Skrattretande – Underrättelsetjänster offentliggör ”bevis” mot Ryssland

Artikeln om saken från Nordiska Motståndsrörelsen är så komplett att jag inte har något att tillägga.

Nordiska Motståndsrörelsen – Underrättelsetjänster offentliggör ”bevis” mot Ryssland

Under natten till lördag presenterades således äntligen dessa ”bevis” för allmänheten i form av en rapport som tagits fram av CIA, FBI och National Security Agency (NSA).

…till och med den judiskägda Washington Post erkänner att de som läst den hemligstämplade rapporten har bekräftat att även den ”saknar konkreta bevis” och att ”den innehåller inget bombnedslag”.

Även Anders Romelsjö tar upp ”Rysslands hackerattack” på ett bra sätt.

Annonser

Smartphones – Allt du säger kommer kunna användas mot dig i domstol

Spionerar sin Smartphone, din surfplatta eller din laptop på dig åt underrättelsetjänster, politiska motståndare, hackers, stat eller åklagare? Det är en fråga som varje individ, med en dator med tillhörande mikrofon eller kamera i näven, bör ställa sig! Det är även en integritets och demokratifråga givetvis, speciellt då många fantiserar om direktdemokrati över internet, vissa med tankar på säkra smarta dosor, andra inte.

Jag föreställer mig att det kan finnas en marknad för en ljus- och ljud-tät box som signalerar när telefonen ringer, men samtidigt, om man har rätt attityd, så kan naturligtvis ingen dra ner brallorna på den som gör helikoptern med snorren på Youtube. Avgör själva hur ni går vidare!

Vad gäller din GPS-position så är det nog endast batteriet ur som gäller eller att lämna telefonen hemma.

Källa: Activist Post – Anything You Say Around Your Smart Devices Can and Will Be Used Against You in Court

voltaire_80x80

”Så länge folket inte bryr sig om att utöva sin frihet, kommer de som vill tyrannisera göra det; för tyranner är aktiva och flitiga, och kommer hänge sig i guds namn eller under namnet av vilka andra gudar som helst, religiösa eller icke-religiösa, för att sätta handfängsel på sovande människor.”
/ Voltaire (Källa: Citat om Demokrati)

Lektion i ledarskapspsykologi, moralfilosofi och demokrati – Underrättelsetjänst – Massmedias taktik är baserad på hjärntvätt

1. Läraren berättar inför hela klassen att fem elever ska få uppgiften att lösa ett problem tillsammans på tavlan och han ber om frivilliga.

2. Läraren går ut med eleverna en och en och instruerar dem om deras uppgift mer detaljerat.

3. De fem eleverna går sedan ut ur rummet gemensamt och väntar utanför.

4. Läraren ritar fyra vertikala linjer på tavlan med en längd på ca en meter, men linje två är ca två centimeter kortare, alltså tydligt kortare.

5. Läraren ber eleverna att vara tysta och skriva ner vilken av linjerna de anser vara kortare. Eftersom ingen manipulativ påverkan skett har naturligtvis hela klassen rätt. Han ber nu om klassens totala tystnad.

6. Nu ska de fem instruerade eleverna få avgöra saken. De kommer in och anger ganska snabbt, tillsynes gemensamt, att det är linje tre.

7. Läraren frågar de fem eleverna en efter en om de är helt säkra. Alla tittar och svarar nummer tre.

8. Läraren ber den siste eleven av de utfrågade att mäta med linjal om det verkligen stämmer och skriva mätvärdena ovanför linjerna och sedan ange vilken linje som är kortare.

9. Den elev som nu mäter är den som blivit manipulerad. Han har fått instruktionen att lyssna på de andra eleverna och tillsammans med dem avgöra demokratiskt vilken av linjerna som är kortare.

10. De andra fyra eleverna har fått instruktionen att snabbt gå in och dominant tillsammans fastslå att det är linje tre fastän det alltså är linje två. Detta är ett tydligt exempel på masspsykologins styrka att orsaka hallucination.

Diskussion:

Jag anser att i princip så fungerar vår manipulerande massmedia och dess journalism idag. Den upprätthåller liknande illusioner genom masspsykologi på flera olika områden genom repetitionen av dem på ett arrogant dominerande vis.

