Dr. Martha Stout: – Det finns ingen skillnad mellan psykopater och politiker

Jag läser en utmärkt artikel om att alla politiker är psykopater genom Bakom Kulisserna. Det är väl kanske den evidenta sanningen (åtminstone till 75%) om man sänker poängen något för vad som diagnostiseras som psykopati. Frågan uppstår då: -Varför vi låter oss vilseledas av psykopater igen och igen? Och hur vi ska återta demokratin så att den återigen är i händerna på folket?

Folket har i alla tider visat hur de villigt friskriver psykopater medan de snärjer Jesus-lika människor, låter dem dömas och hurrar medan de släpar korset till sin egen korsfästelse. Det vi ser idag är ett helt folk som är villigt vilselett av psykopatiska månglare. De lyssnar inte på varningar eller goda råd från människor som vill dem själva, deras barn och samhället väl.

Det längsta det vilseledda folket kan komma är något slags halvvaket tillstånd, i vilket de proteströstar på vad som helst som psykopaterna bespottar teatraliskt i sina psykopatiska medier, eller något litet ljugande psykopatiskt hybris-parti som vägrar valsamverka mot den 4%-spärr som psykopaterna har upprättat för att försvåra demokratisk utveckling bort från psykopatiska partier.

Nya friska partier som valsamverkar brett för ex världsfred och ut ur det psykopatiska EU organiserar eller röstar inte dessa vilseledda människor på, men röstar alltså till 99,9999% på det psykopatiska problemet.

Minst 99% av folket är ex. idag medskyldigt till Assanges, Mannings långa och kriminella tortyr, samt att Snowden är fast i Ryssland. De vägrar rösta på partier och politiker som fördömer det hela och verkar för deras upprättelse. Folk vägrar t.o.m. att skriva på upprop för deras upprättelse. Så fegt av folk att inte skriva på. Så känslokallt. Så bisarrt att fega ur så totalt, trots att det är helt riskfritt.

De låter sig villigt vilseledas av de psykopatiska journalister som INTE framhåller vad den fantastiske prisbelönte journalisten Assange verkligen står för, d.v.s granskande journalistik, avslöjande av krigsförbrytelser och avslöjad korruption, vilket skulle kunna möjliggöra att ett mentalt friskt folk organiserar och röstar på fredliga partier, som valsamverkar för världsfred och nedläggning av psykopatiska unioner som ex. NATO, EU och USA, vilket faktiskt skulle kunna leda till något så mentalt friskt som världsfred och till dessa hjältars upprättelse.

Gör folket och partierna detta? …Konstpaus… Där har du källan till psykopatin i en gigantisk ond masspsykos.

Så se dig själv i spegeln!
Vakna! -Kuckeliku!
Vad vill DU ha i ledningen för landet?

Åter till frågan: Varför låter vi oss vilseledas av psykopater igen och igen? Vad är ditt svar? För feg för att svara nedan? (Precis. Jag tänker inte stryka dig medhårs såsom psykopaterna gör. Jag tänker hjälpa dig på riktigt med besk medicin.)

Mitt svar är att:

 1. Vi måste sluta betrakta psykopatiska fulmedier som psykopaterna använder för att vilseleda folket med.
 2. Vi måste lära oss de lögner som de använder mot oss så att vi inte låter oss luras och kan bli mer sanna.

Åter till frågan: Hur vi ska återta demokratin så att den återigen är i händerna på folket?

Mitt svar är att:

 1. Vi måste organisera partier och kandidater som valsamverkar brett och erbjuder nya partier som arbetar för världsfred och ut ur psykopatiska unioner.
 2. Direktdemokrati är en bra idé men att den INTE nödvändigtvis är svaret om den appliceras fel. Mitt svar är att vi ska satsa på ökad direktdemokrati, MEN att direktdemokrati måste gå rätt till, så att inte psykopater kontrollerar den.

Intervjuer med Hilda Bjerstedt, sjuksköterskan Elin, familjen Ismail och konstläraren Jo Dong Chan

Intervju med Hilda Bjerstedt som skrivit boken På Väg

Hilda Bjerstedt, författare, På Väg, vård, offentlig sektor, direktdemokrati, arbetsplatsdemokrati, karriärism, folkomröstning, EU, kollektivism, solidaritet

https://archive.org/download/Intervjuer-i-Sverige-2/intervju-med-Hilda-Bjerstedt.ogg


Intervju med sjuksköterskan Elin som vill arbeta med barn med cancer eller i akutvården

vård, cancer, barn, blåljuspersonal, stenkastning, trygghet, uteliv, hund, katt

https://archive.org/download/Intervjuer-i-Sverige-2/intervju-med-sjuksk%C3%B6terskan%20Elin.ogg


Intervju med familjen Ismail

jobb, maskiningenjör, maskinoperatör, lastbilsmekaniker, starta eget, företag, socialarbetare, sos barnbyar, svenska, intelligens, engelska, arabiska, Linux

https://archive.org/download/Intervjuer-i-Sverige-2/Fatallah-Ismail-med-barn-och-fru.ogg


Intervju med Jo Dong Chan från Kina

konst, konstlärare, Kina

https://archive.org/download/Intervjuer-i-Sverige-2/intervju-med-konstl%C3%A4raren-Jo-Dong-Chan.ogg

Demokrati eller oligarki? – Det finns två versioner av verkligheten i Venezuela och i USA

Vissa menar att Venezuela är en diktatur, andra menar att sällan har de sett en bättre demokrati. Vem ska man tro på? Mitt tips! Tro inte på någon utan öppen skeptisk analys, kanske t.o.m. genom att besöka landet och tala med människorna där! Alla har ett egenintresse. Fundera alltd på vem som gynas och hur de gynnas! Cui Bono!

Bild som visar valresultatet i Venezuela

Just så arbetar polisen när de utreder brottslighet. Vad gäller ytterligare ett planerat brott mot krigets lagar, d.v.s. deltagande i planering, inledning och förandet av anfallskrig, så finns det kanske många som kommer få dingla i snaran i en framtida krigsförbrytartribunal, kanske även svenskar som begått dessa brott under beteckningen ”mission” eller ”insats”, likt den i Libyen där Sveriges stridspiloter deltog i att slå Syrien i spillror och innehåller kanske t.o.m. slaveri?

Kanske kommer Jill Stein leda krigsförbrytartribunalen? Denna läkare och presidentkandidat kommer från ”Green Party of the United States”. Kanske kommer det ske när de inser attde måste lyssna på forskare med kompetens på sina områden, istället för klimatalarmismens scharlataner, samt lyssnar på folkviljan i USA, som ex. inser att gränser är bra för ekologisk hållbarhet, samt att de istället kanske borde skapa en regnbågsallians mot miljöförstörare och krigshökar?

Stein och Green Party of the United States fick faktiskt hela 1’457’222 röster, vilket visserligen inte räcker för att bli USA:s president, samt till stor del sannolikt beror på faktumet att USA:s valsystem leder till att en röst på henne är lika bortkastad som en röst på de partier i Sverige som inte valsamverkar mot 4%, trots att valsamverkan naturligtvis är extremt logiskt.

