Kritik – Nya Tider vilseleder missnöjda Facebook-användare till MeWe

Varje hederlig person som öppnar ett kommunikationsföretag i USA står, helt tydligt, inför ett stort fett problem. De som håller på integriteten råkar lätt ut för Lavabits öde. Ständiga rättsprocesser och påtryckningar.

Attacken mot Huawei handlar förmodligen om att Huawei rensat bort amerikanska spionprogram som de funnit inuti Android, samt ev. lagt till egen spionhårdvara eller spionmjukvara, som sedan skickats ut i världen. Kan USA ha en underrättelsetjänst som vill spionera på allt och alla så kan väl kanske Kina ha det? Vad vet jag?

Bild på en korv som kommer ur ett bananskal
Vad innehåller grunkan i näven?
Allt är inte vad det verkar vara.

Richard Stallman har visat att vi behöver både fri hårdvara och fri mjukvara som är öppen, om vi ens ska kunna ha chansen till integritet och frihet. Glöm någon integritet eller frihet på nätet innan både fri hårdvara och fri mjukvara finns tillgängliga i butikerna så att även dina vänner kan inneha dem! Detta är GRUNDLÄGGANDE, om ens detta räcker.

GNU/Linux är på inget vis 100% tryggt. Det kan finnas skit bakom tangenterna ändå, småskitar som inte kan låta bli att köra okända ofria program/appar/skripts på sina datorer. Jag är själv en sådan liten nyfiken skit ibland och jag sitter faktiskt här med ofri hårdvara från Taiwan och Sydkorea.

För övrigt:

Att Mobilt Bank-ID aller andra kommunikationsappar, via ofria operativsystem på främmande makters eller ens statens hårdvara, skulle vara tryggt är naturligtvis också en illusion. Det första som måste upphöra, innan folket kan bli tryggare, är medborgares naivitet inför de som håller i makten!

Tro inte att något är hemligt eller tryggt på nätet! Externa kodböcker eller externa kod-dosor som bevaras på säkra ställen kan öka säkerhet och integritet något. Ännu högre integritet och trygghet för kommunikation på nätet skulle kräva en dedikerad krypterad kommunikationsdosa.

Det finns idag människor som, på fullt allvar tror på direktdemokrati över Internet, över ofri och icke-öppen hårdvara och mjukvara. Det beror sannolikt på okunskap eller intern sekterism.

Bild på babian med baksmälla
Dags att vakna snart?

För att kunna utöva vår fria demokrati på nätet måste vi inse vilka tyrannerna är, hur de tänker och hur de arbetar. Tyrannerna kommer hitta på saker som låter bra, men allt är inte guld som glimmar.

voltaire_80x80
”Så länge folket inte bryr sig om att utöva sin frihet, kommer de som vill tyrannisera göra det; för tyranner är aktiva och flitiga, och kommer hänge sig i guds namn eller under namnet av vilka andra gudar som helst, religiösa eller icke-religiösa, för att sätta handfängsel på sovande människor.”
/ Voltaire

”So long as the people do not care to exercise their freedom, those who wish to tyrannize will do so; for tyrants are active and ardent, and will devote themselves in the name of any number of gods, religious and otherwise, to put shackles upon sleeping men.”
/ Voltaire

Fler citat om demokrati

Vill du ha fri och öppen hårdvara och mjukvara i butikerna, samt mer och säkrare direktdemokrati så vakna upp och rösta på Vetenskapliga partiet! Kanke Piratpartiet? Nej. De förstår ännu inte att de hållbara argumenten för valsamverkan för att kunna ge sina medlemmar de mandat som de förtjänar, lika lite som Direktdemokraterna gör det … än.

Bild på ett öppet öga med upplyst pupill.
Öppna ögonen gott folk!

Annonser

Valplattform för EU-valet 2019

Eftersom majoriteten av folket i Sverige röstat på EU-positiva och frihandelspositiva partier så vill Vetenskapliga partiet erbjuda en valplattform inför EU-valet inom dessa ramar.

Vetenskapliga partiet är för samarbete mellan Europas stater, men är emot EU-medlemskapet, såsom det är utformat idag, eftersom EU idag leder till att företag baserar sig fullt lagligt där skatter och löner är som lägst, vilket leder till ett skadligt ”race to the bottom” i löner och välfärd för majoriteten av EU:s befolkning.

  • Att rösta på Vetenskapliga partiet i EU-valet är INTE att stödja EU-medlemskap, men att protestera mot EU-medlemskapet och EU:s utformning.
  • Att rösta på Vetenskapliga partiet är att vara för en ny folkomröstning om ett Swexit, samtidigt som man röstar för alla Europas staters fredliga framtida enhet och samverkan samtidigt.

Vetenskapliga partiets valplattform går ut på att effektivare utnyttja de enorma mängder pengar som varje år skickas till EU, men på ett sätt som är bättre för alla människor i Europa.

1. Trygghet för hela EU genom hög beredskap

Vetenskapliga partiet vill att mycket mer av EU:s budget ska satsas på gemensam beredskap mot de olika hot som är vetenskapligt evidenta, ex torka, bränder, översvämmningar, asteroidnedslag, supervulkanutbrott, samt kärnvapenkrig.

2. Fred & stöd till suveräna stater i världen

Vetenskapliga partiet vill att EU ska bli en fredlig kraft i världen som stödjer suveräna stater och demokratier mot olagliga sanktioner, terrorism, olagliga invasioner och andra krigsförbrytelser. Detta ska ske fredligt genom att erbjuda länder, som är fredliga och följer FN:s resolutioner, förmånligare handelsavtal med EU.

3. Ekologisk hållbarhet och metabol hälsa

EU är inte en ekologiskt hållbar konstruktion tyvärr, men genom att ena hela Europa kan vi eventuellt tillsammans vidta åtgärder som minskar icke-ekologiska transporter, samt på olika vis gynna ekologiska jordbruk, ekologiskt hållbar energiframställning och ekologisk konsumtion som tryggar folkets metabola hälsa.

De två viktigaste faktorerna som skapar ekologisk hållbarhet, enligt organisationen Population Matters, är minskad population och minskad konsumtion, vilka båda dessutom minskar CO2-utsläppen för de som tror på klimathotet. Vi vill minska EU:s population och konsumtion så humant som möjligt.

Målet är ekologiskt jordbruk i balans med naturen i hela EU som ska vara till glädje för vilda djur, växter, insekter och framtidens generationer.

4. Ett hederligare EU

Vetenskapliga partiet vill att EU ska medverka till att banker, som är privata företag, ska kunna försättas i konkurs om de missköter sig. Länder och folk får INTE försättas i orimliga skulder eller utnyttjas som slavar eller lydstater. Statligt ägda centralbanker måste stå för kreditgivning och grundläggande regleringar, inte privata banker.

5. Avskaffa EU:s skatteparadis och låglöneparadis

EU är idag uppbyggt på att varje medlemsstat bestämmer sina egna skattenivårer och minsta lönenivåer. Detta är ohållbart. EU måste enas om minsta skattenivåer och lägsta lönenivåer i de ingående staterna.

6. Fler beslutande folkomröstningar åt EU:s medborgare

Vetenskapliga partiet vill att löner för byråkrater och politiker i Bryssel ska följa medianen av löner i EU och läggas på en nivå som har brett folkligt stöd inom EU.

Vilken lönenivå som är rimlig skall fastställas genom direktdemokratisk och beslutande folkomröstning i samband med ett EU-val där varje EU-medborgare skriver en nivå på månadslön som anses vara rimlig för både EU-byråkrater och EU-politiker. Medianvärdet ska utgöra den nya lönen som sedan ska följa EU:s medianlön inom EU.

Folket i EU ska även kunna fastställa EU:s gemensamma skatteskalor och ev. medborgarlöner på exakt samma vis, samt även hur mycket pengar som skall läggas på olika budgetposter inom EU genom beslutande folkomröstningar i samband med EU-valet.

Hur man röstar på Vetenskapliga partiet i EU-valet.

Vad bör göras åt den psykopatiska eliten som é liten?

När en människa medvetet tillfogar en annan människa skada och av misstag dödar så kallar vi detta för misshandel och dråp. Om angriparen i förhand visste att skadan skulle bli dödsbringande, kallar vi hans dåd för mord. Dör många kallar vi det för massmord. Sker morden vid upprepade tillfällen så kallar vi förövaren för en seriemördare.

Vissa menar att folket som röstat fram eliten direktdemokratiskt är lika skyldiga till seriemorden och massmorden som eliten utför, men jag tycker inte det. Folket är oftast drabbat av hjärnförsmutsning genom elitens konstanta manipulerande och folket är därför oftast inte fullt medvetna om att deras agerande leder till krigsförbrytelser och massmord när de står där i valbåset.

Folket och soldater (i allmänhet) dräper p.g.a. vilseldening. Psykopati är nämligen inte så utbrett hos folket. När eliten alltså försätter miljontals människor i ett sådant tillstånd att de oundvikligen går en tidig och onaturlig död till mötes, oavsett om de dör direkt av krigen som eliten hetsat till, skapat och understött, eller om människorna dör som en konsekvens av sanktioner, migration eller svält, eller om berövandet av människornas hem, krossandet av företag, lemlästning, sorgen av saknade familjemedlemmar leder till depression och en allt för tidig död, så är frågan onekligen om de skyldiga bör straffas, och hur, eller hur?

Eliten har gjort sig skyldig till utdraget lidande, seriemord och massmord i betydligt större grad än den enskilde hjärnförsmutsade soldaten, som oftast tror sig försvara sitt land och patriotiskt trycker på avtryckaren, eller fäller bomberna i främmande suveräna stater utan FN-mandat, d.v.s. en krigsförbrytelse som kan leda till hängning, helt i enlighet med Nürnberggrättegångarna.

Generalerna vet, storföretagens ledare vet, men sällan deras fotsoldater. De drillas ofta till att blint lyda order. De är oftast på sin höjd att betrakta som dråpare eller biologiska verktyg som drabbas av depressioner när de kommer hem, eftersom de känner att något är väldigt fel.

Det är ett ganska dåligt förtäckt och uppsåtligt seriemördande som eliten håller på med. Ansvaret för massmorden kan eliten inte förneka. Offrenas död och deras lidande har inte uppkommit genom oaktsamhet. De är fullt medvetna och vet mycket väl vad de gör. De vilseleder och bedrar för pengar. Det finns ett uppsåt, ett motiv. De vet att de massmördar med sina ord, sin vilseledning, sin vapenförsäljning till diktaturer och övriga beslut. De känner ingen ånger. Processen upprepas i serie.

Samma sak gäller givetvis också en gradvis förstörelse av en fungerande balans och välfärd, där konsekvensen av en dålig finansiering, samt medvetet felaktiga metoder, leder till ett sämre liv för miljontals människor och en alltför tidig död. Gradvis bryter de här massmördarna ned folkets livskraft, en smula i sänder, och på så vis drivs miljontals människor in i lidande och död i förtid.

Vi vet hur skadliga dessa förhållanden är för folkets hälsa och deras värdiga liv, men istället för att förbättra dessa förhållanden, så förvärrar denna elit för folket ytterligare genom att försöka lura i dem besprutad och onyttig processad mat, strippad på livsnödväniga nyttigheter, fullproppat med socker, tillsatser och skadliga aromer som fungerar likt amfetamin.

Folket fås att köpa skiten genom repetitioner i form av rödfärgad propaganda i reklamblad, samma röda stora färger som även lurar folk att köpa skiten i stormarknaderna. Detta i syfte att ytterligare försämra folkets hälsa och pungslå dem genom livslångt lidande genom medicinering.

Eliten försöker även skapa kulturella religiösa konflikter genom massmigrationen av de mest avvikande kulturerna. I stället för krav på assimilation mot amnesti så proppsar eliten för ”mångkultur” och segregation, vilket får förödande konsekvenser för både invandrare och infödda.

Elitens brott är alltså inte bara dråp, inte enbart mord med fåtalet minuters lidande, likt i en gaskammare för avrättning, men alltså en utdragen tortyr och våldtäkt av miljontals människor som ofta leder till förtida  död. Frågan är då, vilket lämpligt och avskräckande straff som folket bör utdömma vid en folktribunal?

Jag konstaterar att folkets giljotinering av eliten som uppstod i Frankrike, när folket där befriade sig från elitens förtryck (en liten stund) inte tycks ha avskräckt eliten det minsta. Inte alls. Har folket varit för humana mot denna psykopat-elit? Eliten é liten. Folket är många fler. Massvis fler. Så vad bör göras?

Ska vi ignorera den vidriga eliten? Stänga av TV:n, säga upp prenumerationen, skaffa bättre medier, sluta länka till de krigshetsande fulmedierna? Ska vi prata med varandra istället som soldathandboken säger ? Eller meditera flitigare för ökad medvetenhet?

Bör en stor del av monopolkapitalisterna, politikeradeln och fulmedia-adeln, som går i deras ledband, avrättas för sina massmord på oskyldiga människor? Och hur ska processen egentligen gå till? Humant och kvickt med giljotin, gaskammare medelst cyklon-B, eller ännu mer utdraget lidande och långsam död?

Eller räcker det verkligen att älska, glömma och förlåta, att inte döma, eftersom ”de inte vet vad de gör”, eller har de flosklerna uppfunnits av psykopaterna själva? Vad tror du? Vad anser du?

Demokrati – Förslag på ett mer demokratiskt och säkert valsystem

Både representativ demokrati och direktdemokrati kräver ett säkert valsystem, för att betrakas som trovärdigt. Jag kommer här ge ett förslag som de som skrivit Valmyndighetens erfarenhetsrapport från valet 2018 kanske kan vara intresserade av.

Valhemlighet och samtidigt möjlighet att verifiera att rösterna räknats korrekt.

Idag förekommer det valfusk i Sverige, vilket leder till misstanke om att valfusket kan ha varit större än vad det kanske varit 2018. Hur stort valfusket har varit är det naturligtvis ingen som vet. Detta skadar givetvis  tilltron till valresultatet. Hur får vi en hög valhemlighet och verifierbarhet samtidigt? Man må tycka vad man vill om Stalin, men det här citatet tycker jag är passande:

josef-stalin-80x80
”Jag anser att det är helt oviktigt vem i partiet som kommer att rösta, eller hur; men det som är utomordentligt viktigt är detta – Vem som kommer att räkna rösterna, och hur.”
/ Josef Stalin

“I consider it completely unimportant who in the party will vote, or how; but what is extraordinarily important is this—who will count the votes, and how.”
/ Joseph Stalin

Dagens system med valsedlar innebär att folk ser varandra när de plockar valsedlar, eller kan norpa, eller dölja, kasta eller flytta bort andra partiers valsedlar. Det är oacceptabelt. Det anser även Jørgen Elklit, professor i statskunskap vid Aarhus universitet, samt Olof Petersson, tidigare professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Källa: https://unv.is/dn.se/debatt/sverige-maste-ta-kritiken-mot-valsystemet-pa-allvar

När väl valsedeln ligger i valurnan är fortfarande valfusk möjligt, eftersom rösten i valurnan är helt anonym och i princip kan bytas ut, särskilt förtidsröster. Professorerna tycks tyvärr ha glömt bort att Sverige har personval, vilket faktiskt är snäppet mer demokratiskt än enbart partival, men visst kan man lägga till en rad med personval på den valsedel de föreslagit.

Mitt förslag på lösning:

Alla som röstar får en lista på anmälda partier och deras kontaktuppgifter i sitt utskick inför valet. Varje person som visar legitimation och bockas av tilldelas en valsedel i vallokalen med karbonpapper och kvitto, med färdiga rutor för bokstäver och skriver i valbåset partinummer, partinamn och ev. den som de vill personrösta på, samt en egen kontroll-kod eller alias efter eget godtycke.

Exempel.

Valt parti:

15 VETENSKAPLIGA PARTIET

Vald kandidat :

01 MARTIN GUSTAVSSON

Egen kontrollkod/alias:

KNUTTE78

Valsedeln stämplas i valbåset av den röstande med en stämpel som är unik för vallokalen och som ger samma märke på valsedeln som på kvittot under karbonpappret. Märket kan förändras under dagen när valurnor byts, för att förenkla kontroller. Kopian av rösten stoppas av den röstande på säkert ställe och rösten läggs i valkuvertet. Personen bockas av i röstningslängden och rösten läggs i valurnan.

Rösten räknas manuellt i vallokalen och matas även in i datorn, eller maskinavläses, samt publiceras på val.se. På detta vis kan varje individ kontrollera att dennes röst verkligen har räknats. Siffrorna minskar påverkan genom felstavningar eller avläsningsfel. Person som ev. inte har räknats, eller har räknats fel, kan återkomma till valmyndigheten eller polisen med sitt kvitto och sin klagan. Den valurnan kan kontrolleras.

Valurnorna vallokalerna och rösträkningen kan videofilmas billigt och enkelt idag. Upptagningen kan krypteras och polisen kan vid anmälan avkryptera och undersöka.

En kritik mot förslaget kan vara att detta system innebär att röster kan köpas. Det argumentet håller inte längre. P.g.a. dold videoteknologi som varje person kan ha på sig, kan hela valprocessen filmas ändå. Rösten kan verifieras och säljas ändå av den röstande själv. Röstköp, eller att lura senila att rösta, kan lämplien beläggas med långt fängelsestraff. Då kommer det inte löna sig att försöka sig på detta. Även röstköpet kan naturligtvis filmas och användas mot röstköparen.

En kritik mot förslaget kan vara att valt alias kan associeras med individer, men inget tvingar någon att ange ett känt alias. Ett alias utan anknytning till individen kan anges om helt anonym röstning önskas av individen. (Jag kallar mig ex. inte KNUTTE78 på nätet.)

Mer intressant om valfusk:
Valfusk – En socialdemokratisk historia (MP4)

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rxe1KW/anmalningar-om-valfusk–forundersokning-inledd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Valfusk
http://www.rapport24.com/rapport24/valfusk-i-sverige-2018
http://www.friatider.se/valfifflet-h-r-l-ggs-sds-valsedlar-p-eget-bord-0
https://corneliadahlberg.wordpress.com/2018/09/10/valfusk/
https://mobile.twitter.com/ArgBlatteTalar/status/1038909860274995200

PS. Är 4%-spärren förresten valfusk?
-Nej. Små partier kan samverka mot 4%-spärren om de vill det, och det finns mycket hållbara skäl att valsamverka.

Venezuela – Deltagardemokrati – Det som skrämmer skiten ur alla korrumperade överbetalda karriärister i väst

Oppositionspartierna i Venezuela bojkottade valet och hade inga egna kontrollanter vid valurnorna, enligt ett av röstningsföretagen, läser jag i New York Tmes. Det kan naturligtvis leda till misstanke om fusk. Men har den som är inbjuden till val, men inte är där och kontrollerar, någon rimlig rätt att klaga, eller ens evidens för fusk?

”Oppositionspartierna bojkottade omröstningen och avstod från att delta i valet eller granskningen av resultatet … Avsaknaden av kontrollanter möjliggjorde manipulering av valresultatet, säger företaget.” Källa: https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/americas/venezuela-election-turnout.html

”Opposition parties had boycotted the vote, declining to participate in the election or review the returns … The absence of auditors, the company said, allowed for a manipulation of the turnout numbers.” Source: https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/americas/venezuela-election-turnout.html

Venezulanerna är sannolikt mycket stolta över sitt demokratiska valsystem som höjts till skyarna av ex. president Jimmy Carter. Så varför skulle Maduro uppmana sina anhängare att fuska? Är det inte istället rimligt att folket fått stränga order om att INTE fuska, ens om tillfälle gavs?

Bild som visar valresultatet i Venezuela

Evidensen tyder, i min mening, istället på att en övervägande del av folket faktiskt föedrar Chavez och hans efterträdare Maduro. Oppositionen ogillar sannolikt Chavez och Maduro lika mycket som alla borgare ogillade Olof Palme, kanske ännu mer?

Oppositionen vill sannolikt INTE ha progressiva skatter som ökar välfärden och balanserar förmögenheterna i samhället, men oppositionen i Venezuela är helt enkelt i minoritet. Det är sannolikt därför de inte vill ställa upp i valet, men gärna vill påskina fusk. De är dåliga förlorare som säkert skriker att ”skatt är stöld”, precis som vilken borgarbracka som helst.

Tidigare har vi tittat på olja som orsak till problemen, men det inledande problemet för oppositionen i Venezuela är sannolikt att Chavez införde s.k. ”deltagardemokrati”, vilket sannolikt gjorde att demokratin nådde ut till folket och gjorde dem mer aktiva och mer medvetna om vad som faktiskt pågick inom politiken, ex. vart oljepengarna tog vägen, d.v.s. i fickorna på de redan rika och de korrumperade, men även gav folket makten att kunna förändra det.

”De kommunala råden visar den deltagande karaktären av den venezuelanska demokratin. 2006 års lag om kommunala rådsförsamlingar tillät medborgargrupper att bilda Medborgarförsamlingar, vilka representerar 150 till 400 familjer i stadsområden, och 20 familjer i lantliga områden. Mer än 19’000 grupper av medborgare möjlighet att bilda medborgarförsamlingar som representerar 150 till 400 familjer i stadsområden, 20 familjer i landsbygden och 10 i ursprungsbefolkningar. 19 000 medborgarförsamlingar har registrerats. De väljer sitt ledarskap, möter och beslutar om projekt som behövs för samhället. De har fått 1 miljard dollar i finansiering för olika projekt och har etablerat nästan 300 kommunala banker, som tillhandahåller mikrolån. Kommuner är kombinationer av lokala medborgarförsamlingar som arbetar på större projekt. ”

”The communal councils show the participatory nature of Venezuelan democracy. The 2006 law on Community Councils allowed groups of citizens to form Citizen Assemblies that represent 150 to 400 families in urban areas, 20 families in rural areas, and 10 in indigenous communities. More than 19,000 councils have been registered. They elect their leadership, meet and decide on projects needed for the community. They have received $1 billion in funding for various projects and have established nearly 300 communal banks, which provide micro-loans. Communes are combinations of local councils that work on larger projects.” Källa: https://www.counterpunch.org/2018/05/30/venezuela-defeats-us-in-election/

I stället för att betrakta vilseledande monopolkapitalistiskt ägda medier, så talade nu sannolikt folket med varandra om politiska frågor, precis som den svenska soldathandboken föreskriver, och började då förstå sambanden bättre och tog på så vis tillbaka sin demokrati, sitt folkstyre.

Exakt detta är förmodligen korrumperade EU-politikers stora skräck. Venezuela har sannolikt ett av världens mer demokratiska styrelseskick och det skrämmer förmodligen skiten ur alla kurrumperade överbetalda karriärister, som undergräver vår demokrati genom globalisering och EU-medlemskap. Varifrån kan Chavez, Maduro och venezulanerna ha fått de här idéerna, kanske från en annan ”märklig diktator” och hans folk? Mycket möjligt.

Vill ni skrämma de korrumperade överbetalda karriäristerna i Sverige? Sluta då läsa de medier som karriäristerna är i maskopi med och känn er sedan motiverade att starta nya folkliga valsamverkande partier som är för mer demokrati, eller om ni gillar vetenskapliga partiet ansök då ev. om medlemskap, eller blida gärna ett annat parti som förstått det hållbara med folkets valsamverkan, mot karriäristernas 4%-spärr.

Mer intressant:
https://www.globalpolitics.se/trump-vagrar-tala-med-demokratiskt-valde-maduro-menar-att-guadio-ar-mycket-demokratisk/

Demokrati eller oligarki? – Det finns två versioner av verkligheten i Venezuela och i USA

Vissa menar att Venezuela är en diktatur, andra menar att sällan har de sett en bättre demokrati. Vem ska man tro på? Mitt tips! Tro inte på någon utan öppen skeptisk analys, kanske t.o.m. genom att besöka landet och tala med människorna där! Alla har ett egenintresse. Fundera alltd på vem som gynas och hur de gynnas! Cui Bono!

Bild som visar valresultatet i Venezuela

Just så arbetar polisen när de utreder brottslighet. Vad gäller ytterligare ett planerat brott mot krigets lagar, d.v.s. deltagande i planering, inledning och förandet av anfallskrig, så finns det kanske många som kommer få dingla i snaran i en framtida krigsförbrytartribunal, kanske även svenskar som begått dessa brott under beteckningen ”mission” eller ”insats”, likt den i Libyen där Sveriges stridspiloter deltog i att slå Syrien i spillror och innehåller kanske t.o.m. slaveri?

Kanske kommer Jill Stein leda krigsförbrytartribunalen? Denna läkare och presidentkandidat kommer från ”Green Party of the United States”. Kanske kommer det ske när de inser attde måste lyssna på forskare med kompetens på sina områden, istället för klimatalarmismens scharlataner, samt lyssnar på folkviljan i USA, som ex. inser att gränser är bra för ekologisk hållbarhet, samt att de istället kanske borde skapa en regnbågsallians mot miljöförstörare och krigshökar?

Stein och Green Party of the United States fick faktiskt hela 1’457’222 röster, vilket visserligen inte räcker för att bli USA:s president, samt till stor del sannolikt beror på faktumet att USA:s valsystem leder till att en röst på henne är lika bortkastad som en röst på de partier i Sverige som inte valsamverkar mot 4%, trots att valsamverkan naturligtvis är extremt logiskt.

Kanske har Stein även, likt ”Miljöpartiet de Gröna” i Sverige, involverat sig med tveksamma sekteristiska filurer, som har en dold politisk sekteristisk doktrin, som går stick i stäv med de demokratiska friheter och rättigheter som vi i väst historiskt tillkämpat oss? Det repellerar naturligtvis människor som gillar Jesus principer, och de är väldigt många i USA.

Eller har Stein kanske blivit grundlurad av de fula medierna som ljuger dygnet runt, eller kanske direkt genom infiltratörer i hennes absoluta närhet? Kanske har hon inte läst på alls om vad infiltratörernas islamism-gröna politiska/sekteristiska doktrin föreskriver? Kanske har hon inte lyssnat på religionskritiker alls?

Kanske har Stein tagit den här extrema sekten till sig p.ga. ”Guilt by association”-argumentationsfel? Ex. Om en kvinnoförnedrande Trump är emot en extrem sekts införsel i USA, så drar hon kanske den felaktiga slutsatsen att den extrema sekten är motsatsen… fastän överallt där sekten dragit fram så förtrycks kvinnan och överbefolkningen leder till skövling och ödeläggelse av den ekologiska hållbarheten, precis såsom många andra katastrofa doktriner har lett till absurd mänsklig populationsökning.

Men till saken! Vad har då läkaren Stein att säga om Venezuela och demokratin där?

Bild på Jill Stein
”Samma skrytsamma politiker som talar om att ”frambringa demokrati” till Venezuela har stöttat & underblåst Saudi-diktatorer att avrätta disidenter, mörda journalister och svälta miljoner med barn i Jemen. De bryr sig inte ett förbaskat dugg om demokrati eller fattiga människors liv. Det handlar om OLJA.”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088837876073328640

”The same blowhard politicians talking about ”bringing democracy” to Venezuela have aided & abetted the Saudi dictators executing dissidents, murdering journalists & starving millions of kids in Yemen. They don’t give a damn about democracy or poor people’s lives. It’s about OIL.”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088837876073328640

Bild på Jill Stein
”USA har stöttat höger-kupper över hela Latinamerika i över 100 år. Inte en enda av dem handlade om demokrati. Alla har varit för att berika den globala eliten. Men vi förmodas tro att den här gången i Venezuela – som har världens största oljereserver – är det annorlunda?”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088253786102091776

”US has backed right-wing coups up and down Latin America for 100+ years. Not one was about democracy. All have been to enrich the global elite. But we’re supposed to believe this time in Venezuela – which has the world’s largest oil reserves – is different?”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088253786102091776

Är USA en demokrati, eller är ens EU eller Sverige en demokrati? Så här säger den f.d. presidenten Jimmie Carter som är medlem i de s.k. ”Demokraterna” i USA:


”Vi har nu blivit en oligarki istället för en demokrati. Jag tror att detta har varit den värsta skadan på den grundlägganda moralen, samt etiska standarder, för det amerikanska systemet som jag någonsin sett i mitt liv.”
/ Jimmy Carter Source: http://www.oprah.com/own-super-soul-sunday/why-jimmy-carter-says-he-couldnt-be-president-today-video

”We’ve become, now, an oligarchy instead of a democracy. I think that’s been the worst damage to the basic moral and ethical standards to the American political system that I’ve ever seen in my life.”
/ Jimmy Carter Source: http://www.oprah.com/own-super-soul-sunday/why-jimmy-carter-says-he-couldnt-be-president-today-video

Vad betyder  ”oligarki”?Oligarki är en motsats till demokrati och betyder att ett fåtal personer styr, medan ”demokrati” betyder att folket styr, d.v.s att de kan påverka politiken genom direktdemokratiska val av representanter som sedan genomför folkviljan, eller mer demokratiska system som i Schweiz där folket direkt kan avgöra viktiga frågor genom folkomröstningar. Mer demokrati är f.ö. en del av Vetenskapliga partiets agenda.

Men varför kallar Carter USA för en ”oligarki”? – Carter förklarar dagens politiska system i USA, som han ser det:


”Det kränker essensen i det som gjorde Amerika till ett fantastiskt land genom dess politiska system. Nu är det bara en oligarki med obegränsad politisk bestickning som är essensen, för de som är presidentkandidater eller blivit valda till president. Och samma sak gäller guvernörer och USA:s senatorer och kongressmedlemmar. Så nu har vi just sett en omstörtning av vårt politiska system som en utbetalning till de stora bidragsgivarna, som vill ha och förväntar sig att få, och ibland får, favörer till sig själva då valet är över. … För närvarande ser etablissemanget, demokrater och republikaner, på dessa obegränsade pengar som en stor fördel för sig själva. Någon som redan befinner sig i kongressen har mycket mer att sälja till en ivrig bidragsgivare.”
/ Jimmy Carter Källa: https://www.huffingtonpost.com/eric-zuesse/jimmy-carter-is-correct-t_b_7922788.html

”It violates the essence of what made America a great country in its political system. Now it’s just an oligarchy with unlimited political bribery being the essence of getting the nominations for president or being elected president. And the same thing applies to governors, and U.S. Senators and congress members. So, now we’ve just seen a subversion of our political system as a payoff to major contributors, who want and expect, and sometimes get, favors for themselves after the election is over. … At the present time the incumbents, Democrats and Republicans, look upon this unlimited money as a great benefit to themselves. Somebody that is already in Congress has a great deal more to sell, to an avid contributor.”
/ Jimmy Carter Source: https://www.huffingtonpost.com/eric-zuesse/jimmy-carter-is-correct-t_b_7922788.html

Dessa fyra citat har jag lagt till sidan Citat om demokrati.

Själv är jag mer positivt inställd till alla olika staters framtida demokrati och ekologiska hållbarhet. Jag tror att vi alla tillsammans kommer finna motivationen att frigöra oss från orättvis miljöskadlig frihandel och orättvisa skatteparadis. Vi kommer ex.  snart alla ha fria datorer och fri mjukvara. Folket blir nog allt mer intelligent, tror jag. Darwinismen pekar i den riktningen.

Bild på modifierad banner för Free Software Foundation

Fri mjukvara, fri hårdvara och ett fritt samhälle hänger ihop. (Klicka på bliden för att lära dig mer på Free Software Foundation)

Alla de här intelligenta människorna ser förmodligen snart igenom medias olika former av osanning och kommunicerar då sannolikt allt mer via öppna och fria alternativa medier, med öppna kommentarsfält, såsom den svenska soldathandboken föreskriver.

Med en mer evidensbaserad bild av verkligheten kommer då människorna sannolikt allt mer att börja påverka politiken på ett sätt som gör den betydligt mer demokratisk, i ordets verkliga betydelse.

7 människor i Sverige är en bra start. De intelligentaste kommer sannolikt att ansluta sig först, samt sannolikt hyllas av framtidens generationer för denna enhetliga samverkan. En dag kommer även du som läser detta ansluta dig till oss, eftersom ditt läsande av fria medier och dina egna undersökningar, sannolikt kommer öka din intelligens successivt, särskilt i interaktionen med andra intelligenta och fria människor som söker evidens öppet och skeptiskt via öppna kommentarsfält, som Automattic och WordPress gett oss.

Detta kommer sannolikt leda till alla människors mentala frihet från villfarelser. Det kommer sannolikt leda till ekologisk hållbarhet i varje nation på planetens yta, vilket faktiskt är samma sak som ekologisk hållbarhet i hela världen, vilket faktiskt är samma sak som att skydda Allahs, Guds och Yahves ”skapelse”, om man nu mot förmodan inte tror på naturligt uval och evolution som förklaring, efter att man undersökt evidensen för teorin,  ex. genom Richard Dawkins föreläsningar om saken.

Mer intressant:
https://www.globalpolitics.se/usa-kupper-i-latinamerika-fore-venezuela-och-vad-sager-grona-partiet/
http://proletaren.se/artikel/sa-gick-det-till-nar-oppositionen-vagrade-val-och-dialog
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-venezuela-invasion-crisis-rex-tillerson-advisers-meeting-a8430571.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/03/why-us-dcemonises-venezuelas-democracy
https://movetoamend.org/

Brev till Kajsa Ekis Ekman som talar om Rosa Luxemburg

Hej Ekis! Igår såg jag via Global politics (MP4) att du både uppmärksammar en fantastisk kvinna som Rosa Luxemburg, samt en flykting som faktiskt flytt en extrem sekt och dess diktatur, samt att du uppmärksammar hans grupps nya alternativa media i Frankfurt dessutom. Bra gjort, Ekis.

Vetenskapliga partiet har valt att citera både dig och Rosa Luxemburg i våra citat om demokrati och personligen tycker jag att ni är coola personligheter båda två, kanske ännu coolare än andra coola kvinnor, även om Luxemburg, helt klart var betydligt tuffare och tog mer politiskt ansvar än dig, men även konsekvensen av det, precis som Olof Palme, men vilket nederlag det hade varit att sluta som ex. Bildt eller Reinfeldt, eller kanske ännu värre som V & S i knät på Lööf, en slags korsning av Kajsa Kavat och Ayn Rand… Brrr…

Dags att bli varm igen, men inte med något från V&S! Här har vi citat av coola kvinnor som man kan bli varm av:

rosa_luxemburg_80x80
”Utan allmänna val, utan obegränsad pressfrihet och mötesfrihet, utan en fri kamp mellan åsikter, dör livet ut i varje offentlig institution, blir blott ett skenbart liv, där endast byråkratin kvarstår som den aktiva beståndsdelen.”
/ Rosa Luxemburg

”Without general elections, without unrestricted freedom of press and assembly, without a free struggle of opinion, life dies out in every public institution, becomes a mere semblance of life, in which only the bureaucracy remains as the active element.”
/ Rosa Luxemburg

Bild på Kajsa Ekis Ekman
”Kapitalismen är väldigt anpassningsbar. Det kan vara en rosa kapitalism, det kan vara en brun kapitalism. Den kan vara demokratisk eller den kan vara diktatorisk. Den är oerhört anpassningsbar därför att den bygger på kapitalets intresse och det är att göra profit. Profiten hittar alltid nya vägar om några stängs.”
/Kajsa Ekis Ekman Källa: http://www.proletaren.se/inrikes-politik/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar

”Capitalism is very adaptable. It can be a pink capitalism, it can be a brown capitalism. It can be democratic or it can be dictatorial. It is extremely adaptable because it is based on the interests of capital and that is to make profit. The profit will always find ways if some are closed.”
/ Kajsa Ekis Ekman Souce: http://www.proletaren.se/inrikes-politik/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar

Bild på Kajsa Ekis Ekman
”När jag hör retoriken från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får jag känslan av att bara en liten förändring är jättejobbig och att vi befinner oss i en uppförsbacke. Vi har lämnat Sverige helt åt kapitalet och det enda politiken gör är att fixa lite här och skruva lite där. Det vi behöver är att demokratin tar över initiativet. Nu har kapitalet styrt länge nog och vi har sett hur det har blivit, nu är det dags för demokratin.”
/Kajsa Ekis Ekman Källa: http://www.proletaren.se/inrikes-politik/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar

”When I hear the rhetoric from the Social democrats[Socialdemokraterna] and the Left party [Vänsterpartiet], I get the feeling that only a small change is very difficult, and that we are in an uphill battle. We have left Sweden entirely to the capital and the only politics does is to tinker here and screw a little there. What we need is that democracy takies over the initiative. The capital has now governed long enough and we have seen what it has become, now is the time for democracy.”
/ Kajsa Ekis Ekman Source: http://www.proletaren.se/inrikes-politik/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar

Det är kul att en riktig flykting, med riktigt asylskäl, får din uppmärksamhet, Kajsa. Det finns inte så gott om riktiga flyktingar med ryggrad i Europa, ej heller så mången riktig vänster som medverkar i alternativa medier med kommentarsfält, men mestadels folk som snackar skit och ekonomiska migranter, i alla fall enligt UNHCR i Italien: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205

Du frågar dig, Ekis, vad som orsakade att Sovjetunionen ”föll”, men den ”föll” faktiskt inte. Det var en direktdemokratisk folkomröstning med 78% stöd som beslutade att upplösa Sovjetunionen. Frågan om huruvida det kommunistiska systemet i varje nation skulle avskaffas var inte en del av den omröstningen.
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/1991_Soviet_Union_referendum

Personligen tror jag att det är både unioner och medier som är problemet. Kommunismen sammankopplades (Guilt by association) kanske med unionens politik, vilket kanske blev kommunismens fall även i nationalstaterna? Det kan kanske vara läge att sluta spekulera och helt sonika intervjua ryska kommunister om den saken?

1. Min egen misstanke är att alla unioner skapar olika former av slitningar som gör att människor hamnar i olika former av konflikt och då vill se förändringar.

Kuba, som är en nationell demokrati, inom ett kommunistiskt enpartisystem, har ex. inte fallit. Det är heller inte centralistiskt, men mer demokratiskt i sitt styrelseskick, med folkvalda representanter som kan återkallas om de inte anses utföra sitt uppdrag korrekt. Källa: http://jinge.se/allmant/en-marklig-diktator-avgar-pa-kuba.htm

Kuba är kanske även att betrakta som ekologiskt hållbart?
Källor: http://offensiv.socialisterna.org/sv/1171/internationellt/11899/
https://stadsodlingvasteras.wordpress.com/2013/11/19/hallbart-kuba/

2. Medier och sekter, som ljuger dygnet runt, undergräver givetvis människors förmåga att rösta mer rätt. Var det medier eller sekter som övertygade ryssarna att rösta för att avskaffa den kommunistiska enpartidemokratin, till förmån för kapitalistisk oligarki, som i viss mån kanske liknar USA?

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

Det är min uppfattning att många vänsterjournalister är ansvariga för vänsterns nederlag, eftersom de inte attackerar mediernas ägarförhållanden och deras lögner som styr människornas sinnen åt höger, men istället hjärntvättar sig med dem, skriver i dem eller länkar till dem och sväljer deras konspirationsteorier eller konfliktskapande retorik med hull och hår, vilket givetvis får högerpartiet SD att växa med dubbel hastighet, för även om vänstern inte ser igenom monopolkapitalets globalistiska lögner, så gör ofta folket det.

När det nedtryckta folket ser igenom några lögner och ser att vänstern är en del av dessa lögner, medvetet eller omedvetet, vad finns då kvar att proteströsta på över 4%? Det som lögnmedia trycker ned givetvis, d.v.s. SD. En konsekvens av den sympati en orättvist attackerad individ ofta får.

Du verkar se ”nationalism” som ett negativt ord, Ekis, men Kuba är nationellt, vänsternationellt, och väl rustat med ett koventionellt försvar, men de bedriver inte imperialism, lika lite som vänsternationalisterna i ANC eller FNL behövde det. Hittills har heller inte högernationalisterna SD gjort det. Det är de andra högerpartierna och sossarna som är en del av imperialismen, inte SD.

ANC:s och FNL:s folk befriade sig själva och sina folk genom sin vänsternationalism, på samma vis som Sverige kan befria sig från den imperialism som i dag styr Riksdagen.

Idag utgör istället Vänsterpartiet en knähund till imperialismen, eftersom de röstade för invasionen av Libyen och fördömde Syriens folkvalde ledare, Assad, som är ledare för koallitionen ”Nationella Fronten”, som vi givetvis borde ge vårt bistånd nu i denna svåra tid.

Du efterfrågar lösningar, Ekis. Jag tror att du har varit inne på lösningen för vänstern i din intervju med Kommunistiska partiets partiledare.
http://www.proletaren.se/inrikes-politik/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar

Jag tror att vänstern borde göra mer som högern, d.v.s. profitera mandatmässigt på olika målgrupper genom att medvetet fraktionera sig och generöst erbjuda olika tilltalande plattformar, som då bättre kan nå ut till människorna och gör dem aktiva.

En av dessa fraktioner ska kanske vara anti-sekteristisk, om den på allvar vill locka de riktiga flyktingar som förkastar den politiska sekterism som de flytt, ex. så här:

Bild på Johannes Regell
”Våra pionjärer fängslades för de drev med präster och gud och dagens vänster bugar för präster som är minst lika reaktionära. Bara att de kommer från en annan del av världen.”
/ Johannes Regell (Källa: https://nyheteridag.se/plus/socialisterna-i-vastervik-om-vansterns-installning-till-boneutrop-man-sviker-sin-rorelses-historia/)

En fraktion är kanske med fördel ekologiskt hållbar, på riktigt, om den vill kunna locka in f.d. miljöpartister som lämnat och lämnar det sjunkande skeppet? Vänstern är klassmedveten. Det är bra och essensiellt, men det är bara ETT botemedel mot monopolkapitalets härjningar.

Vänstern har ex. gett sig ut på det ostadiga och ofta repellerande normkritiska ”mångkulturella” gungflyet. Visserligen kan det dra in några människor från högern, men det kan givetvis repellera människor ut ur vänstern också, precis som extrem vurm för massmigration av icke-flyktingar kan göra det.

Poängen är att vänstern struntat i, eller ställt sig i osunda motpositioner, i många viktiga frågor som berör många människor, vilka hade kunnat tänka sig att rösta på ett vänsterparti om det inte hade varit repellerande. Det är formen som vänstern organiserat sig på som är fel, anser jag. Fraktionering och samverkan utan käbbel är vägen framåt, anser jag!

Demokrati kan uppstå när folket självt styr sig självt mentalt i en riktning som faktiskt gynnar dem och framtidens generationer. De måste även kommunicera med varandra. Det är inte direkt det som ljugande medier eller vänstern i allmänhet bidragit till, tyvärr. Var är ex. dina egna kommentarsfält, Ekis? Hur kommer kritiken eller berömmet fram till dig?

Men ändå, Ekis, tack för att du finns och gör ditt bästa för framtidens generationer. Skaffa många intelligenta barn med hjärtat på det rätta stället! Då ökar sannolikt framtidsutsikterna för Sverige och världen.

MVH
Martin Gustavsson