Viktigt förslag – Vad skulle du tycka om en valsamverkan för fred och Swexit?

Jag har fått ett förslag om att förändra Valsamverkanspartiet, som Vetenskapliga partiet går till val igenom. Förslaget är att denna valsamverkan ska inkludera komponenterna fred och Swexit.

Jag misstänker att förslaget kommer exkludera en hel del partier ur listan av potentiella partier i Valsamverkanspartiets högerspalt, kanske särskilt Bombliberalerna, men även Vänsterpartiet, Miljöpartiet Piratpartiet och Medborgerlig samling som, mig veterligen, alla är för EU-medlemskapet idag.

Läs mer om saken, fundera och säg din mening i Valsamverkanspartiets kommentarsfält!

Jag lägger till listan här så att partierna i fråga också får en ping om frågan. När du klickar på dessa länkar så påminner du även de individer som har administratörsrättigheter i dessa partier om att du har läst om detta, vilket kan få effekt på dessa partier.

Nya smartphones sårbara – Plötsligt ökade värdet på gamla Android-telefoner – Är Trump inblandad?

En grupp belgiska forskare tycks ha hittat ett sätt att läsa av vad du gör på Internet hemma i vardagsrummet och till och med kunna påverka det, utan att veta ditt wifi-lösenord. Jag är inte förvånad. Jag påtalade problemet för Direktdemokraterna, som jag var medgrundare till, för länge sedan, med en engelsk dataingenjör som stöd för åsikten, men deras tro på BankID var oomkullrunkeligt.

Återigen hatar jag att ha rätt. ingen lyssnar när man påtalar svagheten. Sedan när man har rätt så blir de som hade fel ofta sura. De uppskattar inte sanning.

”Eftersom Android använder wpa_supplicant, så innehåller Android 6.0 och senare också denna sårbarhet. Detta gör det enkelt att fånga upp och manipulera trafik som skickas av dessa Linux- och Android-enheter. Observera att för närvarande är 50% av Android-enheter sårbara för denna exceptionellt förödande variant av vår attack.”

”Because Android uses wpa_supplicant, Android 6.0 and above also contains this vulnerability. This makes it trivial to intercept and manipulate traffic sent by these Linux and Android devices. Note that currently 50% of Android devices are vulnerable to this exceptionally devastating variant of our attack.” Source: https://www.krackattacks.com/

Alltså tolkar jag detta som att hacket inte är lika förödande för telefoner som har en lägre version av Android. Där är enbart anonym kommunikation hotad, men detta tycks vara ett förödande slag mot alla nyare telefoner, som har Android som operativsystem installerat. Kostnaderna kommer sannolikt bli enorma för alla som tillverkar dem, såväl för Samsung som för Huawei om nyheten är riktig, men är den verkligen det?

Rapporten från Krack Attacks är nämligen från 2017. Frågan är således varför detta blir en stor nyhet först nu? Jag ställer den konspiratioriska frågan om detta, i kombination med oroligheterna i Hongkong, i själva verket är en ekonomisk attack mot Kina som orkestrerats av CIA, med godkännande av Donald Trump?

Jag noterar samtidigt att min, och ev. andras, misstanke om det olämpliga med att skicka krypteringsnycklar över nätet, helt riktigt, varit mycket intelligent.

Som jag tidigare sagt så är krypteringsnyckar givetvis bäst om de är väldigt långa och skickas på annat vis, samt kodas i dedikerade säkra öppna och fria krypteringsdosor, som INTE ligger på ofri sluten hårdvara.

GNU/Linux anges också vara drabbat hårt, varför denna attack kan misstänkas ha kommersiell bakgrund, men jag ställer mig ändå mer hoppfull till att den öppna fria GNU/Linux-organisationen är på rätt väg vad gäller det här.

Det finns idag öppen fri hårdvara, såväl som öppen fri mjukvara, att tillgå. Mer om detta här: https://www.fsf.org/campaigns/campaigns-summaries#dbd

Så dra inte för snabbt slutsatsen att kommersiell malware skulle vara säkrare i framtiden. Jag tror att det är feltänk.

Mer om nyheten här:

https://www.idg.se/2.1085/1.689965/yahoo-hacket-3-miljarder-drabbade

https://www.breakit.se/artikel/9266/nytt-hack-hotar-ditt-wifi-losenord-hjalper-inte-langre

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/tag/mobilt-bank-id/

Kritik – Nya Tider vilseleder missnöjda Facebook-användare till MeWe

Varje hederlig person som öppnar ett kommunikationsföretag i USA står, helt tydligt, inför ett stort fett problem. De som håller på integriteten råkar lätt ut för Lavabits öde. Ständiga rättsprocesser och påtryckningar.