Kanske har Stein även, likt ”Miljöpartiet de Gröna” i Sverige, involverat sig med tveksamma sekteristiska filurer, som har en dold politisk sekteristisk doktrin, som går stick i stäv med de demokratiska friheter och rättigheter som vi i väst historiskt tillkämpat oss? Det repellerar naturligtvis människor som gillar Jesus principer, och de är väldigt många i USA.

Eller har Stein kanske blivit grundlurad av de fula medierna som ljuger dygnet runt, eller kanske direkt genom infiltratörer i hennes absoluta närhet? Kanske har hon inte läst på alls om vad infiltratörernas islamism-gröna politiska/sekteristiska doktrin föreskriver? Kanske har hon inte lyssnat på religionskritiker alls?

Kanske har Stein tagit den här extrema sekten till sig p.ga. ”Guilt by association”-argumentationsfel? Ex. Om en kvinnoförnedrande Trump är emot en extrem sekts införsel i USA, så drar hon kanske den felaktiga slutsatsen att den extrema sekten är motsatsen… fastän överallt där sekten dragit fram så förtrycks kvinnan och överbefolkningen leder till skövling och ödeläggelse av den ekologiska hållbarheten, precis såsom många andra katastrofa doktriner har lett till absurd mänsklig populationsökning.

Men till saken! Vad har då läkaren Stein att säga om Venezuela och demokratin där?

Bild på Jill Stein
”Samma skrytsamma politiker som talar om att ”frambringa demokrati” till Venezuela har stöttat & underblåst Saudi-diktatorer att avrätta disidenter, mörda journalister och svälta miljoner med barn i Jemen. De bryr sig inte ett förbaskat dugg om demokrati eller fattiga människors liv. Det handlar om OLJA.”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088837876073328640

”The same blowhard politicians talking about ”bringing democracy” to Venezuela have aided & abetted the Saudi dictators executing dissidents, murdering journalists & starving millions of kids in Yemen. They don’t give a damn about democracy or poor people’s lives. It’s about OIL.”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088837876073328640

Bild på Jill Stein
”USA har stöttat höger-kupper över hela Latinamerika i över 100 år. Inte en enda av dem handlade om demokrati. Alla har varit för att berika den globala eliten. Men vi förmodas tro att den här gången i Venezuela – som har världens största oljereserver – är det annorlunda?”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088253786102091776

”US has backed right-wing coups up and down Latin America for 100+ years. Not one was about democracy. All have been to enrich the global elite. But we’re supposed to believe this time in Venezuela – which has the world’s largest oil reserves – is different?”
/ Jill Stein https://mobile.twitter.com/DrJillStein/status/1088253786102091776

Är USA en demokrati, eller är ens EU eller Sverige en demokrati? Så här säger den f.d. presidenten Jimmie Carter som är medlem i de s.k. ”Demokraterna” i USA:


”Vi har nu blivit en oligarki istället för en demokrati. Jag tror att detta har varit den värsta skadan på den grundlägganda moralen, samt etiska standarder, för det amerikanska systemet som jag någonsin sett i mitt liv.”
/ Jimmy Carter Source: http://www.oprah.com/own-super-soul-sunday/why-jimmy-carter-says-he-couldnt-be-president-today-video

”We’ve become, now, an oligarchy instead of a democracy. I think that’s been the worst damage to the basic moral and ethical standards to the American political system that I’ve ever seen in my life.”
/ Jimmy Carter Source: http://www.oprah.com/own-super-soul-sunday/why-jimmy-carter-says-he-couldnt-be-president-today-video

Vad betyder  ”oligarki”?Oligarki är en motsats till demokrati och betyder att ett fåtal personer styr, medan ”demokrati” betyder att folket styr, d.v.s att de kan påverka politiken genom direktdemokratiska val av representanter som sedan genomför folkviljan, eller mer demokratiska system som i Schweiz där folket direkt kan avgöra viktiga frågor genom folkomröstningar. Mer demokrati är f.ö. en del av Vetenskapliga partiets agenda.

Men varför kallar Carter USA för en ”oligarki”? – Carter förklarar dagens politiska system i USA, som han ser det:


”Det kränker essensen i det som gjorde Amerika till ett fantastiskt land genom dess politiska system. Nu är det bara en oligarki med obegränsad politisk bestickning som är essensen, för de som är presidentkandidater eller blivit valda till president. Och samma sak gäller guvernörer och USA:s senatorer och kongressmedlemmar. Så nu har vi just sett en omstörtning av vårt politiska system som en utbetalning till de stora bidragsgivarna, som vill ha och förväntar sig att få, och ibland får, favörer till sig själva då valet är över. … För närvarande ser etablissemanget, demokrater och republikaner, på dessa obegränsade pengar som en stor fördel för sig själva. Någon som redan befinner sig i kongressen har mycket mer att sälja till en ivrig bidragsgivare.”
/ Jimmy Carter Källa: https://www.huffingtonpost.com/eric-zuesse/jimmy-carter-is-correct-t_b_7922788.html

”It violates the essence of what made America a great country in its political system. Now it’s just an oligarchy with unlimited political bribery being the essence of getting the nominations for president or being elected president. And the same thing applies to governors, and U.S. Senators and congress members. So, now we’ve just seen a subversion of our political system as a payoff to major contributors, who want and expect, and sometimes get, favors for themselves after the election is over. … At the present time the incumbents, Democrats and Republicans, look upon this unlimited money as a great benefit to themselves. Somebody that is already in Congress has a great deal more to sell, to an avid contributor.”
/ Jimmy Carter Source: https://www.huffingtonpost.com/eric-zuesse/jimmy-carter-is-correct-t_b_7922788.html

Dessa fyra citat har jag lagt till sidan Citat om demokrati.

Själv är jag mer positivt inställd till alla olika staters framtida demokrati och ekologiska hållbarhet. Jag tror att vi alla tillsammans kommer finna motivationen att frigöra oss från orättvis miljöskadlig frihandel och orättvisa skatteparadis. Vi kommer ex.  snart alla ha fria datorer och fri mjukvara. Folket blir nog allt mer intelligent, tror jag. Darwinismen pekar i den riktningen.

Bild på modifierad banner för Free Software Foundation

Fri mjukvara, fri hårdvara och ett fritt samhälle hänger ihop. (Klicka på bliden för att lära dig mer på Free Software Foundation)

Alla de här intelligenta människorna ser förmodligen snart igenom medias olika former av osanning och kommunicerar då sannolikt allt mer via öppna och fria alternativa medier, med öppna kommentarsfält, såsom den svenska soldathandboken föreskriver.

Med en mer evidensbaserad bild av verkligheten kommer då människorna sannolikt allt mer att börja påverka politiken på ett sätt som gör den betydligt mer demokratisk, i ordets verkliga betydelse.