Massmedia repeterar samma information genom flera olika kanaler, vilket manipulerar läsarna, och det hela verkar till synes gå fullkomligt demokratiskt till, men det är i själva verket en relativt enig massmedia och politikeradel som styr vår svenska demokrati på ett mycket arrogant och odemokratiskt vis.

Låt mig ge några exempel:

Ex. 1. De flesta som läser dagens massmedia tror exempelvis att Vladimir Putin eller Bashar Al-Assad är enbart onda och att de ”måste bort” eftersom massmedia ägd av olika Nato-intressen säger det unisont med dominans och arrogans, trots att dessa båda individer faktiskt är folkvalda och har stöd av sina egna folk. Sanningen om dessa båda ledare är således förmodligen något mer balanserad, speciellt om man objektivt jämför dem sida vid sida med andra ledare i världen.

Ex. 2. Den massmediala indoktrineringen om att “Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti” även om alla olika raser helt tydligt är välkomna in i partiet är också förbluffande. Sverigedemokraternas politik handlar om att de tror på “kristna värderingar” och inte tror på den s.k. “mångkulturen”, d.v.s. att olika kulturer med diametralt olika moraluppfattningar kan leva tryggt i samma samhälle. Konsekvensen av att kalla Sverigedemokraterna för rasister, fastän de har människor av alla möjliga olika raser som medverkar och har nolltolerans mot rasism är således direkt vilseledande och lögnaktigt, kanske rentutav rasistiskt, eftersom lögner som repeteras kan bli människors verklighet.

Ex. 3. Klimathotet repeteras på ett indoktrinerande sätt trots att det finns motstridig bevisföring och att olika vetenskapsmän levererar motstridiga bevis. Massmedia tar inte upp den saken och redogör exempelvis inte för de diagram som ex. professor Bob M Carter torpederar klimatbluffen med. Ej heller framkommer i massmedia att NASA tycks ha fifflat med temperaturdata, samt att en majoritet av alla klimatforska alls INTE är eniga om klimathotet.

Kan vi då tala om att vi alla är hjärntvättade?

Ja. Helt klart, men egentligen ska denna indoktrinering som massmedia utför inte kallas för “hjärntvätt” men “hjärnförsmutsning” eftersom att tvätta ren hjärnan från sådan icke-objektiv nersmutsning, ex. genom meditation och medvetet intagande av mer objektiva alternativa kanaler, naturligtvis vore något som skulle kunna ses som “tvättande”, renande och positivt.

Inom underrättelsetjänst så kallas de individer som utför dessa mass-psykologiska operationer mot andra samhällen för “psyops” eller “psykologiska operatörer” eller även “assets”, d.v.s. “tillgångar” och för massmedias ägare och journalister handlar det givetvis om utbytandet av sådan verksamhet för pengar. Pengar styr således dessa “underrättelser”/”nyheter”. En “psyop” är således en psykologiskt utbildad yrkeslögnare.

Huruvida dessa psyops ska kallas för “landsförrädare” eller “folkförrädare” låter jag dig själv som läsare avgöra, för dessa individer kan faktiskt tro att de gör Sveriges folk en tjänst genom sin gärning, fastän de indirekt tar emot pengar från främmande makt som journalister eller gynnas på annat korrupt vis som exempelvis PR-konsulter, och fastän de ser effekterna på Sveriges totalförsvar, och fastän de ser Rysslands reaktion på Natos utvidgning in mot Rysslands gränser, vilket medför ett ökat hot mot Sveriges medborgare vid ett eventuellt kärnvapenkrig.

Dessa “operatörer” kan faktiskt tro att de gör Sverige en tjänst genom sin gärning fastän de ser de sjunkande pisa-testerna i massmigrationens fotspår, de respektlöst sänkta pensionerna för våra pensionärer och den respektlöst höga arbetslösheten bland våra ungdomar. Egot och den kortsiktiga girigheten hos de psykologiska operatörerna kan ändå förblinda dem in i tron att de faktiskt inte är landsförrädare eller folkförrädare.

Men operatörerna vet genom sin psykologiutbildning ändå oftast att det hela fungerar enligt principen Stimulans-Process-Respons eller Problem-Reaktion-Lösning och de vet innerst inne oftast att de är landsförrädare och folkförrädare för ganska blygsamma pengar, men de bryr sig inte om det. Det som fattas i deras skolning är sannolikt enbart den moralfilosofiska skolningen om det kategoriska imperativet, men kan även givetvis vara en psykologisk störning som kallas för psykopati.