Attacken mot Huawei handlar förmodligen om att Huawei rensat bort amerikanska spionprogram som de funnit inuti Android, samt ev. lagt till egen spionhårdvara eller spionmjukvara, som sedan skickats ut i världen. Kan USA ha en underrättelsetjänst som vill spionera på allt och alla så kan väl kanske Kina ha det? Vad vet jag?

Bild på en korv som kommer ur ett bananskal
Vad innehåller grunkan i näven?
Allt är inte vad det verkar vara.

Richard Stallman har visat att vi behöver både fri hårdvara och fri mjukvara som är öppen, om vi ens ska kunna ha chansen till integritet och frihet. Glöm någon integritet eller frihet på nätet innan både fri hårdvara och fri mjukvara finns tillgängliga i butikerna så att även dina vänner kan inneha dem! Detta är GRUNDLÄGGANDE, om ens detta räcker.

GNU/Linux är på inget vis 100% tryggt. Det kan finnas skit bakom tangenterna ändå, småskitar som inte kan låta bli att köra okända ofria program/appar/skripts på sina datorer. Jag är själv en sådan liten nyfiken skit ibland och jag sitter faktiskt här med ofri hårdvara från Taiwan och Sydkorea.

För övrigt:

Att Mobilt Bank-ID aller andra kommunikationsappar, via ofria operativsystem på främmande makters eller ens statens hårdvara, skulle vara tryggt är naturligtvis också en illusion. Det första som måste upphöra, innan folket kan bli tryggare, är medborgares naivitet inför de som håller i makten!

Tro inte att något är hemligt eller tryggt på nätet! Externa kodböcker eller externa kod-dosor som bevaras på säkra ställen kan öka säkerhet och integritet något. Ännu högre integritet och trygghet för kommunikation på nätet skulle kräva en dedikerad krypterad kommunikationsdosa.

Det finns idag människor som, på fullt allvar tror på direktdemokrati över Internet, över ofri och icke-öppen hårdvara och mjukvara. Det beror sannolikt på okunskap eller intern sekterism.

Bild på babian med baksmälla
Dags att vakna snart?

För att kunna utöva vår fria demokrati på nätet måste vi inse vilka tyrannerna är, hur de tänker och hur de arbetar. Tyrannerna kommer hitta på saker som låter bra, men allt är inte guld som glimmar.

voltaire_80x80
”Så länge folket inte bryr sig om att utöva sin frihet, kommer de som vill tyrannisera göra det; för tyranner är aktiva och flitiga, och kommer hänge sig i guds namn eller under namnet av vilka andra gudar som helst, religiösa eller icke-religiösa, för att sätta handfängsel på sovande människor.”
/ Voltaire

”So long as the people do not care to exercise their freedom, those who wish to tyrannize will do so; for tyrants are active and ardent, and will devote themselves in the name of any number of gods, religious and otherwise, to put shackles upon sleeping men.”
/ Voltaire

Fler citat om demokrati

Vill du ha fri och öppen hårdvara och mjukvara i butikerna, samt mer och säkrare direktdemokrati så vakna upp och rösta på Vetenskapliga partiet! Kanke Piratpartiet? Nej. De förstår ännu inte att de hållbara argumenten för valsamverkan för att kunna ge sina medlemmar de mandat som de förtjänar, lika lite som Direktdemokraterna gör det … än.

Bild på ett öppet öga med upplyst pupill.
Öppna ögonen gott folk!

Intervju med Piratpartiets partiledare Magnus Andersson efter förlustvalet och en titt på Tjeckiens motsvarighet

Jag har tidigare intervjuat Direktdemokraternas talesperson. Nu har jag intervjuat Magnus Andersson partiledare för Piratpartiet. (8,7MB,  11min. 18sek.) Piratpartiet har tyvärr backat i valet 2018 från 0,43 till endast 0,11 procent. Fyraprocentsspärren ser därmed allt mer avlägsen ut för Piratpartiet.

