Klimat – Petteri Taalas – Finländaren och generalsekreteraren för FN:s WMO blir hatad av sekteristiska klimatalarmister?

Sekteristiska klimatalarmister känner sig nu angripna av en f.d. helig galjonsfigur för det skadskjutna klimatalarmist-skeppet, nämligen Petteri Taalas från FN:s världsmeteorologiska organisation. Anders Persson har tittat närmare på saken:

”Man får numera vara väldigt försiktig när man yttrar sig om klimatet. Tycker man inte “som man ska” riskerar man att bli uthängd på Expressens löpsedel eller på annat sätt lyftas fram för allmänt belackande. Nyligen blev jag uthängd på Global Politics där kommentatorer ställde mina ord emot vad WMO (FN:s världsmeteorologiska organisation) och i synnerhet vad dess generalsekreterare, finländaren dr Petteri Taalas ansåg.”, skriver Anders Persson på https://www.lindelof.nu/wmo-petteri-taalas-och-klimatfragan/

Vad har då Taalas sagt , enligt Anders Persson? Inget särskilt anmärkningsvärt alls, om man jämför vad extrema klimatförnekare och extrema klimatalarmister har sagt hittills.

Bild på Petteri Taalas
”Det har varit en massa snack hit och dit. Man bör noga fråga sig vad som är förnuftiga åtgärder i Finland.”
/ Petteri Taalas

Jag är enig med Taalas. Lösningen kan enbart vara nationell och förmodligen enbart demokratisk, eftersom de flesta diktaturer styrs av ytliga psykopater som inte bryr sig om miljön eller framtidens generationer, snarare vill att deras ägande och deras kontroll skall vara global och icke-demokratisk, enligt forskaren Jakob Nordangård, här via den nationalkapitalistiska propagandamedian SwebbTV, där han sannolikt inte mörkas, eftersom hans forskningsresultat gillas av nationalkapitalisterna, vilka medelst denna, i fullt utblommad konfirmeringsbias, tror att fortsatt absurd tillväxt-ekonomism är jordgubbstårta, samt att kritikerna gör sig skyldiga till kontrollordet ”malthusianism”, trots att Malthus hade rätt i att varna.

Bild på Petteri Taalas
”Vi står inte inför världens slut, världen blir bara gråare. På en del av planeten blir levnadsförhållandena svårare, men människor har levt under svåra förhållanden förut”, säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Vi vet INTE om det kommer bli varmare eller kallare i framtiden, eller när världen tar slut, bara att världen har varit varmare och sannolikt kommer bli kallare, samt har tagit slut förut, samt att vi hotas av det ständigt, på olika vis. Det tycks evident. Således är det helt ovetenskapligt av Taalas att påstå att världen INTE kommer ta slut.

Mitt förslag är att efter ett utträde ur EU satsa på ekologisk hållbarhet, sol- och vind-driven omvänd osmos för vatten, samt nedväxt och beredskap, samt asteroidforskning inriktad på olika former av prevention, eftersom det har funnits stora asteroidnedslag i planetens historia.

Bild på Petteri Taalas
”Den finska medieatmosfären har spätt på detta. Det senaste som sägs är att man inte ska få föda barn. Till exempel är jag bekymrad över unga mödrar som redan har att tampas med många bördor. Denna oro ökar på det lass de bär.”
/ Petteri Taalas

Barnavel som ökar populationen är inte ekologiskt hållbart i längden. Det förstår en normalintelligent tolvåring efter en hamster-video på 1 minut. Matematiken bakom är inte heller svår i sig, men oförmågan att förstå den är ändå stor.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

Om man genom olika folkomröstningar, i olika stater, fastställer vilken standard som önskas av folk, samt genom biologer fastställer vilken mänsklig population man kan ha med denna standard, så kan man räkna ut hur många barn varje kvinna bör föda i genomsnitt och anpassa politiken därefter

Taalas fru som har valt att föda fem barn har förmodligen förvärrat situationen, i den aspekten, men hennes barn behöver inte göra samma misstag, men kan tvärtom bli en del av lösningen.

Bild på Petteri Taalas
”Kampen mot klimatförändringar kan ske med gott humör. De stora sakerna görs på statsnivå. Om du börjar leva som en schemamunk, kommer det inte att rädda världen”
/ Petteri Taalas

100% enig. Att bli munk eller nunna är heller inte nödvändigt för familjeplanering i en modern tid. Den ekologiska hållbarheten är hotad och de fossila bränslena används upp i en accelererande takt.

Länder, där överbefolkning och imperialistiska krig har lett till kaos, vilket i sin tur har lett till förflyttning av dessa människor, som levde i ett energisnålt klimat, till ett arktiskt klimat med högre utsläpp, är ingen lösning. Vi är på väg år fel håll.

Politikeradeln gör fel och folket röstar inte rätt. Enskilda individer, som lever likt schemamunkar, kan INTE lösa problemet, medan andra tillåts skaffa 12-barnsfamiljer.

Bild på Petteri Taalas
”Klimatproblemet löses med privata investeringar, inte bara med offentliga pengar. Jag tror på win-win-metoder. På att det ska vara ekonomiskt lönsamt att investera i klimatvänliga lösningar. Så att konsumenten kan gynnas ekonomiskt, och även genom hälsosam mat och motion.”
/ Petteri Taalas

I en frihandel drabbas varje nation, som satsar på dyrare energi, av den kortsiktiga ekonomismens mål i en konkurrensutsatt situation. Fenomenet kallas för ”race to the bottom”.

För att skapa den ekologiskt hållbara situationen som sänker CO2, som en ren bieffekt, bör alla stater i världen bli mer lokalt och nationellt självständiga. Då kan privata och offentliga investeringar leda till win-win, istället för win-lose. Kärnvapenkrig, som är lose-lose, är f.ö. ett evident hot. Varför demonstrerar ingen för ekologisk hållbarhet eller mot kärnvapen idag? Jag tror att jag vet orsaken.

Bild på Petteri Taalas
”I Finland, liksom i världen, är nyckeln till att lösa problemet att ge upp fossil energi, att sluta använda olja, kol, naturgas och torv. Det är den centrala saken”.
/ Petteri Taalas

Enig. Ett accelererande uttag av allt mer fossil energi leder till en accelererande utarmning av tillgängliga resurser, enligt exponentialfunktionens logik.

Bild på Petteri Taalas
”Unga människor har intresse av att fatta positiva beslut. Du kan se det på dina egna barn. När de hos oss är i tur att laga maten, äter vi vanligtvis vegetarisk mat.”
/ Petteri Taalas

Visst är ofta ungdomar ofta hederligare och intelligentare än vuxna, men inte ens påtvingad veganism kan stoppa exponentialfunktionens effekt, men sannolikt enbart fördröja den effektn något.

Bild på Petteri Taalas
”De sakkunniga attackeras med kravet att vi borde vara mycket mer radikala. Man hotar med världens undergång, man kräver extrema handlingar.”
/ Petteri Taalas

Anders Persson skriver att:

”Mycket mer radikala klimatåtgärder än i dag krävs till exempel av Extinction Rebellion eller Elokapina Climate Movement, som kräver nollutsläpp redan 2025 och ‘sanningsenlig’ klimatinformation från regeringar. IPCC-rapporterna används som något slags helig bok. Och de läses på samma sätt.” https://www.lindelof.nu/wmo-petteri-taalas-och-klimatfragan/

Att de vill ha sanningen är intressant. Det tyder på intelligens. De vet att de inte får sanningen och de vill ha den. Jag tycker mig sitta allt mer på sanningen, samtidigt som jag blir allt mer osäker på vad jag egentligen vet, snarare allt mer säker på att jag ingenting vet.

