Översättning – Bill Gates: En ny typ av terrorism kan utplåna 30 miljoner människor på mindre än ett år – och vi är inte beredda

BILL GATES: A new kind of terrorism could wipe out 30 million people in less than a year — and we are not prepared
Bill Gates, Bill & Melinda Gates Foundation

Följande gästkrönika ges uteslutande till Business Insider för att sammanfalla med ett tal som Bill Gates framför på säkerhetskonferensen i München. Följande är en förkortad version av hans kommentarer.

När jag för 20 år sedan bestämde mig att sätta global hälsa i fokus för mitt filantropiska arbete, gjorde jag inte det i föreställningen om att jag skulle tala vid en konferens om internationell säkerhetspolitik. Men jag talar här i säkerhetskonferensen i München eftersom jag tror att våra världar är tätare kopplade än de flesta människor inser.

Krigszoner och andra ömtåliga statliga uppställningar är de svåraste platserna för att eliminera epidemier. De är också några av de mest troliga platserna för dem att börja, vilket vi har sett med ebola i Sierra Leone och Liberia, och med kolera i Kongobäckenet och på Afrikas horn.

Det är också sant att nästa epidemi kan komma från en terrorists datorskärm med avsikten att använda genteknik för att skapa en syntetisk version av ett smittkoppsvirus… eller en super smittsam och dödlig stam av influensa.

Poängen är att vi ignorerar sambandet mellan hälsa, säkerhet och internationell säkerhet på egen risk. Oavsett om det sker genom naturens sarkasm eller genom en terrorist, så säger epidemiologer att snabbrörliga luftburna patogener kan döda mer än 30 miljoner människor på mindre än ett år. Och de säger att det finns en rimlig sannolikhet världen kommer att uppleva ett sådant utbrott under de närmaste 10-15 åren.

[Kommentar: Det verkar som ett rimligt antagande, särskilt när man ligger i en svår influensa och känner stark smärta i musklerna när man nyser.]

Det är svårt att få sitt sinne förberett på en katastrof av denna omfattning, men det hände för inte så länge sedan. År 1918, dödade en särskilt virulent och dödlig sorts influensa mellan 50 miljoner och 100 miljoner människor.

Du kanske undrar hur sannolika dessa domedagsscenarier verkligen är. Det faktum att en dödlig global pandemi inte har inträffat i nutidshistoria bör inte förväxlas med bevis för att en dödlig pandemi inte kommer att inträffa i framtiden.

Och även om nästa pandemi inte skulle vara på skalan av influensan 1918, skulle vi vara kloka om vi övervägde den sociala och ekonomiska turbulensen som kan uppstå om något som Ebola trängde in mängder av större tätorter.

[Kommentar: Läs gärna mer om den världsomspännande pandemin, ”Spanska sjukan”, som inträffade 1918 i vilken de med ett bra immunförsvar dog i större omfattning än de med ett dåligt!]

Den goda nyheten är att med framstegen inom bioteknik kan nya vacciner och läkemedel bidra till att förhindra att epidemier sprids okontrollerat. Och de flesta av de saker vi behöver göra för att skydda mot en naturligt förekommande pandemi är samma saker som vi måste förbereda för en avsiktlig biologisk attack.

Vi måste investera i vaccin-innovation

Först och viktigast av allt, så måste vi bygga en arsenal av nya vapen – vacciner, läkemedel och diagnostik.

Vacciner kan vara särskilt viktigt för att hindra epidemier. Men idag, tar det vanligtvis upp till 10 år att utveckla och licensiera ett nytt vaccin. För att avsevärt kunna bromsa dödsfall från en snabbrörliga luftburna patogener, skulle vi behöva få ner det kraftigt mot 90 dagar eller mindre.

Vi tog ett viktigt steg förra månaden med lanseringen av ett nytt offentligt-privat partnerskap som kallas för Coalition for Epidemic Preparedness Innovations [Koalitionen för epidemiberedskapsinnovationer]. Förhoppningen är att CEPI gör det möjligt för världen att, så snabbt som nya hot dyker upp, kunna producera säkra och effektiva vacciner.

Den riktigt stora genombrottspotentialen finns i tillväxande teknikplattformar som utnyttjar de senaste framstegen inom genomik för att drastiskt minska den tid som behövs för att utveckla vaccin. I grund och botten, skapar de ett leveransfordon för syntetiskt genetiska material som instruerar dina celler att göra ett vaccin inuti din egen kropp. Och det bästa är att när du har byggt en vaccinplattform för en patogen, så kan du använda den igen för andra patogener, vilket innebär att vi också kan tillämpa den på andra svårbehandlade sjukdomar som HIV, malaria och tuberkulos.