Bild på Magnus Andersson
”Ja, det gick ju inte så bra som vi hade hoppats på, givetvis. Man kan väl säga att det här valet var inte riktigt plats för att vi skulle nå några bättre resultat egentligen.”
/Magnus Andersson

Andersson tycker inte att Piratpartiet fick synas i medierna och tyckte inte att de var tillräckligt tydliga, samt tar på sig en del av skulden för resultatet. Andersson tror inte på att medias ägarförhållanden har drabbat dem, snarare att de själva inte lyckats engagera människor med sina frågor, bl.a. eftersom invandringsfrågan varit alltför tacknämlig för medierna.

Andersson tror inte att frågan om censur kan engagera lika mycket. Han tror att frågan är för komplex och verkar inte tro att journalisterna kan ställa ställa svåra frågor och att det inte finns någon diskussion som kan engagera.

När jag tar upp frågan om Bilderberggruppen så verkar inte Andersson tro det finns någon djupare agenda bakom, som ev. kan styra medierna, men verkar tro att mörkningen av Piratpartiet enbart beror på att media-företagen vill gå med vinst och att detta styr journalismen.

Andersson säger att Piratpartiet är näst största parti i Prag. Tyvärr verkar det inte stämma enligt Wikipedia.

Bild på det tjeckiska Piratpartiets logotyp
Sedan valet 2017 är Česká pirátská strana det tredje största partiet i Tjeckiens parlament med 22 av 200 platser.”

”Od voleb v roce 2017 je to třetí největší strana v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s 22 ze 200 křesel. ”

Källa: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_pir%C3%A1tsk%C3%A1_strana

En småsak, men likväl så kan det förmodligen vara bra för eftervalsanalysen att åka ner till tjeckien och titta närmare på varför de har lyckats så väl och hur detta ev. kan utnyttjas i Svensk politik, men enbart genom Wikipedia ser man faktiskt flera skillnader. Tjeckernas piratparti verkar fokusera lite annorlunda på ex.:

…”politisk öppenhet, politiskt personligt ansvar, kampen mot korruption, e-förvaltning, stöd till små och medelstora företag, förebyggande av skatteflykt och kapitalutflöden” … ”allmänhetens deltagande i demokratiska beslutsfattande” … ”legaliseringen av mjuka droger” … ”direkta val, folkomröstning och återkallelse.”…”vill begränsa vinster för utländska företag i Tjeckien”…”demokratisk reformering av EU” … ”emot TTIP”… ”stödja hbt-personers rättigheter” … ”socialdemokrati” … ”vänster-libertarianism”.

Tjeckernas piratparti påminner mig snarare om Vetenskapliga partiets och Direktdemokraternas fokus på flera punkter. Är det kanske några f.d. pirater som gått med i, samt röstat på, Direktdemokraterna? Mycket möjligt. I vilket fall som helst verkar både direktdemokraterna i Sverige och Piratpartiet i Tjeckien ha gjort en mycket bra kampanj i de senaste valen. Något att lära sig av, kanske?

Åter till intervjun! Piratpartiet i Sverige har inte tagit ställning till fallet med Julian Assange, enligt Andersson, men är generellt sett för att uppmuntra visselblåsare.

Piratpartiet tackar nej till valsamverkan, men Andersson verkar ha missförstått konceptet en aning, vilket är ett vanligt misstag, har jag upptäckt. Jag frågar mig, hur lämpligt det egentligen är att Sveriges småpartier fattar beslut om valsamverkan med felaktiga argument som grund? Mitt tips är att analysera saken djupare, gärna i dialog med Valsamverkanspartiet, och se till att argumenten som tas upp i småpartierna verkligen håller innan beslutsfattande.

Andersson anser att det är viktigt att vara kvar i EU även om starka lobbygrupper verkar motarbeta Piratpartiets politik där, även om besluten den sista tiden gått emot Piratpartiets egna politik. Andersson tror att Storbritannien kommer vara tvingad att följa EU:s regler även om de förlorar sitt medbestämmande med ett Brexit.

Intervju med Thomas Larsson i Direktdemokraterna som ökade 250% trots fulmedias mörkning

Jag har intervjuat Direktdemokraternas talesperson Thomas Larsson. Partiet är för Digital direktdemokrati och flera av medlemmarna funderar nu enligt Larsson på valsamverkan för att höja chansen att få mandat redan nästa val. Självfallet rekommenderade jag då Valsamverkanspartiet där Vetenskapliga partiet ingår.

