Är Sverigedemokraterna i sin essens ett rasistiskt parti?

Jag läser Motargument, eftersom jag efter en diskussion i Global Politics söker citat-evidens om Sverigedemokraternas essentiella ”rasism”. Jag tycker att skribenten Jan Kjellin, som är förskollärare, med en skvätt socialantropologi i botten, drar förhastade slutsatser. Själv försöker jag nog vara mer objektiv.

Så låt mig ställa följande enkla frågor och försöka besvara dem! Besvara dem gärna själv i kommentarsfältet nedan eller ifrågasätt! Vi publicerar även pingningar hit oavsett , fakta, argument eller åsikt i saken:

1. Är alla olika s.k. ”raser”(d.v.d. etniciteter), kön och sexuella läggningar, välkomna i Sverigedemokraterna? – Ja. Det är min uppfattning att det är så i SD, i alla fall om de inte bryter mot lagen, ex. såsom pedofiler som ex. vill komma i kontakt med barn i Aishas ålder i sexuellt syfte.

2. Är islamister som förespråkar politisk islam, enligt sektens bokstav, inkl. stening till döds för otrohet, dödsstraff för apostasi, eller giftermål med underåriga, välkomna i SD, såsom dessa individer omhuldas i alla andra partier? – Nej. Det är, i min mening, däri en av de  ”essentiella” skillnaderna ligger mellan SD och de övriga Riksdags-partierna, anser jag.

3. Är Sverigedemokraterna ett konservativt parti vad gäller jämställdheten mellan könen i någon form av ”köns-rasism”? -Nja. Jag tror inte att SD på den punkten skiljer sig nämnvärt i jämförelse med ex. andra konservativa partier såsom ex. Kristdemokraterna eller Moderaterna. De bejakar säkert att det finns generella biologiska skillnader mellan könen i derars generella ”essens”, men bejakar nog även att alla individer inte kan sättas in i några ”essens”-fack, vilket i min mening är motsatsen till köns-rasism eller traditionell rasism.

4. Finns det känslor av rasism i Sverigedemokraterna? – Ja. Säkert. Tara Swart, som härstammar från Indien och är uppvuxen i England, samt är professor i psykiatri vid MIT, menar att det förmodligen är naturligt med känslor av rasism hos människor. Hon redovisar även sina vetenskapligt grundade slutsatser om orsakerna till det, vilket är ytterst intressant. Eftersom SD är det enda partiet i Riksdagen som bespottas med ”rasism” och det inte finns något moralfilosofiskt medvetet vänsternationellt alternativ i Riksdagen som kan chokladtårtas, efter Socialdemokraternas och Miljöpartiets omsvängningar till att bli EU-vurmare och globalister, så har kanske många med både normala vänsternationella tankar, men även de med rasistiska känslor, kanske även vissa med ekologiskt hållbara värderingar, valt att välja SD? Vänsterledningens vilja att bli EU-vurmare kommer sannolikt gynna SD ännu mer, tror jag.

5. Är det rasism att gynna mer konflikt i samhället som skapar rasism, samt gynnar SD, som är ett högerparti, som likt den övriga högern, vars högerpolitik sannolikt kommer skapar ännu mer klassmotsättningar och rasism i samhället? – Ja. jag tycker faktiskt det. Rasismen finns således i hela vänstern idag i min mening, inte enbart i SD eller i övriga högerpartier som skapar ökade motsättningar i vårt samhälle.

6. Bör vi fördömma människors naturliga känslor, eller acceptera dem och göra det bästa vi kan för att minska deras, barnens och samhällets lidande, samt öka sammanhållningen och friden i vårt samhälle? -Ja. Absolut.

7. Bör vi skapa mer motsättningar genom massinvandring av diametralt skilda kulturer och skrika ”rasism” mot de som kommer i konflikt, eller blir utsatta för våld och reagerar fullt mänskligt på detta? – Förmodligen ingen bra idé. Hittils har det enbart stärkt högerpartiet SD.

8. Är splittrandet av nationer i olika kulturella enklaver, under namnet ”mångkultur” en bra metod? – Personligen tror jag inte det. Jag tror att de som vill göra detta skapar rasism och således är att betrakta som rasister också.

