Webbkakor och integritet

Vetenskapliga partiet använder WordPress.com, som använder s.k. ”webbkakor” (även kallade ”Cookies”) i samarbete med sina utvalda partners. Webbkakorna syftar till att kunna rikta anpassad reklam till dig som beror på andra besök som du gör på Internet, eller ev. beror på de ord du använder i din gratis e-post som kan vara ansluten till samma partners och ev. även till andra elektroniska övervakningsenheter som du har i din närhet.

Reklamen finansierar öppen fri programvara från WordPress.com och WordPress.org, samt betalar löner till deras fantastiska medarbetare som ger oss alla detta utmärkta verktyg HELT GRATIS, så är du för den marknadsliberala totala övervakningen så belöna dem gärna och klicka gärna på reklamen om du är intresserad av något som visas där! Vetenskapliga partiet får inga pengar för detta.

WordPress och Vetenskapliga partiet har heller ingen kontroll över dessa data, eller vilken reklam som visas för just dig. Vi kan heller inte se vad som visas för just dig, även om dessa partners givetvis kan se dig, dina aktiviteter och dina data, så vida du inte är motiverad att vidta åtgärder mot detta. 

Om du loggar in genom ett eget gratis WordPress-konto, eller blockerar reklam på annat sätt, så exponeras du inte för denna reklam, även om analyserande Javaskript-kod fortfarande sannolikt är aktiva, så vida dessa inte spärras med ex. NoScript, eller så vida du inte besöker sidan via en Tor-browser helt anonymt. Vilka skripts som du vill ge tillåtelse kan du själv styra genom tillägget NoScript i Firefox om du vill det. Här är ett fotografi på de skripts som Martin Gustavsson i Vetenskapliga partiet har godkänt som betrodda:

Bild på betrodd Javaskript-kod i NoScript

Många andra webbsidor kräver att du använder dold ofri spionerande Javaskript för att du ens skall kunna läsa dem, eller för att ens kunna interagera med dem, eller kunna kommentera. Det gör inte Vetenskapliga partiet eller WordPress, eftersom det strider mot etiska principer om öppenhet och frihet, samt kan utgöra ett hot mot användarnas integritet och mot den anonymitet en fungerande demokrati kräver.

WordPress möjliggör alltså att kommentera anonymt, helt utan att logga in, vilket är etiskt mot användarna, en inställning som Vetenskapliga partiet har aktiverat i respekt för användarna och för demokratiska principer.

Läs gärna om Webbkakor på svenska Wikipedia i fall du vill veta mer!

Läs gärna mer om  ”The JavaScript Trap” [Javaskript-fällan] av Richard Stallman!

Vetenskapliga partiets medlemmar gör dessutom sitt bästa för att skydda dig och andra medverkande, genom att hjälpas åt att försöka följa brottsbalk 1962:700, följa lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor SFS 1998:112, följa lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk SFS 1960:729, följa EU:s dataskyddsförordning EU 2016/679 och diskrimineringslag 2008:567, samtidigt som vi försöker värna en så hög nivå av yttrandefrihet som vi kan genom kommentarsfältet.