Kortfattat

Varmt välkommen!

Vi vill skapa en bättre värld för framtidens barn, för dig, dina vänner och din familj, med vetenskapligt underlag. Det finns evidens för att vetenskapen behöver ledas rätt idag, likväl ser vi mycket positivt på vetenskaplig metod, även om systemet som vetenskapen befinner sig i bör förändras och bli ett stöd för fri och oberoende forskning som söker sanningen.

P.g.a. att vi behöver 4% av rösterna i Riksdagsval, samt hela 5% i EU-val, för att få mandat, så medverkar vi i en bred regnbågskoalition tillsammans med andra partier som insett att hållbara argument för valsamverkan överväger. Att rösta på oss är därför lite annorlunda.

1. Varför ett parti som baserar sig på vetenskaplighet?

Vi vill hjälpa alla, även medier och politiker att bli mer motiverade att skilja på lögn och sanning och att vi alla kan se och förmedla verkligheten mer tydligt, så att vi tillsammans kan skapa en politik som löser våra problem långsiktigt effektivt. Vi tror att en mer sann politik kommer vara det bästa för oss alla, göra oss mest lyckliga, lokalt ekologiskt, nationellt för Sverige, för Europa och för hela Världen, för barnen och oss alla och för kommande generationer.

Vad vi behöver är ett långsiktigt ekonomiskt egenintresse av att hushålla med våra resurser på ett ekologiskt hållbart sätt, skapa en kontrollerad nedväxt till balans med naturen, samt använda förnuft och känsla tillsammans med stort mod, altruism, öppenhet och skepticism, samt använda vetenskaplig metod, trovärdiga källhänvisningar, fria journalister och medier, kontrollerade av många olika svenska lojala intressen, som gynnar oss alla i Sverige och även gynnar framtidens generationer i alla nationer i världen, och det är därför vi anser att Vetenskapliga partiet verkligen behövs idag.

2. Vad vill Vetenskapliga partiet?

Med framtidens generationers bästa som mål vill vi skapa politik på ett mer långsiktigt sätt. Vi vill se till att både folket och våra folkvalda har verkligt god förmåga att vara medkännande, långsiktiga, se logiska samband, förstå vetenskapliga rapporter, blir mer sanna, samt har positivitet och kreativitet att kunna skapa bättre lösningar, vilka sedan kan föras in på ett långsiktigt och emotionellt korrekt sätt i svensk politik och i världspolitiken.

Vetenskapliga partiet vill stå för det långsiktiga förnuftet och känslan i riksdagen, minska konflikterna mellan de politiska partierna och skapa långsiktigt positiva, kreativa, balanserade, enhetliga samtal och lösningar, som nästan alla kan känna sig nöjda med. Vi vill också öka antalet beslutande folkomröstningar, som måste föregås av kritiskt granskande journalistik och hövliga diskussioner.

3. När kan vi förvänta oss resultat?

Hur snabbt vi når resultat tillsammans hänger på hur snabbt vi ökar partiets röstandelar på valdagen. Det beror alltså på hur många vi alla pratar med och hur bra vi lyckas övertyga, och hur många av andra som kommer göra som oss och lyckas övertyga ännu fler. När vi når resultat beror alltså på flera faktorer samtidigt, ex. om andra partier kommer valsamverka, hur många som ställt upp, samt om partiett blir en snackis bland många, eller ej. Man kan även beskriva potentialen för partiet att nå resultat, med olika exponentiell funktion. Detta bevisar potentialen och vikten av varje individs insats och potentiellt inflytande på resultatet.

4. Var arbetar Vetenskapliga partiet?

Vi arbetar där vi finns, direkt, människor emellan på gator och torg eller närhelst tillfälle ges. Vi arbetar genom Internet, via alternativ media och genom enskilda bloggare, genom kommentarsfält och genom fria forum. Vi arbetar via GPL-presentationsverktyget WordPress.com, som rekommenderas av FSF.

