Har svenska politiker, i strid med grundlagen och demokratiska principer, smyg-anslutit Sverige till Nato?

Anders Romelsjö beskriver mer i detalj vad, de för mig hittills okända, organisationerna kallas och sammanfattar:

”I verkligheten har Sverige och Finland redan gått med i NATO genom andra grupper och överenskommelser. Detta har de gjort på ett informellt sätt, genom att undvika folkomröstningar och relevanta parlamentariska procedurer i respektive länder.”

Varför har svenska politiker och partier undvikit folkomröstningar och parlamentariska procedurer? Kanske för att Svenska folket, med tanke på Nato:s senaste skamliga historik, skulle kunna tänkas vara emot följande?

”Förra året gick Sverige och Finland med i den brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF). Joint Expeditionary Force (Jef) har inget med nationellt försvar att göra. Alla övriga medlemmar i denna sammanslutning av nio länder är medlemmar i NATO. Det innebär att i en krissituation kommer deras väpnade styrkor att operera under NATO:s ledning, och därmed dras in i en konflikt de skulle kunnat undvika om de verkligen varit neutrala.”

Man kan således fråga sig om politikerna inte i realiteten bryter mot grundlagen om att all makt skall utgå från folket när de genomför en politik som INTE diskuterats inför folket innan valen, INTE tydligt redovisats inför folket, eller att folket INTE fått säga sitt om detta genom direktdemokratisk folkomröstning?

Nu är kanske inte beteendet straffbart enligt brottsbalken, förutom kanske vad gäller 22 kap. Om landsförräderi 7§? Trots att fientligheter inte utbrutit ännu, så kanske det här kan ses som att de förbereder olovlig kärnsprängning som kan komma att utgå från landets territorium, eftersom utländska krigsskepp tydligen INTE bordas och kontrolleras så att de INTE innehar för Sverige olagliga ABC-stridsmedel?

Lagen säger att man är skyldig att anmäla misstanke om landsförräderi om man misstänker detta.

Jag betraktar det här som misstänkt stöld av demokratin, ev. tagande av muta av främmande makt, kanske stöld av förståndet hos svenska politiker om det inte är psykopati? Kanske bedrägeri genom olagliga krediter utställda på svenska skattebetalares kontokort?

Nåväl. Jag väljer stöld av demokratin som misstänkt rubricering.

Till Polisen: En stöld utan inbrott kan ha skett

Jag är, enligt brottsbalken 22 kap. Om landsförräderi 7§, skyldig att anmäla eftersom jag misstänker att demokratin kan ha stulits av politiker.

1. Svenskt förstånd kan ha stulits genom utlandsägd/utlandsstyrd massmedia, enligt psykologisk krigföring mot ett land enligt Soldathandboken.

2. Demokratistölden kan ha skett genom de beslut i riksdagen som, i strid med grundlagen, om att demokratin ska utgå från folket, godkänt smyg-anslutningen till Nato, som folket med största sannolikhet är emot. Motståndet mot Nato-medlemskap har ökat från 40 till 44% sedan motsvarande mätning för ett år sedan. Ja-sidan har minskat från 35 till 31% enligt Ipsos även publicerad i DN 2018-01-06.

Ev. gärningsmän befinner sig i Riksdagshuset, samt i större mediehus. Spår finns säkerligen i de register som förs i samband med röstning i Riksdagen, samt Nato-artiklar. De kan ha funktionsnedsättningen psykopati, dvs. att de inte kan känna skam.

Vad har kanske förlorats?
Tillverkare: Folket
Användningsområde: Beslutsfattande
Modell: Representativ
Tillverkningsnr: Saknas.
Märkning : symboler/blommor.
Material: Bräcklig samhällsväv.
Färg: Regnbågens alla färger.
Marknadsvärde i kronor: 9999999999 (gick inte att skriva större siffra)
Särskilda kännetecken: Ett fungerande samhälle med stor nationell enhet, välfärd, ett väl fungerande totalförsvar och låg brottslighet.

Så. Anmälan är gjord, såsom lagen föreskriver. Fler vittnen kan anmäla misstanken om brott till polisen, såsom lagen föreskriver i det här fallet, kanske särskilt om ni har uppgifter som kan hjälpa polisen att utreda misstanke om brott. Ange gärna samtidigt här i kommentarsfältet vilka evidens som ni lämnat i så fall! Det är säkerligen av intresse för folket.

Annonser

Hövlighet kamrater! – Vänsterns debattörer i Flamman måste lära sig att använda evidens

Kamrater, försök alltid tala sanning med evidens som grund! Alltid! Det gynnar hela den riktiga vänstern att tala sanning! Det inser jag när jag läser om anklagelser som kastas hejvilt mellan debattörerna i Romelsjös blogg, där man använder girigbukarnas egna hittepå-ord som grund i debatten, men även när de helt utan evidens anklagar högerpartier i den medlemsägda vänstertidningen Flamman:

Det osakliga käbblet mellan Kajsa Ekis Ekman och Jonas Elvander:
Elvander saknar exempel på antisemitism inom vänstern
Dumskallarnas socialism
Ekis Ekmans argumentation förhindrar nödvändig debatt

Hur ska vi locka väljare ur högerns led med osanning och frånvaron av angrepp på deras verkliga politik, i synnerhet deras ekonomiska politik, vilken faktiskt är deras verkliga svaghet?

Att AfS är ett ”antisemitiskt” parti, eller med ett mer korrekt ordval ”anti-judiskt” parti finner jag inga evidens för när jag letar. AfS tycks vara för återvandringen av ALLA kulturellt inkompatibla sekterister till deras sekteristiska hemländer, samt att alla icke-flyktingar som idag utgör en social dumpning som belastar samhället ska skickas tillbaka, något säkerligen många hårt arbetande invandrare och hårt arbetande svenskar kan hålla med om.

Men går ni vänsterdebattörer igång på att angripa ett parti för att vara ”anti-judiskt” så angrip gärna Vetenskapliga partiet, för vi är, likt Karl Marx emot mot alla sekteristiska opiater i vårt samhälle inkl. VoF och fulmediernas olika former av osanning. Vi skulle gynnas av lite publicitet.