9. Vad är då vägen framåt för att minska konflikten och rasimen i samhället? – Jag tror att det är ökade inslag av helt vanlig och välkänd vänsternationalism, assimilation in i landets mer vetenskapliga kultur, samt utvisning/mentalvård för de som har samhällsfarliga tendenser, eller tror på villfarelser, som skapar konflikt.

Mer intressant:
https://www.globalpolitics.se/en-liten-essa-om-vi-och-dom/

Annonser

Kritik av Källkritikens dag – En bisarr uppvisning i dominans av ovetenskapliga människor

Eventet Källkritikens dag var bitvis informativt, ex. om hur man källgranskar på nätet, marknadsföringspsykologin om glass, samt att två bra personer fick priser, samt juristens inlägg i debatten.

MEN det var synnerligen komiskt med försöket till överdominans från en journalist som berömmer andra överdominanta journalister … för att de har fått stora journalistpriset som delas ut av ägare till en mycket välkänd förvillartidning.

Det som följer är förvillande ”von oben”, i fråga efter fråga. De avfärdar snabbt teori efter teori, utan evidens eller diskurs med kritiker, INTE med källor för olika påståenden vilket vore vetenskapligt, men genom dominans, auktoritets-argumentet och raljerande, vilket är välkända ovetenskapliga argumentationsfel från den ovetenskapliga sekten VoF.

De självgoda ”journalisterna” i panelen pekar också, likt mentalsjuka patienter, på andras tokigheter som ett bevis för den egna mentala friskheten, helt utan minsta skepsis. Det hela var så obalanserat att det blev komiskt. Hur ska de inse sin egen inkompetens?

Clas Svahn, som jag skrivit om tidigare, är med på att raljera återigen och tar denna gång åter upp en smått galen konspirationsteori om månlandningen, men att han INTE tagit intryck av vetenskapens principer om öppenhet och självkritik är uppenbart.

För det här är ingen öppen eller kritisk debatt. Alla paneldeltagare är rörande eniga ja-sägare till manusets raljerande agenda. Intressant var att inga kritiska frågor om deras egna källor fick ställas till panelens deltagare efter eventet, men det är tydligen det nya, sedan några år tillbaka, d.v.s. att avstå debatter och dementier för de som ställer svåra frågor eller kommer med andra källor eller evidens.

Intressant var även att just dessa individer tar upp ett sekteristiskt psykopatiskt protokoll som, efter en kort koll, verkar ha gjort intryck på många människor, sannolikt särskilt raljerande psykopater och de som följer protokollen, protokoll som beskriver hur de själva faktiskt är en del av att undergräva demokratin, vilket de helt klart gör genom sitt sätt att förvilla och undertrycka all öppen skeptisk diskussion, ex. på ”Källkritikens dag”.

Nu spekulerar jag, men ödleteorin av David Icke, vilket de tar upp, kommer kanske av intaget av ayahuasca i kombination med existensen av ”Triune brain Reptilian complex”, eller kanske ett lätt drag av schizofreni, men David Icke presenterar så enormt mycket annat intressant, vilket är oerhört svårt att raljera över eftersom säkert 95% är helt evident.

Vad gäller experiment med mental kontroll av människor, vilket är närbesläktat med panelens propaganda, så gör de sig lustiga över en person som helt uppenbarligen lider svårt. Jävligt hjärtlöst med tanke på att Bill Clinton faktiskt bett om ursäkt för exakt sådana experiment som personen upplever att denne är utsatt för.

För att vara både öppen och skeptisk, vilket är vetenskapens grund, borde man kanske fundera på vad väst håller på med idag? Finns det en rimlig anledning till öppen skepticism och istället respektfullt be personen som lider att besöka olika tandläkare för röntgen som ev. kan upptäcka olika former av implantat, vilka HELT EVIDENT har existerat och fortfarande kan existera?

