Social media som lagrar data i världens mest demokratiska land, Schweiz

Vetenskapligapartiet@diasporing.ch, baserat på Diaspora Foundations programvara som är GPL och open source.
The Diaspora Project
Välkomna! Det är ett politiskt och demokratiskt val idag när annan social media beter sig odemokratiskt.

Annonser

Mobbning – Människor som deltager i kampanjen #Jagärhär i sociala medier kan snart vara polisanmälda

Jag noterar att individer i kampanjen #Jagärhär faktiskt stoltserar med sina namn i öppen repression och mobbning av enskilda individer i Sverige och därmed att de förmodligen också kan dömas enligt lagen vid en ev. polisanmälan, vilket jag anser vore högst rimligt då jag anser att de, tillsammans med Facebooks omoraliska bokbåls-beteende de facto, indirekt, hotar yttrandefriheten och demokratin, även om vi alla kan byta sociala medier i ren protest till något av de sociala medier som jag anger i högerspalten.

Kanske någon blir ledsen eller hatisk
när jag använder ordet ”fascism” om dessa s.k. ”antifascisters” beteende, eftersom dessa individer ofta tycks tro att de angriper den s.k. ”fascismen”, men jag hävdar att man genom fulmedierna delvis förvrängt begreppet ”fascism” till att idag betyda typ ”den som inte håller med om monopolkapitalets invasion av världen, massinvandringen av extrema fascistisk islamister, daltandet med vuxna som inte är barn, daltande härbärgerat människor som helt saknar asylskäl, samt därigenom dränerat både biståndet till riktiga flyktingar och budgeten för vår egen välfärd”.

Därför använder jag istället ordet i Georgi Dimitrovs betydelse, här citerad från Kominterns sjunde kongress 1935:


”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element.”
/Georgi Dimitrov

Källa: Jan Myrdal HÖG TID ATT SKRIVA KLARTEXT

Värt att notera är kanske också att ordet fascism även kan ses som ett pejorativt ord som man sätter på en mobbare:


”ordet ‘Fascism’ är nästan helt meningslöst … nästan varje engelsk person skulle acceptera ‘mobba’ som en synonym för ‘fascist’ ”.
/ George Orwell

”the word ‘Fascism’ is almost entirely meaningless … almost any English person would accept ‘bully’ as a synonym for ‘Fascist’ ”.
/ George Orwell

Källa: Engelska Wikipedia om fascism som ett pejorativt ord

De som kontrollerar Facebook, d.v.s. CIA och förmodligen Rothchild-sionismen, utgör kärnan i västs terror, anser jag. De är finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och mest imperialistiska element, d.v.s. fascismen. Deras lakejer i Svenska fulmedier, samt förmodligen mutad politikeradel, vilka stöttat den extrema ”s.k. moderata” islamistiska proxy-terrorismen i Syrien, samt har stöttat proxy-terrorismen mot demokratin på Krim, kommer säkerligen tyvärr kunna dömas till döden i en framtida Nürnbergprocess, tror jag.

Jag anser att denna systematiska mobbning/repression är en social och ekonomisk ärekränkande terror inriktad mot individer i vårt samhälle, sannolikt ofta finansierad av främmande makt, i syfte att skada både Europa och vår egen nation, genom att splittra samarbete med vår granne Ryssland, samt att taktiken har applicerats för att skapa vanmakt, vilket kan leda till stress och sjukdom för de mobbade, följaktligen även leda till döden, samt att de som nedlåter sig till detta beteende därigenom försöker påverka den allmänna åsiktsbildningen, samt att de därmed inkräktar på handlingsfriheten inom politisk organisation och därigenom även sätter yttrande- och föreningsfriheten i fara.

Många av dessa mobbare är sannolikt även medvetna förrädare mot vårt land, i den mån de, åt terrorismen i Sverige, genom sitt politiska agerande, anskaffar ett välkänt brottsligt krigsfolk, överför egendom och tillhandahåller dem tjänster, vilket rimligen hotar medföra avsevärt men för totalförsvaret i framtiden, såsom samma diktatoriska sekterism utgjort ett avsevärt men för det syriska totalförsvaret och det syriska folkets demokrati.