Ledarskapet i främmande kolonial-makt är helt tydligt ute efter ett visst resultat i Sverige, precis som deras arrogans leder dem till att göra även i andra länder. De har några olika mål, De har några färdiga lösningar som de vill implementera i Sverige. Således vill detta ledarskap först måla upp ett problem eller skapa ett problem och sedan stimulera folket i Sverige och andra länder med detta detta problem.

Denna stimulans och detta skapade problem leder sedan till den reaktion, denna mentala process, som sedan förleder det svenska folket till den hjärnförsmutsade respons som ledarskapet är ute efter, en respons som förleder det svenska folket mot det mål och den lösning som detta ledarskap önskar sig såsom psykologiläraren manipulerade studenten i exemplet ovan.

Exempelvis kan målet gälla världsdominans och massövervakning, det s.k. Bodströmsamhället uppkallat efter Socialdemokraten som tog illegala droger och numera bor i USA, och att som en del av detta mentalt sjuka mål få kontroll över ex. opiumodlingar i Afghanistan, oljefält i Syrien och Irak, samt ex. att det militärindustriella komplexet ska få sälja vapnen för dessa krig.

Exempelvis kan stimulansen vara att skapa och förstärka extrema islamister i Syrien och Irak, vilket sedan, inkl. terrorattentat, får utgöra det problem som människor ska uppleva i sin mentala process via medierna, fastän ledarskapet bevisligen själva skapat och understött problemet.

Vad det verkliga, mer långsiktiga, målet eller målen är kan vara svårt att riktigt veta. Man kan ha olika teorier om olika konspirationer, s.k. “konspirationsteorier”, men helt klart finns det flera olika relativt synliga intressen och mål hos de olika ledarskapen som samverkar, kanske betydligt mer än bara kortsiktig girighet via vapenförsäljning eller kontroll av olja.

Ett annat ledarskap som samverkar med det första ledarskapet har kanske intresset av att sprida sin religion genom massmigration, ex. en religion som kan utgöra den våldsamma grunden för båda ledarskapens världsdominans då de gärna dominerar via religionerna som uppmanar till underkastelse, religioner som fungerar likt droger som gör individerna mindre skeptiska, mer lydiga och mer godtrogna.

Exempelvis kan den planerade responsen, via den massmedia som ledarskapet använder, bli att folket ex. vill se en militär invasion i strid med FN:s regler av Syrien och Irak, helt utan att dessa stater eller dess folk lokalt godkänt detta, vilket betyder att detta är krigsförbrytelser enligt FN:s definition.

Exempelvis kan drunknade barn genom massmedia utgöra ett skäl för fortsatt stöd till mer frihandel, krig och mer migration fastän det är uppenbart att det är just denna typ av frihandel, krig och migration som direkt utgör problemen för barnen. P.g.a. att massmedia har ett dolt syfte att främja de betalande intressenterna med sin rapportering så kommer detta motargument helt enkelt tystas ner genom refuseringar, censureringar och andra distraktioner.

Massmedias ägarförhållanden styr givetvis målet för dessa vilseledande psykologiska operationer, vilka helt tydligt kommer från det aggressiva och mentalt sjuka ledarskapet. Alternativa medier och medier där ägarförhållandena inte är korrupta kan utgöra en motvikt, men inte ens det är någon garanti för ibland kan dessa intressen ligga dolda även där, eftersom deras hjärnor redan nersmutsats av massmedia.

Tyvärr är det svårt, t.o.m. för den psykologiskt medvetne, att se detta tydligt och att värja sig, för hjärnan fungerar oftast inte likt en dator som kan rangordna och sålla bort ovidkommande. Hjärnan fungerar mer likt ett nätverk som försöker avgöra vad som är rätt genom mängden information som pekar i en viss riktning, såsom den manipulerade eleven gjorde i lektionen ovan.

Den hjärnförsmutsande masspsykologin kan således ha effekt på den mest luttrade individen. Vissa av de individer som tycks spela med i det politiska spelet är därför sannolikt inte “psykologiska operatörer” men helt enkelt grundlurade av de psykologiska operatörerna, ex. via utlandsägd massmedia eller via de operatörer som tagit sig in i de politiska partierna, men även av s.k. internet-trolling av dessa anställda psyops via bloggar, forum och kommentarsfält.