Bild på Petteri Taalas
“Man söker sådana avsnitt i rapporterna som stödjer de egna extrema tankarna. I det finns drag av religiös extremism,” säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Konfirmeringsbias är ett fullt normalt tankefel i alla gruppolariserade grupperingar och ofta nödvändigt om man skall vara en del av en politiskt-sekteristiskt tänkande grupp och inte bli utfryst. Detta gäller även högerpopulister som motsätter sig alla slags utsläppsminskningar och klimatpolitik, eftersom ekonomismens sekterism är tillväxt. Inte för inte sade Mark Twain följande:

Bild på Mark Twain.
”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
/ Mark Twain (I reviderad utgåva, kapitel 78, sid. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
/ Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

 

Bild på Petteri Taalas
”Vi behöver ett slags klimatets Korpilampi. Man skulle på ett sakligt sätt placera forskare, politiker, företag och dem som förespråkar biologisk mångfald vid samma bord. Där skulle sedan övervägas vad som i ett finländskt perspektiv är förnuftigt.”
/ Petteri Taalas

Enig. Även i Sverige behöver vi ha ett sådant samtal, men kommer det bli förnuftigt? Där är jag mer tveksam. Vill mutade kortsiktiga psykopater vara förnuftiga? Varför skulle förnuft vara politikeradelns högsta prioritet när falsk känsloargumentation, för att framstå som godheten, tycks ha högsta prioritet? Vetenskapliga partiet kommer sannolikt inte vara inbjudet för att kunna påtala vilka argument som är lögn.

Bild på Petteri Taalas
”I demokratiska länder och säkert också i Kina är detta en känslig sak. Förbudspolitik drabbar lätt beslutsfattarna i nästa val. Man behöver fråga hur man får med sig folket” … ”Det behövs absolut åtgärder, men det finns skäl att noga överväga vad som är förnuftigt för Finland. Här behövs samspel mellan olika samhällsaktörer.”
/ Petteri Taalas

Jag tror att folket kan samverka genom att minska populationen, med olika rationella och medmänskliga åtgärder, men knappast genom att man stjäl deras välfärd samtidigt. Någon gång slår folket bakut, även om eliten tenderar att försämra successivt för att undvika revolutioner.

Bild på Petteri Taalas
”Också gentemot våra egna experter behöver man förhålla sig med viss försiktighet. Vi är ibland våra egna promototers.[sic] Detta gäller också i skogs- och livsmedelsfrågor.”
/ Petteri Taalas

Beundransvärd poäng. Kanske det som allra mest får sekterister att gå i taket, tror jag, eftersom detta tvingar dem till skepticism mot egna auktoriteter och övertygelser, vilket sekterister hatar. De vill ha tillit till sina sektledare, inte med öppenhet och skepticism titta på data och diagram. De förstår dem inte och kan inte dra slutsatser från dem, eller vill inte.

Bild på Petteri Taalas
”Globalt löses problemet med investeringar i icke-fossila lösningar för kraftproduktion, transporter och byggnader. Förändringar gällande markanvändningen och livsmedelsekonomin kan ge ytterligare effekt. Den offentliga sektorn bör skapa ramverket, men resurserna kommer i huvudsak från annat håll.”
/ Petteri Taalas

Enig till ca 33%. Minskad population, vilket leder till minskad konsumtion utan standardförsämringar för folket, behövs som lösning i en demokrati, vilket jag ser som 67% av lösningen.

Dagens EU:s odemokratiska och oetiska race mot bottnen, samt den fortsatta globaliseringens konsekvenser för miljö och demokrati, kan heller inte vara en del av lösningen såsom EU är konstruerat.

Mellan sekteristiska stater är lösningen sedan länge konventionellt krig och 72 jungfrur i himmelriket. Båda lösningarna är givetvis möjliga på olika platser, med olika upplysningsnivå.

Ansvaret för att lösa populationsproblemet kan inte heller ligga enbart på individerna, men på beslutsfattarna, bidragsnivåerna och lagarna i dessa samhällen, som måste anpassas till varje lands kultur och miljö, där varje land med fördel försöker skapa en enhetlig kultur, i vilka populationen balanseras med lokal miljö.

På så vis kräver inte kampen för ekologisk hållbarhet (vilken har bieffekten sänkta utsläpp) någon sänkt levnadsstandard.

Bild på Petteri Taalas
”Lösningarna finns inom ekonomin och teknikområdet. Det var budskapet i IPCC-rapporten i oktober. Att leva med de negativa effekterna kommer enligt bedömningar att bli 20 gånger dyrare än kostnaden för de investeringar som krävs för att lösa problemet, säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Malthus tid kom lösningarna, som sköt problemet på framtiden, ur teknikområdet. På Tikopia kom lösningarna ur konsumtionsförändringar och migration bort från ön. På Påskön kom inte någon lösning, men katastrof.

Är GMO eller omvänd osmos en hållbar långsiktig lösning? Nej. Är jakten på 0,01% CO2 en lösning. Jag tvivlar.  Dessa lösningar skjuter katastrofpunkten på framtiden, men adresserar inte en av huvudfaktorerna. Population.

Bild på Petteri Taalas
“Detta är vad som har hänt i EU och utsläppen har minskat stadigt.”
/ Petteri Taalas

Om Kina, Ryssland och USA skiter blankt i utsläppen och vi frihandlar med dem, samt vi samtidigt ska ha höga energikostnader, så kommer EU förlora racet mot bottnen. Detta kommer heller inte sänka utsläppen, men förflytta dem till Kina, Ryssland och USA, samt öka transporterna som också ökar fossilanvändning och utsläpp. I Sverige, som har haft befolkningsökning, har inte utsläppen minskat, trots satsningar på sänkt CO2.

Bild på Petteri Taalas
”Med kärnkraft kan den grundläggande energin produceras. Med den kan till exempel fossil energi i Kina och Indien ersättas”, säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Finlands utsläpp av CO2 är en femtedel lägre än 1990, enligt Anders Persson, och samtidigt har Peter Eriksson i Miljöpartiet fått ett potentiellt Tjernobyl i Finland, i närheten av sin egen hembygd i Sverige. Det är en ekologiskt ohållbar kraft, som inte ens är lönsam längre, trots att den inte ens betalar sina egna försäkringskostnader.

Fantasier om småskaliga kärnkraftverk är olämpliga på flera olika plan, inte minst vad gäller totalförsvar och beredskap, men även ekonomi.

Bild på Petteri Taalas
”Om vi tittar på världens tillstånd, och bortser från klimatförändringarna och befolkningstillväxten, lever vi mänsklighetens bästa tid enligt många måttstockar: den ekonomiska situationen, hälsoläget och även kvinnans ställning är bättre än någonsin. Den här helhetsbilden förmedlas inte till människor.”
/ Petteri Taalas

Varför ska vi bortse från befolkningstillväxten, när det är en stor utmaning och en av huvudfaktorerna för den ekologiska ohållbarheten, samt bästa skyddet mot utrotade djurarter.

Positivitet är bra, men boken Factfulness, av den framlidne svenske professorn Hans Rosling, visar att även skepticism och falsifiering av alltför positiva tolkningar av statistik har sin plats inom vetenskapen.

Bild på Petteri Taalas
“Det står inte rätt till i fråga om de globala klimatförändringarna och befolkningstillväxten, men också de är saker som kan lösas.”
/ Petteri Taalas

Vi måste börja med att söka sanningen och att meditera.

