Webbkakor och integritet

Vetenskapliga partiet använder s.k. ”webbkakor” (även kallade ”Cookies”) från WordPress.Com, samt från WordPress.Com’s utvalda partners. Webbkakorna syftar till att göra din egen upplevelse bättre och att kunna ge både dig och WordPress.Com’s utvalda partners bättre anpassad reklam, vilken i sin tur finansierar Vetenskapliga partiets hemsida.

Vetenskapliga partiet har ingen kontroll över vilken reklam som visas för just dig och vi kan heller inte se vad som visas för just dig. Den som loggar in genom ett eget gratis WordPress-konto eller blockerar reklam på annat sätt exponeras inte för denna reklam.

De flesta webbsidor använder sådana kakor. Du kan alltid ta bort gamla kakor i din webbläsares inställningar när som helst. Läs gärna om Webbkakor på svenska Wikipedia i fall du vill veta mer!

Vill du aldrig mer ha meddelanden om kakor från någon webbsida så finns ex. tillägget ”I don’t care about cookies” i Firefox.

Vetenskapliga partiet gör sitt bästa för att följa brottsbalk 1962:700, lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor SFS 1998:112, lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk SFS 1960:729, EU:s dataskyddsförordning EU 2016/679 och diskrimineringslag 2008:567, samtidigt som vi försöker värna en så hög nivå av yttrandefrihet som vi kan genom kommentarsfältet.