Dokumentärfilm från Norge om det muslimska brödraskapet

I denna video från Norge, textad på engelska, berättas om det ”muslimska brödraskapet” och deras plan att ta över Europa demokratiskt och fredligt och sedan sannolikt avskaffa de fri- och rättigheter som kännetecknar demokrati. Feminism och vetenskaplighet ska vi nog inte ens fantisera om i framtiden om det lyckas. En spillra av vetenskaplighet kanske överlever […]