Aschs likriktningsexperiment – Så lurades vi till likriktning + Några konsekvenser för dig

Aschs likriktningsexperiment såväl som Abilene-paradoxen kan ha bidragit till att du frivilligt tog vaccinet/biovapnet. Mycket tidigt gick monopoliserad fulmedia ut och påstod att: “Alla experter är eniga om vaccinet är säkert och effektivt.” Detta var tillräckligt för att få de flesta injicerade, förutom de som ställde sig fåtalet logiska följdfrågor: Hur kan jag med säkerhet […]

Krigsförbrytelse – Presentation av USA:s biovapen-produktion i Ukraina

Russian Presentation on US Biological Weapons Program in Ukraine Victoria Nuland announces that the USA is working with Ukraine to prevent biological research facilities from falling into Russian hands GLOBALink | China urges U.S. to release details of bio-labs in Ukraine: FM spokesperson ”Biological Weapons Convention (BWC) bans the development, production, acquisition, transfer, stockpiling and […]

Konspirationsteori – Ryssarna attackerar biovapenfabriker i Ukraina

Enligt Karl Wang, en svensk-kines, så bröt i augusti 2019 en oförklarlig lungsjukdom ut. Man trodde först att det hade ett samband med rökning av e-cigaretter, i regioner som gränsar till Fort Detrick, med kluster av fall i Wisconsin och på flera andra håll. Symptomen var identiska med Covid-19-symptom inklusive lunginflammation. USA har lagt locket […]