Meditation – Vision – Ledarskap – En ny vänster i majoritet – Sverigedemokraterna halverade och glada

I meditation får jag en vision. Vänstern i Sverige utgör nu återigen en nationell socialpolitisk rollmodell i hela världen, som på Olof Palmes tid, till majoritetens stora glädje.

Vänstern har hämtat kraft ur det perfekta citatet av Karl Marx:

karl-marx-80x80
”Arbetarna har intet fädernesland. Man kan icke fråntaga dem vad de icke har. Då emellertid proletariatet till att börja med måste erövra den politiska makten, upphöja sig till nationell klass och konstituera sig självt som nation, så är det självt ännu nationellt, om också ej i samma mening som bourgeoisin.”
/Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet (1848)

Vänstern som länge har insett att det är rätt att värna andra nationer, såsom den demokratiska socialisten Olof Palme gjorde ex. med Vietnam, Nicaragua, Kuba, Palestina och Sydafrika, har nu på samma vis, i min vision, insett att det är rätt att värna den egna nationen, när det egna folket känner detta behov, samt att det alls inte finns någon motsättning i detta.

Den samlade enade vänstern, för välfärd åt det egna folket, för yttrandefrihet och skydd för samhällsnyttiga visselblåsare som Snowden, en vänster som tack vare sin nya styrka dessutom har kraft till ett stort bistånd i sin budget till andra folk som kämpar mot kapitalets kriminella förtryck, denna vänster ligger nu i min vision tryggt på en överväldigande majoritet i riksdagen. Borgerligheten är återigen i underläge, men tas väl omhand med värme och respekt av den nya balanserade starka vänstern.

Många borgare och nyliberaler har lämnat politiken för att göra det som de gör bäst, nämligen driva företag och stolt betala in sin skatt. De är inte helt nöjda även om de, precis som vetenskapliga rapporter visat, egentligen är lyckligare i allmänhet med den tilltagande jämlikheten, men det visar sig nu att de allra flesta borgare har haft visheten att betala skatt laglydigt ändå. De få som inte betalat sin skatt har i min vision nu avslöjats genom Wikileaks och får nu betala böter för skattefusk eller avtjäna längre fängelsestraff.

I min vision har de förenade vänsterpartierna lyckats sänka både arbetstid och höja välfärden samtidigt, eftersom robotisering och automatisering tilltagit i takt med höjda löner. Det svenska försvaret har dessutom moderniserats och stärkts och till största delen nationaliserats och till stor del förstatligats, precis som många andra saker som inte passar för konkurrens eller privat ägande.

Värnplikten är tillbaka, men gäller nu även för kvinnor och nya svenska medborgare som en del av den nya integrationspolitiken. Den ökade jämlikheten har lett till mer integration dessutom. Extrema kulturer och sekteristiska extrema doktriner har förbjudits och deporterats vilket gör att terrorismen försvunnit helt från Sverige, vilket inspirerat fler sekulära länder att göra exakt samma sak.

I min vision har vänsterns samlade partier äntligen insett att uppgiften är att vinna valet med folkets stöd, samt bedriva den politik som folket vill ha. Folket ska styra vänstern, INTE tala om för folket vad de ska tycka eller låta högern besätta varje ny strömning i samhället med egna politruker som lurar naturliga vänsterväljare att rösta fel.

Den högervridna politikeradeln, som tidigare förvridit partierna och skott sig på sina höga arvoden, samt skapat en politik som gynnar dem själva kortsiktigt, sitter nu trumpet på avbytarbänken runt 4%-spärren med insikten om att de kan få kämpa där mycket länge p.g.a. Vänsterns nya fungerande taktik.

Människorna har i min vision i ännu större omfattning än idag slutat läsa högerägda, utlandsägda, utlands-lojala och nyliberala dagstidingar, till förmån för mer objektiva bloggare som Anders Romelsjö med sitt relativt öppna kommentarsfält, samt ny objektiv vänsterpress styrd av dess egna läsare och skribenter som Flamman.

Genom den nykonstruerade statliga svenska televisionen levereras nu en balanserad mängd miljö-, freds-, höger- och vänsterdiskussion som dessutom analyseras m.a.p. sanningshalt av opartiska experter och fria öppna kommentarsfält med minimal moderering.

De politiska diskussionerna har från snabba dåliga lögner, floskler och tillmälen, ofta skapade av marknadsförare, trappats upp till en högre medvetandenivå av sakpolitiska och hövliga diskussioner med bevis och diagram där moderatorerna tvingar deltagarna att svara på frågorna och poängterar när deltagarna inte svarat på frågorna eller när de ljugit eller begår ett floskelfel.

I min vision leder ohövliga tillmälen i debatterna till omedelbar utvisning från debatten eller uppriktiga ursäkter, samt ett krav på inbjudan av den som blivit utsatt, för att få återinträda i debatten. Debatterna är i min vision dessutom lätta att följa eftersom moderatorerna infört ett stafettpinnesystem, samt bestraffar avbrott och andra härskartekniker med minskad tid att säga sin egen mening. Detta har gjort att varje debattör nu ostört kan säga sin mening utan att bli avbruten. Detta har dessutom ökat tittarsiffrorna och intresset för politisk diskussion för folket kan äntligen följa logiken i diskussionerna enkelt.

