Vetenskap – Glada Nyheter – Aftonbladets hypotes om Global uppvärmning och isbjörnar falsifierad

Aftonbladet menade att global uppvärmning gör att isbjörnarna försvinner snabbt, samt att klimatförändringar på sikt hotar isbjörnarna. Nu visar Klimatupplysningen, föredömligt med vetenskapliga evidens, att hypotesen tycks vara felaktigt. Sälarna och isbjörnarna tycks bli fetare.

Det är inget farligt att ha en felaktig hypotes, enbart att vägra inse när man har haft det, för då blir det sekterism, vilket är betydligt mer klandervärt.

Bob M Carter har tidigare påpekat att isbjörnar har klarat tidigare globala uppvärmningar. Jag har även påpekat att det finns en pizzly eller en grolarbear, som är en korsning mellan isbjörn och grizzlybjörn, som förmodligen gör att generna överlever även längre perioder av uppvärmning.

Detta tycks dock inte skapa rubriker i Aftonbladet. Jag tycker det är fantastiskt glada nyheter som borde skapa rubriker för att lätta klimatalarmisternas, miljöpartisternas och Gretas depressiva tillstånd. Tänk på de som lider i ångest! Tänk på barnen! Glädj dem i de svåra månaderna innan solen ger D-vitamin igen!

Vågar Aftonbladet rapportera de glada nyheterna? Kanske jag kan göra det? Jag behöver ett sommarjobb. Kanske Aftonbladet vill ha min hjälp att göra tidningen mer sann? Jag gillar ju faktiskt en hel del av Aftonbladets skribenter redan, ex. Linderborg och Ekis, och kan kanske hjälpa Aftonbladet rent redaktonellt bort från alla lögner som idag gör att Aftonbladet liksom står där med brallorna nere, allt för ofta, tillsammans med de andra förvillarmedierna.

Välj en hederligare väg! Anställ mig i sommar! Jag hjälper er gärna att bli mer sanna och vetenskapliga! Jag tror att det skulle kunna slå ut alla de andra medierna. Folk gillar nämligen inte notoriska lögnare.

Annonser

Olika former av lögn – Del 7 – Känsloargument kan leda både till rationalitet och lögn

Känsloargument kan stärka rationalitetens effekt på åhörare, men de kan även göra motsatsen, d.v.s. leda bort från rationalitet och därmed leda till lögn och okunnighet. Felet många rationella människor gör är att stänga av känslan, vilket INTE lockar den mer inuitive till rationalitet.

Bild på George Campbell
”[Känslor] är inte ersättare för förnuft, eller ens rivaler i hennes dominans; de är hennes kvinnliga tjänare, genom vars tjänst hon kan ledsaga sanning in i hjärtat, och ge den ett fördelaktigt mottagande. Likt kvinnliga tjänare är de benägna att förföras av sofisteri i en mantel av förnuft, och ibland tillverkas de okunnigt för att hjälpa till vid introduktionen av lögn.”
/ George Campbell Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_to_emotion#Classical_times

”[Emotions] are not supplanters of reason, or even rivals in her sway; they are her handmaids, by whose ministry she is enabled to usher truth into the heart, and procure it to favorable reception. As handmaids, they are liable to be seduced by sophistry in garb of reason, and sometimes are made ignorantly to lend their aid in the introduction of falsehood.”
/ George Campbell Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_to_emotion#Classical_times

När alltså en diskussion leder in på någon form av känslosvall, ex. framfört av en intuitiv individ, eller av någon som vilseleder medvetet med känslor, så gör man förmodligen bäst i att agera både rationellt och känslomässigt korrekt, inte enbart avfärda det hela kallt eller vetenskapligt.

Vi kan visserligen vinna slagen logiskt, samt få många hurrarop, från de som tillber rationaliteten, om vi är hårda och kalla mot de mer intuitiva människorna, men vi kommer knappast vinna över de mer intuitiva till rationalitet, vilket givetvis vore den totala vinsten.

jane_goodall_80x80
”Kvinnor tenderar att vara mer intuitiva, eller att erkänna att de är intuitiva, och kanske är inte den hårda vetenskapliga approachen så attraktiv. Det sätt på vilket vetenskapen lärs ut är väldigt kall. Jag skulle aldrig blivit vetenskapsman om jag hade blivit utbildad på det viset.
/Jane Goodall

”Women tend to be more intuitive, or to admit to being intuitive, and maybe the hard science approach isn’t so attractive. The way that science is taught is very cold. I would never have become a scientist if I had been taught like that.
/Jane Goodall

Felfri rationalitet ihop med känsloargument, gärna med en hänvisning till evidens, samt vänliga påpekanden om ev. argumentationsfel som debattören gjort, kan förmodligen vinna över betydligt fler intuitiva människor. Kanske även motdebattören själv?

Detta är inte samma sak som s.k. ”politisk korrekthet”, där rationaliteten ofta haltar grovt. Det jag menar är felfri rationalitet kombinerat med känslomässig korrekthet.

I en demokrati där alla har rösträtt oavsett rationalitet så är det naturligtvis av allra yttersta vikt att alla som är rationella lär sig att behärska känsloargumenten och använder dem i kombination med rationalitet.

Om någon framför ett känsloargument mot vetenskapen, ex. att den är osäker och att religion är tryggare, eftersom den är oförändelig, så kan man svara ex. följande, vilket är fyllt med positiv känsla och motivation att bli intresserad av vetenskapen:

albert_einstein_80x80
”Den vackraste upplevelsen vi kan ha är den mystiska – den fundamentala känslan som står vid krubban av äkta konst och verklig vetenskap”
/Albert Einstein

“The most beautiful experience we can have is the mysterious – the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and true science.”
/Albert Einstein

Eller kanske så här, för den som söker svar på livets frågor, eller vill ha kvar sin sekteristiska tro:

Stephen-Hawking-80x80
”Religion var ett försök att svara på de frågor vi alla frågar. Varför är vi här? Var kom vi ifrån? Vetenskapen ger idag bättre och mer konsekventa svar, men människor kommer alltid att hålla fast vid religion eftersom det ger tröst och de litar inte på eller förstår vetenskapen. ”
/ Stephen Hawking Källa: Neil deGrasse Tyson interviews Stephen Hawking – What Happened Before Big Bang?

”Religion was an attempt to answer the questions we all ask. Why are we here? Where did we come from? Nowadays science provides better and more consistent answers, but people will always cling to religion because it gives comfort and they do not trust or understans science.”
/Stephen Hawking Source: Neil deGrasse Tyson interviews Stephen Hawking – What Happened Before Big Bang?

Negativa känslor som vi ska vara uppmärksamma på, samt kan användas i kombination med rationellt är ex. de negativa känslorna av rädsla, oro, skuld, ilska, ledsamhet eller äckel. Man kan ofta se de här känslorna hos ex. klimatalarmister.

