Endast Vänsterpartiet vill skapa ”finhandel”, men ”frihandel” är INTE ”fin handel”

Jag har kritiserat Vänsterpartiet hårt tidigare, men nu ska de ha beröm för via Anders Romelsjö läser jag att Vänsterpartiet är det enda parti som på allvar utmanar de nya avtalen i riksdagen, men om det helt stämmer vet jag inte för på Sverigedemokraternas hemsida läser jag att även de vill vända denna utveckling.


Huruvida Sverigedemokraterna verkligen motverkar EU, CETA och TTIP realpolitiskt vet jag inte då Sverigedemokraterna, precis som många andra partier, kanske redan infiltrerats och tagits över av den nyliberala anti-demokratiska högern som kommer fortsätta krossa Sverige.

Kanske har Sverigedemokraterna kanske p.g.a. Miljöpartiets och Vänsterpartiets aggressivitet vad gäller SDs motstånd mot massinvandringen och MP:s och V:s önskan att ytterligare skuldsätta Sverige helt enkel känt sig tvingade att kohandla bort frihandels/fulhandels-frågan? Det kommer sannolikt inte leda till något långsiktigt bra för Sverige.

Vi måste i stället försöka att ena samhället på ett förnuftigt och känslomässigt korrekt vis som alla kan skriva under på, anser jag! Vi kan kanske hjälpa flyktingar, såsom alla partier vill i sina budgetar, men enas om att hjälpa på ett sätt som alla kan stödja helhjärtat dessutom? Kanske på ett sätt som hjälper allra flest med de medel vi enas om att avsätta?

Till saken. Vänsterpartiet har en plan om en helt annan ”frihandel”. En riktigt bra plan, väl värd beröm. Man har tagit begreppet ”frihandel”, som för kapitalisterna faktiskt betyder att kapitalet vinner på att tillskansa sig de billigaste löneslavarna, de lägsta skatterna och de lägsta miljökraven och gjort om det. Men enligt ett citat från Wikipedia om frihandel:

”Frihandel är handel som inte regleras av tullar, importkvoter eller andra asymmetriska handelspolitiska åtgärder.”

Således kan inte detta vedertagna nationalekonomiska begrepp betyda motsatsen, tyvärr. Vänsterpartiet har gjort om begreppet frihandel till att inkludera solidaritet människor emellan samt ekologiska principer. Till synes intelligent, men begreppet ”frihandel”, vilket jag kallar ”fulhandel”, kan naturligtvis inte betyda två helt olika saker i ett konstruktivt samtal! Vi behöver förstånd i det politiska samtalet! Ett skydd för nationer, människor och miljö bör kallas för vad det är, nämligen protektionism enligt Wikipedia:

Protektionism går ut på att på olika sätt skydda varor och tjänster som produceras i det egna landet från konkurrens från andra länder. För att skydda sig kan landet använda en hel rad åtgärder, så kallade handelshinder, som importavgifter, tullar, registreringsavgifter, importkvoter med mera.

Med protektionism kan man skydda nationer, miljön och människorna lokalt från kapitalets drivkraft, för det är naturligtvis en omöjlighet att få nationella regeringar över hela världen att samtidigt införa en ekologisk riktig välfärdspolitik och samtidigt beskatta ex. CO2 som försurar haven, om inte alla gör det samtidigt och vi vet ju alla vilka som vägrar skriva på de avtalen, nämligen de allra största CO2-grisarna.

En människovänlig och naturvänlig evolution måste därför, i realiteten, alltid vara nationell och protektionistisk. Vi kan s.a.s. i Sverige skydda vår miljö och vår egen välfärd genom våra egna handelsrestriktioner, vilket i sin tur skyddar världen något, kanske riktigt mycket om vi utgör ett lysande exempel, en god modell att ta efter.

Vi kan med våra egna protektionistiska handelsrestriktioner tvinga importerat gods att följa våra egna miljökrav och de sociala krav som vi ställer på andra länders export till oss. Detta kan hjälpa andra länder att våga införa samma positiva protektionism och höja sina egna standarder.

