R. Andersson

R. Andersson är pensionerad ingenjör som är för fred genom neutralitet och alliansfrihet och därför är han en stor motståndare till både EU och NATO. Andersson är därför väldigt besviken på både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som han anser har vänt kappan efter vinden i de här frågorna.

Viktiga frågor för Andersson är pensionsfrågan, omsorgen, migrationen och vården.

Annons