Vad är Tystnad? – Ett ökat medvetande om den politiska korrektheten och dess skränande motsats

Men vad som också är viktigt att förstå är att många motståndare till den ”politiska korrektheten”, ex. bloggare och alternativa mediakanaler som skränar negativt och politiskt inkorrekt som någon slags motvikt blott fungerar likt vargar som skrämmer fårflocken tillbaka in i flocken, vilken då medvetet eller omedvetet lever kvar i sina villfarelser.