Vetenskapsrådet regerade Stålmannens planet Krypton

Krypton är en fiktiv planet som först blev känd i ett nummer av Stålmannen som utkom 1939. Nyligen upplystes jag av en man att ledarskapet på den fiktiva planeten utgjordes av en grupp vetenskapsmän. Det verkar stämma. ”… Kryptons härskande grupp kallades för ‘Vetenskapsrådet’.” ”… the ruling body of Krypton named the ‘Science Council’.” Källa: […]

Vetenskap – Fri vilja – Recension av boken Själens biologi

Har vi en fri vilja? Det är den återkommande frågan i boken Själens biologi och vår fria vilja av Henrik Brändén. Boken är en populärvetenskaplig genomgång om forskningsläget vad gäller hjärnans funktion, medvetande och tänkande. Kanske kommer Hjärnpodden bli motiverade i sina hjärnor, där viljan och själen antas sitta, att presentera ljudfilerna på ett öppet […]

Ekologisk hållbarhet – Afrika är på rätt väg vad gäller födelsetalet, men räcker det?

Afrika är på rätt väg, vad gäller födelsetalet. Det läser jag i en vetenskapligt grundad artikel som heter ”Addressing Population Challenge Is Not Impossible”, men kommer det räcka? Är vi verkligen motiverade att rädda djuren, eller är det bara tomt fegt snack? Är det bara en image? Den mänskligt orsakade massutrotningen av djurarter accelererar nämligen, […]

Forskning – Skall vi kunna experimentera på medvetslösa?

Tre forskare vill ändra lagen så att det blir möjligt att låta medvetslösa patienter deltaga i kliniska läkemedelsstudier. Mer om saken: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/06/lat-medvetslosa-patienter-delta-i-kliniska-lakemedelsstudier/ Min första fundering blir genast att detta innebär forskning på 99,999% av hela befolkningen helt utan att behöva tillfråga dem, i alla fall såsom jag tolkar orden ”medvetande” och ”medvetslöshet”, samt att nästan […]

Vetenskap – Vård – Covid-19 – Patentbyråer skapar potentiellt massmord

Livgivande uppfinningar skall inte kunna patenteras, eftersom de därmed blir svårtillgängliga eller dyra. Att hålla reda på patent, samt undvika att bryta mot patent, blir dessutom en onödig och kostsam byråkrati som tar kraft från att rädda liv. Detta är inte enbart oetiskt, men även ineffektivt vad gäller samhällets utveckling. Donald Robertson på Free Software […]

Sommarpodd – Förslag till P1 & Greta Thunberg på lösningen

Lyssna via Archive.org eller ladda ner ogg-filen (3,5MB 14 minuter). Transkription med länkar och källhänvisningar till påståenden: Jorden går kanske under om 7-8 år, eller så. Det har redan börjat hör jag via en panikartad mp3-fil från P1. [som föredömligt går att ladda ned med NoScript påslaget, precis som Vetenskapliga partiets egna intervjuer]. Det är […]

Vetenskap – Medicinsk genetik – Hopp för sexmissbrukande mäns hjärnor

”Det går att behandla sexmissbrukande män genom att påverka deras belöningssystem i hjärnan. Det visar en ny forskningsstudie från Umeå universitet, där ett läkemedel mot alkoholism har fått ett nytt användningsområde.” källa: https://tidningensyre.se/2020/11-juni/medicin-mot-alkoholism-testas-pa-sexmissbrukare/ Tidningen Syre anger ingen källa till den Vetenskapliga rapporten, men namnet Jussi Jokinen som är professor i psykiatri vid Umeå universitet gör […]