Naturligtvis kommer den förebyggande kapaciteten av ett vaccin inte hjälpa om ett patogen redan har spridit sig utom kontroll. Eftersom epidemier snabbt kan slå rot på de platser som är minst rustade för att bekämpa dem, måste vi också förbättra övervakningen.

Det börjar med att stärka grundläggande offentliga hälso- och sjukvårdssystem i de mest utsatta länderna. Vi måste också se till att alla länder genomför rutinövervakning för att samla in och verifiera underrättelser om sjukdomsutbrott.

Och vi måste se till att länder delar information i tid, och att det finns tillräckliga laboratorieresurser för att identifiera och övervaka misstänkta patogener.

Den tredje saken som vi behöver göra är att förbereda oss för epidemier på det sätt som militären förbereder sig för krig. Detta inkluderar bakterie-lekar och andra beredskapsövningar så att vi bättre kan förstå hur sjukdomar sprids, hur människor kommer att reagera i en panik, och hur man handskas med saker som överbelastade motorvägar och kommunikationssystem.

Vi behöver också utbildad medicinsk personal som är redo att hindra en epidemi snabbt och bättre samordning med militären för att hjälpa till med logistik och säkra områden.

Det är uppmuntrande att globala allianser som G7 och G20 börjar fokusera på pandemiberedskap, och att ledare som förbundskansler Merkel och premiärminister Solberg är förkämpar för hälsoskydd.

Men det finns inte tillräckligt med pengar för att hjälpa de fattigaste länderna med förberedelser för epidemier. Det ironiska är att kostnaden för att säkerställa tillräcklig pandemiberedskap i hela världen uppskattas till 3,4 miljarder dollar per år, men den beräknade årliga förlusten från en pandemi kan bli så hög som 570 miljarder dollar.

Pandemin är en av de 3 största hoten som världen står inför

När jag var barn, fanns det egentligen bara ett existentiellt hot som världen stod inför. Hotet om ett kärnvapenkrig. I slutet av 1990-talet hade de flesta förnuftiga människor börjat acceptera att klimatförändringarna representerade ett annat stort hot mot mänskligheten.

Jag ser hotet om dödliga pandemier högt där uppe tillsammans med kärnvapenkrig och klimatförändringar. Innovation, samarbete och noggrann planering kan dramatiskt minska de risker som var och ett av dessa hot utgör.

Jag är optimistisk, att ett årtionde från och med nu, så kan vi vara mycket bättre förberedda för en dödlig epidemi, om vi är villiga att lägga en del av vad vi spenderar på försvarsbudgetar och nya vapensystem i epidemiberedskap.

När nästa pandemi slår till kan det vara en annan katastrof i mänsklighetens historia. Eller kan det vara något helt annat. En extraordinär triumf för den mänskliga viljan. Ett ögonblick när vi bevisar ännu en gång att vi tillsammans är kapabla att ge oss på världens största utmaningar för att skapa en säkrare och hälsosammare, mer stabil värld.

Detta är en åsiktskolumn. Tankarna som uttrycks är författarens.

[Kommentar: Vetenskapliga partiet anser INTE att det finns tillräckliga evidens för att anta att de ringa klimatförändringarna utgör något större hot jämfört med andra betydligt mer evidenta hot mot mänskligheten, ex. stora vulkanutbrott eller stora asteroidnedslag, men hur allvarlig en framtida pandemi kommer bli är givetvis svår att förutse och vi håller med Bill och Melinda Gates om att deras förslag på satsning verkar vara mycket intelligent.]

Meteorologi? – Expert på klimat? – Extremväder? – Se upp för ”vädertroll”!

Läs Anders Perssons artikel Se upp för ”vädertroll” i landskapsmagasinet Katternötidningen!

Läs även Karl-Olov Arnstbergs artikel om Extremväder!

Karl-Olov Arnstberg är pensionerad professor i etnologi vid Stockholms universitet.

Anders Persson arbetade som prognosmeteorolog på SMHI:s operativa vädertjänst 1968–1983, varefter han i omgångar var anställd på det “europeiska vädercentret” ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecasts) i Reading, England. Till meriterna hör att han arbetat för US Navy och dess meteorologiska avdelning i Kalifornien och brittiska Ministry of Defence (Met Office). Efter pensioneringen 2011 har Persson varit ivrigt efterfrågad som föreläsare av bland andra WMO (World Meteorological Organisation), Royal Meteorological Society och det statliga hydrometeorologiska universitetet i St Petersburg.

Jag tycker det är väldigt bra med fler personer med kompetens och erfarenheter som träder fram ur garderoben efter pensioneringen och avslöjar lögnerna. Jag anser själv att Professor Bob M Carter torpederat klimatbluffen på ett mycket stiligt sätt.