Jag anser därför att detta är olagligt enligt brottsbalken 3 kap. Om brott mot liv och hälsa, samt enligt 5 kapitlet om ärekränkning, samt 18 kapitlet om högmålsbrott 5 §, samt 22 kap. om landsförräderi (då Sveriges folk ofrivilligt befunnit sig i detta tredje världskrig allt sedan den olagliga invasionen av Libyen) och att det därför kan vara värt att polisanmäla.

Om det krävs förändring av den politiska situationen för att lag, folkvett och moral ska kunna upprätthållas och vi ska kunna skydda Sverige, Europa, vår granne Ryssland och världen på lång sikt så rösta då gärna rätt i valet! Och om du inte skulle gilla Vetenskapliga partiets politik och om ditt eget parti bara skulle vara ytterligare ett Rothchild-sionistiskt parti eller ett litet pseudo-parti som inte valsamverkar och bara kastar din röst och mandat i papperskorgen så gör då en utbrytning med intelligenta individer och starta ett nytt parti som valsamverkar med oss!

Varje individ som med lugn, mod och insikt reagerar och agerar är otroligt viktig för vårt land, för Europa, för världen och för framtidens generationer.

Social media – Facebook, Linkedin and Twitter – Free as in Freedom

In English:

It seems as if the will of the people is to use non-free social media. So because of security problems, with both hardware and software, this problem must be solved through long-term political descisions, through constitutional laws and other laws. Therefore the Central Committee of The Scientific party of Sweden has decided to change our policy in this matter.

We will therefore begin posting free WordPress-posts automatically on non-free social media such as Facebook, Linkedin and Twitter again. We apologize to all our English friends that posts mostly will be in Swedish, However, many interesting qoutes and links will be in English and there is always the startpage in the menu to read it all, translated by Google ”in English” as well as links further down in the right column and our translated quotes:

På svenska:

Det verkar som om folkets vilja är att använda icke-fri social media. Så p.g.a. säkerhetsproblem, med både hårdvara och mjukvara, måste detta problem lösas genom politiska långsiktiga beslut, genom grundlagar och andra lagar. Därför har Vetenskapliga partiets centralkommitté beslutat att förändra sin policy i denna fråga.

Vi kommer därför börja posta fria WordPress-poster automatiskt på icke-fri social media såsom Facebook, Linkedin och Twitter igen. Vi ber om ursäkt till alla våra engelska vänner att poster mestadels kommer vara på svenska. Emellertid så kommer många intressanta citat och länkar vara på engelska och det finns alltid en startsida i menyn för att läsa det hela, översatt av Google Translate ”på engelska”   såväl som länkar längre ner i högerkolumnen och våra översatta citat:

 

Integritet – Därför ska du inte ha Facebook eller Facebook-knappar på din blogg

Den sociala media-imperiet Facebook, starkt förbundet med CIA, har avslöjat några nya ”funktioner” på sin plattform som många anser är en total och komplett integritetskrossande mardröm. Men en dold funktion, som få människor är medvetna om, innebär det nu att Facebook övervakar din online-aktivitet, även när du inte är inloggad på tjänsten.

Permanenta s.k. ”cookies”, på svenska ”kakor”, spårar alla dina rörelser på webbplatser som innehåller Facebook-knappar eller Facebook-widgets. Har du en egen blogg så rekommenderar vi att du plockar bort dessa sociala medie-knappar genast! Har du loggat in på Facebook rekommenderar vi att du loggar ut, skaffar NoScript och raderar alla dina cookies från din Webbläsare för säkerhets skull.

Känner du dig, mot förmodan, nödgad att kommunicera med någon som fortfarande befinner sig på Facebook så rekommenderar vi att du gör det genom en separat webbläsare med tillägget NoScript installerat! Denna webbläsare använder du sedan enbart för just Facebook. Använd då gärna ”m.facebook.com” som fungerar utan att du behöver godkänna Facebook-scripts på din dator!

Facebook har aldrig meddelat sina användare att de spårar nästan alla deras aktiviteter på andra hemsidor, ej heller gett dem några instruktioner om hur man kommer undan denna flagranta integritetskränkning.

