Olika former av lögn – Del 8 – Grupptänkande/sekterism/gruppolarisering

Grupptänkande/sekterism/gruppolarisering är då medlemmarna i en grupp, medvetet eller omedvetet, värdesätter anpassning, lojalitet och viljan att uppnå intern enhet, högre än ett öppet och självkritiskt förhållningssätt till gruppens fastslagna idéer. Gruppmedlemmarna kan samtidigt ha ett trångsynt och överdrivet kritiskt förhållningssätt till idéer utifrån, om de inte överensstämmer med gruppens traditioner.

Jag har tidigare kallat fenomenet för sekterism, vilket pekar på en slags religiös villfarelse, vilket det inte behöver vara. Begreppet ”grupptänkande” är sammansatt av ”grupp” (som upplevs som positivt), men även av ”tänkande” (som också upplevs som positivt), men står i motsats till begreppets betydelse i sig självt, eftersom beteendet undergräver gruppens och det egna korrekta tänkandet. Därför är förmodligen begreppet ”gruppolarisering” bättre, vilket blir tydligt och samlande och passar extremt bra på de flesta religiösa sekter, såväl som på sekter som tror sig vara vetenskapliga, likt ex. VoF.

Tecken på ”gruppolarisering” är att gruppen blir alltmer radikal, intolerant, hatisk, nedsättande mot oliktänkande och fylld med lögner som upprätthåller gruppens allt mer extrema uppfattning, ignorerar fakta som falsifierar uppfattningarna, samt håller fast vid orealistiska tankegångar, ex. att folk som inte tagit vaccin är farliga för de som tagit vacciner, d.v.s. en helt evident villfarelse, ifall nu verkligen vaccinet har en immuniserande effekt, vilket givetvis är hela poängen med ett vaccin.

Tecken på ”gruppolarisering” kan även vara att individer i gruppen utövar självcensur i rädsla för konflikt med gruppens uttalade eller outtalade normer. Om du befinner dig i en grupp och känner obehag när du påpekar osanning, eller blir utsatt för repressalier när du gör det, så kan det vara ett tecken på att gruppen går i en osund riktning.

Botemedel kan ex. vara att gruppen bör vara tydlig med vilka regler som gäller inom gruppen för att minska gruppolarisering, d.v.s. ange exakt var gränserna går, ha människor med olika bakgrunder, samt att gruppen uppmuntrar öppenhet, kritik och skepticism, såväl öppet som anonymt.

Kanske kan kunskapen rädda Nato och USA från gruppolarisering, med följden att detta skapar världsfred redan 11:e april 2022 och balans med naturen redan 11:e april 2027? (Realistiskt? Här uppmuntrar vi i alla fall att allt ifrågasätts i våra öppna kommentarsfält, där vi även svarar på tilltal.)

En liknande lögn är argumentationsfelet ”ad populum” (tusen flugor kan inte ha fel, skit smakar gott) som vi gått in på tidigare i denna serie om sanning under del 6 argumentationsfel.

En bra beskrivning av gruppolarisering och grupptänkande finns på Svenska Wikipedia och ännu bättre finns på Engelska Wikipedia med många bra exempel.

Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

 

Annonser

Varför uppgiften att avprogrammera de hjärnförsmutsade är en fantastisk utmaning

Jag läser Anders Romelsjös bloggpost om Angela Merkels skuld i Ukrainakonflikten, i vilken han försöker avprogrammera en av alla fulmedia-läsande och dumburks-betraktande individer med fakta och känner en djup tacksamhet för denna utmärkta journalism.

Jag är ytterst positiv till Anders Romelsjös försök att avprogrammera genom fakta. Det är viktigt ledarskap. Jag är även positiv till det välfyllda och högt kvalitativa kommentarsfältet som hjälper till med uppgiften. Dessa kommentatorer är en viktig del av avprogrammeringen. Vi är dessutom fler bloggare som gör vårt allra bästa och det verkar ha effekt..