Vetenskap – Jacob Nordangård, en forskare som belyser den mörklagda källan till klimatforskningen

Via sidan Mörkläggning finner jag:

”För att den vetenskapliga kvaliteten ska kunna upprätthållas är det nödvändigt att forskare med sina upptäckter kan gå mot strömmen, det vill säga bedriva obekväm forskning och offentliggöra sina forskningsresultat utan risk för repressalier. Att detta inte är möjligt i Sverige har jag egna erfarenheter av. Nyligen har jag också läst vad som drabbat Jacob Nordangård, som doktorerat vid Linköpings universitet. För tolv år sedan började han att engagera sig i kampen för en grönare miljö och gick med i miljöpartiet. Han intresserade sig för permakultur, småskaliga jordbruk och ekobyar. När han ansökte om en doktorandtjänst vid Linköpings universitet blev han antagen. Efterhand som han upptäckte att klimatfrågan inte var så självklar som han antagit och när hans forskningsresultat blev kända, kallnade relationen till såväl andra doktorander som till lärarna. För dem var tron på att koldioxidutsläppen leder till en klimatkatastrof oomkullrunkelig, trots att det enda som forskarna är ense om är att de inte vet vad som kommer att hända med klimatet i framtiden. Jacob Nordangård gjorde klar sin forskarutbildning och lyckades också, trots motstånd, få sin doktorsavhandling godkänd. I dag har han lämnat Linköpings universitet och misstänker att det under lång tid framöver kommer att berättas skräckhistorier om hur det hade tagit sig in en ”klimatförnekare” på institutionen.”

Länkar till Jakob Nordangård vid Linköpings Universitet  och Desmoblog där det finns länkar till intressanta publikationer om det som p.g.a. klimatbluffen inte diskuteras, nämligen andra orsaker till att dra ner på oljekonsumtionen och ställa om till ekologisk lokal produktion av energi och jordbruk.

Varning till USA:s socialister och gröna – Bill Gates är sannolikt Wall streets klimat-operatör

Enligt Jinge skriver Bill Gates: Vi behöver socialism för att rädda världen! Först slog mig den naturliga tanken att Bill Gates p.g.a. intelligens helt enkelt blivit en grön socialist, likt Vetenskapliga partiet och Sveriges Ekologiska Demokratiska Socialister som vi valsamverkar med.

Det som gjorde mig misstänksam är att han, med den intelligensen, borde kunna avslöja klimatbluffen enkelt likt Bob M Carter eller forskaren som hittat NASA:S fusk med data eller det icke-vetenskapliga icke-argumentet att 97% av alla klimatforskare INTE är överens om att klimathotet beror på människan.

Frågan är, för mig, och kanske även för dig, varför Bill Gates som är duktigt på att se samband ännu inte avslöjat klimatbluffen/klimathotet??? Jag beslöt mig meditera på saken. Meditation kan alltid ge nya infallsvinklar och hypoteser.

Tanken slog mig då att Bill Gates kan arbeta som psykologisk operatör, likt Al Gore eller Birger Schlaug. Båda arbetar i så fall för USA:s kortsiktiga intressen av att få resten av världen att uppfylla CO2-kraven med olika restriktioner i syfte att missgynna dem ekonomiskt. Detta gynnar i så fall samtidigt den CO2-skapande tillväxt som USA nu siktar på med Donald Trump och republikanerna.

USA:s ledarskap i Washington har ju själva aldrig visat några ambitioner på att vara ”klimatsmarta”, eller hur? Deras inriktning är ju definitivt glasklar. De tror inte på klimatbluffen eftersom de sannolikt vet varför den arrogante nervkittlande Al Gore skapade den, samt att den heller inte gynnar USA:s kortsiktiga tillväxtplaner. För USA:s sekteristiskt religiösa folk har naturligtvis ingen aning om vad tillväxt egentligen betyder, vilket sannolikt kommer bli deras eget fall.

Bill Gates vet att nästa val sannolikt kommer vinnas av en demokratisk socialist. Kanske han vill vara den person som leder detta? Pengar har han att driva kampanj med. Han kan då göra ”en omvänd Trump”, eftersom helt vanlig Wall street-korruption uppenbart inte tycks lura USA:s folk längre då de funnit alternativ media.

Men Bill Gates kan nu ha börjat lägga basen för att få med sig de ”klimatbluffs”-indoktrinerade gröna rörelsen, som med sin lägre hjärnkapacitet uppenbarligen inte kan tänka ekologiskt rätt i tre steg, och därför helt tydligt fortfarande tror att deras ”goda hjärtan brinner för det goda” naturligtvis HELT UTAN DISKUSSION.