Förslag till Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet om  hur man kan uttrycka sig positivt och ändå använda begreppen korrekt:

– Vi vill ha en långsiktig fin handel, en ”finhandel”, om ni så vill, en ”finhandel” som ska tillväxa medans det dåliga nedväxer. Vi vill ha en protektionistisk skyddande fin handel som ger frihet och trygghet för människor i varje land och som blir ekologisk och långsiktigt hållbar för miljön, en fin handel för oss alla, i alla nationer och för framtidens generationers verkliga frihet i alla länder. Friheten för vårt kapital på en fin marknad måste existera inom balanserade fina, ekologiska och människovärdiga ramar för att allas frihet ska kunna bli verklighet, både på kort och på lång sikt.

Skulle ni i Vänsterpartiet och i Sverigedemokraterna ha samarbetssvårigheter och, mot förmodan, inte lyckas att enas om detta goda genom era partier så är ni varmt välkomna att stödja eller röstadet exponentiellt tillväxande Vetenskapliga partiet som kanske kommer kunna påverka era partier till att bli motiverade till just en sådan god intelligent hövlig samverkan för demokratin, i vilket även minipartiet Miljöpartiet, som enligt Sifo nu ligger på 4,2%, är varmt välkommet trots min kritik.

Annonser

Konspirationsteori – Är Jill Stein censurerad av Hillary Clinton och hennes medbrottslingar både via Facebook och PBS?

Enligt denna video har PBS censurerat bort viktiga kommentarer från presidentkandidat Jill Steins uttalande om TTIP. Att fulmedia censurerar och refuserar extremt mycket vet alla som försökt publicera något av vikt i den. Det vet de journalister som hamnat i frysboxar såväl som den mörkade Bernie Sanders, samt även de som valt att hellre bedriva medborgarjournalism.

Men det är dubbelt anmärkningsvärt att vetskapen om denna censurering är så pass känslig att även den mörkas, yttermera att människor inte tillåts sprida vetskapen om den via Facebook till varann. Vad är nästa steg? Att censurera folks e-mail-konversation?

Det är ett angrep på yttrandefriheten i nivå med vilken öststat som helst under Sovjetunionen eller vilken fatwa som helst mot de i arabvärlden som vågar kritisera Koranen, satansverserna, profeten Muhammed eller ens existensen av demiurgen.

Det är verkligen en stor varningssignal mot både fulmedia självt, men även mot sociala filter. Hur länge detta klipp kommer få ligga kvar på det sociala filtret Youtube kan vi bara sia om så ladda gärna ner klippet med http://www.youtubeinmp4.com/ innan det är för sent!

Jill Stein varnar det amerikanska folket för det TTIP-avtal som Hillary Clinton med medbrottslingar förmodligen kommer införa, vilket i princip kommer omöjliggöra TTIP-länders egna demokratiska beslut i ännu större utsträckning än vad EU redan gjort.

Skulle då inte detta faktum som Jill tar upp kunna leda till att Hillary och demokraterna sänks? Jovisst. Men är inte demokraterna ändå en dålig kopia av republikanerna som går Wall streets ärenden? Hur motsägelsefullt det än kan verka kan det visa sig att Donald Trumps protektionism kan rädda USA både från statsskuld, rättsvidriga krig och Wall streets korruption av politiken och genom att stärka Jill, stärker man Bernie Sanders och framtida demokratisk socialism.