Vänstern har efter folkomröstningen om EU, vilket lett till ett Swexit, börjat föra en politik som upplevs som lösningen på problemen för en överväldigande majoritet av befolkningen och är därför otroligt starkt. Vänstern har nämligen bytt taktik och är ivriga med att fånga upp folkets missnöje i olika frågor genom olika nya fraktioner som samverkar positivt och konstruktivt.

Vänstern ser nu fraktioner inom vänstern som något positivt och tar nu folkets missnöje på stort allvar istället för att fördöma eller tala om hur folket ska tycka, och bidrar därför med hållbara balanserade långsiktiga kreativa och trovärdiga förslag på lösningar som ständigt tillfredsställer en majoritet av folket demokratiskt. Valdeltagandet har därför stigit till 95% i Sverige.

Vänsterns olika fraktioner skapar nu enighet i samhället genom hövlig enande retorik och framstår t.o.m. i demonstrationer som tilltalande, även för de mest konservativa människorna. De ungdomar som tidigare lurats av, den numera allt mer krympande, modeindustrins pådyvlade tatueringar, piercingar och tuppkammar gör sitt bästa för att dölja dem i demonstrationerna, vilket skapar ett tilltalande intryck för de allra flesta, vilket även haft den intressanta effekten att folket dessutom tittar mer på parollerna.

De skränande störande tillmälena mot politiska motståndare har i min vision ersatts av ömsesidig respekt och en bättre och mer enande retorik. Återhållsamheten och respekten har vunnit tillbaka massvis med människor till vänsterns olika nya partier som nu nya medlemmar gärna vill bli associerade med.

Vänsterns olika partier har helt enkelt blivit mer folkliga och samtalsdemokratiska. Detta har ökat vänsterns samlade trovärdighet att leda landet och folket har därför gett vänsterns olika fraktioner sitt stöd återigen. Detta stöd är massivt och liknar folkets stöd för Olof Palme, men ligger nu i olika fraktioner som samverkar.

Socialdemokraterna lyckades aldrig vrida tillbaka sitt parti till den demokratiska socialismen, i min vision, och har p.g.a. tydliggjord nyliberalism från fraktionerna börjat sjunka i popularitet till rekordlåga nivåer och de flesta av dess missnöjda f.d. medlemmar har nu positivt och konstruktivt bildat två nya partier, Olof Palmes Demokratiska Socialister, samt Jesus Delade Bröd, vilka valsamverkar med Vänsterpartiet och andra fraktioner under namnet Valsamverkanspartiet.

Socialdemokraternas nyliberaler har, i ett sista försök att hålla sig över 4%, börjat samverka med de nyliberala EU-förespråkarna Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet, där de hör hemma realpolitiskt. Denna samverkan kallas för Nyliberal Samverkan.

Detta nödvändiga men olyckliga drag har i min vision gjort att stödet för Socialdemokraterna, som länge sjunkit, plötsligt gjort ett skarp dyk ner på 2% och partiet överges nu t.o.m. av nyliberaler som inte längre får politiska positioner och därför återigen försöker infiltrera den nya vänsterrörelsens nya partier. Där blockeras de effektivt av nya interndemokratiska skyddsbestämmelser mot kända nyliberaler och får därför inget interndemokratiskt inflytande och inga politiska positioner.

Vänsterpartiet har bytt namn till Demokratisk Kommunism, helt enkelt för att det är tydliga vänstervindar som blåser nu och att ärlighet varar längst. Kommunister ska gå under namnet av kommunism och demokrater ska gå under namnet av demokrater, även om man skulle avse kommunistisk enpartidemokrati.

I min vision älskar de borgerliga tankesmedjorna inledningsvis namnbytet till Demokratisk Kommunism och raljerar över detta, vilket ger Vänsterpartiet mycket uppmärksamhet i den borgerliga median på ett sätt som skapar sympati för Vänsterpartiet. Resultatet av detta gör att folket skeptiskt söker upp de verkliga betydelserna av orden “bolsjevism” och “proletariatets diktatur”, vilket gör att de inser att det betyder att majoriteten styr, d.v.s. demokrati.

Nyliberalernas stöld av namnet “Socialdemokraterna” får inte längre passera obemärkt i svensk politik i min vision. De två nya demokratiska socialistiska partierna kallar i politiska diskussioner ständigt de gamla Socialdemokraterna exakt vad de är, nämligen nyliberaler, vilket varit en vinnande taktik för den nya valsamverkande vänstern.

Miljöpartiet har blivit kvar troget vid den nyliberalism de vrängt fram tillsammans med Socialdemokraterna och är därför fortsatt ett slags tokliberalt alibi för miljövidrighet och ligger nu därför på 2%. Ett nytt Miljöparti, med namnet Ekologiskt Alternativ, som leds internt i konsensus av f.d. framträdande miljöpartister har i min vision därför nu tagit sitt samhällsansvar, och de poängterar nu ständigt skillnaden på ett miljöparti och ett nyliberalt parti, vilket tilltalar alla de som lämnat Miljöpartiet i ren förskräckelse över de nyliberala miljövidrigheterna.

I min vision är det otydligt vem som leder Ekologiskt Alternativ, men att det leds av en uttalad socialist som förstår var tillväxt betyder är tydligt, även att de är med i Valsamverkanspartiet för att ena vänsterkrafterna för folkets ökade jämlikhet.

