Ironi eller skröna? – Lättkränkta araber attackerar ARAB Alvesta Renhållnings AB?

Via en vän får jag reda på att lättkränkta araber tydligen ser ARAB Alvesta Renhållnings AB som som ett problem. Tydligen anser inte araber i Alvesta att renhållning är viktigt. Som resenär i arabiska/muslimska länder kan jag meddela att renhållningen varierat, visserligen ibland helt vidrig, men inte alltid. Men att araber skulle ha varit de […]

Politikeradeln har skitit i det blå skåpet. Skåpet är fullt och det är självförvållat.

Anders Romelsjö har återpublicerat en artikel av Ulla Dine Malmsten via en utlandsägd tabloidblanska. Jag är enig med skribentens slutkläm. Kampen mot sociala orättvisor och de växande ekonomiska klyftorna i Sverige borde stå i centrum i det feministiska rödgröna blocket, men det har de inte gjort sedan Olof Palmes frånfälle.