Evident sanning

Att bli mer sann och att söka sanningen innebär att känna till olika former av lögn, samt att upplysa både sig själv, andra lurade och lögnare om allas vår belägenhet, på ett känslomässigt korrekt sätt.

Vetenskapliga partiet är INTE ett vanligt parti och det är därför vi här listar olika former av kända lögner, men den som säger sanningen kan lätt bli hatad och mörkad av samhällets maktapparat och de lakejer som underkastar sig den, så var modiga! Tala evident sanning med varann!

Bild på George Orwell”Politiskt språk — och med variationer är detta sant för alla politiska partier, från konservativa till anarkister — är konstruerade för att få lögner att låta sanningsenliga och göra mord respektabelt, samt att ge tomma ord ett intryck av pålitlighet .”
/ George Orwell Källa: https://en.wikiquote.org/wiki/George_Orwell

Bild på George Orwell”Political language — and with variations this is true of all political parties, from Conservatives to Anarchists — is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.”
/ George Orwell Source: https://en.wikiquote.org/wiki/George_Orwell

Nedanstående redovisning av kända lögner utger sig givetvis INTE för att vara en ”absolut sanning”, men är i sig självt evidenta. Om påståendena om lögnerna är evident sanna (eller inte) får alltså var och en överväga i stillhet, medan hjärnan syresätts genom djup andning. Alla får givetvis opponera sig emot argumenten med bättre argument i kommentarsfältet.

Olika former av lögn – Del 0 – Kognitiv dissonans – Undvikande av obehaglig sanning

Olika former av lögn – Del 1 – IQ är INTE samma sak som intelligens

Olika former av lögn – Del 2 – Kontrollord som du kan börja skratta åt

Olika former av lögn – Del 3 – Kontroll genom dödshot och det viktiga mentala skyddet mot dödshot

Olika former av lögn – Del 4 – Floskler, pladdermajornas viktigaste vapen mot demokratin

Olika former av lögn – Del 5 – Nyspråk, skönskrivningar och eufemismer

Olika former av lögn – Del 6 – Argumentationsfel

Olika former av lögn – Del 7 – Känsloargument kan leda både till rationalitet och lögn

Olika former av lögn – Del 8 – Grupptänkande/sekterism/gruppolarisering

Olika former av lögn – Del 9 – Godtrogenhet inför manipulerande psykopater

Olika former av lögn – Del 10 – Självmotsägelse (oxymoron)

Olika former av lögn – Del 11 – Distraktion/avledningsmanöver

Olika former av lögn – Del 12 – Problem-Reaktion-Lösning

Olika former av lögn – Del 13 – Gradvisa försämringar

Olika former av lögn – Del 14 – Naiv kommunikation

Olika former av lögn – Del 15 – Så hålls folket okunnigt

Olika former av lögn – Del 16 – Dumhet, kändisskap och medelmåttighet görs till ideal

Olika former av lögn – Del 17– Osann skuldbeläggning av individen

Olika former av lögn – Del 18 – Undanhållen kunskap om individen

Olika former av lögn – Del 19 – Konfliktskapande, motsatsen till fred

Olika former av lögn – Del 20 – Tautologier – Meningslösa ord och påståenden

Olika former av lögn – Del 21 – Att inte ifrågasätta sina egna övertygelser

Olika former av lögn – Del 22 – Uppfostran i att agera som ett lydigt djur

Annons