(Diskussion: Hur den gröna rörelsens egen absurda tillväxt- och massavels-idioti kan leda till något långsiktigt ”gott” framgår naturligtvis aldrig. Islamisterna ska få invandra och föröka sig fritt med flerbarnstillägg, med katastrofala siffror som följd, MEN ”de gröna är de goda”. De som flytt den islamistiska fascistiska idiotin, ex. kristna och ateister, ska kallas för ”islamofober”och tvingas konfronteras med den extrema islamismen igen, MEN ”de gröna är de goda”. Våldtäkterna, den fascistiska islamismen och nazismen och bilbränderna ska öka i omfattning, MEN ”de gröna är de goda”. Allt mer människor ska dö i Medelhavet, MEN ”de gröna är de goda”.)

Bill Gates kan kanske även få med sig hela det massiva stöd som Bernie Sanders hade hos socialisterna? Genom att vinna ett sådant val kan han trygga både sina egna rikedomar och Wall streets rikedomar och kanske rentutav ge USA lite socialism, men inte för mycket, så att Wall streets girigbukar förblir någorlunda nöjda.


Min egen tanke på att nästa president i USA rimligen bör vara en svart kvinna med kristen bakgrund, som varit med i kampanjen för Bernie Sanders, är helt klart hotad om detta är Bill Gates ambition, såvida han inte finner en svart kvinnlig mutkolv i de socialistiska leden som kommer bli hans och Wall streets dolda skattkista. Kanske någon som de kan finna en hållhake på?

Ska jag ge er några namn på potentiella kvinnor med färg som kan bli aktuella? Kanske Kshama Sawant med indisk bakgrund genom Socialist Alternative kan vara en potentiell kandidat? Indien är ett välkänt korrupt land. Angela Nicole Walker, en svart skolbussförare från Wisconsin från USA:s Socialistiska parti? Förmodligen mer svår-mutad. Eller varför inte Barbara Lee som lustigt nog fortfarande är en medlem i de s.k. ”Demokraterna” fastän ”demokraterna” gick emot folkets demokratiska vilja att välja Bernie Sanders i primärvalen och istället valde den minst sagt ”belastade” Hillary Clinton.

De svarta väljarna har sannolikt lärt sig att Wall streets nickedockor, även om de skulle vara svarta, även om de dansar offentligt, kan vara dåliga för de svarta. Det behöver heller inte vara rasism att de svarta inte röstar i valet. Det kan vara både soffliggar-lathet och intelligens. För vilken skillnad är det egentligen för den svarta förtryckta underklassen i USA om de blir krossade av en svart eller vit korrupt demokrat eller blir krossade av en vit republikan?

eugene_v_debs_80x80

”Jag röstar hellre på något jag vill ha även om jag inte får det än att rösta på något jag inte vill ha och få det.”
/ Eugene V Debs

”I’d rather vote for something I want and not get it than vote for something I don’t want, and get it.”
/ Eugene V Debs


Det amerikanska folket måste om de vill ha jämlikhet således rösta på en socialist med karaktär. Hudfärgen saknar bevisligen betydelse. Att en Wall street-korrupt svart politiker lyfter armen på en annan vit Wall street-korrupt politiker i valspurten saknar naturligtvis också betydelse.  Men man vet ju aldrig. Kanske är den ärliga ambitionen hos Bill Gates, genom ex. flitig meditation och hjälparbete, nu att gå till historien som en alldeles utmärkt president som ex. John F Kennedy?

…men varför avslöjar han inte klimatbluffen i så fall? Det är frågan.

Forskningsfusk – Klimathotet – NASA har fifflat med gamla klimat-data

Via Lars Berns blogg Anthropocene läser jag att NASA har fifflat med gamla klimat-data. Eftersom jag saknade källa till påståendet att NASA har fifflat med gamla klimat-data så jag letade upp denna artikel från Principia Scientific som på svenska heter – NASA avslöjat i massiv ny klimat-data-skandal.

Om detta är en trovärdig källa så anser jag själv att detta är en enorm nyhet för alla särskilt de s.k. ”miljöpartister” som länge spridit bilder på barn i pulkor som sitter på kullar utan snö, eller simmande isbjörnar, men själva struntar i ekologin genom att ta bort sitt utträdeskrav ur det miljövidriga EU, röstar för krig, fulhandel, massinvandring och överpopulation genom islamism, inkl. absurd ohållbar tillväxt, som de märkligt nog kallar ”grön”.

Jag har visserligen inte själv svalt den dåligt agnade illusionen förut eftersom jag anser att Bob M Carter redan torpederat fulmedias klimatbluff genom sin redovisning.