7 människor i Sverige är en bra start. De intelligentaste kommer sannolikt att ansluta sig först, samt sannolikt hyllas av framtidens generationer för denna enhetliga samverkan. En dag kommer även du som läser detta ansluta dig till oss, eftersom ditt läsande av fria medier och dina egna undersökningar, sannolikt kommer öka din intelligens successivt, särskilt i interaktionen med andra intelligenta och fria människor som söker evidens öppet och skeptiskt via öppna kommentarsfält, som Automattic och WordPress gett oss.

Detta kommer sannolikt leda till alla människors mentala frihet från villfarelser. Det kommer sannolikt leda till ekologisk hållbarhet i varje nation på planetens yta, vilket faktiskt är samma sak som ekologisk hållbarhet i hela världen, vilket faktiskt är samma sak som att skydda Allahs, Guds och Yahves ”skapelse”, om man nu mot förmodan inte tror på naturligt uval och evolution som förklaring, efter att man undersökt evidensen för teorin,  ex. genom Richard Dawkins föreläsningar om saken.

Mer intressant:
https://www.globalpolitics.se/usa-kupper-i-latinamerika-fore-venezuela-och-vad-sager-grona-partiet/
http://proletaren.se/artikel/sa-gick-det-till-nar-oppositionen-vagrade-val-och-dialog
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-venezuela-invasion-crisis-rex-tillerson-advisers-meeting-a8430571.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/03/why-us-dcemonises-venezuelas-democracy
https://movetoamend.org/

Intervju med Thomas Larsson i Direktdemokraterna som ökade 250% trots fulmedias mörkning

Jag har intervjuat Direktdemokraternas talesperson Thomas Larsson. Partiet är för Digital direktdemokrati och flera av medlemmarna funderar nu enligt Larsson på valsamverkan för att höja chansen att få mandat redan nästa val. Självfallet rekommenderade jag då Valsamverkanspartiet där Vetenskapliga partiet ingår.

Intervjun på 29 minuter med Larsson finns att ladda ned som en ogg-fil på 22MB från Web Archve. Citat ur intervjun:

Bild på Thomas Larsson
”Jo, vi ökade ju med 250 procent.”
/Thomas Larsson

Den som är tacksam för att slippa scripts och reklam kan gärna donera en slant till Web Archive. De förtjänar verkligen stöd för sin fina tjänst.

Larsson nämner också partiet Enhet, som på sin hemsida informerar om fulmedias mobbning mot småpartierna:

Bild på Vitek Ronovsky
”Dessa stora media som jag nämnde ovan valde i år att inte informera om partierna utanför riksdagen. Så oavsett om ett parti fick 150 000 eller 6000 röster i förra valet så har partiet ingen chans att uppmärksammas av media – så även Enhet som har blivit nekat från medierna flera gånger (sist från Aftonbladet) med hänvisning till intern policy att ”bara rapportera om partier i riksdagen”.”
/Vitek Ronovsky, styrelseordförande i Enhet

Även partiet Initiativet nämns av Larsson. Initiativet fick hela 615 röster i valet, även om det var det första valet för dem, och de leds av ex-advokaten Michael Wernstedt som skriver följande på partiets hemsida:.

Bild på Michael Wernstedt
”Från höger har vi hämtat värden som självbestämmande, autonomi och entreprenörskap. Från vänster gemenskap, sammanhang och solidaritet. Dessutom har vi hämtat flera värden från den gröna rörelsen, som att vi måste leva inom de planetära gränserna. Vi anser inte att de här frågorna behöver ställas mot varandra.”
/Michael Wernstedt

Jag nämner att människor inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kommunisterna (d.v.s. Sveriges Kommunistiska Parti och Kommunistiska partiet) också önskar sig mer direktdemokrati, samt att Youtube-postaren ”Arg Blatte Talar” har hjälpt Direktdemokraterna med PR. Han är helt övertygad om massivt valfusk och gör gärna politisk satir av etablerade politiker,

Vi talar även om internetsäkerhet, mobilt bank-ID och blockkedja (blockchain), samt massmedias märkliga beteenden i vår s.k. ”demokrati”. DN och TV4 kritiseras. Jag tror att ägarförhållanden styr det klandervärda beteendet från medierna, men Larsson har en annan teori om att journalisterna själva styr bort DD-diskussionen som de inledningsvis ansåg vara mycket intressant.

Larsson nämner dessutom hur politikerna försöker undergräva folkinitiativ i kommunerna med alla medel som de kan.

Dåligt väder? – Perfekt tillfälle att rösta – Så här gör jag när jag röstar i valet 2018

En regnig dag som denna passar det mig perfekt att rösta. Jag tar röstkort och legitimation med mig…

Video via Web Archiv när jag röstar eller ladda ned en fil med MP4-format (9MB)

Det blev för min del ett beslutande direktdemokratiskt val på:

 • Valsamverkanspartiet i val till Riksdagen och personval på Martin Gustavsson (mig själv, eftersom ingen annan ställer upp för Vetenskapliga partiet)
 • Vänsterpartiet till Landstinget, eftersom de verkar bry sig på riktigt om människor.
 • Växjöpartiet (och mig själv) till Kommunfullmäktige som en signal till Växjös politiker om att de ska lyssna på Växjöbornas vilja om hur kommunen ska utvecklas.

 

En intressant diskussion med Lars Pettersson om kampen för att återinföra demokratin

Lars Bern har skrivit om Kampen för att återinföra demokratin. I den bloggposten finns en intressant diskussion om detta. Ni kan läsa den där om ni vill det, men jag har valt att förtydliga den här nedan och källhänvisat lite mer, samt rättat några stavfel, eftersom jag tyckte att diskussionen är viktig för vår framtida demokrati.

Lars Pettersson (Fd Lasse P)

Skall bli intressant om JÅ [Jimmie Åkesson] blir inbjuden till Bilderberggruppen nu.
Om inte, undra hur Bilderbergarna då skall förhindra att Sverige blir en stark nationalstat?

 

Bara för att man blir inbjuden till en klandervärd och hemligt smusslande organisation av mediemoguler och bankirer, så behöver man faktiskt inte åka dit.

Det finns en anledning att USA:s konstitution förbjuder presidenten att delta i sådana sekteristiska hemliga sällskap. Det strider mot demokratiska principer.

Lars Pettersson (Fd Lasse P)

Åka dit eller inte, smäll på fingrarna kommer obönhörligt, det är bara metoderna som skiljer åt.
Att inte presidenten åker på sådana möten p.g.a. att det strider mot konstitutionen är inget värt eftersom det inte förhindrar att man bjuder in någon eller några av hans förtrogna vänner istället.
Så gott som alla presidenter har polare i Skull & Bones eller någon annan ljusskygg ”klubb” för inbördes beundran, så nog finns det aspiranter att skicka i stället.

 

Jo, Lars. Det enda försvaret vi (folket) har mot korruptionen är nog att rösta fram partier som är för ett ökat folkligt inflytande genom direktdemokrati som Schweiz. Kanske folket kommer förstå det en dag?

