Webbkakor & Integritet

Vetenskapliga partiet använder WordPress.com, som använder Javaskripts och s.k. ”webbkakor” (även kallade ”Cookies”) i samarbete med sina utvalda partners, bl.a. Google som kontrolleras av främmande makt och ligger utanför GDPR-området, men du behöver inte dela dina data med Google om du t.ex. använder en Tor-browser. Vetenskapliga partiet fungerar nämligen att läsa och kommentera med en Tor-browser, vilket sannolikt gör Vetenskapliga partiet till Sveriges bästa parti för både din integritet och din yttrandefrihet.

Vi rekommenderar även öppna fria operativsystem, öppen fri hårdvara och VPN för din ökade integritet och förmåga till anonymitet.

Javaskripten och webbkakorna syftar till att kunna rikta anpassad reklam till dig som beror på andra besök som du gör på Internet, eller beror ev. på de ord du använder i din gratis e-post som kan vara ansluten till samma partners och ev. även till andra elektroniska övervakningsenheter som du har valt att ha i din närhet som samlar in data om dig.

Bild med bokstäver som skapar WORDPRESSReklamen finansierar öppen fri programvara från WordPress.com och WordPress.org, samt betalar löner till deras fantastiska team som ger oss alla detta utmärkta öppna och fria verktyg HELT GRATIS, så är du för den marknadsliberala totala övervakningen så belöna dem gärna och klicka gärna på reklamen om du är intresserad av något som visas där eller köp deras tjänster! Vetenskapliga partiet får inga pengar för detta. Vill du visa tacksamhet till oss kan du klicka här.

WordPress och Vetenskapliga partiet har ingen kontroll över dessa data, eller vilken reklam som visas för just dig. Vi kan heller inte se vad som visas för just dig, även om dessa partners givetvis kan se dig, dina aktiviteter och dina data, så vida du inte är motiverad att vidta åtgärder mot detta. 

Om du loggar in genom ett eget gratis WordPress-konto, eller blockerar reklam på annat sätt, så exponeras du inte för denna reklam, även om analyserande Javaskript-kod fortfarande är aktiv, så vida dessa inte spärras med t.ex. NoScript, eller så vida du inte besöker sidan via en Tor-browser helt anonymt. Vilka Javaskripts som du vill ge tillåtelse kan du själv styra genom tillägget NoScript i Firefox om du vill det. Här är ett fotografi på de skripts som Martin Gustavsson i Vetenskapliga partiet har godkänt som betrodda, samt har spärrat:

Bild på betrodd Javaskript-kod i NoScript

Många andra webbsidor kräver att du använder dold ofri spionerande Javaskript för att du ens skall kunna läsa dem, eller för att ens kunna interagera med dem, eller för att kunna kommentera. Det gör inte Vetenskapliga partiet eller WordPress, eftersom det strider mot etiska principer om öppenhet och frihet, samt kan utgöra ett hot mot användarnas integritet och mot den anonymitet en fungerande demokrati kräver.

WordPress möjliggör alltså att kommentera anonymt, helt utan att logga in, vilket är moraliskt högstående gentemot användarna, en inställning i WordPress som Vetenskapliga partiet har aktiverat i respekt för användarna och för demokratiska principer.

Läs gärna om Webbkakor på svenska Wikipedia i fall du vill veta mer!

Läs gärna mer om  ”The JavaScript Trap” [Javaskript-fällan] av Richard Stallman!

Vetenskapliga partiets medlemmar gör dessutom sitt bästa för att skydda dig och andra medverkande, genom att hjälpas åt att försöka följa brottsbalk 1962:700, följa lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor SFS 1998:112, följa lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk SFS 1960:729, följa EU:s dataskyddsförordning EU 2016/679 och diskrimineringslag 2008:567, samtidigt som vi försöker värna en så hög nivå av yttrandefrihet som vi kan genom kommentarsfältet.

Hur som helst. Var INTE rädd för imperiet!

Darth Vader i rosa vit Hello Kitty dräkt

Vi vet mer om imperiet än vad vi vill veta.

Annons