Många partier är fullkomligt vidöppna för s.k. ”entrism” som hotar att göra om partierna och kan leda dem i en riktning som motsäger partiernas egna grundfilosofier. Det gör dem sårbara och kan leda dem i fördärvet. Det är därför Vetenskapliga partiet har valt att ha en spärrvakt som kan rensa ut psykologiska operatörer med andra agendor ur partiet.

Visserligen är det inte interndemokratiskt tekniskt korrekt, men det är otroligt demokratiskt på valdagen att olika partier kan representera de olika intressen som finns hos folket i nationen. För vad är motsatsen? En hel hög partier vars politikeradel är positiva till EU:s frihandel/fulhandel, Natos illegala krig, fastän folket helt tydligt är för Sveriges väl, välfärd, hederlighet, neutralitet och fred?

Professor James Petras – Hillary Clinton: Val av en ”Utländsk spion” som president?

En översättning av professor James Petras inlägg via Global Research, 6 juni, 2016 – Hillary Clinton: Electing a “Foreign Spy” for President?

Under hennes 4 år som statssekreterare för USA (2009-2014), Kontrollerade Hillary Clinton USA:s utrikespolitik. Hon hade tillgång till den mest konfidentiella informationen och statliga dokument, i tiotusentals, från alla de stora statliga myndigheterna och organen, underrättelsetjänsten, FBI, Pentagon, Riksbanken och presidentens kansli.

Hon hade fri tillgång till viktig och hemlig information som påverkar USA:s politik i alla viktiga regioner i riket.

Idag, har Madam Clintons kritiker fokuserat på de tekniska aspekterna av hennes brott mot utrikesdepartementets rutiner och riktlinjer för hantering av officiella korrespondenser och hennes rena lögner om användning av sin egen privata e-postserver för den officiella statliga verksamheten, inklusive hanteringen av mycket hemligstämplat material i brott mot Federala dokumentlagar, liksom hennes undanhållande av officiella dokument från Freedom of Information Act [Informationsfrihetsakten] och kokat ihop sitt eget system som undantagits från den officiella översikten som alla andra regeringstjänstemän accepterar.

För många analytiker är därför frågan procedur, moral och etik. Madam Clinton har placerat sig själv över och bortom de normer som styr utrikesdepartementets disciplin. Detta bevis på hennes arrogans, oärlighet och flagranta förakt för regler bör diskvalificera henne från att bli USAs president.

Medan det uppenbarats missbruk av officiella dokument av Clinton, samt hennes privata system för kommunikation, korrespondens och fragmentering av tiotusentals av hennes officiella utbyten, inklusive topphemliga dokument, finns det viktiga frågor att undersöka, då dessa inte tar itu med avgörande politiska frågan: På vems räkning utförde sekreterare Clinton tjänster för USAs utrikespolitik, utanför översynen av offentlig tillsyn?

Den Politiska Betydelsen och Motivationen Bakom Clintons Högförräderi mot Staten

Sekreterare Clintons privata, illegala hantering av förenta staternas officiella dokument har väckt en stor FBI-utredning om arten av hennes verksamhet. Detta är avskilt från undersökningen av Office of Inspector General [typ statssekreterarens/kabinettssekreterarens kabinett] och innebär nationella säkerhetsöverträdelser.

Det finns en hel rad av undersökningar mot Madam Clinton:

(1) Har hon arbetar med, ännu icke namngivna, utländska regeringar och underrättelsetjänster för att stärka deras positioner gentemot USA:s intressen?

(2) Har hon gett ut information om operationer och politiska positioner av olika amerikanska beslutsfattande nyckelpersoner till konkurrenter, motståndare eller allierade som undergrävt militärens verksamhet, underrättelsetjänst och utrikesdepartementets officiella tjänstemän?

(3) Har hon försökt förbättra sin personliga makt inom förenta staternas administration för att pusha sin aggressiva seriemördande slå-till-först-krigs-politik över huvudet på det erfarna utrikesdepartementet och Pentagons officiella tjänstemän, vilka favoriserar traditionell diplomati och mindre våldsamma konfrontationer?

(4) Har hon förberett ett ”lönn-lag” med hjälp av operatörer med utländsk eller dubbel nationalitet, för att lägga grunden till sitt bud om presidentposten och sitt yttersta mål för högsta militärmakt och politisk makt?

