En ekonomisk ”hitman” bekänner hur Sverige förslavats och hur Sverige kan befrias

I meditation inser jag att det finns två saker som bör jämföras för att göra förloppet tydligt för alla intresserade…