Tacksamhet dessutom att Lars Bern anger den rimliga orsaken till lögnen som illusionisterna drivs av. Den har tidigare gått mig förbi även om den är ganska uppenbar. Några girigbukar som vill förslava världen ansåg att de gynnades av lögnen… som vanligt… Frågan är väl bara hur mycket ledande spinndoktorer får i mutor för att hålla den blint religiösa lögnen vid liv via fulmedia?

Vetenskap – Geoengineering pågår sannolikt inte än

Geoengineering pågår sannolikt inte än, i alla fall inte med skadliga ämnen, och om skadliga ämnen använts i så fall inte i någon större skala. Om det sker en storskalig geoengineering idag så sker det i sådanana fall förmodligen endast med vatten eller möjligtvis med svavelsyra, med vätesulfid eller svaveldioxid som ändå spys ut i stora mängder av industrin och därför inte kan upptäckas.

76 av 77 forskare i ett forskarteam publicerar den 10 augusti 2016 att de inte kan påvisa en generell storskalig besprutning med skadliga ämnen: Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program. Endast en av de medverkande forskarna anser sig ha kunnat påvisa en generell storskalig besprutning med skadliga ämnen. Andra forskare borde kunna repetera samma undersökning om så önskas.

Denna artikel skriver jag p.g.a. alla tokiga konspirationsteoretiker som är ute och jagar kondensstrimmor från passagerarflygplan, sväljer vad helst som lagts upp på Youtube och helt verkar sakna kompetens att skeptiskt ifrågasätta bilder och videoupptagningar med enkel logik.

Följande citat är översatta från ett tal som enligt CIA är förberett för CIA-chefen, John O. Brennan vid Council on Foreign Relations i Washington, DC. Här finns hela talet från CIAs hemsida om geoengineering.

Ett annat exempel är uppsättningen av teknologier – ofta kollektivt kallade geoengineering – som skulle kunna bidra till att vända uppvärmningseffekterna av den globala klimatförändringen. En som har fått min personliga uppmärksamhet är aerosol injektion av stratosfären eller SAI, en metod för sådd av stratosfären med partiklar som kan hjälpa att reflektera solens värme, ungefär på samma sätt som vulkanutbrott gör.

Another example is the array of technologies—often referred to collectively as geoengineering—that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun’s heat, in much the same way that volcanic eruptions do.

Förmodligen avses med SAI Stratosfärisk Aerosol Injektion, ex.1 eller ex.2. Länkarna innehåller relevanta källhänvisningar.

Ett SAI program skulle kunna begränsa globala temperaturökningar, vilket minskar vissa risker som är förknippade med högre temperaturer och ger världsekonomin ytterligare tid för att övergå från fossila bränslen. Processen är också relativt billigt – National Research Council uppskattar att ett fullt utbyggt SAI program skulle kosta ca $ 10 miljarder årligen.

An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. The process is also relatively inexpensive—the National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly.

John O. Brennan verkar således mena att geoengineering inte pågår idag, i någon större skala, men skulle kunna aktiveras för ca. 10 miljarder dollar årligen.

Så lovande som det kan vara, att gå vidare med SAI skulle ge upphov till ett antal utmaningar för vår regering och för det internationella samfundet. På den tekniska sidan måste reducerade utsläpp av växthusgaser fortfarande medfölja SAI för att adressera andra klimatförändringseffekter, som exempelvis försurningen av haven, eftersom SAI ensamt inte skulle ta bort växthusgaserna från atmosfären.

As promising as it may be, moving forward on SAI would raise a number of challenges for our government and for the international community. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects, such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere.

Helt riktigt. John O. Brennan har helt rätt. Den CO2 som redan lett till en ökad mängd kolsyra som redan försurar haven måste bort. Vi måste således ställa om till hållbar energi som inte försurar.

På den geopolitiska sidan kan teknikens potential att ändra vädermönster och gynna vissa regioner på bekostnad av andra utlösa kraftiga motstånd från vissa länder. Andra kommer kanske fånga SAIs fördelar och backka bort från sitt engagemang för minskningar av koldioxid. Och som med annan banbrytande teknologi, så saknas globala normer och standarder för att styra spridningen och genomförandet av SAI.

On the geopolitical side, the technology’s potential to alter weather patterns and benefit certain regions at the expense of others could trigger sharp opposition by some nations. Others might seize on SAI’s benefits and back away from their commitment to carbon dioxide reductions. And, as with other breakthrough technologies, global norms and standards are lacking to guide the deployment and implementation of SAI.