Intervjun på 29 minuter med Larsson finns att ladda ned som en ogg-fil på 22MB från Web Archve. Citat ur intervjun:

Bild på Thomas Larsson
”Jo, vi ökade ju med 250 procent.”
/Thomas Larsson

Den som är tacksam för att slippa scripts och reklam kan gärna donera en slant till Web Archive. De förtjänar verkligen stöd för sin fina tjänst.

Larsson nämner också partiet Enhet, som på sin hemsida informerar om fulmedias mobbning mot småpartierna:

Bild på Vitek Ronovsky
”Dessa stora media som jag nämnde ovan valde i år att inte informera om partierna utanför riksdagen. Så oavsett om ett parti fick 150 000 eller 6000 röster i förra valet så har partiet ingen chans att uppmärksammas av media – så även Enhet som har blivit nekat från medierna flera gånger (sist från Aftonbladet) med hänvisning till intern policy att ”bara rapportera om partier i riksdagen”.”
/Vitek Ronovsky, styrelseordförande i Enhet

Även partiet Initiativet nämns av Larsson. Initiativet fick hela 615 röster i valet, även om det var det första valet för dem, och de leds av ex-advokaten Michael Wernstedt som skriver följande på partiets hemsida:.

Bild på Michael Wernstedt
”Från höger har vi hämtat värden som självbestämmande, autonomi och entreprenörskap. Från vänster gemenskap, sammanhang och solidaritet. Dessutom har vi hämtat flera värden från den gröna rörelsen, som att vi måste leva inom de planetära gränserna. Vi anser inte att de här frågorna behöver ställas mot varandra.”
/Michael Wernstedt

Jag nämner att människor inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kommunisterna (d.v.s. Sveriges Kommunistiska Parti och Kommunistiska partiet) också önskar sig mer direktdemokrati, samt att Youtube-postaren ”Arg Blatte Talar” har hjälpt Direktdemokraterna med PR. Han är helt övertygad om massivt valfusk och gör gärna politisk satir av etablerade politiker,

Vi talar även om internetsäkerhet, mobilt bank-ID och blockkedja (blockchain), samt massmedias märkliga beteenden i vår s.k. ”demokrati”. DN och TV4 kritiseras. Jag tror att ägarförhållanden styr det klandervärda beteendet från medierna, men Larsson har en annan teori om att journalisterna själva styr bort DD-diskussionen som de inledningsvis ansåg vara mycket intressant.

Larsson nämner dessutom hur politikerna försöker undergräva folkinitiativ i kommunerna med alla medel som de kan.

Varför torgför etablissemanget NMR och mörkar andra demokratiska alternativ?

Har ni funderat på varför NMR tas upp i alla fulmedier och av alla fulpolitiker? Lars Bern formulerar saken på ett utmärkt vis.

Bild på Lars Bern”Etablissemanget behöver
nazisterna för att odla myten
om sin egen godhet.”
/Lars Bern

(Källa: https://anthropocene.live/2018/07/07/kampen-for-att-aterinfora-demokratin/#comment-36379)

Personligen tror jag även att det kan vara ett sätt att mörka andra demokratiska alternativ. För den som ev. söker alternativ till etablissemanget så vill jag därför inte repetera etablissemangets klandervärda taktik att enbart nämna NMR, vilket kan liknas vid en dålig Hitlerhälsning.

Därför vill jag rekommendera att de av er som söker alternativ till etablissemangets partier söker i den lista av partier som Valsamverkanspartiet tagit fram och lagt i sin högerspalt!

Låt mig för enkelhetens skull lista några av dem här, även om de inte tagit sitt förnuft till fånga mot 4%-spärren än, såsom Vetenskapliga partiet har gjort. Kortfattad beskrivning kommer upp om muspekaren hålls över dem.

Har ni fler förslag på partier eller har frågor så är kommentarsfältet öppet. Vill ni stödja en valsamverkan mellan dessa eller andra nya partier så rösta gärna på Valsamverkanspartiet och meddela gärna oss och något av dessa partier om den saken, så kanske polletten trillar ned och de blir mer motiverade att valsamverka i framtiden?

Kritik av Jonas Liljegren via Reddit om Direktdemokraterna, inkl. mina kommentarer

Genom Jan Norbergs kommentar på Newsvoice som handlar om Direktdemokraterna så finner jag en Rubrik på Reddit som förvånar föga. En storvulen rubrik, en egofixering stick i stäv med konceptet direktdemokrati.