Klimatpolitiken utses till årets värsta slöseri av Slöseriombudsmannen på Skattebetalarnas Förening

Vetenskapliga partiet frågar sig om det är sant, vad som kan vara orsaken och hur vi kan hjälpa Regeringen och Sverige att lyckas. Vetenskapliga partiet tror att nedkylning kan vara ett större hot än uppvärmning, så det kan verka konstigt att vi vill hjälpa Regeringen.

Vi hjälper JÖK-regeringen eftersom lägre CO2-utsläpp är en bieffekt av ekologisk hållbarhet, vilket är ett viktigt fokus för Vetenskapliga partiet.

”Regeringen har mer än fördubblat anslagen till klimatpolitiken, men trots det minskar inte utsläppen längre. Under 2018 ökade utsläppen till och med. Därför har klimatpolitiken utsetts till årets värsta slöseri”
/ Johan Gustafsson, Slöseriombudsman på Skattebetalarnas Förening.

När jag läser vidare så tycks kritiken vara befogad. Eftersom en majoritet av svenskar tycks tro att CO2 är farligt, så är frågan för alla dessa skräckslagna skattebetalare givetvis hur vi får ner CO2 mest för skattepengarna.

När man tittar närmare på saken så finns det ett fåtal företag som står för en stor del av klimatutsläppen i Sverige. De har givetvis ingen anledning att släppa ut mer än vad de måste.

Utsläppen beror rimligen, till en mycket stor del, på efterfrågan, men även på miljöskatter. Inom EU så är inte nödvändigtvis miljöskatter effektiva, om de inte sker överallt i EU samtidigt, för annars flyttar företagen ut. (s.k. Race to the bottom) Detta gäller även på global nivå om EU inte upprätthåller tullar utåt som skyddar företag som utsätts för EU:s miljöskatter internt.

Så låt oss ta en titt på hur vi alla kan hjälpa Regeringen med deras CO2-utsläpp direkt genom att helt enkelt efterfråga mindre av det som produceras! Det är ju faktiskt vad mediamoguler, politikeradel och folk vill, så även Vetenskapliga partiet.

Statistik från Naturvårdsverket visar vilka företag i Sverige som släpper ut mest CO2 från fossila bränslen. Luleå kraftvärmeverk, Lulekraft, som ägs av SSAB och Luleå Energi förbränner exempelvis fossil gas som används till värme och el-energi. Gasen kommer från SSAB:s stålverk intill och är en restprodukt vid stålframställning, där man använder sig av stenkol.

Industrivärden (med skiftande ägare) och den finska staten, som äger SSAB, satsar på en ny teknik för att ersätta stenkol i tillverkningsprocessen med vätgas enligt Naturskyddsföreningens medlemstidning: Sveriges Natur – Vätgas kan lösa stålindustrins klimatutsläpp (Varning! Sidan kräver att du kör okända ofria skripts för att kunna läsa. Via Wayback-machine gick det bättre att läsa)

Vätgasen måste förmodligen produceras med el-kraft från antingen Tjernobyl-riskabel kärnkraft, eller miljövänligare pellets-, sol-, vind-, eller vatten-kraft, som anses vara CO2-neutral, men sådan vätgasteknik ligger tydligen många år fram i tiden och någon märkbar minskning av CO2-utsläppen från stålindustrin lär enligt tidningen inte synas de närmaste tio åren.

Cementa i Slite som ägs av tyska HeidelbergCement AG släpper ut massvis med CO2 från fossila källor vid cementtillverkning eftersom kalciumkarbonat värms upp och frigör koldioxid.

Mohammed Hussein Al-Amoudi, som äger Preem i Lysekil och i Göteborg, släpper ut massvis med CO2, när olja raffineras till bensin. Ungefär 2/3 av produktionen exporteras därefter.

Så hur kan vi som konsumenter hjälpa till att minska mängden stål som smälts, minska mängden tillverkad betong och minska bensinförbrukningen?

En stor stålklump som går på bensin är onekligen bilen. Om du måste ha bil så överväg att köpa en lätt liten bil med så lite stål som möjligt! Köp dessutom en bil som du tror kommer hålla länge! Då behöver inte stålet smältas om.

Har man en stor lyxbåt, kan man byta till en mindre, eller byta till en segelbåt och lägga pengarna man sparat på ex. världsfred.

Lättare glasfiber- eller kolfiberbilar kanske är en bra väg framåt även för bilindustrin? PodRide är i min mening en mycket intressant uppfinning för svenska förhållanden, skapad av en svensk medborgare dessutom.

Man kan ibland även sälja bilen och inte köpa en ny! Man kan istället köpa en begagnad cykel eller reparera en cykel som är trasig! Att röra på sig är dessutom viktigt för hälsan.

På vintern är det ibland lite drygt att cykla på en vanlig cykel, men det finns dubbade däck, skidglasögon och regnponcho som gör det hela till en riktigt trevlig upplevelse, jämfört med att skotta snö eller att skrapa rutor.

Hjälm är ett måste, kanske även armerade färgglada textiljackor och byxor, som har bra möjligheter för ventilation.

Regeringen skulle även kunna minska antalet människor som åker runt i stålklumpar eller äger stålklumpar, men utan att blockera för gamla eller sjuka som måste ha bil eller sjuktransport!

Med färre och mindre hus och färre och mindre lägenheter använder vi dessutom mindre betong. Hur blir vi färre människor? Tja, man kan bekämpa sekterism med utbildning, ratificering av barnkonventionen och minska motivationen att skaffa många barn genom att ta bort flerbarnstillägget, eller höja bidrag för de som bara skaffar ett eller två barn, eller sänka bidraget per barn för de som skaffar fler barn.

Så skulle man även kunna subventionera ekologiskt byggande med halm och lerputs, s.k. halmhus, eller bygga mer i trä istället för betong.

Man kan även sätta en gräns i barnavel som gör att föräldrar som avlar fram barn,  över ett visst antal, spärras in på mentalsjukhus, eller tvingas till sterilisering. Så skulle man givetvis även kunna stoppa både de miljöförstörande krigen och massmigrationen och istället satsa på världsfred och att hjälpa folk lokalt till hållbar populationsnivå och till ekologisk hållbarhet. Utvandring över Medelhavet till varmare länder där mindre energi förbrukas per capita?

Man skulle kunna hjälpa folket med bilpooler, genom vilka storleken på bilvalet kan anpassas efter det direkta behovet för dagen och där miljövänligast blir billigast!

Man skulle kunna bygga bättre cykelvägar utan hinder och ge folket billig eller gratis kollektivtrafik! Låt cyklar få åka med gratis dessutom!

Man skulle kunna göra det ännu lättare och mer ekonomiskt att vara bilfri, även kunna plocka bort onödig gatsten som skapar obehagliga vibrationer. Detta är bra särskilt för skateboards och rullskridskor, som är miljövänliga transportmedel med mycket liten mängd stål, ingen bensin och relativt små CO2-utsläpp.

Bild på liggande Buddha-staty

Man skulle även kunna meditera mer. Då släpper man ut väldigt lite CO2. Då kan man dessutom bli upplyst. Kanske vore bra för politiker?

Jenny Piper – Önskar sig sansad klimatdebatt nästa år – Kan få blåfruset arsle

Martin i tomtemössa med spiral-tofs och stjärn-glitter

En tomte som är medveten om att denne inte VET så mycket.

Klimatfrågan är full med tomtar som inte har den blekaste aning om vad de babblar om, men det är naturligtvis svårt att inse det för varje tomte. Bara föreställ dig hur svårt det skulle vara om du själv hade tomtar på loftet och var riktigt djävla korkad! Det skulle kunna vara Dunning-Kruger-effekten som ställer till det.