Då måste de tala med varann men även organisera sig effektivt för, som Platon så riktigt påpekade:

Bild på Platon
”De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare.” [Fler tänkvärda citat om demokrati]

Alla som gnäller på korruptionen i politiken och anser sig vara för smarta för att engagera sig i politiken måste således rannsaka sig själva! Gör det Lars!

 

”De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare.”
Moment 22?

 

Man kan se det som ett moment 22, men kanske det finns en utväg för både den lågpresterande politikeradeln och för de högpresterande som inte tror sig vara så smarta som de faktiskt är, nämligen att känna till Dunning–Kruger-effekten, samt att även göra andra medvetna om den, så att högpresterande vågar agera, vågar engagerar sig, samt röstar på ett sätt som gör att högpresterande människor, med långsiktigt förnuft, kreativitet, positivitet, inre lugn, fredlighet, och moralfilosofisk kunskap kommer på rätt plats i samhället, d.v.s. i ledningen för landet, medan de lågpresterande förstår att inse sin låga prestation och vågar göra en insats genom att hålla sig borta från politiska partier och från politiska uppdrag?

 

Hur, rent praktiskt, skulle det gå till att först skilja ”agnarna från vetet” och sedan få dom (högpresterande) att intressera sig för politik? Ska man inrätta en typ av politisk screening för att avgöra om någon är psykiskt rätt person att bli politiker? Hur gör man för att fånga upp s.k högpresterande, men som lider av ”bluffsyndrom”, dom är ju potentiella politikerämnen bara dom blir behandlade?

Risken finns ju även att en icke självmedveten högpresterande, när hen blir medveten om sin förträfflighet, förvandlas till en tyrann som med alla medel försöker pådyvla andra sin åsikt.
Nä…..Martin,även om jag anar att du skulle vilja se att politik skulle behandlas vetenskapligt och evidensbaserat, så ser jag inte att ditt utopiska önsketänkande är praktiskt genomförbart, det är för många osäkra variabler att ta hänsyn till.

 

Tja. man kan kanske skilja ”agnarna från vetet” genom olika begåvningstester, samt hjärnscanning för att stänga ute psykopater?

Jo. Det är nog lämpligt. Personligen tror jag att många högpresterande mentalt friska människor som först intresserat sig för politik ofta blivit avtända av lågpresterande människor som låter sig manipuleras av just psykopater.

Plockar man bort dem ur politiken så kan det genast bli mer intressant för de som vi alla skulle må bättre av att ha som ledare, inkl. psykopaten och de lågpresterande.

Visst finns det människor som lider av ”bluffsyndrom”, men alla som är högpresterande har inte bluffsyndrom och det finns behandling mot bluffsyndromet.

Vad är det som är ”förträfflighet”, med att förvandlas till en tyrann? Hur menar du nu?

Visst. Många osäkra variabler gör att vi ofta tvekar. Ekvationen ser olösbar ut, men politik är inte att ha 100% rätt, snarare att ha förmåga att vara öppen, skeptisk, långsiktig, kreativ, positiv och prestigelös, kunna erkänna när man gjort fel och sedan förändra politiken när man blir upplyst om sin belägenhet, inte bita sig fast i en fastfrusen föreställning och vägra släppa taget när misstaget är uppenbart.

 

För att få det du beskriver att fungera måste ju samtliga politiker på ett globalt plan vara likasinnade och ideologiskt synkroniserad, allt skulle gå i stöpet om bara Sverige skulle ha ett sådant politikerrasbiologiskt system och då har vi ju det globalistiska styrsystem som vi inte vill ha.

Vem skulle styra dessa politikers agenda? Inte folket i alla fall, dom har ju redan blivit utsorterade och degraderade till den (lågpresterande)icke intellektuellt fullt tillförlitliga pöbeln. Övriga ledare inom näringsliv, försvar och skola måste ju även de vara högpresterande för att kunna assimileras med den politiska eliten. Vem sida står du på…egentligen?

 

Jag anser inte att samtliga politiker på ett globalt plan behöver vara likasinnade eller ideologiskt synkroniserade. De behöver enbart ett enda gemensamt fokus; Det bästa för framtidens generationer.

Ideologierna kan man i princip undvika att utgå ifrån helt, men istället använda vetenskaplig metod som grund när man fattar beslut, samt undvika osanna argumentationsfel, värdeomdömen och floskler när man diskuterar. Om enbart Sverige skulle ha ett sådant högpresterande politiker-urval så vore det nyttigt för Sverige och har inget med någon ”ras” att göra.

Vi bör alla undvika kortsiktig agenda-journalism och kortsiktiga agenda-politiker som infiltrerat partierna, eftersom de med stor sannolikhet är MYCKET skadliga för framtidens generationer.

Visst kommer de lågpresterande bli utsorterade och degraderade genom att vi tillsammans är motiverade att välja fullgoda ledare för landet. Värre vore väl att lågpresterande degraderar de högpresterande och blir styrda av människor med svaga intellekt?.

Pöbel är ett nedsättande ord för folket som lurats av illusionister och fråntagits möjligheterna till en fullgod utbildning av en lågpresterande politikeradel, med skräck för att folket ska bli medvetet om deras otillräckliga ledarskap.

Naturligtvis ska våra ledare vara högpresterande istället för att väljas till sina arbeten medelst vänskapskorruption och retoriskt storvulet narcissistiskt trixande. Vem sida står jag på egentligen? Faktiskt på precis allas sida. Vi behöver alla bra ledare för att bli lyckliga.

 

Ja..det är ju vackert tänkt att ha framtida generationers bästa i fokus. Frågan är väl bara hur man skall tillfredsställa allas bästa utan att någon känner att dom inte fick som dom ville.

Det är ju bara att följa inlägg på Fejjan [Facebook] så inser man att det finns alldeles för många åsikter och önskemål hur politiker skulle och ska agera för att en politiker, utformad enl. ditt önsketänkande, skulle ha möjlighet att tillgodose allas bästa.

Vems politiska önskemål tror du att en sådan politiker skulle uppfylla, en pensionär som vill ha bättre vård på ålderns höst eller ägaren till ett vårdbolag som vill ha högre vinst?
Vad jag menar är, hur goda intentioner man än har, så är det omöjligt att tillfredsställa alla utan att det uppstår konflikter och ett konfliktfritt samhälle är omöjligt att uppnå.

 

Riktigt. Ägaren till ett vårdbolag som driver sådant i vinstsyfte blir sannolikt inte glad att om den möjligheten försvinner, men samtidigt blir nog de gamla mycket gladare, men även deras anhöriga och även kommande generationer.

Samtidigt kan personen som ägt vårdföretaget kanske bli chef på vårdföretaget, samtidigt som denne slipper få en dotter gruppvåldtagen av ett gäng kriminella som sossar, miljöpartister, centerpartister, liberaler, kådisar och moderutter importerat i maskopi. Detta kan förmodligen vara mer värt att slippa än att äga ett vårdföretag, eller vad tror du?