Klimatalarmister kan ex. känna rädsla och oro för journalisternas och mediernas varningar, skuld för sitt eget resande, ledsamhet eller ilska att för inget händer i realiteten.

Barn i pulka på gräs
Ett barn i pulka på gräs
är ett typiskt känsloargument
i bildform från Miljöpartiet
men saknar ett rationellt
argument.

Positiva känslor som ex. kan användas för att hjälpa klimatalarmister till mer rationalitet är ex. de positiva känslorna av ex. empati, medkänsla, stolthet, lättnad och hopp.

Vi kan ex. visa empati och medkänsla för klimatalarmisternas negativa känslor. Vi kan få dem att känna stolthet att de varnat för klimathotet, eftersom det varit helt emotionellt korrekt att göra det. Det är faktiskt inget fel att reagera mänskligt på ett hot som nästan alla journalister och medier ständigt repeterar storvulet i grupp, vilket är ett typiskt tecken på lögnaktighet. Det kräver snarare en omänsklig mental styrka att kunna stå emot repetitionerna och storvulenheten från en så stor grupp av medier och journalister.

Vi kan dessutom ge klimatalarmisterna helt rätt i att klimatalarmism behövs, men utan samma lögnaktighet, och få dem att känna stolthet över att vetenskapen faktisk har en massa evidens för klimatförändingar, genom jordens hela historia, samt ofta varit mycket skadliga för livet på planeten, även om just klimatalarmismen de senaste decennierna kanske varit att likt en galen sekt påskina undergången om tio år?

Vi kan även ge klimatalarmisterna helt rätt i att ekologisk hållbarhet går hand i hand med sänkt CO2-utsläpp, men samtidigt påpeka att politikerna och människorna som röstar på dem faktiskt motverkar ekologisk hållbarhet.

Vi kan hjälpa klimatalarmisterna att känna lättnad och hopp om framtiden, genom satsningar på bra beredskap som kan skydda oss ganska väl från både väderfenomen och klimatförändringar, samt meddela att vi genom astronomi och andra satsningar, samt nedväxt till balans med naturen, kanske kommer kunna minska riskerna för planeten ytterligare.

Mer intressant:
https://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_to_emotion
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4djan_till_k%C3%A4nslor

Bloggar som nämner känsloargument:

https://bajstesting.wordpress.com/2011/03/21/fortjanar-alla-manniskor-helvetet-introduktion/
https://lbslundretorik.wordpress.com/lektion-3-regler-och-argument/
https://jamstalldhetsfeministern.wordpress.com/2014/04/26/nej-till-lika-lon-for-lika-arbete/
https://hogrelius.wordpress.com/2016/08/23/nagon-javla-ordning-maste-det-vara-i-ett-land/
https://agilitybiten.wordpress.com/2015/11/08/naturligt-kak/

Kritik av Vetenskapliga partiet från Anders Åberg och mitt svar

Jag har tidigare berört den evidenta sanningen om valresultatet. och kommer väl sannolikt få göra det ibland. Vetenskapliga partiet är litet och de evidens vi framför får ofta starka reaktioner som leder till ilsken kritik. Här betydligt mer ilsket än Åbergs kritik mot oss idag. Mer kritik  här och här och här.

Vem kritikern Anders Åberg egentligen är vet vi inte. Kanske skådespelaren? Det framgår inte eftersom han inte länkar till någon presentation.
Bild på hinkar över kattunge, kossor och familj
Vem är egentligen Anders Åberg?

Anders Åberg 11 februari, 2019 at 21:27

”Och trots din höga IQ och att du är med i ett parti med hela 7 röstande så har du inte en aning om klimatet. Att du likafullt är tvärsäker om klimatet och att Greta Thunberg är grundlurad är inte faktabaserat. Du har inte tillgång till andra fakta än klimatforskarna och med största sannolikhet kan du inte göra en ens i närheten lika bra bedömning som dom.

Att du dessutom upprepar anklagelsen mot nästan alla klimatforskare att dom är köpta av monopolkapitalet och medvetna bedragare säger en hel del.

Jag kan inte veta säkert vad som driver dig och dom andra tvärsäkra klimatsvamlarna, men misstanken är stark att det har politiska orsaker. Ni vill till varje pris få vanligt folk att sluta bry sig om klimathotet.
Ställer man då den klassiska frågan “vem tjänar på det?” så hittar vi dom globala energi- och fordonsföretagen med alla sina otroliga resurser. Tills motsatsen är bevisad utgår jag därför ifrån att du och dom andra klimatsvamlarna springer deras ärenden.”

Jag svarar ändå:

Anders Åberg.

Den mentala terrorn av att Vetenskapliga partiet är för litet, d.v.s. bara sju som röstat på oss, samt att inget annat parti har haft modet att valsamverka med oss, är givetvis depressiv. Meditation och citat av Mahatma Gandhi avhjälper depressionen. Och trots att jag måste förbereda mig på att bli en minoritet av endast en individ som säger vad jag, djupt i mitt hjärta och med hela mitt förstånd, tror är den evidenta sanningen, så tror jag att jag har modet av att vara i en sådan hopplöst liten minoritet.

Vad är orsaken till mitt mod?

Modet kommer av att jag varit medgrundare till ett annat parti som växte med 250% 2018 och att Vetenskapliga partiet har ännu bättre grundtankar om hur vi skapar en bättre demokrati.

Mitt mod beror på att jag är fullt medveten om att väldigt många vilseleds av “ad populum”-argumentationsfel. Typ; “Miljoner flugor kan inte ha fel. Skit smakar gott.”, men också att det är lätt avhjälpt. [Säg bara ”Ad populum-argumentationsfel” ibland!]

Vi 7 som valt att inte äta politikeradelns och fulmedias välrepeterade dyngspridning avfärdas av många, på ett storvulet och ovetenskapligt sätt, utan undersökning, trots att vi sannolikt har 15’000 forskare med oss på vår politik vad gäller nedväxt av populationen och konsumtionen (enligt Population Matters). Men märk väl att jag inte anför dessa forskares antal som ett argument, enbart evidens och bevis som framhålls.

Jag tror egentligen att vi kan ha betydligt fler forskare med oss eftersom de ofta är intelligenta nog att förstå ganska enkel aritmetik om exponentialfunktion. “Youtube – The Most Important Video You Will Ever See”.

Jag tror faktiskt mest att antalet röster beror på 4%-spärren och mediafokus.

Mitt IQ är egentligen inte viktigt, mer än en indikation på att jag ofta har rätt, ofta vinner i schack och ser samband snabbt och korrekt, Anders, men oavsett IQ-nivå, försök se sambanden! En normalintelligent tolvåring kan se dem.