Men vad gäller de giriges rätt att, inom landet Sverige, få sko sig på arbetarklassen, så verkar de här AFS-ekonomerna, tvärtom, vara ytterst krösus-vänliga, med sin platta skatt, istället för den riktiga vänsterns progressiva beskattning.

Men jag ser faktiskt ingenting som tyder på att AfS vill kasta ut svenskfödda assimilerade judar ur Sverige. Deras fokus ligger nog främst på återvandring av migrerande extrema icke-flyktingar, vilket skulle gynna människor med verkliga asylskäl. AfS är förmodligen emot de outbildade som lever på bidrag, men de är dessutom för en extremare skattesänkarpolitik för att gynna de allra rikaste på folkets bekostnad.

Carl Norberg, i Folkresningen De fria, dementerar anklagelserna om att vara antisemit och förintelseförnekare Båda orden är dessutom tveksamma och märkliga.

Att dominant anklaga folk för att vara ”förnekare”, när de ställer sig öppna eller skeptiska till olika evidens är dessutom ett mycket klandervärt och ovetenskapligt beteende, och kan liknas vid vilket korkat sekteristiskt resonerande som helst. Att kalla ett folkmord för ”förintelse” är också tveksamt, som om det skulle vara skillnad på mordet av ett folk jämfört med mordet av ett annat folk. Sionistisk rasism!

Ordet ”antisemit” pekar på en rasism mot folkgruppen semiter, men alla judar är ju inte semiter och alla semiter är ju absolut inte judar, men istället ofta muslimer, samt i mer utvecklade länder oftast ateister, såsom ex. Noam Chomsky eller Bernie Sanders, vilka istället talar om sin ”judiska bakgrund”.

Partiet de Fria verkar vid en snabb undersökning vara ett parti för mer direktdemokrati, även om de likt, AfD, KP och SKP, sannolikt enbart kommer försvaga SD och V och bli röster rakt i papperskorgen. p.g.a. att de inte valsamverkar pragmatiskt.

Att ”Sions vises protokoll” skulle vara skrivet för att skapa ”antisemitism” bör ifrågasättas, i min mening! Efter att själv ha dykt djupare i innehållet, i den engelska versionen som är bättre än den svenska översättningen, vilket kräver skepticism och ifrågasättande förmåga, så förefaller det faktiskt som om protokollet är skrivet av sionistiska sekteristiska psykopater.

Ser man till vad som faktiskt skett i världen, sedan protokollen skapades, vad gäller Israel-lobbyns dominans över först Europas krigiska regimer och sedan över USA-regimen, samt vilka individer som sitter i Bilderberggruppen och hur de skapar krig och konflikter och hur fulmedia förvränger allt, särskilt om kommunismen, samt olika ägarförhållanden, sedan de protokollen skrevs, är det helt uppenbart att många sekteristiska psykopater har tagit intryck av dem.

Oavsett hur protokollen uppkom så betyder det INTE att upplysningen om deras existens är ”antisemitism”. En semit eller en jude behöver nämligen INTE anse att de här psykopatiska protokollen är ”visdom” eller äkta, det vore t.o.m. galet, eftersom dessa psykopatiska protokoll sannolikt är skadliga för dem själva, deras barn och deras egen religion, som givetvis kan komma att få lida p.g.a. protokollen, eftersom de extrema psykopatiska beteenden, som protokollen uppmanar till, givetvis kan komma att leda till en extrem motreaktion, från alla de som de här psykopaterna försöker göra till slavar under sig själva, där de själva ämnar vara likt en liten pyramid på toppen.

Bild på Mahatma Gandhi
”När allt känns hopplöst, minns jag att igenom hela historien har alltid sanningens och kärlekens väg vunnit. Det har funnits tyranner och mördare och för en tid har de verkat omöjliga att besegra, men till slut har de alltid fallit — tänk på det ALLTID.”
/ Mahatma Gandhi

Så kamrater, tala sanning alltid! Låt er aldrig luras av fulmedierna!

mer intressant  om varför det Israel håller på med INTE bör kallas ”apartheid”, men etnisk rensning:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/03/20/apartheidstaten-israel-fns-generalseketerare-kritiseras-internt-av-rima-khalaf-som-avgar-i-protest/

Kritik av Jonas Liljegren via Reddit om Direktdemokraterna, inkl. mina kommentarer

Genom Jan Norbergs kommentar på Newsvoice som handlar om Direktdemokraterna så finner jag en Rubrik på Reddit som förvånar föga. En storvulen rubrik, en egofixering stick i stäv med konceptet direktdemokrati.

Som medgrundare till Aktiv Demokrati, sedermera Direktdemokraterna, så känner jag till den den här Liljegren. Om Direktdemokraterna tillfrisknat vet jag inte, men det förefaller osannolikt. De tar i alla fall inte diskussionen om de makabra detaljerna.

Direktdemokraterna utmålar sig som något slags ”valsamverkansparti”, men locket ligger på och någon trovärdig samverkan erbjuder INTE Direktdemokraterna rill något parti i Sverige, som inte vill avskaffa sig självt och börjar tillbedja osäker digital e-demokrati, även om vissa partier faktiskt tror på mer inslag av direktdemokrati som i Schweiz.

Hur ”demokratiskt” ”samarbetsvilligt”, ”neutralt” eller ”transparent” ”Direktdemokraterna” är på en skala, det frågar jag mig, men den frågan kommer väl eka i utan svar från de s.k. ”Direktdemokraterna”…

Direktdemokrati eller e-demokrati är inga politiskt neutrala frågor. Det är mycket politiskt laddade och icke-neutrala frågor som har potential att avsluta politikeradelns och lögnmediernas korrutpion RÄTT applicerade. Det är modigt om man menar allvar. Jag är därför förvånad över att de s.k. ”Direktdemokraterna” aldrig vågar svara på tilltal.