För att kontextualisera Clintons hemliga operationer

Det finns ingen tvekan om att Madam Clinton utbytt mindre samt större officiella dokument och brev via sitt privata e-postsystem. Personlig, familjär och även intim kommunikation kan ha utförts på samma server.

Men den centrala frågan är att en stor volym av högt konfidentiell regeringsinformation strömmade till Clinton via en osäker privat ”back-kanal” vilket gav henne möjlighet att utföra statliga affärer med sina korrespondenter.

Vilka var egentligen sekreteraren Clintons mest varaktiga, långlivade och inflytelserika korrespondenter? Vilka typer av utbyten pågick som krävde undvikandet av normal tillsyn och en vilja att förakta [USA:s] säkerhet?

Clintons hemliga krigspolitik, som inkluderade det våldsamma störtandet av den [demokratiskt] valda Ukraina-regeringen, genomfördes av hennes ”löjtnant”, understatssekreteraren Victoria Nuland, en virulent nykonservativ kvarleva från den tidigare Bushadministrationen, en person som engagerat sig i att provocera Ryssland och att förbättra Israels makt i Mellanöstern.

Clintons högt farliga och ekonomiska destabiliserande ”mentala idé” av att militärt omringa Kina, den så kallade ”balanspunkt till Asien”, skulle ha krävt hemliga utbyten med element i Pentagon – från utrikesdepartementet och eventuellt Exekutiv tillsyn.

Med andra ord, inom Washingtons politiska krets, krävs hemlig korrespondens för sekreterare Clintons upptrappning av kärnvapenkrigspolitik mot Ryssland och Kina, vilket inte nödvändigtvis motsvarar de politiska bedömningar och underrättelsebedömningar av andra amerikanska myndigheter och privata affärsintressen.

Clinton var djupt engagerad i privata utbyten med flera tvivelaktiga utländska politiska regimer, inklusive Saudiarabien, Israel, Honduras och Turkiet som involverat dolda våldsamma och illegala aktiviteter. Hon arbetade med de groteskt korrupta oppositionspartierna i Venezuela, Argentina och Brasilien.

Clintons korrespondens med Honduras väpnade styrkor och brutala oligarker ledde till militärkuppen mot den [demokratiskt] valda presidenten Zelaya, dess våldsamma efterverkningar och fuskvalet av en medgörlig nickedocka.

Med tanke på regeringens dödspatrull-kampanj mot Honduras civilrättsaktivister skulle Clinton verkligen vilja täcka upp sin direkta roll i att organisera kuppen. Likaså skulle Madam Clinton ha förstört sin kommunikation med Turkiets president Erdoğans underrättelseoperationer till stöd för islamistiska terrorist-legosoldater i Syrien och Irak.

Sekreterare Clintons e-post skulle ha visat hennes engagemang för saudierna när de brutalt invaderade Bahrain och Jemen för att undertrycka civila oberoende organisationer och regionala politiska rivaler.

Men det är Clintons långsiktiga, storskaliga engagemang för Israel som går långt bortom hennes offentliga tal om lojalitet och trohet till den judiska staten. Hillary Clintons hela politiska karriär har varit intimt beroende av sionistiska pengar, sionistisk massmedie-propaganda och sionistisk verksamhet inom det demokratiska partiet.

I utbyte mot Clintons beroende av politiskt stöd från den sionistiska maktkonfigurationen i USA, skulle hon ha blivit den viktigaste kanalen av konfidentiell information från USA till Israel och den drivrem som främjar Israel-centrerad politik inom den amerikanska regeringen.

Hela komplexet av Clinton-Israel-kopplingar och korrespondenser har äventyrat den amerikanska underrättelsetjänsten, utrikesdepartementet och Pentagon.

Sekreterare Clinton ansträngde sig extraordinärt för att tjäna Israel, t.o.m undergrävde USAs intressen. Det är bisarrt att hon skulle tillgripa en sådan rå åtgärd som att skapa en privat e-postserver för att bedriva statlig verksamhet.

Hon ignorerade glatt utrikesdepartementets officiella policy och tillsyn och vidarebefordrade över 1300 sekretessbelagda handlingar och 22 högkänsliga topphemliga dokument relaterade till ”Special Access Program” [Speciella åtkomstprogrammet].

