Glada Nyheter – Några ljuspunkter i det kaos som politikerna skapat

Visserligen beskyller vi som är på väg att vakna… Kuckeliku… ofta massmedia, politiker och det militärindustriella komplexet ec. för ondska i ett yrvaket tillstånd, men om man tittar djupare på saken i meditation handlar det oftast om vår egen nivå av vakenhet.