Som medgrundare till Aktiv Demokrati, sedermera Direktdemokraterna, så känner jag till den den här Liljegren. Om Direktdemokraterna tillfrisknat vet jag inte, men det förefaller osannolikt. De tar i alla fall inte diskussionen om de makabra detaljerna.

Direktdemokraterna utmålar sig som något slags ”valsamverkansparti”, men locket ligger på och någon trovärdig samverkan erbjuder INTE Direktdemokraterna rill något parti i Sverige, som inte vill avskaffa sig självt och börjar tillbedja osäker digital e-demokrati, även om vissa partier faktiskt tror på mer inslag av direktdemokrati som i Schweiz.

Hur ”demokratiskt” ”samarbetsvilligt”, ”neutralt” eller ”transparent” ”Direktdemokraterna” är på en skala, det frågar jag mig, men den frågan kommer väl eka i utan svar från de s.k. ”Direktdemokraterna”…

Direktdemokrati eller e-demokrati är inga politiskt neutrala frågor. Det är mycket politiskt laddade och icke-neutrala frågor som har potential att avsluta politikeradelns och lögnmediernas korrutpion RÄTT applicerade. Det är modigt om man menar allvar. Jag är därför förvånad över att de s.k. ”Direktdemokraterna” aldrig vågar svara på tilltal.

Kommentarer och pingningar/trackbacks välkomnas, men direktdemokraternas medlemmar verkar vara inlåsta i en ”black-box” kontrollerad av fåtalet programmerare, likt vilken kontrollerad ofri social media som helst, till synes utan större kontakt med den yttre världen. Om de ens längre existerar är oklart.

Men på Reddit finner jag ändå en gammal öppen tråd startad av den här Liljegren, och en viss lynxlynxlynx- som ställer lagom bekväma frågor tills resten hugger på betet och utmanar lite mer. Den 3 år gamla tråden är stängd, och de exakta datumen framgår inte, men jag citerar vissa debattörer ändå och besvarar dem så sakligt jag kan här nedan:

tonypuumala

…”Rösthemlighet är ju något vi haft väldigt länge i Sverige. Är det möjligt att bibehålla rösthemligheten med elektroniska spår efter en röstning? Är det rentav dags att skrota rösthemligheten och ”stå för våra åsikter”?

Ja. Det är möjligt att bevara rösthemligheten någorlunda om varje registrerad användare erhåller ett alias, genom vilken denne debatterar och röstar öppet. Då får man dessutom den viktiga verifierbarheten som behövs för att ett digitalt system ska kunna anses vara säkert, men utan att exponera individerna.

I den ”black-box” som ”Direktdemokraterna” skapat vid mitt utträde, finns det givetvis ingen rimlig nivå av säkerhet. Vill man ha mer säkerhet och skydda de enskilda individerna ännu mer så är öppenhet och sannolikt någon form av dedikerad och hårt krypterad säkerhetsdosa att föredra, inte någon ”app” på Googles operativsystem Android, som förmodligen lätt kan bli mer ”evil”/”ondsekfullt” än vad Google redan är.

RespawnerSE

”Du har ett mycket större problem med elektronisk röstning: att folk kommer misstänka att röster manipuleras. Det räcker inte att röstsystem är säkre, de måste också uppfattas som säkra. Lapp-i-låda är väldigt säkert då det är flera personer med i alla steg.”

vicorator

…”Det jag är mest fundersam över är hur direktdemokratin ska faktiskt fungera. Om jag förstår det rätt så kommer ni kommer ha en egen valplattform som ska omfördela era röster i riksdagen. Men hur kommer rösträttigheten till valplattformen delas ut? Ni kan förmodligen inte bara ge de som röstade på er en rösträttighet eftersom röstandet är anonymt. Och då måste ni ge alla röstberättiga i Sverige en rösträttighet på eran plattform. Det betyder då att t.ex. en person som röstade S i riksdagen kan rösta likadant som S på eran plattform och därmed fått sin röst hörd mer än en gång.”

”Så i princip hoppas ni på att över sju miljoner människor ska vara nog sansade så att andras röster ska höras. För mig så känns det som något dragit ur en barnbok, man behöver bara titta på anti-SvP protesterna för att förstå att det inte kommer hända. Återigen Tack så mycket.”

SVP hade en etnocentrisk agenda som gick stick i stäv med monopolkapitalets fulmediers korrupta agenda, vilket handlar om massinvandring av flyktingar, icke-flyktngar, icke-barn och andra våldsverkare.