Kommentarer och pingningar/trackbacks välkomnas, men direktdemokraternas medlemmar verkar vara inlåsta i en ”black-box” kontrollerad av fåtalet programmerare, likt vilken kontrollerad ofri social media som helst, till synes utan större kontakt med den yttre världen. Om de ens längre existerar är oklart.

Men på Reddit finner jag ändå en gammal öppen tråd startad av den här Liljegren, och en viss lynxlynxlynx- som ställer lagom bekväma frågor tills resten hugger på betet och utmanar lite mer. Den 3 år gamla tråden är stängd, och de exakta datumen framgår inte, men jag citerar vissa debattörer ändå och besvarar dem så sakligt jag kan här nedan:

tonypuumala

…”Rösthemlighet är ju något vi haft väldigt länge i Sverige. Är det möjligt att bibehålla rösthemligheten med elektroniska spår efter en röstning? Är det rentav dags att skrota rösthemligheten och ”stå för våra åsikter”?

Ja. Det är möjligt att bevara rösthemligheten någorlunda om varje registrerad användare erhåller ett alias, genom vilken denne debatterar och röstar öppet. Då får man dessutom den viktiga verifierbarheten som behövs för att ett digitalt system ska kunna anses vara säkert, men utan att exponera individerna.

I den ”black-box” som ”Direktdemokraterna” skapat vid mitt utträde, finns det givetvis ingen rimlig nivå av säkerhet. Vill man ha mer säkerhet och skydda de enskilda individerna ännu mer så är öppenhet och sannolikt någon form av dedikerad och hårt krypterad säkerhetsdosa att föredra, inte någon ”app” på Googles operativsystem Android, som förmodligen lätt kan bli mer ”evil”/”ondsekfullt” än vad Google redan är.

RespawnerSE

”Du har ett mycket större problem med elektronisk röstning: att folk kommer misstänka att röster manipuleras. Det räcker inte att röstsystem är säkre, de måste också uppfattas som säkra. Lapp-i-låda är väldigt säkert då det är flera personer med i alla steg.”

vicorator

…”Det jag är mest fundersam över är hur direktdemokratin ska faktiskt fungera. Om jag förstår det rätt så kommer ni kommer ha en egen valplattform som ska omfördela era röster i riksdagen. Men hur kommer rösträttigheten till valplattformen delas ut? Ni kan förmodligen inte bara ge de som röstade på er en rösträttighet eftersom röstandet är anonymt. Och då måste ni ge alla röstberättiga i Sverige en rösträttighet på eran plattform. Det betyder då att t.ex. en person som röstade S i riksdagen kan rösta likadant som S på eran plattform och därmed fått sin röst hörd mer än en gång.”

”Så i princip hoppas ni på att över sju miljoner människor ska vara nog sansade så att andras röster ska höras. För mig så känns det som något dragit ur en barnbok, man behöver bara titta på anti-SvP protesterna för att förstå att det inte kommer hända. Återigen Tack så mycket.”

SVP hade en etnocentrisk agenda som gick stick i stäv med monopolkapitalets fulmediers korrupta agenda, vilket handlar om massinvandring av flyktingar, icke-flyktngar, icke-barn och andra våldsverkare.

Fulmedierna uppviglade konstant folket till motstånd mot SVP, så det stämmer att det folk som betraktar fulmedier försvårar för demokratin, eftersom demokrati kräver hövligt öppet utbyte av fakta, analyser och åsikter där olika former av osanning kan poängteras effektivt mot osanna påståenden.

SVP valsamverkade heller inte brett med andra partier för Sverigevänlighet vilket med 4%-spärr gör att hybris inte räcker. Folk taktikröstar på partier som de tror kan komma över 4%, så att de påverkar mandatfördelningen efter valet. Fulmedierna uppmanar dem t.o.m. till detta och raljerar ofta mot nya mindre partier för att sänka dem ytterligare.

Alltfler upptäcker problemet med fulmedierna och tyr sig till alternativa öppna medier, där de kan kommentera utan att censureras, som ex. på Reddit, Newsvoice eller på olika relevanta bloggar. De plattformar som ägs av fel intressenter, eller censurerar för hårt, överges av medvetna människor.

Distq

”Ni säger att politiker ofta är lika obildade i en fråga som en oinsatt medborgare. Är lösningen att acceptera att ”nä men obildat folk får bestämma, vi omskiftar makten lite bara” snarare än att sätta större press på politiker? Även om de kanske blint följer partilinjer i frågor där dom är okunniga så har de ju ändå blivit framröstade genom det partiet.”

En rimlig fråga. Personligen anser jag, efter att ha träffat många schweizare, att deltagandet i den demokratiska processen tycks utveckla individerna. De schweizare jag mött var inte lika förskrämda som många svenskar är, men istället öppna, skeptiska och intressanta att tala med.

Jag tror att schweizare talar med varann ganska sakligt, respektfullt och öppet om de olika politiska frågorna, utan att uppleva någon repression såsom svenskar ofta upplever.

ojabaodomba

Vilka typer av kontroller görs för att säkerhetsställa att systemet inte hackas? Då allt kan hackas. https://www.ted.com/talks/avi_rubin_all_your_devices_can_be_hacked

Kommer eller är systemet opensource?

ywecur

”Har programmet som ni planerar att använda för röstningar öppen källkod?”

Programmerarna som exekverar koden kan köra en manipulerad kod. Din dator kan dessutom ha en trojansk häst som manipulerar i din egen terminal. Så det viktiga är inte enbart att koden är GPL eller använder kryptering, vilket en bedragare säkerligen skulle vilja få dig att tro, men snarare att systemets deltagare kan betrakta sina och andras data utifrån, från vilken terminal som helst, samt där, utan att logga in i bedragarnas ”backbox”, kan verifiera att rösterna räknats korrekt genom att ex. kunna sätta in dem i ett Excel-dokument eller printa ut och räkna manuellt. Anonymitet fås bäst genom ett alias. Kontrollanter kan ex. slumpvis kontrollera att olika data i denna databas inte är manipulerade genom konstanta stickprov. Särskilt viktigt är det givetvis då resultatet är nära 50/50 i ett beslut i Riksdagen. Argumentet röstförsäljning håller inte, eftersom om en stor mängd människor måste mutas olagligen så kommer detta med stor sannolikhet att läcka ut. Ingen kan heller helt förhindra någon att sälja sin röst till en brottsling, vare sig idag eller i framtiden, men vi kan spärra in de vi kommer på gör att avskräcka andra.

mrcolonist

”Har Direktdemokraterna några egna idéer i enskilda frågor eller vill ni enbart se till ett system där folket bestämmer genom direktdemokrati?”