Hon utarbetade USA:s militär- och underrättelsedokument med avseende på USA: s strategiska policy för Syrien, Irak, Palestina och andra vitala regimer. Rapporten från Inspector General [typ statssekreteraren/kabinettssekreteraren] tyder på att ”hon blev varnad” om sitt handlande.

Det är bara på grund av det ovanliga strypgrepp som Tel Aviv och Israels amerikanska femtekolonnare har över den amerikanska regeringen och rättsväsendet som hennes handlingar inte har åtalats som högförräderi.

Det är höjden av hyckleri att regeringens visselblåsare har förföljts och fängslats av Obama-administrationen för att de visat sin oro inom Insepector General’s [typ statssekreterarens/kabinettssekreterarens] tillsynssystem, medan sekreterare Clinton är på väg mot USA:s presidentpost!

Slutsats

Många av Clintons främsta kritiker, bland dem två dussin tidigare CIA-agenter, har presenterat en myt om att Hillary största brott är hennes ”slarvighet” vid hanteringen av officiella dokument och hennes avsiktliga bedrägerier och lögner mot regeringen.

Dessa kritiker har bagatelliserat, personifierat och moraliserat det som verkligen är avsiktligt, starkt politiserat ministerstyrande beteende. Madam utrikesminister Hillary Clinton var inte ”vårdslös i sitt handhavande av en osäker e-postserver”.

Om Clinton varit inblandad i att politiskt liera sig med utländska tjänstemän så använde hon medvetet en privat e-postserver för att undvika politisk upptäckt av säkerhetselement inom den amerikanska regeringen. Hon ljög för den amerikanska regeringen om användning av och förstörelsen av officiella statsdokument eftersom dokumenten var politiska utbyten mellan en förrädare och dess värd.

De 22 topphemliga rapporterna om ”Special Access Programs” [Särskilda tillgångsprogram], som Clinton hanterade via sin privata dator, försedde utländska regeringar med namn och datum för amerikanska agenter och deras ombud; vilket möjliggjorde kontra-agerande, vilket kan skapa förluster på miljarder dollar i programskador och eventuellt förlorade [amerikanska] liv.

Insepector General’s [typ statssekreterarens/kabinettssekreterarens] rapport (IGP) behandlar endast ytliga missgärningar. Federala byrån för undersökningar (FBI) har gått ett steg längre i att identifiera politiska kopplingar, men står inför enorma hinder från Hillarys inhemska allierade när de vill fullfölja en brottsutredning.

FBI, vars direktör är politiskt tillsatt, har drabbats av en rad nederlag i sina försök att utreda och lagföra spioneri för Israel, inklusive AIPAC-spionagefallet Rosen och Weismann och deras långt hållna motstånd mot frigivningen av den beryktade USA-Israel-spionen, Jonathan Pollard. Sionisternas makt inom regeringen stoppade deras undersökning av ett dussin israeliska spioner som infångats i USA direkt efter attackerna den 11 september 2001.

Clintons val att genomföra hemlig privat kommunikation, trots flera år av utrikesdepartementets varningar att följa deras strikta säkerhetsbestämmelser, är en indikation på hennes sionistiska maktbas, och inte enbart en återspegling av hennes personliga hybris eller individuella arrogans.

Clinton har cirkulerat mer vitala topphemliga dokument och hemligstämplat material än Jonathan Pollard.

President Obama och andra topp-kabinett-tjänstemän delar hennes politiska allianser, men de opererar genom ”legitima” kanaler och utan att avslöja personal, uppdrag, finansiering eller program.

Den verkställande ledningen står nu inför problemet med hur man handskas med en förrädare, som kan vara det demokratiska partiets nominerade till USA:s presidentpost, utan att undergräva den amerikanska jakten efter global makt.

Hur stöttar den verkställande ledningen och underrättelsetjänsterna en utländsk spion som president, som har varit djupt komprometterad och kan bli utpressad? Detta kan förklara varför FBI, NSA och CIA tvekar att väcka åtal, tveka att ens allvarligt undersöka, trots den uppenbara arten av hennes brott. Mest av allt förklarar det varför det inte finns några indikationer på identiteter i sekreterare Clintons korrespondenter i de olika rapporter som hittills varit tillgängliga.

Som Sherlock Holmes skulle säga, ”Vi går in i djupa vatten, Watson”.