För att man ska förstå att man är en liten tomte som inte vet så mycket, eller har tomtar på loftet, måste man alltså vara relativt intelligent. Man träffar givetvis på de extremt korkade tomtarna i diverse klimatdemonstrationer och även på Internet i formen av diverse internettroll. När man frågar dem om klimat så får de oftast en glasartad blick och ett osäkert flin. Makabert.

Till skillnad från dessa klimatdemonstranter med tomtar på loftet, internettroll och fulmedias demagogiska troll så tycker jag att Jenny Piper är mycket intelligent, som inser att hon inte har undersökt vetenskapliga data eller argument tillräckligt.

Bild på Jenny Piper”Jag framförde inga vetenskapliga argument, utan uttryckte mina förhoppningar om att klimatalarmismen kommer minska och att vi nästa år kanske kan få en mer sansad debatt där även de forskare och experter som har en annan vetenskaplig teori om klimathotet får komma till tals. ” /Jenny Piper Källa: Antingen är du med oss eller emot oss – vad väljer du?

Piper ser det galna med sekterismens totalitära tänkande. Jag vill t.o.m. påstå att denna totalitära retorik bör låsas in på mentalsjukhus, eftersom den inte är nyttig för demokratin. Jag är själv maskiningenjör med mycket goda resultat vad gäller att tolka data och diagram på högskoleprovet och hade ofta rätt på de svåra uppgifterna i skolan som bara fåtalet klarade, även om IQ:t förmodligen har sjunkit något med åren. Jag är kanske ännu mer logisk och ännu mer medveten om sanningen än tidigare, men jag är alls inte lika snabb på huvudräkning längre och kanske lite slarvigare än förr? Jag finner ex. jämt en massa stavfel.

Min slutsats är f.n. att:

1. Vi kan INTE förutsäga klimatet, lika lite som vi kan förutsäga supervulkanutbrott eller när vi kommer träffas av en större asteroid eller när en galen president kommer trycka på atombombs-knappen, vilket kan leda till katastrofala klimat-event. Det finns dessutom fler parametrar som vi inte har en aning om, ex. hur solen, magnetfältet eller strålningen från rymden kommer bete sig i framtiden. Att dessa olika parametrar existerar är jag INTE osäker på. Det VET jag.

Så. Vilka klimatalarmister vill satsarymdforskning, beredskap och världsfred, gå Ut ur EU, skapa ekologisk hållbarhet (som sänker CO2) och minskar transporterna? – Inga partier vill det i Riksdagen, märkligt nog, förutom just ”klimatalarmisterna” i Vetenskapliga partiet förstås.

Diagram som visar istidernas intervaller2. Jo. Du läste rätt. Vetenskapliga partiet är faktiskt klimatalarmister, eftersom det enligt diagrammen framstår som att en nära förestående nedkylning är det största hotet mot mänskligheten klimatmässigt. Efter toppar på 10’000 år brukar det nämligen bli kallare, ca 3-6 grader Celsius ser det ut som.

Å se på tusan, vi har befunnit oss på en sådan topp nu i ca 10’000 år ser det ut som, men visst skulle något helt annat kunna ske? – Visst är vi öppna för det, även om det tycks ytterst osannolikt enligt diagrammen.

Men vad kanske viktigare är, så är frågan: – Vilket politiskt parti vill att vi bunkrar rikligt med förnödenheter? Något parti i Riksdagen ? – Nej. Enbart Vetenskapliga partiet. Är det vi som är dumma i huvudet eller är det 8-partiet som är inkompetenta tomtar? Avgör själva!

Diagram på jordens temperatur Eocene Holocene och nutid3. Jag har ingen aning om vilken temperatur som är ideal för oss djur och människor, men att skita i kilometerdjup snö tycks inte vara så lockande för mig. Hur är det för dig? Är det ens lockande för en Pizzlybjörn med kilometerdjup snö? Att, draget rakt ur arslet, påstå att uppvärmning är dåligt är naturligtvis bisarrt. Vad är bra med nedisning för livet egentligen?

Uppvärmning kan lika väl visa sig vara mycket bättre än nedkylning, helt oavsett vad den beror på, eller hur? Men låt oss för skoj skull ta en titt på vad vetenskapen säger om ”Eocene-epoken” då den är den absolut varmaste som jag funnit!

Temperaturen under Eocene tycks ha legat på mellan ca 6-14 grader Celsius varmare än idag. Under denna tidsperiod fanns det mycket lite till ingen is på jorden, samt en mindre skillnad i temperatur mellan ekvatorn och polerna.

I slutet av epoken fick jorden två istäckta poler, s.k. ”ice house climate” som vi har idag. Bra eller anus? När jag tittar närmare på floran under Eocene så ser det, i min uppfattningsvärld, betydligt mer gemytligt ut än ett skithus ovanpå kilometervis med glaciär, vilket faktiskt är situationen i botten av diagrammet.

Bild på glaciär över hela Norden

Föreställ dig ditt skithus ovanpå denna glaciär!

4. Särskilt för oss i Norden så är det ytterst uppenbart att klimatförändringar kan vara ytterst olämpliga, så vida man inte tycker att ett skithus mitt ute på en enorm glaciär är myspys? Vid supervulkanutbrott och kärnvapenkrig kan vi dessutom få flera år utan somrar i Norden.

Den som inte fattar att vi svenska medborgare bör satsa på nationell självständighet, ekologisk hållbarhet som på Kuba och ett mycket gott totalförsvar som lagrar stora mängder förnödenheter, är i min mening inkompetent.

Vi har ju dessutom så ”öppna hjärtan” och ”medkänsla” i Sverige, påstås det, och överskottet, när det övergår tio års förnödenheter kan naturligtvis användas för att hjälpa andra folk och länder lokalt att komma till rätta med katastrofer. Lagren måste vi ändå successivt byta ut, naturligtvis. Och vad är väl bättre för oss alla än att vara schyssta mot andra folk när de behöver förnödenheter? Då kan vi kanske få hjälp tillbaka i framtiden och bygga goda relationer samtidigt?

Det är väl kanske enbart när katastroferna enbart beror på korkad sekteristisk massmigration och mass-avel som vi INTE bör hjälpa förstås, då jag INTE anser att det är humant att hjälpa sådana sekter, eftersom katastrofen då blir ännu värre efter fåtalet generationer, enligt exponentialfunktionens logik, och de intelligenta barnen i kullarna då kommer undra vilka helvetes idioter som är ansvariga för att de kommit till världen i ett artfattigt ökenlandskap utan framtidsutsikter.

Bild på babian med baksmälla

Är vetenskapsmän likt korkade babianer med en baksmälla så stor att de inte kan ta sitt djävla ansvar?

5. Ekologisk hållbarhet är bra för varje land i världen. Den måste dessutom uppstå nationellt/lokalt. Ekologisk hållbarhet kan INTE fungera ihop med sekterismen eller ekonomismens blinda dyrkan av global tillväxt.

Av en ren händelse så sjunker dessutom CO2-halten om vi börjar leva ekologiskt hållbart, men det tycks ÄNDÅ INTE intressera sekteristiska klimatalarmister, märkligt nog. Det finner jag ytterst bisarrt. Märkligt. Konstigt.

Min slutsats är att klimatalarmism-sekten till stor del utgörs av blint sekteristiskt lagda som tror att Gud kan skapa manna som regnar från himlen, eller liknande. Även motstående klimatförnekar-läger tycks vara drabbade av sådan idioti och tror, ofta på fullt allvar, att evig tillväxt är fullt möjlig, trots att forskare och matematiker varnar oss för det och, likt Vetenskapliga partiet samt Thunberg, förespråkar stopp på den absurda tillväxten. Gör 8-partiet det? -Nej. De vill ha mer tillväxt. …och var är människorna som har hjärna nog att förstå det här? Har de somnat in fullständigt i dumburkens värld, eller vad är det frågan om? Var är ni, gott folk?

