Olika former av lögn – Del 10 – Självmotsägelser (oxymoroner)

Vad är en självmotsägelse och vad betyder ordet oxymoron? – Oxymoron betyder självmotsägelse och kommer av grekiskans ”oxy” som betyder typ ”skarp” eller ”vass” och ”moron” som betyder typ ”dum” eller slö, och möjligtvis anspelar på europers åsikt om morernas dumhet och givetvis sin egen höga intelligens.

I det engelska och spanska språket är ”moron” det samma som idiot. Oxymoron översätts förmodligen bäst som ”ordentligt idiotiskt” vilket vi skall se avspeglar mycket av de svenska politiska åsikterna ganska väl.

Politiker använder ofta olika oxymoroner som floskler, sannolikt för att framstå som ”godheten” fastän oxymoronerna varken är goda eller sanna, men är både onda och osanna, eftersom de vilseleder folket. Här har jag gjort en liten lista på speciellt intressanta oxymoroner som fått allvarliga politiska konsekvenser:

1. Hållbar tillväxt

En välrepeterad oxymoron. Men hur många vet egentligen att det är en oxymoron? Har de lurat även dig? Birger Schlaug och Vetenskapliga partiet förstår, men väldigt få andra förstår vikten av frågan, uppenbarligen ej heller ointelligenta gnuer eller människor som är ointelligenta likt gnuer. Miljöpartiet förstår ex. inte oxymoronen och endast EN individ i Sverige tar den politiska konsekvensen av detta, tyvärr, även om vissa viktiga och intelligenta männniskor har förstått.

Inte ens den nyaste utbrytningen ur Miljöpartiet, partiet Vändpunkt, vänder på den här punkten. I den s.k. miljörörelsen tycks f.n. det dåliga motargumentet alltså vara att inte svara, eller inte vara intelligenta, hur demokratiskt högstående detta nu kan anses vara?

jesse_jackson_80x80
”Med deliberativ demokrati och debatt sätter man igång demokratins själ”
/ Jesse Jacksson

Deliberation and debate is the way you stir the soul of our democracy.”
/ Jesse Jackson

Det tycks alltså vara så att miljörörelsen antingen saknar själ eller kanske vilseleds av dålig ”tradition”?

Miljörörelsen och korkade ekonomer kommer alltså sannolikt fortsätta med sin blinda ovetenskapliga tillväxt-sekterism, helt oavsett vad vetenskapen evidensbaserar eller bevisar matematiskt.

Ev. tror de kanske att Demiurgen kommer lösa det faktum att de är på väg att förstöra den gudibehaglige gudens s.k. ”skapelse”? Vad vet jag? Vem är Demiurgen? Det är den figur som judar, kristna och islamister tillbedjer.

Bild på Richard Dawkins
”Gamla testamentets Gud är förmodligen den mest obehagliga karaktären i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; ett småsint, orättvist, oförsonligt kontrollfreak; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogynistisk, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, hedersmördande, plågande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, oberäknelig ond mobbare.”
/ Richard Dawkins

”The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
/ Richard Dawkins (Source: Richard Dawkins on Wikiquote)

Möjligtvis kommer de rekommendera växtbaserad diet genom Earth Day 2019 eller liknande, för att framstå som godheten, men knappast adressera att populationen har betydelse, även om hela planetens allätande apor och andra rovdjur plötsligt skulle tycka att det var en utmärkt idé att bli växtätare.

Problemet återuppstår nästan direkt, på fåtalet generationer, likt ointelligenta gnuer som inte fälls av rovdjur, vilka då kommer förstöra landskapet genom överbetning och därigenom skapa öken, svält, sjukdom, lidande och död.

Oxymoronen ”hållbar tillväxt” verkar alltså ha blivit ett blint sekteristiskt mantra i svensk politik, p.g.a. människo-artens oförmåga att förstå exponentialfunktion, vilket omöjliggjort förmågan att tänka ekologiskt korrekt och långsiktigt.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

Kortsiktighetens gnuer, som ser på miljöförstörelsen i njutånger, har förmodligen skapat oxymoronen ”hållbar tillväxt” för att lura sig själva, men mig lurar de inte. Har de lurat dig?

Men tanken på evig tillväxt och hållbarhet samtidigt är naturligtvis naivt absurd och det faktumet försvinner inte p.g.a. en uppfunnen oxymoron. En matematiker förstår det genom att räkna på det och ge talande exempel ur verkligheten. En biolog ser självmotsägelsen i naturen där saker tillväxer till en viss punkt för att sedan nedväxa, likt lodjurens och hararnas populationsnivåer.

En arkeolog ser oxymoronen i utgrävningar från utdöda civilisationer som först vuxit exponentiellt för att sedan försvinna tillsammans med träden och utrotandet av djurarter.

En schackintresserad persisk kung/kalif/imam såg förmodligen inte oxymoronen innan det var för sent, även om uppfinnaren av schackspelet hade en mycket upplysande intelligent önskan, sannolikt för att indirekt påtala den obekväma sanningen, utan att bli betraktade som kättare/förnekare.

Många intelligenta människor ser populationstillväxtens ohållbarhet även om den blint sekteristiska, eller ekonomiskt indoktrinerade nationalekonomerna, naturligtvis har svårare att inse problemet.

2. Religionsfrihet

En nästan helt fridlyst oxymoron. Så länge religionen medger att människor får tro vad de finner trovärdigt så står naturligtvis inte religion i motsats till frihet. Möjligheten till frihet från religion existerar i harmoni med religionsfriheten såsom barnet får tro på jultomten och flygande renar så länge barnet vill det.

Kristendomen i Sverige står ex. inte mot människors ateistiska frihet idag i någon större utsträckning, förutom kanske genom tvångsdöpandet och tvångsanslutningen av barn, som sedan visar sig vara ateister.

Visserligen kan flitig indoktrinering i hem och sekt bli ett handikapp för individen i ett modernt samhälle, men barnet ska naturligtvis ha friheten att gå ur en sekt när barnet vill det. Sekter som uppfyller det kravet inkräktar således inte nämnvärt på någons annan människas frihet, även om sekteristisk indoktrinering givetvis kan motverka ett vetenskapligt tankesätt.

Om sektens påbud påverkar samhället så att demokratiska friheter hotas så blir naturligtvis ordet ”religionsfrihet” en oxymoron. Så är det idag och det beror, som vi alla vet, främst på en särskilt reaktionär och kvinnoförtryckande sekt som importerats.

Detta är en tro som givetvis INTE hör hemma i ett fritt demokratiskt samhälle, men förmodligen passar bättre i ett helt annat land eller möjligtvis på mentalsjukhus då den faktiskt är direkt samhällsfarlig.

Men så länge varje individ kan välja att vara fri från religionstvång, samt samtidigt vara fri att tro vad den själv finner trovärdigt utan påtryckningar av religiösa sekter, samt att individen känner frihet att agera hur den vill inom landets lagar, utan att allvarligt skada någon annan människa, då kan man tala om religion och frihet i samma ordkombination.

Friheten för religionens ledare att förtrycka kvinnan har ex. inget med ”frihet” att göra för kvinnan, men ÄR ett förtryck. Samma sak med barngifte. Detta är religion som tar ifrån barnen deras frihet. En religion som förbjuder tvivel på olika gudars existens, förbjuder uttryck av ateism eller direkt förtrycker andra troende, inom dessa ramar, har naturligtvis heller inget med ”frihet” att göra.

Religion har genom tiderna för det mesta handlat om förtryck, inte frihet. ”Religionsfrihet”, i en annan betydelse än den som inkluderar friheten från religioners fysiska eller mentala förtryck, är därför att betrakta som en oxymoron. Läs även gärna citat om religionskritik.

3. Alla människors lika värde (även Människovärde eller värdegrund)

Tillkomsten av oxymoronerna, som även är floskler.  kan ev. ha tillkommit genom en felöversättning av engelskans ”dignity”. ”Dignity” betyder nämligen ”värdighet”, ”hög rang”, ”ädelhet”.

Personligen tror jag snarare att det är drogmissbruk eller vanlig dumhet i samband med framtagningen av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna vilket lett till Europakonventionens avdelning om rättigheterna och friheterna, vilket i sin tur lett till oxymoronernas användning.