Medverkande personer var enligt Torbjörn Sassersson:

 • Helene Gestrin (kammaråklagare, medieåklagare)
 • Johanna Bäckström Lerneby (journalist, Uppdrag granskning)
 • Emma Frans (doktor i medicinsk epidemiologi, KI)
 • Åsa Wikforss (professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet)
 • Jonas Ludvigsson (läkare, professor inom medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI)
 • Paul Rapacioli (redaktör The Local)
 • Rosalin Gustafsson (programdirektör, Berghs)
 • Anders Wallensten (statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten)
 • Emma Halldin Ankarberg (toxikolog och riskhanterare på Livsmedelsverket)
 • Lisa Bjurwald (styrelseordförande i Medievärlden)
 • Clas Svahn (DN, UFO Sverige)
 • Marcin de Kaminski (rättssociolog vid Lunds universitet) (han kom inte)
 • Alice Bah Kuhnke (kultur- och demokratiminister)

Beröm och kritik av Nordiska Motståndsrörelsen – Det etniskt svenska partiet

Jag har under en tid besökt Nordfront.se och speciellt deltagit i Nordiska Motståndsrörelsens kommentarsfält om ett nytt parti. Jag har tidigare kort noterat rörelsens existens. På Nordiska Motståndsrörelsens hemsida finner jag intressanta artiklar om vad som sker i världen och i Sverige, enligt rörelsen. Jag ska försöka ge en objektiv bild av rörelsen med det jag har vid handen.

Svenska Wikipedas beskrivning av Nordiska Motståndsrörelsen kan inte anses vara helt objektiv, förmodligen p.g.a. hemlig politrukverksamhet från partier och organisationer som ogillar deras budskap, sannolikt främst pga. deras politik med avseende på att rensa Sverige etniskt från människor som inte har nordeuropéiskt utseende. Jag letar därför upp Metapedias beskrivning av Nordiska Motståndsrörelsen.

”Metapedia” faller mig på läppen. Att de skapat sin egen wiki och på så vis slippa alla redigeringskrig med människor som arbetar åt den sittande makten och skiter i Sveriges väl, objektivitet och vetenskaplighet är inte bara trevligt, men genialt. Så jag skickar en ansökan till deras redaktion och info-adress men fick tyvärr tillbaka följande:

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain metapedia.se [xx.xxx.xxx.xx].
The error that the other server returned was:
550 ”Unknown User”

Synd att det inte finns en annan väg in, ex. via ett formulär.

Så tittar jag in med stort intresse på den sida som beskriver Nordiska Motståndsrörelsens politik och vad de vill:

1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

Delvis påminner det om Vetenskapliga partiets humana repatriering av de vuxna icke-flyktingar som kommit i horder, men NMR är betydligt extremare och hårdare även om återsändandet tydligen ska göras på ett humanistiskt vis. Människor som är födda och uppvuxna i Sverige ska alltså som jag tidgare varit inne på tvingas att lämna Sverige om Nordiska Motståndsrörelsen får makten. Jag tror inte att en sådan politik någonsin kommer få ett brett stöd i den etniskt svenska folksjälen. Den normale svensken har alltför många svenska vänner med utländsk härkomst som är fullt integrerade och assimilerade i Svergie för att detta någonsin ska kunna fungera. Dagens svenskar är ofta en blandning av olika raser.

2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

Ambitionen är god, men jag anser att det är en halvsanning. Det finns en global elit som genom kapitalismen, ekonomiskt och rent militärt, ockuperat större delen av vår värld, men den är alls inte genomgående sionistisk även om ca hälften av Bilderbergruppens medlemmar har judisk bakgrund och flera av dem med stor sannolikhet kan tänkas ha sionistiska ambitioner.

3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

Utmärkt. Det är helt i linje med Vetenskapliga partiet

4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.

Kanonbra. Även detta är helt i linje med Vetenskapliga partiet

5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande måste motverkas.

Bra idé. Det räcker faktiskt att man kan köpa utländsk massmedia i en pressbyrå. Fåtalet girigbukar på Wall street behöver faktiskt inte äga svensk massmedia eller korrumpera svenska journalister. Å andra sidan kan svensken motiveras att sluta läsa utländskt ägd massmedia självmant och staten kan sluta subventionera den. Då behöver man vare sig köpa upp den eller lägga ner den. Kanske det räcker att tvinga fram att ägarförhållandena står högst upp under tidningens namn? Ordet ”Folkfientligt” är subjektivt. Vad som är fientligt mot folket kan man ha olika uppfattning om beroende på ex. uppfostran och klasstillhörighet. Jag anser inte att man ska ”förbjuda” i mediala sammanhang, men att vi ska ha hög grad av yttrandefrihet. Man kan istället införa lagar som stärker yttrandefrihet, vetenskaplighet och objektivitet, ex. ge den som angrips i massmedia rätt att replikera, att lögner måste erkännas om de påtalas etc.