Bild på en korv som kommer ur ett bananskal

Det är INTE ENBART vi 7 som röstade på Valsamverkanspartiet (Vetenskapliga partiet) som kanske ser sambanden, men även forskare med mycket högre kompetens på relevanta forskningsområden, ex. havsforskare Nils Axel Mörner, klimatforskaren Jakob Nordangård, som tittat på källan och motivationen bakom klimatalarmismen, eller Bob M Carter m.fl.

Vi anser att deras argumentation är evident och INTE har falsifierats.

Att Greta fallit offer för massmedias argumentationsfel om faran för isbjörnar utan is, barn i pulkor utan snö, samt vuxnas alarmism i hennes närhet, är givetvis inte hennes fel. Barn litar på vuxna i sin närhet. Det finns många vuxna som tror på tomtar också, även om inte Greta skulle göra det.

Barn i pulka på gräs

Vissa individer är dessutom predisponerade att vara väldigt godtrogna. De rår inte för det. Själv var mammas ord “sanningen” tills jag vid fyra års ålder avslöjade jultomten som morfar i tomtemask. Att mamma kunde ljuga för mig var fram tills dess helt otänkbart.

Vissa har svårt att förstå att det finns monopolkapitalistiska psykopater som ljuger och korrumperar, eftersom de själva är väldigt ärliga. Men se på alla krig och all panik som psykopaterna skapar! Ändå har folk ofta svårt att tro att alla krigsvurmande medier ljuger och de känner inte till de ägarförhållanden och de gemensamma agendor som kan ligga som grund för lögnerna. Likväl har de flesta sett hur media ljuger och vägrar dementier, men hur många är motiverade att se sambanden?

Bild på en upprörd tomte, ett troll med uttsträckt tunga i brudslöja och George Soros med utsträckt tunga i i brudslöja

Titt-ut! -Lurad!

Det finns olika klimatforskare som gör olika bedömningar, men det är klart att de som gör “fel” bedömning, i klimathotar-fallet, saboterar för hela forskningfältets sekteristiskt “sanna” bedömning och därför möter stort motstånd.

Öppenhet och skepticism är en MYCKET viktig grund i vetenskapen, men accepteras INTE inom det här forskningsfältet, där andra slutsatser ofta avfärdas utan uppmärksamhet eller undersökning såsom “förnekelse”. År det inte en märklig sekteristisk attityd, om det nu verkligen handlar om forskning?

Det finns säkerligen många klimatforskare med hög intelligens, men finns det lika många klimatforskare med karaktär nog att säga nej till de anslag som satsas på att cementera den rådande klimathotar-uppfattningen? Vad har ovetenskaplig storvulenhet och tom retorik för plats inom “vetenskapen” egentligen? Naturligtvis ingen.

albert_einstein_80x80

”De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel: Det är karaktär.”
/Albert Einstein

”Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong: it is character.”
/Albert Einstein

Jag har full förståelse för klimatforskares karriärambitioner. De vill bli kändisar, accepterade, göra karriär, få uppdrag, betala räkningarna för bilen och villan. Även jag, som lever likt någon slags munk idag, kommer strax få bita i gräset för att tjäna pengar och kommer få välja på vad som erbjuds. 7 röster räcker helt evident inte till mandat i Riksdagen. [Riksdagslön några månader skulle sitta fint]

Jag anser att vi bör lyssna mycket noga på visselblåsare, inte bara avfärda dem utan undersökning, ex. de som gått i pension, eller de som är visselblåsare när det har fuskats, eller t.o.m. om de finansierats av oljeindustrin. Vi bör titta på evidensen istället.

INGEN kan veta något säkert om klimatet, likt de tvärsäkra klimathotarna som ofta beter sig likt inkvisitionens prästerskap mot de som är skeptiska. Klimatet beror av så många olika faktorer som INGEN har någon större möjlighet att kunna förutse, eller kan du förutse nästa jordnära objekt som träffar planeten? Eller kan du förutse Trumps nyckfullhet med den berömda avfyrningsknappen?

Jag förespråkar alltså BEREDSKAP med min klimatalarmism, d.v.s. motsatsen till de flesta klimathotande politiker, och andra förvillare, som enbart verkar vilja vinna val med klimatalarmismen, och driva in extra skatter med den, eller vill strössla de indrivna pengarna på EU med den, eller annan imperialistisk globalism.

Men du har rätt också, Anders. Din misstanke är korrekt. Min alarmism har politiska orsaker. Vetenskapliga partiets politik är att skapa det bästa för famtidens generationer med vetenskapliga evidens som grund. Vår politik gillas inte av någon ekonomism, eller sekterism. Vi får nästan inget stöd, eftersom vi arbetar för nedväxt till balans med naturen. En donation på 20’000kr har vi fått. Inte mer. Mitt arbete har hittills lönat sig MYCKET dåligt.

Jag vill väl INTE få folk att sluta bry sig om klimathotet. Jag ÄR klimatalarmist och för en MYCKET HÖG BEREDSKAP mot olika klimathändelser, till skillnad från de politiker som nedmonterat beredskapen samtidigt som de helt motsägelsefullt klimatalarmerar.

Alla dessa uppenbart falska politiker satsar dessutom pengar på en massa saker som faktiskt höjer CO2-utsläppen. Vetenskapliga partiets politik kommer istället sänka CO2-utsläppen, som en ren bieffekt av en ekologiskt hållbar politik.

De globala energi- och fordonsföretagen får vi INGA pengar av. Vi skulle gärna ta emot pengar av vem som helst, helt öppet, som vill göra det bästa för framtidens generationer, men vi springer INTE några ärenden för pengarna. Vår politik missgynnar nog de flesta företag, utom kanske ekologiskt jordbruk, sol-, vind- och vattenkraft, men vi gynnar alla människors barn och barnbarn långsiktigt.

När ev. en bank-VD skulle drabbas av njutånger, ev. när dennes barn drabbas av fetma, diabetes eller cancer, eller ännu en djurart dör ut, p.g.a. det monopolkapitalistiska samhället de varit medskapare till, så tar vi gärna emot de pengarna. Det förändrar INTE vår politik, bara förmågan att nå ut till människorna och hjälpa dem att tänka mer långsiktigt.

Frågor till er som är Pappor – Varför går ni inte med i den s.k. ”Klimatkampen”?

Det är Annas Klimatsmarta Kemtvätt som menar att ”klimatkampen behöver er också”. Bloggposten är full med frågor, men ”Comments are closed”… Ja, då kan man fråga hur mycket man vill givetvis, men några svar lär bli svårt att få från några pappor, men i brist på svarande pappor, kan jag väl jag kanske svara? Jag är i alla fall man.

1. Jag använder inte Instagram, eftersom den inte är GPL och spionerar på användarna medelst skripts. Dessa spionerande sociala spion-medie-programvaror kör okända program på folks datorer och samlar in data om oss som vi kanske inte alls vill att någon ska ha eller kunna använda mot oss.