Oxymoronerna har skapat en mycket kärleksfull och naiv stämning, som inte kan realiseras rent praktiskt, så vida man inte avser att skapa global icke-ekologisk kommunism, som kommer leda till extrem tillväxt och ödelagd natur.

Politikerna verkar nämligen ha glömt bort att beskriva riktigt vad de menar, d.v.s. hur rättigheterna ska balanseras mot varann och med ekologin realpolitiskt, samt hur kränkningar mot mänsklig värdighet/ädelhet ska bestraffas?

Varje individ värderar dessutom sin omgivning. Värderar man olika individer kommer man nästan alltid fram till att olika individer har olika värde i olika avseenden. Värdeomdömet är personligt och beror av hur vi viktar ”ädelheten” hos varann.

Vill man att samhället ska åstadkomma absolut lika värdering av alla människor ekonomiskt så eftersträvar vi kommunism, d.v.s. benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna har upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov, men det är knappast detta som ”den ädle” överbetalde/underbetalde centerpartisten, liberalen, den icke-socialistiske socialdemokraten, miljöpartisten eller allianspolitikern menar när de använder oxymoronen, eller vad tror du? Gör ens kommunisterna det, när de faktiskt inte värderar folket som värdigt nog att valsamverka med?

Vi kan även titta på oss själva! Avgör inte våra egna tankar, våra egna intentioner och våra egna handlingar, hur vi värderar oss själva innan vi somnar varje kväll? Utgör inte vårt eget värdeomdöme, om oss själva, själva huvudkudden?

Är vi inte olika värdiga ett gott eftermäle när vi dör beroende på våra handlingar när vi levde? Är det inte en stor skillnad på individen Olof Palme som verkade för fred och demokrati i världen och på Quisling som agerade medlöpare till en utländsk invasionsarmé som krossade flera demokratier? – Jo. Självklart värderar vi människor olika. Självklart har vi alla olika ädelhet och olika värde.

De journalister och politiker som idag agerar medlöpare till världens i särklass största kriminella företag, som uppenbarligen alls inte respekterar ”alla människors lika värde”, tycker naturligtvis illa om sig själva innerst inne, eller så måste de på ett mentalsjukt sadistiskt vis njuta av sitt egna klandervärda beteende, såsom enbart psykopater kan.

De går kanske den moraliskt tvivelaktiga vägen av egen girighet, kanske p.g.a. underkastelsen under en partipiska, kanske p.g.a. hot eller olika former av utpressning, men de måste rimligen veta om att de gör fel. Förklaringen masshysteri tror jag inte längre på. Historien är relativt tydlig med hur dessa individer kan komma att dömas och värderas i framtiden.

Ökar vår ”ädelhet” om vi röstar på bombliberala partier som leder till att våra gemensamma skattepengar hamnar i invasioner, samt liberala asylbaroners försäljning av boenden, eller ökar vår ”värdighet” kanske mer om vi hjälper långsiktigt och lokalt för att lösa de grundproblem som människor vill migrera bort ifrån? Avgör själva, men alla människor kan INTE ha lika värde! Det är en oxymoron.

4. Man ska inte ställa människor mot varandra

Den oxymoronen, som även är en floskel, syns nästan inte, den låter faktiskt riktigt bra, nästan som en vetenskaplig diskurs där man söker sanningen om vad som är bäst för barnen och deras framtid, tillsammans öppet och skeptiskt som i Vetenskapliga partiet, men politik är tyvärr oftast raka motsatsen. Politik är oftast fastfrusna viljor som står emot varandra utan moralisk grund eller vetenskapligt underlag.

Socialism står i motsats till kapitalism. Demokrati och välfärd står ex. i motsats till frihandelsavtal. Ojämlikheten, människor emellan, står i motsats till hög mordfrekvens i samhället.

Demokrati står i motsats till religiösa kalifat och till diktatur. När politikerna sänker välfärden och ökar arbetslösheten i samhället, samt samtidigt skuldsätter landet för att finansiera asylbaroners boendeindustri, eller vill subventionera extremistiska imamers religösa byggnadsverk och förargelseväckande oljud, så ställer de naturligtvis människor mot varandra.

I politik och religion ställs människor viljor mot varann, fastän de oftast står på en mycket skakig och ovetenskaplig grund.

Bild på Mark Twain.
”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
/ Mark Twain (I reviderad utgåva, kapitel 78, sid. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
/ Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

5. Ensamkommande flyktingbarn

Kan verkligen horder av ensamkommande migrerande icke-barn anses ha kommit ”ensamma”? Är människor som migrerar för bättre välfärd verkligen ”flyktingar”? Är det verkligen rimligt att anta att alla dessa individer verkligen är både föräldralösa eller släktlösa ”flyktingar” eller släktlösa ”flyktingbarn”, eller är det rimligare att anta att i 99% av fallen så är det frågan om s.k. ”ankarbarn” eller vuxna som kommit i grupper som tillhör familjer, eller i vart fall släkter eller t.o.m. klaner, som flyr sina sekters egna överbefolkningar och våldsideologier?

6. Vuxna barn

När ett ”barn” har kraftig skäggväxt, likt en ”vuxen”, är det då ett ”barn”?

7. Socialkonservatism

Vad för slags oxymoron är det? Sverigedemokraterna brukar kalla sig detta. Är det en oxymoron? De ”konservativa” och ”nykonservativa” anses tillhöra borgerligheten, d.v.s. de som var emot rösträtt för både män och jämställdhet mellan könen, är emot ökad socialism och vill sänka skatter på bekostnad av socal välfärd.

De konservativa var emot kvinnans sociala frigörelse. De konservativa är emot att dela på jobben solidariskt. De konservativa vill sänka de skatter som bekostar social välfärd.

Den riktiga demokratiska socialismen (innan Olof Palmes död) skapade den goda välfärden, enligt Stefan Jarl i hans film Godheten. ”Socialkonservatism” framstår således som oxymoronen Moderatkommunism, vilket här parodieras av Peter Wahlbeck.

8. Islamofobi

Det nedsättande ordet “islamofobi”, är ofta riktad mot andra sekter eller religionskritiker och källan är ofta islamister eller islamisters PR-konsulter.

Ordet är förutom ett kontrollord en oxymoron, eftersom ordet riktas mot människor som har det stora modet att kritisera islam, trots att de kan bli hotade med döden av extrema islamister, med stöd i islams strofer, speciellt om de lämnat islam som apostater ex. för ateismen, likt Ayaan Hirsi Ali. Det är därför jag även tagit upp den saken här i Citat om religionskritik.

9. Wikipedia

En wiki är en sökbar webbplats, där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt, men Svenska Wikipedia kan alls inte förändras på ett rimligt vis eller förtydligas av användarna, för denna “wiki” vaktas ofta av politruker/administratörer för att just dölja ordens verkliga betydelser, eller dölja kritik mot ordens innebörd, sannolikt av politiska korrupta makt-skäl.

10. Rasism

Ordet är förutom ett kontrollord, samt något som kan drabba människor helt naturligt, även en oxymoron som ofta används nedsättande mot kritiker till mass-invandring av extrema sekter, trots att detta handlar om kritiken mot andra sekters extrema doktriner, INTE om deras “ras”.

Det sker en nedvärdering av annan sekts uppfattning än den egna, vilket de allra flesta sekter gör, men de flesta sekter utom de etnocentriska tillhör bevisligen massvis med olika raser/etniciteter.

Självmotsägelsen att säga “rasism” mot kritiken av en annan sekt, vilka tillhör alla möjliga raser, blir en självmotsägelse. Om båda sekterna som kritiserar varann dessutom samtidigt har nolltolerans mot rasism och innehåller olika raser, blir det således extremt motsägelsefullt.

Viljan att vakta existensen av sin egen ras kanske närmar sig begreppet ”rasism”. Rasism är upfattingen att en särskild människoras skulle vara överlägsen eller utvald, ex. utvald av Demiurgen, såsom vissa nazister och sionister tycks tro.

Men samtidigt, om alla skulle vara för rasernas totala sammanblandning, så skulle alla utrota sina raser, vilket också skulle kunna kallas för rasism, d.v.s. tron på att den sammanblandade rasen är överlägsen, fastän människoraserna utvecklats olika ex. med olika pigmentering p.g.a. mängden solljus, vilket enbart tycks vara funktionellt. Hela konceptet ”rasism” är en oxymoron.

