Olika former av lögn – Del 17– Osann skuldbeläggning av individen

Eliten vill få individen att tro att denne ensamt bär skulden för sin egen olycka, på grund av brister i den egna intelligensen, den egna förmågan, eller att den egna ansträngningen är för liten. Detta är enbart till en mycket liten del sanningen. Det finns en mycket större och viktig faktor.

Ensidig individualism döljer att spelet ofta är riggat med hög arbetslöshet som skapar en ond spiral av färre jobb, lägre löner och sämre anställningsvillkor, vilket gör att en viss andel slutar som förlorare, inte enbart arbetslösa, anställda, men även företag. Detta är helt ofrånkomligt i ett sådant ”race to the bottom” utan kollektiv solidaritet människor emellan.

För att bibehålla idén om personlig skuld har eliten uppfunnit ”den amerikanska drömmen”, d.v.s. att man faktiskt kan lyckas, vilket är sant om man är beredd att bryta mot reglerna, vilket ca 1% är, nämligen psykopaterna, d.v.s. eliten självt. Det mentalt sjuka systemet ökar på chansen att psykopati utvecklas hos personer som annars hade förblivit mentalt friska.

Oavsett hur mycket människor allt mer kämpar på, armbågar sig fram, slickar uppåt och sparkar nedåt, eller stångar sig blodiga utan resultat, så kvarstår faktum. 90-99% blir förlorare och 10%-1% lyckas, beroende på hur extremt psykopatiskt samhället har blivit.

Rätt fokus hos folket gör att vi känner solidaritet med varann, organiserar oss effektivt mot det förljugna massmediala, politiska och ekonomiska systemet som är vår gemensamma fiende.

Människor som har låtit sig luras av eliten, om var den verkliga skulden ligger, men ännu inte har drabbats personligen av elitens påhitt, förstärker ofta denna skuldbeläggning, som eliten har programmerat dem med, mot sina egna vänner och familjemedlemmar, som de istället vänligt och generöst borde hjälpa.

Gör man inte det så leder ofta skuldbeläggningen till ett depressivt tillstånd, hos den utsatte, som ofta har skuldbelagt sig själv. Effekten är hämmad handlingskraft. Utan handlingskraft sker givetvis ingen effektiv organisering mot eliten och det system som skapar depressionen.

När individen känner sig deprimerad, så tar individen ibland till droger, ibland sekterism, eller anlägger en fasad av att vara lyckad och skuldsätter sig och blir till maktens lydiga skuldslav. Ibland blir individen bara ett utmattat vårdpaket, eller begår självmord, eller blir kriminell, eller flyr in i extrem sekterism.

Stöd dina medmänniskor och familjemedlemmar med sanningen! Hjälp varandra! Organisera er effektivt! Befria hela samhället från elitens lögner och skuldslaveri tillsammans!


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Olika former av lögn – Del 16 – Gör dumhet, kändisskap och medelmåttighet till ideal

För att kunna tro på lögner måste folket svälja lögner villigt. Att eliten då uppmuntrar apkonster, dumhet och medelmåttighet via sina medier är logiskt. Gå INTE på dessa lögner!

Medelmåttighet och dumhet sprids genom att eliten gör trivial kunskap, sport, kriminalitet, mode, tatueringar etc. till folks huvudfokus, samt gör kändisar ur dessa event till idoler i sina medier. Detta idiotiska fokus gör att eliten undviker kritisk granskning, samt undviker att folket lär sig tänka rätt och vetenskapligt.

Bild på Noam Chomsky
”En av funktionerna, som saker som professionell sport spelar, i vårt samhälle och i andra, är att erbjuda ett område att avleda människors uppmärksamhet från saker som betyder något, så att maktmänniskorna kan göra det som betyder något utan allmänhetens inblandning.”
/Noam Chomsky Källa: https://www.alternet.org/2014/09/noam-chomsky-why-americans-know-so-much-about-sports-so-little-about-world-affairs/

”One of the functions that things like professional sports play, in our society and others, is to offer an area to deflect people’s attention from things that matter, so that the people in power can do what matters without public interference.”
/Noam Chomsky Source: https://www.alternet.org/2014/09/noam-chomsky-why-americans-know-so-much-about-sports-so-little-about-world-affairs/

Om någon granskar eliten kritiskt, eller blir visselblåsare, eller skapar bättre politik, så mörkas de eller så angrips de av eliten på alla möjliga vis. Gör dessa granskare, visselblåsare och bättre politiker, som eliten mörkar eller angriper, till idoler istället!