Även i Feministiskt Initiativ har det skett en utbrytning som heter Jämställda partiet, ett parti som faktiskt är jämställt internt och inte är sexistiskt, åldersdiskriminerande eller rasistiskt mot vita medelålders män, vilket lockat både fler vita medelålders svenska kvinnor och män. Feministiskt Initiativ har även övergivit slagpåse-filosofin, om att något måste fördömas för att man ska kunna visa vad man själv vill. Orsaken var Hillary Clintons förödande misslyckande med den taktiken.

Fi och Jp ligger nu på 10% tillsammans och valsamverkar naturligtvis genom Valsamverkanspartiet och undkommer därför Göran Greiders sakliga kritik. Jämställdheten är nu därför på topp i Sverige. Även män har gynnats på olika vis där de förut varit mindre jämställda med kvinnan.

Sverigedemokraterna har backat snabbt till halva storleken, likt Sannfinländarna, eftersom de tyvärr valde att flirta högerut, samtidigt som vänsterfolk i SD gick över till de Sverigevänligare vänsteralternativen.

De vänsterpartister som nu samverkar i nya Sverigevänliga vänsterpartier är inte rädda för dåliga jämförelser med Nils Flyg, ekofascism eller ordet islamofobi, eftersom de beslutat sig för att med mod sätta sig in i ord som först ser något skrämmande ut.

Partiet som är den stora favoriten för kristna f.d. Sverigedemokrater heter Sveriges Ekologiska Demokratiska Socialister i min vision, för de är inte uttalat vetenskapliga, till skillnad från Vetenskapliga partiet som är det nyateistiska originalet av samma parti och därför kommer locka de sekulära och ateistiska vänstermedlemmarna ur SD.

Det har i min vision varit ett hårt slag för det högervridna i Sverigedemokraterna rent opinionsmässigt, men splittringen har skett med en samtida välvilja och upprättelse, samt ökad total Sverigevänlighet i svensk politik. Fred och hövlighet har uppstått i politiken och de flesta sverigedemokrater gläds åt det fantastiska resultatet även om skivbolagsdirektörerna, asylbaronerna och grevarna ser något molokna ut när de nu tvingas betala mer skatt.

Annonser

Varning! – Sociala medier programmeras ofta av fel slags individer – Sverige behöver nya verktyg

(Tyvärr publicrades aldrig mitt inlägg på Newsvoice eller så har Google via Gmail helt enkelt mörkat detta faktum så nu jag publicerar det nu här.)

Anledningen att jag skriver detta inlägg är att ett script från någon social media förmodligen laddats ner på min dator och förmodligen blockerat mig från att posta kommentarer på viktiga svenska alternativa medier och andra bloggare. Jag vill med detta inlägg dela med mig av viktiga erfarenheter, några kunskaper och personliga åsikter även om jag inte är någon dataexpert.

En insikt om att sociala medier ägda av fel individer är potentiella virus infann sig när jag via tilläggsprogrammet NoScript, i Firefox, tog bort alla vitlistade scripts. Plötsligt började datorn fungera fullkomligt normalt igen och mina kommentarer kom då in som vanligt. (längre ner i artikeln förklarar jag mer ingående vad ett script är)

Det allvarligaste i virus-scriptets manipulation var att det såg ut som om kommentarerna hamnat i en modereringskö. Sidan laddades nämligen om, inget felmeddelande visades. När jag postade meddelandet återigen, för säkerhets skull, stod det helt riktigt att meddelandet skickats två gånger. Mina kommentarer fanns ändå inte med när jag efter en tid besökte sidorna igen. Jag noterade samtidigt att ett script från Linked-in verkade pyssla med något via dessa alternativa medier samtidigt som datorns hårddisk tuggade oroväckande mycket.

Det är idag ganska populärt av bloggare att koppla ihop sociala medier med sina kommentatorer och bloggar. Jag är själv medskyldig. Du kan ex. fortfarande finna länkar till Youtube-klipp på Vetenskapliga partiets sidor. I Youtube-fallet har jag inte funnit något bättre alternativ….än. Kanske har du som läser ett bättre förslag?

Antalet som började prenumerera via e-post ökade och antalet som började läsa mina inlägg ökade också till ungefär det dubbla när jag rensade bort de sociala medierna. Tidigare hade jag knappar för att folk enkelt skulle kunna länka till mina inlägg via olika sociala medier och jag hade en automatisk postning av nya inlägg på Twitter och Facebook. Detta har jag nu kopplat bort.

Jag gick längre och bannlyste t.o.m. inlägg som innehöll ”twitter” och ”facebook” likt olämpliga ord. Kommentarerna minskade till en början, men ökade sedan igen. Kvaliteten på kommentarerna ökade dessutom avsevärt och den förträffliga SPAM-korgen hos WordPress är nu i princip nästan tom.

Vem äger då WordPress kan man fråga sig?

”WordPress – Web publishing software
Copyright 2011 by the contributors”

Kan man lita på WordPress? Jag anser att WordPress förmodligen kan antas vara bättre än andra leverantörer, beroende på ägarförhållandena, men man vet aldrig. Det finns alltid en mänsklig faktor. Avgör själva!

Varje individ bör absolut nu överväga att använda ett öppet GPL-licencierat web-publiceringsmedium likt WordPress, anser jag, samt kanske sluta med kommersiella sociala medier helt eller åtminstone delvis eller kanske genomgå en stegvis avvänjning!?

Det kan faktiskt handla om vår demokrati och vår yttrandefrihet med tanke på vad jag just upplevt. Många sociala medier ägs nämligen av människor som högst sannolikt kan ha intresse av att spionera, filtrera, censurera, mörka och manipulera genom programkod på ett sätt som gynnar deras intressen, men missgynnar ditt eget och vårt gemensamma intresse.

