Censur – Orsaken varför Ryssland är emot en undersökning av gasattacken

Media redovisar att Ryssland lagt sitt veto mot undersökning av gasattacken, men inte varför. Verkar det märkligt? Inte alls märkligt. Censuren är medveten för att dölja den verkligt smutsiga agendan, nämligen att väst medvetet hindrar en OPARTISK undersökning av händelsen för att kunna invadera Syrien.

”Nyhetsbanken skriver bland annat detta, ”I torsdags beslutade OPCW:s verkställande råd att utföra två undersökningar: 1) att fastställa om giftgas används och 2) hur den i så fall levererats. Båda dessa undersökningar ska som av en händelse ledas av brittiska experter, vilket Lavrov kallade ”en mycket märklig slump” som ”strider mot principerna för en internationell organisation”. Enligt Moskva måste en grundlig utredning, inklusive en inspektion på plats i rebellbaserat territorium, genomföras innan man drar några slutsatser.” Nyhetsbanken

…samt…

”Igår avvisade OPCW:s verkställande råd med överväldigande majoritet ett förslag från Ryssland och Iran för en ny utredning om den kemiska incidenten i Idlib.”

Väst är på väg att trappa upp det olagliga och klandervärda kriget mot Syriens demokrati som tidigare skett via ombuden terroristerna. Ett nytt krig är förmodligen på gång återigen baserat på en uppenbar lögn. Kärnvapenkriget kan börja redan den 24:e april. Syrien är allierad med den kärnvapenbestyckade stormakten Ryssland som kan komma att vedergälla mot en ev. attack, vilket snabbt kan trappa upp konflikten.

Situationen är inte mentalt frisk. Domedagsklockan har gått in en halv minut närmare midnatt 2017. Förmodligen kan den vis fel… Måtte något ske som gör att situationen tillfrisknar! Fred, Donald, Fred!. Tack på förhand till Universum och alla individer som har makten att förändra något.

Annonser

Apartheidstaten Israel – FN:s generalseketerare kritiseras internt av Rima Khalaf som avgår i protest

Det är inte Rima Khalaf som borde avgå, anser jag, eftersom hon vidhåller en mycket seriös rapport som visar Israels apartheidpolitik mot palestinier. Khalaf har under 2 månader utsatts för påtryckningar av FN:s nye generalsekreterare Antonio Guterres, enligt Anders Romelsjö. Israel har tidigare även jämförts med nazismen under Hitler av Israeler, vilket jag anser är värt att nämna i sammanhanget.

Även den amerikanske professorn i språkvetenskap vit MIT, Noam Chomsky med judisk bakgrund, har tidigare kritiserat Israel med ordet apartheid, men menar dessutom att Israels agerande i Palestina är ”mycket värre än apartheid” i Sydafrika. Jag citerar:

noam_chomsky_80x80

”Att kalla det apartheid är en gåva till Israel, åtminstone om man med ‘apartheid’ menar en sydafrikansk stil av apartheid. Det som händer i de ockuperade områdena är mycket värre. Det finns en avgörande skillnad. Den sydafrikanska nationalisterna behövde den svarta populationen. Det var deras arbetskraft. … Det israeliska förhållandet till palestinierna i de ockuperade områdena är helt annorlunda. De vill helt enkelt inte ha dem. De vill kasta ut dem, eller åtminstone i fängelse.”
/Noam Chomsky

”To call it apartheid is a gift to Israel, at least if by ‘apartheid’ you mean South African-style apartheid. What’s happening in the Occupied Territories is much worse. There’s a crucial difference. The South African Nationalists needed the black population. That was their workforce. … The Israeli relationship to the Palestinians in the Occupied Territories is totally different. They just don’t want them. They want them out, or at least in prison.”
/Noam Chomsky

Noam Chomsky är dock inte helt på palestiniernas sida, men kritiserar även dem för deras brist på pragmatism och vilja till absolut behovstillfredsställelse i förhandlingarna, vilket framgår i artikeln från Democracy Now. Frågan är dock om det kommer gå att skapa pragmatiska lösningar med ledare som resonerar enligt följande citat. Kommentarsfältet är relativt öppet för både palestinier och israeler som kan resonera hövligt och sakligt.

Kongressledamöter lägger förslag om att USA ska lämna FN

Enligt Your News Wire lägger kongressledamöter förslag om att USA ska lämna FN. Jag är förvånad. Förbryllad. Vetorätten i FN ger USA och andra stormakter rätten att gå emot internationell rätt och internationella  ingripanden mot USA:s officiella sekteristiskt orienterade lilla gullegris, Israel när de beter sig illa.