John O. Brennan påstår här indirekt att det INTE pågår en koordinerad aktivitet med (eller kontroll av) geoengineering, men efterlyser detta. Det är kanske vettigt eftersom den gode Bill Gates enligt denna artikel från The Guardian tydligen vill finansiera ett projekt för att öka vitheten av himlen genom att skapa snökristaller på himlen för att reflektera solljuset:

En USA-baserad forskarorganisation, Silver Lining, som har fått 300000 dollar från Herr Gates, utvecklar maskiner för att omvandla havsvatten till mikroskopiska partiklar som ska sprutas in i moln. Forskare tror att detta kommer öka vitheten, eller albedon, hos moln och öka deras förmåga at reflektera mer solljus tillbaka ut i rymden, och därmed reducera global uppvärmning.

A US-based research body, Silver Lining, which has received $300,000 from Mr Gates, is developing machines to convert seawater into microscopic particles to be sprayed into clouds. Scientists believe this will increase the whiteness, or albedo, of clouds and increase their ability to reflect more sunlight back into space, reducing global warming.

Storföretag och rika människor kan således redan idag spruta vad de vill i syfte att åstadkomma vad de önskar sig, ex. att regnet faller på det egna jordbruket, på andra jordbruks bekostnad. Ett stort byggföretag lett av en psykopat kan således försöka förstärka en storm för att öka förstörelsen som sedan leder till blligare uppköp av land, samt fler byggkontrakt.

Ett försäkringsföretag kan således försöka mildra en storm för att slippa betala ut ersättningar för förstörda hem vilket måste anses vara en mer moralfilosofiskt acceptabel besprutning, precis som Gates projekt. Individer kan få för sig att spruta ut Mjältbrand för att reducera befolkningsmängder för att naturen ska komma i balans på ställen där balansen är allvarligt hotad, etc. etc.

John O. Brennan ber alltså om officiella satsningar för att kunna införa globala normer och standarder för geoengineering. Vettigt. Får man gissa att CIA-chefen i hemlighet röstar på Jill Stein, speciellt då även hon tror på ”klimathotet”/klimatbluffen, precis som Brennan, till skillnad från klimatforskarna själva.

Enkel logik rörande kondensstrimmor i ett försök att hjälpa stackars obildade konspirationsteoretiker bort från den värsta kontraproduktiva idiotin som huserar på Youtube, ofta till konspiratorisk musik:

1. Att det är många kondensstrimmor tyder på att många flygplan passerat. Exempelvis så kan kondensstrimmorna ha bildats vid en flygplats.

2. Att kondensstrimmorna går i kors beror naturligtvis på att flygplanen har olika destinationer och därför måste färdas i olika riktningar.

3. Att kondensstrimmorna ligger parallellt kan bero på att flygplanen har färdats på samma flygrutt.

4. Att kondensstrimmorna är olika tjocka och ligger kvar olika länge kan bero på att de kan ha skapats av olika stora flygplan som färdas på olika höjder i olika fuktig luft med olika temperaturer.

5. Man kan inte se på en kondensstrimma i fall någon sprutat kemikalier eller ej. Således är det meningslöst att försöka uttyda något ur kondensstrimmor alls, i alla fall som privatperson.

6. För att veta om det rör sig om en besprutning måste den som undersöker saken ha utrustning som kan nå kondensstrimman/besprutningen och ta prover samt utrusting med vilken man kan utröna vilken kemikalie det kan handla om.

7. Om det handlar om vatten som sprutats för att bilda snökristaller som ökar vitheten (albedo), vilket Bill Gates vill göra, så kommer detta inte kunna uppmätas, men man måste då inspektera flygplanets besprutnings-utrustning och eventuella vattentankar.

De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare

Lars Bern, teknisk fysiker examinerad på Chalmers tar upp falsklarmen som kostat samhället mycket pengar i onödan. Inlägget följs av många intressanta kommentarer. Och en av komentatorerna har rätt. Det är delvis en halmgubbe som Lars Bern angriper, ett typexempel på ad hominem-argumentation, men ändå är falsifieringarna av halmgubbarna som Bern tar upp viktiga. Bern är heller inte ansvarig för byggandet av de halmgubbar som han angriper.

Jag återkommer till den saken. Först några intressanta citat från inlägget av Bern.
Skogsdöden:

”Idag vet vi att skogsdöden var en myt. Vi har mer skog än någonsin. Hotbilden mot skogen visade sig vara helt felaktig, träd har i alla tider blivit sjuka och dött av naturliga orsaker. Fältförsök genomförda av IVL där jag var engagerad i ledningen, täckte marken för att hindra det sura regnet gjorde ingen skillnad. Idag vet vi att markförsurning inte är orsak till skogsskador. En orsak till minskad tålighet mot stormar och salta vindar kan vara att vi i Sverige hade en statlig detaljstyrning av hur skogsbruket skulle skötas. Ensidiga monokulturer med lite naturlig blandskog gjorde skogen mycket mer sårbar, vilket bl.a. senare års stormskador är exempel på.