5. Hur arbetar Vetenskapliga partiet?

Vi andas först och främst djupt och syresätter våra hjärnor i stillhet genom meditation/introspektion. Lugnet är bra för hjärnan och för kroppen. I stillhet kan man se samband tydligare och få nya kreativa idéer som kan hjälpa oss alla. Man kommer ofta i djup kontakt med sina känslor i sådan syresatt stillhet. Medkänslan och förståelsen ökar för de som man möter. Man kan se igenom sin egen naivitet. Vetenskapliga rapporter, egna undersökningar och hövlig diskussion är sedan basen för partiets politik. Vi försöker alla att göra något för partiet varje dag.

Läs gärna kortfattat om partiets politiska färger!

Läs gärna A-Ö ifall du vill leta upp en specifik fråga om vår politik!. Finns inte din fråga med, eller om du anser att vi inte har rätt, så upplys oss gärna om det! Vi lyssnar på dig.

Läs gärna mer om hur du röstar på partiet genom den regnbågsallians som vi ordnat tillsammans med andra som har samarbetsförmåga!

Annonser

6 reaktioner på ”Kortfattat

 1. Utan att ha någon större tilltro till de existerande Svenska partierna, respekterar jag ännu de personer som ännu kämpar för dem. Det gäller i alla avseenden både stora som små partier. I Riksdagen såväl som utanför. Jag har säkert genom livet röstat på alla partierna med avseende på aktuella ställningstaganden.

  Som samhällets politiska respons ser ut i dag, och hur världen utanför uppenbarligen har givits makt att styra oss, ser jag det inte längre meningsfullt med politiskt valda representanter. Politiker är livstidsbetalda lobbyister , i tjänst hos storbolag och betalda med skattemedel.

  För att komma ur detta, måste vi slopa vänster/höger retoriken, och etablera en plattform för folket mot corporatismen. Det är i dag mellan dessa två demokratin har klämts till döds. Det är inte i första hand politiker som ligger bakom värlskrigen, jakten på internationella resurser, den långsamma eller retarderande standarden, det är corporatismens vinstintressen som är pådrivande.

  Att bygga upp ett balanserande system mot detta, måste ske med de länders likassinnade som en gång med doktriner formulerat dagens elände. Det blev mer än jag avsett, förlåt Martin.

  • Jag är INTE livstidsbetald lobbyist i tjänst hos storbolag eller betald med skattemedel. Jag har arbetat ideellt sedan 2002 för mer demokrati åt folket. Jag har en personlighet som är principstyrd och svårkorrumperad. Min presentation: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/sakerhetsvakten/

   Alla partier utom V är dag extremt socialpolitiskt höger i Riksdagen även om SD är för fred och ut ur monopolkapitalismens EU-stöld, för att värna svenska företags nationella intressen. Men höger-vänster-diskussionen ska ALDRIG läggas ned! Den diskussionen är i 90% av folkets allra största intresse idag. Även Lars Bern tar upp den frågan. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/03/16/lars-bern-del-2-globalismens-konsekvenser-for-demokratin/

   Problemet är snarare att vänster/höger retoriken har förvrängts av SD till att klistras på massmigrationen, men det är ren lögn. Därför är SD inget trovärdigt parti i övriga frågor heller. Frågan är nämligen separat från den diskussionen och drivs på av 6 högerpartier och ett vänsterparti i riksdagen.

   Det är helt sant att monopolkapitalismen ( corporatismen) kväver demokratin i världen, men de som skapat problemet är naturligtvis inte byxat att lösa det.

   Demokratin måste komma underifrån genom nya partier som valsamverkar sig över 4% och ger folket hålbara argument att rösta på dem.

   https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/2018/10/20/hallbara-argument-for-och-emot-valsamverkan/

   • Martin, Du har så rätt i att förändringen måste komma underifrån. Men det finns ett underifrån även internationellt, men som jag ser det, finns ingen gemensam plattform att möta monopolkapitalismens utnyttjande av människor och främmande länders resurser.