Jag och andra har därför manat till ett nytt och mer demokratiskt FN, där makten kommer tillbaka till folken, just p.g.a. FN:s odemokratiska funktion, vilket USA:s olika regimer och Israels regimer utnyttjat på ett kortsiktigt sätt sedan FN skapades fram tills nu.

Kan det vara så att sekteristiska Sionister ligger bakom i syfte att utrota Israel, i det fall de tror/vet att förintelsen är en bluff, likt det anti-judiska NMR gör? Kanske är målet ett nytt rejält folkmord på riktiga ortodoxa sekteristiska judar, enligt sektens egen doktrin? Kanske de denna gång verkligen kan producera de 6 miljonerna döda judarna som behövs, dessutom helt utan tvivel på siffran denna gång? Tja. Den som lever får se.

Kanske behöver man inte leva längre än 25 år till för att få veta? Det verkar i alla fall Irans Ayatolla Ali Khamenei tro. Han tror att den stora satan, USA och Israel, är borta om 25 år. Personligen tror jag, med tanke på Islams huvudsakligen bakåtsträvande natur, samt västs vetenskaplighet, att det kan vara Islam som försvunnit, eller ännu bätter… Imagine no religion

Men klart är att det hänger på valet av intelligenta politiker som förstått exponentialfunktionen, samt vikten av att deportera problemen dit där de hör hemma, samt kanske ett accelererande antal människor som begår apostasi, helt enkelt för att de nu med ett knapptryck vet exakt varifrån religionerna kommer.

Svensk översättning av APs intervju med Syriens demokratiske president Assad

Youtube – Intervju med Bashar al-Assad, 22:e September 2016, Damascus


Damaskus, Syrien (AP) – Associated Press satte sig med Syriens president Bashar Assad i ett palats i centrala Damaskus. Här är en fullständig utskrift på engelska av intervjun från Associated Press och här är den svenska översättningen:

Intervjuaren: Jag kommer att börja med att tala om vapenvilan i Syrien. Ryssland, USA och flera länder säger att en vapenvila kan återupplivas trots den senaste tidens våld och motanklagelser. Håller du med, och är du beredd att försöka igen?

Assad: Vi meddelade att vi är redo att begå vilka som helst stopp av operationerna, eller om du vill kalla det eldupphör, men det handlar inte om Syrien och Ryssland. Det handlar om USA och terroristgrupper som har varit anslutna till ISIS och al-Nusra och al-Qaida, och till USA och till Turkiet och till Saudiarabien. De meddelade offentligt att de inte är redo. Och detta är inte det första försöket att få ett stopp på operationerna i Syrien. Det första försöket var förra februari och det fungerade inte. Jag tror det berodde på USA och jag tror att USA inte är ärliga när det gäller att få slut på våldet i Syrien.

Intervjuaren: Tror du att det någonsin skulle kunna bli ett gemensamt USA-ryskt militärt partnerskap mot militanta som det beskrivs i uppgörelsen?

Assad: Återigen, praktiskt taget, ja, men i verkligheten, nej, eftersom USA inte har viljan att arbeta mot al-Nusra eller ISIS eftersom de tror att detta är ett kort som de kan använda för sin egen agenda. Om de angriper al-Nusra eller ISIS kommer de att förlora en mycket viktig kort om situationen i Syrien. Så jag tror inte att USA kommer att vara redo att ansluta sig till Ryssland i kampen mot terrorister i Syrien.

Intervjuaren: Den här veckan har USA sagt att koalitionens angrepp på syriska trupper var en olycka. Accepterar du denna förklaring?

Assad: Nej, nej. Så är det inte, eftersom det inte var en olycka med ett flygplan endast en gång, så att säga. Det var fyra flygplan som fortsatte attackera de syriska truppernas positioner i nästan en timme, eller lite mer än en timme. Man begår inte ett misstag i mer än en timme. Detta är det första. För det andra, så attackerade de inte en byggnad i ett kvarter. De attackerade en stor plats bestående av många kullar och det fanns inte terrorister intill de syriska trupperna där. Samtidigt attackerade ISIS-trupper eller ISIS-militanta direkt efter den amerikanska attacken. Hur kunde de veta att amerikanerna skulle attackera den positionen och kunna samla sina militanta att attackera direkt och inta det en timme efter attacken? Så det var definitivt avsiktligt, inte oavsiktlig som de hävdade.