6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.

Bra. Det låter lika ekologiskt som Vetenskapliga partiet.

7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

Bra. Det är helt i linje med Vetenskapliga partiets politik och låter i stort sett som patrioten Olof Palmes protektionistiska, demokratiskt socialistiska politik innan Socialdemokraterna gjorde fullkomligt helt om med allt detta.

8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.

Utmärkt. Helt i linje med Vetenskapliga partiets politik och stick i stäv med de nedrustningar av Sverige som vi anser gjorts av samma landsförrädare som vill att sverige inte ska vara neutal och alliansfritt. Frågan om hur vapen ska förvaras måste sannolikt utvärderas i varje enskilt fall så att det inte skapar mer risker än vad det skapar trygghet för nationen.

9. Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi.

Utmärkt. En folkdomstol mot Quislingar skulle verkligen behövas.

Jag noterar att partiet har många bra punkter, men också en mycket stor svaghet i punkt 1. Samtidigt som jag förstår att punkt 1 kan kännas emotionellt korrekt för många medlemmar, pga. olika egna negativa upplevelser och erfarenheter, kommer denna punkt sannolikt göra att partiet kommer förbli litet. För att någonsin få mandat i riksdagen med en sådan punkt bedömmer jag det vara essentiellt med valamverkan, annars kommer partiet sannolikt motverka sitt eget syfte varje val genom att dra röster från ex. Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet och på så vis motverka både socialism och nationalism.

Svenska Wikipedias version av Nordiska Motståndsrörelsen måste ändå kritiseras. I punkterna jag funnit kan jag inte uttyda att Nordiska Motståndsrörelsen är ”militant” bara för att de försvarar sig när de blir attackerade av andra extremister. Förvaring av lagliga vapen hemma är och har varit Sveriges hemvärnspolitik under långa tider och är inget ”militant” men är till för att avskräcka eventuella yttre fiender och på så vis bibehålla fred och trygghet för det svenska folket.

Visserligen finns det vissa likheter med ”nazistmen” vad gäller nationalism och etnisk rensning ur Sverige, men ska vi vara objektiva har vi i Sverige en bombhöger som vill vara med på natos invasioner och världsherravälde i världen och de dödar miljontals människor av andra raser i världen. Sådana inhumana nazistiska och rasistiska ambitioner tycks Nordiska Motståndsrörelsen helt sakna och tycks istället respektera andra folkgrupper även om de inte vill ha dem i Norden. De negativa sidorna med Hitlers nazism tyck således kleta ner hela sjuklövern i riksdagen, men inte den Nordiska Motståndsrörelsen.

Ledaren för Rörelsen säger så här i en artikel på hemsidan:
nationalsocialismen måste anpassa sig till rådande förhållanden, utan att för den skull förlora sin essens.

Några revolutionära drag finner jag inte heller. Viljan att ena de nordiska länderna har inte med revolution att göra, men att stärka Norden och det påminner om Vetenskapliga partiets vilja att skapa en Skandinavisk Enhetsstat. Nordiska Motståndsrörelsen beskrivd på svenska Wikipedia för att vara strikt hierarkisk, sluten och disciplinerad. Det tror jag kan vara riktigt och det har jag full förståelse för och det ser jag som något bra. Så styrs även Vetenskapliga partiet. I Sverige förekommer det infiltration och förstörelse av politiska partier. Håller man inte ordning och diciplin blir det lätt kattskit av alltihop. Det har jag själv fått bevittna med diverse tragikomiska upplevelser i Miljöpartiet, Aktiv Demokrati, ett direktdemokratiskt parti där jag var ordförande och i Gröna partiet där partiet förstördes genom idiotisk konsensus vilket ledde till s.k. ”polsk riksdag”, d.v.s. alla har vetorätt och ingen utveckling kan ske.

Att flera av Nordiska Motståndsrörelsens medlemmar är dömda för grova våldsbrott och av SÄPO anges som den nazistgrupp som utgör det största hotet mot Sveriges inre säkerhet betvivlar jag inte med tanke på att de sannolikt försvarat sig mot andra extremisters våld med självförsvar. Att oganisationen bedöms vara en central aktör i det som säkerhetspolisen benämner ”vit makt-miljön” är sannolikt också korrekt.