    Svårt för mig, att sakligt driva min egen tankegång i debatt, då jag inte har svaret på hur det skall gå till.

    Utan att veta mycket om Tulsi Gabbard, låt mig använda Tulsi som exempel. I dagens USA står hon vid sidan av den politik som hon egentligen skall företräda. Kan vi i något avseende använda oss av ett medialt samarbete med henne?

    Vad jag ser, inbillar mig, gissar, är att Tulsi inte står så långt från att vilja ha tillbaka den demokrat som USA förlorat.

    Är tämligen säker på att många av de namn i USA, som har min beundran, kommer att ställa upp bakom Tulsi. Chomsky, Hedges och många till. En del av dem är medialt tystade i sina hemländer, och ser nog välvilligt på ett Skandinaviskt alternativ när det gäller rikspolitiken. Det finns ju även fler länder än USA som kan behöva ett samarbete.

    Martin, det om demokratins nutida plåga med lobby och patier i pereferin, är nog som jag uppfattar det mer svårhanterligt i rikspolitiken. I det övriga politiska livet, är det nästan alltid plats för den som har det bästa programmet för valkretsen.

    Trevligt att få skriva av sig, men som sagt jag ser inte slutet på mina egna tankar. Tack!

   • Se upp vilka ord du använder, Torsten och deras betydelser. De är inte alltid samma på engelska. De stavas heller inte likadant.

    Du har tur att jag har högt IQ, förstår engelska och dina ordval ändå, men långt ifrån alla gör det.

    Om jag har rätt i att förändringen måste komma underifrån, hur kommer du då underifrån i politiken Torsten? Genom vilket parti?

    Befrielsen underifrån internationellt, måste i varje land vara nationell, som ex. för FNL och ANC som befriade sig från imperialism och apartheid.

    Frihetsälskande demokratiälskande nationer och deras folk kan stödja varandra på olika vis, även om de är olika vad gäller kulturen.

    Den gemensamma plattformen, för att stoppa monopolkapitalismens utnyttjande av människor och länders resurser, är mer folklig demokrati, samt bojkott mot de länder som begår krigsförbrytelser.
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Krigsbrott
    …eller påtvingar nationer ofördelaktiga lån och handelsavtal. Vi ska hjälpa nationer till skuldavskrivning och ekologisk hållbarhet, anser jag.

    Så måste det gå till om man inte lydigt vill gå med på att förstöra miljön eller att hela världen ska bli förslavad. Och gör vi inte det så är vi snart på tur och kommer behöva hjälp av andra länder som visar oss solidaritet.. Solidaritet är logiskt på alla plan, utom de korkade, ex. social turism och ”mångkultur”.

    Jag gissar att Tulsi Gabbards mål är att företräda USA:s folk och det bör hon. Inte som den korrumperade delen av Demokraterna, nämligen att företräda det militärindustriella komplexet.

    Tulsi ska göra som hon själv finner bäst, men jag uppmärksammar henne gärna, eftersom jag delar flera av hennes visioner för världens alla olika nationer och folk.

    Jag tror som du att Tulsi gärna vill skapa riktig demokrati i USA … om de någonsin hade den?

    Jag tror också att många beundransvärda intellektuella kommer ställa upp bakom Tulsi Gabbard.

    Visst är de goda krafterna i USA fulmedialt mörkade, men jag gör ofta reklam för dem, samt för de medier som gör reklam för dem, för att kompensera för mörkningen från monopolkapitalistisk fulmedia.

    Men det finns finmedia på många olika WordPress-bloggar som är GPL och rekommenderade av FSF, där man dessutom kan bojkotta spionerande skripts genom NoScript.