Konspirationsteorin är att Hillary Clinton och fulmedia genom ägarförhållandena medvetet konspirerar enligt korrupta avtal för att mörka Jill Stein.

eugene_v_debs_80x80

”Jag röstar hellre på något jag vill ha även om jag inte får det än att rösta på något jag inte vill ha och få det.”
/ Eugene V Debs

”I’d rather vote for something I want and not get it than vote for something I don’t want, and get it.”
/ Eugene V Debs

Bild av Matt Orfaleas inlägg om censuren på PBS via den spionprogramvara som han fortfarande, lustigt nog, använder.

http://attac.se/blogg/3968/vad-tycker-vara-eu-kandidater-om-ttip
https://kampanj.skiftet.org/page/s/ttip
http://schlaug.blogspot.se/2014/05/ttip-sa-kan-det-sagas.html
http://newsvoice.se/2016/01/05/pr-kuppen-mot-arets-forvillare-2015-wolodarski-ansoka-om-benadning/
http://www.journalisten.se/nyheter/en-frysbox-30-miljoner
http://jinge.se/allmant/rosta-pa-jill-stein-som-usas-president-ett-av-minst-5-alternativ.htm
http://steigan.no/2016/08/28/facebook-sensurerer-jill-steins-kritikk-av-hillary-clinton/
http://www.newsbusters.org/blogs/nb/tom-blumer/2016/08/27/pbs-newshour-cuts-key-portions-jill-stein-interview
http://jinge.se/allmant/facebook-censurerar-jill-steins-kritik-av-hillary-clinton.htm

Youtube – Donald Trump ger svidande kritik till Hillary Clinton vid presskonferens

Donald Trump skräder inte orden mot Hillary Clinton när han kritiserar henne. Han anser att USA absolut skulle kunna ha en kvinnlig amerikansk president, men avråder bestämt från Hillary Clinton som person.

Youtube – Donald Trump Delivers Scathing Response To Hillary Clinton, DNC at Press Conference 7/27/16 .

Kritiken är bl.a. följande:

1. Den ”ohederliga” Hillary Clinton har inte vågat utsätta sig för en presskonferens på 235 dagar och Trump anser att journalisterna på presskonferensen bör fråga sig varför. Samtidigt kritiserar han de reportrar som stödjer henne trots detta. (Jag är ganska säker på att detta beror på ägarförhållandena)

2. Hillary Clinton nämner inte IS. Donald Trump tror att anledningen är att Obama och Hillary har varit med och skapat IS. (Donald Trump kallar dem ISIS och jag anser att misstanken är befogad)

3. Hillary Clinton riggade primärvalet genom Debbie Wasserman Schultz, som efter avslöjadet efter primärvalen tvingas avgå. Bernie Sanders hade därför aldrig någon chans i demokraternas primärval. Hundratals människor gick ut från demokraternas kongress i protest, men media raporterade inte om det. (Jag är ganska säker på att detta beror på ägarförhållandena)

4. Hillary Clinton har använt en privat e-postserver för officiella mail och sedan gömt undan dem.

5. Hillary Clinton ljuger om TTP (Det som vi brukar kalla TTIP i Sverige).

6. Hillary Clinton vill tillåta invandringen av 550% mer människor in i USA från den region i vilken IS härjar.

7. Hillary Clinton är köpt och såld av speciella intressen och lobbyister.

8. Hillary Clinton har placerat människor i olika rasistiska fack.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

F.d. Wall Street Journal redaktör svarar på – Vilket ledarskap är det mest kriminella som någonsin existerat på planeten?

Jag översätter och citerar kortfattat Paul Craig Roberts som kritiserar sitt eget lands ledarskap:

”Förenta staternas regering är det värsta kriminella företag som någonsin funnits på jorden. … Förvänta dig inte att västerländsk prostituerad media kommer att rapportera dessa fakta till dig. … De presstituerade västerländska medierna är en del av Washingtons kriminella verksamhet.”

Jag har valt att översätta hans artikel nedan, men först: Vem är Paul Craig Roberts?

Doktor Paul Craig Roberts var exempelvis biträdande redaktör och kolumnist för den välkända The Wall Street Journal www.wsj.com. (Här har du poster som involverar Wallstreet Journal från Paul Craig Roberts. Han har skrivit artiklar i amerikanska tidningar. Här ex. i New York Times om galenskapen med frihandel).

År 1993 rankades Forbes Media Guide Paul som en av de sju toppjournalisterna i USA.

President Ronald Reagan utsåg Dr. Roberts till biträdande finansminister för ekonomisk politik.