Jag finner det inte alls osannolikt att individer som sympatiserar med rörelsen kan vara farliga, speciellt med tanke på att de själva låst sig ute ur demokratin effektivt och att demokratin självt låser dem ute genom utlandsägd massmedia och genom fyraprocentspärren. Detta kan naturligtvis lätt skapa intern sekterism och det kan naturligtvis bli farligt, precis som i vilken religion som helst, där det egna tänkandet inte ges tillräckligt utrymme och inte bemöts hövligt och demokratisk och då inte heller kan utvecklas logiskt, vetenskapligt och demokratiskt.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS1. För demokratins skull bjuder jag härmed in Nordiska Motståndsrörelsens ledare och kandidater till Valsamverkanspartiet.

PS2. Vetenskapliga partiet är för att alla människor ska ha rätten att basera sin tro på en bred vetenskaplig utbildning och egna undersökningar. Därför är vi emot alla typer av sekterism, även om sekterismen felaktigt skulle gå under namnet ”vetenskap” eller ”demokrati”.

 

Kultur – Om öppenhet, karaktär, vetenskaplighet, visdom och balans!

Läs och kommentera min artikel på News Voice som hamnat under rubriken kultur:
Newsvoice – Öppenhet och karaktär är viktigt för vetenskaplighet, visdom och balans

Filosofen Sokrates ansågs vara en mycket vis man. Enligt legenden behövde en dag Sokrates tända sin pipa och träffade en kvinna som satt vid en kolbedd. Kvinnan tog ett glödande kol med fingrarna och tände Sokrates pipa med kolet. Sokrates hade aldrig sett någon ta ett kol med fingrarna utan att bränna sig och utbrast inför denna magi förvånat: ”En sak vet jag; att jag ingenting vet”.

Även sektmedlemmar i sekten VoF är varmt välkomna att kommentera hövligt här eller på Newsvoice!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant:
Kritik av föreningen Vetenkap och Folkbildning

Glada Nyheter – Kent Ekeroth ger Vänsterpartiet en vetenskaplig tillrättavisning

Det är glada nyheter att diskursen blir mer vetenskapligt grundad.

Via Avpixlat läser jag att Kent Ekeroth ger Vänsterpartiet en vetenskaplig tillrättavisning.

Tittar man närmare på fenomenet ser man att det inte bara handlar om ”män” i största allmänhet, utan utländska män i synnerhet. Men till och med denna nivå räcker inte. Borrar man ner sig ännu djupare i analysen ser man att det är män från vissa regioner och kulturer.

Det där med att ryta mot kvinnor är dock mer medeltida religiöst än vetenskapligt, anser jag. Kent lär vara en ofrivilligt skrikande och lemlästat barn, eftersom han är jude, så jag antar att vi får se detta skrikande/rytande som en del av vår ”mångkultur” idag.

Får man föreslå att Vänsterpartiet ignorerar den talmudska mångkulturen från Kent Ekeroth ovan, för det kan ju bero på ett hat mot kvinnan som svek barnet och tillfogade det en extrem smärta. Tacka istället för tillrättavisningen och ändra er politk så att SD inte får 43% av rösterna nästa val!

Ni behöver alls inte lyssna på SDs stenhårda högerpolitik som slår mot facket, det som slår mot de lågavlönade och mot kvinnornas rättigheter. Ni behöver alls inte lyssna på det som slår mot de homosexuellas rättigheter.

Jo. Det finns mängder av högerståndpunkter som SD står för som människor inte känner till, ex. frihandeln. Jo. De har förenklat sin retorik till att handla om invandring. Men vakna upp! Kuckeliku! Folket vill varken ha högerpolitiken eller mer invandring längre.

Om V och SD inte kan gå halva vägen var så kan både Sverigedemokraternas medlemmar och Vänsterpartiets medlemmar överväga att stödja Vetenskapliga partiet istället. Då kan vi få både en nationell såväl som demokratisk socialism igen som på Palmes tid, helt utan frihandel och med permanent passkontroll vid gränsen. Denna gång kan ni även få en sund ekonomisk nedväxt, samt grön tillväxt som bonus för vår miljö och för framtidens generationer.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ps. Så här röstar man på Vetenskapliga partiet

Qui Bono – Finns det ett motiv med att blåljuga om förintelsen?

