Texter till första maj-talen

Nedan följer texterna till två första maj-tal. Den första har jag inte spelat in på Youtube men har legat till grund för Komedi för barn och vuxna – Myran Martin håller första maj-tal. Det andra första maj-talet nedan, om ekologi och ekologisk hållbarhet, finns inspelat på Youtube här.