Mer intressant:
http://newsvoice.se/2015/10/12/abby-martin-explores-the-history-of-anti-communism-in-america-the-empire-files/
http://jinge.se/allmant/storekonomen-jeffrey-sachs-usa-hillary-clinton-ar-neokonservativ-hok-wall-streets-favorit.htm

Varken Putin eller Cameron skyldiga? – Anledningen att BBC vilseleder om utlänska skatteparadis?

Det finns nu endast fåtalet skatteparadis kvar i världen som inte lever upp till internationella standarder. Av dessa är det Panama och Brittiska Jungfruöarna några av de sista skatteparadisen som nu kommit under hårt internationellt tryck genom de s.k. ”Panama papers”.

Panamapapprena är enligt engelska Wikipedia kompromenterande dokument som skapats med början runt 70-talet som getts av en anonym källa till Süddeutsche Zeitung i Augusti 2015 och till USA/CIA-baserade International Consortium of Investigative Journalists Papprena har analyserats av ca 400 journalister på 107 media-organisationer i mer än 80 länder. De första nyhetsrapporterna om saken publicerades 3:e April 2016.

BBC, British Brainwashing Channel, den brittiska nyhetskanalen är en välkänd desinformationskanal som just i dagarna attackerar Vladimir Putin, till synes helt utan grund och samtidigt, kanske helt omedvetet glömt bort att rapportera de britter som finns i listorna, bl.a. den konservative premiärministern David Camerons egen far.

Premiärministern David Cameron själv verkar vara vit som snö och vill enligt uppgift att alla pengar som används i Storbrittannien ska vara rena pengar och inte kriminella från skatteparadis, men detta rapporterar inte BBC. Varför inte då? De borde rimligen vara experter på Storbrittannien?

Men är inte också Vladimir Putin skyldig? – Det verkar inte så. Vladimir Putin har visat gott ledarskap, precis likt David Cameron, och har vid ett flertal tillfällen uppmanat ryssar att plocka hem sina dolda rikedomar. Många ryssar har skrattat åt hans uppmaningar men Putin har menat att hans uppmaningar inte är något komiskt alls. Han menar allvar.

2014 signerade Putin ett lagförslag som kräver att alla ryssar betalar skatt på sina tillgångar i utlandet. Förra juni erbjöd han en amnesti för ryssar som illegalt gömmer sina pengar ifall de valde att betala skatt på dem eller repatriade dem till Ryssland. Vladimir Putin har som det ser ut uppmanat folk till moraliskt beteende, att betala skatt, laglydighet.

Men något skyldigt måste väl Vladimir Putin eller Cameron ändå ha gjort? Nej. Det verkar inte så.

Putin’s talesman lär ha sagt att han tror att Panama-papprena inkluderar många f.d. statsdepartement och CIA-anställda, likaväl som människor från andra underrättelsetjänster. Kanske t.o.m. från SÄPO? Kan detta vara anledningen att BBC och andra massmedier, idag sannolikt fullknökade med skatteflyktingar och landsförrädare, styrda av det militärindustiella komplexet, inte rapporterar objektivt?

Nåväl. Nu är det hög tid att rapportera in sina innehav och betala skatter inklusive straffavgifter. Snart är skatteparadisen inte anonyma längre.

[Edit] Intressantaste rapporteringen hittills James Corbett – Youtube – What I Learned From the Panama Papers

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant om saken:
http://www.globalresearch.ca/selective-leaks-of-the-panama-papers-create-huge-blackmail-potential-smear-people-the-u-s-dislikes/5518635
http://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/kremlin-reaction-putin-dmitry-peskov-panama-papers-putinphobia
https://www.rt.com/news/338335-peskov-panama-leak-putin/
https://www.rt.com/news/338338-panama-papers-putin-outrage/
https://www.nordfront.se/judisk-finansiar-bakom-lackta-panama-dokumenten.smr

Underrättelsetjänst – Martin Fredriksson – Hemlig SÄPO-agent – Infiltrerar Amnesty och Researchgruppen

Via Jinge.se, Anders Romelsjös blogg läser jag om Martin Fredriksson, en hemlig SÄPO-agent

”Tidigare agent hos svenska säkerhetspolisen dikterade svenska Amnestys inställning till Assange”

”Regeringen säkerhetsagent, Martin Fredriksson, var främst verksamt under de år då förre utrikesminister Carl Bildt dikterade svensk utrikespolitik, då ”Assange-affären” fick stor uppmärksamhet på hemsidan för Sveriges utrikesdepartementet. Enligt uttalanden Fredriksson publicerat på Twitter, täckte hans ”arbete” på SÄPO lika perioder mellan 2004 och 2010, då Sverige öppnade sin ”undersökning” mot Wikileaks grundare Julian Assange.”

