FN släpper in räven i hönshuset även om vargen härjat fritt i fårhagen länge nu

Inte för att FN har någon som helst fredlig effekt på sionisternas invasion av Palestina eller USAs olagliga invasioner mot medlemmar i FN, men nu släpper de in räven i hönshuset, enligt Sputnik. Det är i en grupp som ser över efterlevandet av internationell lag som den israeliska ambassadören Danny Danon valts in i av FN.

Glada Nyheter – EU-kommissionen klubbar världens sista apartheid-regim genom ursprungsmärkning

Denna ”troll-klubba” kan kanske bli ex.strafftullar mot länder som inte uppfyller grundläggande mänskliga rättigheter eller olagligen invaderar utan FN-mandat eller som inte tar hänsyn till invånarnas vilja? På så vis är det ingen bojkott, den är alltid öppen för positiv förändring och har, trots en enveten stats ständiga veto, potentialen att förverkliga intentionen med FN i ett nafs.

Brev till Vladimir Putin – Den nya världsordningen är tyvärr ”frihandel”

Jag läser Fria Tider och de rapporterar att du, Vladimir Putin, sågar konceptet med amerikansk världsregering som ”Bara ett sätt att rättfärdiga diktatur över folk och länder”, samt ”vill ersätta den nya världsordningen med suveräna stater, frihandel och internationell rätt”, samt vill minska ”global kontroll över massmedia” som i dag är i händerna på ett […]

FN ska bli en demokratisk human organisation

FN är inte demokratiskt och inte heller effektivt i att bevara freden i världen, ej heller humant än. Vetorätten blockerar rimliga insatser mot finanskapitalistiskt drivna regimer som tränger undan andra folk, invaderar andra folks territorier med sina välbetalda/underbetalda legoknektar. Finanskapitalistiskt drivna regimer bryter ofta, utan minsta skam, öppet mot FN:s regler och förordningar, stödjer terrorgrupper, […]