    Vetenskapliga partiet är för ett Skandinaviskt alternativ när det gäller rikspolitiken. Initiativet heter Skandinavisk Enhetsstat. https://skandinaviskenhetsstat.wordpress.com/

    Jo. Det finns absolut fler länder än USA som kan behöva ett samarbete, men det måste bygga på demokrati och frivillighet!

    Visst är demokratins nutida plågor, som krigslobbying och våldsamma extremister i periferin, som de använder, konfliktskapande, men det är min övertygelse att detta kan minska i omfattning med mer deltagardemokrati, mer direktdemokratiska inslag, särskilt om pereferins partier tillåts att deltaga inom lagens ramar, så tror jag att sekterismen efter hand kommer ge vika.

    I min egna valkrets heter min plattform Växjöpartiet. https://vaxjopartiet.wordpress.com/
    Vad heter din?

   • Nog tror jag att Du vet vad jag menar med någon form av politiskt samarbete internationellt. Att inte ha lösningen på hur det skall ske, är en bit på vägen mot hur det skall ske.

    Såg i presentationen av Dig själv, att Du ser Dig som globetrotter, vilket talar för att Du uppskattar att vara på väg. För mej är målet viktigast, och att under resan genom livet inte glömma bort den

    nära historien. På väggen framför mig finns bilden på det torp min far är född i. I minnet finns hans beskrivning av bortauktionerandet av honom som 9-åring. För egen del född i Gamla stans armod för att senare hamna i ett bostadsområde med enrummare för fattiga familjer.

    Jag sov i hallen mitt emot hatthyllan tills jag som 17-åring tog värvning för att jag insåg att jag inte skulle klara mig själv. En mer omotiverad soldat var säkert svårt att finna.

    Att jag senare har tillbringat ungefär halva mitt pensionsgrundande liv i andra länder, är endast tillägg till det liv som jag bekommit. Det får nog bli min valplattform i samtalet med Dig.

    Att ingen vill penetrera frågan i debatterfora om tankarna jag försöker få fram avseende internationellt samarbete med likasinnade får jag respektera. Som snart 88 år osv.

   • Vi vänsternationella politiker, Tulsi Gabbard och jag, har gemensamma intressen och vi är först och främst patrioter som ska fokusera på våra egna länders långsiktiga väl.

    Vi har givetvis gemensamma win-win-intressen i detta, men också motstående intressen, ex. vad gäller hur handelsavtal utformas i framtiden. Därför kan inte samverkan ske hur som helst.

    Att uppleva olika kulturer och nationer är berikande och minskar fulmedias förmåga att påstå en massa skit om olika länder som är osanning, men det har inte med sakfrågan att göra.

    Socialdemokratin, fram till Olof Palmes död, minskade armodet i Sverige, men de senaste 30 åren har de sänkt 90% av folkets förmögenheter i Sverige, i maskopi med Miljöpartiet och övriga borgare som är EU-vurmare och globalist-vurmare.

    De svenska ”Socialdemokraterna” är inte nationella demokratiska socialister längre, men globalistiska, odemokratiska extremkapitalistiska kariärister som försöker återskapa den fattigdom som tidigare socialdemokrater förpassade till historiens soptipp.

    Personligen ser jag givetvis ett stort värde av internationellt samarbete med Tulsi, exmpelvis att det kan uppmärksammas av fulmedia. En slags gerillamarknadsföring som kanske kan hjälpa både Tulsis nationella demokratiska socialister och Vetenskapliga partiet?

    På så vis är det givetvis välkommet. Hon har låtit sig intervjuas i CNN, men kommer hon låta sig intervjuas av mig i Sverige i sommar, eller över Telegram-appen? Tveksamt. Och vem kommer uppmärksamma den intervjun? Sannolikt inte fulmedia, men visst skulle man kunna göra ett försök.

    Om du har kontakter så ta gärna upp frågan! Jag är givetvis öppen för Tulsis förslag.

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s