11. Sekten X är fredens religion

Oxymoronen brukar dras genom fulmedia, en oxymoron som visserligen stämmer i allmänhet om man tittar på andelen sektmedlemmar som är relativt mentalt friska och bara håller sig väl med släkten. De flesta springer ju inte runt och massmördar konstant.

Kanske ca 90%-99% av sektmedlemmar kan uppfattas som någolunda ”fredliga”, om vi nu använder det värdeomdömet, även om de kanske röstar på bombliberala partier. (Dubbelmoral är inte nödvändigtvis medveten)

Men olika sekters olika moraluppfattningar, inbyggd godtrogenhet och svaghet för manipulation, brukar ju faktiskt vara källan till just konflikter. Oxymoronen ligger alltså i bristen på analys av de sekteristiska skillnaderna och orsakerna till konflikterna som sekterismen skapar.

För att avslöja oxymoronen helt måste således sekters fredlighet uppmätas och jämföras med varandra och med ateististers fredlighet. Data saknas.

12. Nils Flyg-argumentet

Det verkar finnas ett motsägelsefullt minne i intellektuella vänster-led, kanske mer skrämmande än hur Stalin brukar framställas av monopolkapitalets fulmedier, ett minne så skrämmande för vänstern att det sannolikt enbart används internt i vänstern för att rätta in sektmedlemmarna i ledet, men självmotsägelsen är alls inte så farlig.

Nils Flyg var socialisten som officiellt valde att bli nationalsocialist men Nils Flyg-argumentet blir, för alla svenska politiker som stöttat Libyenkriget, givetvis en självmotsägelse. Man inser självmotsägelsen när man ställer några enkla kritiska frågor:

  • Vilka partier är emot protektionistisk fredlig neutral demokratisk socialism och för imperialistisk global invasion?
  • Vilka partier står på invaderande militariserade stormakts sidamot suveräna stater? (En stormakt som bryter i särklass flest internationella avtal och begår i särklass flest krigsförbrytelser.)
  • Vilka partier i Sverige söker samverkan med sådana partier?
  • Vilka ledamöter röstar för dessa krig och krigsförbrytelser gång på gång?
  • Vilka partier i Sverige stöttar idag fascistiska diktaturer med vapenleveranser, diktaturer som i sin tur levererar vapen till terrorister som vill krossa yttrandefriheten och demokratin i Syrien och i världen?
  • Vilka partier vill ha olagliga sanktioner mot Syrien som försvarar sig enligt FN:s regler?
  • Vilka partier vill med alla medel importera människor som stöder militanta fascistiska doktriner in till Sverige, så att de kan odla denna doktrin här?
  • Vilka partier är för införseln av en extremt sekteristisk doktrin som är uttalat anti-judisk och anti-ateistisk, har slaveri som en del av sin doktrin, är känd för sin slakt av människor som inte delar dess åsikt, samt förtrycker homosexuella?

13. De flyr för sina liv

Självmotsägelsen är att IS-resenärerna, som är direkt medansvariga för massmord av massvis med s.k. ”ortrogna”, på senare tid via fulmedierna anges ”fly för sina liv”, men jag noterar att de ”IS-resenärer”, som ev. lade ner vapnen och spankulerade välrakade ut ur östra Aleppo med vit flagga i näven, plötsligt hade befunnit sig i den fredliga delen av Syrien, där INGEN längre behövde fly för sitt liv.

14. Mångkultur

Diametralt olika kulturer kan existera i ett samhälle, men att existera i harmoni blir ofta en ”utmaning” (betyder ”mycket svårt” på svenskt nyspråk).

Vissa sekter hyllar ex. en profet som hade sex med en nioåring och fördömer skinksmörgåsar, medan andra kulturer som tillåter skinsmörgåsar åtalar och utdömer straff för sexuellt utnyttjande av minderårig för samma sak. Då uppkommer känslor av avsky mellan kulturer och då uppstår givetvis konflikter, p.g.a. skinksmörgåsar och barn.

Vissa kulturer skär i genitalierna på barn och andra inte, p.g.a. att det anses vara barnmisshandel. Detta skapar känslor av avsky mellan kulturerna.

Kulturer utövas i grupp av människor. Många olika kulturer kan därför inte existera i sig själva om de blandas upp med varann, ej heller om en kultur är envisare eller våldsammare och därför tar över, såsom många sekter vill göra, samt gör på olika vis.

Ordet ”mångkultur” är således en konfliktskapare och leder heller inte till ”mångkultur” på någon längre sikt och är därför helt evident en självmotsägelse.

15. Högerpopulism

Ett tveksamt ord, dels för att ordet ”populist” länge varit ett utmärkt ord som hänsyftar på populus (typ folkets väl) som sedan gjorts om till ett skällsord av monopolkapitalisters PR-konsulter, samt av de som som låtit sig hjärnförsmutsas av dessa medier. Populistpartiet var nämligen ett vänsterparti i USA som poängterade folkviljan, d.v.s. demokrati. Något positivt för 99% av folket .

Monopolkapitalet, medierna och politikeradeln har i dag gjort om detta ord till ett skällsord mot nationell höger, medan ”populist” egentligen syftar på den riktiga vänstern som ex. är för demokrati, emot EU som undergräver demokrtin, och undergräver folkets väl. Så ”högerpopulist” är därför egentligen en oxymoron, en självmotsägelse.

Den nya nedsättande betydelsen är ”att företrädare för populism söker förenklade lösningar på komplexa problem”. (Kontrollordet ”populism!” är således en skönskrivning för ”du är dum i huvudet”.)

Man kan sammanfatta ordet ”högerpopulism” som ett förenklat ohövligt ”Den nationella högern är dumma i huvudet!”, i brist på egna sakargument, vilket evidensbaserar att debttören som använder ”populism” mot någon tyvärr saknar argument eller är inkompetent på området som diskuteras, eller inte vill se de komplxa orsakerna bakom motdebattörens åsikt, vilket i sin tur pekar på att den som använder ordet i nedsättande syfte faktiskt själv förenklar och därmed gör sig till ”populist” vilket blir en självmotsägelse.

Kan vi läka problemet med oxymoronerna? – Jag tror att enda sättet att synliggöra oxymoronerna och att tillåta oss att tala om dem på ett förnuftigt och känslomässigt korrekt sätt. Endast så kan diskussionen bli värdig en demokrati igen. Så vill du läka Sverige från politiska oxymoroner så dela genast med dig av denna bloggpost!

Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Mer om oxymoroner:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxymoron
https://sv.wiktionary.org/wiki/oxymoron
https://www.flashback.org/t1478807
http://www.aspergerforum.se/oxymoroner-t19817.html
http://www.lexiophiles.com/svenska/oxymoron-%E2%80%93-en-enkel-paradox
http://www.oxymoronlist.com/

Konspirationsteori till polisen – Varför sopar de igen spåren av Bechir Rabani på propagandaorganet Wikipedia?

Mördarnas kniv är troligtvis funnen, sannolikt en pistol med ljuddämpare med giftpil som skapar hjärtinfarkt, vilket högst sannolikt kan innehas av olika staters eller monopolkapitalisters operatörer, men de sannolika anstiftarna och deras kollegor är kanske inte nöjda med bara det?

(Denna text kommer kanske storvulet och dominant kallas för ”Konspirationsteorier!”, men jag anser själv att Aftonbladets Lena Mellins tvärsäkra konspirationsteori om Robert Aschbergs oskuld, är något mer anmärkningsvärd, än mina egna teorier om denna ganska logiska konspiration, som kan ha utförts av kallhamrade psykopater, som utan minsta ånger tränger in i människors privatliv och förstör för dem och deras familjer. Rabani fick dem att bita i det sura äpplet, så att de själva fick smaka på hur det känns.)

Min konspiratioriska fråga är: -Varför oblygt försöka sopa igen spåren av Bechir Rabanis existens, genom att plocka bort posten om honom från propagandaorganet Wikipedia? Det är en Wiki-post som tar upp fåtalet kilobytes, men är av mycket stort intresse för allmänheten, samt är underbyggd av flera artiklar i många medier inkl. Aftonbladet? Misstanken om politiskt mord borde även påverka andra relevanta poster givetvis.