Ibland kan det långsiktiga förståndet övertrumfa det lågpresterande kortsiktigt giriga tänkandet. De lågpresterande giriga tillskansar sig gärna pengar kortsiktigt och tänker inte på helheten, medan högpresterande med moral är byxade att göra det. Slutresultatet blir bra för alla även om de lågpresterande inte har förstånd nog att förstå den saken.

 

Du har ju precis medgivit att en högpresterande, hjärnfriskförklarad och moraliskt rättskaffens politiker inte har fantasi och intelligens nog för att tillfredsställa allas behov.

Skall man förklara för ägaren till det vinstdrivande företaget, att han inte längre får förvalta sitt satsade kapital med hänvisning till att ”jamen..då får Gustav på hemmet bättre vård och du slipper ju få din dotter gruppvåldtagen av invandrare”.
Hur många företagare tror du stannar kvar i detta land om dom riskerar att få sina företag konfiskerade av staten?

Det luktar diktatorisk kommunism lång väg, och Gustav vart plötsligt utan vård då företagaren tog sitt pick och pack och drog till Norge där dom inte hade högpresterande politiker, eftersom du tidigare skrev att det inte var nödvändigt att högpresterande politiker var internationellt synkroniserade
Sina döttrar har han nog pengar tillräckligt av för att hyra en livvakt till, om det skulle behövas, och Gustavs behov skiter han i.

[Eftersom jag vill avsluta diskussionen som blivit lång på Lars Berns blogg svarar jag här och meddelar Pettersson]

 

I vår demokrati borde vård, läkemedelsindustri, skola, omsorg, kollektivtrafik och försvar, i min mening, drivas i statlig regi, eftersom när de drivs i privat regi så tenderar det att gå tokigt. Det har Bern delvis redogjort detaljer för för i sin blogg.

Företagare tjänar i ovanstående marknadskapitalism på att minska en god service genom vinstuttag, göra människor sjuka eller på att korrumpera politiker till att starta krig.

Service, hälsa och fred är betydligt mer logiskt och otroligt viktigt för framtidens generationer, anser jag. Håller du inte med?

Ett ganska fattigt land som Kuba har t.o.m. lägre barnadödlighet än ex. Florida i USA. I Sverige fungerar barnavårdscentralerna allt mer dåligt i spåren av EU:s race mot välfärdsbottnen. eftersom sjuksystrar slutar, eftersom de stressas till sjukdom och arbetet inte fördelas genom lägre arbetstid.

Jag tycker att låg barnadödlighet är viktigare än att skapa vinstuttag ur vården för en parasiterande företagare. Tycker verkligen inte du det?

Likväl så hoppas jag att det kommer finnas företagande inom områden där kapitalismen kan antas gynna människorna. Jag hoppas att företagaren kommer kunna förvalta sitt satsade kapital, men kanske det bör ske på ett mer rättvist och samhällsnyttigt vis, eftersom vi (om folket styrs av högpresterande) förhoppningsvis INTE kommer delta i EU-racet mot välfärdsbottnen, den extrema massinvandringen som de lågpresterande skapat, genom sina krig och sina öppna gränser, men även genom sitt gödande av terrorister och barnavlande kulturer, för att skapa fler kortsiktiga vinster, men istället skydda framtidens generationer i Sverige mot sådant och dess hemska långsiktiga konsekvenser.

De högpresterande kommer dessutom sannolikt att öka vår demokrati, vår självständighet och vår totalförsvarsförmåga, men även göra oss mer ekologiskt hållbara, det som ingen politiker vet vad det betyder i något enda etablerat riksdagsparti idag. (Jag ställde ex. 14 frågor till Miljöpartiet om ekologisk hållbarhet, men har ännu inte fått svar.)

Hänvisningen idag är tyvärr i princip att: ”Gustav på hemmet måste förstå att han ska ha sämre service för att ägaren ska kunna göra bättre vinstuttag. Risken har tyvärr ökat för företagarens dotter att idag bli gruppvåldtagen eller träffas av en förlupen kula, men det fick hon inte reda på genom medierna, p.g.a. ägarförhållandena, men genom andra kanaler som redovisat den statistiken, samt halva orsaken till detta”, d.v.s. massmigration segregering och den extrema islamismens hederskultur. Att mer jämlika samhällen har en lägre mordfrekvens och att vi för att skapa detta behöver ett ut ur EU undviker tyvärr högerpartierna V och SD att påtala, sannolikt för att Israel-lobbyn inte skulle gilla detta” eller för att säkra sin lydiga bihangs-roll efter valet.

Företagare som inte gillar en hög nivå av socialismen, och hellre har marknadskapitalismens massmigration, gruppvåldtäkter och dödsskjutningar omkring sig, har fritt val att flytta till detta om de vill det. Sverige är idag tyvärr ett utmärkt ställe för en sådan företagare. Tendensen verkar vara stigande.

Vetenskapliga partiet kommer inte konfiskera några företag. Vi vill ha en sund balans. Staten kommer införa progressiva skatter som kommer finansiera återställningen av samhället till en mer logisk och mer jämlik balans, men inte en total balans, eftersom det skulle upplevas som orättvist för högpresterande människor.

Produktivitetsökningarna som Bern redogjort för via SwebbTV bör tillfalla hela samhället rättvist, så att alla människor gradvis får det bättre och inte förlorar såsom 90% har gjort de senaste decennierna.

Kubas valsystem skiljer sig från vårt, men att det skulle vara ”diktatoriskt” kan jag inte hålla med om. De har en deltagardemokrati. Folkrörelserna och förbunden lägger förslag till kommunförsamlingen som nominerar kandidater till provins- och nationalförsamling. Representanter som väljs behåller sin tidigare lön. De får inga privilegier som i Sverige/EU. De är skyldiga att regelbundet berätta för sina väljare vad de gör och de kan avsättas under mandatperioden om deras väljare inte är nöjda med dem.

Enligt min mening luktar Sveriges etablissemangsmedier och politikeretablissemang, som gynnar det imperialistiska Israel-lobby-styrda USA, som betydligt mer oligarki än Kuba, även om vi och det amerikanska folket har full rätt att byta ut representanterna när vi röstar vart fjärde år.

Men fulmedierna är ingen hjälp för oss i väst. Journalisterna som är lojala med härskarklassen ställer inte de uppenbara frågorna som bör ställas, enligt Jens Ganman. Istället drar de fram NMR och mörkar alla andra alternativ som hade kunnat valsamverka sig in och ersätta den härskande maktelitens korruption. Visst kallas illusionismen för ”demokrati”, men är det ”demokrati” i realiteten?

[”Lars P” verkar inte våga svara här. Jag tror mig ana varför. ”Lars B” publicerar heller inte mitt svar. kanske är de nära vänner, eftersom Lars Bern inte tar bort personangreppet som jag inte får besvara. Det påminner om vanlig höger-fulmedia, när de förlorar argumentationen. Nåväl, eftersom både ”Lars P” och ”Lars B” tycks vilja exakt samma sak så publicerar jag mitt svar på Petterssons personangrepp nedan. :-) ]

 

Martin. Jag kommer inte att tillmötesgå dig och gå i svaromål på din blogg.
Detta eftersom du har möjlighet att manipulera eller helt ta bort saker på din egen blogg.

