Vetenskap i enkla bilder – Så stora är olika virus jämfört med kirurgmaskens fibrer

När man jämför resultatet från den här japanska studien, med bilden på kirurgmaskens filterstruktur bakom olika virus, nedan så verkar resultatet av den japanska studien rimlig. Notera samtidigt att kirurgmasken inte är tät, speciellt inte vid utandning eller nysning! En mask med HEPA-filter, både på inlopp och utlopp, samt med gummitätning, är sannolikt mycket bättre […]

Massmordet på äldreboenden ökar meddelar fulmedia och visar oblygt upp orsaken

Mitt i fulmedia-sändningen ser vi vårdpersonalen i vanliga skit-masker som inte filtrerar bort virus mer än till ca 47% vid inandning. Utandningen far givetvis i alla riktningar över alla de svenskar som byggde landet, våra kära åldringar Maskerna är inte täta. Killen till vänster demonstrerar detta inhumana faktum med en e-cigarett. Att använda vilkensomhelst mask […]

Vetenskap – ZIKA typ 2 – Skallen intakt men förkrympt hjärna

Det finns en hittills okänd form av Zika-virus, Zika typ 2. Viruset har länge varit väl dolt för den stora mängden av vetenskapsmän och detta helt medvetet. Viruset har nämligen dolts i rädsla för stigmatisering av högt uppsatta individer inom massmedia och politik. Tidigare hypoteser om att degenereringen av hjärnan skulle vara ärftligt betingad eller […]