Så här skriver jag på Wikipedia:

”Jag anser att posten är av extremt stort intresse för allmänheten och vår demokrati och är underbyggd av flera artiklar i många medier inkl. Aftonbladet, som utan rimlig anledning friskriver en skäligen misstänkt från en mycket rimlig mordmisstanke. Vi talar om ett sannolikt politiskt mord på en fullt frisk och ung svensk undersökande journalist, med palestinsk bakgrund, som granskar det som Janne Josefsson kallar för ”första statsmakten”, den granskning som övrig media inte gör. Aschberg som är ganska brutal mot människor i programmet ”trolljägarna” och att han där klippt bort väsentligt som är till de angripnas fördel, drog Rabani fram i ljuset genom sin granskning. Soros, som tidigare skapat kris i Sverige i hop med korrumperad politikeradel, medelst skadlig valutaspekulation, skulle han också exponera något om, och då plötsligt kolar han vippen i ”hjärtinfarkt”, en ytterst osannolik naturlig händelse för en fullt frisk ung människa. Var så vänliga och återställ eller så blir ni bli följaktligen själva otroligt misstänkta som delaktiga i mordet!”

Anstiftarna eller mördarnas ev. taktik att radera är förmodligen helt kontraproduktiv, för nu stärks givetvis misstanken om överlagt mord, och nu lämnas det givetvis digitala spår av människor som kan vara inblandade i konspirationen.

Är det verkligen överdrivet konspiratoriskt att misstänka att de psykopatiska narcissister som vill styra och ställa över våra liv, de som håller i propagamaskineriet, utan hänsyn till demokrati och anständighet, inte gillar den kritik som exponerar deras verkliga natur?

Vilket annat syfte kan borttagningen annars ha? Knappast ”irrelevans”! En MYCKET DÅLIG MOTIVERING. Få saker har så stor relevans för Sveriges demokrati som misstanke om politiskt mord av en invandrad palestinier, som faktiskt granskar ”första statsmakten”, vilket Janne Josefsson kallar dagens maktfullkomliga agendamedier. ( Youtube – ”Janne Josefsson positiv till nya nätmedier – Almedalen 2017 – SVT” eller ladda ned som MP4).

Polisen, eller de som vill hitta misstänkta, får nu uppenbarligen fler viktiga spår att följa. Kanske en svensk operatör som kanske vill ha pengar till en större segelbåt, pengar som kanske kommit från Soros som tack, eller en medicinskteknisk ingenjör, som varit över i USA ett år, ev. under lagom oskyldig täckmantel? Kan mordet t.o.m. vara rasistiskt motiverat, med tanke på Rabanis palestinska bakgrund och en annan folkgrupps välkända hat mot dem? Ett s.k. ”hatbrott”?

Om nu polisen, eller någon annan undersökande journalist, tycker att överlagt politiskt mord på en mycket lovande undersökande journalist är viktigt, så har de nu plötsligt minst två misstänkta till, kanske fler om de analyserar deras kontakter?

Misstänkta mördare bör få vara misstänkta mördare, även om det skulle tillhöra ”första statsmakten” eller propagandaorganet Wikipedia. Att vara misstänkt för mord är ingen tung börda om man är oskyldig. Anti Avsan är säkert helt enig om den saken.

Avsan har efter den misstanken fått håva in rikligt med rikdsagsarvode som Moderaternas representant i Riksdagen, allt medan Reinfeldt realiserat George Soros plan om ”open society” och därefter blev ”senior rådgivare” på Bank of America, där George Soros tidigare var storägare.

Det behöver inte vara Robert Aschberg, eller de herrar som raderat Rabani från propagandaorganet Wikipedia heller, naturligtvis. Det kan även vara någon annan som ligger bakom, ex. AFA eller George Soros, en hypotes som jag plötsligt snubblade över idag. Det fanns under den artikeln väldigt intressanta kommentarer som ev. skulle kunna hjälpa polisen att lösa fallet.

Även NMR kan ha haft ett intresse naturligtvis. Rabani kan ha utgjort ett perfekt offerlamm för den goda saken. Ett offerlamm som visserligen var emot ungefär samma saker, som många många andra nationella människor, en man NMR därför kunde respektera mer än många andra, men som ändå kanske var rasligt oönskad i både Sverige och i NMR, av NMR? Långsökt. Ja. Varför fimpa den som patriotiskt och duktigt gräver i både Palestinas och Sveriges bästa intresse?

Mer intressant:
https://lassewilhelmson.wordpress.com/2016/04/30/bechir-rabani-intervjuas-av-lasse-wilhelmson/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/12/26/kritiskt-svar-pa-lena-mellins-artikel-darfor-sprider-hogerextrema-sajter-logner/
Rabanis blogg – Crystalklart
https://newsvoice.se/2017/12/18/bechir-rabani-minnesstund/
https://samnytt.se/polisen-vi-utreder-inte-bechir-rabanis-dod/
https://samnytt.se/darfor-ar-det-viktigt-att-bechir-rabanis-dod-utreds/
http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?41908-List-of-CIA-induced-heart-attack-cancer-assassination-methods-revealed
http://2000tv.se/artiklar/?id=83
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/01/15/respekt-eftermalet-fran-den-tyske-visselblasaren-udo-ulfkotte-som-slutade-presstituera-sig-at-nato/
https://sosseskiten.wordpress.com/2017/12/26/mordet-pa-journalist-bechir-rabani-och-original-nazisterna-som-mordade-honom/

Kritik av Wikipedia – Ett Sverigefientligt censurerande irrelevant uppslagsverk utan ryggrad?

Det är med tragikomiskt intresse jag noterar att Svenska Wikipedias s.k. ”administratörer” censurerat min rätt att påverka innehållet till det bättre, först på själva Wikipedia och diskussionsflikarna, sedan även på min egen användarsida. Ett märkligt beteende. Jag tar därför tillfället i akt att kopiera min användardiskussion, innan även den kanske förvrängs eller censureras. Jag kommenterar den dessutom ytterligare med hakparenteser och fetstil eftersom jag inte ens får kommentera på min egen användarsida längre.

Administratörerna på Wikipedia kan, om de vill, svara här med fullständiga namn och fotografi, om de vill det, eftersom det är kutym i demokratiska sammanhang att inte springa runt med digitala slöjor över huvudet, kalla sig ”solros”, ”spökryttaren”, ”gullefjun” och liknande eller klottra på andras papper eller belägga folk med munkavle. Man skulle ju annars kunna tro att hela Wikipedia består av kvinnor från borgerliga tankesmedjor som är där för att förvränga orden mot betalning, ett slags politruker som vaktar pejorativa ord som ex. ”islamofob”, eller kanske rentutav är köpta journalister på vår utlandslojala fulmedia eller rentutav är s.k. ”government trolls”.

Jag påstår på intet vis att jag är perfekt. Jag gör fel som alla andra, men frågan är om någonsin, NÅGONSIN, dessa individer kommer förstå när de själva gör fel? Kommer de någonsin förstå det kategoriska imperativet? Det kommer de sannolikt aldrig göra för det skulle innebära intelligens. Här är användardiskussionen:

Användardiskussion:Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet

Vetenskapliga partiet

Om du ska lägga in info om partiet måste det gå att hitta oberoende källor. Föreslår därför att du gör reklam för partiet på andra kanaler först. —افيراتير (diskussion) 8 november 2015 kl. 18.47 (CET)

