Kortfattat

Varmt välkommen! Du är viktig för oss.

Vi vill skapa en bättre värld för dig, dina vänner, din familj och för framtidens generationer med vetenskapligt underlag. P.g.a. den odemokratiska 4%-spärren, som skapats av de stora partierna, medverkar vi i en bred regnbågskoalition tillsammans med andra intelligenta partier. Att rösta på oss är därför lite annorlunda.

1. Varför ett parti som baserar sig på vetenskaplighet?

Det finns mycket som pekar på att politiker i andra partier INTE har den kompetens som krävs för uppgiften att leda landet väl, samt INTE tar del av vetenskapliga rapporter, samt inte är motiverade att se viktiga fakta, INTE vill veta vad som är uppenbar osanning, INTE är vuxna men naiva, INTE har förmågan att se samband, INTE kan analysera både öppet och kritiskt, och följaktligen INTE kan skapa en politik som löser våra problem långsiktigt effektivt och därför INTE kan göra det bästa för oss alla, för samhället och för kommande generationer. Politikerna verkar tyvärr oftast arbeta i kortsiktigt ekonomiskt egenintresse, vurma för kortsiktig tillväxt, samt blockera sitt förnuft och sina känslor med rädsla, girighet, sekterism, föråldrade ideologier eller en vilseledande massmedia ägd av utländska eller nationellt illojala intressen, och det är därför vi anser att Vetenskapliga partiet verkligen behövs idag.

2. Vad vill Vetenskapliga partiet?

Med framtidens generationers bästa som mål vill vi skapa politik på ett mer långsiktigt sätt. Vi vill se till att både folket och våra folkvalda har verkligt god förmåga att vara medkännande, långsiktiga, se logiska samband, förstå vetenskapliga rapporter, se igenom olika former av osanning, samt har positivitet och kreativitet att kunna skapa bättre lösningar, vilka sedan kan föras in på ett långsiktigt och emotionellt korrekt sätt i svensk politik. Vetenskapliga partiet vill stå för det långsiktiga förnuftet och känslan i riksdagen, minska konflikterna mellan de politiska partierna och skapa långsiktigt positiva, kreativa, balanserade, enhetliga samtal och lösningar som nästan alla kan känna sig nöjda med. Vi vill också öka antalet beslutande folkomröstningar, som måste föregås av kritiskt granskande journalistik och hövliga diskussioner.

3. När kan vi förvänta oss resultat?

Hur snabbt vi når resultat tillsammans hänger på hur snabbt vi ökar partiets röstandelar på valdagen.

4. Var arbetar Vetenskapliga partiet?

Vi arbetar där vi finns, direkt, människor emellan. Vi arbetar genom Internet, via alternativ media och genom enskilda bloggare, genom kommentarsfält och genom fria forum. Vi arbetar via GPL-presentationsverktyget WordPress.com som rekommenderas av FSF.

5. Hur arbetar Vetenskapliga partiet?

Vi andas först och främst djupt och syresätter våra hjärnor i stillhet genom meditation/introspektion. Lugnet är bra för hjärnan och för kroppen. I stillhet kan man se samband tydligare och få nya kreativa idéer som kan hjälpa oss alla. Man kommer ofta i djup kontakt med sina känslor i sådan syresatt stillhet. Vetenskapliga rapporter, egna undersökningar och hövlig diskussion är sedan basen för partiets politik. Vi ser alla till att göra något för partiet varje dag. Många bäckar små blir snart en stor å.

Läs gärna kortfattat om partiets politiska färger!

Läs gärna A-Ö ifall du vill leta upp en specifik fråga om vår politik!. Finns inte din fråga med, eller om du anser att vi inte har rätt, så upplys oss gärna om det! Vi lyssnar på dig.

Läs gärna mer om hur du röstar på partiet genom den regnbågsallians som vi ordnat tillsammans med andra som har samarbetsförmåga!

Annonser

Skaffa ett gratis Wordpress-konto och kommentera här!

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s