… Likheten med klimatdebatten är bestickande. Oavsett hur allvarligt dagens klimathot är bör vi försöka hålla huvudet kallt och avstå från de verkningslösa symbolåtgärder som idag kostar samhället hundratals miljarder.”

Bloggen Faktoider meddelar att det sannolikt berodde på att halterna av olämpliga ämnen fläckvis kunde vara extrema, samt fall av felplantering kombinerat med hårda vintrar. Men skulle man för den sakens skull inte ha forskat på saken?

Paniken med Ozonhålet var en lögn. Citat från inlägget av Bern:

”…När så ozonhålet åter minskade redan efter några år berömde sig det politiska etablissemanget om att ha räddat världen undan en miljökatastrof. Efter ytterligare något decennium började det dock åter växa och många forskare menade att denna ozonuttunning till stor del var ett naturligt fenomen som växlade i takt med solaktiviteten och intensiteten i UV-strålningen. Många forskningsrapporter menar idag att man överskattat freoners roll vid uttunningen av ozonskiktet. Andra faktorer såsom vind, kyla, solaktivitet och förändringar i de allmänna vädermönstren över Sydpolen spelar förmodligen den största rollen.”

Men skulle man för den sakens skull inte ha forskat på saken?

Ökenspridningen. Citat från inlägget av Bern:

”… Men senare när sådana satelliter placerats ut fick forskarna tillgång till satellitbilder som visade att Saharas öken inte spred sig. Tvärtom krympte den.”

”Idag vet vi att jorden blir allt grönare beroende på att den stigande halten av koldioxid i atmosfären från 0,03% till 0,04% gör att det växer bättre och att växtligheten tål torka bättre. Ytterligare ett falskt larm på miljöområdet har förbytts i sin motsats.”

Men skulle man för den sakens skull inte ha forskat på saken?

Att den globala uppvärmningen till stor del beror av CO2-halten är mycket tveksamt.
Citat från inlägget av Bern:

”…så måste jag konstatera att de prognoser som FN lagt till grund för sitt agerande av alla observationer att döma är våldsamt överdrivna. Den mest observerbara effekten hittills av våra utsläpp av koldioxid och en liten uppvärmning, är att växtligheten och allt annat liv frodas och färre behöver svälta.”

Och som Bob M Carter påpekar, när han torpederar klimatbluffen: Vad är ideal temperatur samt är en nedkylning att vänta? Men likväl bör vi inte fortsätta att mäta temperaturerna och försöka förstå sambanden?

Försurning av haven medelst CO2.
Citat från inlägget av Bern:

”Påståenden om försurning är fel, det rör sig om en något reducerad alkalinitet. Jorden har under sin historia klarat av betydligt större fluktuationer i atmosfärens koldioxid utan problem för det havslevande. Sannolikt är en lite högre koldioxidhalt i havens ytvatten även gynnsamt för större delen av allt havslevande.

Vad man dock borde ha betydligt större uppmärksamhet på är de 60.000 handelsfartyg som befar världshaven och som drivs med svavelhaltig bunkerolja. Ett enda fartyg kan släppa ut lika mycket försurande avgaser som flera miljoner personbilar. Men på det problemet kan inte FN och oligarkerna bakom lika lätt bygga sin New World Order, så problemet tystas ner.”

Att problemet med sjöfartens försurning av vårt regnvatten inte angrips är sannolikt p.g.a. den oomkullrunkeliga viljan att fortsätta med den frihandel som berikar 1% av befolkningen på våra resursers, miljöns, människornas och totalförsvarets bekostnad.

”Om vi inte låter oss skrämmas till rädsla kan man inte suga ut våra samhällen på resurser lika enkelt som idag.”

Det är visserligen sanningen, men jag hävdar att vi bör överväga följande innan vi ropar faran över, även om just dessa myter nu torpederats. Forskingen har inte varit onödig, men falsifierande, vilket är helt i sin ordning och en naturlig del av den hypotetiskt-deduktiva metoden.

Problemet är att vissa forskare och politiker utnyttjat paniken och det massmediala fokuset i sin egen vinning, handlat för tidigt och oförtrutet försöker fortsätta att mjölka lögnerna, ett resultat av kapitalismen. Alltför mänskligt. Låtom oss förlåta charlatanerna! De är bara människor som förmodligen mediterat alltför lite, precis såsom ingen av oss bör kasta första stenen, blott tolerant falsifiera hypoteserna så gott vi kan.

