Uppvaknade & Världsfred – Månadens citat om dårhuset i USA från kinesisk konfucius-dyrkare

”Kina använder sig av Konfucianska principer. USA leker världshuligan. Har svårt att se likheter där. Vidare bygger Kinas militär doktrin på bland annat Sun Tzus berömda läror om krigskonst. Ett av dessa läror går så här: krigets högsta konst är att underkuva sin fiende utan att fajta. USAs militärdoktrin däremot är huliganens. Därför är USA […]

Sven Wolter är död i sviterna efter Covid-19

Jag lyssnade nyligen på Sven Wollter, samt intervjuade honom om kommunism och rasism, i samband med föreställningen Höj Rösten i Kristianstad. Anders Romelsjö hedrar honom på sin hemsida genom att länka till ett inlägg av honom på Kommunistiska partiets hemsida, som förklarar varför han är kommunist. Det tycker jag är ett utmärkt eftermäle. Nynningen som […]

Den berömde programmeraren Ola Bini från Sverige är fasthållen i Ecuador

Ola Bini har ett märkligt utreseförbud ur Ecuador, trots att evidens saknas för något brott, men kanske är den korrumperade delen av politikeradeln skrajsen för hans eventuella datalagringar? Innehåller de evidens om korruption eller pedofili? Kanske något annat som de vill dölja? Varför skulle de annars vara så skrajsna att de bryter mot sina egna […]

Kritik – Argumentationsfel – Rasmus Åkerblom på ”Klartänkt” om vetenskaplig metod, luriga tankefällor och argumentationsanalys

Det var nyligen som jag lockades att betrakta den argumentationsfels-fyllda fulmedian igen, vill jag lite skamligt erkänna, men jag blir nu återigen påmind om att jag nog är ganska så medveten om olika argumentationsfel. Jag avslöjade nämligen ganska nyligen argumentationsfelen ad populum och ad verecundiam hos Rasmus Åkerblom på ”Klartänkt” om vetenskaplig metod, luriga tankefällor […]

Medicin – Forskare uppmanar till satsningar på D-vitamin

Forskare uppmanar till satsningar på D-vitamin. Reaktivt i dagsläget, med så många onödigt dräpta, men när folk med mörk hud prompt skall bo i arktiskt klimat, för att Löfvens Sverige inte bygger murar, samt drar ned på beredskapen i maskopi med de andra marknadsliberalerna med sina öppna hjärtan, så förstår jag forskarnas uppmaning, men varför […]

Läkare i hela världen, samt hälso- och sjukvårdspersonal kräver slut på nedstängningar i öppet brev

Översättning av ”Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media.” [Öppet brev från läkare och vårdpersonal till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier.] I skrivande stund noterar översättaren att detta öppna brev som avser Belgien har undertecknats av 661 medicinska doktorer 2147 medicinskt utbildade hälsoproffs och […]