Istället för att som användare medvetandegöras om integritetskränkningen förutsätter grundinställningen hos Facebook att du vill få din integritet kränkt, medan hederligare företag informerar om sådana integritetskränkningar innan användarna antingen godkänner dem eller knallar vidare till bättre företags sociala media, ex. WordPress, genom vilken du helt kan plocka bort reklam ex. genom att helt enkelt logga in eller genom att köpa din egen domän, samt kan plocka bort alla andra sociala medie-knappar som kränker människors integritet.

Standardinställningen för varje webbplats bör vara ”säg ingenting om mig eller vad andra gör på denna webbplats”, samt alltid som grundinställning varna för cookies, samt ange hur de används.

Vetenskapliga partiet har inga sociala medie-knappar och informerar om WordPress användning av cookies för de som vill läsa sidan med reklamen påslagen. De som loggar in på WordPress slipper reklamen och reklammakarnas cookies. WordPress-bloggar fungerar f.ö. utmärkt att läsa med NoScript påslaget. Vetenskapliga partiet kommunicerar helst enbart via WordPress som har trevliga ägarförhållanden.

Källa för nyheten:
Natural News – Facebook tracks your every move, even after logging out

Glada Nyheter – Antiimperialistiska 4-julikommittén Demonstrerar men är Tyvärr ”Globalister”

Antiimperialistiska 4-julikommittén är, precis som Vetenskapliga partiet och Olof Palme, för att skydda våra gränser, företag och människor från den fria rörligheten av kapital, varor och tjänster, ex. EU och TTIP:

”Världens fattiga folkflertal – även i det rika Europa – får bära följderna när de så kallade frihandelsavtalen – som TTIP som nu ska dra in hela EU i USA-bolagens maktsfär – sätter deras rätt före folkens och bolagsvinsterna före miljön och framkallar klimatkatastrofer.”

Antiimperialistiska 4-julikommittén är, precis som Vetenskapliga partiet och Olof Palme, nationella och demokratiska och för alla folks rättigheter att bestämma sina egna öden:

”Det är varje folks rätt att inrätta sin regering på det sätt som bäst passar dem för att uppnå trygghet och lycka.”

Antiimperialistiska 4-julikommittén är, precis som Vetenskapliga partiet och Olof Palme, för fred och emot den statsterrorism som USA står för:

”USAs globaliserade militarism för att krossa allt de upplever som
hot mot utvidgningen av deras ”livsrum”, har slagit land efter land i spillror, hemsökta
av terrorkrigföring och flyktingkatastrof utan like sedan andra världskriget.”

Antiimperialistiska 4-julikommittén är, precis som Vetenskapliga partiet emot de odemokratiska kupper som USA utsätter världens länder för, bl.a. genom social media som de lurat på det sovande folket, genom vilka de bestämmer vilka algoritmer som ska avgöra vad som ska presenteras för vem:

”Men Obamas nya taktik efter krigspolitikens misslyckande har i ökad utsträckning satsat på ”mjuk krigföring”: undergrävande verksamhet, kommersiella och sociala medier, dollarbistånd till ”regimkritiska” femtekolonnare, väpnade om så behövs, för regimskifte.”

Antiimperialistiska 4-julikommittén är, precis som Vetenskapliga partiet och Olof Palme, för att Sverige ska kontrolleras av svenska intressen och att varje annat land också ska ha rätten att bestämma sitt eget öde demokratiskt:

”…rätt att driva politik, att kontrollera egna naturtillgångar, att utveckla jordbruk och industri på egna villkor och begränsa de transnationella bolagens rörelsefrihet…”

Antiimperialistiska 4-julikommittén är, precis som Vetenskapliga partiet, för fred för Syriens demokratiskt valda regering och Syriens folk och mot de sekteristiska legoknektar som terrorrisserar landet under religiöst flagg med stöd av statsterroristerna:

”I det fjärde kriget, det mot Syrien, har de [USA] lierat sig med Saudiarabien, andra oljekungadömen och Turkiet men ändå inte lyckats ta kontroll över Syrien, bara dra in hela Mellanöstern i krigets helvete.”

Antiimperialistiska 4-julikommittén är, precis som Vetenskapliga partiet:

• För nedrustning i hela världen och mot USAs/NATOs krigsupptrappning, även om Vetenskapliga partiet anser att Sverige behöver ett modernt folkligt försvar med värnplikt så som läget ser ut idag.