Dessa programvaror kan även shadowbanna ex. pappor från ert forum, i syfte att splittra män från kvinnor, om de skulle vilja det. Det har vi INGEN kontroll över. Kontrollen ligger hos företaget Instagram och de som kontrollerar företaget, INTE hos användarna. Richard Stallman förklarar problemet närmare.

WordPress däremot är ett hederligare bloggsystem som innehåller en social media-programvara, men som går att använda helt utan skripts, eller t.o.m. utan den programvaran, om man vill det. WordPress är GPL och är godkänd av FSF. Mitt tips är således att ni kvinnor bryter er ur Instagram och beger er till WordPress för att ta tillbaka kontrollen över innehållet på era egna bloggar, samt kommunicerar där med varandra och säkerligen kommer kunna kommunicera med fler pappor och män, men även öppnar kommentarerna för de som inte är inloggade på WordPress, så att även de som vill vara helt anonyma enkelt kan kommentera anonymt, med vilken bajsmail och alias som helst.

Modifierad banner för Free Software Foundation

2. Jag känner skuld, men lägger min energi på att försöka göra rätt för alla jordens barn, på rätt sätt, men annorlunda än de flesta kvinnor som jag känner. Kanske känner kvinnor mer skuld i större utsträckning än män och därför vill göra altruistiska saker i sin vardag i större utsträckning, inte ta direkt politiskt ansvar ex. genom Valsamverkanspartiet?

3. Män kanske är mer abstrakta, generellt sätt, och ser kanske därför helheterna på ett helt annat sätt? Vi män och kvinnor navigerar ex. på helt olika sätt, enligt forskningen. Kvinnor navigerar mer på saker i sin omgivning, medan männen lättare navigerar på generella riktningar.

4. Män vill kanske i större utsträckning se internationella politiska lösningar, vad gäller fred och beredskap mot de event som ständigt inträffat genom historien, medan kvinnor ser vad de själva faktiskt kan göra?

5. Män kan kanske även är mer analyserande och går till de vetenskapliga kompetenta källorna och analyserar dem djupare, medan kvinnor kanske i större utsträckning kanske tror på mediernas repetitioner av klimathotet, som tycks vara en plan för fåtalet monopolkapitalisters världsherravälde?

6. Dalai Lama har sagt många bra saker. Jag har citerat honom om population och han kan nog ha rätt i mycket, tror jag. Han mediterar nämligen mycket, har stor medkänsla och kan tänka långsiktigt och är inte rädd för att bryta tabun, i sin medkänsla till alla människor.

”Italians, and the Sicilians in particular, are proving to have a big heart but to solve the refugee problem it is necessary to intervene in those countries, make efforts to overcome wars that are causing the exodus” … ”This needs long-term thinking to get a really effective result”
http://www.ansa.it/english/news/general_news/2014/06/12/dalai-lama-says-help-refugees-with-peace_1d34387a-150a-47db-8a75-a2ae389705d5.html

… medan de flesta partier i Riksdagen stöttade det olagliga kriget mot Libyen, som kostat så många människoliv och även lett till extremism och slaveri. Ändå röstar både män och kvinnor fortfarande på dessa satans politiker som faktiskt bär en stor del av skulden. Signalpolitiken, kanske även den p.g.a. av skuldkänslor i viss mån, har dessutom lett till massvis med dödsoffer i Medelhavet och massvis med extra tårar från deras anhöriga, för att inte tala om ökade problem i Sverige.

Det är inte enbart ökad ojämlikhet i Sverige  p.g.a. EU och globalisering som skapar mer kriminalitet, men även det faktum att brottslingar gärna byter land, för att undvika punktmarkering av sitt eget lands polis. Segregeringen som politikerna ansvarar för genom sin ”mångkultur”, istället för assimilering in i den nya kulturen, hjälper naturligtvis inte heller människorna, men skapar konflikter i onödan, även mellan invandrare som assimilerat sig, älskar Sverige och svensk fri hultur och de som inte gör det. De kan t.o.m. bli hotade till livet för att de lämnat sin religion balkom sig eller säger sin mening om den religion/kultur som de övergett. Medkänslan för dessa människor får man sällan eller aldrig höra något om i svenska medier. Fråga er varför!

7. Kvinnor verkar ha lättare att finna medkänslan än männen och jag tror att Dalai Lama därför har stor tillit till kvinnorna, men själv har jag tillit till män som lyssnar på kvinnors medkänsla, samt  kvinnor som lyssnar med medkänsla på män som kan tänka långsiktigt, fastän män inte alltid har lätt att uttrycka sin medkänsla. Män kan då säkert ofta välja tystnaden, eller t.o.m. välja att undertrycka känslorna helt, p.g.a. detta, och då bli kalla och stöddiga, när deras förmåga eller åsikt inte respekteras. Jag kallar det falsk manlighet, men den har ofta en orsak, ex. falsk och diskriminerande medkänsla från kvinnor, ex. skuldbeläggningen av människor p.g.a av att de är just män, eller vita, eller medelålders.

8. Du hade kanske ingen aning om mig och vad jag gör i min vardag för att rädda oss alla och framtidens generationer? Du hör mig inte, dels för att du inte sökt, kanske enbart läst monopolkapitalets medier, men kanske även för att du låst in dig i en bubbla på Instagram? Och om du inte svarar på mitt ping, så har jag evidens för att du antingen inte har hört mig nu heller, eller att du inte kan, vill eller får lyssna.

87 klimatalarmisters, andra fredsaktivisters & klimatskeptikers gemensamma intresse är BEREDSKAP

Låt oss ha förståelse för de 87 klimatalarmister som vill avskaffa demokratin, för de vill kanske egentligen avskaffa oligarkin och kanske saknar kompetens på området klimat, men proffstyckarna i de agendamedier, som ägs av fåtalet monopolkapitalister, har uppenbarligen skrämt upp dem rejält.

Men de här 87 människorna som tror på klimathotet, som de upplever mot framtidens generationer, har faktiskt gjort något alldeles utmärkt som många inte kommer sig för. De har samtalat med varann och sedan agerat, även om samtalet tycks ha försigått på social spion-programvara ägd av monopolkapitalet, i en social bubbla, inte öppet på ex. WordPress, som är GPL och kan köras utan spionerande skripts enligt Stallmans rekommendation.

Men de 87 människorna tycks ha både hjärta och vilja att göra rätt mot framtidens generatoiner. Det är utmärkt ledarskap. Det finns så många som enbart tänker på sig själva kortsiktigt. De här 87 verkar vara av en helt annan och bättre sort, i min mening. De har ett högre värde p.g.a. detta, anser jag. Inte PK att tycka det i dessa dagar när politikerna tjatar om att Hitler och Gandhi plötsligt tycks ha ”lika värde”, d.v.s. ”alla människors lika värde”.