Voltaire
”Så länge folket inte bryr sig om att utöva sin frihet, kommer de som vill tyrannisera göra det; för tyranner är aktiva och flitiga, och kommer hänge sig i guds namn eller under namnet av vilka andra gudar som helst, religiösa eller icke-religiösa, för att sätta handfängsel på sovande människor.”
/ Voltaire Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/

”Gud” i vanlig religiös bemärkelse syftar oftast på Demiurgen, men avser i Voltaires fall förmodligen pengar och makt. En ”gud” kan även definieras som något man kan dyrkar alltså något som man älskar, spenderar tid och energi med. Men låt oss, oavsett vilket, dyrka det ökade medvetandet för ett ökat medvetande kan hjälpa oss alla enskilt och gemensamt! För så länge vi är motiverade att utöva vår frihet på ett balanserat medvetet sätt, kommer vi styra balanserat och medvetet. För även om tyranner är aktiva och flitiga så är de ganska få och vi kan tillsammans vara flitigare genom att spendera vår tid aktivt och medvetet på rätt ställen.

Ägare till en social media skulle kunna vara intresserade av att mörka kommentarer inför demokratiska val, placera ena sidans propaganda först i flödet eller sabotera för läkemedelskritiska alternativa medier, mot betalning. Ingen kan veta exakt vad de bakat in i sin egen filtrerande hemliga programkod, d.v.s. det som de själva kallar ”algoritm”.

Det är naturligtvis inte alltid lätt att finna motivationen att lämna ett socialt filter bakom sig som ägs av människor man anser vara omoraliska, speciellt inte när man är en social varelse. Man vill ju så gärna ha de där vännerna, kommentarerna eller den där extratrafiken i sin statistik även från de som underkastar sig de sociala filtren som skapats av girigbukarnas anställda.

Kanske känner man sig inte motiverad att ex. registrera sig på bättre alternativa medier, såsom ex. WordPress, för att där göra egna inlägg och egna kommentarer, men något som kan hjälpa till en aning med motivationen är kanske att läsa om fördelar eller nackdelar med ”socialt nätverkande” via den ideella organisationen ProCon.org

Yttermera bör man komma ihåg att alla sparade data, vare sig om det handlar om svulstiga bilder eller onödiga scripts, som ex. bläddrar text till mångas förtret, så ökar allt sådant de onödiga datamängderna och mobilstrålningen för människor. Jag anser därför att vi bör försöka undvika detta tillsammans och ge varandra tips till förbättringar. Själv postar jag helst utan bilder eller med jpg-bilder i formatet 80×80 med kompressionen 70%. Är bilderna större lägger jag oftast in en länk till bilden istället. Varje person måste själv naturligtvis göra en avvägning om hur mycket man är motiverad att hjälpa andra.

Jag använder den GPL-licncierade webbläsaren Firefox i mitt GPL-licncierade operativsystem Linux Ubuntu och kopplar helst bort bilderna genom ”about:config”, samt ”permissions.default.image”. Via tillägget NoScript kopplar jag in och ur olika scripts efter behov. Ibland kör jag det norska Opera Mini via min smartphone och stänger av bilder, samt ställer databesparingen på hög eller extrem.

Med Linux bör man definitivt få lite hjälp på traven i början av någon som använder det, men det lönar sig i längden. De som byggt sidorna väljer ibland att gå runt dessa inställningar eller så bygger de sidor helt baserade på scripts. Det är synd. Min förhoppning är att denna artikel kan läka ut detta.

För att hjälpa de som inte gått någon datorkurs lite på traven så är det viktigt att känna till lite grunder. Låt mig mycket kortfattat förklara vad ett ”script”, en ”app”, ett ”program”, ett ”virus” och ett ”operativsystem” är för något! För att kortfattat klargöra skillnaderna för den oinvigde så består de alla av programkod som körs på din dator och får saker att ske.

”Operativsystemet” är den grundläggande mer primitiva programkoden som styr din dator och dess funktion med interna och externa resurser som ex. minne, hårdisk, kamera, mikrofon och högtalare. ”Appar” och ”program” är samma sak och körs inom ramarna för operativsystemets programkod. Så här kan en enkel programkod ex. se ut översatt till ren svenska:

1 skriv ”Newsvoice är ofta bra. ”;
2 gå till 1

Kör man detta program, på ett operativsystem som förstår programmet, blir resultatet att bilskärmen fylls med texten ”Newsvoice är ofta bra. Newsvoice är ofta bra. Newsvoice är ofta bra-” o.s.v. till man avbryter programmet.

”Virus” är programkod som går utanför operativsystemets ramar och kan vara spionerande eller skadligt för datorn eller för data som du lagrat på den. ”Script” är programkod som endast ska fungera inom webbläsaren och som laddas ner från en hemsida, oftast direkt utan att du blir tillfrågad, eller ibland genom att du blir tillfrågad, vilket naturligtvis är betydligt hövligare.

Alla kommersiella sociala medier som fungerar via webbläsare verkar använda sig av sådan ohövligt nedladdad programkod eller så har de bakat in dessa funktioner i sina ”appar” som fungerar direkt mot nätet utan webbläsare. Du som användare kan oftast inte välja bort script och således inte undvika att dessa sociala medier kör programkod på din dator, i fall du inte är motiverad att avinstallera deras scripts eller appar.