Slutsats

Barn i pulka på gräs

Sansad debatt?

De självsäkra storvulna klimatförnekarna och klimatalarmisternas skyttegravar och pulka-nivå är i allmänhet inte anti-poder. De är tvillingar. Tjafset är helt sekteristiskt och meningslöst, saknar relevanta analyser, håller sig inte till sanningen, källhänvisar inte, samt tar bort fokuset från betydligt viktigare frågor för vår demokrati, för oss själva och för naturen.

Vad vi behöver är vetenskapligt medvetna politiker i Riksdagen! Vi behöver ett vetenskapligt ledarskap som kan fokusera på viktigare saker, ex. att bekämpa det som Birger Schlaug varnade för, nämligen ökande klyftor som leder till konflikter och utanförskap, våld, egoism, främlingskap och rasism. Vi behöver bygga beredskap, världsfred, nedrustning, ekologisk hållbarhet, samt skapa ett mer jämlikt samhälle och införa sekularism.

Önskar du dig, likt Jenny Piper, en sansad intelligent debatt nästa år, så stöd, deltag och rösta för det! Ditt eget och dina egna barns blåfrusna arsle kan hänga på det!

Per Olsson i den sexistiska käringvänstern angriper den styrande ”sexistiska gubbhögerns” och SVT:s attacker på Greta Thunberg

Personligen tror jag INTE att klimatstrejkernas genomslag gynnar vänstern alls, men vänsterkäring Olsson rör i vart fall på sig, till skillnad från herr Fingal Olsson. Jag fortsätter inte med konstgreppet eftersom Olsson endast behöver veta hur det sura äpplet smakar en gång. Sexism och åldersdiskriminerande uttalanden från Olsson leder naturligtvis inte till att någon lyssnar på verkliga sakargument, eller ens på hans känsloargument. Det finns förresten inga ”kärringar” eller ”gubbar”, enbart kära herrar och kära damer, naturligtvis.

Namnet ”Erika Bjerström”, antyder dessutom att Bjerström som analyserade talet i SVT, till käre herr Olssons stora förtret, sannolikt alltså är ”käringhöger”, alltså INTE en höger-herre.

Unga fröken Thunberg (oavsett politisk färg) ljuger inte. Hon ser, helt sonika, att något inte stämmer med elitens påståenden. Hon drar ner brallorna på höger-eliten. Klimatpolitiken, som eliten unisont alarmerar om, den politiken existerar inte i realiteten. Politikeradeln påstår att vi behöver vidta åtgärder mot den, samt vill ta ut höga skatter för den, medan de sänker sina egna skatter (ex. värnskatten) och höjer sina egna arvoden(!!!), samt fortsätter att strössla slantar på EU-korruptionen i Bryssel.

Politikeradeln vurmar för EU och globalism i tillväxt-kör, ihop med sekterister och ekonomister, så att transporterna av allsköns skit, krig, terror, sekterism och migranter ökar. Folket gör heller ingenting positivt för Thunberg eller naturen i realiteten. De bänkar sig framför dumburkarna, med chips och går sedan och röstar på de idioter som presenteras/bespottas, eller så kastar de bort rösterna på icke-valsamverkande partier som ex. RS, eller avlar horder med barn.

Eller så förflyttar politikeradeln horder av migranter (icke-barn och icke-flyktingar) till arktiskt klimat, gärna reaktionära sekterister, får dem att skaffa massvis med barn medelst flerbarnstillägg och visar dem reklam för masskonsumtion i TV, vilket ÖKAR CO2-utsläppen!!! Folket stödjer det i val efter val, likaså. ”Grön tillväxt” kallas det tydligen, men det har naturligtvis INTE med ekologisk hållbarhet att göra alls. Tvärtom. Det är t.o.m. definitionen av folkförräderi enligt brottsbalken mot alla folk i världen dessutom. Förmildrande är naturligtvis att folket röstar för folkförräderiet, utom ev. på Kuba.

Den hårda vikingatjejen från Sverige har rätt:


”Det finns hopp. Men det kommer inte från regeringar eller företag. Det kommer från folket.”

Visst skulle man kunna kalla det för ”vänsterpopulism”, om folket skulle förstå att ENBART folk som Thunberg, samt Vetenskapliga partiet, är beredda att lösa NEDVÄXT-uppgiften trovärdigt, samt kommer sänka CO2. Vetenskapliga partiet är ju faktiskt rödare än vänsterpartiet, samt för ökade inslag av direktdemokrati, vilket eliten nedsättande brukar kalla för ”socialism” och ”populism”. Varför är då eliten emot demokrati?

meg_greenfield_80x80
”Alla är för demokrati i princip. Det är bara i praktiken som saken orsakar kraftiga protester.”
/ Meg Greenfield

”Everybody’s for democracy in principle. It’s only in practice that the thing gives rise to stiff objections.”
/ Meg Greenfield

Till skillnad från eliten är folket populister, i alla fall då de röstar i stora antal på saker som de själva gynnas av, men eliten missgynnas av. Det är den verkliga definitionen av populism, men populister är inte nödvändigtvis socialister, även om det vore i deras eget intresse. Folket röstar ex. idag till 99% på 8 st EU-vurmande monopolkapitalistiska partier för mer tillväxt, varav 5 är för massmigration av barnavlande kulturer till arktiskt klimat. De tre andra är konservativa eller ”kristna” partier för svenskars massavel och precis lika okristligt absurd ekonomisk tillväxt, men förmodligen helt utan sharia-lagar som tycks vara snäppet mer tillväxtskapande.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

De 8 partierna är således  högervridna och smutsiga, i min mening, så även de 99% som röstar på dem, så även människor i RS som INTE är för en vänster-valsamverkan som ger RS mandat och därför istället, i realiteten, kastar bort sina kära vänster-medlemmars röster varje val och därigenom ser till att korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare blir invalda istället.

Bild på George Orwell
”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
/ George Orwell Källa: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
/ George Orwell Source: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Associationsskulden som SVT utsätter Thunberg för:

”Hennes budskap idag applåderas av Kina”.

…var kanske inte tänkt som klander genom association? Kanske var det ”honour by association”? Det kan ju faktiskt vara så att reportern gillar att kineserna faktiskt har börjat applådera henne, när hon läser lusen av Västs elit och talar om att hoppet ligger hos folket?

Kanske tänker både reportern och kineserna, som befinner sig i en nedväxande situation populationsmässigt samt säljer billiga solceller, att Thunberg är på rätt spår, när hon avslöjar elitens lögner i Väst? Eller är kineser i allmänhet helt enkelt mentalt friska vuxna som applåderar den unga Thunberg?

Dessutom kan det vara så att vi faktiskt har att göra med en riktig ”vänsterkäring” på SVT som vill göra reklam för Kina, medelst Thunberg? En honour ”by association” åt andra hållet?

Skulle Kinas ledare frukta att klimatkampen ska få större spridning? Varför då? Kineserna skulle förmodligen kunna bli elektrifierade i ett nafs och skulle nog gärna elektrifiera världen. De skulle nog dessutom göra något betydligt mer intelligent än svensk vänster, nämligen lyssna på folket och genomföra vad folket vill.