”Den svenska medieetablissemanget tilldelade denne hemlige SÄPO-agent Martin Fredriksson sin högsta utmärkelse för undersökande ”Guldspaden” 2014. Han fick priset just för det arbete han hade genomfört”.

Uttalande från Researchgruppen via research.nu 2016-03-01:

”Det kom som en chock och fullständig överraskning för oss när Martin Fredriksson avslöjade att han under flera år avlönats av Säkerhetspolisen med syfte att kartlägga den högerextrema rörelsen.”

Det är mycket intressant att notera att politiker, journalister och medlemmar i frivilligorganisationer kan ha dubbla löner och direkt arbeta för en säkerhetstjänst, naturligtvis inte enbart för en svensk sådan, men även såsom landsförrädare och förrädare mot människors rimliga rättigheter och friheter såsom Julian Assanges journalistiska frihet att visa upp vad en av världens mest kriminella terrorstat genom tiderna håller på med.

Naturligtvis kan agenter arbeta för vem som helst och infiltrera vad som helst. Det som är intressant i detta fall är att SÄPO infiltrerat Researchgruppen, en svensk organisation som åsiktsregistrerar s.k. ”högerextrema” svenskar, och som dessutom aktivt påverkat frivilligorganisationen Amnestys arbete direkt.

Det är intressant att notera att det sannolikt finns fler agenter inom politik, frivilligorganisationer och journalism, vilket skulle förklara mycket konstigt agerande som kan betraktas som landsförräderi, brott mot mänskliga rättigheter och trolöshet mot huvudman.

Detta skulle kunna förklara varför ex. Carl Bildt gör sitt bästa för att skapa konflikt mellan Ryssland och EU.
Detta skulle kunna förklara varför ex. Miljöpartiet plötsligt blir positiva till det miljövidriga EU och nu vurmar för värdland-avtal med NATO.
Detta skulle kunna förklara varför ex. Olof Palme mördades och Sveriges protektionism nedmonterades av hans efterträdare.
Detta skulle kunna förklara den vettlösa migrationspolitiken till Sverige och Tyskland. Det är i så fall agenter/mutkolvar som förstör för Sveriges folk.

Det kan vara betalda agenter som infiltrerar Sverige och genomdriver en politiks agenda åt främmande makt. Det kostar givetvis pengar. Varifrån kommer dessa pengar? Kan de komma från USA? Kan dessa pengar härstamma från de transaktioner som doldes vid WTC 911?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant:
http://newsvoice.se/2016/03/18/guldspadenjournalist-var-sapoagent-hur-manga-andra-kopta-journalister-finns-i-sverige/
http://jinge.se/allmant/hemlig-sapo-agent-bestammer-sveriges-och-amnestys-installning-i-assange-fallet.htm

CIA-agenten Susan Lindauer om WTC och Irak

Via vaken.se finner vi ett youtubeklipp med den f.d. CIA-agenten Susan Lindauer som beskriver vad hon känner till om WTC.

Videon går in å att USAs militärindustriella komplex sannolikt låg bakom det hela och orsaken sannolikt var att kunna invadera Irak. Inget nytt under solen, men detta är en källa som verkar vara mycket trovärdig, såpass trovärdig att huvuden strax kanske kommer rulla i USA, för är det inte så att USA har dödstraff för mord, i alla fall på amerikanska medborgare?

Jag ställer mig frågan om beteendet från det militärindustriella komplexet i USA verkligen är i det amerikanska folkets intresse på lång sikt och för demokratin? Varje CIA-agent med mod måste ställa sig frågan vad som måste göras innan det är för sent för USA, anser jag, annars kan det gå för USA som det gick för Hitlertyskland.

Tacksamhet att CIA har agenter som förstår underrättelsetjänstens korrekta uppgift i de fall ledningen för landet inte längre tjänar medborgarnas intresse. Så ska varje agent agera i varje demokrati värd namnet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet