Hör sekternas käbblande hemma i ett upplyst samhälle?

Via Dokus attack mot Sveriges Unga Muslimer inser jag att islamisterna visar prov på antizionism. Bra. Zionisterna visar prov på på anti-islamism. Bra. Men tanken på att de extrema stroferna ur islamism och zionism är ungefär lika dåliga tycks nästan aldrig gå upp för sektmedlemmarna själva, märkligt nog.

Kritik – 30 högerextrema organisationer skapar konflikt medvetet och föder rasismen och imperialismen via Aftonbladet

Ja. Det krävs mod för att lyfta samtalet, men ”högerextremismen”, som hatas av de här 30 organisationerna skapas faktiskt av de s.k. ”antirasisterna” själva. Jag kritiserar och har medlidande med de s.k. ”antirasisterna” som verkar bygga upp en rasistisk högerextremistisk halmdocka för att puckla på dockan via Aftonbladet.