1987 erkände den franska regeringen Paul Craig Roberts som ”hantverkaren av en förnyelse i ekonomisk vetenskap och politik efter ett halvt sekel av statlig interventionism” och valde in honom i Hederslegionen.

Paul Craig Roberts är en person som har modet att söka sanningen oavsett vart informationen leder honom. Han har modet att ifrågasätta WTC 9/11. Han köper inte den politiska paradigmen om höger och vänster i amerkansk politik, sannolikt eftersom alla valbara partier i USA liknar blå smurfar precis som i Sverige. Han är för fred och frihet för alla folk i världen och han besitter stor skicklighet i sin kommunikationsförmåga och har stor inverkan på den politiska diskursen.

Här finns Paul Craig Roberts egen beskrivning. Svenska Wikipedia om Paul Craig Roberts. Engelska Wikipedia om Paul Craig Roberts.

Nu till översättningen av hans artikel som beskriver vilket ledarskap som är det mest kriminella som någonsin existerat på planeten:

Beviset har kommit in: Förenta staternas regering är den mest komplett kriminella organisationen i mänsklighetens historia – Paul Craig Roberts

Som ett unikt land, bland länderna på jorden, insisterar den amerikanska regeringen att dess lagar och påbud ska ha företräde framför andra nationers suveränitet. Washington hävdar amerikanska domstolars makt över utländska medborgare och hävdar amerikanska domstolars extraterritoriella lagrätt över utländska verksamheter som Washington eller amerikanska intressegrupper ogillar. De värsta resultaten av Washingtons förakt för andra länders suveränitet är kanske den makt Washington har utövat över utländska medborgare enbart på grundval av terroristanklagelser med avsaknad av bevis.

Överväg några exempel! Först tvingade Washington den schweiziska regeringen att bryta sina egna banklagar. Sedan tvingade Washington Schweiz att upphäva sina banksekretesslagar. Det påstås att Schweiz är en demokrati, men landets lagar bestäms i Washington av människor som inte väljs av Schweiz att företräda dem.

Tänk på ”fotboll skandalen” som Washington kokade ihop, uppenbarligen i syfte att genera Ryssland. Fotbollsorganisationens hemort är Schweiz, men detta hindrade inte Washington från att skicka FBI-agenter till Schweiz för att arrestera schweiziska medborgare. Försök föreställa dig att Schweiz skickar schweiziska federala agenter till USA för att arrestera amerikaner!

Tänk på de $ 9 000 000 000 i böter som Washington utställt på en fransk bank för underlåtenhet att fullt ut följa Washingtons sanktioner mot Iran! Detta exempel på Washingtons kontroll över ett utländskt finansiellt institut är ännu mer våghalsigt olagligt med tanke på det faktum att sanktionerna Washington införde mot Iran, och kravet att andra suveräna länder ska lyda, är i sig själva strikt olagliga. I det här fallet har vi verkligen ett fall av trippel olaglighet eftersom sanktionerna infördes på grundval av uppdiktade och fabricerade anklagelser som var lögner.

Eller överväg att Washington hävdade sin auktoritet över kontraktet mellan en fransk skeppsbyggare och den ryska regeringen och tvingade ett franskt företag att bryta ett kontrakt på miljarder dollar på bekostnad av det franska företaget och ett stort antal förlorade arbetstillfällen till den franska ekonomin. Detta var en del av Washingtons sätt att lära ryssarna en läxa för att inte följa Washingtons order på Krim.

Försök att föreställa sig en värld där varje land hävdade extraterritorialitet av sin egen lagstiftning! Planeten skulle vara i permanent kaos med världens BNP förbrukat i rättsliga och militära strider.

Neocon-lurade Washington hävdar att när historien valde USA att utöva sin hegemoni över hela världen, är ingen annan lag relevant. Endast Washingtons vilja räknas. Lagen i sig är inte ens nödvändig när Washington byter ut lagar mot befäl, som när Richard Armitage, biträdande statssekreterare (en icke-vald position) sade till Pakistans president att göra som han har blivit tillsagd eller så ”kommer vi att bomba dig till stenåldern.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5369198.stm

Försök att föreställa dig att presidenterna i Ryssland eller Kina ger en sådan order till en suverän nation!