Det finns endast ett folkmord i historien som fått ett eget namn, nämligen ”Förintelsen”.

Först inledningsvis om vår objektivitet i frågan:

Centralkommittén har f.n. mycket svensk bakgrund och våra förfäder och landsmän deltog inte i andra världskriget eftersom Sverige var lagom ”neutralt” och arbetade med diplomati med båda sidor på olika vis för att självt undvika invasion. Detta var vid freden en fördel för Sverige. Svenska politiker och militärer från denna tid bör därför betraktas som patrioter och hjältar av svenskar.

Alliansfrihet och neutralitet verkade alltså löna sig och skapa fred för oss svenskar. Därför är kanske vi som svenskar mer neutrala än människor från ex. USA, England, Tyskland eller Ryssland. Vi har dessutom en hög nivå av ateism i Sverige, speciellt i Vetenskapliga partiet, naturligtvis. Vi kan alltså med viss fog anse oss vara mer objektiva i den fråga vi tar upp här än de som är mer inblandade.

Många folkmord har skett före, under och efter andra världskriget över hela världen, alla beklagliga och djupt sorgliga, men till skillnad från andra folkmord, så är alltså just detta folkmord inte ”politiskt korrekt” att undersöka så vida man inte kommer till slutsatsen att massmedias version stämmer, och knappast ens då, eftersom vetenskaplig diskurs i ämnet av någon anledning inte ens verkar önskvärd.

Kommer man efter egen undersökning till slutsatsen att den, av massmedia officiellt godkända hypotesen om folkmordet kan falsifieras, kan man ex. som vetenskapsman, lärare, journalist eller politiker, märkligt nog, råka ut för demonisering medelst diverse Ad hominem-argument etc.

Centralkommittén för Vetenskapliga partiet har därför noga övervägt huruvida vi bör publicera artiklar med länkar som inte kan anses vara ”politiskt korrekta” om ex. detta ämne och andra tabubelagda ämnen.

Resultatet av våra överväganden:

Som vakna och upplysta individer känner vi oss trygga inför att bli demoniserade i massmedia, ja, vi ser tom. fram emot det, men vi har ändå övervägt lämpligheten med tanke på att vi vill komma in i riksdagen och påverka politiken för framtidens generationers väl och då kan givetvis sådan demonisering i massmedia tänkas vara skadlig för vårt mål. Vi har även övervägt det faktum att yttrandefriheten är inskränkt angående just detta folkmord i vissa länder i Europa…märkligt nog.

Diskussionerna kring att publicera eller inte publicera har varit deliberativa och djuplodande med våra nya medlemmar och diskussionerna har berört bl.a. skillnaden mellan judar och sionister andra kriminella händelser, såsom maffiaverksamhet innan under och efter andra världskriget och även mer nyliga uppdagade lögner såsom terrorism och försäkringsbedrägeri vid WTC 911, USAs och Israels stöttande av terrorister i Syrien och även bakomliggande religiösa eller rasistiska motiveringar till sådana illdåd som skulle kunna kopplas till just detta folkmord.

Vi har kommit till slutsatsen att inom politik och vetenskap får inget vara tabubelagt, eftersom detta på lång sikt sannolikt kommer leda till mer trygghet för framtidens generationer, samt att vi p.g.a. ägarförhållandena inom massmedia idag i stället, som goda rollmodeller, bör visa journalisterna vad som kan anses vara mer ”emotionellt korrekt” och ”vetenskapligt korrekt” för att på detta vis påverka goda journalister och goda politiker och på så vis skapa långsiktig trygghet för alla.

För alla mentalt friska människor, d.v.s. ca 98% av befolkningen, är fred, ren kärlek och respekt eftersträvansvärt och detta vore rimligtvis lätt att enas om på ett emotionellt korrekt sätt.

Så hur vet man då vem som talar sanning?

Jag uppmanar alla som är intresserade, oavsett bakgrund, att själva andas djupt i meditation, undersöka olika källor själva och skaffa er en egen uppfattning om sannolikheterna! Vad jag själv tror i saken är alltså egentligen inte intressant för dig. Det är vad du själv tror som är intressant.