Några sista frågeställningar som alla kan läsa:
Har du, som ledare för ett parti som önskar att politiker bör genomgå hjärnscanning för att befästa deras högpresterande, intellektuella och moralistiska kapacitet, själv genomgått en sådan?

Om inte, hur vet du, utan att ha vetenskapliga och evidenssäkrade bevis, att du själv besitter de kriterier som du har som vision för ditt eget parti?

OM du, vilket jag ser som högst osannolikt,skulle ha genomgått en sådan undersökning, skulle du då, vänligen, kunna delge mig och övriga, resultatet av den undersökningen.

Kommer du att sparka ut dig ur ditt eget parti, om det visar sig att du inte tillhör den högpresterande politikerkårens inre kärna?
Skulle så bli fallet, avser du då att backa tillbaka och bli ”Kung Martin, utsänd av Gud” igen?https://kungmartinsparti.wordpress.com

Jag begär inte att du skall svara här på LB:s sida, jag hoppas bara att du kan svara sanningsenligt på din egen blogg.

[Både Lars B och Lars P vill alltså att jag svara här. Vilken tur att jag mediterar och därför redan hade det här på känn och därför sparade inlägget! :-)]

Bild på Martin Gustavsson
Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet

Svar på dina frågor:

1. Har du, som ledare för ett parti som önskar att politiker bör genomgå hjärnscanning för att befästa deras högpresterande, intellektuella och moralistiska kapacitet, själv genomgått en sådan?

– Nej, men jag är öppen för det. Samhället är idag så pass moraliskt degenererat att vi som kollektiv behöver detta, anser jag. Berns redogörelser [såväl som många andra intressanta individers redogörelser som vi länkat till] pekar på samma moraliska degenerering, anser jag.

2. Om inte, hur vet du, utan att ha vetenskapliga och evidenssäkrade bevis, att du själv besitter de kriterier som du har som vision för ditt eget parti?

– Det vet jag inte. Jag kan givetvis lida av moralisk inkompetens, Lars, helt utan att vara medveten om detta, men evidens som talar för min förmåga och min moral är ex. att jag skrev 1.6 på högskoleprovet, min dagliga rutin med meditation, innehållet i mina texter, att jag arbetar uthålligt baserat på tidigare besparingar och donation, inte med kortsiktig girighet för lön.

3. Kommer du att sparka ut dig ur ditt eget parti, om det visar sig att du inte tillhör den högpresterande politikerkårens inre kärna?

– Nej. Jag skulle nog bli väldigt skeptisk till korrektheten i en sådan undersökning [det skulle kunna vara baserat på korruption] och söka en annan forskares åsikt.

2. Skulle så bli fallet, avser du då att backa tillbaka och bli ”Kung Martin, utsänd av Gud” igen? https://kungmartinsparti.wordpress.com

– Förmodligen inte, men vill du veta mer om Kung Martins parti så kan du läsa den här intervjun. :-)

 

Kritik av Jonas Liljegren via Reddit om Direktdemokraterna, inkl. mina kommentarer

Genom Jan Norbergs kommentar på Newsvoice som handlar om Direktdemokraterna så finner jag en Rubrik på Reddit som förvånar föga. En storvulen rubrik, en egofixering stick i stäv med konceptet direktdemokrati.

Som medgrundare till Aktiv Demokrati, sedermera Direktdemokraterna, så känner jag till den den här Liljegren. Om Direktdemokraterna tillfrisknat vet jag inte, men det förefaller osannolikt. De tar i alla fall inte diskussionen om de makabra detaljerna.

Direktdemokraterna utmålar sig som något slags ”valsamverkansparti”, men locket ligger på och någon trovärdig samverkan erbjuder INTE Direktdemokraterna rill något parti i Sverige, som inte vill avskaffa sig självt och börjar tillbedja osäker digital e-demokrati, även om vissa partier faktiskt tror på mer inslag av direktdemokrati som i Schweiz.

Hur ”demokratiskt” ”samarbetsvilligt”, ”neutralt” eller ”transparent” ”Direktdemokraterna” är på en skala, det frågar jag mig, men den frågan kommer väl eka i utan svar från de s.k. ”Direktdemokraterna”…

Direktdemokrati eller e-demokrati är inga politiskt neutrala frågor. Det är mycket politiskt laddade och icke-neutrala frågor som har potential att avsluta politikeradelns och lögnmediernas korrutpion RÄTT applicerade. Det är modigt om man menar allvar. Jag är därför förvånad över att de s.k. ”Direktdemokraterna” aldrig vågar svara på tilltal.

Kommentarer och pingningar/trackbacks välkomnas, men direktdemokraternas medlemmar verkar vara inlåsta i en ”black-box” kontrollerad av fåtalet programmerare, likt vilken kontrollerad ofri social media som helst, till synes utan större kontakt med den yttre världen. Om de ens längre existerar är oklart.

Men på Reddit finner jag ändå en gammal öppen tråd startad av den här Liljegren, och en viss lynxlynxlynx- som ställer lagom bekväma frågor tills resten hugger på betet och utmanar lite mer. Den 3 år gamla tråden är stängd, och de exakta datumen framgår inte, men jag citerar vissa debattörer ändå och besvarar dem så sakligt jag kan här nedan:

tonypuumala

…”Rösthemlighet är ju något vi haft väldigt länge i Sverige. Är det möjligt att bibehålla rösthemligheten med elektroniska spår efter en röstning? Är det rentav dags att skrota rösthemligheten och ”stå för våra åsikter”?

Ja. Det är möjligt att bevara rösthemligheten någorlunda om varje registrerad användare erhåller ett alias, genom vilken denne debatterar och röstar öppet. Då får man dessutom den viktiga verifierbarheten som behövs för att ett digitalt system ska kunna anses vara säkert, men utan att exponera individerna.

I den ”black-box” som ”Direktdemokraterna” skapat vid mitt utträde, finns det givetvis ingen rimlig nivå av säkerhet. Vill man ha mer säkerhet och skydda de enskilda individerna ännu mer så är öppenhet och sannolikt någon form av dedikerad och hårt krypterad säkerhetsdosa att föredra, inte någon ”app” på Googles operativsystem Android, som förmodligen lätt kan bli mer ”evil”/”ondsekfullt” än vad Google redan är.

RespawnerSE

”Du har ett mycket större problem med elektronisk röstning: att folk kommer misstänka att röster manipuleras. Det räcker inte att röstsystem är säkre, de måste också uppfattas som säkra. Lapp-i-låda är väldigt säkert då det är flera personer med i alla steg.”

vicorator

…”Det jag är mest fundersam över är hur direktdemokratin ska faktiskt fungera. Om jag förstår det rätt så kommer ni kommer ha en egen valplattform som ska omfördela era röster i riksdagen. Men hur kommer rösträttigheten till valplattformen delas ut? Ni kan förmodligen inte bara ge de som röstade på er en rösträttighet eftersom röstandet är anonymt. Och då måste ni ge alla röstberättiga i Sverige en rösträttighet på eran plattform. Det betyder då att t.ex. en person som röstade S i riksdagen kan rösta likadant som S på eran plattform och därmed fått sin röst hörd mer än en gång.”