Efter det formellt demokratiska, men ohövligt odemokratiska, övertagandet av Direktdemokraterna påbörjades en repression av diskussioner och av egna politiska åsikter inom partiet. Det var då jag lämnade partiet. Ett parti kan rösta om allt möjligt, men om diskussionen stryps av fåtalet programmerare eller vilseleds av fulmedias olika former av osanning, valkompasser eller genom lögnaktiga hittepå-ord som vaktas av politruker på svenska Wikipedia, där dementier eller kritik, inte tas in så är det inte längre ”demokrati” eller ”yttrandefrihet” i min mening.

mrcolonist

”Jag hörde för övrigt intervjun i Synfält Framåt! och tycker ni låter vettiga. Jag önskar er lycka till i valet och framtida val!”

Tack för tipset om Synfält Framåt! Jag lägger upp deras RSS-feed i högerspalten och hoppas på att de vill intervjua mig också innan valet. Att de ex. intervjuat det nya partiet AfD:s partiledare tyder absolut på att ni är seriösa. (Jag är politisk organisatör för Vetenskapliga partiet som går till val genom Valsamverkanspartiet.)

realismus

”Hur tänker ni kring problematiken med att ni eventuellt inte kan vara konsekventa i ert röstande. Mycket inom politiken handlar om att ha framförhållning och planera och det blir ju väldigt svårt om ni hela tiden måste lyssna på olika medborgare olika gånger.

Exempel: KF ska rösta om att bygga en ny simhall. Er survey (eller vad ni nu kallar det) säger att ni ska rösta ja. Beslutet går igenom med liten marginal i KF. Ett halvår senare så ska en teknikalitet fixas så att bygget kan fortsätta. Då säger er interna servey nej och ni fäller hela bygget och slänger massa pengar i sjön (eller bassängen). Varför detta hände kan ju bero på att samma urval av människor inte röstade i båda serveysarna. Vad är era tankar kring detta. Hoppas att frågan går att förstå, jag vet inte riktigt hur jag skall förklara den annars. Hoppas på svar.”

Renodlad realism kan verka intelligent, men kan vara en lam ursäkt för att inte göra någonting i en korrupt situation som inte längre kan tolereras av folket.

Visst kan folket göra fel, såväl som hederliga politiker kan göra det, men tanken på att folket är för ointelligent för att förstå sitt eget bästa är en högfärd som talar mot demokratin i sig självt, ett fascistiskt argument för ett styre genom kalifat, mullor, korruption, fulmedier och diktatur.

Låt dig istället överraskas av balanserad realism som består av att upptäcka de alternativ som dålig vana förhindrar dig från att upptäcka! Undersök saken sedan det du finner skeptiskt. Det kallas vetenskap.

Varför skulle folket självt medvetet vilja sabotera sitt eget samhälle? Tanken är absurd och alls inte realistisk, men att korrupta politiker kan göra det för mutor är idag däremot helt evident … tyvärr, men rent realistiskt, hur ska de kunna muta ett helt folk?

theMackaSocialdemokraterna

Hur ser du på begreppet ansvar?

Ett parti eller en koalition som genomför en reform kan ställas till svars om utfallet av reformen är illa eller går ut över andra områden (t.ex. budgeten). I bästa fall ändrar partiet politik, och i annat fall blir det kanske bortröstat i nästa val.

Men vem ska man ställa till svars om hela folket röstar igenom en budget som medför ett enormt underskott? Jag ser det som rätt självklart att man vill betala så lite skatt som möjligt men åtnjuta så mycket offentlig service som möjligt. Vem ska man avsätta om statens finanser körs i botten? Folket?

En till fråga: varför ska man rösta på Direktdemokraterna i stället för ett demokratiskt socialistiskt parti? Den demokratiska socialismen har ju som mål att demokratisera alla aspekter av samhället i den mån det är möjligt (t.ex. medinflytande på arbetet, elevråd, ett aktivt föreningsliv i civilsamhället etc.)

Det är omåttligt intressant att just en s.k. ”socialdemokrat” förfasar sig över att en direktdemokrati ansvarslöst ska köra statsfinanserna i bottnen… Bisarrt efter det som skett.

När jag fortfarande organiserade det direktdemokratiska partiet Aktiv Demokrati så redogjorde jag för ett system som hanterade budgetomröstning och progressiva skattenivåer så att de kom i balans. Även detta raderades av ”Direktdemokraterna”. Men frågan är i princip enbart matematisk. Konceptet deltagar-budget har också slagit ut väl där det använts.

Jag besökte t.o.m. phpBB-forumets utvecklare och beskrev en omröstningsmodell som hanterade budgetomröstning och medianvärdesomröstningar just för att lösa den här saken genom fri GPL-programvara, men vad hittar Socialdemokraterna på ihop med borgare och de fulmedier som döljer vad de gjort inför folket?

Hur ”ställs de till svars” för att de saboterar vår nationella självständighet, belånar landet upp över öronen och korrumperar sig för främmande makt? Inte nog med att de sätter sina egna löner högt över folkets medianlöner, men de har de tydligen avskaffat tjänstemannaansvaret också, på tal om att kunna ”ställas till svars”. Tar man bort möjligheten att ”ställas till svars”så tar man heller inte ansvar på riktigt.

”Finns det inte en stor risk att folk röstar på saker de är helt oinsatta i? det känns väldigt naivt att tro att möjligheten att delegera röster skulle kunna lösa detta.

Bör allt bestämmas av folket? Schweiziska folket röstade för att förbjuda minareter med sin direktdemokrati, är demokrati viktigare än religionsfrihet?

Hur löser man frågor för folkomröstningar där det finns fler än två möjliga alternativ? vissa frågor kan ju inte svaras med bara ja och nej?”

Frågan liknar hur man väljer president i USA, där det initialt finns många förslag. USA:s system ledde slutligen fram till valet mellan två förslag som ogillades av väldigt många. Det finns en annan bättre metod som jag kallar prioritetsomröstning. Alla som röstar prioriterar då förslagen i den ordning de föredrar dem.

Datorsystemet räknar sedan ut vilken fråga som föredras bäst av flest. I beräkningarna finns det olika metoder som kan användas, beroende på vilken metod folket valt. Vissa metoder viktar enbart positiva röster, andra väger in de negativa placeringarna i resultatet. Mer om olika metoder.

myrpou

”Du är inte rädd att majoritetens tyranni ska bli ett resultat av direkdemokratin?”

Den korrumperade politikeradeln och monopolkapitalets fulmedier kommer säkert försöka kalla fungerande direktdemokrati för ”diktatur” som ”måste bort” eller liknande. Det gör de om olika demokratier överallt i världen.

Men de kommer knappast kalla demokratier för ”majoritetens tyranni” för det avslöjar nämligen inte enbart lögnen direkt, men visar vad de anser om en demokrati som de själva inte har kontrollen över. Politikeradeln skulle säkert uppfatta folklig medianlön som ett ”tyrrani”. Det har de demokratiskt valda representanterna på Kuba.

NOWAY_YESWAY

”Jag har ingen aning vad jag ska rösta på, vill gärna rösta på ett parti som har ett bra jobb tänkande och bra skolpolitik men vet inte riktigt vilka som passar mig, vad tycker du och vem har bäst politik med dem har sakerna tycker du iallafall? PS. Ni har verkligen rätt i att vi ska ha fler folkröstningar.”

Det bästa rådet jag kan ge dig är att undersöka olika partier i dina hjärtefrågor och sammanställa dem i en egen valkompass. Då får du deras syn på saken och kan vikta dessa saker mot vartannat på ett sätt som blir väl synligt för dig själv. Dessutom kan du ställa frågor till olika partier. Du kan skriva ner dina tankar efter dina undersökningar och berätta för dem hur du tänker och fråga några olika partier vad de tycker om dina funderingar. Blir ditt favoritparti ett litet parti kan du gärna uppmuntra dem till Valsamverkan, t.o.m. säga att du kommer rösta på dem NÄR de valsamverkar.

Idag kan/vill inte Direktdemokraterna inte svara på någonting om detta, utom om att de vill ha digital direktdemokrati, men när jag var med i Aktiv Demokrati sammanställde jag åsikter i olika frågor och hur partiet ville ha sin budget och skattenivåer fördelade i samhället. Det gjorde jag eftersom folk ofta frågade mig var partiet stod just nu.

Med det underlaget jag skaffade mig så kunde jag bättre besvara frågan, samtidigt som folket då förstod bättre hur vi fungerade. De förstod prioritetsomröstning, budgetomröstning, medianröstning och vikten av balans. De insåg då också att de måste vara med i partiet om de vill påverka innehållet, vilket naturligtvis var hela poängen.

Mer intressant om direktdemokrati:

 1. Anna Troberg i Piratpartiet har kritiserat E-demokrati och Direktdemokraterna har svarat på kritiken:
  http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.506396/darfor-ar-e-rostning-direkt-olampligt
  http://direktdemokraterna.se/2014/e-tablissemanget-fruktar-den-nya-rostrattsreformen/
 2. Det finns ett perfekt projektarbete för en säkrare E-demokratingre direktdemokrater:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/01/18/utmanande-projektarbete-dedicated-trusted-computer-voting-device/
 3. Kajsa Ekis Ekman menar att ”Inslag av direktdemokrati och arbetarägda företag är därför ett helt nödvändigt självförsvar för ett socialistiskt samhälle – det garanterar att demokratin hålls levande.” https://www.etc.se/ledare/varfor-gar-vi-inte-tillsammans-pa-forsta-maj

Kajsa Ekis Ekman & Rickard B. Turesson – Varför går vi inte ­tillsammans på första maj?

Kajsa Ekis Ekman frågar sig via lögntidningen ETC:Varför går vi inte ­tillsammans på första maj? En befogad fråga. Hon besvaras av Rickard B. Turesson med – Tillsammans till vilket pris som helst? Debatt om reformism och revolution. Jag skulle vilja ge båda debattörerna rätt.

Ekis har rätt i att mycket lite kan ske utan samverkan i en demokrati. Många av de här partierna verkar vara fullkomligt livrädda för mentalt frisk samarbetsförmåga och verkar snarare vara för allt avvikande som kan splittra och skapa oenighet, i stället för att enas om några få principer.

Ekis har även rätt i behovet av direktdemokrati. Den kräver ett mycket medvetet folk som är både öppet och skeptiskt vetenskapliga i sitt sätt. I dagens hjärnförsmutsade fulmedia-situation är den inte att rekommendera. Först måste vi inrätta lagar/utbildning som kan bekämpa olika former av osanning.

 Turesson har rätt i att enhet måste upprättas på principiell grund. Grunden kan inte vara principer som splittrar folket. Jag vet att Ekis, om någon, har förståelse för detta. Ekis kritiserade en pådyvlad princip om normkritik och blev uppsagd av den klandervärda högertidningen, eftersom den förmodligen lever på att splittra folket och skapa konflikt.

Lösningen på problemet är uppenbar, nämligen att alla tillsammans diskuterar principiella grunder och principer som kan ena folket. Grunden ska helst vara så väl genomtänkt att den dessutom kan locka med sig folk ur högerns konservativa led och i SD:s led, anser jag.

Grunden ska inte enbart locka folk ur vänsterleden, men samtidigt göra att folk ur högern, t.o.m. SD, kan känna sig lockade och framför allt känna sig välkomna.

Det ska vara tilltalande för den konservativa gamla damen, den gruppvåldtagna kvinnan, hon som precis blivit rasist, men även för de som skickar barn till skolan där Achmed precis kallat dottern för hora, för att hon inte bär slöja! Dessutom måste det vara normalt välklätt, propert och stadigt! Aldrig skränigt eller slamrigt! Så kan ett samhälle enas någorlunda, tror jag.

Vilka principer borde då kunna ena nästan hela samhället, kanske 70-95%?

Jag har några förslag:

 1. Ja till ALLA RIKTIGA flyktingar som kan bli nya svenskar!
 2. Ja till nationell självständighet, yttrandefrihet, demokrati och återställd välfärd!
 3. In med hederligheten i politik och medier!
 4. Ekologisk hållbarhet för Sverige!
 5. Fred. Ja till konsekvenser för de som begår krigsförbrytelser i världen!
 6. Solidariska långsiktiga bistånd via UNHCR.
 7. Ja till det sekulära vetenskapliga samhället!
 8. Politikerlöner som bestäms av folket!
 9. Nej till rasism.

Fake News – Evidens om hur demokratin på Kuba verkligen fungerar

Varken Sveriges EXTREMT välbetalda politikeradel eller monopolkapitalets girigbukar, som skott sig den sista tiden, vill nog ha en sådan demokrati som på Kuba och det är sannolikt därför som fulmedierna undanhåller, vilseleder och väljer ord som antyder något främmande och osunt om Kuba på olika vis.

Politikeradelns och monopolkapitalisternas illusionism beror sannolikt på att de är skrajsna för mer verkligt folklig demokrati, såsom Kubas folk helt evident verkar ha.

Nu har jag visserligen själv aldrig varit på Kuba, men jag har varit i andra kommunistiska länder som ex. Laos och Vietnam, så jag kan efter samtal med befolkningen där intyga att demokratin fungerar så i kommunistiska länder. Alla väljer folk som de litar på lokalt till högre instanser.

Anders Romelsjö har här på ett mycket fint sätt klargjort litegrann om hur Kubas demokrati fungerar.

Bild på Anders Romelsjö
”Ledamöterna i Nationalförsamlingen får inga personliga eller ekonomiska fördelar. De behåller sina gamla arbeten och får tjänstledigt utan lön. Under tiden får de ersättning som motsvarar lönen och traktamente för extra kostnader för att resa till och vistas i Havanna. Ledamöterna är skyldiga att hålla kontakt med sina väljare, lyssna på deras klagomål, deras förslag och regelbundet inför dem redogöra för sin verksamhet som ledamot. De kan när som helst få sitt mandat återkallat av sina väljare.”

Läs hans artikel om saken! Nedan några citat om demokrati som kan vara intressanta för er alla i sammanhanget:

meg_greenfield_80x80
”Alla är för demokrati i princip. Det är bara i praktiken som saken orsakar kraftiga protester.”
/ Meg Greenfield

Jo. Det kan nog tänkas bli protester från de som skor sig på dagens orättvisa plutokrati ifall vi skulle få mer direktdemokrati, såsom Vetenskapliga partiet vill.

noam_chomsky_80x80
”I denna potentiellt dödliga fas av mänsklig existens, är demokrati och frihet mer än bara ideal som skall utvärderas – de kan vara avgörande för överlevnad.
/ Noam Chomsky

Med tanke på vilka utrikespolitiska uttalanden, samt vilka krigshandlingar i strid med folkrätten, som vi sett den senaste tiden, så är det kanske viktigt att människor vaknar upp ur sin slummer och går med i fredligare partier än riksdagens partier, eller skapar nya partier som valsamverkar, partier som har ryggrad nog att gå emot krigshetsen som pågår i fulmedier och av politikeradel.

noam_chomsky_80x80
”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

Många i den riktiga vänstern har noterat högervridningen och den ökande bristen på demokrati genom EU-medlemskapet, men få i vänstern har lyckats erbjuda lockande valsamverkande alternativ till folket. Vetenskapliga partiet ÄR det enda undantaget, än så länge.

che_guevara_80x80
”Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
/ Che Guevara

I Sverigevänliga led har jag numera upptäckt att allt fler röster slutat tro på rättsstatens principer och tyvärr verkar de ofta ha fog för sin klagan. Decemberöverenskommelsen, där Sverigevänligheten i Sverige mobbades ut, av monopolkapitalets lakejer, gav intrycket att demokratin inte lyssnar på folkviljan alls.

Ser vi på historien så bör den riktiga Vänstern ta sig i akt, men kanske inte upprepa sitt misstag att söka konfrontation med nationella krafter, men istället hoppa på det nationella tåget som kämpar mot extrema odemokratiska sekter och mot monopolkapitalets imperialistiska EU-race mot bottnen.

vladimir_lenin_80x80
”Den som vill nå socialismen genom en annan väg än den politiska demokratin kommer oundvikligen att komma fram till slutsatser som är absurda och reaktionära både i den ekonomiska och den politiska betydelsen.”
/Vladimir Lenin

Gör vänstern misstaget att ta till våld mot en Sverigevänlig demokratisk revolution kommer det nog gå mycket illa för vänstern. Mitt tips för vänstern är därför att alltid använda fredliga och demokratiska medel ända tills den punkt då diktaturens kreatur visar upp sina fula trynen för hela folket. Endast då är demokratisk revolution rekommendabel och genomförbar.

vladimir_lenin_80x80
”Att bestämma då och då med några års mellanrum vilka medlemmar av den styrande klassen som ska undertrycka och krossa folket genom parlamentet–Detta är den verkliga essensen av överklassens parlamentarism, inte enbart i parlamentariska konstitutionella monarkier, men också i de mest [representativa] demokratiska republiker.”
/Vladimir Lenin

Vår uppgift just nu är att upplysa folket om det odemokratiska med vår demokrati och på så vis förbättra den genom att rösta på partier som är för mer demokrati åt folket.

josef-stalin-80x80
”Socialdemokrati är rent objektivt fascismens moderata flygel …. Dessa organisationer (dvs. fascism och socialdemokrati) är inte antipoder, de är tvillingar.”
/ Josef Stalin

Stalins uttalande var inte evident under Olof Palme, som var demokratisk socialist, men har numera när högersossarna tagit över blivit allt mer evident, anser jag. Med ”fascism” menade nog Stalin, likt Georgi Dimitrov, ”den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element”, ex. stödet för den folkrättsvidriga attacken på Syrien, eller stödet för Israels statsterroristiska ockupation i strid med FN:s resolution 242.