Oftast anges som skäl att man vill öka användarvänligheten, ex. tillåta att nya meddelanden visas direkt med en röd symbol när de kommer in och att det ska spelas upp ett ljud, men dessa script kan alltså innehålla skadlig programkod som förstör för användaren, som i mitt fall, där mina kommentarer helt enkelt mörkades i ca tre dagar innan jag fann roten till problemet. Kanske var det en slump att det skedde under Brexit-spurtens tre sista dagar, kanske inte? Vem vet?

”Operativsystem”, ”scripts” och ”appar” är sannolikt storebrors favoritverktyg
. Dessa programkoder innebär nämligen att individens texter och kommentarer kan insamlas centralt kontinuerligt av företaget som erbjuder programkoden, oavsett var du kommenterar med din användare. I operativsystem, program, appar och script kan nämligen spionerande kod vara inbakad. Det är sannolikt därför det är olagligt att analysera programkoden till ex. Windows. Det är således, med stor sannolikhet, ett spioneriverktyg, vilket sannolikt möjliggjorde övervakningen av terroristerna i Indien genom webbkameror och mikrofoner.

Människor kan naturligtvis vara goda och ha moralfilosofisk bildning även om de arbetar på ett kommersiellt företag, men det kan också finnas människor som inte borde ha någon information om dig alls och som kanske vidarebefordrar denna information till andra intressenter med mindre goda avsikter för pengar.

Vilka uppgifter samlar storebror om dig? Det kan gälla insamlingen av uppgifter om din sexualitet, hälsa, tro, politisk åsikt, var du befinner dig, vilka som är dina vänner eller andra detaljer som du kanske inte vill skylta med för vem som helst, kanske inte heller till det sociala nätverkets ägare eller administratörer. Denna kunskap kan naturligtvis användas mot dig om du har otur.

Är storebror verkligen så farlig? Ja. Storebror kan vara farlig. Samhällens ledarskap har ofta förändrats i vår historia. Det som varit acceptabelt i en tidsperiod har blivit oacceptabelt i en annan tidsperiod och tvärt om. Hitler valdes demokratiskt. Han fick 43% av rösterna 1933. Han valdes till rikskansler av de borgerliga partierna. Alldeles strax blev det olagligt att vara aktiv socialist, zigenare, homosexuell eller att ha judisk bakgrund. Demokratin förvandlades till en diktatur som invaderade land efter land.

Det kan vara rimligt att fråga sig om vi idag har en ny stormakt som invaderar land efter land oavsett om de har demokrati eller ej och oavsett vilket stöd folkets ledare där har? Var ligger de flesta e-postservrar och sociala mediers högkvarter? Är denna stormakt lojal med ett land som infört apartheid och successivt folkmördar en hel befolkning i strid med FNs regler? Bör denna stormakt och dess produkter bojkottas hårt?

Hur undviker man scripts och potentiellt skadlig programkod? Jag anser att ett bra sätt är att byta operativsystem till ett av alla Linuxvarianter. Jag anser att Linux är ett säkrare och mer öppet operativsystem som utvecklas av användarna själva under GPL-licens. Missförhållanden är svåra att dölja under GPL. Personligen har jag själv valt en av de mer populära varianterna som heter, Linux Ubuntu.

Jag har valt webbläsaren Firefox, även den GPL-licens. Till Firefox finns det ett tilläggsprogram (add-on) som heter NoScript. Genom tilläggsprogrammet NoScript får man ett litet ”S” uppe i högra kanten på sin Firefox-webbläsare och genom detta ”S” kan man enkelt välja på vilka webbsidor man vill tillåta script, om det ska tillåtas tillfälligt eller om det ska vara permanent.

Man ska naturligtvis vara mycket skeptisk till en sida som inte alls fungerar utan script. Så brukar det vara med många sociala medier, ex. Facebook, Linked-in, Youtube, Twitter, Pinterest, MySpace, Reddit, Yelp, Instagram etc. etc. Upptäcker man detta kan det oftast vara bättre att söka andra alternativ där du kan kommentera utan scripts, ex. WordPress-bloggar eller phpBB-forum som har möjligheten att använda scripts men som inte kräver att du kör script på din egen dator.

Hur blir man mer anonym i sociala nätverk? Anonymitet är naturligtvis en väg till ökad integritet, något som är speciellt viktigt om en regim utvecklas i en icke-demokratisk riktning eller om du har ett annat skäl för anonymitet. Man kan naturligtvis göra många saker för ökad anonymitet om man vill det. Man kan skapa en separat anonym e-postadress innan man loggar in på ett socialt nätverk. Man kan undvika att ange uppgifter som ex. telefonnummer etc. etc. samt fylla i fingerade uppgifter. Man kan givetvis skaffa ett anonymt alias och använda en anonym bild. Man kan ansluta sig till det sociala nätverket via en anonym terminal som inte har ett registrerat telefonkort eller IP-nummer som binder dig till användaren. Man kan ansluta sig genom olika fria wifi-zoner så att IP-numret inte kan spåras till dig eller din egen adress! Man kan använda ett säkrare operativsystem, ex. Linux! Man kan täcka över kameran. Man kan klippa av kontakten till mikrofonen. GPS-funktionen kan kopplas ur genom att plocka ur batteriet eller genom att avskärma terminalen. Man kan vara uppmärksam på att publika platser kan ha dolda kameror. Man kan tänka på att ändra den stil som man skriver med så att textanalysprogram inte fungerar för att identifiera dig!