• För neutralitet och alliansfrihet och mot Nato i Sverige.

• För fred och mot imperialismens olagliga invasioner.

• För att USAs krigsförbrytare och andra imperialister i dess ledband, som är mot folkens demokrati, ska dömas för krigsbrott, brott mot folkrätten och brott mot de mänskliga rättigheterna, även om Vetenskapliga partiet inte anser att massmigration för ekonomisk vinning eller religiös barn-avel i syfte att göra om vår demokrati till kalifat är någon ”mänsklig rättighet”.

• För alla länders nationella okränkbarhet och alla folks självbestämmande, även Sveriges folk.

• För folkens rätt till egna nationella resurser och naturtillgångar, även Sveriges folk.

• För ett aktivt och demokratiskt FN utan vetorätt som förstör denna demokrati.

• För ett fritt Palestina enligt FNs beslutade gränsdragning.

• För alla länders rätt, oavsett nivå av demokrati eller socialism, att idka handel enligt egna villkor.

MEN TYVÄRR är dessa ”antiimperialister” tydligen ”globalister”:

• De är ”för en ny ekonomisk och social världsordning!”, vilket naturligtvis inte är realistiskt. Varje befrielse måste vara nationell. Varje folk måste själva demokratiskt välja nivån av socialism, population och levnadsstandard i balans med sin natur. Karl Marx och Friedrich Engels är aktuella och eniga:

karl-marx-80x80
”Arbetarna har intet fädernesland […än, p.g.a. att arbetarna ännu inte äger landet officiellt i  sina egna nationer]. Man kan icke fråntaga dem vad de icke har. Då emellertid proletariatet till att börja med måste erövra den politiska makten, upphöja sig till nationell klass och konstituera sig självt som nation, så är det självt ännu nationellt, om också ej i samma mening som bourgeoisin.”
/Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet (1848)

Inget folk har någon rätt att välla in i andra folks länder och göra om andra folks länder till odemokratisk medeltid genom barnavel in-absurdum eller försöka införa kulturell medeltid och ta ifrån oss de demokratiska rättigheter vi tillkämpat oss eller förstöra det sociala system vi byggt upp. Det är en olaglig invasion och det är terrorism och det är yttermera en slags etnisk/sekteristisk rensning!

Dessa extremreligiösa medeltidens fascistiska avskum som vill göra världen till ett enda stort Sharia-kalifat måste naturligtvis deporteras tillbaka till sina egna hemländer eller till sin egen medeltida livsföring i Saudiarabien eller liknande! Dessa avskum, som samverkar med USA, Turkiet och Saudiarabien, har absolut inget med folkens frihet att göra!

Det är denna märkliga punkt som idag LUSTIGT NOG splittarar arbetarrörelsen och gynnar det borgerliga Sverigedemokraterna, samt resten av de frihandels-ivrande politikeradeln, i en slags förvriden rädsla att bli kallad ”rasist”.

Att vara emot religiös fascism eller utrotandet av vilken ras som helst, inkl. den egna rasen eller den egna kulturen, är givetvis INTE rasism i ordets verkliga betydelse. TVÄRTOM! Det är inte svårt att förstå. Det är enkelt. Kuckeliku! Vakna!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledae
Vetenskapliga partiet

Mer om saken:
http://jinge.se/allmant/alla-manniskors-lika-varde-alla-folks-lika-ratt-mote-pa-stortorget-pa-usas-nationaldag-4-juli-2.htm
http://frednu.se/?p=671
http://www.svenskafredskommitten.nu/aktuellt.htm

USAs religiösa sekter och mellanösterns extremreligiösa sekter vill sannolikt ta emot den mångkulturella flyktingströmmen

Är massmigrationen orkestrerad? Det är en fråga som är väl värd att meditera på.

I samband med folkvandringens början svämmade twitter över av tweets på temat ”RefugeesWelcome”.

Via Joakim Andersens blogg läser jag vidare att:

”Intressant är att när man börjar studera dessa tweets finner man att över hälften av dem härrörde från Storbritannien, USA och Australien (och en oväntat stor andel från Indien och Nepal).”