De 87 Människorna har även erkänt sin egen skuld och sitt hyckel. De döljer det alls inte. Det är stort och ödmjukt, men de får utstå enorm kritik från ex. Toklandet. Jag tycker INTE att det är berättigat och förmodligen inte konstruktivt heller. Vad ska det leda till?

Vem som helst, som blivit indoktrinerad av propaganda och inte lärt sig olika former av osanning, kan bli skitnödig när massmedia sätter igång med sin dyngspridning, och sällan vet vi väl vad det egentliga syftet är, eller vilket resultat de vill uppnå, om vi inte letat ordentligt och ofta haft tur, men hur många orkar det? Människor har liv fulla med olika utmaningar, och även goda schackspelare kan göra misstag när de tänker, vilket gör att de agerar fel. En strid ström av propaganda gör det alls inte lättare att fatta rätt beslut.

Jag vill likna vår situation vid att vi alla står tillsammans, hand i hand, i ett nätverk runt hela planeten. Vi har olika former av normalfördelade intelligenser som kan liknas vid att vi har olika färger och mönster på våra kläder. Inuti oss alla finns liknande celler som i alla andra arter på planeten. Våra hjärnor har inte avancerat långt bort från apstadiet och det är därför vi tillsammans måste hjälpas åt när vi tänker, genom att kommunicera med varann på rätt sätt! Men alla människoapor är inte goda människoapor. Det är naivt att tro det.

Skrämseln av oss, hjälper ex. inte alls, men aktiverar reptilhjärnan, vilket skapar ett tänkande i termer av kamp, dominans, flykt eller underkastelse, och sker förmodligen på order av chefredaktörer, som gör det på order av monopolkapitalisterna som kontrollerar medierna, förmodligen i syfte att undergräva vårt tänkande och vår demokrati ytterligare. Därför kommer debatt-artikeln in. De 87:s förskrämda vädjan uppfyller deras diktatoriska och hetsande syfte.

Jag tror att medierna vill förvirra folk tills de blir helt tokiga, så att folk t.o.m. ber om diktatur, så att monopolkapitalister kan profitera ännu mer på alla människor, förslava dem helt under olika dumheter, tills profitörerna har nått sitt världsherravälde och kanske t.o.m. kröner en ny diktator och kanske inför en religion som förtrycker oss alla och kräver total underkastelse? En långsökt konspirationsteori? Kanske det?

Avgör själva på klimatforskaren Jakob Nordangårds blogg! Han har undersökt varifrån klimatalarmismen kommer och det sannolika syftet. Själv har jag funnit psykopatiska sekteristiska protokoll som tyder på att det kan finnas sådana här knäppgökar, på riktigt.

Undersök även Roland Paulsen, en svensk författare och docent i sociologi, som tar upp den arbetskritiska linjen genom boken ”Arbetssamhället”, samt är aktiv debattör i den svenska debatten om bland annat ”arbetslinjen”. Han har forskat på varför svenska politiker är så besatta av att alla ska jobba hela tiden, när det förr i tiden handlade om arbetstidsförkortning och att befria oss alla från löneslaveriet.

Olika aktiviteter skapar ju onekligen en massa CO2, så vida man inte aktiverar sig med att  plantera massvis med träd, eller börjar leva ekologiskt hållbart på riktigt, ex. i ett hälsosamt ekologiskt jordbruk, istället för att lyssna på medias eko-motståndare.

De 87 klimatalarmisterna är inte de enda som känner sig rädda för utvecklingen. Klimatskeptikerna  är rädda också. Media försöker dela upp oss i två förskrämda läger. Det ska vi inte tillåta! Vi ska enas av bättre medier som resonerar med logik och emtionell korrekthet i en förnuftig balans!

Jag håller med den välrenomérade vetenskapsjournalisten Lena Carlsson som anser att yttrandefriheten och demokratin annars kan vara i fara:

Bild på Lena Carlsson
”I dag pågår forskningsprojekt där politiska åsikter och personlighetsdrag hos så kallade klimatskeptiker, som ifrågasätter hotbilderna, kartläggs. Personer med avvikande åsikter misstänkliggörs och skuldbeläggs. Men det måste gå att rapportera om viktiga miljöfrågor på ett allsidigt sätt. Annars är yttrandefriheten och demokratin i fara.”
/Lena Carlsson Källa: https://unv.is/expressen.se/debatt/de-som-inte-sjunger-med-i-klimatkoren-brannmarks

”Today there are on-going research projects where political viewpoints and personality traits of so called climate skeptics, who question the threats, are beeing mapped. People with divergent opinions are treated as suspects and being blamed. But it must be possible to report about important environmental issues in all-round way. Otherwise freedom of speech and democracy is in danger.”
/Lena Carlsson Source: https://unv.is/expressen.se/debatt/de-som-inte-sjunger-med-i-klimatkoren-brannmarks

Jag själv känner mig gaska lugn, fri och trygg, samt anser att jag agerar mer rätt än alla andra människor i Sverige, på den allra viktigaste punkten, nämligen politiskt agerande, p.g.a. meditation, Trots att vi inte bör skapa någon rädsla så översätter jag citatet till engelska och lägger det till andra Citat om demokrati, samtidigt som jag påpekar att det som Carlsson vill ha faktiskt är fullt möjligt i alternativa medier, där även kommentarsfält kan hållas öppna för de som har något att bidra med. Vetenskapliga partiet är ett sådant forum.

Jag anser att vi behöver människor som vill göra det bästa för framtidens generationer, gärna med kompetens på de områden som de tycker till om, likt Carlsson som förstår olika fält av vetenskapen och kan uttrycka sig enkelt, men även människor som förstår andra saker, såsom flera av debattörerna gör. Vi måste lyssna på de med kompetens på sina områden och höra på deras förklaringar och ställa öppna kritiska frågor till dem, så att ingen av dem fastnar likt en fixaresork under Krörus Sork!