För mig är den intressanta frågan vad som är så viktigt med just detta folkmord som gör att det inte tillåts undersökas, bekräftas vetenskapligt eller falsifieras vetenskapligt?

Jag har tidigare berört det misstänkta folkmordet på dessa människor under andra världskriget, men jag har aldrig tidigare förstått något motiv med att ljuga. Så vad skulle motivet vara att ljuga och förfalska historien? Nu har jag plötsligt funnit ett motiv till en ev. lögn.

Jag citerar och översätter det som fick mig att tänka nytt från Veterans Today, en sida som är mycket kontroversiell och givetvis bör ses på med stor skepsis i mycket, men vad gäller själva motivet till lögn som redovisas är det onekligen intressant. Jag citerar och översätter!

The Holocaust Narrative: Politics trumps Science:

”De Allierades systematiska ödeläggelse av tyska städer, innebar inte enbart döden för hundratusentals av tyska civilister, men slog även ut de järnvägslinjer som skulle ha försörjt dessa läger, vilka låg nära stora industriella anläggningar, vilkas fångar tillhandahöll arbetskraft för att bemanna dem. Det skulle ha varit en dålig verksamhetspraxis att utrota arbetsstyrkan, men det stora antalet som dog av svält, eftersom Tredje Riket [Tyskland] inte kunde försörja dem, gav ett tillfälle för de Allierade att lägga ansvaret på Tyskland, vilket de Allierade intog.”

”The Allies’ systematic and massive destruction of German cities not only brought about the deaths of hundreds of thousands of German civilians but also interdicted the railroad lines that would have re-supplied those camps, which were located near major industrial plants and whose inmates were providing labor to run them. It would have been poor business practice to exterminate the work force, but the large number of deaths from starvation because the Third Reich could not re-supply them provided an opportunity to deflect responsibility from the Allies onto Germany, which the Allies seized.”

Genom att demonisera Shitler och lägga skulden på den totala förstörelsen av städer och den svält som tog många liv i koncentrationslägren i slutet av kriget slog alltså, enligt teorin som framläggs, segrarmakterna två flugor i en smäll. Dels att friskriva sig från sitt eget delansvar för dödade civilister, dels att få en syndabock att kanalisera hatet mot för de överlevande civilisterna och soldaterna på båda sidor, men även kanske skapandet av staten Israel. Detta är ett klart motiv, anser jag.

Shitler, som i Tyskland genom sin konservatism och imperialism med stöd av de konservativa partierna hade demoniserat judar, homosexuella, zigenare och socialister, samt spärrat in dem i arbetsläger, samt olagligen invaderat Frankrike, Polen och Ryssland, vilket slutligen förstörde Tyskland, hade givetvis förtjänat demonisering ur ett rent hämndperspektiv, speciellt om Shitler efter utfört uppdrag levde några år till i Argentina som i denna politiska satir.

Men frågan är om inte segrarmakterna, vilka tidigare olagligen imperialistiskt invaderat och fortfarande olagligen invaderar, också förtjänar en släng av demonisering, precis som statsledningar som olagligen förtrycker människor, på ett vis som är grymmare än Sydafrikas kriminella apartheidregim? Förtjänar inte dagens krigsförbrytare att demoniseras?

Att alltså satsa på att ljuga om antalet döda, gaskamrar etc. samt överdriva Shitlers skuld, i förhållande till egen skuld, kan alltså med stor sannolikt vara en medveten taktik för att vinna sympati och fördelar efter kriget, vilka är tänkta att gynna de som skapat och vidmakthåller en sådan lögn.

Om de som vidmakthåller lögnen dessutom kontrollerar massmedia och om de som kontrollerar massmedia dessutom kontrollerar de s.k. ”politiskt korrekta” politikerna kan det vara en utmaning att få veta sanningen för en vanlig Svensson som har svårt att välja mellan Expressen och Aftonbladet.

Den emotionellt korrekta lösningen på problemet? Vad bör man överväga att göra? Jag anser att man bör:

1. Se till att massmedias obalanserade ägarförhållanden balanseras med att du söker upp alternativ media! Se till att du som journalist uppsöker alternativ media eller startar en egen tidning! Att inför dig själv klargöra vilka som är ägare, sändare, klargöra bakgrunder, politisk färg och sannolik agenda etc.