Kanske framstår jag nu som något negativ, men jag är positiv realist och ser det verkligen som en fantastisk utmaning. Den typ av socialpsykologisk avprogrammering som krävs för att avprogrammera individer som tror på dumheterna, levererade av fulmedia, är nämligen att likna vid, att mitt i Saudiarabien, övertyga djupt troende muslimer om att det inte finns vare sig Demiurg, änglar eller flygande hästar. M.a.o. tufft. Romelsjö är tuff.

Det vilseledda folket i Sverige, precis som i Saudiarabien, är nämligen omgivet av miljoner lika djupt fantiserande individer, samt omgivna av medier som basunerar ut de sekteristiska flosklerna flera gånger om dagen. Mängden repetitioner av lögnen samt mängden av lydigt tillbedjande sektmedlemmar, är det som hjärnförsmutsar (hjärntvättar) allra mest. Det är ett välkänt socialpsykologiskt fenomen som demonstrerats i många olika typer av socialpsykologiska experiment.

Det som skiljer den sekteristiska situationen i Sverige åt något mot Saudiarabien är att vi fortfarande har yttrandefriheten och demokratin kvar, någotsånär, med betoning på både “fortfarande” och “någotsånär”, även om regeringen gör sitt allra bästa för att anställa egna psykologiska operatörer (government trolls), samt importera massvis av sekterismens slavar, ge dem flerbarnstillägg och placera dem i ghetto-förorter där minareterna och IS-aktiviteterna med stor sannolikhet snart kommer utgöra medelpunkten, till många andra invånares stora förskräckelse, eftersom många av dem flytt till Europa och Sverige för att slippa just detta.

Taktiken tycks ha fungerat. Pisatesterna i Sverige tycks motsvara förväntningarna. Hela 10% av ungdomarna i förorten tycks nämligen sympatisera med extremismen, detta enligt en undersökning från föreningen Varken hora eller kuvad, i vilken vänsterpartisten Amineh Kakabaveh medverkar, en kvinna som kallar sig “muslim” fastän jag tvivlar på att hon verkligen tror på fantasierna.

Politikeradeln understöder samtidigt IS genom Saudiarabien, sannolikt på muslimen Obamas sekteristiska order, eller möjligtvis genom krigshöken Hillary som verkar ha haft förbindelser med det Muslimska systraskapet/brödraskapet.

Politikeradeln (utom SD och Donald Trump) stöder sekterismen genom massinvandringen av extrema muslimer, även denna sannolikt på muslimen Obamas order, och Obamas offentliga beröm, samt tillåtelsen att bedriva de sekteristiska fascistiska formerna av den islamistiska doktrinen i dessa moskéer, samt sprida den via det amerikanska sociala filtret Facebook, en spridning av en extrem sekt som naturligtvis utgör roten till problemet med extrem islamism idag i hela världen.

Varför pågår då detta? Endast massiv korruption av politikeradel och lögnmedier med pengar från Saudiarabien kan rimligen förklara situationen. Möjligtvis kan förklaringen ligga i att CIA-agenten Usama i själva verket är Obama. Nej. Jag håller det inte för helt uteslutet eftersom det som sker redan är avsevärt mer absurt.

Förmodligen har Israels sionistiska regim något att hämta också, eftersom de de spelar med i spelet. Kanske oljan under Golanhöjderna, eller mer utrensning av palestinier under media-tystnad, eller mer olaglig invasion av territorium? Kanske rentutav att de vill att Europa också ska förstå vad islam leder till?

Lösningen är uppenbar. Nya medier och nya friska partier är vad som behövs i Sverige för att avprogrammeringen ska fungera, men även att ingående diskussioner om den sekteristiska extremismen kommer upp på debattagendan, något som apostaterna Salman Rushdie och Ayaan Hirsi Ali säkert kan hålla med om. Jag anser att det redan nu hög tid att ta upp skillnaden mellan islamkritik och islamofobi, även andra floskler och oxymoroner som försmutsar folks hjärnor. Detta kan hjälpa till med avprogrammeringen enormt, tror jag.

