Kritik – Viralgranskaren och Metro vilseleder om den sanna naturen av internettrolling

Via Global Politics får jag reda på att Viralgranskaren på Metro har en uppfattning om hur man känner igen Internettroll. Punkterna 1 – 4 stämmer nog, tycker jag, och så börjar alltid någon som vill vilseleda. Viralgranskaren vill att betraktaren ska säga ja, ja, ja, ja, så att det blir lätt att hålla med även fortsättningsvis. Så manipulativt som Viralgranskaren arbetar här, så arbetar ofta försäljare. Metros andra punkter bör därför undersökas extra skeptiskt och ifrågasättande av läsaren, om denne inte vill vilseledas av Viralgranskaren, anser jag.

5. Tanken på att en diskussion ska “vinnas” skapar givetvis lätt trollbeteende hos de som deltager. Söker man sanningen tillsammans är en diskussion istället oftast positiv och konstruktiv. Frustration eller känsla av förlust är ingen garanti för att du talar med ett troll. Sanningen kan vara obehaglig, jobbig och skapa frustration hos dig. Att du hade fel eller känner förlust gör inte sanningssägaren till ett internettroll. Frustration även kan vara en signal om att du har missförstått något som du trodde att du förstod.

6. Att försöka tiga ihjäl kritik och svåra frågor, för att de tar tid, eller man tror att det är lönlöst, i tanken på att man inte vill ”mata” trollet eller kan “förlora”, är i min mening sällan rekommendabelt. Det är nämligen skillnad på vanligt troll-beteende och verklig granskning. Kritik är ofta jobbig. Syftet bakom att ställa kritiska frågor kan vara mycket gott, alls inte att skada, men kan hjälpa till ökad insikt och superintelligens, kanske t.o.m. att rädda barnen och framtidens generationer. Sanningen ex. om kärnvapenkrig kan skrämma och kan tysta oss i skam. Vår prestige kan tysta oss om vi inser att vi har fel. Det gör inte automatiskt den som talar sanning, kritiserar och upplyser till ett internettroll. Att ha fel och hålla fast vid ett fel genom osanning ÄR naturligtvis trollbeteende.

7. Tanken på att de som är ”jobbiga”, alltid försöker få ner dig på sin nivå, är inte nödvändigtvis sanningen. Kanske är det du själv som befinner dig på en lägre förmåga att se samband, vilket gör att en högre nivå blir ”jobbig” för dig. Att tänka rätt i flera steg och se samband är vi olika duktiga på, precis som vi är olika duktiga i schack, eller om du är intelligent så kan du ev. höja nivån på intellektet hos den som du anser tänker fel, genom evidens, logiska och sanna argument. (d.v.s. inte argumentationsfel, floskler, självmotsägelser etc.) Tanken på att det är något farligt eller skamligt att tänka fel ÄR givetvis fel, för hur ska man kunna tänka rätt om man envisas med att inte kunna ha fel? Hur ska man kunna bli superintelligent utan att först våga inse sin egen dumhet? – Klart att det måste vara så för oss alla.

8. Kanske sant ibland. Riktiga Internettroll har sannolikt ofta nystartade konton, även om det också kan vara ett sätt att hålla på sin anonymitet och integritet att ständigt starta om e-post och andra konton. Många, särskilt de som inte har pension, är ofta rädda för samhällets politiska repression idag, med rätta dessutom. Att inte köra monopolkapitalets skadliga programvara från Twitter, Facebook eller Instagram på sin egen dator, kan även tyda på en intelligens i nivå med Justin Halls och Richard Stallmans, vilka berättar om sådan malware på Internet Archive. Intelligenta människor kan alltså köra ex. WordPress och phpBB-forum istället.

9. Falskt. Kampen mot etablerade medier som kontrolleras av monopolkapitalet, när dessa ljuger vilseleder och bedrar, är inget säkert tecken på Internettrolling. När traditionella medier ljuger dygnet runt och argumenterar med osanna argument och mörkar viktiga fakta, p.g.a. av den egna politiska agendan, samt vägrar ta in dementier mot rena lögner, så blir etablerade medier naturligtvis svåra att lita på, även för helt vanliga medborgare. Det gör inte att medborgare, som ser igenom lögnerna, är internettroll. Det gör däremot journalister på etablerade medier till Internettroll och nätmobbare, nästan helt enligt definitionen.

