Professor Jørgen Randers vill ha diktatur för att ”rädda klimatet”, men vill ha vetenskaplig socialism?

Professor Jørgen Randers vill ha diktatur för att ”rädda klimatet” skriver Rune Lanestrand. Både Lanestrand och Randers har poänger, så jag ska försöka föreslå en väg som kanske kan fungera, för att få med sig både Randers, Lanestrand och folket, nämligen att byta fokus, från överdriven sekteristisk klimatalarmism om 0,01%CO2, till evident vetenskaplighet, fred, jämlikhet, beredskap och ekologisk hållbarhet, som kommer sänka CO2 som en ren bieffekt, men även skydda oss mot olika 100% evidenta massutrotningsevent, samt djurartsmord, eftersom jag tror att detta är lättare att förstå för människorna, både på en rationell och på en känslomässig nivå.

Det är FiB/k som tipsar om faktum. Det är, i min mening, meningslöst att hänvisa till eller att försöka läsa den svenska artikeln från 2017, eftersom den ligger bakom en betalvägg, även på Wayback Machine. Naturligtvis bör man heller inte länka till oetisk agenda-media, som trots massivt presstöd, samt högeragenda, skapar allt mer högerpolitik (oavsett regeringar de senaste tre decennierna), som gör folket allt fattigare. Varför ge dem reklamintäkter, länkningar eller pengar från prenumerationer som leder till presstöd? Varför uppmuntra folket att skinna sig själva ytterligare? Varför uppmuntra folket att betala för sin egen hjärntvätt?

Jag hänvisar istället till The Guardian och översätter citatet från Randers:

Bild på Jørgen Randers”Dessa fem lösningar har alla föreslagits och tyvärr avvisats av en demokratisk majoritet, liksom den mest uppenbara sjätte lösningen, som är att återinstallera upplyst diktatur under en tidsbegränsad period inom kritiska politiska områden, som romarna gjorde när staden utmanades och vilket är den lösning som för närvarande har tagits upp av det kinesiska kommunistpartiet, med uppenbar framgång inom områden fattigdom/energi/klimat. Men jag håller med om att den uppenbara lösningen av en stark regering verkar orealistisk i det demokratiska väst.”
/Jørgen Randers (Källa: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jan/19/davos-climate-action-democracy-failure-jorgen-randers)

Bild på Jørgen Randers”These five solutions have all been proposed, and sadly rejected by a democratic majority, as has the most obvious sixth solution, which is to reinstall enlightened dictatorship for a time limited period in critical policy areas, like the Romans did when the city was challenged and which is the solution currently pursued by the Chinese Communist party, with obvious success in the poverty/energy/climate area. But I agree that the obvious solution of strong government appears unrealistic in the democratic west.”
/Jørgen Randers (Källa: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jan/19/davos-climate-action-democracy-failure-jorgen-randers)

Om ”diktatur” och varför det förmodligen är fel ord på det Randers vill.

Efter att ha läst ”Demokratin och dess antagonister” av Robert A Dahl så är det första som slår mig är att Randers alls inte vill ha ”diktatur”, d.v.s. envälde, samt att det vi har idag inte är demokrati, i ordets verkliga mening, eftersom demokrati betyder att det är folket som styr, men folket styr inte.

Dagens styre bör istället betecknas med ”oligarki, d.v.s. fåvälde p.g.a. tillgång till kapital. Värt att notera med en oligarki är oligarkins järnlag. Det är nog INTE det Randers vill ha, för det är väl exakt det vi har idag under en slöja av demokrati? Är det inte så?

Bild på en upprörd tomte, ett troll med uttsträckt tunga i brudslöja och George Soros med utsträckt tunga i brudslöja
Vad finns under demokratins slöja? Är George Soros och andra som han gillar i EU:s korridorer trollen?

Jag anser att våra ”representativa demokratier” i väst, med få undantag, är oligarkier eller maffiavälden i demokratisk slöja, eftersom ex. media ägs av fåtalet med en liknande oligarkisk agenda OCH att folket envisas med att läsa den, och/eller är så är makten rent kriminell, ex. innehåller hemliga Bilderberggrupp-möten och element såsom lydnad under det militärindustriella komplexet, samt deltar i krigsförbrytelser, tar ologiska kostsamma ofolkliga beslut och har andra ologiska åsikter som strider mot folkviljans intresse, förmodligen p.g.a. mutor eller avtal med ex. sekteristiska diktaturer eller maffia-styrda regimer, eller avtal med storföretag i främmande makter, eller kan vara snärjda av barnsex-handel eller utpressas på annat vis, eller att hederliga politiker inte skyddas och på så vis enkelt kan mördas. ”Demokrati” i egentlig mening är det i vart fall inte. (Många intressanta citat om demokrati här)

Randers avser sannolikt heller inte ”aristokrati”, vilket betyder styre genom en privilegierad adel, vilken av olika uppfattade dygdiga anledningar anses vara en överlägsen och utmärkt samhällsklass, skapad för att leda. Så adlig eller dygdig är ju INTE dagens oligarki alls.

Dessutom leder ofta ”aristokrati” till att makten ändå kommer i händerna på ett fåtal släkter, som sedan vill ärva sina titlar, nästan som det är idag, där titeln som ex. VD, samt hur viktig man anses vara, i praktiken utgörs av den ärvda kapitalmängden. Då kallas det ”plutokrati” eller ”timokrati”, eftersom plutokraterna genom sin makt oftast ganska odygdigt påverkar politiken och berikar sig. Aristoteles ansåg att dygden var aristokratins kännetecken. Det är inte vad vi har i väst, samt förmodligen heller inte vad Randers avser.

Randers och Lanestrand vill nog egentligen ha ”vetenskaplig socialism”, tror jag, eftersom den kan anses ha en bättre förmåga att förstå rapporter och avläsa diagram, samt analysera rapporter ur flera olika forskningsfält, samt har potential att få stort folkligt stöd genom att kunna vidta åtgärder som berikar de 90% som under tre decennier har förlorat sin förmögenhet och sin välfärd samtidigt, istället för att berika politikeradeln med arvoden och skattesänkningar.

Jag kan själv tänka mig att införa ”vetenskaplig socialism”, genom demokratiska beslut. Så att ex. en dokumenterat ointelligent och kortsiktig del av befolkningen, ex. vetenskapsresistenta, kortsiktiga ekonomister och människor med mentala utmaningar, undantas från rösträtten, ex. genom en utveckling av demokratin, så att den blir både blir mer upplyst, sann och nyttig för framtidens generationer, d.v.s. en demokratiskt vald vetenskaplighet, genom att människor som har förmågan att tänka rätt och visar hänsyn mot framtidens generationer ges rösträtt, samt att politiker som följer den upplysta folkviljan blir denna demokratis representanter eller guider, men att andra kortsiktiga, ytliga, vetenskapsresistenta, eller psykopatiska människor och politiker, väljs bort genom olika tester.

Jag tror egentligen att vi alla skulle kunna enas om att vi alla vill ledas av människor som kan tänka rätt i flera steg, människor som bryr sig om helheten, samt tänker långsiktigt och att detta kan förbättras genom en fördjupad demokrati, med bättre deltagare, bättre vetenskapligare och mer deliberativa diskurser, en bättre och friare media som inte tillåts ljuga, vilseleda och bedra dygnet runt, samt en media tvingas publicera dementier och ta tillbaka lögner, samt bindande folkomröstningar som i Schweiz, d.v.s. direktdemokrati.

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s