Intervjuaren: Har Syrien eller Ryssland utfört attacken mot Röda halvmånens konvoj denna veckan och bör Moskva hållas ansvariga som Vita huset har sagt?

Assad: Nej, först av allt så har det kanske förekommit tiotals av konvojer från olika organisationer från hela världen, vilka kommit till olika områden i Syrien under de senaste åren. Detta har aldrig hänt förut, så varför skulle det hända nu genom ryssarna eller syrierna? Nej, det är ett påstående. Och angående detta påstående från Vita huset igår, som anklagar antingen syrierna eller ryssarna. I det avseendet skulle jag säga att vad de amerikanska tjänstemännen sade om konflikterna i Syrien i allmänhet saknar trovärdighet. Oavsett vad de säger är det bara lögner och, låt oss säga, bubblor och de har inget fundament i grunden.

Intervjuaren: Så. Vad hände med konvojen? Vem borde hållas ansvarig?

Assad: Dessa konvojer befann sig i de militantas område, området under terroristernas kontroll. Det är vad de borde anklaga först. Folket eller de militanta, de terrorister som är ansvariga för säkerheten för denna konvoj. Så, vi har ingen aning om vad som hände. Det enda som vi såg var en video av en bränd bil och förstörda lastbilar, ingenting annat.

Intervjuaren: Flera ögonvittnen har berättat för AP att 20 missiler avfyrades mot konvojen. Det finns bilder av sönderslitna kroppar. Det verkar inte som om det skulle kunna vara något annat än en attack från luften. Ögonvittnen talar också om fatbomber och som du vet har din administration anklagats för att använda fatbomber under vissa omständigheter. Tror du fortfarande att det var en attack från marken av rebeller?

Assad: Ja, först av allt, sade även FN att det inte fanns några flyganfall mot den konvojen. Det var i går. För det andra, samtidigt som denna händelse så angrep terroristerna de syriska trupperna med missiler. De startade missilattacker. Vi besvarade inte eldgivningen. För det tredje kan du inte tala om ögonvittnen till en sådan dom eller anklagelse. Hur stor är trovärdigheten hos dessa ögonvittnen, vilka är de? Vi vet det inte.

Intervjuaren: Vi har ögonvittnen som var släktingar, vi har de vita hjälmarna, vi har många människor som säger att de bevittnade helikoptrar i luften. Bara syrierna och ryssarna har helikoptrar. Menar du att detta endast har uppfunnits?

Assad: Dessa vittnen framträder endast när det finns en anklagelse mot den syriska armén eller den ryska. Men när terroristerna begår ett brott eller massaker eller vadsomhelst så ser du inte några vittnen och du hör dǻ inte om de där vita hjälmarna. Så, vilken tillfällighet. Nej, vi har faktiskt inte något intresse av att göra så av en anledning. För om vi attackerar en konvoj som är på väg till civilbefolkningen så skulle vi arbeta för terroristernas intresse, vilket skulle gynna dem direkt. På det viset skulle vi driva de civila mot terroristerna. Så skulle vi sätta dem i deras knä och vi skulle förse terroristerna med en bra inkubator, något vi inte skulle göra. Detta är det första. För det andra, är vi som en regering och som tjänstemän fast beslutna moraliskt gentemot det syriska folket, moraliskt, konstitutionellt och juridiskt för att hjälpa dem i varje aspekt att ha de grundläggande behoven för sitt livsuppehälle.

Intervjuaren: Din administration har förnekat användning av kemiska vapen, av fatbomber, trots vittnesmål och video och resultaten av en FN-utredning. Vi hör också liknande förnekelser om flyganfall mot civila och sjukvårdspersonal. Kan allt detta vara falska anklagelser av era motståndare?

Assad: Först av allt så skedde den första incidenten av gas-användning i Syrien i Aleppo för mer än tre år sedan och vi var de som bjöd in FN att skicka en delegation för undersökningar om användningen av kemiska vapen och USA gjorde invändningar och motsatte sig dessa åtgärder av en anledning. Eftersom om det blir undersökningar, kommer de att upptäcka att terroristerna använde gas, inte den syriska armén. I detta avseende, i sådana fall, kommer inte USA kunna anklaga Syrien. Det var därför de motsatte sig denna delegation. Vid varje incident bad vi FN att sända en delegation för undersökning, och vi insisterar fortfarande på att ha den inställningen, d.v.s. att de måste skicka delegationer för att göra utredning, men USA motsätter sig. Så egentligen, om vi har använt detta, skulle vi inte be om en utredning.

Intervjuaren: Inför det internationella samfundet, verkar det som om inga belastningar eller anklagelser håller, att allt förnekas, är allt här är ok, via din administration. Känner du inte att det undergräver trovärdigheten? I andra instanser, de amerikanerna till exempel, erkändes att attacken mot den syriska militären var ett misstag. Nu behöver du ju inte accepterar det, men från den syriska administrationen så får det internationella samfundet enbart höra förnekanden.

Assad: Med avseende på vilken fråga?

Intervjuaren: När det gäller anklagelser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, av fat bomber …

Assad: Hör på nu, om du vill prata om misstag, så gör varje land misstag, varje regering gör misstag, varje person gör misstag. När du har ett krig, gör du fler misstag. Det är naturligt. Men anklagelserna har inte någon grund avseende Syrien. När de talar om fatbomber, vad är då fatbomber? Det är bara en titel som de använder för att visa något som är mycket ont som kan döda människor urskillningslöst, och som som jag sade, eftersom i media gäller ”blod blir mediaflod.” De pratar inte om bomber. De kallar det fatbomber. En bomb är en bomb, vad är skillnaden mellan olika typer av bomber? Alla bomber är till för att döda, men det handlar om hur man använder dem. När du använder en beväpning, använder du den för att försvara civila. Du dödar terrorister för att försvara civila. Det är den naturligaste roll för varje armé i världen. När du har terrorister, kastar du inte ballonger på dem, eller du använder exempelvis inte gummibatong. Du måste använda vapen. Så det handlar inte om vilken slags beväpning. Det handlar om hur man använder den och de ville använda detta, vid en tidpunkt, för att anklaga den syriska armén för att döda civila. Vi dödar inte civila, eftersom vi inte har det moraliska incitament. Vi har inte intresset av att döda civila. Det är vårt folk som stödjer oss. Skulle vi vilja döda det syriska folket som kommer att stödja oss som en regering, som tjänstemän? Aldrig. Så i verkligheten kan du inte stå emot i fem år, eller mer, mot alla dessa länder, väst, och gulfstaterna, mot oljedollarn och all denna propaganda, mot de starkaste mediebolagen runt om i världen, om du inte har stöd av ditt eget folk. Det talar mot verkligheten. Så, nej. Vi gör inte så. Jag skulle inte säga att vi inte gör misstag. Återigen så har många misstag begåtts av personer, men det finns en skillnad mellan ett misstag, eller t.o.m ett brott som har begåtts, av en enskild och mellan en politik av brottslighet som har implementerats eller antagits av en regering. Vi har inte en sådan politik.

Intervjuaren: Och ändå flyr hundratusentals syrier landet, många drunknar på vägen, många av dem säger att de flyr dina styrkor. Vad exakt flyr de från om denna kampanj inte existerar, om denna kampanj av våld, inte är urskillningslös mot dem …?

Assad: Du måste titta på verkligheten i Syrien. När vi befriar någon stad eller by från terroristerna, kommer civila att komma tillbaka till staden, medan de flyr staden när terroristerna angriper det området, alltså motsatsen. Så, de flyr, först av allt, kriget i sig. De flyr området som kontrolleras av terrorister. De flyr den svåra situationen på grund av embargot av väst mot Syrien. Det är så många människor som inte flyr själva kriget, men konsekvenserna av kriget, eftersom de vill leva. De vill ha de grundläggande behoven för sin försörjning. De har inte det. De måste fly dessa omständigheter, inte nödvändigtvis säkerhetssituationen i sig. Så, du har olika skäl för folket eller flyktingarna att lämna Syrien. Många många av dem stödde regeringen i det senaste valet, presidentvalet, i olika länder. Så det är inte sant att de lämnade Syrien på grund av regeringen och dessa anklagelser skulle innebära att regeringen dödar människor, medan terroristerna, främst al-Qaida och al-Nusra och andra al-Qaida-anslutna organisationer eller grupper skyddar de civila. Är det en anklagelse? Ingen kan faktiskt tro på det.

Intervjuaren: Låt oss vända vår uppmärksamhet mot de människor som inte kan fly, de människor som befinner sig i belägrade städer runt Syrien. Till exempel, Aleppo. För att gå tillbaka till eldupphör-avtalet så skulle stödet kunna komma in i staden, men du höll inte din del av avtalet. Varför var det så och hur kan du verkligen motivera undanhållande av hjälp till städer?

Assad: Återigen, om vi talar om de senaste åren, så har många hjälpkonvojer kommit till olika städer, så varför förhindrar den syriska regeringen en konvoj från att komma till Aleppo till exempel, samtidigt som de andra får nå andra områden? Detta är motsägelse. Du kan inte förklara det. Det är inte välsmakande. Detta är det första. För det andra, om man tittar på de andra områden som kontrolleras av terrorister så skickar vi fortfarande vaccin från den syriska regeringens budget. Vi skickar fortfarande löner till de anställda från den syriska regeringens budget. Så hur kan vi göra detta och samtidigt driva människor mot svält i andra områden? Vad viktigare är, terroristerna som lämnade de befriade områdena under vad du kallar försoning eller vissa avtal i vissa områden, de lämnade områdena för att slåss tillsammans med andra terrorister i Syrien medan de skickade sina familjer för att leva under överinseende av regeringen. Varför har vi inte satt dessa familjer under svält? Så detta är motsägelsefullt. Jag menar, vad du pratar om motsäger verkligheten och vi motsäger inte oss själva.

Intervjuaren: Men världen såg verkligheten i Aleppo. Det fanns FN-konvojer med hjälp som inte tilläts komma in i staden. Förnekar du att så var fallet?

Assad: Situationen har varit så här i flera år nu. Om det verkligen fanns en belägring runt staden Aleppo, så skulle folk ha varit döda vid det här laget. Detta är det första. För det andra, och ännu viktigare, de har beskjutit grannområdena och positionerna för den syriska armén i flera år. Oupphörlig beskjutning med granatkastare och olika typer av dödliga bomber. Hur kunde de svälta medan de samtidigt har krigsmateriel? Hur kan vi förhindra mat och medicinsk hjälp att nå det området om vi inte kan stoppa vapen från att nå detta område, vilket inte är logiskt?

Intervjuaren: Vad är ditt budskap till folket i Aleppo, som säger motsatsen, att de är hungriga, att de lider av undernäring, att det inte finns några läkare, att läkare har varit målen och dödats i flyganfall, att de är under belägring och de dör? Vad är ditt budskap till dem?

Assad: Du kan inte säga ”Aleppos folk” eftersom majoriteten av folket i Aleppo bor i området under kontroll av regeringen, så du kan inte tala om Aleppos folk. Om du vill prata om några som påstås hävda detta, säger vi till dem: -Hur kan du fortfarande vara vid liv? Varför har ni inte, till exempel, en epidemi ifall ni inte har läkare? Hur kan man säga att vi attackerade? De anklagar Syrien för att attackera sjukhus. Så man har sjukhus och man har läkare och man har allt. Hur kan man ha dem? Hur kan man ha krigsmateriel? Det är frågan. Hur kan man få krigsmateriel till sitt folk, om man påstår att man har folk och gräsrötter samtidigt som man inte har mat? De måste förklara! Jag behöver inte förklara. Verkligheten är talande.

Intervjuaren: Men, de säger det motsatta. De säger att de överlever på vad de kan, på knappa medel, och de utgör en stad under belägring. Du accepterar alltså inte att Aleppo är en stad under belägring med människor som svälter och är hungriga?

Assad: Återigen, hur kan jag förhindra maten och inte förhindra beväpningen? Rent logiskt, hur? Om jag kan förhindra mat, skulle jag kunna förhindra krigsmateriel. Om jag inte förhindrar krigsmateriel betyder det att allt annat kommer att passera till Aleppo.

Intervjuaren: Har du varit i Aleppo nyligen? Vill du åka till Aleppo?

Assad: Det är klart jag kommer åka dit.

Intervjuaren: Och hur känns det för dig att se förödelsen i delar av vad som var känt som juvelen i Syrien?

Assad: Förödelse är smärtsamt, naturligtvis, men vi kan återuppbygga upp vårt land. Vi kommer att göra det. En dag kommer kriget att upphöra. Det mest smärtsamma är förödelsen av samhället, dödandet, blod-utgjutelsen, något som vi lever med varje timme och varje dag. Men hur borde jag tänka? Jag tänker att när jag ser dessa bilder, hur västerländska ämbetsmän och tjänstemän skulle känna när de tittar på denna förödelse och dessa dödsbilder och de vet att deras händer färgats med deras blod, att de begått brottet direkt genom att döda dessa människor och förstör vår civilisation. Det är vad jag tänker på.

Intervjuaren: Men för omvärlden känns det som om ändamålet helgar alla medel i ert krig mot terror. Accepterar ni det?

Assad: De har inte moral, naturligtvis. Detta är en Machiavelli-princip. Ändamålen helgar medlen. Vi accepterar inte det. Nej. Ens politik bör vara en blandning mellan ens intressen och hur man når sina mål, men baserat på värden. Det kan inte bara vara ändamålet som helgar medlen, eftersom för kriminella är det ändamålet som helgar medlen, för tjuvar, för alla olagliga och omoraliska åtgärder är det slutligen ändamålet som helgar medlen. Det är precis vad du nämnde i din fråga. Det är basen, fundamentet för den västerländska politiken runt om i världen dessa dagar.

Intervjuaren: Vad är ditt budskap till syrierna som har flytt landet? Några av dem klarade det inte, andra gjorde det. Uppmanar du dem att komma tillbaka? Förväntar du att de ska komma tillbaka?

Assad: Självklart är det en förlust. Det är en stor förlust. Den värsta förlusten för vilket land som helst är inte infrastrukturen eller byggnaderna eller materiell skada. Det är faktiskt den mänskliga resurs-förlusten, något vi vill se komma tillbaka till Syrien, och jag är säker på att majoriteten av de syrier som lämnade Syrien kommer att komma tillbaka när säkerheten och när livet går tillbaka till det normala och när minimikraven för försörjning kommer att vara överkomliga för dem, då kommer de tillbaka. Jag är inte orolig för detta.

Intervjuaren: Har du några förväntningar om när det kommer att ske, när Syrien kommer att ha pacificerats i viss utsträckning så att de kan komma tillbaka?

Assad: Om vi tittar på det i enlighet med de interna syriska faktorererna skulle jag säga att det är mycket snart, några få månader, och jag är säker på det. Jag överdriver inte, men när man talar om det som en del av en global konflikt och en regional konflikt, när man har många yttre faktorer som man inte kontrollerar så kommer det att dra ut på tiden och ingen i den här världen kan berätta när förrutom länderna, regeringarna, tjänstemännen som direkt stödjer terroristerna. Endast de vet, eftersom de vet när de ska sluta stödja dessa terrorister, och det är där situationen i Syrien kommer att lösas utan några egentliga hinder.

Intervjuaren: Så, låt oss bara hålla oss kvar vid denna punkt ett ögonblick. Tror du att situationen i Syrien inom ett par månader kommer att ha förändrats dramatiskt till din fördel till den punkt att flyktingar kan komma tillbaka?

Assad: Nej, eftersom jag inte tror att Erdoğan och USA-regimen och väst-regimerna i allmänhet och naturligtvis Saudiarabien och Qatar, inom ett par månader kommer att stoppa sitt stöd av terrorister. Jag kan inte se det inom de närmaste två månaderna.

Intervjuaren: Så hur kan du verkligen uppmana syrier att komma tillbaka om två månader som du sa?

Assad: Jag sa att om det inte finns några yttre faktorer. Jag sa att om man ser på det som ett isolerat fall, som ett syriskt fall, vilket är teoretiskt. Jag menar att vad man kan säga är att om några månader så kan man lösa det. Men nu talar man om en arena som är en del av den internationella och regionala arenan, inte isolerad. Så, det är därför jag sa att ingen har svaret på när kommer att sluta.

Intervjuaren: Det är nu ett år sedan Ryssland blev involverad i kriget. Innan interventionen förlorade ni territorium och kontroll. Har du någonsin känt att ni förlorade kriget?

Assad: Vi såg det inte på det viset, att förlora kriget, eftersom närhelst du har syrianer som arbetar med terroristerna så är det en förlust. Hur man förlorar kriget är en hypotetiska fråga, för att vara uppriktig. Det handlar inte om din känsla. Det handlar om verkligheten. I kriget, förlorar du områden, men du återtar ett annat område. Så, det är svårt att avgöra om du förlorar eller vinner eller om det var oavgjort. Ingen har svaret. Men definitivt, efter den ryska interventionen och stödet till den syriska armén, vilket var lagligt naturligtvis, mådde vi mycket mycket bättre. Vi tog många större städer, många huvudpositioner, på bekostnad av terroristernas områden.

Intervjuaren: Även om du skulle vinna kriget, vad skulle bli kvar av ditt land och det syriska samhället? Måste du tänka igen på att prospektera för en skiljevägg inuti Syrien?

Assad: Nej, vi tänkte aldrig på det och majoriteten i Syrien tror inte på detta och jag tror inte att verkligheten, trots detta vilda krig, har skapat atmosfären för en sådan delning. I många områden har faktiskt den sociala situationen blivit mycket bättre, eftersom när du vill prata om delning behöver du hitta dessa gränser mellan de sociala gemenskaperna. Du kan inte ha delningen bara på politisk bas eller geografisk bas. Det bör först och främst vara socialt när samhällen inte lever med varandra. Som en följd av kriget förstår många syrier att det enda sättet att skydda sitt land är att leva med varandra genom integration, inte bara i samexistens, vilket faktiskt mer exakt bör kallas samboende, när människor interagerar och interagerar med varandra på daglig basis i varje detalj. Så jag tror, i detta avseende, är jag mer säker på att Syrien kommer bli mer förenat. Så, det enda problemet vi nu står inför är inte delningen, men terrorism.

Intervjuaren: Och ändå ses du inte som en enande kraft i Syrien. Människor tror att samhället slits sönder. Bara för att använda ett exempel, på en personlig nivå, så är du utbildad till läkare och ändå är din administration anklagad för att ha beskjutit vård- och räddningsarbetare då de skyndar fram för att rädda liv. Hur skapar man fred med detta? Och är detta är ett samhälle som, efter att ha lidit sådana konsekvenser, egentligen bara kan glömma det förflutna och gå vidare?

Assad: Jag kan inte svara på den frågan emedan den är fylld med desinformation. Låt oss rätta till det först! Vi angriper inte några sjukhus. Återigen, som jag sagt, är detta mot våra egna intressen. Om du lägger undan moralen, att vi inte gör det moraliskt, om jag lägger det åt sidans så talar jag nu om, låt oss säga, ändamålet helgar medlen, om jag vill använda det, så har vi ändå inte intresset. Det är så vi skulle hjälpa terroristerna. Om vi attackerar sjukhus, skolor, och saker som detta. När du har ett krig så kommer civila och oskyldiga naturligtvis betala priset. Det är så i alla krig. Alla krig är dåliga krig. Det finns inga bra krig. I varje krig, kommer folk att betala priset, men jag talar om regeringens politik, av armén. Vi angriper inget sjukhus. Vi har inte något intresse av att attackera sjukhus. Så, vad var den andra delen av frågan? Ber om ursäkt. Påminn mig!

Intervjuaren: Det är ok. Det passar in i den allmänna frågan, men jag skulle vilja följa upp med att andra säger det motsatta, inklusive vårdpersonal och de syriska vita hjälmarna. Om du värdesätter deras arbete, att rusa till platsen oavsett för vad, för att försöka rädda liv, betyder det att du skulle stödja den senaste nomineringe av de vita hjälmarna för Nobels fredspris?

Assad: Det handlar inte om de vita hjälmarna, oavsett om de är trovärdiga eller inte, eftersom vissa organisationer är politiserade, men de använder olika humanitära masker och paraplyer bara för att genomföra vissa agendor. Men, i allmänhet om du vill prata om det humanitära stödet, hur kan jag attackera sjukhus medan jag skickar vacciner till exempel? Bara förklara det! Du berättar två olika saker för mig, två motstridiga saker. En, som jag talar om, är verkligheten, eftersom alla vet att vi skickar vacciner. Den andra är att vi attackerar sjukhus. De matchar inte.

Intervjuaren: Vill du stödja dem för Nobels fredspris?

Assad: Vilka?

Intervjuaren: De vita hjälmarna.

Assad: Vad uppnådde de i Syrien? Och hur FN-politiserat är Nobelpriset? Det är den andra frågan. Så om jag får ett svar på dessa två frågor så kan jag svara dig. Men jag skulle bara ge ett pris till den som arbetar för fred i Syrien, först och främst genom att stoppa terroristerna från att strömma mot Syrien, bara.

Intervjuaren: Min sista fråga. Den amerikanska valet är nu bara ett par veckor bort. Hur förväntar du dig att ett Clinton- eller Trump-presidentskap skulle skilja sig i termer av USA-politik gentemot Syrien, och mer specifikt mot dig?