Vad menar du med en oberoende källa?̣ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 21.18 (CET) [Jag noterar: Frågan är retorisk: Sådana finns naturligtvis inte. Ingen är oberoende av någonting.]
Det ska gå att hitta information om partiet som inte de som är engagerade i partiet har skrivit. Givetvis räknas inte heller bloggar eller forum eller andra sådana källor. Exempel på bättre oberoende källor är tidningar eller tv. —افيراتير (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.01 (CET)
Finns det tidningar och tv som är oberoende? Vad gör tidningar och tv bättre än bloggar och forum? Ägandeförhållandena?Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 21.18 (CET) [Jag noterar: Tidningar och TV gör det mesta sämre eftersom de, helt uppenbart, arbetar partiskt på beställning av främmande makt för Nato mot Syrien och mot Ryssland]
Våra grundläggande krav på källor finner du här och här.Du bör även läsa denna och denna riktlinje. Riggwelter (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.11 (CET)
Tv och tidningar är oberoende ert parti. De har alltså inget att tjäna eller förlora på att skriva om er på ett visst sätt. På bloggar och forum kan vem som helst skriva och det sker ingen kontroll av vem som skriver eller vad som skrivs vilket innebär att det inte går att lita på informationen i samma grad. —افيراتير (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.18 (CET)
[Jag noterar: No brainer – han tror fortfarande på att tidningarna skriver sanningen – Självklart kan man betala en journalist eller en chefredaktör för att få in precis vad man vill, men vill man verkligen nedlåta sig till det?]
Tack för länkarna Riggwelter, de upplyser om tveksam massmedia och mycket annat tveksamt. Så frågan är vart vi vänder oss för att få existera på Wikipedia? Vilken ”oberoende” media skulle kunna ge Vetenskapliga partiet den uppmärksamhet som krävs utan att kräva ersättning av oss samtidigt som vi slipper att bli massmördare? Finns det ens en sådan media idag? Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 21.18 (CET)
Det ärligaste svaret är att ni inte uppfyller våra relevanskriterier för att få existera på Wikipedia, som ju är ett uppslagsverk och inget annat. Av samma anledning har jag raderat din användarsida som inte får användas för att upplysa om er verksamhet eller länka till era sidor. Hur användarsidor kan utformas kan du läsa mer om här. Riggwelter (diskussion) 8 november 2015 kl. 22.17 (CET)

Tackar återigen för informationen. Jag gör en censurerad presentation för Wikipedia.Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 22.55 (CET)

[Jag noterar idag osökt att Carol William ”Cully” Wilson från Canada, beryktad för sin oömma spelstil och ledde NHA, PCHA och NHL i utvisningsminuter säsongerna 1914–15, 1919 respektive 1919–20, tydligen är relevant i ett ”Svenskt uppslagsverk”, samt i anslutning till ämnet fobier mot extrema sekter, att Anders Behring Breivik, är en norsk högerextrem fängelsedömd terrorist och massmördare i ett ”Svenskt uppslagsverk”, men att Vetenskapliga partiet som försöker rädda Sverige på ett demokratiskt och fredligt sätt inte förtjänar samma uppmärksamhet i ett ”Svenskt uppslagsverk”. Relevanskriterierna liknar således helt vanlig fulmedia ägd av fåtalet familjer och utländska intressen med icke-svenska lojaliteter.]

Signera

Hej!

På Wikipedia är det kutym att signera sina inlägg på diskussionssidorna. Signerar gör du genom att avsluta dina inlägg med fyra tilde-tecken, ~~~~ (du kan även klicka på Insert-signature.png i verktygsraden ovanför redigeringsrutan). Då skapas automatiskt en signatur med länk till din användarsida, med tidsangivelse. På så vis kan andra se vem som gjort vilka inlägg och diskussionen blir lättare att följa. Riggwelter (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.11 (CET)

[Jag noterar: Jag svarar inte på meddelandet. Vi lever 2016, jag är inloggad på Wikipedia, men ändå klarar inte ”no brainer”-systemet att signera automatiskt… eller ens varna när jag inte gör det… MEN när man glömmer det publiceras IP-adressen och en administratör klottrar det på ens användarsida. Tragikomiskt för Wikipedia.]

Artiklars diskussionssidor…

…är till för att diskutera artiklarna, inte de ämnen de berör. – Tournesol (diskussion) 30 oktober 2016 kl. 23.42 (CET)

Det verkar ologiskt. Många artiklar berör liksom ett ämne. ett ämne som kan behöva diskuteras. Låt säga, helt osökt, att någon skriver en pejorativ artikel om ex. ”Islamofobi” riktad mot de som är kritiska till islam och islamismen, ska då inte det pejorativa ämnet få kritiseras? Varifrån kommer detta censurmaskineri? Från Saudiarabien? Finns det någon källa/orsak för denna nyetablerade censur på just svenska Wikipedia?

[Jag noterar att om Saudiarabien kan tvinga sina kvinnor att bära slöja kan de säkert försöka tvinga vår fulmedia eller Svenska Wikipeda direkt från Mecka. Beter man sig likt förtryckta kvinnor utan ryggrad bakom en anonymiserande slöja så är det nog inte heller bättre än så. Det får mig att vilja citera och översätta mannen som kritiserade Islam och fick en fatwa på sitt huvud, en f.d. muslim med lite ryggrad, nämligen Salman Rushdie:

”Fundamentalisten försöker att få ner en hel del mer än byggnader. För att bara erbjuda en kort lista är sådana människor emot yttrandefrihet, ett flerpartisystem, allmän rösträtt för vuxna, ansvarig regering, judar, homosexuella, kvinnors rättigheter, pluralism, sekularism, korta sketcher, dans, skägglöshet, evolutionsläran, sex. Det finns tyranner, inte muslimer. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har sagt att vi nu bör definiera oss, inte bara genom vad vi är för, men av vad vi är emot. Jag skulle vända detta påstående, eftersom i det nuvarande fallet, vad vi är emot, är en sak utan hjärnkapaitet (en no brainer). Självmordsbenägna mördare rammar breda flygplanskroppar in i World Trade Center och Pentagon och dödar tusentals människor: Hm. Jag är emot det. Men vad är vi för? Vad kommer vi riskera våra liv för att försvara? Kan vi enhälligt komma överens om att alla objekt i ovanstående lista – ja, till och med korta kjolar och dans – är värda att dö för? Fundamentalisten tror att vi inte tror någonting. I hans syn på världen, har han sin absoluta visshet, medan vi sjunkit i luxuös flathet. För att bevisa att han har fel, måste vi först veta att han har fel. Vi måste komma överens om vad som är viktigt: kyssas på offentliga platser, baconsmörgåsar, oenighet, banbrytande mode, litteratur, generositet, vatten, en mer rättvis fördelning av världens resurser, filmer, musik, tankefrihet, skönhet, kärlek. Dessa kommer att vara våra vapen. Inte genom att skapa krig men genom det orädda sätt vi väljer att leva skall vi besegra dem. Hur besegrar man terrorismen? Bli inte terroriserad. Låt inte rädslan styra ditt liv. Även om du är rädd. ”
/ Salman Rushdie (Stig Över Denna Linje: Samlade anteckningar 1992-2002)

”The fundamentalist seeks to bring down a great deal more than buildings. Such people are against, to offer just a brief list, freedom of speech, a multi-party political system, universal adult suffrage, accountable government, Jews, homosexuals, women’s rights, pluralism, secularism, short skits, dancing, beardlessness, evolution theory, sex. There are tyrants, not Muslims. United Nations Secretary-General Kofi Annan has said that we should now define ourselves not only by what we are for but by what we are against. I would reverse that proposition, because in the present instance what we are against is a no brainer. Suicidist assassins ram wide-bodied aircraft into the World Trade Center and Pentagon and kill thousands of people: um, I’m against that. But what are we for? What will we risk our lives to defend? Can we unanimously concur that all the items in the preceding list — yes, even the short skirts and the dancing — are worth dying for? The fundamentalist believes that we believe in nothing. In his world-view, he has his absolute certainties, while we are sunk in sybaritic indulgences. To prove him wrong, we must first know that he is wrong. We must agree on what matters: kissing in public places, bacon sandwiches, disagreement, cutting-edge fashion, literature, generosity, water, a more equitable distribution of the world’s resources, movies, music, freedom of thought, beauty, love. These will be our weapons. Not by making war but by the unafraid way we choose to live shall we defeat them. How to defeat terrorism? Don’t be terrorized. Don’t let fear rule your life. Even if you are scared.”
/Salman Rushdie (Step Across This Line: Collected Nonfiction 1992–2002)]

Islamofobi

Om du vill föra in teorier kring varför islamofobi uppstår får du se till att källbelägga det. Det ska inte vara dina egna teorier utan någon forskares. Detta är viktigt för alla artiklar, men i synnerhet denna, då det är ett mycket kontroversiellt ämne. Diskussionssidan är bara till för att diskutera sidans innehåll, inget annat. —Skottniss (diskussion) 30 oktober 2016 kl. 23.44 (CET)

Förlåt om du uppfattade att du blev kallad för ”trögfattad” av mig när du tog bort mitt diskussionsinlägg under fliken ”diskussion”, men det var uppenbart för mig att mitt inlägg under fliken ”diskussion” givetvis var menat som en inledning till ”diskussion” om huruvida orsaker till s.k. ”islamofobi” bör anges i artikeln. Jag exemplifierade några anledningar som jag stött på. Jag anser inte att ämnet är mer kontroversiellt än det pejorativa ordet ”islamofobi” som heller knappast existerar vare sig som pejorativt ord, på samma vis som ex. ”dumhuvud” eller ”virrpanna” heller inte existerar på Wikipedia, ej heller existerar det som någon psykologisk fobi-diagnos. Aisha, d.v.s. flickan som giftes bort med Muhammed vid 6 års ålder då Muhammed var 53år finns med på Wikipedia. Att detta är kontroversiellt, då den byxmyndiga åldern i Sverige är 15 år, och att detta kan orsaka kritik mot Islam (pejorativt s.k. ”islamofobi”) är uppenbart och det behöver man ingen forskares rapport på, anser jag. Det kan man se om man läser in sig på Malcolm X kritik av de muslimska pedofilerna eller besöker de islamkritiska sidorna som finns på nätet. Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 1 november 2016 kl. 17.53 (CET)

Vill du kunna redigera Wikipedias artikelsamling?