Yttermera är det inte en åsikt men ett faktum att tillväxten nu drivits så långt att den inte enbart hotar en naturlig balans men nu även utrotar art efter art och i en accelererande takt gör slut på våra naturtillgångar.

Matematiker är eniga om vad som sker med ständig tillväxt, dvs. siffror som ständigt fördubblas. Det leder helt enkelt till katastrofala siffror. Arkeologer vet vad som skedde med Påskön där populationen växte och förstörde naturen på sin egen ö. Det ledde till krig, svält och kannibalism.

Jordbruksforskare vet också att den pågående tillväxten inte är hållbar, men att s.k. ”hållbar tillväxt” är en oxymoron, en självmotsägelse. Där människan tar plats och odlar upp trängs vilda djurarter undan. Så är det med vargen och varje annat stort rovdjur. Detta drabbar naurligtvis även mindre rovdjur som ex. fjällräven som livnär sig på vargens kadaver.

Naturligtvis kan man göra som i Indien, dela på kakan tills nästan ingen får någonting och plötsligt Holdomor inträffar. Vi är på god väg med det politiska kattsamlandet av ekonomiska migranter som dessutom har minst sagt intressanta våldsamma kvinnoförtryckande och barnavlande sektbeteenden i bagaget. Inget parti talar om nedväxt till balans med naturen och utvandring av icke-flyktingar … utom Vetenskapliga partiet.

Vi befinner oss i Sverige på extrema breddgrader, räddade en aning av golfströmmen tre månader per år så länge den finns kvar. Sverige är trots denna gåva inte Indien där man enkelt kan övernatta utomhus eller odla året runt och den som tror att alla människor kan leva på en yta lika stor som Gotland behöver naturligtvis en sinnesundersökning.

Hotet om en ny istid på 70-talet är alls inget tomt hot om man tittar på temperaturdiagrammen. Nedkylningen tycks ofta ha skett kvickt. Exakt varför är oklart. Kanske har det varit jätteplaneter som passerat och ändrat vår omloppsbana eller moln av partiklar som passerat solsystemet. Men en istid eller  en tropisk fas är ändå ett litet problem jämfört med en Snowball earth-tid. Låt oss hoppas att vi lyckas utveckla lämpliga rymdstationer innan det inträffar!

Men i fall vi drabbas av riktigt dåliga somrar, ex. p.g.a. vulkanutbrott, asteroidnedslag eller ett kärnvapenkrig, som med stor sannolikhet kommer drabba den norra hemisfären, speciellt fall USAs folk väljer kaos framför Bernie Sanders, så ligger vi riktigt risigt till i Norden redan inom några månader. Trots detta har totalförsvaret nedmonterats och landet försvagats med vettlös frihandel och vettlöst närmande till ett kollapsande nato, vilket stegrar oron. Vilket parti löser saken? – Vetenskapliga partiet.

Kära vänner. Nu till oljan. Låt er inte luras av låga oljepriser! Produktions och konsumtionsbalansen styr priset, inte hur mycket olja som finns kvar i marken. När det säger slurp i botten av din drink eller i de få stora oljefält som finns kvar kommer priset stiga snabbt. Peak oil m.m. är reella faktum. Det land som i hopp om fortsatt låga oljepriser inte genomfört en grön skatteväxling innan oljepriserna rakar i höjden eller krig bryter ut kommer få minst sagt intressanta problem.

Anledningen att majoriteten av det svenska folket är så lättlurade år efter år är som jag ser det:

1. Att skolorna inte lär ut vetensakplig metod, vad ad hominem-argumentation är, psykologi, filosofi och inte inprentar matematiken bakom tillväxt ordentligt och djuplodande likt Al Bartlett.
2. Att folket självt inte har vare sig grunden i att tänka rätt eller motivationen att undersöka saker INNAN de tycker något eller röstar på något.
3. Att människor utan alla hästarna i båset organiserar sig politiskt alltför mycket.
4. Att massmedia rapporterar mode, sport, panik, politisk agenda och gullegull hellre än verklighet och vetenskapliga fakta.
5. Att vetenskapligt lagda människor, med alla hästarna i båset, sällan organiserar sig på ett effektivt sätt i valsamverkande vetenskapliga partier som erbjuder ett bättre alternativ, men låter sig hunsas av de som saknar alla hästarna i båset.

plato_80x80

”De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare.”
/Platon

Allt kan naturligtvis rättas till med tålamod och insikten om att vi kan försöka.

yoda_80x80
”Nej! Inte försöka. Gör. Eller gör inte. Det finns inget försöka.”
/ Yoda

Ok. Då GÖR vi det!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet