Förslag på hur vi kommer åt de kriminella kineserna i Hongkong utan att de blir torterade

Människor i Sverige tror att det pågår tortyr i Kina, men lyssnar inte på FN om tortyren mot Assange. Så är det tyvärr, men Sverige skulle kunna bjuda in kinesiska domare, jurister och nämndemän till Sverige via videokonferens för en kinesisk digital rättegång i Sverige, samtidigt kanske göra Sverige populärt för kinesiska turister igen, efter allt raljerande mot Kina, vilket kanske har potential att ge intäkter till svensk turistnäring, vilket Sverige verkligen behöver efter 30 år av galen globalistisk politik.

Närande kineser på våra badstränder eller tärande extremist-folk? Det är Sveriges val.

Kriminalvården skulle kunna utföras i Sverige för bråkdelen av de miljoner som de kriminella kineserna förskingrat. En annan väg vore kinesiska garantier och rättigheter för människorättsorganisationer att besöka de dömda individerna i Kina, om de utlämnas och döms, eller att erbjuda 24 timmars videoupptagning av de dömda individerna i kinesiska fängelser, så att tortyr inte kan förekomma utan att det dokumenteras på dessa upptagningar och att sådant beivras enligt avtal med Kina om det skulle ske ändå.

Tacksamhet för min idé och gåva till Sverige och Kina kan lämnas genom personliga donationer eller positiv uppmärksamhet. Vi accepterar dock inga motkrav. Donationer påverkar inte vår politik, även om de verkligen behövs i detta tokiga land där man knappt längre får skoja eller göra minsta lilla fel för att bli anklagad för allsköns märkligheter och oproportionerliga repressalier.

Annonser

Terrorismen var inte enbart fundamentalismens, men även väst-allierades kreation

Bevisen för terror-stöd från väst-allierade är tydliga, enstämmiga och starka. Lika starka som tystnaden i svensk nazisionistisk media om faktum. De sekteristiskt grundlurade fundamentalisterna och det syriska folket var offrena för ett massmord utfört av seriemördare, samt understött av medhjälpare till seriemördarna. Läs mer om saken på Global Politics.

Ingen som varit inblandad i brottsligheten, allt sedan den svenska krigsförbrytelsen mot Libyen, är oskyldig, men en satans mördare. Min fråga är snarare vad som är ett rimligt straff i syfte att avskräcka framtidens ledarskap? Vissa säger då att sådana tankar inte är ”humanistiska”, men ”spårvagnsproblemet” säger mig faktiskt något helt annat.

Kristendomen säger att vi ska älska, glömma och förlåta och frågan är väl vilket spår som kommer kunna leda till det på riktigt? Hur älskar vi framtidens generationer bäst? Hur kan de anhöriga till de som mördats kunna glömma och förlåta sådana bestialisk krigsförbrytelser och sedan kunna fortsätta sina liv i en känsla av trygghet från denna psykopati?

Frågan är alltså vilket spår som kommer leda till mest humanism för framtidens generationer långsiktigt. Att de skyldiga spankulerar fritt, eller att de får straff som motsvarar brottets magnitud och avskräcker från samma beteende av andra psykopater i framtiden? Vad anser du? Och vad anser du att vi ska göra med fundamentalismen i vårt samhälle efter detta för att kunna få fred?

Avrättning med giljotin är kanske mest humanism?

USA-delstater överväger avrättningar med gevärseld skriver DN.

Jag vill upplysa om att en människa som fått dödsstraff dör snabbare och humanare i giljotinen, såsom partiet Giljotinera Kvickt förespråkar, men det kanske påminner för många om historien om vad som kan ske med de som idag förtrycker folket och steg för steg tar demokratin ifrån oss och givetvis inte heller vill öka inslagen av deliberativ vetenskaplig direktdemokrati, likt den folket inrättade vid Franska revolutionen?

Vi är inte emot dödstraff av politiker, om folket vill ha det, och ser det mer som dödshjälp sk. Eutanasi. Saken är den att livslång inlåsning, med låg standard och dålig mat, också kan anses inhumant och som ett värre straff för många människor, samt speciellt att de som vill dö, istället för att leva i mer jämlikhet med folket, rimligen borde få göra det.

… och för att skoja till det lite när det är så allvarsamt, tänk att bli tvingad som miljöpolitiker att använda en sådan här slips som Birger Schlaug helt tydligt helt ofrivilligt tvingades bära. Det är inte människovärdigt! Den som tvingade honom borde givetvis ha dödsstraff. Vill Schlaug ha dödshjälp, nu när det ev. känns jobbigt, ska han givetvis få det. :-)

…och om kungen plötsligt inser att djurrättsaktivisterna har rätt om pälsbeklädnad så ska kungen i skam för sin pälsmössa givetvis också kunna tilldelas dödshjälp. :-)

Dessutom kan man resonera kring hur många barn man kan rädda med samma resurser som de som går åt till en livstidsfånge, eller till en politiker i Sveriges riksdag som de facto förstör för framtidens generationer? Här har vi det s.k. ”spårvagnsproblemet”. Giljotinering kan vara moraliskt försvarbart om man ser det så.

Och för den som vill fundera kring brott och straff lite djupare så kan jag rekommendera Dostojevskis Brott och straff.

Med vänlig hälsning

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kriminalvård med kortare straff men hårdare krav på mental utveckling

I samhället kämpar vi alla för att tillfredställa grundläggande behov. Kriminella har valt att ge sig utanför lagens gränser i ren girighet. Denna girighet förvärras av ett samhälle som bygger på ojämlikhet och statusjakt. Först och främst måste därför jämlikheten i samhället adresseras.

Men hur det än ser ut måste straff ändå vara kännbara. Vi i Vertenskapliga partiet vill separera interner från varann, samt tillhandahålla böcker inom filosofi och psykologi för att stärka internernas svaga sinne så att de kan komma ut stärkta och motiverade att bidraga till vår gemensamma lycka på ett positivt och konstruktivt sätt.

Just det. Vi vill inte gulla med CD-skivor och TV-spel till kriminella. Kriminella ska vara inlåsta på riktigt och meditera djupt över vad de egentligen håller på med. Med avskiljdhet på riktigt kan strafftiden sänkas. Det finns inget självändamål med lång inlåsning. Vi anser att det handlar om personlig utveckling och att läka mental störning och att bli en frisk och positiv medborgare.

På så vis sänker vi både kostnader för inlåsning och sannolikt förbättrar vi då samhällsnyttan på lång sikt för alla, både för den straffade som då fått ett riktigt straff och förhoppningsvis utvecklats mentalt.