Tim Anderson: USA försöker splittra shia och sunni

”Efter att Bush-administrationen talat om det ‘nya Mellanöstern’ USA ville skapa, försökte de åstadkomma det genom att skapa någon sorts klyfta mellan sunni och shia i regionen. Det vet vi utifrån tidigare dokument.” Läs mer på: https://www.nyhetsbanken.se/2019/06/tim-anderson-usa-forsoker-splittra-shia.html Professor Tim Anderson är en anti-imperialist, författare och en australisk expert på den syriska konflikten. Egen kommentar: Söndra […]