Svenskarnas parti är rasister, men är Miljöpartiet ”de facto”-rasister och ”de facto”-mordiska?

Nu fick jag till en saftig och till synes fullkomligt galen rubrik, eller hur?

Rättelse: Svenskarnas parti påstår att de inte är rasister.

Men den här artikeln består faktiskt inte främst av åsikter, utan jag har försökt beskriva olika tänkvärda faktum med enkel logik och har jag några faktafel eller tankefel så upplys mig gärna om den saken!

Idag vill jag att du filosoferar lite djupare här tillsammans med mig! För vad är egentligen orsaken till ökad rasism eller främlingsfientlighet? Människor går ju inte runt och ger sig fan på att bli rasister, eller hur? Rasism eller främlingsfientlighet är naturligtvis en konsekvens av vad som sker i människors miljö och beror givetvis också av deras individuella medfödda känslighet för förändring, deras utbildningsnivå, sociala sammanhang och egen förmåga att tänka korrekt.

Känslor styr de flesta inte över alls. Känslor har de flesta av oss eller så har man dem inte. Antingen avskyr man lila lastbilar eller inte. Antingen gillar man gigantiska näsor eller inte. Samma sak är det med att kunna tänka i flera steg. Alla är helt enkelt inte lika duktiga på schack eller finner inget intresse i att tänka moralfilosofiskt eller socialpsykologiskt. Det är bara att acceptera.

Rädsla eller obehag vid synen av lila lastbilar, stora krokiga näsor, främmande kulturer eller sprudlande intresse av kulturer verkar dessutom vara resultatet av Oxytocin-nivån i kroppen, i alla fall när jag undersöker saken lite närmare.

Så återigen. Vad är egentligen orsaken till ökad rasism eller främlingsfientlighet? Påverkar den politik som ett parti står för rasismen i samhället? Ja. Det anser jag att den gör i allra högsta grad. Låt mig förklara!

1. EU-medlemskapet och frihandeln orsakar inte enbart ökade miljövidriga transporter, men skapar dessutom ett race mot den absoluta välfärdsbottnen, vilket leder till utarmning av välfärden och ökad arbetslöshet, vilket speciellt leder till att invandrare och sämre utbildade svenskar får det sämre. Detta ökar givetvis brottsligheten i samhället då invandrare och de med lägre utblidningsnivå helt naturligt blir överrepresenterade. Det är ingen laglydig invandrares fel utan en direktkonsekvens av ganska enkel logik om man kan tänka i flera steg.

Invandrare är naturligtvis också överrepresenterade i brott eftersom det alltid förekommer kriminell invandring i uppsåt att begå brott i ett land där man är okänd för polisen. Det faktum att det är tufft att etablera sig i ett nytt land av flera olika anledningar påverkar givetvis också statistiken. Punktmarkeringen ökar sedan givetvis när polisen ser ett klart samband mellan invandring och kriminalitet, oavsett om det var meningen eller ej. Detta är ett känt sociologiskt faktum. Därför frodas även rasism och högerextremism helt naturligt inom polisen också, speciellt hos de poliser som inte förstår denna relativt enkla logik.

Så är Miljöpartiet för EU-medlemskapet? Javisst. Miljöpartiet verkar ha infiltrerats av högerextrema krafter från de borgerliga partierna som sedan, medelst digital intern direktdemokrati, gjort om partiet från att vara EU-skeptiskt till att bli EU-positivt. Därför är resultatet av Miljöpartiets politik idag de facto mer högerextremism och dold växande rasism, anser jag. Miljöpartiet är givetvis inte ensamma om den saken, för de sitter tyvärr i samma båt som alla andra riksdagspartier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som fortfarande istället vill ta oss ur EU.