Att de överbefolkade länderna Indien och Nepal är inblandat är lätt att förstå för den som känner till Internets mekaniska turkar för där finns det billig arbetskraft i överflöd.

Det kan även vara så att dessa tweets genom sociala medier alls inte ska betraktas som krigföring men en del av USAs och andra länders vänlighet och välvilja att skapa mer mångkultur, gudibehaglig sekterism och tillväxt för Europa?

IKEA kommer få avverka mer skog och trycka fram nya möbler, byggföretagen bygga fler lägenheter, vilket skapar ”tillväxt”… Även om detta går emot Vetenskapliga partiets politik som är nedväxt till balans med naturen, kan det ändå tolkas som om det kan vara välvillighet som ligger bakom eftersom dessa politiker ändå inte verkar ha en aning om den exponentiella funktionen.

Får man föreslå att vi som tack för den välvilliga marknadsföringen av Europa på twitter, att vi på internationellt vatten mellan ön Lesbos i Grekland, visar samma vänlighet och erbjuder flyktingarna gratis kryssning som går direkt mot ex. USA, mångkulturens och den religiösa sekterismens mecka, gratis kryssning mot andra extremreligiösa arabiska stater som finansierat det gudibehagliga kriget som gett massvis med jungfrur till muslimer i himmelriket och kanske ska vi även skicka en gratis kryssning med IS-soldater till Israel?

Alla goda ägg i en korg, så att säga, så man får en riktigt god omelett.

För det vore väl ändå rättvist att de som ligger bakom den gudibehagliga fyverkeristämningen i Syrien, med kanoner och krut, också får ta emot de tillväxtskapande flykingarna från Syrien? Vi kan inte låta denna twitter-kärlek stå obesvarad!

Om fiendens fiende är vår vän, likt Tim Osman, alias Usama bin Laden, var vän med USA som levererade stingermissilerna i Afghanistan kan det säkert leda till att vår väns vän är vår vän.

Matematiskt bevis:

Vän = +1
Fiende = -1
(+1) * (+1) = +1
(-1) * (-1) = +1

Skulle ex. vår vän USAs vän Israel verkligen kunna vara en slags rasistisk fiende? Hmmm… Nej matematiken tycks inte tyda på det, inte ens antisemitism tycks vara logiskt möjlig. Så jag väljer idag toleransens och matematikens väg och tror att vänskap kan uppstå i flera led och att alla kan ha goda relationer med varann bara den ologiska rasistiska religionen försvinner genom ex. nyateismen.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Newsvoice.se och Vaken.se slutar strax nämna eller ens länka till de tidningar som ignorerar dem

Anledningen att jag skriver denna post är att jag av någon anledning inte kunde kommentera SvD trollar för läsarna om sju orsaker till flyktingströmmarna med min WordPress-inloggning på Newsvoice.se

”FEL: Fyll i de obligatoriska fälten (namn, e-post).”

…säger Newsvoice.se trots att jag är inloggad på WordPress.com

Jag ser även i mitt NoScript-filter hur både Newsvoice.se och Vaken.se är fullkomligt nerlusade med spionerande Twitter- eller Facebook-script! Man undrar ju om detta har något med saken att göra…

Själv har jag slutat med social media. Jag anser att det är kontraproduktivt med filterväggar mellan människor eftersom dessa filter då kan styra kommunikationen.

Dessutom ville jag meddela Newsvoice att jag har slutat läsa lögnerna från SvD och de andra kortsigtigt giriga s.k. ”journalisterna” i Sverige som sålt sin själ till överheten!

Jag vill nämligen inte se mig själv som en mainstream-media-torsk. Så med all vänlighet, börja länka till varann eller annan alternativ media istället och lägg gärna även av med sociala spionerande script!

För det är rent ut sagt förnedrande att läsa mainstream-media och ständigt bli tillfrågad av spionprogramvara. Dessa ”s.k. journalister” och spioner verkar tro att man är en idiot som tror på lögnerna, samt svarar ärligt på frågorna, och visst är det så att sanningen är att man är en idiot om man ens läser det.

Så att bojkotta mainstream och sociala medier är enda korrekta lösningen, anser jag, både logiskt och känslomässigt, för jag vill ändå se på mig själv med viss värdighet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ps. WordPress.com fungerar bra tillsammans med NoScript