”Så i princip hoppas ni på att över sju miljoner människor ska vara nog sansade så att andras röster ska höras. För mig så känns det som något dragit ur en barnbok, man behöver bara titta på anti-SvP protesterna för att förstå att det inte kommer hända. Återigen Tack så mycket.”

SVP hade en etnocentrisk agenda som gick stick i stäv med monopolkapitalets fulmediers korrupta agenda, vilket handlar om massinvandring av flyktingar, icke-flyktngar, icke-barn och andra våldsverkare.

Fulmedierna uppviglade konstant folket till motstånd mot SVP, så det stämmer att det folk som betraktar fulmedier försvårar för demokratin, eftersom demokrati kräver hövligt öppet utbyte av fakta, analyser och åsikter där olika former av osanning kan poängteras effektivt mot osanna påståenden.

SVP valsamverkade heller inte brett med andra partier för Sverigevänlighet vilket med 4%-spärr gör att hybris inte räcker. Folk taktikröstar på partier som de tror kan komma över 4%, så att de påverkar mandatfördelningen efter valet. Fulmedierna uppmanar dem t.o.m. till detta och raljerar ofta mot nya mindre partier för att sänka dem ytterligare.

Alltfler upptäcker problemet med fulmedierna och tyr sig till alternativa öppna medier, där de kan kommentera utan att censureras, som ex. på Reddit, Newsvoice eller på olika relevanta bloggar. De plattformar som ägs av fel intressenter, eller censurerar för hårt, överges av medvetna människor.

Distq

”Ni säger att politiker ofta är lika obildade i en fråga som en oinsatt medborgare. Är lösningen att acceptera att ”nä men obildat folk får bestämma, vi omskiftar makten lite bara” snarare än att sätta större press på politiker? Även om de kanske blint följer partilinjer i frågor där dom är okunniga så har de ju ändå blivit framröstade genom det partiet.”

En rimlig fråga. Personligen anser jag, efter att ha träffat många schweizare, att deltagandet i den demokratiska processen tycks utveckla individerna. De schweizare jag mött var inte lika förskrämda som många svenskar är, men istället öppna, skeptiska och intressanta att tala med.

Jag tror att schweizare talar med varann ganska sakligt, respektfullt och öppet om de olika politiska frågorna, utan att uppleva någon repression såsom svenskar ofta upplever.

ojabaodomba

Vilka typer av kontroller görs för att säkerhetsställa att systemet inte hackas? Då allt kan hackas. https://www.ted.com/talks/avi_rubin_all_your_devices_can_be_hacked

Kommer eller är systemet opensource?

ywecur

”Har programmet som ni planerar att använda för röstningar öppen källkod?”

Programmerarna som exekverar koden kan köra en manipulerad kod. Din dator kan dessutom ha en trojansk häst som manipulerar i din egen terminal. Så det viktiga är inte enbart att koden är GPL eller använder kryptering, vilket en bedragare säkerligen skulle vilja få dig att tro, men snarare att systemets deltagare kan betrakta sina och andras data utifrån, från vilken terminal som helst, samt där, utan att logga in i bedragarnas ”backbox”, kan verifiera att rösterna räknats korrekt genom att ex. kunna sätta in dem i ett Excel-dokument eller printa ut och räkna manuellt. Anonymitet fås bäst genom ett alias. Kontrollanter kan ex. slumpvis kontrollera att olika data i denna databas inte är manipulerade genom konstanta stickprov. Särskilt viktigt är det givetvis då resultatet är nära 50/50 i ett beslut i Riksdagen. Argumentet röstförsäljning håller inte, eftersom om en stor mängd människor måste mutas olagligen så kommer detta med stor sannolikhet att läcka ut. Ingen kan heller helt förhindra någon att sälja sin röst till en brottsling, vare sig idag eller i framtiden, men vi kan spärra in de vi kommer på gör att avskräcka andra.

mrcolonist

”Har Direktdemokraterna några egna idéer i enskilda frågor eller vill ni enbart se till ett system där folket bestämmer genom direktdemokrati?”

Efter det formellt demokratiska, men ohövligt odemokratiska, övertagandet av Direktdemokraterna påbörjades en repression av diskussioner och av egna politiska åsikter inom partiet. Det var då jag lämnade partiet. Ett parti kan rösta om allt möjligt, men om diskussionen stryps av fåtalet programmerare eller vilseleds av fulmedias olika former av osanning, valkompasser eller genom lögnaktiga hittepå-ord som vaktas av politruker på svenska Wikipedia, där dementier eller kritik, inte tas in så är det inte längre ”demokrati” eller ”yttrandefrihet” i min mening.

mrcolonist

”Jag hörde för övrigt intervjun i Synfält Framåt! och tycker ni låter vettiga. Jag önskar er lycka till i valet och framtida val!”

Tack för tipset om Synfält Framåt! Jag lägger upp deras RSS-feed i högerspalten och hoppas på att de vill intervjua mig också innan valet. Att de ex. intervjuat det nya partiet AfD:s partiledare tyder absolut på att ni är seriösa. (Jag är politisk organisatör för Vetenskapliga partiet som går till val genom Valsamverkanspartiet.)

realismus

”Hur tänker ni kring problematiken med att ni eventuellt inte kan vara konsekventa i ert röstande. Mycket inom politiken handlar om att ha framförhållning och planera och det blir ju väldigt svårt om ni hela tiden måste lyssna på olika medborgare olika gånger.

Exempel: KF ska rösta om att bygga en ny simhall. Er survey (eller vad ni nu kallar det) säger att ni ska rösta ja. Beslutet går igenom med liten marginal i KF. Ett halvår senare så ska en teknikalitet fixas så att bygget kan fortsätta. Då säger er interna servey nej och ni fäller hela bygget och slänger massa pengar i sjön (eller bassängen). Varför detta hände kan ju bero på att samma urval av människor inte röstade i båda serveysarna. Vad är era tankar kring detta. Hoppas att frågan går att förstå, jag vet inte riktigt hur jag skall förklara den annars. Hoppas på svar.”

Renodlad realism kan verka intelligent, men kan vara en lam ursäkt för att inte göra någonting i en korrupt situation som inte längre kan tolereras av folket.

Visst kan folket göra fel, såväl som hederliga politiker kan göra det, men tanken på att folket är för ointelligent för att förstå sitt eget bästa är en högfärd som talar mot demokratin i sig självt, ett fascistiskt argument för ett styre genom kalifat, mullor, korruption, fulmedier och diktatur.

Låt dig istället överraskas av balanserad realism som består av att upptäcka de alternativ som dålig vana förhindrar dig från att upptäcka! Undersök saken sedan det du finner skeptiskt. Det kallas vetenskap.