Skulle kineserna, likt bortkollrad svensk kär vänster, låta sig luras av Rockefellers, samt andra charlataner, om 0,01% av den genomskinliga gasen CO2:s farlighet, fastän beredskap är det mest logiska hur klimatet än blir? – Nej. Förmodligen inte, men kanske jag överskattar kineser?

Kanske vet våra kära kineserna något som vi inte vet? Kanske är det kolpartiklarna som färgar planeten svart, eller är kanske kondensstrimmorna som isolerar planeten på natten det verkliga problemet? Att temperaturen inte stiger på södra halvklotet är ju ex. en sådan där oförklarlig grej, eftersom CO2-halten är lika stor överallt. Kanske är kinesernas fantastiska höghastighetståg lösningen som gör att vi slipper både kolpartiklarna och kondensstrimmorna i framtiden?

Kommer kineserna tillåta att USA använder billigt kol till sina industrier, på en fri världsmarknad, om Kina inte tillåts göra det? Förmodligen inte. Kineserna är nog inte lika korkade som EU:s alla landsförrädare som ränner på  Bilderberggruppen med USA:s bankir-maffia för polkagrisar på skaft. Jag tror heller inte att kineserna vill andas in vare sig kolpartiklar eller radioaktivt damm, likt Japanerna eller vitryssarna. De är helt enkelt smartare än Trump och andra kärnkrafts-trutar, tror jag.

Kommunistpartiets Beijing News har dessutom rätt.Visst är det sant att Greta Thunberg bedriver ”politisk teater”. Hon är dessutom duktig på det. Retorik kallas det för. Varje ledare som håller tal använder denna ”politiska teater” för att trollbinda massorna. Olof Palme, min idol, var en stor mästare i retorik. Vilken lyssnare vill ha motsatsen? – Klart att man vill höra briljanta tal som ex. Thunbergs tal i FN!

Agendan bakom retorik kan vara kortsiktigt girig, såsom den överarvoderade elitens och säkert många nyrika kinesers retorik är idag, d.v.s. de de som har satt sig ovanpå våra kära folk. Retorik kan också vara långsiktig och altruistisk, såsom Thunbergs och Vetenskapliga partiets, fastän vi har olika syn på de vetenskapliga evidensen vad gäller just 0,01% CO2, samt olika stor rädsla.

P.g.a. meditation är Vetenskapliga partiets centralkommitté alls inte rädd. Meditationen förhindrar elitens skrämseltaktik, som består av storvulna repetitioner och kontrollord, blandade med flera andra olika former av lögn. Meditationen gör att man blir mer uppmärksam och förhindrar att man gräver ner sig i en av de sekteristiska skyttegravarna, där allt förstånd försvinner. Meditationen hjälper att upptäcka sanningen, d.v.s. att båda skyttegravarna ljuger.

Det är dessutom att kasta sten i glashus att kalla kinesernas medier för ”diktatur” när Västs medier och politikeradel faktiskt håller på som de gör dygnet runt:

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

Bild på Noam Chomsky
”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

Visst. Thunberg kan, medvetet eller omedvetet, vara en del av Väst-elitens försök att stoppa Kinas utveckling, även om jag INTE tror att Thunberg är med på detta. Ser man vilka geopolitiska och ekonomiska intressen som ligger bakom understödet av det politiska organet IPCC och Thunberg, via monopolistiska fulmedier, så är det väl alls ingen osannolik konspirationsteori att de utnyttjar henne i eget syfte?

Jo. Visst är det märkligt att SVT påstår att ”Thunberg står i Pekings sold”. Är det verkligen sant? Det är i min mening förtal och olagligt enligt brottsbalken, så vida inte evidens finns för påståendet, vilket skulle vara en mycket stor nyhet.

Högerfolkets spottande på en tonåring, som kämpar för vad hon tror på, med orden ”en ungjävel” eller ”det var ett löjligt val”, beror på ren inkompetens och på att de är känslomässigt störda.

Att en mycket intelligent och mentalt frisk tonåring, för sin ålder, har ett inre kall, samt kämpar för vad denne tror på, är utmärkt och skall givetvis berömmas! När Thunberg är 18 så är hon välkommen som kandidat på Vetenskapliga partiets lista. Hon har inte kunskapen att analysera klimatdata och vet om det. Det är mer än vad de flesta förstår. Hon har dessutom känsla och driv. Det är högintelligent.

Det har ingen betydelse om det politiska organet IPCC:s hypotes om klimatet håller i framtiden. Många tonåringar tror på IPCC nu. Det är inte konstigt. De läser ljugande fulmedier, precis som så många vuxna gör. Det är fulmedier som INTE har ett vetenskapligt angreppssätt. De är INTE öppna för andra hypoteser än den politiskt fastslagna av IPCC. De är INTE skeptiska till sina egna hypoteser. De källhänvisar INTE. De håller sig INTE till sanningen. Varför folket läser dem övergår mitt eget förstånd. Förklara gärna nedan om du själv läser dem!

Personligen tror jag INTE att klimatstrejkernas genomslag gynnar vänstern alls, såsom ex. demonstrationer för världsfred, ekologisk hållbarhet, Nej till Nato eller Ut ur EU skulle göra. Resultatet av sådana demonstrationer skulle kunna frigöra pengar till välfärden och stoppa frihandelsracet mot bottnen, samt slå hårt mot den krigförande bankmaffian, om det fick genomslag i politiken. En bieffekt vore sänkt CO2.

För att inte mobba ut s.k. ”sexistisk gubbhöger” ur demonstrationstågen, vilket vore ett stort tapp av äldre män med gott om tid, ofta med en typiskt svensk skojfrisk fri kultur, ofta generösa modiga män med bra pensioner, som alls inte rår för radikalfeminismen eller den olagligt förtalande metoo-hysterin, samt generellt sett INTE kräver tafsnings-armband för att hålla tassarna borta från kära flickor och kära kvinnor, utom ev. vid organisk personlighetsstörning, så kan man nöja sig med att konstatera att olika länders ledare, oavsett kön, från Thatcher till Trump, arbetar åt sig själva, samt för en viss andel av den kortsiktiga ekonomistiska plutokratin i sina egna länder.

Vår käre Olsson i RS-vänstern skulle f.ö. kunna skärpa sig en aning, tillsammans med den redaktör som släpper igenom alstren, anser jag. Dessutom så skulle RS, så här år 2019, faktiskt kunna ha ett kommentarsfält och inte låta sig manipuleras via monopolkapitalets shadowbannade skript-skadade odemokratiska plattformar!

”Demokrati är en anordning som säkerställer att vi inte skall regeras bättre än vi förtjänar.”
/ George Bernard Shaw

”Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve.”
/ George Bernard Shaw

Arvid Gustafsson – De som kritiserar klimatalarmismen ”agerar nyttiga idioter”

Att både jag och krönikören Arvid Gustafsson, som är förbundsordförande i Revolutionär Kommunistisk Ungdom, är klimatalarmister är uppenbart. Vetenskapliga partiet är klimatalarmister, men inte p.g.a. CO2.

Det som karaktäriserar sekterism/gruppolarisering är att den inte tål vetenskaplig falsifiering eller ifrågasättande av de hypoteser som sekten/gruppen betraktar som sanning. RKU är uppenbarligen drabbat av gruppolarisering. Det är lätt att bli drabbad om man betraktar de medier som bankmaffian och deras lakejer kontrollerar. Hela samhället är gravt gruppolariserat. Det är fulmedias fel.

I försvaret av gruppens ”sanningar” är vilka osanningar som helst välkomna som vapen, men aldrig det som karaktäriserar vetenskap, nämligen öppenhet och skepticism, vilket kan åstadkommas genom ex. hypotetisk-deduktiv metod, d.v.s. ett sätt att undersöka om konsekvenser stämmer överens med verkligheten, men det är inte det Gustafssons artikel går ut på.