Fulmedierna uppviglade konstant folket till motstånd mot SVP, så det stämmer att det folk som betraktar fulmedier försvårar för demokratin, eftersom demokrati kräver hövligt öppet utbyte av fakta, analyser och åsikter där olika former av osanning kan poängteras effektivt mot osanna påståenden.

SVP valsamverkade heller inte brett med andra partier för Sverigevänlighet vilket med 4%-spärr gör att hybris inte räcker. Folk taktikröstar på partier som de tror kan komma över 4%, så att de påverkar mandatfördelningen efter valet. Fulmedierna uppmanar dem t.o.m. till detta och raljerar ofta mot nya mindre partier för att sänka dem ytterligare.

Alltfler upptäcker problemet med fulmedierna och tyr sig till alternativa öppna medier, där de kan kommentera utan att censureras, som ex. på Reddit, Newsvoice eller på olika relevanta bloggar. De plattformar som ägs av fel intressenter, eller censurerar för hårt, överges av medvetna människor.

Distq

”Ni säger att politiker ofta är lika obildade i en fråga som en oinsatt medborgare. Är lösningen att acceptera att ”nä men obildat folk får bestämma, vi omskiftar makten lite bara” snarare än att sätta större press på politiker? Även om de kanske blint följer partilinjer i frågor där dom är okunniga så har de ju ändå blivit framröstade genom det partiet.”

En rimlig fråga. Personligen anser jag, efter att ha träffat många schweizare, att deltagandet i den demokratiska processen tycks utveckla individerna. De schweizare jag mött var inte lika förskrämda som många svenskar är, men istället öppna, skeptiska och intressanta att tala med.

Jag tror att schweizare talar med varann ganska sakligt, respektfullt och öppet om de olika politiska frågorna, utan att uppleva någon repression såsom svenskar ofta upplever.

ojabaodomba

Vilka typer av kontroller görs för att säkerhetsställa att systemet inte hackas? Då allt kan hackas. https://www.ted.com/talks/avi_rubin_all_your_devices_can_be_hacked

Kommer eller är systemet opensource?

ywecur

”Har programmet som ni planerar att använda för röstningar öppen källkod?”

Programmerarna som exekverar koden kan köra en manipulerad kod. Din dator kan dessutom ha en trojansk häst som manipulerar i din egen terminal. Så det viktiga är inte enbart att koden är GPL eller använder kryptering, vilket en bedragare säkerligen skulle vilja få dig att tro, men snarare att systemets deltagare kan betrakta sina och andras data utifrån, från vilken terminal som helst, samt där, utan att logga in i bedragarnas ”backbox”, kan verifiera att rösterna räknats korrekt genom att ex. kunna sätta in dem i ett Excel-dokument eller printa ut och räkna manuellt. Anonymitet fås bäst genom ett alias. Kontrollanter kan ex. slumpvis kontrollera att olika data i denna databas inte är manipulerade genom konstanta stickprov. Särskilt viktigt är det givetvis då resultatet är nära 50/50 i ett beslut i Riksdagen. Argumentet röstförsäljning håller inte, eftersom om en stor mängd människor måste mutas olagligen så kommer detta med stor sannolikhet att läcka ut. Ingen kan heller helt förhindra någon att sälja sin röst till en brottsling, vare sig idag eller i framtiden, men vi kan spärra in de vi kommer på gör att avskräcka andra.

mrcolonist

”Har Direktdemokraterna några egna idéer i enskilda frågor eller vill ni enbart se till ett system där folket bestämmer genom direktdemokrati?”

Efter det formellt demokratiska, men ohövligt odemokratiska, övertagandet av Direktdemokraterna påbörjades en repression av diskussioner och av egna politiska åsikter inom partiet. Det var då jag lämnade partiet. Ett parti kan rösta om allt möjligt, men om diskussionen stryps av fåtalet programmerare eller vilseleds av fulmedias olika former av osanning, valkompasser eller genom lögnaktiga hittepå-ord som vaktas av politruker på svenska Wikipedia, där dementier eller kritik, inte tas in så är det inte längre ”demokrati” eller ”yttrandefrihet” i min mening.

mrcolonist

”Jag hörde för övrigt intervjun i Synfält Framåt! och tycker ni låter vettiga. Jag önskar er lycka till i valet och framtida val!”