2. Kriget i Afghanistan. Något som tydligt kan belysa den nya rasismen inom Miljöpartiet är dessutom att cirka hälften av Miljöpartiets ledamöter i riksdagen röstade för svenska truppers invasion av Afghanistan tillsammans med USA och NATO.

I krig, speciellt tillsammans med USA, dödas ibland hela byar med kvinnor och barn som tillhör andra s.k. ”raser” som försvarar sitt eget land mot invasionen. Hur det krig som flera av Miljöpartiets riksdagsledamöter stödjer har Wikileaks visat oss övertydliga bilder på.

För att ge rättvisa till rubriken finns det givetvis ingen anledning för exemplevis en vanlig fullblodsrasist i ex. Svenskarnas parti (Rättelse: Svenskarnas parti påstår att de inte är rasister.) att begå bestialiska mord på dessa stackars människor som försvarar sitt eget land, även om personer i Svenskarnas parti helt uppenbart är just fullblodsrasister. (Rättelse: Svenskarnas parti påstår att de inte är rasister.) Det tror jag inte ens att de själva ifrågasätter.

”Rasist” betyder nämligen att man ser sin egen ”ras” som överlägsen andra ”raser”. På samma vis som Svenskarnas parti känner sig överlägsna andra folkslag (Rättelse: Svenskarnas parti påstår inte att andra folkslag är underlägsna i sitt partiprogram.) känner du dig kanske överlägsen din egen hund eller kanske din man eller din fru, men du har sannolikt ändå respekt och en högre ren kärlek till dem. ”Rasist” betyder nämligen inte samma sak som satans mördare. Jag anser att sådan rasism är ett resultat av att egot behöver tillhöra en grupp som lyfter egot till en höjd som står över andra, oftast för att man i sitt liv misslyckats i övrigt och egentligen befinner sig långt under genomsnittet. Det kan också givetvis vara ett direkt resultat av mobbning eller bestialiska brott mot ens person eller nära som begåtts av invandrare som skapat denna uppfattning av verkligheten.

Men till saken. Miljöpartiet är pga. dessa riksdagsledamöters krigiskhet alltså inte enbart delvis ett rasistiskt parti i sina röstningar i riksdagen tillsammans med de andra krigiska riksdagspartiernas ledamöter, förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, men Miljöpartiets politik är de facto dessutom, till cirka hälften, ett högerextremt, våldsamt och mordiskt parti och det är de facto inte Svenskarnas parti, mig veterligen. Rätta mig om jag har fel!

Den stora majoriteten av medlemmarna i Miljöpartiet som säger sig vara fredliga gör de facto heller ingen utbrytning och nybildning av partiet. Nej. Endast ett fåtal, ca 50 stycken, gör detta genom det nystartade fredliga Gröna Partiet, så även de till synes fredliga medlemmarna i Miljöpartiet som de facto sitter still i båten, sannolikt för att sko sig kortsiktigt ekonomiskt, hjälper på så vis de högerextrema infiltratörerna och ”de facto”-mördarna att fortsätta husera fritt. Men är det inte så att den som inte högljutt gör något aktivt och positivt som löser problemet, ex. att starta ett nytt parti som valsamverkar mot fyraprocentspärren, de facto är en ”de facto”-rasist som passivt legitimerar rasismen och mördandet?

3. Mass-invandringen. Nu till en känslig punkt i svensk mediabevakning. Miljöpartiet vill öppna gränserna för fri mass-invandring för människor utan riktiga flyktingskäl. Att Miljöpartiet med sin högerextrema politik med hög arbetslöshet och samtida frihandel med andra länder öppnar upp för fri invandring helt urskiljningslöst ökar givetvis risken för extrema tragiska Norge-historier i vårt eget samhälle.

