© CC0 Vetenskapliga partiet

Creative Commons-licens CC0

Bild på symbol för CC0-licens

Inga upphovsrättsanspråk (public domain) 1.0
Attribution-NoDerivs 1.0 Generic (CC BY-ND 1.0)

  • Tillåter remixkultur – Ja.
  • Tillåter kommersiell användning – Ja.
  • Tillåter fria kulturella verk – Ja.
  • Uppfyller ”öppen definition” – Ja.

Erkännande av Vetenskapliga partiets texter, länkningar till vår RSS-feed, kreationer, samt donationer till oss är naturligtvis välkomna, men inget krav.

Bild av ett hjärta med "CC" inuti

Textinnehåll på Vetenskapliga partiets blogg är fritt tillgängligt enligt Creative Commons 1.0, vilket är en ej vinstdrivande ideell princip som endast lever på donationer. Om du älskar det här innehållet och älskar att det är gratis för dig och alla andra och har pengar att donera så kan du överväga en donation som stöder vårt arbete.

Vårt moralfilosofiska mål är att skapa det bästa för framtidens generationer, med vetenskapliga evidens som grund, genom det politiska system som existerar, samt genom att förbättra det politiska systemet med ökade inslag av direktdemokrati och en hållbar transparent valsamverkan, som ökar människors känsla av lycka och frihet, motivation att bli aktiva, ökar våra reella möjligheter att nå ut till varann, samt gör vår demokrati mer levande.

Annons