Tack för tipset om Synfält Framåt! Jag lägger upp deras RSS-feed i högerspalten och hoppas på att de vill intervjua mig också innan valet. Att de ex. intervjuat det nya partiet AfD:s partiledare tyder absolut på att ni är seriösa. (Jag är politisk organisatör för Vetenskapliga partiet som går till val genom Valsamverkanspartiet.)

realismus

”Hur tänker ni kring problematiken med att ni eventuellt inte kan vara konsekventa i ert röstande. Mycket inom politiken handlar om att ha framförhållning och planera och det blir ju väldigt svårt om ni hela tiden måste lyssna på olika medborgare olika gånger.

Exempel: KF ska rösta om att bygga en ny simhall. Er survey (eller vad ni nu kallar det) säger att ni ska rösta ja. Beslutet går igenom med liten marginal i KF. Ett halvår senare så ska en teknikalitet fixas så att bygget kan fortsätta. Då säger er interna servey nej och ni fäller hela bygget och slänger massa pengar i sjön (eller bassängen). Varför detta hände kan ju bero på att samma urval av människor inte röstade i båda serveysarna. Vad är era tankar kring detta. Hoppas att frågan går att förstå, jag vet inte riktigt hur jag skall förklara den annars. Hoppas på svar.”

Renodlad realism kan verka intelligent, men kan vara en lam ursäkt för att inte göra någonting i en korrupt situation som inte längre kan tolereras av folket.

Visst kan folket göra fel, såväl som hederliga politiker kan göra det, men tanken på att folket är för ointelligent för att förstå sitt eget bästa är en högfärd som talar mot demokratin i sig självt, ett fascistiskt argument för ett styre genom kalifat, mullor, korruption, fulmedier och diktatur.

Låt dig istället överraskas av balanserad realism som består av att upptäcka de alternativ som dålig vana förhindrar dig från att upptäcka! Undersök saken sedan det du finner skeptiskt. Det kallas vetenskap.

Varför skulle folket självt medvetet vilja sabotera sitt eget samhälle? Tanken är absurd och alls inte realistisk, men att korrupta politiker kan göra det för mutor är idag däremot helt evident … tyvärr, men rent realistiskt, hur ska de kunna muta ett helt folk?

theMackaSocialdemokraterna

Hur ser du på begreppet ansvar?

Ett parti eller en koalition som genomför en reform kan ställas till svars om utfallet av reformen är illa eller går ut över andra områden (t.ex. budgeten). I bästa fall ändrar partiet politik, och i annat fall blir det kanske bortröstat i nästa val.

Men vem ska man ställa till svars om hela folket röstar igenom en budget som medför ett enormt underskott? Jag ser det som rätt självklart att man vill betala så lite skatt som möjligt men åtnjuta så mycket offentlig service som möjligt. Vem ska man avsätta om statens finanser körs i botten? Folket?

En till fråga: varför ska man rösta på Direktdemokraterna i stället för ett demokratiskt socialistiskt parti? Den demokratiska socialismen har ju som mål att demokratisera alla aspekter av samhället i den mån det är möjligt (t.ex. medinflytande på arbetet, elevråd, ett aktivt föreningsliv i civilsamhället etc.)

Det är omåttligt intressant att just en s.k. ”socialdemokrat” förfasar sig över att en direktdemokrati ansvarslöst ska köra statsfinanserna i bottnen… Bisarrt efter det som skett.

När jag fortfarande organiserade det direktdemokratiska partiet Aktiv Demokrati så redogjorde jag för ett system som hanterade budgetomröstning och progressiva skattenivåer så att de kom i balans. Även detta raderades av ”Direktdemokraterna”. Men frågan är i princip enbart matematisk. Konceptet deltagar-budget har också slagit ut väl där det använts.

Jag besökte t.o.m. phpBB-forumets utvecklare och beskrev en omröstningsmodell som hanterade budgetomröstning och medianvärdesomröstningar just för att lösa den här saken genom fri GPL-programvara, men vad hittar Socialdemokraterna på ihop med borgare och de fulmedier som döljer vad de gjort inför folket?

Hur ”ställs de till svars” för att de saboterar vår nationella självständighet, belånar landet upp över öronen och korrumperar sig för främmande makt? Inte nog med att de sätter sina egna löner högt över folkets medianlöner, men de har de tydligen avskaffat tjänstemannaansvaret också, på tal om att kunna ”ställas till svars”. Tar man bort möjligheten att ”ställas till svars”så tar man heller inte ansvar på riktigt.