Bild på Kajsa Ekis Ekman
”När jag hör retoriken från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får jag känslan av att bara en liten förändring är jättejobbig och att vi befinner oss i en uppförsbacke. Vi har lämnat Sverige helt åt kapitalet och det enda politiken gör är att fixa lite här och skruva lite där. Det vi behöver är att demokratin tar över initiativet. Nu har kapitalet styrt länge nog och vi har sett hur det har blivit, nu är det dags för demokratin.”
/Kajsa Ekis Ekman

Även om inte Kommunisterna bidrar konstruktivt till lösningen genom valsamverkan, så tror jag att det är de feta arvodena och ministerposterna som lockar Vänsterpartiets ledargarnityr mer än att stå i opposition till finanskapitalet numera, vilket jag tidigare noterat.

Bild på Vladimir Putin
”Folk lär alltid ut demokrati till oss, men folk som lär oss demokrati vill inte lära sig det själva”
/Vladimir Putin Källa: Engelska Wikiquote

Bild på Vladimir Putin
”Ryssland är för en multipolär värld, en demokratisk världsordning, förstärkning av det internationela rättssystemet och för att utveckla ett rättssystem där vilketsomhelst litet land, till och med ett mycket litet land, kan känna sig tryggt som om det ligger bakom en stenvägg. … Ryssland är redo att bli en del av denna multipolära värld och garantera att det internationella samfundet följer dessa regler. Och inte som en supermakt med speciella rättigheter, utan snarare som en jämlik bland jämlikar.”
/Vladimir Putin Källa: Engelska Wikiquote

Jo, det är nog citat som fulmedierna inte direkt tänker rapportera om. Här en länk till engelsk text till dessa citat och andra citat om demokrati.

De gröna små flitiga bävrarna har tyvärr gnagt hål i skeppet Sverige, men bävrar kan hjälpa oss att täta hålet

Som f.d. Miljöpartist är det ledsamt att betrakta Hans lilla gröna blogg, som jag idag liknar vid en liten flitig bäver som klagar på den extrema högerns retorik. Men vilken retorik hade bävern kunnat förvänta sig när människor bestulits av politikeradeln med allt fetare löner, medan folket fått det sämre i racet mot bottnen, samtidigt som detta kombinerats med asylkaos?

Skulle folket alls INTE ha reagerat? Liksom bara suttit kvar i dumburk-soffan med hockyfrilla, i vanlig dumhet, med tjocka glasögon och två framtänder utstickande likt bävertänder?  Ööööö.

Den extrema högern och SD är smarta och välkammade. De vet att politiken som förts inom EU är högervriden, men likväl har de systematiskt kallat den för ”vänster”. Det är en stor och välrepeterad lögn, men visst är det slugt av högern. Det måste erkännas. Sant och osant samtidigt. Är man extremt höger blir ju helt vanlig höger plötsligt ”vänster”.

Gynnande av asylbaroner, som Schlaug belyst, och stölden från pensionärer för att finansiera den vettlösa korrumperade migrationspolitiken är helt vanlig högerpolitik, men i ny förklädnad, pådriven av monopolkapitalisten George ”open society” Soros, med krediter som är utställda på svenska skattebetalare i generationer framöver. Fredrik ”öppna era hjärtan” Reinfeldt som öppnade skafferiet är idag ”senior rådgivare” på Bank of America.

Hur tror den flitiga lilla gröna bävern att detta gick till? Alla vet, genom ex. Hans Rosling, att bistånd lokalt är betydligt effektivare, samt och att ett effektivt bistånd heller inte skapar några större kulturkrockar, förutom för biståndsarbetarna naturligtvis, men ändå ingen rasism i vårt eget land och heller inga dödsfall i Medelhavet, samt inga förtvivlade sörjande och gråtande anhöriga, men heller ingen stor statsskuld.

Sverige befinner sig kanske inte på ”ruinens brant”, såsom den extrema högern så överdrivet påstår, men vi befinner oss inom en hårt konkurrerande frihandel och vi har satt oss i ett underläge nu. Miljöpartiet har mitt i detta bidragit till att belåna svenska folket riktigt ordentligt för att finansiera asylbaronsindustin. Nu har dessutom inflationen fått fart. Värdet på kronan sjunker.

Jag tror att det stämmer som den extremt högervridne Kasselstrand säger, även om han förmodligen inte är ”ersättaren”, eftersom han far med osanning på ett oprofessionellt sätt, men han har nog rätt i att Höger-Miljöpartiets tid är över, och snart även Högersossarnas, tror jag. Opinionssiffrorna pekar på det, även f.d. Miljöpartister pekar på detta, genom välkänd lögnmedia, med hela handen.

Man kan helt enkelt inte föra en fientlig politik mot 90% av landets medborgare, där välfärden och förmögenheten sänks, utan att det får konsekvenser. Folket vaknar naturligtvis vid en viss punkt av en jubelfis och lyfter då blicken och undrar vad i helgona som pågår och griper då efter de halmstrån som högern så halvslugt erbjuder dem, men naturligtvis aldrig mer jämlikhet.

Reductio ad Hitlerum-argumentationsfelet, från den lilla gröna bävern, är ett symptom på det panikartade stabsläge som de sjunkande opinionssiffrorna har skapat för Miljöpartiet, men i stället för att inse sitt fatala (och låt mig tillägga icke-ekologiskt hållbara) misstag, och istället försöka täta det hål, som den flitiga gröna lilla bävern gnagt upp i skeppet, så biter sig den lilla bävern fast i det sjunkande skeppet och menar på fullt allvar att det uppgnagda hålet är förträffligt.