Faktum är att Washington bombat stora områden av Pakistan, mördat tusentals kvinnor, barn och byäldste. Washington motivering var hävdande av extraterritorialitet av USA: s militära agerande i andra länder som Washington inte är i krig med.

Så fasansfullt som allt detta är, så är det värsta av Washingtons brott mot andra folk när Washington kidnappar medborgare i andra länder och överlämnar dem till Guantanamo på Kuba eller till hemliga fängelsehålor i kriminella stater som Egypten och Polen för att fängslas och torteras i strid med både Förenta staterna lag och internationell lag. Dessa flagranta brott bevisar bortom allt tvivel att den amerikanska regeringen är det värsta kriminella företaget som någonsin existerat på jorden.

När den kriminelle nykonservative George W. Bush-regimen lanserade sin olagliga invasion av Afghanistan, behövde den kriminella regimen i Washington desperat ”terrorister” i syfte att lämna en motivering för en olaglig invasion som utgör en krigsförbrytelse enligt internationell lag. Men det fanns inga terrorister. Så Washington släppte flygblad över krigsherrars territorier som erbjöd tusentals i dollar i belöning för gripandet av ”terrorister”. Krigsherrarna svarade på möjligheten och infångade varje oskyddad person och sålde dem till amerikanerna för belöningen.

Det enda bevis för att ”terroristerna” var terrorister är att oskyldiga människor såldes till amerikanerna av krigsherrarna som ”terrorister”.

Igår släpptes Fayez Mohammed Ahmed Al-Kandari efter 14 års tortyr av ”frihetens och demokratins Amerika”. USAs officer, överste Barry Wingard, som representerade Al-Kandari sade att ”det helt enkelt inte finns någon annan bevisning än att han är muslim i Afghanistan vid fel tidpunkt, eller annat än dubbel och tredubbel hörsägen, något jag har aldrig sett som motivering för fängslande”. Mycket mindre, sade överste Wingard, fanns anledning till en litania [böner i form av växelsång mellan präst och menighet under processioner] av flerårig tortyr i ett försök att tvinga fram en bekännelse till de påstådda brotten.

Förvänta dig inte att västs prostituerade media ska rapportera dessa fakta till dig! För att ta reda på detta, måste du gå till RT https://www.rt.com/usa/328329-kuwaiti-detainee-guantanamo-transfer/ eller Stephen Lendman http://sjlendman.blogspot.com eller hit till denna webbplats.

De presstituerade västerländska medierna är en del av Washingtons kriminella verksamhet.

Jag tror inte att det rent rättsligt går att driva de moraliska poänger jag kommer med nedan, förrutom kanske genom folkdomstol vid en genomförd revolution, men du bör kanske som emotionellt korrekt känna sig motiverad att tänka igenom saken och evetuellt rannsaka sig själv ändå, eventuellt bestämma dig för en ny intention, en ny handlingsplan med den statsterrorism som beskrivs ovan?

Kanske inte pga. av en framtida revolution, Gudstro eller ens tro på återfödelse, men av den anledningen att du måste leva med sig själv som den du är resten av sitt eget liv och att dina söner och döttrar och framtidens generationer förmodligen kommer ha en bild av dig som person när du väl ligger där i graven.

Skyddande av brottsling är ett brott enligt 17 kap 11 § brottsbalken i Sverige. Man bör kanske fråga sig om det är ett grovt omoraliskt brott som vissa svenska journalister gör sig skyldiga till, eftersom många av dem envisas med att arbeta för den massmedia som är en del av Washingtons bevisat kriminella verksamhet?