Elitens mål är att skapa en dum lättstyrd befolkning som kommer underkasta sig villfarelser, samt acceptera lögner, krigsförbrytelser mot andra länder, terrorism, överkonsumtion, överbefolkning, absurd tillväxt som enbart gynnar fåtalet ekonomiskt, ett ojämlikt otryggt samhälle, droger i varje gathörn, skjutningar, långa straff och fängelseindustri.

carl_hamilton_80x80
”Hoten mot demokratin idag är över huvud taget helt normala. De går i kostym och slips.”
/ Carl Hamilton

Som kvinna bör du ABSOLUT tänka på att det idag finns tillgång på bättre gener via spermabank, samt att det säkert finns män i din vänskapskrets, som har hög intelligens, som säkerligen är ett bättre val genetiskt, samt kommer hjälpa dina barn till ett nyttigt liv, som kommer bidra till framtidens generationer bättre!


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Olika former av lögn – Del 15 – Så hålls folket okunnigt

Den psykopatiska eliten vill se till att folket inte förstår tekniker och metoder för hur de kontrolleras och förslavas, därför måste denna kunskap hållas borta från folket, eftersom denna kunskap skulle göra folket immunt mot elitens psykopati.

I grundskolan sker detta genom att ämnesvalen helst inte ska involvera ämnen som filosofi, ledarskapspsykologi eller vetenskapsteori. Meditation som är en verkligt effektiv Bullshit-detektor, som får eleverna att relatera kunskap effektivare, samt ifrågasätta, är heller ingen del av läroprocessen.

Skolan består istället till stor del av korvstoppning av trivial information som skall betygsättas i syfte att skapa den stress och press som eliten önskar sig på eleverna, så att de finner kunskapsinhämtning tråkig och kommer undvika den i framtiden.

Betygen straffar även en stor del av eleverna så att de drabbas av mindervärdeskomplex, vilket eliten vill, fastän intelligens är ett mycket vidare begrepp. Med ett  kurssystem där en viss kunskapsnivå måste uppnås för att bli godkänd så finns inte denna betygsstress. Lärandet blir då en trevlig process för alla.

Det är ingen slump att elitens ambition har varit ”att lägga större betoning på faktakunskaper snarare än resonemang”. Att eliten försöker slakta just antikens historia beror förmodligen på att den erbjuder kunskap i att resonera, d.v.s. filosofi, samt dessutom anses vara den västerländska demokratins vagga, där riktig direktdemokrati, med handuppräckning, var en självklarhet för varje medborgare.

Den psykopatiska eliten vill dessutom att kvaliteten i utbildningen, som ges till de lägre sociala klasserna, ska vara medioker, så att kunskapen hos den psykopatiska elitens egna barn förblir överlägsen. För att skapa mediokra lärare måste lärarutbildningen vara överdrivet lång och erbjuda en låg lön. Utbildningen får absolut inte vara relevant, d.v.s. fokusera på pedagogik. På så vis får man tag på det absolut sämsta lärarmaterialet och ser även till att pedagogiken blir dålig.

Psykopatisk elit vill även undvika människor med erfarenheter ur verkliga livet i skolorna. Dessa människor har ofta sett vad som pågår i samhället och i företagen. Därför gör man möjligheterna att komplettera ex. en ingenjörsutbildning med nödvändig kunskap om pedagogik, läroplan, lagar och regler otillgänglig.

Det är förmodligen rimligt att anta att det var eliten i Grekland som uppviglade folket att rösta för Sokrates dödsdom. ”Sokrates försvarstal” anses av många vara det sista talet av världens visaste man som någonsin har vandrat på jordens yta.

Vad var Sokrates brott? Han samtalade på stadens gator med folket och ifrågasatte precis allting med skepticism, eftersom han själv ansåg sig vara okunnig, vilket förhindrar konfirmeringsbias och således gör att man undviker Dunning-Kruger-effekten, d.v.s. ett mycket bra psykologiskt försvar, vilket givetvis en mardröm för en psykopatisk elit som lever på att folket är självsäkert okunnigt på riktigt, och därför villigt underkastar sig den storvulna ytliga elitens lögnaktiga berättelser.


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Olika former av lögn – Del 14 – Naiv kommunikation

Den mesta propagandan, reklamen eller samhällsinformationen som riktar sig till folket använder mycket förenklad argumentation, samt symboler, tecken och en ton som passar för barn eller mentalt funktionshindrade.

Ju mer den psykopatiska eliten vill föra folket bakom ljuset, desto mer antas ett naivt språk eller en allt mer naiv symbolik, dessutom full med olika form av lögn. Denna kommunikation sker även via elitens kontrollerade sociala medier, i vilken eliten f.ö. har kontrollen över hemliga algoritmer, shadowbanning och flöde, eftersom den exekverade koden är okänd och dold.

Taktiken bakom en naiv kommunikation beror på att om du tilltalar en person som om han vore 10 år så kommer personen, som är en fullt normal social varelse, med stor sannolikhet att anpassa sig och komma med ett svar eller en reaktion på en nivå som motsvarar en 10-årings, vilket är socialt att göra när man talar med en 10-åring, vilket är vad eliten hoppas på.