Internettroll och etablerad media provocerar idag fram känslomässigt tänkande, genom just osanna och icke rationella, känsloargument, gräl, medvetna missförstånd genom att bygga halmgubbar som de sedan pucklar på, samt utdragna ofruktbara diskussioner, kallade ”debatter”, som knappast någon vill betrakta eftersom de inte leder någon vart, eller inte tar upp elefanten i vardagsrumssoffan (ofta Sveriges medborgares behov av ett Swexit eller populationens effekt på naturen).

Etablerad media ljuger ofta, samt överdriver, även om det sannolikt inte är för nöjes skull eller av ilska, men sannolikt åt intressenternas politiska agenda. Etablerad medias nättroll är dessutom ofta näthatare och nätmobbare, vars uppenbara agenda är att förolämpa en person eller grupp medelst s.k. ”flamebaits”, d.v.s. kontroversiella och skarpa uttalanden som inbjuder till likartade svar. Ex. ”Rasism!” eller ”Kommunism!”

Etablerad media är vanligtvis provokativ, märklig, irrelevant och oseriös, sällan enande, objektiv, logisk, känslomässigt korrekt, relevant och seriös. Etablerade mediatroll använder ofta tydligt ologiska argument och/eller otrevliga diskussionstekniker, såsom storvulenhet och härskartekniker. Etablerade mediatroll är dock inte anonyma, såvida de inte öppnar anonyma trollkonton, vilket visserligen säkert förekommer.

Annonser

Glada Nyheter för fri media, yttrandefrihet och journalism – Storbritannien vägrar lämna ut Julian Assange till USA

USA-regimens attack mot fri media  består av 17 anklagelser om spionage som riktas mot Julian Assange, vilket skulle kunna ge honom 175 år i fängelse. Dessa riktar sig mot avslöjandet av USA:s krigsförbrytelser, inkl. släppet av den fruktansvärda videon ”Collateral murder”, krigsloggar från det olagliga kriget mot Irak, dagböcker från kriget i Afghanistan, samt Cablegate som innehåller olika länders interna korruption inkl. byggfusk, miljöförstöring, samt dolda analyser av olika länders politiska landskap, samt koncentrationslägret Guantanamos fångvaktar-manualer, d.v.s. allt sådant som kan uppmuntra till hederlighet, humanism och fred och därför angår alla folk som röstar i varje val i alla världens demokratier.

Att Storbritannien vägrar en utlämning av Assange är gott demokratiskt ledarskap och en glad nyhet och en seger för fri media, yttrandefrihet och journalism i hela världen. Ett djupt tack till Storbritannien, dess demokratiska hederliga ledare och dess fantastiska folk som valt dessa ledare. Det var hedervärt av er och det är mycket ansvarsfullt av er. Det ger er ytterligare ett ansvar, nämligen att skydda Assange väl. Jag tycker att han är värd en lång trygg semester från hela skiten nu.

Som svensk får jag tyvärr fortfarande skämmas för mitt eget lands korkade folk som röstar idiotiskt, samt den ohederliga EU-vurmande regim som 99% röstat fram i val efter val i ungefär 30 år nu, i strid med 90%-100% av folkets verkliga intresse av ett gott enat samhälle med låg mordfrekvens. Sveriges bankmaffia-ägda medier har dessutom varit helt förfärliga mot Assange och ställt sig på två misstänkt lättförförda kvinnors sida, mitt i en svensk Metoo-masspsykos, śom numera nått helt makabra proportioner i hela landet.


För övrigt

Visst ska vi undvika sexuella trakasserier, men någon djävla ordning får det väl ändå vara, om Sverige ska anses vara ett land där alla individer, män och kvinnor, homo och hetero, döms enligt rättvisa och rimliga lagar, samt följer välkända regler, som alla faktiskt har enats om och alla känner till?

