Forskning – Teknikrevolution – Solceller av perovskit

Enligt SolenergiNyheter så har nu Australiska forskare för första gången tillverkat solceller av materialet perovskit som inte enbart klarar, men överträffar, International Electrotechnical Commissions stränga teststandarder för värme och fuktighet. Detta är en revolution för solceller eftersom perovskit tydligen är effektivare än kisel, är mycket billiga och ca 500 gånger tunnare än kisel, samt är […]

Positiv och negativ kritik av Lars Bern och SwebbTV

Jag tycker att Lars Bern och SwebbTV har en bra ledarskapsambition, nämligen att utgöra den fjärde statsmakten, som ämnar göra det jobb som fulmedia INTE gör, men jag anser att det vore lämpligare att framlägga evidens och därigen skilja sig markant från fulmedia och politikeradel. Jag kritiserar att SwebbTV försöker kopiera den lögnaktiga fulmedia-tekniken av […]

Vad säger vetenskapen? – Bör ”hållbarhetsmyten” förpassas till historien?

Via Nya Dagbladet läser jag att Lennart Bengtsson, som är meteorolog, anser att ”hållbarhetsmyten” bör förpassas till historien. Samma text har även publicerats på Lars Berns blogg, men låt oss nu titta på fakta och inte förledas av auktoritetsargumentet! En meterolog är ju inte nödvändigtvis kompetent på hållbarhet, men det är inte nödvändigtvis lätt att förstå så låt oss vara metodiska!

Glada Nyheter – De sista dödsryckningarna för smutsenergin har börjat i Spanien

Allt mer energi produceras miljövänligt och det är ekonomiskt. Via ETC läser jag att, där solen är stark och riklig som i ex. Spanien, att där har de sista dödsryckningarna för smutsig energi börjat. Det är korrumperade politiker som nu tillverkar lagförslag som ska stoppa en naturlig och miljövänlig utveckling. Via en vän hörde jag […]

Solkraft – Nu billigaste energin – En gul, vit eller orange revolution?

Johan Ehrenberg på ETC kvalificerar återigen tidningen att få finnas med i vår länklista. Johan Ehrenberg på ETC talar om gul revolution, Solkraft, även om jag personligen skulle vilja kalla den för vit revoulution eftersom solens ljus är vitt, dvs. alla regnbågens färger och det här är verkligen en regnbågsrevolution. Alla kan vara med. Jo. […]