Hej,

Jag ser att du mitt i natten kommit med inlägg där du kallar andra användare för ”mycket trögfattade” och hänvisar till webbsidor som inte alls uppfyller Wikipedias riktlinjer rörande trovärdiga källor.

Har du lust att förklara dig? Vill du kunna redigera Wikipedias artikelsamling på Wikipedias villkor, eller anser du dig stå över Wikipedias riktlinjer? Tills vidare kan du bara redigera den här sidan.

Tournesol (diskussion) 31 oktober 2016 kl. 16.20 (CET)

För det första ser jag inte ”trögfattad” som något negativt. Föds man som barn till två kusiner med något lägre IQ är det absolut inget man rår för. Jag har inte kallat någon för trögfattad direkt, men indirekt kan det givetvis tolkas så om man inte förstår kommatering, samtidigt hade jag anledning att ta upp just ordet ”trögfattad” i sammanhanget då det är uppenbart att det jag tagit upp under fliken ”diskussion” naturligtvis tagits upp till just ”diskussion”, i fall andra trögfattade på något vis skulle ha missat den uppenbara poängen. Jag antog att Wikipedias egna artiklar med källhänvisnar dög som trovärdig källa. Är det inte så? Är inte Wikipedia en trovärdig källa? Jag ber om ursäkt för postningen av egen länk där jag översatt och utrett Kafir(otrogen) och Sharia(Muhammeds lagar), vilket jag själv ansåg vara informerande för den som vill utreda saken vidare. Det ska jag inte göra om på Wikipedia. Jag vill naturligtvis hålla mig till Wikipedias riktlinjer, samtidigt vore det synd om det pejorativa/fiktiva ordet ”islamofob” skall stå utan förklaring om vad som orsakar kritik mot islam p.g.a. att man inte vill stöta sig med islamister som vill dölja(Taqiyya) orsakerna till kritiken för att skydda sin egen sekts anseende och förhindra kafirer(otrogna) och de egna sektmedlemmarna från upplysning om innehållet i sektens egna skrifter.Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 1 november 2016 kl. 17.23 (CET)

Om inlägget blev återställt eftersom det på något vis strider mot Wikipedias riktlinjer, finns det ingen anledning till att föra inlägget till diskussion. Om en erfaren användare ansåg att mitt återställande av din redigering var olämplig hade de kunnat återställt min redigering. Se Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia. Dessutom källbelagde du enbart dina påståenden om vad islam innehåller, det du i synnerhet behövde i det här fallet var källor till forskare/andrahandskällor som uttryckte de teorier du formulerade. Om du källbelägger att ”islam har X och Y i sig” och sedan kommer med en egen teori om att ”detta kan leda till islamofobi”, är detta inte att betrakta som tillräckligt källbelagt, i synnerhet inte för ett så kontroversiellt ämne. Skriver du så, bedriver du originalforskning, som inte heller är tillåtet på Wikipedia. Ämnet som sådant kan kanske vara av intresse, men som sagt behöver du då hitta vetenskapliga studier gjorda på varför islamofobi uppstår, eller snarare pålitliga andrahandskällor som bearbetar originalforskningen. —Skottniss (diskussion) 1 november 2016 kl. 17.42 (CET)

Forskare behövs inte. Det finns ett enkelt sätt för dig. Gå till källan och öppna ögonen! Leta upp citat av det som nämns, leta upp en översättning av Koranen och Haditherna eller fråga en imam-islamist eller en apostat från islam om det är korrekt! Känn sedan efter ifall du får s.k. ”islamofobi”! Malcolm X fick s.k. ”islamofobi” mot islamisternas pedofili i USA. Det var därför islamisterna mördade honom. Fortfarande inte ”islamofob”? Forsätt då leta efter mer intressanta händelser som skett och sker i islams namn! Och vilken forskare skulle göra en sådan forskning utan att själva bli kallade för islamofober? Salman Rushdie? Ayaan Hirsi Ali? Skulle inte tror det. Varför skulle de forska om något som alla redan vet och ingen förnekar? Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 1 november 2016 kl. 18.17 (CET)

Om du ska skriva någonting sådant här på Wikipedia, så behöver du forskare/källor. Du får skriva hur du vill på din egna blogg, men på Wikipedia gäller Wikipedias regler. En snabb sökning på Google Böcker identifierar åtminstone en bok som nämner orsaker till islamofobi: Islamophobia in America: The Anatomy of Intolerance, så visst finns det forskninig/källor allt. —Skottniss (diskussion) 1 november 2016 kl. 18.26 (CET)

Då är det mitt förslag till de som sitter på kvalitativ och kvantitativ ”forskning” om ”islamofobers” fullkomligt ogrundade rädslor, då det s.a.s. definieras som en ”fobi”, att utreda både vad ”fobierna” består av och huruvida ”fobierna” har någon grund i verkligheten. Finns det ingen forskning så finns det naturligtvis massvis med människor som nu dignostiserats pejorativt av politikeradeln, samt av massmedia med lojaliteten hos de som fyller Sverige med Islamister trots att Israel och Saudiarabien tagit emot nästan noll av dem. Jag anses säkert vara en ”islamofob” eftersom jag är kritisk till Islam och jag anser, med de källor jag har sökt med ljus och lykta, bl.a. på Wikipedia, att många människors rädslor har grund. Jag är öppen för en kvalitativ och kvantitativ intervju. Skicka frågorna! Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 2 november 2016 kl. 21.20 (CET)

Vi är inga forskare, vi är encyklopedister, som främst är intresserade hitta bra texter i trovärdiga källor.Yger (diskussion) 2 november 2016 kl. 21.24 (CET)

Även om ni inte är forskare med högt IQ så rekommenderar jag ändå att ni undersöker saker så gott det går INNAN ni skaffar er åsikter. (Alltså inte enbart genom politikeradelns egna PK-forskares politiskt tillrättalagda forskning). Att agera likt elektriska PK-kaniner idag på Wikipedia kan nämligen te sig mycket komiskt i framtiden, då vad som är PK är på väg att förändra sig. Det kan rentutav bli så pass tragikomiskt att ni kan hamna i koncentrationsläger och ärligt talat, fastän jag skulle tycka synd om er, så skulle jag nog inte kunna låta bli att skratta åt eländet.–Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 2 november 2016 kl. 21.53 (Wikipediasignatur tillagd i efterhand av Ghostrider.)
[Jag noterar att jag vet precis hur jag ska rösta i valet 2018]

Skrivskyddad

Jag får uppfattningen att den här diskussionen inte kommer att leda någon vart, utan bara är en enda lång monolog av oförskämdheter av användaren, vilket leder till att andra användare behöver slösa bort sin tid. Så, därför har jag tillfälligt skrivskyddat sidan. Ghostrider ♠ 2 november 2016 kl. 21.50 (CET)