Även Mahatma Gandhi tycks ha haft samma åsikt som Carlsson:

mahatma_gandhi_80x80
”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
/ Mahatma Gandhi

”Evolution of democracy is not possible if we are not prepared to hear the other side.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
/ Mahatma Gandhi

”Democracy disciplined and enlightened is the finest thing in the world. A democracy prejudiced, ignorant, superstitious, will land itself in chaos and may be self-destroyed.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Intolerans, oartighet och hårda ord….. är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
/ Mahatma Gandhi

”Intolerance, discourtesy and harshness….. are taboo in all good society and are surely contrary to the spirit of democracy.”
/ Mahatma Gandhi

De här 87 människorna försöker också lära sig att tänka självständigt och drar slutsatser, efter att de har samtalat och tänkt till, även om de kanske utgått från fel slags medier, samt kanske inte övat sig på sig att tänka rätt och självständigt än? De är inte ensamma. Alltför många tänker fel och vill att andra ska tänka åt dem, men det är viktigt att tänka rätt och självständigt, annars kan man inte ha en sann demokrati enligt Gandhi:

mahatma_gandhi_80x80
”I en sann demokrati har varje man och kvinna lärt sig att tänka själv.”
/ Mahatma Gandhi

”In true democracy every man and women is taught to think for himself or herself.”
/ Mahatma Gandhi

Jag håller med. Gandhi anser även följande:

mahatma_gandhi_80x80
”För att värna demokratin måste folket ha en angelägen känsla av oberoende, självaktning och samstämmighet.”
/ Mahatma Gandhi

”To safeguard democracy the people must have a keen sense of independence, self-respect, and their oneness.
/ Mahatma Gandhi

Jag håller med. Sverige måste bli mer oberoende igen, få tillbaka sin självrespekt och sin enhet. Allt det där har Sverige förlorat de senaste 30 åren, i min mening. Vi kan stödja de här 87 människorna, som jag gör idag, men de här 87 individernas vilja att tänka rätt och att vilja ha demokrati måste komma inifrån dem själva!

mahatma_gandhi_80x80
”Viljan till demokrati kan inte påtvingas utifrån. Den måste komma inifrån.”
/ Mahatma Gandhi

”The spirit of democracy cannot be imposed from without. It has to come from within.”
/ Mahatma Gandhi

Vi vet alla vilka lögnarna är och vi vet vilka tyrannerna är. De propaganderar för krigsförbrytelser under beteckningen ”missioner” eller ”insatser”. De propaganderar för krig och vapenexport till diktaturer, vilka förtrycker sitt eget och andra folk.

Lögnarna och tyrannerna propaganderar för utarmningen av, samt krigen mot, nationer under beteckningen ”införa demokrati”, eller att en folkvald president som de inte gillar ”måste bort”, men när de är färdiga lever folken där i misär och vill migrera.

Eller så har folken själva utarmat sin miljö genom överbefolkning och torrlagda sjöar, likt Chad-sjön.

Lögnarna och tyrannerna tutar då i oss att det beror på ”CO2” och ”klimatet” och att de här människorna är ”klimatflyktingar”. Sedan låter man dem ta sig till Europa i gummibåtar över Medelhavet, med följden att många anhöriga får gråta floder av tårar, samt att de överlevandes konsumtionsnivå stiger och orsakar mer CO2-utsläpp. Hur går det här i hop? – Det går INTE i hop. De flesta politiker är alltför inkompetenta för att kunna lösa världens viktigaste fråga som som någonsin existerat, nämligen den om nedväxt till balans med naturen, MEN….

mahatma_gandhi_80x80
”När allt känns hopplöst, minns jag att igenom hela historien har alltid sanningens och kärlekens väg vunnit. Det har funnits tyranner och mördare och för en tid har de verkat omöjliga att besegra, men till slut har de alltid fallit — tänk på det ALLTID.”
/ Mahatma Gandhi

”When I despair, I remember that all through history the way of truth and love has always won. There have been tyrants and murderers and for a time they seem invincible, but in the end, they always fall — think of it, ALWAYS.”
/ Mahatma Gandhi

Det kärleksfiullaste vore givetvis att hjälpa människorna lokalt till oberoende, självaktning och samstämmighet inom ekologiskt hållbara ramar.

Klimatalarmisterna verkar tro att demokratin måste avskaffas och diktatur införas, men jag frågar mig om vi verkligen har s.k. ”demokrati”, som det faktiskt ser ut i medierna? Eller är det oligarki vi faktiskt har, som flera intellektuella menar i mina samlade citat om demokrati? Kanske är det en ekologiskt hållbar demokrati som klimatalarmisterna egentligen vill ha istället? Kuba verkar ex. ha en mycket ekologiskt hållbar demokrati.

Är Demokratin en oligarki på väg att bli diktatur? Är det som media kallar för diktatur på Kuba i själva verket demokrati? Ljuger monopolkapitalets medier om det här? Varför då?

Men klimatalarmisterna har förmodligen rätt om att vädret kan bli väldigt jobbigt. Det tror nog de flesta riktiga forskare också, för att inte tala om Kubanerna som ständigt träffas av brutala stormar, och Smålänningarna också numera. Helt evident blev vädret jobbigt. Klimatet, d.v.s. väderhändelser under en längre period, typ 30 eller 100 år, kan också förändras kvickt.

Det är t.o.m. lätt att finna teorier om massutdöende, genom flera av de ”jordnära objekten”, som finns, för att inte tala om domedagsklockan.

MEN…

…oavsett vad som sker så bör kanske ALLA fredsaktivister, klimatalarmister och klimatskeptiker gemensamt fråga sig: – Har vi tillräcklig beredskap? Om vi INTE har tillräcklig beredskap, efter allt det som faktiskt hänt genom historien, alla dessa krig, detta klimathotande, de vetenskapliga evidensen för svårt väder, ganska plötsliga klimatförändringar rent klimathistoriskt, samt kärnvapenhotet, så bör vi kanske fråga oss:

– VARFöR HAR VI INTE EN RIMLIG BEREDSKAP ÅT BARNEN OCH OSS SJÄLVA?

Fråga Löfven! Fråga Sveriges folk!  7 individer röstade ganska hyffsat i Sverige, vad gäller den saken, anser jag, men vad röstade resten på? Röstade någon på MIljöpartiet som inte ens vågar svara på några enkla frågor om ekologisk hållbarhet? Varför då?

Och kanske kan Azolla-eventet lugna något, så här i kylan? Politikerna i USA och Ryssland tycks ha sina små planer på att plocka upp Azolla filiculoides-oljan ur Arktis och låta oss männniskor fortsätta föröka oss i massvis för att förbruka även den oljan i en fortsatt accellererande takt, för att kunna skjuta ”Peak oil” på framtiden, allt medan vi fortsätter att tränga undan andra arter.

Azolla-eventet hände i mitten av Eocene-epoken omkring 49 miljoner år sedan, då flytande mossbräknar (azolla) sjönk ned på havsbottnen och blev en del av sedimentet.

Det har spekulerats i att den resulterande sänkningen av koldioxiden, som mossbräknarna orsakade, kan ha hjälpt till att förvandla planeten från ett formidabelt växthusläge, varmt nog för sköldpaddor och palmer vid nord- och sydpolen, till en planet med två djupfrusna poler, som planeten har varit sedan dess. En omvänd utveckling verkar helt tydligt vara planen från de allra flesta politiker. De gör ju inte direkt som de 87, men vill istället öka sin inkomst, vilken förmodligen ska gå till konsumtion och investeringar i diverse dumheter.