För samtidigt som bidragsberoendet ökar, skatterna sänks i racet mot den absoluta välfärdsbottnen, med resultatet att svenska medborgare får lägre och lägre standard, kommer givetvis rasismen hos den obildade massan att öka. För hatet kanaliseras ju inte alltid mot de partier som de facto orsakat problemet, såsom gjordes i den kända tragiska Norge-historien. Nej. Hatet som borde kanaliseras mot alla riksdagspartier som orsakar mass-flykt och mass-invandring, landar ju felaktigt ofta på de som flyr den ekonomiska misären som orsakats av de krig som de krigiska mordiska riksdagspartierna de facto stödjer och därmed orsakar.

Sveriges mest utsatta människor med lägst utbildningsnivå, givetvis ofta de med kristna ovetenskapliga fantasier, ser nu fler och fler invandrare på gator och torg med storfamiljer och flerbarnstillägg.

I köpcenter efter köpcenter ses nu arbetslösa invandrare i klungor, ofta högljutt bräkandes på märkliga språk, där Svenskar tidigare känt sig som om de bor i Sverige. Där syns givetvis också de mest märkliga extrema invandrarna dessutom, iförda religiösa makabra symboler som givetvis irriterar de känsliga svenskarna ännu mer, nu när invandrarna dessutom tar mer och mer av den välfärdskaka som vi givetvis måste dela på tillsammans.

Och när de invandrade dessutom visar upp märkliga bestialiska beteenden som härrör ur religionens strofer och andra kulturella medeltida konstruktioner, samt tillåts indoktrinera sina egna barn i religiösa friskolor, blir integrering givetvis i stort sett fullkomligt omöjligt. Kvaliteten sjunker ju givetvis av sådana medeltida dumheter. Därför anser jag att Miljöpartiets politik idag till en betydande del är högerextrem och rasistisk, tillsammans med alla andra riksdagspartier utom Sverigedemokraterna.

4. Tillväxt in-absurdum. En annan sak som givetvis försämrar för alla medborgare är tillväxt baserad på ökad resursanvändning, något som Miljöpartiet idag de facto missgynnar genom att man inte vill se hela ekvationen tydligt. Detta kritiserar även Birger Schlaug som, precis som jag, brutit sig ur Miljöpartiet.

För om man ser på miljön utan att analysera befolkningsmängd och resurser håller ekvationen helt enkelt inte ihop. Sådan självmordspolitik, oavsett hur färglada begränsade diagram man hittat på för att göra extremreligiösa muslimska prinsar från bortre Yemen nöjda i sin publik, leder de facto till ökad befolkningsmängd och fortsatt utarmning av fossila resurser som dessutom kommer sänka landets egen standard successivt, och med ökad medföljande rasism som det leder till är alltså Miljöpartiet de facto ett rasistiskt parti.

5. Den existerande fredliga utbrytningen Gröna partiet. Men man kan ju då anta att miljöpartisterna skulle kunna vakna upp av det jag idag upplyser dem om och nu så sakterliga förvandlas till något betydligt finare än satans mördare och ”de facto”-rasister. Jo. De skulle ju faktiskt kunna utvecklas till något man skulle kunna vilja ha i finrummet eller i Vetenskapliga partiet. Jo. Det är ju fullt möjligt. Den potentialen finns ju faktiskt i alla fall hos de mer intelligenta av församlingen.

Då vill jag även påtala att det nystartade Gröna partiet de facto är ett rasistiskt parti, för om man, som det partiet gör, låter en enda blind religiös individ blockera en logisk och emotinellt riktig miljöpolitik, med vad man kallar konsensus, i fallet med minskad befolkning och medföljande minskad resursanvändning, ja då är man ju också en ”de facto”-rasist, för använder man de små grå cellerna på rätt sätt rent logiskt och emotionellt förstår man att man når samma resultat långsiktigt om man inte löser själva grundproblemet. Nej. Jag skojjar faktiskt inte. Det nystartade Gröna partiet låter människor blockera en logisk grön politik med människor som tror att alla jordens människor kan leva på en yta lika stor som Gotland. Grattis IQ fiskmås!