[Jag noterar: Bäste ”Spökriddaren”. Jag antar att du är en förtryckt kvinna då du bär en digital slöja. En ”monolog” är inte samma sak som en ”dialog”. Om du inte tror mig så slå upp orden! Den som lägger upp en kommentar som din för att sedan stänga av användarens egna svar är den som påbörjar ”monologen”, anser jag.  Jag började inte med oförskämdheterna. Jag anser nämligen att det är oförskämt att radera en mycket relevant diskussion om ett ordet ”islamofobi”, ett ord som idag splittrar Sverige och med stor sannolikhet orsakade massmord i Norge. Om det tydliggörs varifrån den s.k. ”fobin” kommer skulle vi tillsammans kunna läka ut ”no brainer”-problemet såsom Salman Rushdie benämner det. Man behöver alls inte vara rädd för att citera Koranen eller Haditherna. Muhammed skulle förmodligen uppmuntra det. Han var säkerligen mycket stolt över Aisha redan då hon var 6 år, säkert ännu stoltare då hon var 9 år. Monlogen står idag den fega ”spökriddaren” och den fega gravt refuserande fulmedian för, fastän de alls inte behöver vara så extremt fega, men kan skaffa sig lite ryggrad. För ett fegt uppslagsverk eller tidning kommer bli alltmer irrelevant och förresten vad är yttrandefrihet egentligen? Utan friheten att kunna uttrycka sig så fritt att någon känner sig kränkt slutar inte enbart yttrandefriheten att existera, men även tankefriheten. Den människa som underkastar sig förtryckarna är i sanning en potentiell sektmedlem. Vad är sektmedlemmen rädd för? Sanningen. Men sanningen gör inte ont, den kan hjälpa. Endast motståndet mot sanningen gör ont. Idag bör vi i sanning ställa oss frågan: Vad vill vi ha? Den vetenskapligt grundade sannolikheten, sekters ”sanningar” eller Spökriddarens monolog?]


Intressant på Flashback om Wikipedia:

Politiska agendor och faktaurval på svenska Wikipedia
Wikipedias administratörer – Vilka är de? Kan de avpixlas?

Intressant om Wikipedia:
Professor Joshua Gans – Who owns Wikipedia?
Psykologiprofessor Joshua Gans frågar sig vem som äger Wikipedia? – Slutsatsen så långt av verkar vara att Wikipedias rykte är smutsigt och att Wikipedia ”ägs” av någon, oklart av vem, och fungerar likt en inhägnad allmänning där en självutnämnd kärntrupp vaktar och skapar friktion, något psykologiprofessorn anser vara fel inriktning
Wikipedia verkar ägas officiellt av en amerikansk stiftelse i San Francisco som heter Wikimedia Foundation där den högst betalda personen har 200.000 dollar per år i lön.

Beröm och kritik av Nordiska Motståndsrörelsen – Det etniskt svenska partiet

Jag har under en tid besökt Nordfront.se och speciellt deltagit i Nordiska Motståndsrörelsens kommentarsfält om ett nytt parti. Jag har tidigare kort noterat rörelsens existens. På Nordiska Motståndsrörelsens hemsida finner jag intressanta artiklar om vad som sker i världen och i Sverige, enligt rörelsen. Jag ska försöka ge en objektiv bild av rörelsen med det jag har vid handen.

Svenska Wikipedas beskrivning av Nordiska Motståndsrörelsen kan inte anses vara helt objektiv, förmodligen p.g.a. hemlig politrukverksamhet från partier och organisationer som ogillar deras budskap, sannolikt främst pga. deras politik med avseende på att rensa Sverige etniskt från människor som inte har nordeuropéiskt utseende. Jag letar därför upp Metapedias beskrivning av Nordiska Motståndsrörelsen.

”Metapedia” faller mig på läppen. Att de skapat sin egen wiki och på så vis slippa alla redigeringskrig med människor som arbetar åt den sittande makten och skiter i Sveriges väl, objektivitet och vetenskaplighet är inte bara trevligt, men genialt. Så jag skickar en ansökan till deras redaktion och info-adress men fick tyvärr tillbaka följande:

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain metapedia.se [xx.xxx.xxx.xx].
The error that the other server returned was:
550 ”Unknown User”

Synd att det inte finns en annan väg in, ex. via ett formulär.

Så tittar jag in med stort intresse på den sida som beskriver Nordiska Motståndsrörelsens politik och vad de vill:

1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

Delvis påminner det om Vetenskapliga partiets humana repatriering av de vuxna icke-flyktingar som kommit i horder, men NMR är betydligt extremare och hårdare även om återsändandet tydligen ska göras på ett humanistiskt vis. Människor som är födda och uppvuxna i Sverige ska alltså som jag tidgare varit inne på tvingas att lämna Sverige om Nordiska Motståndsrörelsen får makten. Jag tror inte att en sådan politik någonsin kommer få ett brett stöd i den etniskt svenska folksjälen. Den normale svensken har alltför många svenska vänner med utländsk härkomst som är fullt integrerade och assimilerade i Svergie för att detta någonsin ska kunna fungera. Dagens svenskar är ofta en blandning av olika raser.

2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

Ambitionen är god, men jag anser att det är en halvsanning. Det finns en global elit som genom kapitalismen, ekonomiskt och rent militärt, ockuperat större delen av vår värld, men den är alls inte genomgående sionistisk även om ca hälften av Bilderbergruppens medlemmar har judisk bakgrund och flera av dem med stor sannolikhet kan tänkas ha sionistiska ambitioner.

3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

Utmärkt. Det är helt i linje med Vetenskapliga partiet

4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.

Kanonbra. Även detta är helt i linje med Vetenskapliga partiet

5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande måste motverkas.

Bra idé. Det räcker faktiskt att man kan köpa utländsk massmedia i en pressbyrå. Fåtalet girigbukar på Wall street behöver faktiskt inte äga svensk massmedia eller korrumpera svenska journalister. Å andra sidan kan svensken motiveras att sluta läsa utländskt ägd massmedia självmant och staten kan sluta subventionera den. Då behöver man vare sig köpa upp den eller lägga ner den. Kanske det räcker att tvinga fram att ägarförhållandena står högst upp under tidningens namn? Ordet ”Folkfientligt” är subjektivt. Vad som är fientligt mot folket kan man ha olika uppfattning om beroende på ex. uppfostran och klasstillhörighet. Jag anser inte att man ska ”förbjuda” i mediala sammanhang, men att vi ska ha hög grad av yttrandefrihet. Man kan istället införa lagar som stärker yttrandefrihet, vetenskaplighet och objektivitet, ex. ge den som angrips i massmedia rätt att replikera, att lögner måste erkännas om de påtalas etc.

6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.

Bra. Det låter lika ekologiskt som Vetenskapliga partiet.

7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

Bra. Det är helt i linje med Vetenskapliga partiets politik och låter i stort sett som patrioten Olof Palmes protektionistiska, demokratiskt socialistiska politik innan Socialdemokraterna gjorde fullkomligt helt om med allt detta.

8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.

Utmärkt. Helt i linje med Vetenskapliga partiets politik och stick i stäv med de nedrustningar av Sverige som vi anser gjorts av samma landsförrädare som vill att sverige inte ska vara neutal och alliansfritt. Frågan om hur vapen ska förvaras måste sannolikt utvärderas i varje enskilt fall så att det inte skapar mer risker än vad det skapar trygghet för nationen.

9. Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi.

Utmärkt. En folkdomstol mot Quislingar skulle verkligen behövas.

Jag noterar att partiet har många bra punkter, men också en mycket stor svaghet i punkt 1. Samtidigt som jag förstår att punkt 1 kan kännas emotionellt korrekt för många medlemmar, pga. olika egna negativa upplevelser och erfarenheter, kommer denna punkt sannolikt göra att partiet kommer förbli litet. För att någonsin få mandat i riksdagen med en sådan punkt bedömmer jag det vara essentiellt med valamverkan, annars kommer partiet sannolikt motverka sitt eget syfte varje val genom att dra röster från ex. Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet och på så vis motverka både socialism och nationalism.

Svenska Wikipedias version av Nordiska Motståndsrörelsen måste ändå kritiseras. I punkterna jag funnit kan jag inte uttyda att Nordiska Motståndsrörelsen är ”militant” bara för att de försvarar sig när de blir attackerade av andra extremister. Förvaring av lagliga vapen hemma är och har varit Sveriges hemvärnspolitik under långa tider och är inget ”militant” men är till för att avskräcka eventuella yttre fiender och på så vis bibehålla fred och trygghet för det svenska folket.