Den första lögnen som Gustafsson använder är att alla som framför kritik mot klimatalarmisterna grupperas som ”De”. Ett välkänt trick av sektledare. Vi mot dem. Den imaginära ”fienden” utmålas som angripare av gruppens egna sekt-ikon, den unga flickan Greta Thunberg, vilket utmålas som klandervärt, underförstått eftersom hon är ett barn, men alla som är skeptiska till CO2-hypotesen är faktiskt INTE  klandervärda mot Thunberg.

Jag, som är skeptisk till CO2-hypotesen, efter egna undersökningar, berömmer Thunberg, även om jag inte lydigt underkastar mig allt hon säger, likt en sektmedlem.

Gustafsson använder ett argumentationsfel som kallas för att bygga en ”halmgubbe”, vilket är att skapa en karikatyr av motståndarens ståndpunkt, som det är lättare att angripa än den verkliga ståndpunkten hos skeptiker vilka kan ha undersökt CO2-hypotesen med den metoden, med olika logiska slutsatser.

Även om det är ett argumentationsfel som kallas för guilt by association, eller nazistargumentet, så har en jag enkel fråga till alla i RKU, eftersom er ledare faktisk har använt det argumentationsfelet; Om det nu vore så att Greta Thunberg ”upprör företagen och politikerna”, hur kommer det sig då att företagare som Rockefellers och Al Gore, samt alla politiker som besöker Bilderberggruppens mediemoguler och bankirer, är helt eniga med Thunberg och repeterar klimatalarmismen precis lika mycket som resten av klimatalarmisterna, men sedan inte gör någonting mot globalismen och tillväxten? Fundera en stund på saken!

Finner RKU inget rimligt svar så lyssna gärna en stund på en forskare som har undersökt bakgrunden till CO2-hypotesen och CO2-alarmismen! Analysen har utförts av den ekologiskt medvetne Jakob Nordangård, som är för ekologisk hållbarhet som skulle sänka CO2, precis som Vetenskapliga partiets NEDVÄXT-politik skulle göra, men vi tror faktiskt INTE på CO2-hypotesen, efter våra undersökningar.

Visst finns dålig kritik och ”nyttiga idioter”, även om det givetvis är svårt att veta om man är en idiot, eller vem man är nyttig för, men kritiken mot CO2-hypotesen är faktiskt INTE begränsad till att de troende ”deltar i en kult centrerad kring Greta Thunberg” eller ”att hon blir större än rörelsens mål” eller att de som ”deltar i klimatprotesterna är alarmister”, eller att de troende ”överdriver konsekvenserna”. Det är att puckla på en Halmgubbe.

Vi talar om människor med vetenskaplig bildning som falsifierar hypotesen om 0,01%-0,02% CO2, genom sin egen forskning eller genom att titta på diagram och dra rimliga slutsatser av dem. Bob M. Carter som har torpederat hypotesen, med sådana diagram, är inte ensam om att uttrycka skepsis, likväl är han en klimatalarmist. Han säger att vi inte kan veta hur klimatet blir och varnar för att en kall period kan inträffa när som helst. Havsforskare Nils-Axel Mörner falsifierar havsnivå-hypotesen.

Det allra märkligaste för mig är att de politiker som säger sig stå för sund miljö alls INTE står för ekologisk hållbarhet, vilket faktiskt har potential att sänka CO2. Politikeradeln vill heller INTE skapa god beredskap åt folket mot de hot som faktiskt är vetenskapligt evidenta, men väljs in ändå av exakt de som är oroliga och demonstrerar på stadens gator och torg. Hur förklarar man det?

Och hur förklarar man att globalister och EU-förespråkare (i 8-partiet), som ökar transporterna och populationen i den högkonsumerande delen av världen, väljs in av dessa demonstranter i val efter val?

Och hur förklarar man att valet av politiker, vars politik leder till fortsatt politik för att pumpa upp olja, bryta kol, bryta uran och hugga ner regnskog, är exakt de politiker som klimatalarmisterna själva väljer i val efter val? Hur är det möjligt?

Och hur förklara man att kommunister och andra mindre partier inte går med på valsamverkan för att ta sig över 4%-spärren?

Hur ska jag kunna släppa tangentbordet och ansluta mig till protesterna, om jag uppriktigt tror att de som protesterar inte har alla hästarna i båset, samt om jag tror att jag skulle vara en ”nyttig idiot” för helt fel krafter om jag gjorde det?

Greta Thunberg har rätt i att den eviga tillväxten är en saga och att vi måste hitta ett alternativ till vinstjakt och ständig exploatering av vår planet. Men varför röstar inte folket rätt? Nedväxt och valsamverkan måste ju vara en riktig röst då, eller hur?

Varför demonstrerar vi inte för världsfred, Swexit, ekologisk hållbarhet och beredskap istället och varför enas vi inte om en vänsterpolitik som 80-90% av folket kan stödja?

Vetenskap – Beröm till SVT som visar evident klimathot – Samalas eruption på Lombok år 1257 – Vilken djävla smäll!

Klimatupplysningen påstår att medierna sviker sin uppgift i klimatdebatten. Jag kan inte helt hålla med. SVT upplyste för någon vecka sedan om Samalas eruption år 1257. Det informeras jag om av en trogen medlem som förstått hur man röstar vetenskapligt länge.

Bild på Dynamit-Harry

Nä. Det är inte så kul med tre år utan somrar.

SVT har även upplyst om skalv på Lombok relativt nyligen noterar jag. De flesta svenskar som har varit på Lombok vet att en alkoholberusad Dynamit-Harry snart kan bli djävligt lycklig och säga ”Vilken djävla smäll!”, NÄR det smäller igen, även om tre år utan somrar i Sverige kanske skulle göra honom mindre lycklig?

Istället för att storvulet repetera den falsifierade CO2-hypotesen, i globalismens och EU:s namn, så visade faktiskt den förträffligt olydiga SVT-redaktionen nu alltså istället upp ett vetenskapligt evident klimathot, nämligen Samalas eruption år 1257 som alltså skedde på Lombok i Indonesien. Alltså vetenskaplighet och ”Publik Service” på riktigt!

Det är verkligen beundransvärt att SVT:s redaktion lyckades få evident vetenskap under radarn på dårarna i den propagandistiska politiska ledningen, som förmodligen vill propagera Rockefellers CO2-hysteri från det POLITISKA organet IPCC åt bankmaffian istället.

Bild på en förbannad Greta Thunberg med pekfingret mot makthavarnaGreta Thunberg, som nyligen skällde ut den korkade politikeradeln som inte är konsekvent, vill att vi ska ”lyssna på vetenskapen”. Nåväl. Vulkanutbrottet på Lombok skapade förmodligen 3 år utan somrar, om vi ska”lyssna på vetenskapen”, och kan ev. ha varit inledningen på den lilla istiden som varade fram till 1800-talet.

Vetenskapsmän har utrönt att det är så genom analys av iskärnor och trädens årsringar. Till skillnad från CO2masspsykosen, som bygger på grupptänk, så är supervulkan-teorin falsifierbar, men ingen vetenskapsman har, mig veterligen, falsifierat den, såsom CO2-hypotesen har blivit falsifierad.

Så ska vi ”lyssna på vetenskapen” eller på de 8 EU-vurmande ovetenskapliga partierna i Riksdagen som 99% av folket röstar på?

Bild på babian med baksmälla

Är det babianer med baksmälla som styr Sverige? – Varför röstar du på dem?