Man kan givetvis heller inte enbart gå på den ena sidans vittnesmål vid en ev. anmälan, eller utsätta människor för tortyr-liknande upplevelser bara för att någon anmäler, även om någon ev. brutit mot dessa lagar eller nya påhittade oskrivna regler, som någon djävla lokalpolitiker eller några lokala tjänsteman dragit rakt ur arslet med hjälp av någon vettlös s.k. ”genusforskare”!

Som en konsekvens av Sveriges nya otrygga ledarskap så har en kille jag talade med börjat spela in alla konversationer han har med kvinnor, och t.o.m. förspelet och sexakten, för att eventuellt kunna bevisa sin oskuld vid en ev. anmälan. Varför då? Jo, eftersom han anser sig ha blivit oskyldigt dömd för våldtäkt en gång. Mannens egen version av den s.k. ”våldtäkten” tog rätten tydligen ingen hänsyn till.

Mannen utdömdes att betala skadestånd för något som han inte ansåg sig ha gjort. Klart att våldtäktsstatistiken ökar, om kvinnor ges rätt alltför lättvindigt, samt utdöms skadestånd som belöning, även om tillräckliga evidens saknas. Falska angivelser blir då alltför lätt till en inkomstkälla för ohederliga kvinnor som hatar män, eller alkoholiserade kvinnor med njutånger, eller stora egon som gör om verkligheten.

Nästa glada nyhet lär vi få vänta på tills september 2022 i Sverige, då alla svenska medborgare, som då förhoppningsvis har funnit kraften i sin egen superintelligens, förhoppningsvis kan göra rent hus med alla idioter i svenska ledarskaps-positioner. Hur röstar man då för detta, kanske du frågar dig? – Ja. Det är i alla fall mitt förslag på lösning. kanske du har en bättre idé? Föreslå den i så fall VÄLDIGT GÄRNA i kommentarsfältet! Varje konstruktiv kritik eller alternativ positiv lösning är guld värd.

Analys – Intervju om mediasituationen

Den anonyme ”Ruskeldrul”(ett namn som osökt får mig att tänka på Sveriges största långnäsade ljugande fulmedie-troll och demagog) påstod att människor inte har tid att betrakta medierna, så jag gick ut och undersökte den saken bland människorna, öppet och skeptiskt.

Resultat: Ruskendruls hypotes måste anses vara falsifierad. Människor har massvis med tid för media. Ett slumpmässigt urval av tio människor i en park gav två(2) timmar per vecka till trettio(30) timmar per vecka.

Fastän inspelningen havererade helt en gång och många tackade nej till inspelning av integritetsskäl, så vill jag ändå återge lite mer kvalitativt och mer intressant resultat hittills.

Vissa lyssnar på radio under en stor del av arbetsdagen, vilket skulle kunna bytas ut mot ex. podd-radio från ex. Marcus och Malcolm, eller andra intervjuer, eller uppläsningar av andra intressanta artiklar, som ev. skulle kunna förbättra den politiska balansen, eller vetenskapligheten, samt kunna öka förståelsen mellan de olika sociala media-bubblorna, vilket skulle kunna skapa enhet i samhället.

Vissa kritiserade media för att inte fokusera på samhällsinformation, för det ville de ha. Vissa kritiserade media för att alltför mycket agera politiska agitatorer, istället för att försöka vara objektiva och ange källor för sina påståenden.

Alltså så tycks folket tänka på media ungefär som jag och Vetenskapliga partiet. Kul att vi tycks vara folkliga i denna fråga.

Yttermera intressant är att människor tycks ha utvecklat försvarsmetoder mot den politiska indoktrineringen. En individ bytte kanal så fort den politiska indoktrineringen började, då främst till reklamfinansierade musik-kanaler.

Leder dessa kanalbyten till överkonsumtion av ex. musik, svart läder eller tatueringar måhända? Är den politiska indoktrineringen orsaken till att människor ser sjuka ut när man nämner politik? Är det planen att få dessa individer att fly in i konsumtion, av allt möjligt, till tonerna av snabbproducerad musik?

