Medborgarjournalism – Intervjuer i Sverige om politik

Tim om bland annat invandring Cannabis och alkohol https://archive.org/download/Intervjuer-i-Sverige-om-politik/Tim-om-bland-annat-invandring-cannabis-och-alkohol.ogv Katja vill rösta för miljön och jag upplyser henne om ekologisk hållbarhet https://archive.org/download/Intervjuer-i-Sverige-om-politik/Katja-vill-r%C3%B6sta-f%C3%B6r-milj%C3%B6n-och-jag-upplyser%20henne-om-ekologisk-h%C3%A5llbarhet.ogv Pierre om vård och migration https://archive.org/download/Intervjuer-i-Sverige-om-politik/Pierre-om-v%C3%A5rd-och-migration.ogv Daniel from germany about racism asylum and migration https://archive.org/download/Intervjuer-i-Sverige-om-politik/Daniel-from%20germany-about-racism-asylum-and-migration.ogv

Snus, rökning och tobak

Vetenskapliga partiet vill förbjuda tillsatser i tobak som gör det mer attraktivt eller skadligt. Aromer och extra tillsatser av andra gifter eller ämnen som inte hör hemma i produkterna ska förbjudas. Detta innebär i praktiken att all tobak i Sverige blir ekologisk eller försvinner helt. Hälsorisker ska fortsatt redovisas på förpackningarna och dessutom ska information […]