Visserligen finns det vissa likheter med ”nazismen” vad gäller nationalism och etnisk rensning ur Sverige, men ska vi vara objektiva har vi i Sverige en bombhöger som vill vara med på natos invasioner och världsherravälde i världen och de dödar miljontals människor av andra raser i världen. Sådana inhumana nazistiska och rasistiska ambitioner tycks Nordiska Motståndsrörelsen helt sakna och tycks istället respektera andra folkgrupper även om de inte vill ha dem i Norden. De negativa sidorna med Hitlers nazism tyck således kleta ner hela sjuklövern i riksdagen, men inte den Nordiska Motståndsrörelsen.

Ledaren för Rörelsen säger så här i en artikel på hemsidan:
nationalsocialismen måste anpassa sig till rådande förhållanden, utan att för den skull förlora sin essens.

Några revolutionära drag finner jag inte heller. Viljan att ena de nordiska länderna har inte med revolution att göra, men att stärka Norden och det påminner om Vetenskapliga partiets vilja att skapa en Skandinavisk Enhetsstat. Nordiska Motståndsrörelsen beskrivd på svenska Wikipedia för att vara strikt hierarkisk, sluten och disciplinerad. Det tror jag kan vara riktigt och det har jag full förståelse för och det ser jag som något bra. Så styrs även Vetenskapliga partiet. I Sverige förekommer det infiltration och förstörelse av politiska partier. Håller man inte ordning och diciplin blir det lätt kattskit av alltihop. Det har jag själv fått bevittna med diverse tragikomiska upplevelser i Miljöpartiet, Aktiv Demokrati, ett direktdemokratiskt parti där jag var ordförande och i Gröna partiet där partiet förstördes genom idiotisk konsensus vilket ledde till s.k. ”polsk riksdag”, d.v.s. alla har vetorätt och ingen utveckling kan ske.

Att flera av Nordiska Motståndsrörelsens medlemmar är dömda för grova våldsbrott och av SÄPO anges som den nazistgrupp som utgör det största hotet mot Sveriges inre säkerhet betvivlar jag inte med tanke på att de sannolikt försvarat sig mot andra extremisters våld med självförsvar. Att oganisationen bedöms vara en central aktör i det som säkerhetspolisen benämner ”vit makt-miljön” är sannolikt också korrekt.

Jag finner det inte alls osannolikt att individer som sympatiserar med rörelsen kan vara farliga, speciellt med tanke på att de själva låst sig ute ur demokratin effektivt och att demokratin självt låser dem ute genom utlandsägd massmedia och genom fyraprocentspärren. Detta kan naturligtvis lätt skapa intern sekterism och det kan naturligtvis bli farligt, precis som i vilken religion som helst, där det egna tänkandet inte ges tillräckligt utrymme och inte bemöts hövligt och demokratisk och då inte heller kan utvecklas logiskt, vetenskapligt och demokratiskt.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS1. För demokratins skull bjuder jag härmed in Nordiska Motståndsrörelsens ledare och kandidater till Valsamverkanspartiet.

PS2. Vetenskapliga partiet är för att alla människor ska ha rätten att basera sin tro på en bred vetenskaplig utbildning och egna undersökningar. Därför är vi emot alla typer av sekterism, även om sekterismen felaktigt skulle gå under namnet ”vetenskap” eller ”demokrati”.

 

[Problemet löst] Blockering av reklamblockerarna är helt onödig – Web Teknologi

Via Ny teknik läser jag om ett företag som har som affärsidé att sabotera de älskade reklamblockerarna även om problemet med irriterande reklam redan är löst. Jag anser därför att det vore intelligentare om företaget NBES och Martin Grahn erbjuder en bättre tjänst som kommer hålla både rent ekonomiskt, men även moraliskt.

Flera av NyTekniks läsare som använder AdBlock har redan förklarat sina egna behov i kommentarsfältet till artikeln.

Behoven för att blockera reklam är olika. Mitt eget behov är en önskan om att undvika onödig mobil-strålning i min egen miljö, p.g.a. vad olika vetenskapsmän kommit fram till, samt att min surfning går snabbare utan tung reklam. När min Megabytegräns är nådd saktar surfhastigheten ned ytterligare. Jag blockerar därför även bilder och Javascript så långt det är möjligt.

Ytterligare en fördel av att använda NoScript är att man kan undvika att okända script/program/applikationer körs på den egna datorn, för att inte tala om chansen att kunna sänka sin kunsumtion och på så vis hjälpa miljön långsiktigt.

Min blockering gäller alltså inte enbart reklam. Jag läser även transkriptioner av olika videos som jag citerar, översätter och kommenterar utan att ens ha sett videon.

Jag använder NoScript via Firefox samt deaktiverar ofta Javascript och bilder via about:config, även om Wikipedia på något vis bestämt sig för att sabotera min önskning för dessa bilder kan jag inte blockera av någon anledning och därför undviker jag wikipedia så mycket jag kan tills Wikipedia löst detta.

Lösningen: Det finns företag och organisationer som insett användarnas behov, respekterar dem och funnit lösningar. De har valt att presenterat reklam på helt andra respektabla vis, på vis som är mindre störande och fullt acceptabla för användarna.

Två exempel jag kommer på nu är reklam i text-format med länk eller genom analys av surfning och reklam som ligger i ex. spam-korgen och denna artikel är de facto ett exempel på en respektabel reklam för ett företag, även om just detta förslag sannolikt saknar framtid, för framtidens generationer vill sannolikt ha mycket bättre lösningar.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

.

Kost & hälsa – Livsmedelsverket kan komma att fråntas sitt uppdrag att ge kostråd

Genom tidningen Newsvoice, som funnit informationen genom ETC, finner jag artikeln: ”Docent: Livsmedelsverket bör fråntas sitt uppdrag att ge råd kring kost och hälsa”.

Det är Docent Ralf Sundberg, som skrev boken Forskningsfusket, (här i ett youtubeklipp om forskningsfusket) som nu gör direkta kopplingar mellan livsmedels- och läkemedelsindustrin och nationella myndigheter.

Docent Ralf Sundberg anser att Livsmedelsverket inte längre bör ge råd kring kost och hälsa och det p.g.a. att flera individer i Livsmedelsverkat befinner sig i olika beslutsituationer som kan tänkas påverka deras opartiskhet i olika bedömningar, s.k. jäv, ett ord som ännu inte förvrängts av Wikipedias politruker.

Det handlar dessutom om politik och statens ekonomi, för hälsa sparar massvis med pengar, inte enbart inom vården, men även genom att vi alla kan leva friskare och längre och tillföra samhället mer goda ting, ex. genom att vi delar på de jobb som fortfarande finns kvar, engagerar oss för goda saker, samt att det framförallt ger oss en högre livskvalitet.

Det handlar dessutom om miljö, för den som analyserar matens näringsinnehåll kommer upptäcka en hel del intressanta saker, nämligen att ekologiskt sannolikt har mer anti-oxidanter än kemikaliskt framställt foder.

En stor grupp människor kan alltså tänkas gynnas av att kostråden inte längre utförs av livsmedelsverket, såsom ex. människor med diabetes, men även människor som idag ännu inte känner till sanningen kring forskningen men ändå, trots livsmedelsverkets felaktiga rekommendationer, fortfarande är hälsosamma.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ralf Sundberg – Ny studie slår fast att lågkolhydratkost är bättre för diabetiker även på längre sikt.

Storpartierna tydligen skräckslagna inför tanken på valsamverkan

Idag läser jag ett inlägg på Twitter om Socialisterna och läser lite på deras hemsida.

”Socialistiska partiet vill avskaffa kapitalismens fåtalsmakt, där kortsiktig vinst för några få går före allt annat. Vi arbetar för ett socialistiskt samhälle där storföretag, banker och naturresurser ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt med hänsyn till de ekologiska ramar naturen ger.”

Jag ser därför en mycket god grund till valsamverkan mellan Gröna partiet, Vetenskapliga partiet och Socialisterna. kanske även Feministiskt initativ bör vara med? Det tycker i alla fall jag.

När jag beslutar mig att länka till ordet valsamverkan ser jag något intressant.

PR-konsulterna för de stora partierna, vilket jag i bland nedsättande kallar politruker, på Wikipedia.se är tydligen nu så rädda för valsamverkan att de på kort tid lyckats döpa om begreppet från ”valsamverkan” som det egentligen heter, till ”valteknisk samverkan” och nu helt plötsligt till ”Valallians”.

Ska man bara le eller helt enkelt bara tycka synd om dem?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Partiet presenteras med hjälp av det utmärkta publiceringsverktyget WordPress.com