Jag är kanske för konspiratioriskt lagd? Det ständiga media-fokuset på den förträffliga Greta falsifierar absolut den sista hypotesen. Hon vill ju minska konsumtionshysterin, även om elitens plan tycks vara att pungslå folket ytterligare, med skatter, allt medan de ökar sina egna löner, populationen, konsumtionen och CO2, istället för att agera ekologiskt hållbart.

Det mest makabra var kanske att människor, ofta fullt medvetet, låste in sig i s.k. sociala media-bubblor på Facebook, där de menade att de insåg att de blev duktigt indoktrinerade av politiska artiklar som var i deras egen bubblas smak, s.k. konfirmeringsbias, något som vetenskapsmän gör allt för att undvika, eftersom det beteendet är mycket ovetenskapligt. Folket däremot, verkar alltså välja detta fullt medvetet OCH valde t.o.m. att inte kommentera artiklarna på nätet, förmodligen av samma integritetsskäl som gjorde att de ville vara anonyma.

Men Ruskendrul kan fortfarande ha delvis rätt, givetvis. Det kan finnas människor som inte har tid med media alls. En kvinna lade fram hypotesen att människor som röstar på SD kanske inte tar del av mediernas politiska desinformation lika mycket. Det tycker jag låter som en hypotes som verkar mer sannolik, samt kan vara väl värd att undersöka kvalitativt och kvantitativt. Min egen hypotes är att de kanske väljer bort medier som inte mobbar SD eller Jimmie Åkesson.

Varför människor inte själva ägnar mer tid åt att undersöka saker öppet och skeptiskt, innan de har åsikter, trots att de helt evident FAKTISKT har tid till det, har jag tidigare framlagt hypoteser om:  Vad som ev. kan driva folk in i den tragikomiska situationen.

Sanningen – Västs propaganda mot Syrien – 7 år av ren lögn, illusionism och bedrägeri

Grävande journalism. The Veto av Vanessa Beeley och Rafiq Lutf som avslöjar CNN, Al Jazeera, Channel 4 och de övriga västliga propaganda-mediernas metoder och deras propaganda mot Syrien. Youtube ”THE VETO: Exposing CNN, Al Jazeera, Channel 4, western media propaganda war in Syria” (Ladda ned som MP4)

Har de blåst dig? Är du grundlurad?

Censurerad på Facebook – Kritiska situationer och okritiska medier – berättelserna som dödar

Kommunisten Pål Steigans artikel på norska är mer aktuell än någonsin. Bertil Calman har översatt den till svenska. Den handlar om medias fejkade nyheter, berättelser som visat sig vara helt osanna, men som bidragit till stödet av krigsförbrytelser. Tack för tipset om kvalitetsartikeln går till Anders Romelsjö.

Kommentar:
Jag har tidigare ställt mig frågan vilket straff som vore rimligt för mediernas medansvar för massmorden, samt noterar att herrarna fortfarande använder det CIA-kontrollerade Facebook OCH samtidigt blir förvånade när de blir blockerade där. Mycket tragikomiskt. CIA måste ligga dubbelvikta av skratt.

Terrorismen var inte enbart fundamentalismens, men även väst-allierades kreation

Bevisen för terror-stöd från väst-allierade är tydliga, enstämmiga och starka. Lika starka som tystnaden i svensk nazisionistisk media om faktum. De sekteristiskt grundlurade fundamentalisterna och det syriska folket var offrena för ett massmord utfört av seriemördare, samt understött av medhjälpare till seriemördarna. Läs mer om saken på Global Politics.

Ingen som varit inblandad i brottsligheten, allt sedan den svenska krigsförbrytelsen mot Libyen, är oskyldig, men en satans mördare. Min fråga är snarare vad som är ett rimligt straff i syfte att avskräcka framtidens ledarskap? Vissa säger då att sådana tankar inte är ”humanistiska”, men ”spårvagnsproblemet” säger mig faktiskt något helt annat.

Kristendomen säger att vi ska älska, glömma och förlåta och frågan är väl vilket spår som kommer kunna leda till det på riktigt? Hur älskar vi framtidens generationer bäst? Hur kan de anhöriga till de som mördats kunna glömma och förlåta sådana bestialisk krigsförbrytelser och sedan kunna fortsätta sina liv i en känsla av trygghet från denna psykopati?

