Evident sanning

Att bli mer sann och att söka sanningen innebär att känna till olika former av lögn, samt att upplysa både sig själv, andra lurade och lögnare om allas vår belägenhet, på ett känslomässigt korrekt sätt. Och det är därför Vetenskapliga partiet här listar olika former av kända lögner.

Nedanstående redovisning av kända lögner utger sig givetvis INTE för att vara en ”absolut sanning”, men är i sig självt evidenta. Om påståendena om lögnerna är evident sanna (eller inte) får alltså var och en överväga i stillhet, medan hjärnan syresätts genom djup andning. Alla får opponera sig emot argumenten med bättre argument i kommentarsfältet.

Olika former av lögn – Del 1 – IQ är INTE samma sak som intelligens

Olika former av lögn – Del 2 – Kontrollord som du kan börja skratta åt

Olika former av lögn – Del 3 – Kontroll genom dödshot och det viktiga mentala skyddet mot dödshot

Olika former av lögn – Del 4 – Floskler, pladdermajornas viktigaste vapen mot demokratin

Olika former av lögn – Del 5 – Nyspråk, skönskrivningar och eufemismer

Olika former av lögn – Del 6 – Argumentationsfel

Olika former av lögn – Del 7 – Känsloargument kan leda både till rationalitet och lögn

Olika former av lögn – Del 8 – Grupptänkande/sekterism/gruppolarisering

Olika former av lögn – Del 9 – Godtrogenhet inför manipulerande psykopater

Olika former av lögn – Del 10 – Självmotsägelser (oxymoroner)

Olika former av lögn – Del 11 – Distraktion/avledningsmanöver

Olika former av lögn – Del 12 – Problem-Reaktion-Lösning

Olika former av lögn – Del 13 – Gradvisa försämringar

Olika former av lögn – Del 14 – Naiv kommunikation

Olika former av lögn – Del 15 – Så hålls folket okunnigt

Olika former av lögn – Del 16 – Dumhet, kändisskap och medelmåttighet görs till ideal

Olika former av lögn – Del 17– Osann skuldbeläggning av individen

Olika former av lögn – Del 18 – Undanhållen kunskap om individen

Olika former av lögn – Del 19 – Konfliktskapande, motsatsen till fred

Olika former av lögn – Del 20 – Tautologier – Meningslösa ord och påståenden