Vad behöver vi mot storebror? Jag har gjort en liten önskelista av saker som ska fungera med och utan scripts påslagna:

– Ett svenskt alternativ till Youtube, i vilken filmer enkelt kan laddas upp och ner i MP4-format i olika upplösningar och ljudkvaliteter från typ 80 rader upp till HD, likt med Youtubeinmp4.com. Reklam som läggs till filmerna kan finansiera bolaget.

– En fristående oberoende gratis e-post-server för svenskar ägd av svenskar, likt tyskarnas gmx.de, som även kan fungera som social media likt Google plus, gärna med hög kryptering av kommunikationen via en dedikerad extern krypterad bank/röstnings dosa som kan anslutas via USB-port.

– En svensk version av WordPress.com där servern ligger i Sverige och kontrolleras av svenska säkerhetskontrollerade programmerare.

Kanske alla dessa funktioner kan bakas in under samma domän?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

 

Svenska bloggare som gratulerar britterna för Brexit och hoppas på ett Swexit

Hurra för britterna! Britterna har återtagit sin demokrati och undviker nu att föda den onödiga politikeradeln i Bryssel, helt oavsett vilken politik de i framtiden väljer att driva. Detta oavsett om de väljer mer kapitalistisk frihandel eller mer protektionistisk socialism, eller kanske ännu hellre, en mer lagom svensk balans däremellan.

Nu ska vi likt britterna driva Swexit framåt men se upp med ad hominem-argumenten som kommer hagla mot dig och andra vänner av demokrati i försök att svärta ner tanken på den balanserade nationella demokrati som vår käre Olof Palme en gång ledde!

Grattis Storbritannien!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
partiledae
Vetenskapliga partiet

Mer intressanta bloggare om Brexit och Swexit:
http://jklnewsroom.com/index.php/2016/06/13/swexit-efter-brexit-en-essa-om-en-union-upplosning/
www.deogan.com/2016/05/17/swexithttp://gottodix.blogspot.com.es/2016/06/lasarfraga-reflektioner-om-en-swexit.html
http://anybodys-place.blogspot.com.es/2016/05/brexit-swexit-och-en-ny-regering.html
https://janmilld.wordpress.com/2016/06/24/min-gladaste-midsommar/
http://jinge.se/allmant/brexit-vann.htm
http://annikadahlqvist.com/2016/06/24/brexit-segrade/
http://avpixlat.info/2016/06/24/storbritannien-lamnar-eu/
https://www.nordfront.se/storbritannien-lamnar-eu-brexit-ar-ett-faktum.smr
https://corneliadahlberg.wordpress.com/2016/06/24/dubbel-fest/
http://proletaren.se/seger-brexit-nu-galler-svexit
http://www.klarvaken.se/2016/06/24/demokratiforakt-och-domedagsprat-efter-brexit/
https://anthropocene.live/2016/06/24/brexit/
http://newsvoice.se/2016/06/27/lars-bern-om-brexit-eu-har-blivit-en-odemokratisk-krigshetsande-och-proamerikansk-union/

Gestapometoder – Friheten för journalisten att uttrycka sig har lamslagits av kapitalisternas frihet att sätta agendan

I slutet av Augusti förra året tog DN och dess systertidning Expressen till gestapometoder mot en f.d. kvinnlig pensionerad medarbetare för att försöka skrämma henne till tystnad. Men kvinnan kom med glada nyheter. Kvinnan, en tidigare journalist på DN, menade att alternativ media är på väg att ta över. Gestapometoderna som påminner oss om Olof Palme som talade om massmedias vilseledning och om trackasserierna mot visselblåsaren och journalisten Julian Assange fungerade inte. Tvärtom. De har skapat ett enormt uppvaknande.

Min tolkning av den f.d. DN-journalistens text är att etablerade journalister hittllis styrts av den agenda som ägare och ledning stakat ut, både med hur de agerar respektlöst mot äldre individer (och f.d. anställda uppenbarligen), men också genom vad de säger och med vad de skriver. Om journalisterna inte följde den omoraliska gestapo-agendan riskerade de att sägas upp eller eventuellt hamna i en frysbox.

Men det är uppenbart att journalisternas underkastelse inför sina herrar inte hjälpt. Journalisterna har ändå förlorat jobben. Det aplika klängandet i main-stream-medias svans har inte lönat sig särsklit väl. Min tolkning är att samma tokliberalism som kvinnan via DN varit med och skapat nu alltså slår tillbaka mot både henne själv och mot de journalister som hamnat i diverse frysboxar, samt även mot de som sagts upp i den tokliberala hårdnande konkurrensen och det påföljande racet mot välfärdsbottnen.

Frihandeln och extremkapitalismen som DN, Expressen och Aftonbladet ivrat för i kör har nämligen skapat sämre arbetsvillkor och högre arbetslöshet i samhället. Tokliberalismen är exakt det som nu drabbat yttrandefriheten och alla de andra friheter som tokliberalerna ansåg sig vilja vakta. Friheten för journalisterna att uttrycka sig har lamslagits av kapitalistens frihet att sätta agendan. Frilansande journalism, likt den Dan Josefsson demonstrerar i sin attack mot ex. Aftonbladets förlorade heder, blir alltmer logisk för varje journalist.