Frågan är alltså vilket spår som kommer leda till mest humanism för framtidens generationer långsiktigt. Att de skyldiga spankulerar fritt, eller att de får straff som motsvarar brottets magnitud och avskräcker från samma beteende av andra psykopater i framtiden? Vad anser du? Och vad anser du att vi ska göra med fundamentalismen i vårt samhälle efter detta för att kunna få fred?

Olika former av lögn – Del 7 – Känsloargument kan leda både till rationalitet och lögn

Känsloargument kan stärka rationalitetens effekt på åhörare, men de kan även göra motsatsen, d.v.s. leda bort från rationalitet och därmed leda till lögn och okunnighet. Felet många rationella människor gör är att stänga av känslan, vilket INTE lockar den mer inuitive till rationalitet.

Bild på George Campbell
”[Känslor] är inte ersättare för förnuft, eller ens rivaler i hennes dominans; de är hennes kvinnliga tjänare, genom vars tjänst hon kan ledsaga sanning in i hjärtat, och ge den ett fördelaktigt mottagande. Likt kvinnliga tjänare är de benägna att förföras av sofisteri i en mantel av förnuft, och ibland tillverkas de okunnigt för att hjälpa till vid introduktionen av lögn.”
/ George Campbell Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_to_emotion#Classical_times

”[Emotions] are not supplanters of reason, or even rivals in her sway; they are her handmaids, by whose ministry she is enabled to usher truth into the heart, and procure it to favorable reception. As handmaids, they are liable to be seduced by sophistry in garb of reason, and sometimes are made ignorantly to lend their aid in the introduction of falsehood.”
/ George Campbell Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_to_emotion#Classical_times

När alltså en diskussion leder in på någon form av känslosvall, ex. framfört av en intuitiv individ, eller av någon som vilseleder medvetet med känslor, så gör man förmodligen bäst i att agera både rationellt och känslomässigt korrekt, inte enbart avfärda det hela kallt eller vetenskapligt.

Vi kan visserligen vinna slagen logiskt, samt få många hurrarop, från de som tillber rationaliteten, om vi är hårda och kalla mot de mer intuitiva människorna, men vi kommer knappast vinna över de mer intuitiva till rationalitet, vilket givetvis vore den totala vinsten.

jane_goodall_80x80
”Kvinnor tenderar att vara mer intuitiva, eller att erkänna att de är intuitiva, och kanske är inte den hårda vetenskapliga approachen så attraktiv. Det sätt på vilket vetenskapen lärs ut är väldigt kall. Jag skulle aldrig blivit vetenskapsman om jag hade blivit utbildad på det viset.
/Jane Goodall

”Women tend to be more intuitive, or to admit to being intuitive, and maybe the hard science approach isn’t so attractive. The way that science is taught is very cold. I would never have become a scientist if I had been taught like that.
/Jane Goodall

Felfri rationalitet ihop med känsloargument, gärna med en hänvisning till evidens, samt vänliga påpekanden om ev. argumentationsfel som debattören gjort, kan förmodligen vinna över betydligt fler intuitiva människor. Kanske även motdebattören själv?

Detta är inte samma sak som s.k. ”politisk korrekthet”, där rationaliteten ofta haltar grovt. Det jag menar är felfri rationalitet kombinerat med känslomässig korrekthet.

I en demokrati där alla har rösträtt oavsett rationalitet så är det naturligtvis av allra yttersta vikt att alla som är rationella lär sig att behärska känsloargumenten och använder dem i kombination med rationalitet.

