalten i något, försök då inte göra det! Och om det du vill göra, eller beordrats att göra, inte är rätt, så gör det inte!

Och framför allt, upplys de som talar osanning eller gör fel om deras belägenhet! Vi kan ju inte alla ha rätt hela tiden.

Rätten för journalister att undersöka och publicera fakta, trots att de strider mot ägares uppställda kortsiktiga ekonomiska eller ovetenskapliga ideologiska mål måste skyddas. Vi vill därför upprätta en friare media som inte styrs genom kortsiktigt ägsarintresse, blind ideologi eller blind religiositet, men av sanningsökande.

Medborgarjournalister, bloggare och sajter som publicerar läckta dokument eller presenterar fakta som missgynnar regeringar, förtryckande religiösa sekter eller storföretags kortsiktigt giriga intressen måste skyddas.

Vi vill därför förstärka och modernisera tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen för att utöka skyddet för undersökande journalistik i våra nya sociala medier. Detta är inte enbart en yttrandehetfrihetsfråga men det är också viktigt för demokratin och direktdemokratin.