Skulle du analysera ämnet för kommunikationen öppet och kritiskt, för att därefter ge ett genomtänkt vuxet svar, så skulle detta INTE gynna elitens ambitioner av kontroll över folk och tillgångar, men snart få en riktig vuxen demokrati, där folket har kontrollen och eliten får anpassa sig och inta den roll som eliten alltid borde ha intagit, nämligen den av att understödja folkets moralfilosofiskt medvetna strävanden.

Bild på Jill Stein
”USA har stöttat höger-kupper över hela Latinamerika i över 100 år. Inte en enda av dem handlade om demokrati. Alla har varit för att berika den globala eliten. Men vi förmodas tro att den här gången i Venezuela – som har världens största oljereserver – är det annorlunda?”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088253786102091776


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Olika former av lögn – Del 13 – Gradvisa försämringar

För att få folket att acceptera försämringar införs de alltid gradvis, år efter år. En direkt försämring hade orsakat en kraftfull revolution, men försämringarna accepteras nästan helt utan protester när de införs gradvis.

När den psykopatiska eliten försämrar gradvis, ex. höjer pensionsåldern, så uppstår även det fenomen som innebär att människor ex. blir arbetslösa i ett litet antal vid olika tidpunkter, vilket gör att de inte identifierar sig med varandra och då inte tror att de är tillräckligt många för att kunna organisera ett motstånd.

Argumentationsfelet heter ”ad populum”, ungefär ”Tusen flugor kan inte ha fel, skit smakar gott”. När alltså ett litet antal individer utsätts för försämringar i taget, så tror dessa människor att det är något fel på dem, eftersom de inte får jobb eller inte får behålla ett jobb. Resultatet blir då ofta en osund spiral av att arbetarklassen i mindervärdeskomplex bjuder under varann, i lägre löner, istället för att organisera sig solidariskt.

När väl nästa försämring införs och fler arbetslösa portioneras ut, så är det andra fåtalet ofta så knäckta att de redan har gett upp, kanske har förfallit i kriminalitet, i droger eller i sekterism.

När ytterliga gradvisa försämringar återigen införs, så står återigen står ett litet antal i samma situation och känner sig ensamma inför sitt öde och tror att de är för små för att kunna organisera ett motstånd.

Det är ex. så nyliberalismens utförsäljningar av folkets gemensamma egendom, privatiseringar, otrygghet, krav på flexibilitet och massarbetslöshet, samt löner som inte längre garanterar en anständig inkomst, har införts helt utan någon revolution som motreaktion.

Samma sak gäller ex. vid Israels etniska rensningar av palestinier från Palestina. Stölden av land, den etniska rensningen och försämringarna har skett gradvis. Ingen hade trott på den s.k. ”fredsprocessen” om krigsförbrytelserna och försämringarna inte hade varit gradvisa och måttfulla, samt med relativt få dödade vid varje krigsförbrytelse. Den s.k. ”fredsprocessen” hade då haft ett helt annat namn, ex. den ”etniska rensnings-processen” eller t.o.m. ”förintelse-processen” eller ”folkmords-processen”.

På grund av stegvis försämring har Israel nu tagit nästan hela Palestina i besittning, i strid med FN:s resolution 242, helt utan att bemötas av världen med den bojkott, de sanktioner och den intervention, som annars hade framstått som fullkomligt rimlig för varje anständig människa.

Sanningen är att även ett mycket litet antal människor, som organiserar sig effektivt och vidtar åtgärder, kan åstadkomma en mycket stor förändring, om de väl har bestämt sig för att göra det.

Bild på Jesse Jackson
”I politiken är en organiserad minoritet en politisk majoritet.”
/ Jesse Jackson

”In politics, an organized minority is a political majority.”
/ Jesse Jackson

Även när den psykopatiska eliten uppfinner spärregler mot nya demokratiska  initiativ så kan folket ex. valsamverka och utmana den psykopatiska eliten.


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Olika former av lögn – Del 12 – Problem-Reaktion-Lösning

Den psykopatiska eliten vill genomföra något som de vet att folket INTE gynnas av eller som folket INTE vill betala för.

1. Därför skapas ett problem av eliten med intention att orsaka en förväntad reaktion från folket.

2. Reaktionen kommer från det reaktiva godtrogna folket som aldrig tror att psykopater kan manipulera.

3. De psykopatiska eliten presenterar därefter sin lösning på problemet och förväntar sig då att folket ska acceptera något som de egentligen alls inte gynnas av eller annars aldrig skulle ha sett någon anledning till.

Ex1: Låt våldet utvecklas i städerna, eller arrangera falskflagg-attacker så att allmänheten reagerar med upprördhet och därefter accepterar, eller t.o.m. ber om, den övervakning och den säkerhetslagstiftning som eliten vill införa för att få ökad kontroll över folket.

Ex2: Skapa ekonomiska kriser, så att folket ber om åtgärder. Eliten som har skapat krisen erbjuder då tillsynes motvilligt en neddragning av välfärden som ett nödvändigt ont. Folket förväntas därigenom acceptera neddragningarna, men inte fundera på vilka som har skapat problemet med kriserna.

Ex3: Skapa krig och massmigration, segregera och alienera invandrarna, skyll problemen som uppstår och som folket reagerar med avsky inför på invandrarnas etnicitet eller kultur, erbjud lösningen, d.v.s. den totalitära övervakande staten.


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Olika former av lögn – Del 11 – Distraktion/avledningsmanöver

Genom översvämning av oviktig eller felaktig information och kontinuerliga störningar så avleder lögnaren uppmärksamhet från viktig och korrekt information. Inom militär strategi kallas det för avledningsmanöver och är aktiviteter som är tänkta att vilseleda fienden.

Distraherings-strategin går ut på att hålla allmänheten omåttligt intresserad och upptagen med andra saker, ofta triviala saker, som inte inkräktar på maktens domäner, så att folket inte ser de verkliga sociala och ekologiskt ohållbara problem som eliten ofta skapar, i syfte att gynna sig själva kortsiktigt.

Distraktionerna behövs ex. för att dölja effekterna av elitens krigsförbrytelser, i vilka oskyldiga barn blir av med armar och ben, samt dölja att migration skapar drunkningsdöd, eller dölja att ojämlikhet, arbetslöshet och segregering skapar kriminalitet, sekterism och hög mordfrekvens.

Distraktionen om hög kriminalitet bland invandrare är ex. skapad av eliten i syfte att dölja att det är arbetslösheten och ojämlikheten som skapar kriminalitet, inte det faktum att någon har invandrarbakgrund. Detta är helt evident enligt vetenskapliga metastudier.

Distraktionsviljan beror på att eliten INTE vill införa den nationella demokrati och därefter INTE vill betala den nationella progressiva skatt, som gör att vi kan nå den ökade jämlikhet som sannolikt sänker den kriminalitet som eliten har skapat i sin ytliga kortsiktiga girighet.

Sverigedemokraterna, AfS och SwebbTV är några av elitens allra senaste distraktioner. Eliten som skapade problemet är inte antipod till dem, men en tvilling-elit som med största sannolikhet kommer förstärka eller försöka cementera problemet. Ytligheten och kortsiktigheten är givetvis ett ekologiskt ohållbart problem.

Exempelvis kan man distrahera folket med CO2-alarmism, uppfunnen av Rockefellers, så att det distraherade folket inte demonstrerar för ex. beredskap, ekologisk hållbarhet eller världsfred, eller liknande, vilket den kortsiktiga eliten inte kan profitera på.

Även ändlöst ofruktsamt käbbel kan distrahera nästan vilken välmenande skribent som helst.


Vilka distraktioner eller avledningsmanövrar som beslutas av psykopatisk politisk elit och ekonomistisk korttänkt elit kan man ana sig till, även om de inte vill att deras möten på ex. Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen, ska få stor uppmärksamhet.

För att distrahera människor bort från det olämpliga i deras beteende så används ofta skönmålningar som att ”ledande personer skall få möjlighet att träffas och diskutera i en informell miljö utan insyn från media”(Källa: Svenska Wikipedia som kontrolleras av psykopater).

Man distraherar även med kontrollordetkonspirationsteorier som uppfanns av konspiratörerna i samband med mordet på JFK.

  • Konspiration – En hemlig plan av en grupp som ämnar göra något olagligt eller skadligt. Länk till kända avslöjade konspirationer här presenterade av Vaken.se.
  • Teori – Ordet betyder ”att titta på, vara medveten om, åskåda” och hänvisar till att grubbla och spekulera.
  • Konspirationsteori – En teori om en konspiration. Ofta används termen i nedsättande bemärkelse av mainstream-medias fixaresorkar, men kan även syfta på sakliga och väl underbyggda hypoteser, d.v.s. antagande om verkligheten, kring faktiska sammansvärjningar som ännu inte avslöjats eller accepterats av mainstream-media. Poliser ställer ofta upp konspirationsteorier baserat på de fakta som kommer fram i utredningar. Cui Bono, d.v.s. vem gynnas är oftast den viktigaste frågan.

Att offentligt och demokratiskt valda representanter har icke-offentliga och odemokratiska möten, med mediemoguler och det militärindustriella komplexet, på ex. Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen, är naturligtvis mycket olämpligt för folket som har valt dem.


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!