Pseudovetenskap – Professor emeritus i meteorologi om klimatforskningen

”Det kanske allra mest oroande är en ökad tendens till pseudovetenskap inom klimatforskningen. Detta visar sig i tendensen att endast rapportera om det som stöder en klimathypotes och avstå att berätta om det som avviker. Till och med extremt kallväder som i årets vinter i nordöstra USA och Kanada anses vara en följd av växthuseffekten. Skulle Karl Popper levat idag skulle vi säkert fått möta en våldsam kritik mot detta beteende.

Torpedering av klimatbluffen av professor Bob M Carter

Jag har tidigare synat dokumenten från IPCC och var föga imponerad, men professor Bob M Carter fullkomligen torpederar hela skeppet. Väl värt att ta en titt på för alla oavsett sekteristiskt läger! (Kan laddas ner i Linux med programmet Video Downloader utan att köra Youtube-skripts) PS.Vi har valt det mest seriösa presentationsverktyget vi kunde finna […]

Är Vetandets värld en värdig källa vad gäller klimatfrågan?

I sökandet efter intelligenta människor valde jag att ladda ner vetandets världs olika reportage. Normalt sett bojkottar jag politiskt styrd censurskadad media, men anledningen var att jag ändå ville se om vetandets värld funnit någon högre intelligens inom svensk vetenskap någonstans eftersom jag anser att Sverige och världen behöver just detta inom politiken. Det är […]