Gestapometoderna har således kunnat genomföras eftersom journalisterna själva varit rädda att förlora brödfödan om de inte lyder order, men ändå har de förlorat, likt de tyska soldater som lydde order och slutade vid Stalingrad.

Vad alla som känner till Nürnbergprosessen vet är att denna ursäkt, ”Jag lydde bara order”, sannolikt inte kommer hålla i en direktdemokratisk folkdomstol när demokratin och yttrandefriheten vinns tillbaka. Den som känner till franska revolutionen vet också vad som kan komma att hända med de previligierade journalister som varit lojala med den avsatta diktaturen. Huvuden kommer kanske rulla (kanske likt bowlingklot).

Men kanske det alls inte behöver gå så långt. Vem vet? Människorna själva överger kanske mainstream-media i allt större utsträckning ändå. En fredlig demokratisk revolution. I en modern tidsålder har folk blivit allt mer medvetna om vikten av nationell demokratisk socialism.

I USA går ex. den nationelle protektionistiske Trump framåt, likväl som den av mainstream-media mörkade protektionisten och socialisten Bernie Sanders. I Sverige blåser det både nationella, demokratiska och socialistiska vindar, vindar som kan samverka effektivt och balanserat mot frihandeln som är deras gemensamma antagonist. Framtiden borde vara ljus för ett parti som sätter sig på detta tåg.

Enligt en opinionsundersökning tror hela 43 % inte på att main-stream-media ger en rättvisande bild av samhället. Siffran är katastrofal för main-stream-media om man betänker orsaken till att människor läser media, nämligen att få rättvisande bild av samhället som kan hjälpa dem i att överleva i den verklighet som de konfronteras med.

Hade folk enbart varit ute efter underhållning hade de inte sökt sig till just denna media, men till serietidningar, damtidningar eller dylikt. Siffrorna i förra länken bekräftas dessutom av hur människor delar med sig av länkar på nätet.

Det verkar vara speciellt inom tabubelagda områden som tilliten till massmedia är allra sämst. Även insikten om alternativa bloggare och alternativ medias existens, lockar sannolikt till återbesök och då upptäcker individerna dessutom att det pågår en medveten mörkning av sanningen som ex. i fallet om Ukraina. Individerna blir då fullt medvetna om att det finns hemlig information som undanhållits medvetet från dem.

Vad är orsaken? I avregleringar och utförsäljningar i namnet av nyliberal och tokliberal frihandel har tidningarnas ägarförhållanden förändrats och med dem även de politiker som tillåts medverka av main-stream-media utan att bli utsatta för tokliberalernas drev. Folk har nu blivit alltmer medvetna om nackdelarna med detta, men i det ökade mentala medvetandet ligger också lösningen på problemet:

abraham_lincoln_80x80

”Demokrati är [den mentala] styrningen av folket, av folket [självt], för folket.”
/ Abraham Lincoln

”Democracy is the government of the people, by the people, for the people.”
/ Abraham Lincoln Källa: Citat om demokrati

När folket således blir fullt medvetet om att alternativ massmedia numera är den ENDA chansen för dem att möjligtvis kunna få tag på objektivare rapportering, samt att verktygen för att få tag på matnyttig information faktiskt redan vilar i alla svenska medborgares händer genom smartphones, surfplattor och laptops, då är det min egen förhoppning att det kommer vända och att demokratin då kommer tillbaka igen i Sverige.

Jag vet inte ens om det finns någon annan väg än att alternativ media gör mål efter mål på ett krympande föråldrat main-stream-Gestapo som blivit skrajset för både motspelare och boll. Men var klara över att det sannolikt kommer ske under kraftiga protester från deras chefredaktörer, ägare och köpta politiker:

meg_greenfield_80x80

”Alla är för demokrati i princip. Det är bara i praktiken som saken orsakar kraftiga protester.”
/ Meg Greenfield

”Everybody’s for democracy in principle. It’s only in practice that the thing gives rise to stiff objections.”
/ Meg Greenfield Källa: Citat om demokrati

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant:
Svensk Alternativ Media Feed – Ett ställe väl värt ett besök när du anser att main-stream mörkar eller hjärnförsmutsar
Avpixlat – Lyckad fest skrev tidningen även om unga tjejer trakasserades
Presstituerad Massmedia – Vem äger den ”oberoende” gatistidningen Metro?
Anders Romelsjö – Olof Palme och Julian Assange. Samma hatkampanjer i media

Medicin & Dokumentär- Läkaren som inte lydde läkemedelsmaffian och forskade för folkets väl

Via Newsvoice läser jag om att en ny film om den intelligente svenske Doktor Erik Enbys kamp strax kommer vara redo för visning, förmodligen redan i sommar så håll ögonen öppna! Doktor Erik Enby har blivit tilldelad utnämningen Extra Legitim Läkare och kan bli nästa Nobelpristagare i medicin.

Under rubriken ”FÅ NEWSVOICE DAGLIGA MAIL” kan du prenumerera direkt på Newsvoice och det kan du även göra här på Vetenskapliga partiet. Så kommer du sannolikt få reda på när och var filmen kommer visas.

Personligen rekommenderar jag att filmskaparna och doktorn själv ser upp med kontraktskrivningen med TV4 p.g.a att ägarförhållandena! Vilken modern massmedia som helst kan göra att lojalitet med fel kommersiella intressen eller rena lögner såsom från ex. Aftonbladet kan väga tyngre än riktig journalism eller presentation av forskning som hotar sådana intressen.