Jag har sagt det förut. Varför satsar vi inte allihop på en BEREDSKAP som kan föda 10 miljoner människor i flera år, i stil med den vi hade under Olof Palmes ledning, i stället för att kasta bort pengar på icke-ekologisk babian-lik EU-vurm och jakten på 0,01% CO2, en kontraproduktiv jakt som faktiskt undergräver vår beredskap i ett osunt beroende och ett absurt varuflöde? Den ekologiska hållbarheten sänker dessutom CO2 helt automatiskt.

Varför satsar ni politiker på era egna höga arvoden som gör samhället än mer ojämlikt? Vad ska ni med så mycket pengar till? Varför satsar ni på alltför dyra amerikanska patriot-missiler, som de nedrustande ryssarna skiter fullständigt i, eftersom de alls inte har några invasionsplaner av Sverige? De har all olja och gas de behöver ändå. Vi vet alla vilket land som olagligen invaderar mest i hela världen, där det finns olja att stjäla, och vilka som är deras lakejer, fastän de alls INTE måste vara det och varför strösslar ni pengar på denna genus-komedi egentligen? Hur kommer den kortsiktiga psykopatin ni stöder rädda er, helt oavsett kön, läggning eller inkomst, när det väl smäller en ny supervulkan någonstans på planeten?

Varför skuldsätter ni oss alla, jublar och applåderar den seniore rådgivaren på Bank of Amerika som försatte oss i sådan skuld? Varför vräker ni ut pengar på massinvandring av icke-flyktingar och icke-barn, när det är bättre att hjälpa lokalt, samt uppmuntrar en 30-årig gödning av extrem sekterism i Sverige, en sekt som skapar massavel och öken, samt krigsförbrytelser, slavhandel och tortyr mot andra länder, d.v.s. ren medeltid?

Frågorna går inte enbart till politikeradeln, men även till alla er som röstar på något av dessa 8 korrupta dåraktiga partier som styrs av korkad politikeradel för EU, eller på partier som inte valsamverkar mot 4%-spärren:

  1. Varför läser ni inte alternativa medier som INTE kontrolleras av den psykopatiska bankmaffians demagoger?
  2. Varför stöder och röstar ni inte på alternativa vetenskapliga partier, som kan och vill skydda er och era barn?
  3. Varför stöder ni inte särskilt ett parti som förstår logiken i att valsamverka mot 4%-spärren och INTE är infiltrerat av bankmaffians eller andra dumhuvudens kortsiktiga konfliktskapare?
  4. Och om inte Vetenskapliga partiet duger, varför startar ni inte nya partier som är bättre och förstår att man måste valsamverka med dem?

Och kan ni inte svara på dessa enkla frågor, anonymt eller öppet i kommentarsfältet, så besök genast psykolog eller psykiatriker och nå insikt om ert mentala tillstånd! (Uppmaningen är inte menad att vara nedsättande, men hjälpande. Det är faktiskt ert samhälle och era barns samhälle och framtid det handlar om.)


Jag har själv talat med både psykiatriker och psykologer, för att utröna om det är något fel på mig, eftersom ingen annan tycks fatta. De menar att jag är en av fåtalet fullt mentalt friska individer som de har träffat och att de flesta andra är drabbade massmedialt inducerad masspsykos. Det låter faktiskt rimligt.

Psykiatriker och psykologer uttrycker ofta uppgivenhet när de beskriver denna slutsats, en uppgivenhet som jag ser som en slags mental sjukdom, men jag är i ändå positivt lagd och jag ser hellre lösningen. Lösningen är att medvetet undvika bankmaffians ljugande massmedier och plattformar, eftersom vi helt evident inte är motståndskraftiga nog att kunna stå emot den enorma repetitionen av storvulna lögner, som har sitt ursprung hos dessa manipulerande psykopater. Inte konstigt. Vi är inte robotar. Vi är människor. Mängden information avgör tyvärr, inte dess sanningshalt, inte dess kvalitet.

Vad ska man läsa istället då? Hur vore det med att börja undersöka vad som är lögn och vad som är sanning och meditera i stillhet på det? Rensa upp i hjärnan? Dra om kablarna om tankemönstret så att det blir friskt och sant?

Kritik – Anders Romelsjö, som själv inte vill bli censurerad, censurerar igen

Denna kommentar fick inte komma med och inget meddelande skickade som varför:
Din kommentar inväntar moderering [2 nov]

Visst har jag tillräcklig kunskap att kunna värdera IPCC. Det behöver man inte vara klimatvetare för att göra.

1. Flera av utrotningseventen, som helt evident existerar, styr vi inte över. Alltså kan vi inte säga hur klimatet kommer bli. Det beror alltså på vad som händer med supervulkaner, asteroider, kärnvapenkrig, istider etc. Jag är tvärsäker på att vi inte har en aning, och jag tror att alla håller med som tittar på fakta i saken. Skulle ex. en istid påbörjas ligger vi risigt till. https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_extinction

2. I:et i IPCC betyder “Intergovernmental”. Tydligt alltså att det handlar om ett politiskt organ, vars uppgift är att fokusera på en enda fråga, d.v.s. människans påverkan på klimatet. Orsaken är uppenbar. Det finns en politisk agenda med detta fokus. Forskaren Jakob Nordangård har ännu inte blivit falsifierad i sin rapport om detta.

Varför inte fokusera på alla andra utrotningsevent som är vetenskapligt evidensbaserade?

1. Om människan INTE är orsaken och kommer på detta faktum så kan hon inte luras av bankmaffian. Politik handlar om att beskatta folket och höja politikeradelns arvoden och berika sina kriminella vänner på börserna, inte om att sänka CO2.

2. Bankirer ligger bakom fokuset med ena handen, trots att de med andra handen fortsätter skapa exakt det ekologiskt ohållbara problem som skapar ett högre CO2-utsläpp, vilket man numera ger tonåringar klimatångest med, via de fulmedier som samma bankirer kontrollerar.

3. Det finns inga pengar för globalist-bankirerna att hämta med nedväxt till ekologisk hållbarhet eller intelligent beredskap som leder till nationella och regionala och kommunala satsningar på långsiktig självförsörjning. Starka självständiga länder och folk undergräver istället deras makt. Det är därför de ger sig på de länder som vägrar underkasta sig, även om ex. Kuba har visat sig mer ekologiskt hållbart och mer CO2-neutralt än många andra länder. Varför krossa ett gott föredöme? Det handlar inte om att gynna goda föredömen för bankirmaffian.

Ekonomister, sekterister och politikeradel ur alla läger fortsätter, trots det motsägelsefulla, att förespråka massmigration av barnavlande sekterister till arktiskt högkonsumerande klimat, utan att integrera dem, vilket givetvis kommer öka CO2-utsläppen exponentiellt.

Orsaken är uppenbar. Man vill, tvärtemot vad man påstår, ha tillväxt och kunna överbelåna och beskatta befolkningen. Krigen fyller samma funktion. De överbelånar länder. Bankirerna lånar ofta ut till alla sidor i krig. De lever på konflikt.

Folket skall belånas genom falskmynteriet “federal-reserve banking” och därigenom göras liveget.

Genom sekterismen och sårbarheten under skulder så underkastar sig folket makthavarna, i alla fall tills exponentialfunktionen gör att resurserna tar slut och mänskligheten återigen skapar den artfattiga öken som de alltid har gjort, förutom på intelligenta platser som ex. ön Tikopia.

Bli intelligent! Tala sanning! Inget annat håller i framtiden.


Mer intressant om klimat:
https://newsvoice.se/2019/11/lars-bern-uthangd-expressen/