Varför skulle folket självt medvetet vilja sabotera sitt eget samhälle? Tanken är absurd och alls inte realistisk, men att korrupta politiker kan göra det för mutor är idag däremot helt evident … tyvärr, men rent realistiskt, hur ska de kunna muta ett helt folk?

theMackaSocialdemokraterna

Hur ser du på begreppet ansvar?

Ett parti eller en koalition som genomför en reform kan ställas till svars om utfallet av reformen är illa eller går ut över andra områden (t.ex. budgeten). I bästa fall ändrar partiet politik, och i annat fall blir det kanske bortröstat i nästa val.

Men vem ska man ställa till svars om hela folket röstar igenom en budget som medför ett enormt underskott? Jag ser det som rätt självklart att man vill betala så lite skatt som möjligt men åtnjuta så mycket offentlig service som möjligt. Vem ska man avsätta om statens finanser körs i botten? Folket?

En till fråga: varför ska man rösta på Direktdemokraterna i stället för ett demokratiskt socialistiskt parti? Den demokratiska socialismen har ju som mål att demokratisera alla aspekter av samhället i den mån det är möjligt (t.ex. medinflytande på arbetet, elevråd, ett aktivt föreningsliv i civilsamhället etc.)

Det är omåttligt intressant att just en s.k. ”socialdemokrat” förfasar sig över att en direktdemokrati ansvarslöst ska köra statsfinanserna i bottnen… Bisarrt efter det som skett.

När jag fortfarande organiserade det direktdemokratiska partiet Aktiv Demokrati så redogjorde jag för ett system som hanterade budgetomröstning och progressiva skattenivåer så att de kom i balans. Även detta raderades av ”Direktdemokraterna”. Men frågan är i princip enbart matematisk. Konceptet deltagar-budget har också slagit ut väl där det använts.

Jag besökte t.o.m. phpBB-forumets utvecklare och beskrev en omröstningsmodell som hanterade budgetomröstning och medianvärdesomröstningar just för att lösa den här saken genom fri GPL-programvara, men vad hittar Socialdemokraterna på ihop med borgare och de fulmedier som döljer vad de gjort inför folket?

Hur ”ställs de till svars” för att de saboterar vår nationella självständighet, belånar landet upp över öronen och korrumperar sig för främmande makt? Inte nog med att de sätter sina egna löner högt över folkets medianlöner, men de har de tydligen avskaffat tjänstemannaansvaret också, på tal om att kunna ”ställas till svars”. Tar man bort möjligheten att ”ställas till svars”så tar man heller inte ansvar på riktigt.

”Finns det inte en stor risk att folk röstar på saker de är helt oinsatta i? det känns väldigt naivt att tro att möjligheten att delegera röster skulle kunna lösa detta.

Bör allt bestämmas av folket? Schweiziska folket röstade för att förbjuda minareter med sin direktdemokrati, är demokrati viktigare än religionsfrihet?

Hur löser man frågor för folkomröstningar där det finns fler än två möjliga alternativ? vissa frågor kan ju inte svaras med bara ja och nej?”

Frågan liknar hur man väljer president i USA, där det initialt finns många förslag. USA:s system ledde slutligen fram till valet mellan två förslag som ogillades av väldigt många. Det finns en annan bättre metod som jag kallar prioritetsomröstning. Alla som röstar prioriterar då förslagen i den ordning de föredrar dem.

Datorsystemet räknar sedan ut vilken fråga som föredras bäst av flest. I beräkningarna finns det olika metoder som kan användas, beroende på vilken metod folket valt. Vissa metoder viktar enbart positiva röster, andra väger in de negativa placeringarna i resultatet. Mer om olika metoder.

myrpou

”Du är inte rädd att majoritetens tyranni ska bli ett resultat av direkdemokratin?”

Den korrumperade politikeradeln och monopolkapitalets fulmedier kommer säkert försöka kalla fungerande direktdemokrati för ”diktatur” som ”måste bort” eller liknande. Det gör de om olika demokratier överallt i världen.

Men de kommer knappast kalla demokratier för ”majoritetens tyranni” för det avslöjar nämligen inte enbart lögnen direkt, men visar vad de anser om en demokrati som de själva inte har kontrollen över. Politikeradeln skulle säkert uppfatta folklig medianlön som ett ”tyrrani”. Det har de demokratiskt valda representanterna på Kuba.

NOWAY_YESWAY

”Jag har ingen aning vad jag ska rösta på, vill gärna rösta på ett parti som har ett bra jobb tänkande och bra skolpolitik men vet inte riktigt vilka som passar mig, vad tycker du och vem har bäst politik med dem har sakerna tycker du iallafall? PS. Ni har verkligen rätt i att vi ska ha fler folkröstningar.”

Det bästa rådet jag kan ge dig är att undersöka olika partier i dina hjärtefrågor och sammanställa dem i en egen valkompass. Då får du deras syn på saken och kan vikta dessa saker mot vartannat på ett sätt som blir väl synligt för dig själv. Dessutom kan du ställa frågor till olika partier. Du kan skriva ner dina tankar efter dina undersökningar och berätta för dem hur du tänker och fråga några olika partier vad de tycker om dina funderingar. Blir ditt favoritparti ett litet parti kan du gärna uppmuntra dem till Valsamverkan, t.o.m. säga att du kommer rösta på dem NÄR de valsamverkar.

Idag kan/vill inte Direktdemokraterna inte svara på någonting om detta, utom om att de vill ha digital direktdemokrati, men när jag var med i Aktiv Demokrati sammanställde jag åsikter i olika frågor och hur partiet ville ha sin budget och skattenivåer fördelade i samhället. Det gjorde jag eftersom folk ofta frågade mig var partiet stod just nu.

Med det underlaget jag skaffade mig så kunde jag bättre besvara frågan, samtidigt som folket då förstod bättre hur vi fungerade. De förstod prioritetsomröstning, budgetomröstning, medianröstning och vikten av balans. De insåg då också att de måste vara med i partiet om de vill påverka innehållet, vilket naturligtvis var hela poängen.

Mer intressant om direktdemokrati:

 1. Anna Troberg i Piratpartiet har kritiserat E-demokrati och Direktdemokraterna har svarat på kritiken:
  http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.506396/darfor-ar-e-rostning-direkt-olampligt
  http://direktdemokraterna.se/2014/e-tablissemanget-fruktar-den-nya-rostrattsreformen/
 2. Det finns ett perfekt projektarbete för en säkrare E-demokratingre direktdemokrater:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/01/18/utmanande-projektarbete-dedicated-trusted-computer-voting-device/
 3. Kajsa Ekis Ekman menar att ”Inslag av direktdemokrati och arbetarägda företag är därför ett helt nödvändigt självförsvar för ett socialistiskt samhälle – det garanterar att demokratin hålls levande.” https://www.etc.se/ledare/varfor-gar-vi-inte-tillsammans-pa-forsta-maj