2. Ta bort ”politiskt korrekta” tabun och tillåta sanningssökande! Sök sanningen, skriv sanningen och strunta i massmedias version av vad som anses vara ”politiskt korrekt” och skriv istället ”emotionellt korrekt”!

3. Uppmana till deliberativ diskurs och undvik Ad hominem-argument! Diskutera sak, inte person!

4. Acceptera de fakta som kan bevisas vetenskapligt! Tillåt falsifieringen av obevisbart!

5. Inte fördöma, men acceptera och förstå att människor inte alltid vill presentera sanningen, men lyd inte deras rädsla eller din egen rädsla! Lyd alltid vad som är emotionellt korrekt, allmänt gott och långsiktigt!

6. Läsa och gynna media som tillåter vetenskapliga undersökningar, även av tabubelagda ämnen! Bojkotta de som behöver uppmuntras till förändrad attityd!

7. Framförallt komma ihåg att inte enbart beskriva problem, men att även tänka långsiktigt och kreativt, samt fundera ut och föreslå positiva och konstruktiva lösningar som leder till att vi räddar världen för framtidens generationer!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

F.d. muslimen Mona Walter talade inför publik i Rinkeby om Islam

F.d. muslimen Mona Walter och andra demonstranter talade inför publik i Rinkeby om Islam, enligt Avpixlat, och lever fortfarande gott.

Mona Walter kom till Sverige för 20 år sedan från Somalia, och har en egen blogg. Det är verkligen tufft att uppmana troende muslimer som vill ha Sharialagar i Sverige att flytta till Saudiarabien, men kanske är hon rätt kvinna att göra det?

Enligt Samtiden hade demonstranterna skyltar med bilder på människor som drabbats hårt av Islam. På bilderna fanns män som fängslats eller avrättats för att de ifrågasatt eller haft en önskan om att lämna Islam. Demonstranterna hade även med sig bilder på kvinnor som avrättats för att de velat gifta sig med en icke-muslim.

Mona Walter är med i en mycket human grupp som heter ”Set my People Free som anordnar aktiviteter som den i Rinkeby. Gruppen verkar för yttrandefrihet, åsiktsfrihet, samvetsfrihet och trosfrihet. Gruppen vill därför avvisa alla medeltida fascistiska hädelselagar som många muslimer aktivt eller passivt underkastar sig och därmed aktivt eller passivt upprätthåller, även om vi nu lever i en upplyst tidsepok.

Själv ser jag Vetenskap och meditation som det som rimligen bör få denna medeltid att försvinna. Om vi människor andas djupt och lugnt kommer vi ha bättre förmåga att se sanningen. Använder vi sedan hypotetsik deduktiv metod när vi skaffar oss en tro och talar hövligt med varann så kommer sannolikt till slut en relativt ömsesidig tro och ömsesidig respekt att uppstå.

Visserligen kommer det finnas människor som kommer vilja tro på saker som Jultomten eller Det Flygande Spaghettimonstret, eller den abrahamitiske guden, ibland även föreställa sig guden som en äldre man i skägg likt Jultomten, men jag tror att detta synsätt kommer växa bort på en eller två generationer, precis såsom, inkvisitionen försvann, häxbränneri försvann och slöja försvann från kristendomen, kristendomen som blev sekulär och sedan ledde, speciellt de nordiska länderna, till minskad dogmatisk religiositet och ökad vetenskaplighet.

När Mona Walter blir vetenskaplig och lämnar kristendomen är hon varmt välkommen som medlem i Vetenskapliga partiet. Mediterar hon duktigt, eller som det kallas inom kristendomen kontemplerar, på Jesus liv är jag säker på att hon strax kommer gå med i vetenskapliga partiet, eftersom vår avgudadyrkan är sanning, ren kärlek och enhet som leder till välstånd för alla människor på lång sikt.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer om saken:
http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/10/05/Mona-Walter-vill-upplysa-om-religionsfrihet/
http://www.pressen.se/4965798.html
Youtube – Krissamtalet efter SVT-reportaget med Mona Walter i Rinkeby