På tal om ”riktigt trevligt” förresten. Tycker inte ni att Wijkman, Rockström och Väder-Per, verkar vara riktigt trevliga, även om de klimathotar oss alla? Tror ni på människor för att de är trevliga eller för att de hotar?

Är hot och trevligt utseende en bra anledning att tro på någon, eller ska människor ha relevant kompetens och hållbara evidens för vad de tror också, evidens som inte enkelt kan torpederas, evidens som inte predikas som ”sanningens” sekterism och att den ”kättare” som inte tror är en ”förnekare”?

Jag välkomnar härmed alla de som skrivit under på Expressens debattsida, medelst några pingningar. Välkomna till en fri och öppen diskussion, enligt kommentarsreglerna, eller varför inte skicka tillbaka en ping, med era egna tankar på er egen blogg?

Debattörerna i Expressen är förmodligen följande individer på nätet:
(Har försökt länka till ställen som går att läsa utan spionerande skripts, eller egna domäner, p.g.a. Stallmans rekommendation)

Emma Sundh, grundare av Klimatklubben

Maria Soxbo, Husligheter och grundare av Klimatklubben

Johanna Nilsson, Slowfashion och grundare av Klimatklubben

Clara Lidström, Underbara Clara

Eva Röse

Isabelle McAllister

Sandra Beijer

Elsa Billgren

Malin Wollin

Nina Rung

Gustav Johansson, Jävligt gott

Emma Elwin, Make it last

Lisa Corneliusson, Make it last

Stefan Nilsson, Trendstefan

Emily Slotte, Emsloo

Flora Wiström

Anna Kubel

Jasmina Bylund

Sofia Vusir Jansson, Mokkasin

Nathalie Myrberg, Babes in Boyland

Mimmi Staaf

Therese Zätterqvist

Towe Rønne, Towerp

Petra Gardefjord, Minimockspetra

Lotta Lundberg, Drömma

Malin Poppy Darcy Mörner, Poppyloveyou

Sofia Wood

Hanna Wendelbo

Linda Hörnfeldt, Lalinda

Mari Strenghielm, Strenghielm

Sania Claus Demina

Nina Campioni

Helena Lyth

Monica Karlstein, Hemmafixbloggen

Elin Häggberg, Teknifik

Therese Krupa Syllner, Hormoner & Hemorrojder

Vanja Wikström

Elin Wallin, Studioelwa

Lina Östling

Erika Kvarnlöf, Hemmahoskikan

Anna María Larsson, Dnilva

Annie Månsson, Vegokäk

Annica Ullbors, Alittlebitgreener

Ellinor Sirén, Ekotipset

Ida Karltorp, Avfallsfri

Liselotte Lundström, Fair living

Denice Fallsdalen, Plånbokssmart

Lizette Svensson, Dearlizette

Sandra Callermo, Sandras matkrypin

Tina Mejri, Grönt varje dag

Linnea Edmark, Lanclin

Sara Glavin

Mats Goldberg

Malin Sigefjord, Lite längre

Annelie Andersson, Blomster & Bakverk

Rania Rönntoft, Northbound Journeys

Anna Grundberg

Emma Johansson, Whatdecoratesmyday

Jennie Himmerman, Ekoliv

Tess Waltenburg

Catarina Skoglund, Annacate

Anna Ileby

Madeleine Petersson, Bonjourvintage

Therese Wikman, Plåthuset

Linda Hansson, Volang

Agnes Cecilia Gällhagen, Cashew Kitchen

Elin Kero, Nevnarien

Anna Rydne, Annas kemtvätt

Maud Enerman, Retrash by Maud

Monika af Ekenstam, Det hållbara livet

Martin Wendelbo-Hansson

Carin H Brander

Annika Andebark, Andebark

Maria Börgeson, Bli klimatsmart

Karin Schaefer, Pysselbolaget

Malin Mighetto, Mrs Mighetto

Anna Sylvan, Mrs Mighetto

Charlotta Lingwall, Think Organic

Marie Wigunsjö

Sara Hagström, Creadomi

Anneli Holm, Bulletjournal på svenska

Johanna Stål, Staljohanna (En WordPress-blogg)

Emilia Arvidsson, En Emilia

Amanda Borneke, Hållbarprofil

Linda Lii Lundberg, Medveten inredning (En WordPress-blogg)

Angelica Lagergren

Maja Impola, Majawarodell

Kritik – Missbruk av vetenskapen – SwebbTV – Havsforskare Nils Axel Mörner om havsnivå och klimat

Docent Nils-Axel Mörner, ledare för institutionen för paleogeofysik och geodynamik vid Stockholms universitet har utfört studier i 60 länder, författat åtskilliga böcker och skrivit 671 vetenskapliga arbeten och konstaterar att klimatalarmismens propaganda drivs av personer som saknar kompetens på området.

SwebbTV:s blogg saknar i skrivande stund inslaget, och använder inte Internet Archive ännu, men inslaget går att se genom att köra Googles okända spionerande Youtube-skripts på datorn, eller ladda ned som MP4 om du håller på din integritet. Inlägget heter: ”Lördagsintervju 40 – Havsforskare Nils Axel Mörner om klimatet – hur är det egentligen?”

Mörner kritiserar SMHI:s blogg som han tycker är förfärlig. Mörner menar att påståendena om stigande havsnivåer är felaktiga. Vid ekvatorn sker det ingen havsnivåhöjning, men en sänkning och att det beror på att vattnet omfördelar sig på jordklotet, beroende på hur snabbt jorden roterar. Mörner tror på en temperatursänkning på en grad fram till omkring 2030-2050.

Jag gissar att man då ev. kan få se en höjning av vattenytan i tropikerna, medan vi samtidigt får en sänkning av vattenytan vid polerna.

Mörner tror att Olof Palme delvis kan ha varit ansvarig för klimatuppvärmnings-alarmismen. Syftet var möjligtvis att Sverige lättare skulle kunna motivera en minskning av sitt beroende av olja och kunna satsa på kärnkraften, trots att den var osäker.

Idag har det s.k. ”Miljöpartiet” statsat på trettio år till med kärnkraft, med samma verklighetsförnekande motivering, trots att kärnkraften är allt annat än ekologiskt hållbar och inte ens kan bära sina egna försäkringskostnader någonstans i världen. Jodtabletter utgör det skydd som finns intill de svenska kärnkraftverken.

Mörner är orolig vad gäller totalitära tendenser som kommer till uttryck i klimatdiskussionen och att statsvetare borde intressera sig för hur detta påverkar världssamfundet.

Själv tror jag att det är bäst att de börjar med att försöka förstå olika former av osanningar som de ovetenskapliga lögnerna sprids med.

 

 

Jenny Tedjeza – Psykopat eller kotrollerad genom känslor av psykopater?

Idag finner jag något ytterst intressant, nämligen delvis korrekta slutsatser kring tillväxt, av Jenny Tedjeza på Proletären, vilket är ett framsteg. Visserligen var klimatalamismen väldigt stor i Proletären idag, vilket också är intressant.