Man ska inte klaga på olika former av främlingsfientlighet när man skapar den och göder den. Föraktet för demokratin som styrform har uppkommit till följd av detta, det är uppenbart, men problemet i Sverige är inte en verkligt upplyst och hederlig samtalsdemokrati, eller en direktdemokrati som i Schweiz, eller som den mer representativa som vi hade förr i tiden. Problemet är snarare bristen på representativitet och bristen på demokrati.

Fulmedierna ljuger och vilseleder folket dygnet runt och majoriteten, av den alltför välbetalda politikeradeln, underkastar sig och driver inte Ut ur EU, vilket folket allt mer vill ha. Är det representativt? Är det demokrati? Nej. Folket söker alternativ och extremhögern levererar sina lösningar. vad gör den lilla bävern och vänstern? Nästan ingenting.

Och hur ska man egentligen stoppa ytterligare ett folkmord i Europa? Genom att släpa in ytterligare en främmande extrem sekt med beteenden som sticker ut, skapar avsky, och genom detta skapa förutsättningarna för extremhögern? Den envisa lilla gröna bävern vet hur det skedde. Den gnagde hålet som är på väg att sänka skeppet och öppnade upp skeppet för högerns och sekterismens terroriserande hajar.

Det är klart att den gröna bävern funderat över att släppa taget om den sjunkande båten Sverige, allt eftersom luften börjar tryta när hålet som gnagts börjar går under ytan, men bäste lilla bäver, fundera istället på att hjälpa oss att täta hålet, pumpa ut vattnet och bärga skeppet!

Utnyttja din position! Visst. Betala din medlemsavgift i år igen! Fortsätt tänka och fortsätt blogga!
Ta dig ut i valstugorna än en gång till i höst! Men frys inte fast i att du, eller din krympande lilla gröna bäversekt, vet bäst, eller att det som ni tror på blint är den gudibehagliga sanningen! Var öppen! Var skeptiska!

Hur ska ni annars finna evidens för vad som sannolikt är minst fel? Hur ska ni annars kunna skaffa er en trovärdig tro? Vill ingenting INNAN ni tvivlat, mina bästa små flitiga gröna bävrar! Sluta gnaga på det sjunkande hålet, tag er till ytan, andas djupt och syresätt hjärnorna!

Så kan de gröna små bävrarna motverka ett allmänt politikerförakt och göda en verklig demokrati som i längden kan leda till att hålet tätas, och hela demokratins uppbyggnad förbättras och att skeppet Sverige kan segla i full hastighet mot nya äventyr.

Värnplikten i Sverige har återaktiverats – Poängen med ett svenskt totalförsvar är att skydda människorna som bor i Sverige

Alla människor är olika lämpade för olika uppgifter i totalförsvaret. Skäms inte för vem du är, vad du tror på och hur du tänker! Var ärlig, särskilt mot dig själv! Det finns olika motivationsgrunder för att försvara sin egen nation, ta vapenfria uppgifter eller att vägra helt.

Alla kan ändra uppfattning med mer kunskap och genom att tänka efter i stillhet. Sök och läs på! Det som skiljer något från tidigare värnplikt är följande:

”Under värnplikten kan du skickas utomlands på övningar och repetitionsövningar utan möjlighet att påverka detta. Efter att lagen (1994: 588) om utbildning inom ramen för internationellt samarbete ändrades sommaren 2016 kan regeringen inte bara besluta om övningar för fredsfrämjande utbildning utan om all övning och utbildning inom internationellt samarbete.”

Lagen (1994:588) innebär alltså numera, om jag förstått saken rätt, att den som deltager i svenskt totalförsvar kan bli kommenderad att delta i utbildning i annat europeiskt land.

Yttermera intressant är lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Jag vet inte vad som gäller för värnpliktiga om Sveriges regering ex. beslutar att lagligen bidra medmandat från FN. Lagen verkar inte gå in på detta. Hur orden läggs i medierna behöver inte heller stämma med verkligheten. En FN-Insats för att skapa flygförbudszon, kan ex. snabbt bli en olaglig invasion och stöd av natos olaglig krig och stöd av extrem islamism, som det blev i Libyen.

Jag vet heller inte om den värnpliktige har ett eget val längre om det skulle bli krig. Då anses förmodligen ordervägran betydligt allvarligare än om den sker i fredstid, men rimligen borde varje svensk värnpliktig, även med utbildning och placering, kunna vägra att invadera andra länder. Hur det ligger till på den punkten vet jag inte.

Svenska freds och skiljedomsföreningen tar här upp några motivationsgrunder till vapenfri tjänst eller totalvägran. Min egen motivationsgrund idag att vägra utbildning skulle kunna vara att jag inte är enig i svensk utrikespolitik inkl. rysshets, samt att Sverige INTE kan anses vara demokratiskt så länge utlandsägda lögnmedier ljuger för folket dygnet runt åt monopolkapitalet.

Olika konflikter kan ha olika politisk grund. Vissa konflikter kan vara framdrivna av imperialism, ekonomiska intressen från det militärindustriella komplexet, kontroll över annat lands resurser, för att byta politisk regim och kan ibland motiveras med att regimens ledare ”måste bort”, utan att förklara varför, eller med en religiös extrem sekterisk motivering, ex. att sekten inte tillåter sekularisering och därför vill avskaffa demokratin, eller p.g.a. andra politiska politiska totalitära doktriner såsom nationalsocialism.

Totalförsvarets civila del är tänkt att skydda det civila samhällets funktion även mot andra hot som finns, ex. naturkatastrofer såsom supervulkanutbrott, asteroidnedslag eller radioaktivt nedfall efter ett kärnvapenkrig mellan stormakterna, eller olyckor likt Tjernobylolyckan. Det finner jag betydligt mer moraliskt korrekt idag, även vården av skadade finner jag moraliskt korrekt, så länge den inte understödjer olagliga invasioner.

Mer intressant:
Varför ingen invaderar det direktdemokratiska landet Schweiz som har en lång tradition av politisk och militär neutralitet:
Why was Switzerland not attacked during the two World Wars?
Why No One Invades Switzerland? – YouTube
Soldathandboken om psykologiskt försvar och om desinformation