Om någon framför ett känsloargument mot vetenskapen, ex. att den är osäker och att religion är tryggare, eftersom den är oförändelig, så kan man svara ex. följande, vilket är fyllt med positiv känsla och motivation att bli intresserad av vetenskapen:

albert_einstein_80x80
”Den vackraste upplevelsen vi kan ha är den mystiska – den fundamentala känslan som står vid krubban av äkta konst och verklig vetenskap”
/Albert Einstein

“The most beautiful experience we can have is the mysterious – the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and true science.”
/Albert Einstein

Eller kanske så här, för den som söker svar på livets frågor, eller vill ha kvar sin sekteristiska tro:

Stephen-Hawking-80x80
”Religion var ett försök att svara på de frågor vi alla frågar. Varför är vi här? Var kom vi ifrån? Vetenskapen ger idag bättre och mer konsekventa svar, men människor kommer alltid att hålla fast vid religion eftersom det ger tröst och de litar inte på eller förstår vetenskapen. ”
/ Stephen Hawking Källa: Neil deGrasse Tyson interviews Stephen Hawking – What Happened Before Big Bang?

”Religion was an attempt to answer the questions we all ask. Why are we here? Where did we come from? Nowadays science provides better and more consistent answers, but people will always cling to religion because it gives comfort and they do not trust or understans science.”
/Stephen Hawking Source: Neil deGrasse Tyson interviews Stephen Hawking – What Happened Before Big Bang?

Negativa känslor som vi ska vara uppmärksamma på, samt kan användas i kombination med rationellt är ex. de negativa känslorna av rädsla, oro, skuld, ilska, ledsamhet eller äckel. Man kan ofta se de här känslorna hos ex. klimatalarmister.

Klimatalarmister kan ex. känna rädsla och oro för journalisternas och mediernas varningar, skuld för sitt eget resande, ledsamhet eller ilska att för inget händer i realiteten.

Barn i pulka på gräs
Ett barn i pulka på gräs
är ett typiskt känsloargument
i bildform från Miljöpartiet
men saknar ett rationellt
argument.

Positiva känslor som ex. kan användas för att hjälpa klimatalarmister till mer rationalitet är ex. de positiva känslorna av ex. empati, medkänsla, stolthet, lättnad och hopp.

Vi kan ex. visa empati och medkänsla för klimatalarmisternas negativa känslor. Vi kan få dem att känna stolthet att de varnat för klimathotet, eftersom det varit helt emotionellt korrekt att göra det. Det är faktiskt inget fel att reagera mänskligt på ett hot som nästan alla journalister och medier ständigt repeterar storvulet i grupp, vilket är ett typiskt tecken på lögnaktighet. Det kräver snarare en omänsklig mental styrka att kunna stå emot repetitionerna och storvulenheten från en så stor grupp av medier och journalister.

Vi kan dessutom ge klimatalarmisterna helt rätt i att klimatalarmism behövs, men utan samma lögnaktighet, och få dem att känna stolthet över att vetenskapen faktisk har en massa evidens för klimatförändingar, genom jordens hela historia, samt ofta varit mycket skadliga för livet på planeten, även om just klimatalarmismen de senaste decennierna kanske varit att likt en galen sekt påskina undergången om tio år?

Vi kan även ge klimatalarmisterna helt rätt i att ekologisk hållbarhet går hand i hand med sänkt CO2-utsläpp, men samtidigt påpeka att politikerna och människorna som röstar på dem faktiskt motverkar ekologisk hållbarhet.

Vi kan hjälpa klimatalarmisterna att känna lättnad och hopp om framtiden, genom satsningar på bra beredskap som kan skydda oss ganska väl från både väderfenomen och klimatförändringar, samt meddela att vi genom astronomi och andra satsningar, samt nedväxt till balans med naturen, kanske kommer kunna minska riskerna för planeten ytterligare.

Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Mer intressant:
https://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_to_emotion
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4djan_till_k%C3%A4nslor

Bloggar som nämner känsloargument:

https://bajstesting.wordpress.com/2011/03/21/fortjanar-alla-manniskor-helvetet-introduktion/
https://lbslundretorik.wordpress.com/lektion-3-regler-och-argument/
https://jamstalldhetsfeministern.wordpress.com/2014/04/26/nej-till-lika-lon-for-lika-arbete/
https://hogrelius.wordpress.com/2016/08/23/nagon-javla-ordning-maste-det-vara-i-ett-land/
https://agilitybiten.wordpress.com/2015/11/08/naturligt-kak/