6. Om ord som rasism och att dela upp partier i falanger. Jag har i detta inlägg använt ordet ”ras” och ordet ”rasism” för att klargöra vissa viktiga saker, men jag vill påtala att jag personligen i fråga om ”ras” kallar mig människa och ibland t.o.m. alien när jag känner mig särskiljt skiljd från den trögtänkta mänskliga rasen, som inte vill eller kan tänka logiskt och emotionellt korrekt. Att kalla andra människor och partier rasister utan deliberativ underbyggnad eller logik kan givetvis skapa mer rasism, men jag anser att jag i denna artikel faktiskt motverkar rasism och ökar medvetandet hos de Miljöpartister som förhoppningsvis läser inlägget och givetvis även hos andra människor i andra partier också.

Yttermera så anser jag att även Sverigedemokraterna måste splittras i en höger och vänsterfalang. Högerpolitik är nämligen inte bra för vare sig välfärd eller harmoni i samhället, utan Sverigedemokraterna behöver rensa ut den gamla sekteristiska högerbunkern och andra gamla högerspökena som skriker ”kommunism” mot anti-rasist-aktivister eller starta om helt eller varför inte följa ledarskapet i Vetenskapliga partiet direkt!

”Anti-rasism” är nämligen inte samma sak som ”kommunism”. Det finns nämligen kommunister som är rasister eller nationalister också. Det är givetvis lockande att kalla dem Nationalsocialister om det inte vore så att Hitler tog på sig den beteckningen och tillsammans med storkapitalet och Tysklands allianspartier körde sin egen nation i botten genom att försöka invadera världen. Men slå gärna upp orden så ni vet vad de betyder INNAN ni använder dem!

För vanlig gammal högerextrem politik av f.d. Moderater, som i ren egoistisk blindo är emot välfärd för alla, skapar givetvis sämre välfärd och mindre demokrati för de svagaste grupperna i Sverige, vilket i sin tur skapar rasism hos de obildade och där har givetvis Sverigedemokraterna ett stort arbete framför sig rent pedagoiskt.

Många medlemmar i Sverigedemokraterna måste antingen göra avbön från sina tidigare uttalanden eller avgå. Frågan är om det ens är möjligt i dagsläget att rensa upp ordentligt för dem. Det beror på hur länge den obildade hatkulturen i Sverigedemokraterna har tillåtits frodas genom ex. nidvisor om Olof Palme på bussturer. Min rekommendation är att starta om, ha urskiljning och göra rätt från början. Brun illaluktande doft i bussen blir nämligen aldrig bra på en lång resa.

7. Om Fyraprocentspärren. Är ni som vill stå upp för en genomgripande förändring av era högerextremistiska eller obildade infiltrerade partier, rädda för att missa 4% om ni bryter er ur? Nåväl. Valsamverka då genom ex. Valsamverkanspartiet! För folk är faktiskt dödens trötta på EU-medlemskapet och den medföljande högerpolitiken oavsett om den bedrivs av Alliansen eller Socialdemokraterna med lismande anhang.

Jag vet att det jag skriver här inte är politiskt korrekt eller inte kan anses särskilt hövligt idag av de som känner sig träffade, men jag anser ändå att det är viktigare med saklig korrekthet, emotionell korrekthet och intellektuellt mod och det är det jag vill stå upp för idag och jag har inte heller angripit någon enskiljd person här.

Så är ni arga nu så meditera en stund på er ilska och se om den inte kommer av att jag har fullständigt rätt! Det är inte sanningen i sig som gör ont. Det är motståndet mot den och har jag fel så bevisa då den saken helt utan ilska med fakta!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Partiet presenteras med hjälp av det utmärkta publiceringsverktyget WordPress.com