Man bör kanske fråga sig om det är ett grovt moraliskt brott som politikerna begår genom att ta sig rätten från folket att, utan demokratiskt mandat genom (ex. folkomröstning/direktdemokrati), inleda förhandlingar om TTIP samt Natohögkvarter med Washington, i vilket ett kriminellt ledarskap ingår?

Man bör kanske fråga sig om det är ett grovt och omoraliskt häleri att medvetet bedriva handel med ett kriminellt lands stöldgods? Det handlar ju inte om vilket stöldgods som helst, men ett stöldgods som stulits i samband med utpressning och mord på oskyldiga kvinnor och barn.

Som amerikansk medborgare bör man kanske fråga sig vad som är mest emotionellt korrekt att göra med det som finns vid handen? Vilken presidentkandidat har chansen att återupprätta förenta staternas heder? Kanske är det den presidentkandidat som mörkas av den media som sålt sig till Washington?

Som svensk medborgare bör man kanske fråga sig om man inte bör rösta på de politiker som är en del av lösningen?

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. På Vetenskapliga partiets hemsida hittar du nästan uteslutande länkar till Alternativ media.

Relaterat:
Politologerna – Anarki i praktiken
Politologerna – Värsta sortens styrelseskick förutom alla andra

Vad tycker Socialdemokraterna om TTIP? – Analys

För Socialdemokrater som läser denna analys om vad Socialdemokraterna tycker om TTIP vill jag att ni ska veta att för mig var Olof Palme en hjälte, ingen landsförrädare. De som sannolikt medverkade i detta mord i Sverige och medverkade till Novemberrevolutionen, den Socialdemokratiske partiledare som satt tillsammans med Carl Bildt i TV och medverkade till att lura in svenska folket i EU-medlemskapet, det är de verkliga landsförrädarna, anser jag, samt att jag anser att Socialdemokraterna, efter Olof Palmes död, borde bytt namn, för politiken avspeglar från detta datum inte längre namnet.

Så det är egentligen inte förvånande att dagens s.k. ”socialdemokrater” som sitter i EU tydligen undviker att svara på enkäten från Attac. Jag antar att detta är ett medvetet hemligt politiskt fulspel, väl dolt för medborgare och medlemmar i det socialdemokratiska partiet, för det var endast sex enkla frågor. Det finns som jag ser det inga rimliga ursäkter för att inte svara.

Men det är ändå intressant att notera att Socialdemokraterna alltså anser att vi som medborgare inte ska ha rätt att veta vad vi medverkar till om vi röstar på dem. Och det är yttermera intressant att notera att mainstream-media och journalister inte heller tar upp frågan om Socialdemokraterna och TTIP, vilket måste betraktas som närmast brottsligt i sammanhanget, anser jag, även om det givetvis inte är förvånande om de planerar att köra över folket genom att rösta för TTIP, samt att journalisterna alltså legitimerar denna maktutövning i lönndom, något som Maria-Pia Boëthius äntligen insett.

På Socialdemokraternas hemsida kan jag heller inte finna något om TTIP, endast det sockersöta ”Socialdemokraterna vill förbättra företagens förutsättningar för innovation, export och tillväxt”, vilket jag tolkar som positivitet till TTIP, vilket innebär välfärdsförstöring och miljöförstöring, eftersom nedväxt till balans med naturen är den förslavande frihandelns raka motsats.

Så precis som en röst på Socialdemokraterna och Miljöpartiet alltså är en röst på ett fortsatt EU-race mot välfärdsbottnen och EUs miljöförstöring, så är alltså, tills motsatsen bevisats, sannolikheten extremt stor att Socialdemokraterna kommer rösta som resten av Alliansen, d.v.s. för TTIP, och därmed fortsätta att minska den reella demokratin och den reella välfärden i Sverige ner till USAs nivåer, samma låga välfärdsnivåer som f.ö. gjorde Olof Palme till socialist och det är de facto motsatsen till de hårdare tag mot ungdomar och invandrare som Stefan Löfvén antyder att han vill skapa i sitt förstamajtal, vilket är ytterligare ett bevis för min analys.