I denna tid, när striden står mellan medborgarnas väl och fåtalet kapitalistiska girigbukar som vill prångla ut dyra mediciner till ett lagom sjukt folk, i ett land förslavat under lögner, palmemord, demokratimord och novemberrevolutionens efterdyningar, är kanske alternativa vägar för publicering att föredra? Kanske bör detta spridas genom bloggare? Värt att meditera på?

Kanske kan filmen om Doktor Erik Enby och hans forskning om cancer presenteras över hemsidor som finansieras med reklam för ekologiska varor, eller kanske av tacksamma patienter eller liknande? Kanske kan presentationen presenteras med donationsförslag till ex. utrustning för vidare forskning?

För vi måste se upp med de girige och vår egen eventuella kortsiktiga ekonomiska girighet! Välj INTE den väg som, till synes, kortsiktigt kommer ge mest pengar! Läs alltid det finstilta och tänk långsiktigt på framtidens generationer! Meditera rikligt och tänk positivt! I detta informationskrig går det ut på att nå ut till maximalt antal medborgare som vill vakna, inte bli avkortade eller nedtystade.

Och får jag rekommendera en uppföljare? Doktor Annika Dahlqvist. Ge er hän med full kraft och gör det logiska och det ni djupt i ert inre känner är det rätta!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Låt er inte luras av scharlatanerna och var medvetna om att de kan finnas överallt! Entrism genom agenter som lyder pengar är ett välkänt sätt att korrumpera precis vad som helst. Så var vakna och uppmärksamma! Meditation ökar uppmärksamheten och vakenheten. Undersök på djupet innan du har egna åsikter. Blir du arg på vägen, så se det som en signal om att du missförstått något som du tidigare trodde du förstod!

Politisk Satir – Jämför inte Jack Werner med en ökänd diktator!

Newsvoice attackerar den f.d. viralgranskaren Jack Werner med att han använt ad hominem-argument mot alternativmedia och bloggare. Även Löjesguiden ger sig på Viralgranskarens allierade. Fy bubblan!

Så här ska man ex. inte heller försöka avbilda sanningens Jack Werner som nu arbetar för Dagens industri, även om man skulle dyrka det faktum att han går Wall streets eller Bonnierfamiljens sannings-ärenden:

Inte-politisk satir-av-Jack-Werner

Vi ska faktiskt INTE heller jämföra Jack Werner med en ökänd diktator eller någon presstituerad som desinformerar grovt! Tanken på att granska det virala är faktiskt bra, speciellt när det görs av ”sanningens folk” med rätt kontakter naturligtvis.

De stygga alternativmedierna misshandlar hans allierade medier och det otroligt vetenskapliga VoF som han anser förmedlar ”sanningen”. (”Pravda” betyder sanning på ryska förresten.)

Den presenterade och upplevda ”Sanningen” i tidningshyllorna och på TV ägs faktiskt till stor del av Bonnierfamiljen och av Wall street och bör fakiskt INTE kritiseras på det amerikanskt ägda sociala filtret Facebook eller på Twitter! Man får nämligen inte göra folk förvirrade! Vad som är ”sanning” är faktiskt den mängd av ”sanning” som ”sanningens eget folk” når ut med och in med i folkets hjärnor.

Om ”sanningens folk” eller ex. deras gudibehagliga ritualer kritiseras ska detta censureras eller ges liten plats eller ingen plats! Detta faktum behöver INGEN känna någon motivation att viralgranska! Självklart kan fri alternativ media INTE jämföras med en alternativmassage för Jack Werner och hans allierade. Alternativmedia är en våldtäkt på ”sanningens folk” Det är faktiskt dagens ”Pravda” och ingen politisk satir.

Jack Werner kan inte jämföras med en presstituerad i en massmediediktatur, för diktatur är faktiskt inte samma sak som oligarki, fåvälde eller maffiavälde. En massmedieoligarki ska man inte heller kalla det. Det vore LÖGN för massmedia antyder ju att man når ”massorna” med sin media, men massorna läser ju faktiskt i allt mindre utsträckning de medier som ägs av Bonnierfamiljen och de tidningar som ägs av Wall street.

Det är TYVÄRR ett fenomen som fler tidningar som sprider ”sanningen/pravda” råkar ut för. Visst är det märkligt att folk söker sig till LÖGNEN istället. Det är inte bra för ”sanningen” om den får konkurrens av oss vedervärdiga bloggare och alternativmedier som bara ljuger hela tiden. Nej. Fy bubblan!

Vi ska verkligen INTE finna någon motivation att höra vad folk från Korea har att säga om Nordkorea. Även Mahatma Ghandis dravel om att höra den andra sidan är naturligtvis dravel:

mahatma_gandhi_80x80

”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
/ Mahatma Gandhi Källa: Citat om Demokrati

Så låt oss värna ”sanningens folk” som arbetar för demokrati och yttrandefrihet, för desinformation, censur och blackout är något FULT och att fåtalet krösusar äger nästan alla massmediakanaler är naturligtvis något FINT som garanterar att ”sanningen” hålls inom sanningens ramar.

Känn absolut INGEN motivation att söka dig till alternativa medier! Bojkotta för guds skull inte ”sanningen” och sök dig för guds skull inte till medborgarjournalistik som skulle kunna ersätta ”sanningen”!

MVH
Martin Gustavsson
Diktator
Vetenskapliga partiet