”Finns det inte en stor risk att folk röstar på saker de är helt oinsatta i? det känns väldigt naivt att tro att möjligheten att delegera röster skulle kunna lösa detta.

Bör allt bestämmas av folket? Schweiziska folket röstade för att förbjuda minareter med sin direktdemokrati, är demokrati viktigare än religionsfrihet?

Hur löser man frågor för folkomröstningar där det finns fler än två möjliga alternativ? vissa frågor kan ju inte svaras med bara ja och nej?”

Frågan liknar hur man väljer president i USA, där det initialt finns många förslag. USA:s system ledde slutligen fram till valet mellan två förslag som ogillades av väldigt många. Det finns en annan bättre metod som jag kallar prioritetsomröstning. Alla som röstar prioriterar då förslagen i den ordning de föredrar dem.

Datorsystemet räknar sedan ut vilken fråga som föredras bäst av flest. I beräkningarna finns det olika metoder som kan användas, beroende på vilken metod folket valt. Vissa metoder viktar enbart positiva röster, andra väger in de negativa placeringarna i resultatet. Mer om olika metoder.

myrpou

”Du är inte rädd att majoritetens tyranni ska bli ett resultat av direkdemokratin?”

Den korrumperade politikeradeln och monopolkapitalets fulmedier kommer säkert försöka kalla fungerande direktdemokrati för ”diktatur” som ”måste bort” eller liknande. Det gör de om olika demokratier överallt i världen.

Men de kommer knappast kalla demokratier för ”majoritetens tyranni” för det avslöjar nämligen inte enbart lögnen direkt, men visar vad de anser om en demokrati som de själva inte har kontrollen över. Politikeradeln skulle säkert uppfatta folklig medianlön som ett ”tyrrani”. Det har de demokratiskt valda representanterna på Kuba.

NOWAY_YESWAY

”Jag har ingen aning vad jag ska rösta på, vill gärna rösta på ett parti som har ett bra jobb tänkande och bra skolpolitik men vet inte riktigt vilka som passar mig, vad tycker du och vem har bäst politik med dem har sakerna tycker du iallafall? PS. Ni har verkligen rätt i att vi ska ha fler folkröstningar.”

Det bästa rådet jag kan ge dig är att undersöka olika partier i dina hjärtefrågor och sammanställa dem i en egen valkompass. Då får du deras syn på saken och kan vikta dessa saker mot vartannat på ett sätt som blir väl synligt för dig själv. Dessutom kan du ställa frågor till olika partier. Du kan skriva ner dina tankar efter dina undersökningar och berätta för dem hur du tänker och fråga några olika partier vad de tycker om dina funderingar. Blir ditt favoritparti ett litet parti kan du gärna uppmuntra dem till Valsamverkan, t.o.m. säga att du kommer rösta på dem NÄR de valsamverkar.

Idag kan/vill inte Direktdemokraterna inte svara på någonting om detta, utom om att de vill ha digital direktdemokrati, men när jag var med i Aktiv Demokrati sammanställde jag åsikter i olika frågor och hur partiet ville ha sin budget och skattenivåer fördelade i samhället. Det gjorde jag eftersom folk ofta frågade mig var partiet stod just nu.

Med det underlaget jag skaffade mig så kunde jag bättre besvara frågan, samtidigt som folket då förstod bättre hur vi fungerade. De förstod prioritetsomröstning, budgetomröstning, medianröstning och vikten av balans. De insåg då också att de måste vara med i partiet om de vill påverka innehållet, vilket naturligtvis var hela poängen.

Mer intressant om direktdemokrati:

  1. Anna Troberg i Piratpartiet har kritiserat E-demokrati och Direktdemokraterna har svarat på kritiken:
    http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.506396/darfor-ar-e-rostning-direkt-olampligt
    http://direktdemokraterna.se/2014/e-tablissemanget-fruktar-den-nya-rostrattsreformen/
  2. Det finns ett perfekt projektarbete för en säkrare E-demokratingre direktdemokrater:
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/01/18/utmanande-projektarbete-dedicated-trusted-computer-voting-device/
  3. Kajsa Ekis Ekman menar att ”Inslag av direktdemokrati och arbetarägda företag är därför ett helt nödvändigt självförsvar för ett socialistiskt samhälle – det garanterar att demokratin hålls levande.” https://www.etc.se/ledare/varfor-gar-vi-inte-tillsammans-pa-forsta-maj