Det ska bli lägre löner och hårdare arbeten, ex. slyröjning, för ungdomarna med Socialdemokraternas politik, och denna borgerliga politik, som förstärks genom ett TTIP-avtal, är alltså sannolikt orsaken till Socialdemokraternas dalande siffror, för inte ens gamla inbitna Socialdemokrater accepterar i längden ett parti som skyfflar över dem en borgerlig politik val efter val. Rätt vad det är säger det – Kuckeliku! – och poletten trillar ner.

Ingenting om TTIP-avtalets förväntade konsekvenser finns på Socialdemokratiska sidor. Detta måste belysas och repeteras av alla medborgare och journalister som har yttrandefrihet att granska maktutövningen och är för välfärd och demokrati.

Läs på, prata med grannar och vänner och deltag i demonstrationer och aktiviteter!

Socialdemokraterna kan säga ”skola, vård och omsorg” som vanligt i valet, men nu vet ni vad ni har att göra med, nämligen ett parti som för en borgerlig politik bort från det som Olof Palme stod för OCH tro inte för en sekund att det borgerliga Sverigedemokraterna kommer göra annorluna även om deras budget för välfärd sannolikt kommer öka något när de vidtar sina åtgärder.

I en riktig representativ demokrati är det folket som styr landet direktdemokratiskt i valet av demokratiskt lagda representanter, representanter som dessutom representerar dem väl, och det kräver att folket självt ser till att ha den information de behöver för att kunna välja de personer och partier som gynnar dem bäst långsiktigt och sedan hjälper dem aktivt!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Glad nyhet – TTIP kan kanske stoppas till slut

Jag läser här att Blueshift vill stoppa TTIP.

TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership – är i princip ett avtal som nu skapas fram till 2016 i syfte att öka miljövidrig handel mellan EU och USA och minska demokratin, dvs. folkets kontroll över egen välfärd. Det som det samtalas om är i princip endast mängden GMO och hormon-kött du ska erbjudas i din egen mat i framtiden.

– Så. Hur stoppar vi TTIP?

Jodå, kanske kan man tala vett med Socialdemokratiska politiker, kortsiktigt, såsom Blueshift menar, men man måste också fråga sig om man kan göra mer än så långsiktigt!

Så Först frågar jag mig helt stilla:

– Hur får Storfinansen igenom ett sådant avtal?

Några av de taktiker jag kan komma på:

1. Mörda dess farligaste fiender. (Olof Palme och Anna Lindh är redan väck, d.v.s. personer för välfärd och demokrati). Skräm resten av politikerna i riksdagen till tystnad genom att placera den skäligen misstänkte Dekorimamannen i riksdagen och låt Reinfeldt tala om ”ska kulan komma inifrån”…

2. Fösvaga varje enskiljt lands möjlighet att föra en balanserad välfärdspolitik genom en union med frihandel, dvs. EU, alltså typ en kopia av USA.

3. Köp upp all media som läses ivrigt av de stora massorna inkl. Socialdemokrater så att de kan kontrolleras effektivt.

4. Infiltrera de stora partierna med lojala lakejer som enbart ges positiv mediauppmärksamhet av den media kapitalet redan äger.

5. Smutskasta de politiker med moral som säger nej till kapitalets agenda i denna media.

6. Träffas en gång om året för att staka ut riktningen med mördaren Henry Kissinger som ordförande och ett glas av bästa champagne. (Bilderbergruppen där givetvis Mona Sahlin och Stefan Löfvén lydigt deltagit)

7. Omnämn aldrig verkliga alternativ till den politik som förs eller länka aldrig till alternativ media som erbjuder alternativa ståndpunkter. Tag bort länkar med blogginlägg och kommentarer från de egna internetsidorna för att ytterligare dölja lögnen och den dolda agendan för folket.

8. Öka invandringen och arbetslösheten samtidigt så att landet splittras i missriktad nationalism och missriktad anti-nationalism. Tala om att skapa fler jobb, aldrig om att dela på de jobb som finns! Att skapa en balanserad rättvis välfärd för alla människor i den egna nationen får nämligen aldrig komma på fråga.