Assad: Problemet med varje amerikansk kandidat m.a.p. presidentskapet, jag talar inte enbart om denna kampanj eller val, men i allmänhet, är att de säger något under kampanjen och de gör det motsatta efter kampanjen. Som vi ser nu säger de amerikanska tjänstemännen något på morgonen och de gör det motsatta på kvällen. Så du kan inte döma det där folket enligt vad de säger. Man kan inte ta dem på deras ord för att vara uppriktig. Vi lyssnar inte på deras uttalanden, vi bryr oss inte om det, vi tror inte på det. Vi måste vänta tills de blir presidenter, vi måste titta på deras politik och deras handlingar och deras beteenden. Vi har inte en massa förväntningar, det har vi aldrig haft. Vi har förhoppningar om att vi kan få se rationella amerikanska presidenter, rättvisa, som lyder internationell lag, förhandlar med andra länder i enlighet med ömsesidig respekt, paritet, etc., men vi vet alla att detta bara är önsketänkande och fantasi.

Mer intressant om saken: http://jinge.se/allmant/assad-ger-svar-pa-tal-farsk-intervju-med-associted-presws.htm

MVH
Martin

PS. Denna översättning är en donation till alla som hellre läser svenska än engelska. Om du uppskattade översättningen och känner tacksamhet så uppmärksamma oss gärna i din blogg, rösta gärna så här  eller ge gärna en donation till Vetenskapliga partiet.

Han skiter i FN – Filipinernas president Rodrigo Duterte föreslår nytt smartare FN

Han bryr sig inte ett skit om FN. Filipinernas president föreslår ett nytt smartare FN tillsammans med Kina och Ryssland, något som sannolikt skulle kunna leda till ett fredligare framtida FN, kanske utan vetorätter, men med viktad tyngd som beror på ländernas folkmängd, d.v.s. demokrati på riktigt?

RT – ‘I don’t give a sh*t about them’: Philippine president threatens to leave ‘stupid’ UN

Det är stake i Filipinernas president, Rodrigo Duterte, det får man ändå medge, med tanke på att USA med sin satans droghandel är det största kriminella företag som någonsin existerat på fler områden.

Vi får hoppas att Ryssland och Kina hjälper honom med personligt skydd och ett nytt och mer demokratiskt FN. Verkligen. Duterte har dessutom kallat USAs ambassadör för gay och vi får gissa att det är menat som en förolämpning trots västlig fulmedias extrema vurmande om just allt som avviker från det traditionella. Denna nyhet får jag reda på genom Conelia Dahlberg.

FN släpper in räven i hönshuset även om vargen härjat fritt i fårhagen länge nu

Inte för att FN har någon som helst fredlig effekt på sionisternas invasion av Palestina eller USAs olagliga invasioner mot medlemmar i FN, men nu släpper de in räven i hönshuset, enligt Sputnik. Det är i en grupp som ser över efterlevandet av internationell lag som den israeliska ambassadören Danny Danon valts in i av FN.

Personligen ser jag ingen skillnad. FN är precis lika handlingsförlamat av vetorätten som förrut ändå. USA har härjat fritt genom olagliga invasioner i strid med FN sedan 1945. Endast ett nytt starkare FN utan vetorätter kan skapa fred när en stormakt konsekvent bryter mot internationella lagar.

Var skulle ett riktigt demokratiskt nytt FN placeras? I demokratins vagga Grekland, eller i det direktdemokratiska Schweiz som faktiskt applicerar demokrati på riktigt? Fast kanske vore det tryggast att lägga ett nytt FN så långt ifrån världens mest kriminella ledarskap som det går? Alltså inte inom Nato-området. Är Ryssland ett lämpligt alternativ? Varför inte? FN har ju legat i USA länge nu och USA och Nato verkar se ner på FN till skillnad från Ryssland som i stort sätt följer FNs regler.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Fidel Castro – ”En viktig biologisk art är i fara att försvinna”

Citatet översatt till svenska finner jag via Anders Romelsjö och jag fogar det till övriga citat om population. Citatet kommer från det kubanska kommunistpartiets tidning Granma.

fidel-castro80x80

”För 23 år sedan sade jag i en FN-konferens om miljö och utveckling ”En viktig biologisk art är i fara att försvinna med tanke på den snabba och progressiva förstörelsen av dess naturliga livsuppehållande förhållanden – Människan.” Jag visste inte då hur nära vi nu är detta.”
/Fidel Castro

”23 years ago, in a United Nations Conference on the Environment and Development I stated: “An important biological species is in danger of disappearing given the rapid and progressive destruction of its natural life-sustaining conditions¬: man.” I did not know at that time, how close we were to this.”
/Fidel Castro