Vetenskapen har nämligen helt evidenta varningar om att vi plötsligt kan ha istid igen, vilket faktiskt är väldigt farligt för oss. Nu blev jag klimatalamist, minsann, men med något bättre evidens än Proletären, vill jag ändå tillägga.

Proletären däremot använder ex. ganska proffsigt klimat-barnarbetare, som väcker sympati, såsom tiggande barn kan ha kriminella order att väcka sympati, men helt utan att öppet och kritiskt analysera källor, dementier, argument eller data vad gäller den verkliga diskursen mellan skeptiker och troende om klimat, faktiskt helt enligt den psykopatika manipulationstaktiken, ämnad att övertyga människor, istället för att få dem att tänka, undersöka, diskutera och analysera.

Barnen som används proffsigt, i den icke-granskande tyckar-rapporteringen, för att till synes bidra till klimat-masspsykosen, har helt tydligt indoktrinerats av fulmedier, eller om de själva är barn-psykopater, lyckats dra uppmärksamheten till sig:

vi resonerar lite kring hur det kan vara möjligt att inte ens veta om problemet. Om man varken läser tidningar eller kollar aktivt på nyheter, utan bara kollar på Facebook, Instagram och liknande, så är det nog så att man kan vara riktigt, riktigt oinformerad.”
/Elsa-Lena Åström http://proletaren.se/artikel/elisa-strejkar-klimatet-de-vuxna-maste-lyssna-pa-oss

Man kan också vara desinformerad av medier givetvis, vilket Soldathandboken och Olof Palme gjort oss uppmärksamma på.

Journalisten och flickan resonerar med känslor och använder tidningar och nyheter som sina faktaunderlag, men helt utan att fundera kring ägarförhållandena eller ev. bakomliggande agenda.

Så presenterar Proletären även en slumpmässig afrikan med en get på en torr savann, vilket också talar till känslorna, men givetvis utan att fråga sig ex. om antalet getter och kulturen av tolvbarnsfamiljer kanske medverkar till ökenlandskapet på något vis?

kofi_annan_80x80
”Tanken att befolkningstillväxt garanterar ett bättre liv – ekonomiskt eller på annat sätt – är en myt att bara de som säljer blöjor, barnvagnar och liknande har någon rätt att tro.”
/Kofi Annan

“The idea that population growth guarantees a better life — financially or otherwise — is a myth that only those who sell nappies, prams and the like have any right to believe.”
/Kofi Annan

Fler citat om population

Att proletären, som vänstertidning och kritiker av monopolkapitalismen, ännu inte behandlat den mörklagda källan till klimatalarmismen är något märkligt, men jag antar att Proletären är en del av mörkningen, kanske genom en korrumperad infiltratör/ledare som manipulerar redaktionens känslor? Nåväl. Det får Proletärens journalister självt meditera på, diskutera och avgöra. Nu till det förträffliga!

Bild på Jenny Tedjeza
”Många som engagerar sig i klimatfrågor konstaterar att ständig tillväxt är en omöjlighet. Men väldigt få påpekar att ständig tillväxt är en av grundförutsättningarna för vårt nuvarande samhällssystem.”
/ Jenny Tedjeza

De som konstaterar att ständig tillväxt är en omöjlighet, är inte många kända svenska partier, religiösa eller ekonomer … än. Det gör däremot Vetenskapliga partiet, och andra intelligenta människor, samt organisationen Population Matters plus 15’000 vetenskapsmän, samt arkeologen Jared Diamond, samt jordbruksforskaren Dr. Julian Cribb

Det finns även hövdingar på ön Tikopa som förstått, samt även Birger Schlaug som precis fått ett nytt parti i Julklapp, samt ev. 7 st som röstde på Vetenskapliga partiet genom Valsamverkanspartiet, samt nu även Jenny Tedjeza  och det är alltid en bra början för alla kommunister som kan börja räkna på allt möjligt tillväxande och nedväxande.

Men det blir något motsägelsefullt när hon skriver att  ”ständig tillväxt är en av grundförutsättningarna för vårt nuvarande samhällssystem”, eftersom NEDVÄXT till balans snarare är en garanti för att vilketsomhelst samhällssystem kommer öka sina chanser för överlevnad om det hushållar med resusrser i ett tillstånd av knapphet, vilket f.ö. är själva ursprungsdefinitionen av det grekiska ordet ”ekonomi”.

Bild på Jenny Tedjeza
”Så alla ni politiker och proffstyckare som solar er i glansen från Greta Thunberg: Är ni beredda att bli antikapitalister? Eller handlar ert stöd om att få likes på sociala medier och bygga ert eget varumärke?”
/ Jenny Tedjeza

Frågan om man är beredd att bli anti-kommunist för att Aralsjön förstördes under  kommunismens system är naturligtvis lika ologisk. Det ena måste INTE ha med det andra att göra. Argumentationsfelet kallas för Confounding. Det kan alltså finnas en annan faktor som ingår i båda systemen eller är helt fristående. Personligen misstänker jag att det beror på det Albert Bartlett säger:

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

Som fudament till denna oförmåga ligger nog den kortsiktiga girigheten som i sin tur beror på ologisk rädsla, vilket jag tror kan avhjälpas medelst meditation. I barnens fall kan det även bero på att de inte undervisats om exponentialfunktionen ordentligt.

Hos religiösa tycks agumentet bero på att Gud löser biffen, för att de vill och tror att han kan det, trots att verkligheten pekar på att det finns ett problem med en allsmäktig Gud och ondskans existens.

Oavsett om flickorna, som utnyttjas likt tiggare åt klimatalarmismen, kan förstå  matematiken om tillväxt eller varför vi behöver NEDVÄXT, så kan de nog ändå förstå olika former av osanning, som Proletärens journalister antingen inte har förstått än, eller använder för att desinformera med, OM de är psykopater.

Det lär visa sig. Psykopater är väl medvetna om att föra sig rätt, vara trevliga och att ge ett gott intryck. Det ingår i störningen. Uppförandet, som det är här, kan vara teatraliskt och tillgjort, psykopaten kan uttrycka uppfattningar om sin egen förträfflighet, simulera känslor som anses passande, allt i syfte att manipulera för att uppnå bestämda personliga målsättningar.

Flickorna och kvinnorna ska ändå ha stöd idag för ingen kan rå för att man har haft fel eller ens är psykopat. Det är en förutsättning i sanningsökande att ha fel och leta fel i sin egen argumentation om man ska kunna få mer rätt. Man kan även undersöka saker på djupet öppet och skeptiskt INNAN man har åsikter, alltså inte flyktigt låta sig vilseledas av olika former av osanning i medier, heller inte själv förmedla dem innan man granskat dem.