9. Försök skapa splittring i varje alternativ organisation som startas som en motreaktion. Varje försök till effektiv organisering av alternativ måste infiltreras och övertygas om att något så mentalt friskt som samarbetsförmåga, ex. valsamverkan genom ex. Valsamverkanspartiet, inte är bra för att ta över makten och påbörja reparationerna av landet.

10. Stödj eller skapa alternativ, såsom ex. SD, som erbjuder olika lösningar på skapade problem, men som inte ifrågasätter frihandeln som skapat det verkliga problemet. SD stöjs de facto av varje parti som utåt bespottar dem och av varje media som ger dem utrymme. Beviset är att Opinions-siffrorna stiger för det frihandelsförespråkande SD.

Därav följer följdfrågan:

– Hur stoppar vi då storfinansens miljövidriga och människorfientliga agenda?

Jag har några förslag:

1. Sluta läsa och länka till deras media! Vill du omnämna något de skrivit, länka då gärna till andra vakna bloggar eller ex. wikipedia som omnämner saken istället! Vi som förstår problemet måste samverka!

2. Rösta på deras värsta fiender, dvs. de människor som förespråkar en politik som är emot deras miljöförstörande och välfärdsförstörande frihandel, alltså Vetenskapliga partiet eller andra liknande initiativ!

3. Upptäck och läk ut de infiltrationer som redan skett i din egen organisation, och om de inte kan läkas, starta då om med en organisation som garanterat kan hålla riktningen för valsamverkan så att din organisation har chansen att komma in i riksdagen!

4. Även om du inte gillar allt som ex. Vetenskapliga partiet kommit fram till, med vår inriktning att göra det bästa för framtidens generationer, länka i alla fall till oss och andra organisationer som erbjuder ett alternativ som åtminstone försöker lösa problemet!

5. Upplys andra partiers medlemmer eller deras f.d. medlemmar om situationen! Var medveten om att alla inte har eller läser på Internet. Tala med dina grannar också! VIKTIGT! – Ta inte allt på en gång! Avprogrammering av lögnaktig medias programmering fungerar bäst när personen har motivation inifrån att verkligen vilja veta sanningen. Börja med ex. en promenad, yoga eller annan aktivitet och inbjud sedan till en frivillig meditation på slutet som ökar personens medvetande!

6. Försök skapa enhet mellan människor! Fördöm ENDAST indirekt religioner, ideologier och kulturer som separerar männskor eller är bestialiska, OCH gör det på rätt sätt! Det är alltså bättre att citera eller länka till en f.d. muslim som fördömmer Islam som ex. Mona Walter, än att en SD-politiker gör det, och för att fördömma SD-politik är det bättre med en f.d. SD-politiker som får uttala sig än ex. en feminist osv. Detta angreppsätt ökar istället förståelsen och enheten mellan människor och minskar skyttegravskrigsliknande debatter.

7. Skapa tolerans mot intolerans! Intoleransen är ett resultat av den politik med invasionskrig, svält och överbefolkning som skapats genom felaktig politik och felaktig religion, som i sin tur skapat en extrem typ av invandring till ex. Sverige, vilket i kombination med samtidig välfärdssänkning kan skapa en ilska och olika typer av intolerans, som i sin tur skapar olika syndabockar hos olika människor beroende på tillhörighet, tillgänglig information och olika förmåga att tänka rätt i flera steg. Tolerans kan alltså inte skapas genom intolerans mot intolernas. Tolerans kan endast skapas genom förändring till en bättre politik och det kan endast inträffa genom fler nya partier i riksdagen som tar människors känslor på allvar men också upplyser folket om de verkliga orsakerna. Fler partier som är emot frihandeln och kommer in i riksdagen kan ex. skapas genom Valsamverkanspartiet.

Så. TTIP kan kanske stoppas till slut, men det hänger på oss alla att organisera oss effektivt. Välkommen med ditt eget bidrag!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet