Yttrandefrihet – Pågår det hemlig censur mot samhällskritik på din dator?

En av Vetenskapliga partiets flitigaste kommentatorer, vanitasvanitatum10, skriver följande:

”Så fort jag skrivit något samhällskritiskt i kommentarerna till Vetenskapliga partiet så blir det meddelandet förstört, men inte annars. Vad beror det på? Om det vore datorn så skulle det ju vara så jämt, men så är inte fallet. Det är något sjukt på gång. Men just när jag ska skicka kommentaren så försvinner den, inte annars. Jag fattar ingenting. Eller så har de någon slags ”motor” som sorterar bort sådant som kan uppfattas som omstörtande eller besvärande.”

Det låter onekligen intressant. Personligen kommer jag att tänka på någon typ av trojansk häst som inuti din dator utsätter dig, vår demokrati och vårt parti för denna olagliga censur och inskränkning av yttrandefriheten. Ev. kan det röra sig om att någon som du har gett tillgång till din dator manipulerar den. Det är ett problem som varit välkänt, i alla fall för mig, sedan jag själv blev utsatt för skämtet Netbus.

Inget operativsystem är naturligtvis helt säkert mot virus eller trojanska hästar. Användaren måste själv minimera riskerna på olika vis. WordPress.com är ett företag med bra ägarförhållanden med ett gott rykte så jag betvivlar att de skulle skicka ut kommentarsfält som inte fungerar till de som vill kommentera.

Det finns ändå, som jag ser det, några saker vanitasvanitatum10 kan göra för att få bort ett virus, om det nu är ett sådant:

1. Det enklaste. Installera ett annat starkare operativsystem parallellt med det första ex. Linux, eller ha en separat dator med Linux. Själv rekommenderar jag Linux Xubuntu. Fungerar bra även på långsamma gamla laptops. En person med datorvana och viss erfarenhet av Linux kan oftast lätt installera det åt dig.

och/eller

2. Ominstallera det operativsystem du använder. Det kan rensa bort den trojanska hästen och andra problem som du upplever. Skaffa ett login in till operativsystemet. Låt ingen annan få tillgång till ditt operativsystem.

och/eller

3. Läs på om virus, ex. på PC för alla Följ ev. någon instruktion där som raderar de flesta virus.

Om det är någon mer som har liknande problem så skriv gärna om det på er blogg och pinga till denna bloggpost! Ni kan även göra mig uppmärksam via någon av de WordPress-bloggar som finns listade i högerspalten. Ex. via Cornelia eller Annika där jag kommenterar många poster.

Censur av statistik – Kriminaliteten hos invandrarungdomar är sannolikt nyliberalismens fel

[Edit 25:e Jan 2017: Den oskyldigt angripne Keynes, vilken jag felaktigt trodde var ansvarig för nyliberalismen, har strukits ur bloggposten]

Resonemanget börjar när läser en bloggpost av Cornelia Dahlberg om brottsligheten i Malmö vilket leder mig till Avpixlats version av saken.

Cornelia skriver utan att ange källan Avpixlat att:

Så sent som 2014 rankades Malmö som Europas 84:e mest kriminella och otrygga stad. 2015 hade den klättrat till plats 46. 2016 tog Malmö ett ytterligare rejält kliv upp till plats 6. Och i år rankas Malmö som Europas näst mest kriminella och otrygga stad!

Efter att ha ställt mig något skeptisk till Avpixlats källa frågar jag mig hur hög kriminaliteten hos invandrarungdomar verkligen är så blir svaret pinsamt nog att det vet vi inte. Vi vet inte ens hur hög kriminaliteten rent allmän har varit de senaste 10 åren…

cat in chock

Va? Är det sant? Har vi ingen brottsstatistik i Sverige år 2017?

Nej. Det är mental medeltid i Sverige. Ingen relevant brottsstatistik har presenterats på SCB sedan 1996!!!! Vad är det som gör ont? Sanningen? – Nej sanningen gör inte ont. Enbart motståndet mot sanningen gör ont, men censuren skadar naturligtvis den demokratiska diskursen.

Byråkrater och regering tycks, p.g.a. egen rädsla för sanningen, hänvisa oss till ex. Affes statistikblogg som visar på tenensen, Tino om Stockholm eller till Avpixlats spekulationer med dåliga underlag som gör slutsatsen fullkomligt panikartad.

I Affes diagram syns tydligt att kriminaliteten bland unga invandrarmän ökat markant från 1987 fram till 2000. Även svenska ungdomars brottslighet har ökat markant. Vad är det som bäst kan förklara denna ökning? Jag gissar på att det förmodligen beror på Nyliberalismen.

Att vissa borgare och nyliberaler utnyttjar tillfället att skylla på invandringen, istället för nyliberalismen, är naturligtvis inte förvånande när man tittar närmare på saken, men invandring skapar inte automatiskt arbetslöshet eller brottslighet även om det givetvis kan göra det, beroende på vilken typ av invandring det handlar om.

Vissa borgerliga förvirrade internettroll verkar dessutom skylla invandringen på ”vänstern”, när det som skett faktiskt är borgares och nyliberalers bomber som attackerat länder i strid med FN:s regler, samt även ofta stöttat ren terrorism som även den drivit på flyktingströmmarna, samt att även att nyliberalerna och borgerligheten har haft många individer som propagerar för massinvandringen, sannolikt p.g.a. Asylbarons-korruption, eller kanske i rädsla för ordet islamofobi?.

Invandringen efter början av Syrienkriget har i Sverige varit extrem per capita, jämfört med resten av EU, och kommit från länder som innehåller extrema kulturer/religioner som kanske är speciellt svåra att assimilera in i enhet med Sverige och svensk kultur. Affes diagram för 2015 är otroligt talande för vad som sannolikt skett. Kriminaliteten har förmodligen ökat konstant i Sverige.

Affes statistik tar inte upp socialgrupp som en faktor, ej heller det faktum att Sverige sedan mordet på Olof Palme blivit allt mer ojämlikt i spåren av EU-medlemskap, Nyliberalism och ökad monopolkapitalism vilket lett till ökad fattigdom. Det är en mycket viktig aspekt.

Arbetslösheten har ökat efter Olof Palmes död, fredagen den 28:e februari 1986. Det var Novemberrevolutionen 21 November 1985 som blev startskottet. Valutaspekulationen, som Dan Josefsson beskriver i sin dokumentär, krossade den fasta växelkursen och arbetslösheten steg då dramatiskt inom EU:s frihandel lade sig sedan Sverige på en permanent högre nyliberal nivå. Företag som Gislaved köptes upp och lades ned, andra företag började flytta ut sin produktion till andra låglöneländer inom EU.

Arbetslöshetstalet för befolkningen i åldern 16-64 år har gått från en sund nivå av arbetslöshet på ca 1-3% upp till en konstant nivå av arbetslöshet på ca 6-9% och ändå har den verkliga arbetslösheten dolts på olika vis i meningslös blå stolsmålning med Reinfeldt eller manuell slyröjning med Stefan Löfven. D.v.s. hittepåjobb.

”Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet!”
— Artikel 23.1 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Politikeradeln i Sverige kan på sätt å vis anses bryta mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna genom sitt val att följa nyliberalismens teorier om minskade statliga ingripanden, samt tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden eftersom politiken inte skapat ”arbeten” men ”låtsasjobb”, samt att detta inte kan anses vara ”tillfredsställande”, samt att monopolkapitalisternas gemensamma EU-politik faktiskt ökat arbetslösheten.

Ungdomsarbetslösheten ligger på ca 15%-20%, även om Svenska ungdomar har varit relativt lyckligt lottade mot andra ungdomar i EU ex. i Grekland där den nu verkar ligga mellan 25-50% allt medan monopolkapitalisterna skor sig.

Sverige har haft en stegrad nivå av ojämlikhet sedan EU-inträdet. Det är dessutom rimligt att anta att invandrare är överrepresenterade i socialgrupp 3, men även att kriminella, vilka ofta är punktmarkerade av polisen i sina hemländer, valt att ta tillfället i akt att byta land för sin verksamhet, speciellt när EU:s naiva ledare viftar välkommen in och polisen har svårt att lagföra alla de kriminella.

Hemlandet beviljar dessutom säkerligen pass utan problem, särskilt för buset. Det är inte konstigt att människor från Europa med invandrarbakgrund som ex. Darko Crncevic kanske säger hejdå till Sverige? P.g.a. bristande data blir jag ändå positivt motiverad att göra en okvalificerad gissning.

Via Migrationsverket finner jag siffror på totalt antal asylsökande 2013-2016. Ca 55 000 + 81 301+162 877+28 939 = 328 117. Låt oss på skoj anta att 100% av dessa är män i brottsaktiv ålder och att deras brottsnivå ligger i samma nivå som i Affes statistik d.v.s. ca 3 ggr mer brottsbenägna än medlesvensson och vi applicerar det på tidigare mordfrekvens som låg runt 100 dödsfall per år i Sverige.

Det blir då 100 mord / 9000000 medborgare =0,000011111 mord/medborgare. Det skulle innebära att gruppen invandrare har motsvarande siffra 0,000033333. Idag har vi ca 10 000 000 medborgare, varav dessa invandrade unga män då skulle vara ca 3,28%, samt att 96,72% eller 9 671 883 då skulle vara ”svenska medborgare”. Detta gånger 0,000011111 mord/medborgare blir ca 107 mord.

328 117 medborgare x 0,000033333 mord/invandrare blir ca 11 mord. Hade invandrare varit lika mordbenägna som resterande population hade det blivit 328 117 medborgare x 0,000 011 111 mord/medborgare vilket hade blivit ca 3-4 mord.

Min ofrivilligt okvalificerade slutsats är att de nyliberala och borgerliga riksdagspartierna som varit för massmigrationen sannolikt stått för ca 7-8 mord i Sverige förutom de ca 2900 människor som i onödan drunknat i Medelhavet på resan hit i flykt från de krig som politikeradeln stöttat genom USA och Nato.

Men det värsta brottet vad gäller massmord pågår dock sannolikt inte i just Medelhavet eller i Sverige och inte av mer än indirekt genom politikeradel som stödjer USA:s krig eller uppmuntrar folk att ta rangliga båtar över Medelhavet. USA:s och Nato:s krigsförbrytelser tillsammans med IS och andra terrorister har mord-siffror i storleksordningen:

Irak 235,000
Syrien 470,000

Det tål att tänka på när man som ”god” människa röstar i valet 2018. Rösta på ett parti som löser hela problemet! Vänsterpartiet har alltid varit emot frihandeln. Även SD tycks har tagit bort ordet ”frihandel” ur SD:s politiska plattform. Det bådar gott för framtiden. Kanske kan båda partierna bli riktigt stora och tillsammans stoppa den andra politikeradelns mördande verksamhet i både Sverige, i Medelhavet och i Mellanöstern? Kanske kan de rentutav inse poängen med nedväxt?

Censur eller manipulation av inlägg – Varför de gamla sumprunkarna oförtrutet gungar igång sumpen?

Jag blev informerad av en av partibloggens dagliga läsare att mitt inlägg om vår tids sumprunkare tagits bort och när läsaren klickade på länken hamnade personen på ett annat inlägg, ungefär som när SVD försökte dölja sin egen artikel om Londonbombningarna. Det kan knappast bero på den komiska oskyldiga bifogade bilden, för den ligger kvar på WordPress.

Märkligt. När jag slår upp Censur på WordPress verkar det fullkomligen ologiskt. Hela organisationen är nämligen starkt emot censur…officiellt… eller är de verkligen det? Kanske är den emot censur i länder som USA vill djävlas med, men inte emot egen intern censur inom Nato?

Jag spekulerar, helt kort, på om WordPress har infiltrerats av agenter/PR-konsulter, vilka mot betalning i smyg försöker dölja sanningen om olika saker, ex. den klimatofoba klimatbluffen m.m.? Eller kanske kan det vara något slags filter mot runda ord, men ordet betyder i många nordiska sjömäns vokabulär faktiskt skaka, rulla, vagga eller gunga och jag har tidigare haft med ordet utan problem. Verkar ologiskt.

Kan det bero på ordet ”evolution” med ”r” framför kanske är förbjudet i USA? Kan det bero på mina fula länkningar inom parenteser? Möjligt.

Kan det bero på att någon som jag länkade till markerat min pingning som skräppost eftersom de de gamla gubbarna blev sura? Surgubbar? Det är möjligt, men varför står det i så fall inget meddelande som upplyser om censuren och varför kommer man i så fall till ett annat inlägg?

Kan det bero på länkarna till Wikiquote som gjorts om till några slags fula länkar via min mail? Verkar otroligt.

Hmm… Det är naturligtvis inte kul att bli jämförd med en sumprunkare, särskilt då det är befogat, speciellt om man helt saknar motargument, inte vill svara på tilltal och inte är villig att titta på fakta som den ovetenskapliga sumprunkare man är när man inte vill ändra åsikt med bättre fakta, men kan en sådan SPAM-markering verkligen orsaka länkningsfel på Vetenskapliga partiets blogg? Nej. Detta problem måste på något vis ligga hos WordPress, tror jag.

Nåväl. Jag gör om artikeln i hopp om att den inte ska censureras HELT UTAN MIN VETSKAP denna gång.


(Bild borttagen.)  Bilden föreställde en person som pekade uppåt med texten ”This shit is why the aliens will not talk to us”

Nej. Precis. Det är alls inte uteslutet att det är just detta beteende som gör att utomjordiska varelser undviker att kontakta oss.

Först. Vad är egentligen en “sumprunkare”?

– Jo. Det var den person som förr i tiden, innan kylskåpen var utbredda, hade jobbet att dra igång en pendel på fiskebåtar. När fiskebåtarna då krängde i sidled satte detta igång vattenflödet in till sumpen som då syresattes så att fisken överlevde. Den som hade ett fönster som vette mot en större hamn i Sverige på den tiden kunde då se hur sumprunkarna, en efter en, fick upp takten på sumprunkandet.

Varför använder jag idag ordet ”sumprunkare”?

– Jo. För bilden av sumprunkarna som oförtrutet drar igång sumpen är lite som känslan jag får när folk, som borde veta bättre, folk som vet att massmedia ljuger, ändå oförtrutet fortsätter dra sump-media-floskler och sump-media-lögner, fastän flosklerna och lögnerna redan är avslöjade, avfärdade och tragikomiska.

Det finns inget ont eller nedsättade med att vara vare sig gammal eller ha ett riktigt sumprunkarjobb, men det är som om dessa gamla sumprunkare har ludd i öronen eller har hjärnor som är ytbehandlade med teflon, vilket gör att inget argument fäster. Inga data, inga diagram, inga logiska argument biter.

Trots att man upprepar att sumpen är tom, att de vetenskapliga bevisen saknas eller att lögnen är avslöjad, så möts man av tystnad. Ingen kommentar, inget motargument, ingen diskussion. Möjligtvis en länk till de vanliga välbetalda klimathots-”forskare” som tycker något, men aldrig någon analys eller några bevis.

Ett tomt kallt mörker, en glasartad blick och kanske ett falskt flin i någon fulmedia är allt som finns. Om det vore så väl att det enbart var prestigen förbjöd en ett erkännande vore jag ändå väldigt nöjd om de bara slutade dra igång sumpen. Men så drar sumprunkarna igång sumpen igen. Hallå, sumprunkare! Titta i sumpen! Syna Klimatbluffen! Sumpen är tom. Förstår ni? Fattar ni? Nej. Det är likt Galenskaparna när de framför TrögFattarFöreningen. I KUBIK.

Det känns som om jag dagligen tar sumprunkarna och tvingar ner dem i sumpen, för att bevisa saken, men att de ändå lyckas slingra sig ur mitt grepp likt hala ålar, helt utan kommentar eller diskussion. Så fort de skuttat upp ur sumpen och upp på bryggan, och fastän de bevisligen sett att sumpen är tom, så verkar detta vara glömt och de drar då oförtrutet ändå igång med det fullkomligen ovetenskapliga och kontraproduktiva sumprunkandet igen.

Vilka är då de som beter sig likt gamla sumprunkare med ludd i öronen?

– Det är många som kommer i åtanke, ingen nämnd. Människor som jag faktiskt förväntade mig skulle ha intelligens nog att sluta upp med sumprunkandet. Vad är det då som dessa gamla sumprunkare ständigt repeterar som är floskler och osanningar?

– Många sumprunkare tror att det finns ett klimathot och vägrar ta upp en diskussion om fakta och diagram etc., vilket jag gör ex. här.  Men ändå fortsätter de att baka in lögnen i sina klimatofoba texter, likt fulmedia gör. Att ex. försöka se sambandet mellan CO2 och ökad temperatur endast de senaste 100-200 åren och hänvisa till klimatforskare som är beroende av hela lögnen för sin karriär är lite som att, likt pastafarianerna, försöka se sambandet mellan minskad piratverksamhet och den ökade temperaturen sedan 1800-talet. Men de är absolut inte ensamma om detta beteende. Det är många som beter sig likt trögfattade kossor i flock.
(Jag har tagit upp några andra vanliga oxymoroner och floskler som används i fulmedia  för den intresserade.)

Vad är då den förmodade orsaken till detta icke-konstruktiva sumprunkande?

– Det kan finnas flera olika förklaringar till detta kontraproduktiva sumprunkande naturligtvis. Några hypotetiska orsaker som slår mig är att individerna är just “avdankade”, eller för ivrigt läsande av fulmedias floskler och lögner, men även att några av sumprunkarna faktiskt kan ha betalning, s.k. PR-konsulter, för att vidmakthålla lögnerna och därför absolut aldrig ta upp dem
till diskussion.

Tanken har även slagit mig att detta är s.k. “psyops”, d.v.s. psykologiska operatörer som är med i den klubb som George Carlin talar om, vars syfte är att vidmakthålla de lögner som folket ska rektalpenetreras med. Syftet med repetitionerna av skrämselpropaganda, oxymoroner och lögner kan, likt religionerna, vara att hjärnförsmutsa och pacificera både gamla och nya ”mindre mentalt bemedlade” så att de inte får motivation nog för att åstadkomma nationell, demokratisk och socialistisk evolution tillsammans. Rrrr.

Så. Vad är dagens största floskel/lögn i fulmedia?

– Jag vet inte vilken dagens största floskel/lögn i fulmedia är, för jag läser den inte i allmänhet och länkar ej heller till den. Jag får bättre fokus så, för hjärnan försmutsas då inte av den stora mängden lögner och floskler som annars måste tvättas bort i meditation, men det finns, som jag tidigare sagt, många stora sådana floskler och lögner. Jag lägger idag till lite i kommentarerna till den posten.

Så. Vad är ditt tips till den som tagit sig själv på bar gärning med en sumprunkade floskel-lögn?

Meditera rikligt! Sluta läsa fulmedia, om än bara för några dagar! Meditera ex. på följande:

”Den man som besegrar sig själv är överlägsen den som besegrar tusen man i tusen fältslag.”
/Buddha (Källa: Wikiquote)

”Human opinions are formed by accident and hardened by repetition. We cling to acquired opinions only because they give the illusion of being wise opinions. This creates division and hostility between people.”
/Vernon Howard (Källa: Wikiquote)

”Det är omöjligt för någon att skingra sina rädslor av dom viktigaste frågor, då han varken förstår naturen av universum men fortfarande sätter tilltro till myter. Alltså; utan kunskap om naturen finns det ingen glädje i rent välbehag.”
/Epikuros (Källa: Wikiquote )

”Rahula, develop meditation that is like water. … Just as people wash clean things and dirty things, excrement, urine, spittle, pus, and blood in water, and the water is not horrified, humiliated, and disgusted because of that, so too, Rahula, develop meditation that is like water.”
/Buddha (Källa: Wikiquote)

Mer intressanta jämförelser om sumprunkare:
Valet 2014 – En efter en får sumprunkarna upp takten.

 

Censur – Angående min kommentar på Rickard B. Turessons artikel

Jag ber om ursäkt för att jag måste publicera denna bloggpost så här, men mitt svar verkar ha censurerats i kommentarsfältet på Anders Romelsjös bloggpost. Vi får se om Anders godkänner mina pingningar istället. Det märker vi.

I bloggposten http://jinge.se/allmant/debatten-rasar-vidare-bokmassan-nya-tider-yttrandefrihet-nazism-och-socialism.htm så  har Anders Romesjö har svarat på min kommentar på Rickard B. Turessons artikel i Anders Romelsjös bloggpost http://jinge.se/allmant/bokmassan-nya-tider-och-yttrandefriheten.htm

Anders frågar mig: Vem har lurat vem?

Mitt svar: – Vem nr. 1 är politikeradeln och storföretagen som korrumperat dem, d.v.s. de som styr fulmedias innehåll. Vem nr. 2 är arbetarklassen som läser dessa globalisters fulmedia.

Högerns fulmedia klargör inte direkt Marx syn på nationell revolution och att arbetarklassen inte äger något ”fädernesland” alls, men försöker snarare blanda bort korten för arbetarklassen genom att nedsätta eller förvanska ord som ex. bolsjevism, kommunism, protektionism, nationalism och socialism, ord vars innehåll är ytterst intressanta.

Nationalister såväl som kommunister vill ofta försvara staters och folks nationella oberoende och självständighet, men det är bara det att dagens vänster inte vill försvara DEN EGNA nationen och det EGNA svenska folket, men felaktigt ser internationalistiskt biståndsarbete som mindre viktigt än införseln av fascistiska islamistiska doktriner som skapar religiösa och kulturella motsättningar hos en redan stressad arbetarklass, så att arbetarklassen splittras och inte kan enas under ett socialistiskt, demokratiskt nationalistiskt flagg.

Det är bra Anders, att du insett att “vi ska försvara nationalstaten, eftersom den är den lämpligaste klasskampsarenan”, men har arbetarklassen och vänstern insett detta? -Nej. Jag tror att fulmedia har förblindat dem, även om arbetarklassen börjar vakna nu. Fulmedia associerar medvetet nationalism, boljsevism, kommunism, socialism och protektionism med mindre bra saker och Vänstern själva visar ingen nationalism och utgör inte den nationella vänster du och jag önskar oss … än.

Frågan är varför? Svaret är uppenbart och det är just detta jag trycker på. Vänstern måste hissa svenskt flagg nu! Vänstern måste hissa yttrandefrihetsflagg och Vänstern måste hissa demokratiskt flagg nu! Vänstern måste tydligt säga nej till den fascistiska islamistiska doktrinen nu, så som den sagt nej till Hitlers höger-nazism, Mussolinis, Francos och Pinochets anti-demokratiska höger-fascism och deras förtryck av yttrandefriheten förr! Vänstern får inte jamsa med det fascistiska extremistiska spektakel som idag går folket på nerverna i Syrien och överrallt där denna sekt drar fram och får tillväxa, men istället visa medkänsla med de drabbade och handlingskraft mot denna sekteristiska kvinnoförtryckande fascism! Vänstern måste ta SD:s roll. Detta är den nationella vänsterns fråga, anser jag.

Vänstern är dessutom pinsamt medansvarigt för den bedrivna högerpolitiken under rödgrönt flagg. Vänstern måste säga Nej till det odemokratiska EU och deras nyliberala medlöpare i MP och S som förstör Sverige nu! Jag anser att MP och S allt får regera med borgarna om de vill föra borgerlig politik i ett borgerligt EU! Endast så kan den riktiga vänstern, den nationella demokratiskt socialistiska, växa, tror jag. Vad tror du?

Anders frågar: Skulle vänstern i Italien ha ställt fler territoriella krav på Österrike och Jugoslavien efter första världskrigets slut än vad fascisterna gjorde?

– Nej. Att vara nationalist innebär INTE att kasta in sitt land i krig och konflikt som leder till totalt Stalingrad. Detta är icke-nationalistiskt, anser jag. Olof Palme var för nationalstaten och var en demokratisk socialist. Det var en mycket fredlig man för svensk neutralitet och att hjälpa andra länder internationellt.

Att man är emot Versaillesfreden betyder inte att man måste sikta på världsherravälde, angripa Ryssland eller samarbeta med högerpartierna. Man kan ta makten och genom demokratiska beslut sluta betala pengar till korkade fredsavtal, detta helt utan att invadera andra nationer.

Psykopater, oavsett religiös bakgrund, har ofta varit roten till mycket ont i maskopi med varann för att berika högerns militärindustriella komplex och kasta folken in i konflikt, skuld och lidande. Vi vet vilka dessa herrar är och hur de arbetar när de finansierar båda sidor i krig efter krig och krossar folken.

Anders frågar: På vilket sätt skulle arbetarrörelsen i Tyskland ha uppträtt mer nationellt?

– Genom att vara nationella demokratiska socialister på riktigt. Vänstern skulle ha viftat med tyska flaggan tillsammans med den röda flaggan. Vänstern skulle ha talat hövligt med de riktiga nationalsocialisterna (SA) för nationen, enats med dem i en nationell demokratisk revolution, istället för att kasta sitt land in i kaos.

Vänstern skulle ha sett till att få bort högerns makt över nationalsocialismen, eftersom högern bevisligen aldrig leder till något gott för folket i nationen. Vänstern skulle ha arresterat Hitler med högeranhang när de mördade de riktiga nationella socialisterna i SA under de långa knivarnas natt och ställt dem inför folkdomstol.

Idag måste vänstern klä sig bättre och uppföra sig bättre mot SD. Jonas Sjöstedt är ett steg framåt jämfört med Lars Ohlys kontraproduktiva och ohövliga bemötande av SD:s Jimmie Åkesson. Nästan ingen vill idag stödja ohövliga skräniga långhåriga slashasar som är tatuerade i ansiktet eller bär terrorist-slöjor. Vänstern måste börja uppföra sig ordentligt.

Anders frågar: Var Tysklands nationella oberoende hotat?

-Nej. Högerns vilja till diktatur och fullt krig var hotet mot det nationella oberoendet.

Anders frågar: Skulle arbetarrörelsen ha övertrumfat nazisterna i fråga om nationella krav? Vilka i så fall?

– Ja. Absolut. – Kraven kan vara nationella, demokratiska och socialistiska utan att leda till fullt angreppskrig.

Anders frågar: Skulle arbetarrörelsen pekat ut ytterligare syndabockar förutom judarna?

– Ja.  Arbetarrörelsen kan peka på de individer som stått för nationellt landsförräderi, oavsett religiös bakgrund, samt i demokratisk folkdomstol avgöra dessa landsförrädares öde. Vänstern är beroende av både underklassen och medelklassen i en demokrati, därför var vänstern självt medskyldigt genom eventuella interna strider, istället för att samverka, precis så som vänstern idag inte samverkar demokratiskt effektivt, ex. genom valsamverkan, men istället beter sig ohövligt, vilket kan leda till kaos.

SA:s toppar likviderades helt riktigt under de långa knivarnas natt, som Anders påpekar. SA hade mycket goda kontakter med de ryska nationella  demokratiska socialistiska revolutionärerna. Lärdomen är att vänsterns ledare inte får vara naiva när de griper den demokratiska makten. infiltration, entrism och mord som på Anna Lindh och Olof Palme lär förekomma så att nyliberalerna kan ta över.

Vänstern får därför aldrig frottera sig med nyliberaler eller annat löst folk inom SD, S eller MP, inte regera med dem, men enbart samverka med nationella människor som säger socialism och menar socialism. Nyliberalerna måste uppmanas att ta sig till högerpartierna! De människor med andra lojaliteter eller som tillskriver sig sekteristiska religioner ska också utvisas från demokratisk medverkan i svenska socialistiska riksdagspartier, anser jag.

Det är inte konstigt att SD vid ett flertal tillfällen sträckt ut handen till Socialdemokraterna. (Förresten fel av mig tidigare. Jag menar högerpartiet ”Socialdemokraterna” inte vänstern.) SD består nämligen av människor som tidigare varit med i Socialdemokraterna, samt från de borgerliga partierna, och har socialpolitiskt hamnat någonstans i mitten av dessa högerpartier.

Alla i SD säger sig vilja ha tillbaka folkhemmet, egentligen en socialistisk tanke. De vill ha alla de saker som den demokratiska socialismen skapat, nämligen en fungerande nation, rösträtt, demokrati och välfärd, men som idag de s.k. “Socialdemokraterna” och andra högerpartier i princip tagit ifrån oss genom EU-medlemskapet, vilket leder till motsatsen.

Det är högerpartierna S och MP, samt det socialistiska bihangspartiet V som förvägrar Sverige ett demokratisk socialism genom att inte ta hänsyn till grundläggande nationella känslor och värden hos den svenska befolkningen. Sverigedemokraterna kommer kanske känna sig tvingade av vänsterns icke-nationalism och ohövlighet att bli ett mer borgerligt parti ju mer de bespottas från vänster och ju längre flyktingkaoset kommer råda. Det är en mänsklig reaktion även om det skulle innebära borgerlig katastrof för dem,  såsom det gjorde för Sannfinländarna, när de föll för frestelsen.

Så om SD öppet har börjat dra sig åt höger så tror jag personligen att de åtminstone kommer halveras. Det hade varit mer intelligent att fortsätta växa. Det är de nationella, demokratiska och socialistiska vindarna som blåser nu, inte högervindarna.

Kritik av Wikipedia – Ett Sverigefientligt censurerande irrelevant uppslagsverk utan ryggrad?

Det är med tragikomiskt intresse jag noterar att Svenska Wikipedias s.k. ”administratörer” censurerat min rätt att påverka innehållet till det bättre, först på själva Wikipedia och diskussionsflikarna, sedan även på min egen användarsida. Ett märkligt beteende. Jag tar därför tillfället i akt att kopiera min användardiskussion, innan även den kanske förvrängs eller censureras. Jag kommenterar den dessutom ytterligare med hakparenteser och fetstil eftersom jag inte ens får kommentera på min egen användarsida längre.

Administratörerna på Wikipedia kan, om de vill, svara här med fullständiga namn och fotografi, om de vill det, eftersom det är kutym i demokratiska sammanhang att inte springa runt med digitala slöjor över huvudet, kalla sig ”solros”, ”spökryttaren”, ”gullefjun” och liknande eller klottra på andras papper eller belägga folk med munkavle. Man skulle ju annars kunna tro att hela Wikipedia består av kvinnor från borgerliga tankesmedjor som är där för att förvränga orden mot betalning, ett slags politruker som vaktar pejorativa ord som ex. ”islamofob”, eller kanske rentutav är köpta journalister på vår utlandslojala fulmedia eller rentutav är s.k. ”government trolls”.

Jag påstår på intet vis att jag är perfekt. Jag gör fel som alla andra, men frågan är om någonsin, NÅGONSIN, dessa individer kommer förstå när de själva gör fel? Kommer de någonsin förstå det kategoriska imperativet? Det kommer de sannolikt aldrig göra för det skulle innebära intelligens. Här är användardiskussionen:

Användardiskussion:Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet

Vetenskapliga partiet

Om du ska lägga in info om partiet måste det gå att hitta oberoende källor. Föreslår därför att du gör reklam för partiet på andra kanaler först. —افيراتير (diskussion) 8 november 2015 kl. 18.47 (CET)

Vad menar du med en oberoende källa?̣ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 21.18 (CET) [Jag noterar: Frågan är retorisk: Sådana finns naturligtvis inte. Ingen är oberoende av någonting.]
Det ska gå att hitta information om partiet som inte de som är engagerade i partiet har skrivit. Givetvis räknas inte heller bloggar eller forum eller andra sådana källor. Exempel på bättre oberoende källor är tidningar eller tv. —افيراتير (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.01 (CET)
Finns det tidningar och tv som är oberoende? Vad gör tidningar och tv bättre än bloggar och forum? Ägandeförhållandena?Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 21.18 (CET) [Jag noterar: Tidningar och TV gör det mesta sämre eftersom de, helt uppenbart, arbetar partiskt på beställning av främmande makt för Nato mot Syrien och mot Ryssland]
Våra grundläggande krav på källor finner du här och här.Du bör även läsa denna och denna riktlinje. Riggwelter (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.11 (CET)
Tv och tidningar är oberoende ert parti. De har alltså inget att tjäna eller förlora på att skriva om er på ett visst sätt. På bloggar och forum kan vem som helst skriva och det sker ingen kontroll av vem som skriver eller vad som skrivs vilket innebär att det inte går att lita på informationen i samma grad. —افيراتير (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.18 (CET)
[Jag noterar: No brainer – han tror fortfarande på att tidningarna skriver sanningen – Självklart kan man betala en journalist eller en chefredaktör för att få in precis vad man vill, men vill man verkligen nedlåta sig till det?]
Tack för länkarna Riggwelter, de upplyser om tveksam massmedia och mycket annat tveksamt. Så frågan är vart vi vänder oss för att få existera på Wikipedia? Vilken ”oberoende” media skulle kunna ge Vetenskapliga partiet den uppmärksamhet som krävs utan att kräva ersättning av oss samtidigt som vi slipper att bli massmördare? Finns det ens en sådan media idag? Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 21.18 (CET)
Det ärligaste svaret är att ni inte uppfyller våra relevanskriterier för att få existera på Wikipedia, som ju är ett uppslagsverk och inget annat. Av samma anledning har jag raderat din användarsida som inte får användas för att upplysa om er verksamhet eller länka till era sidor. Hur användarsidor kan utformas kan du läsa mer om här. Riggwelter (diskussion) 8 november 2015 kl. 22.17 (CET)

Tackar återigen för informationen. Jag gör en censurerad presentation för Wikipedia.Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 8 november 2015 kl. 22.55 (CET)

[Jag noterar idag osökt att Carol William ”Cully” Wilson från Canada, beryktad för sin oömma spelstil och ledde NHA, PCHA och NHL i utvisningsminuter säsongerna 1914–15, 1919 respektive 1919–20, tydligen är relevant i ett ”Svenskt uppslagsverk”, samt i anslutning till ämnet fobier mot extrema sekter, att Anders Behring Breivik, är en norsk högerextrem fängelsedömd terrorist och massmördare i ett ”Svenskt uppslagsverk”, men att Vetenskapliga partiet som försöker rädda Sverige på ett demokratiskt och fredligt sätt inte förtjänar samma uppmärksamhet i ett ”Svenskt uppslagsverk”. Relevanskriterierna liknar således helt vanlig fulmedia ägd av fåtalet familjer och utländska intressen med icke-svenska lojaliteter.]

Signera

Hej!

På Wikipedia är det kutym att signera sina inlägg på diskussionssidorna. Signerar gör du genom att avsluta dina inlägg med fyra tilde-tecken, ~~~~ (du kan även klicka på Insert-signature.png i verktygsraden ovanför redigeringsrutan). Då skapas automatiskt en signatur med länk till din användarsida, med tidsangivelse. På så vis kan andra se vem som gjort vilka inlägg och diskussionen blir lättare att följa. Riggwelter (diskussion) 8 november 2015 kl. 19.11 (CET)

[Jag noterar: Jag svarar inte på meddelandet. Vi lever 2016, jag är inloggad på Wikipedia, men ändå klarar inte ”no brainer”-systemet att signera automatiskt… eller ens varna när jag inte gör det… MEN när man glömmer det publiceras IP-adressen och en administratör klottrar det på ens användarsida. Tragikomiskt för Wikipedia.]

Artiklars diskussionssidor…

…är till för att diskutera artiklarna, inte de ämnen de berör. – Tournesol (diskussion) 30 oktober 2016 kl. 23.42 (CET)

Det verkar ologiskt. Många artiklar berör liksom ett ämne. ett ämne som kan behöva diskuteras. Låt säga, helt osökt, att någon skriver en pejorativ artikel om ex. ”Islamofobi” riktad mot de som är kritiska till islam och islamismen, ska då inte det pejorativa ämnet få kritiseras? Varifrån kommer detta censurmaskineri? Från Saudiarabien? Finns det någon källa/orsak för denna nyetablerade censur på just svenska Wikipedia?

[Jag noterar att om Saudiarabien kan tvinga sina kvinnor att bära slöja kan de säkert försöka tvinga vår fulmedia eller Svenska Wikipeda direkt från Mecka. Beter man sig likt förtryckta kvinnor utan ryggrad bakom en anonymiserande slöja så är det nog inte heller bättre än så. Det får mig att vilja citera och översätta mannen som kritiserade Islam och fick en fatwa på sitt huvud, en f.d. muslim med lite ryggrad, nämligen Salman Rushdie:

”Fundamentalisten försöker att få ner en hel del mer än byggnader. För att bara erbjuda en kort lista är sådana människor emot yttrandefrihet, ett flerpartisystem, allmän rösträtt för vuxna, ansvarig regering, judar, homosexuella, kvinnors rättigheter, pluralism, sekularism, korta sketcher, dans, skägglöshet, evolutionsläran, sex. Det finns tyranner, inte muslimer. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har sagt att vi nu bör definiera oss, inte bara genom vad vi är för, men av vad vi är emot. Jag skulle vända detta påstående, eftersom i det nuvarande fallet, vad vi är emot, är en sak utan hjärnkapaitet (en no brainer). Självmordsbenägna mördare rammar breda flygplanskroppar in i World Trade Center och Pentagon och dödar tusentals människor: Hm. Jag är emot det. Men vad är vi för? Vad kommer vi riskera våra liv för att försvara? Kan vi enhälligt komma överens om att alla objekt i ovanstående lista – ja, till och med korta kjolar och dans – är värda att dö för? Fundamentalisten tror att vi inte tror någonting. I hans syn på världen, har han sin absoluta visshet, medan vi sjunkit i luxuös flathet. För att bevisa att han har fel, måste vi först veta att han har fel. Vi måste komma överens om vad som är viktigt: kyssas på offentliga platser, baconsmörgåsar, oenighet, banbrytande mode, litteratur, generositet, vatten, en mer rättvis fördelning av världens resurser, filmer, musik, tankefrihet, skönhet, kärlek. Dessa kommer att vara våra vapen. Inte genom att skapa krig men genom det orädda sätt vi väljer att leva skall vi besegra dem. Hur besegrar man terrorismen? Bli inte terroriserad. Låt inte rädslan styra ditt liv. Även om du är rädd. ”
/ Salman Rushdie (Stig Över Denna Linje: Samlade anteckningar 1992-2002)

”The fundamentalist seeks to bring down a great deal more than buildings. Such people are against, to offer just a brief list, freedom of speech, a multi-party political system, universal adult suffrage, accountable government, Jews, homosexuals, women’s rights, pluralism, secularism, short skits, dancing, beardlessness, evolution theory, sex. There are tyrants, not Muslims. United Nations Secretary-General Kofi Annan has said that we should now define ourselves not only by what we are for but by what we are against. I would reverse that proposition, because in the present instance what we are against is a no brainer. Suicidist assassins ram wide-bodied aircraft into the World Trade Center and Pentagon and kill thousands of people: um, I’m against that. But what are we for? What will we risk our lives to defend? Can we unanimously concur that all the items in the preceding list — yes, even the short skirts and the dancing — are worth dying for? The fundamentalist believes that we believe in nothing. In his world-view, he has his absolute certainties, while we are sunk in sybaritic indulgences. To prove him wrong, we must first know that he is wrong. We must agree on what matters: kissing in public places, bacon sandwiches, disagreement, cutting-edge fashion, literature, generosity, water, a more equitable distribution of the world’s resources, movies, music, freedom of thought, beauty, love. These will be our weapons. Not by making war but by the unafraid way we choose to live shall we defeat them. How to defeat terrorism? Don’t be terrorized. Don’t let fear rule your life. Even if you are scared.”
/Salman Rushdie (Step Across This Line: Collected Nonfiction 1992–2002)]

Islamofobi

Om du vill föra in teorier kring varför islamofobi uppstår får du se till att källbelägga det. Det ska inte vara dina egna teorier utan någon forskares. Detta är viktigt för alla artiklar, men i synnerhet denna, då det är ett mycket kontroversiellt ämne. Diskussionssidan är bara till för att diskutera sidans innehåll, inget annat. —Skottniss (diskussion) 30 oktober 2016 kl. 23.44 (CET)

Förlåt om du uppfattade att du blev kallad för ”trögfattad” av mig när du tog bort mitt diskussionsinlägg under fliken ”diskussion”, men det var uppenbart för mig att mitt inlägg under fliken ”diskussion” givetvis var menat som en inledning till ”diskussion” om huruvida orsaker till s.k. ”islamofobi” bör anges i artikeln. Jag exemplifierade några anledningar som jag stött på. Jag anser inte att ämnet är mer kontroversiellt än det pejorativa ordet ”islamofobi” som heller knappast existerar vare sig som pejorativt ord, på samma vis som ex. ”dumhuvud” eller ”virrpanna” heller inte existerar på Wikipedia, ej heller existerar det som någon psykologisk fobi-diagnos. Aisha, d.v.s. flickan som giftes bort med Muhammed vid 6 års ålder då Muhammed var 53år finns med på Wikipedia. Att detta är kontroversiellt, då den byxmyndiga åldern i Sverige är 15 år, och att detta kan orsaka kritik mot Islam (pejorativt s.k. ”islamofobi”) är uppenbart och det behöver man ingen forskares rapport på, anser jag. Det kan man se om man läser in sig på Malcolm X kritik av de muslimska pedofilerna eller besöker de islamkritiska sidorna som finns på nätet. Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 1 november 2016 kl. 17.53 (CET)

Vill du kunna redigera Wikipedias artikelsamling?

Hej,

Jag ser att du mitt i natten kommit med inlägg där du kallar andra användare för ”mycket trögfattade” och hänvisar till webbsidor som inte alls uppfyller Wikipedias riktlinjer rörande trovärdiga källor.

Har du lust att förklara dig? Vill du kunna redigera Wikipedias artikelsamling på Wikipedias villkor, eller anser du dig stå över Wikipedias riktlinjer? Tills vidare kan du bara redigera den här sidan.

Tournesol (diskussion) 31 oktober 2016 kl. 16.20 (CET)

För det första ser jag inte ”trögfattad” som något negativt. Föds man som barn till två kusiner med något lägre IQ är det absolut inget man rår för. Jag har inte kallat någon för trögfattad direkt, men indirekt kan det givetvis tolkas så om man inte förstår kommatering, samtidigt hade jag anledning att ta upp just ordet ”trögfattad” i sammanhanget då det är uppenbart att det jag tagit upp under fliken ”diskussion” naturligtvis tagits upp till just ”diskussion”, i fall andra trögfattade på något vis skulle ha missat den uppenbara poängen. Jag antog att Wikipedias egna artiklar med källhänvisnar dög som trovärdig källa. Är det inte så? Är inte Wikipedia en trovärdig källa? Jag ber om ursäkt för postningen av egen länk där jag översatt och utrett Kafir(otrogen) och Sharia(Muhammeds lagar), vilket jag själv ansåg vara informerande för den som vill utreda saken vidare. Det ska jag inte göra om på Wikipedia. Jag vill naturligtvis hålla mig till Wikipedias riktlinjer, samtidigt vore det synd om det pejorativa/fiktiva ordet ”islamofob” skall stå utan förklaring om vad som orsakar kritik mot islam p.g.a. att man inte vill stöta sig med islamister som vill dölja(Taqiyya) orsakerna till kritiken för att skydda sin egen sekts anseende och förhindra kafirer(otrogna) och de egna sektmedlemmarna från upplysning om innehållet i sektens egna skrifter.Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 1 november 2016 kl. 17.23 (CET)

Om inlägget blev återställt eftersom det på något vis strider mot Wikipedias riktlinjer, finns det ingen anledning till att föra inlägget till diskussion. Om en erfaren användare ansåg att mitt återställande av din redigering var olämplig hade de kunnat återställt min redigering. Se Wikipedia:Wikipedia som källa på Wikipedia. Dessutom källbelagde du enbart dina påståenden om vad islam innehåller, det du i synnerhet behövde i det här fallet var källor till forskare/andrahandskällor som uttryckte de teorier du formulerade. Om du källbelägger att ”islam har X och Y i sig” och sedan kommer med en egen teori om att ”detta kan leda till islamofobi”, är detta inte att betrakta som tillräckligt källbelagt, i synnerhet inte för ett så kontroversiellt ämne. Skriver du så, bedriver du originalforskning, som inte heller är tillåtet på Wikipedia. Ämnet som sådant kan kanske vara av intresse, men som sagt behöver du då hitta vetenskapliga studier gjorda på varför islamofobi uppstår, eller snarare pålitliga andrahandskällor som bearbetar originalforskningen. —Skottniss (diskussion) 1 november 2016 kl. 17.42 (CET)

Forskare behövs inte. Det finns ett enkelt sätt för dig. Gå till källan och öppna ögonen! Leta upp citat av det som nämns, leta upp en översättning av Koranen och Haditherna eller fråga en imam-islamist eller en apostat från islam om det är korrekt! Känn sedan efter ifall du får s.k. ”islamofobi”! Malcolm X fick s.k. ”islamofobi” mot islamisternas pedofili i USA. Det var därför islamisterna mördade honom. Fortfarande inte ”islamofob”? Forsätt då leta efter mer intressanta händelser som skett och sker i islams namn! Och vilken forskare skulle göra en sådan forskning utan att själva bli kallade för islamofober? Salman Rushdie? Ayaan Hirsi Ali? Skulle inte tror det. Varför skulle de forska om något som alla redan vet och ingen förnekar? Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 1 november 2016 kl. 18.17 (CET)

Om du ska skriva någonting sådant här på Wikipedia, så behöver du forskare/källor. Du får skriva hur du vill på din egna blogg, men på Wikipedia gäller Wikipedias regler. En snabb sökning på Google Böcker identifierar åtminstone en bok som nämner orsaker till islamofobi: Islamophobia in America: The Anatomy of Intolerance, så visst finns det forskninig/källor allt. —Skottniss (diskussion) 1 november 2016 kl. 18.26 (CET)

Då är det mitt förslag till de som sitter på kvalitativ och kvantitativ ”forskning” om ”islamofobers” fullkomligt ogrundade rädslor, då det s.a.s. definieras som en ”fobi”, att utreda både vad ”fobierna” består av och huruvida ”fobierna” har någon grund i verkligheten. Finns det ingen forskning så finns det naturligtvis massvis med människor som nu dignostiserats pejorativt av politikeradeln, samt av massmedia med lojaliteten hos de som fyller Sverige med Islamister trots att Israel och Saudiarabien tagit emot nästan noll av dem. Jag anses säkert vara en ”islamofob” eftersom jag är kritisk till Islam och jag anser, med de källor jag har sökt med ljus och lykta, bl.a. på Wikipedia, att många människors rädslor har grund. Jag är öppen för en kvalitativ och kvantitativ intervju. Skicka frågorna! Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 2 november 2016 kl. 21.20 (CET)

Vi är inga forskare, vi är encyklopedister, som främst är intresserade hitta bra texter i trovärdiga källor.Yger (diskussion) 2 november 2016 kl. 21.24 (CET)

Även om ni inte är forskare med högt IQ så rekommenderar jag ändå att ni undersöker saker så gott det går INNAN ni skaffar er åsikter. (Alltså inte enbart genom politikeradelns egna PK-forskares politiskt tillrättalagda forskning). Att agera likt elektriska PK-kaniner idag på Wikipedia kan nämligen te sig mycket komiskt i framtiden, då vad som är PK är på väg att förändra sig. Det kan rentutav bli så pass tragikomiskt att ni kan hamna i koncentrationsläger och ärligt talat, fastän jag skulle tycka synd om er, så skulle jag nog inte kunna låta bli att skratta åt eländet.–Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet (diskussion) 2 november 2016 kl. 21.53 (Wikipediasignatur tillagd i efterhand av Ghostrider.)
[Jag noterar att jag vet precis hur jag ska rösta i valet 2018]

Skrivskyddad

Jag får uppfattningen att den här diskussionen inte kommer att leda någon vart, utan bara är en enda lång monolog av oförskämdheter av användaren, vilket leder till att andra användare behöver slösa bort sin tid. Så, därför har jag tillfälligt skrivskyddat sidan. Ghostrider ♠ 2 november 2016 kl. 21.50 (CET)

[Jag noterar: Bäste ”Spökriddaren”. Jag antar att du är en förtryckt kvinna då du bär en digital slöja. En ”monolog” är inte samma sak som en ”dialog”. Om du inte tror mig så slå upp orden! Den som lägger upp en kommentar som din för att sedan stänga av användarens egna svar är den som påbörjar ”monologen”, anser jag.  Jag började inte med oförskämdheterna. Jag anser nämligen att det är oförskämt att radera en mycket relevant diskussion om ett ordet ”islamofobi”, ett ord som idag splittrar Sverige och med stor sannolikhet orsakade massmord i Norge. Om det tydliggörs varifrån den s.k. ”fobin” kommer skulle vi tillsammans kunna läka ut ”no brainer”-problemet såsom Salman Rushdie benämner det. Man behöver alls inte vara rädd för att citera Koranen eller Haditherna. Muhammed skulle förmodligen uppmuntra det. Han var säkerligen mycket stolt över Aisha redan då hon var 6 år, säkert ännu stoltare då hon var 9 år. Monlogen står idag den fega ”spökriddaren” och den fega gravt refuserande fulmedian för, fastän de alls inte behöver vara så extremt fega, men kan skaffa sig lite ryggrad. För ett fegt uppslagsverk eller tidning kommer bli alltmer irrelevant och förresten vad är yttrandefrihet egentligen? Utan friheten att kunna uttrycka sig så fritt att någon känner sig kränkt slutar inte enbart yttrandefriheten att existera, men även tankefriheten. Den människa som underkastar sig förtryckarna är i sanning en potentiell sektmedlem. Vad är sektmedlemmen rädd för? Sanningen. Men sanningen gör inte ont, den kan hjälpa. Endast motståndet mot sanningen gör ont. Idag bör vi i sanning ställa oss frågan: Vad vill vi ha? Den vetenskapligt grundade sannolikheten, sekters ”sanningar” eller Spökriddarens monolog?]


Intressant på Flashback om Wikipedia:

Politiska agendor och faktaurval på svenska Wikipedia
Wikipedias administratörer – Vilka är de? Kan de avpixlas?

Intressant om Wikipedia:
Professor Joshua Gans – Who owns Wikipedia?
Psykologiprofessor Joshua Gans frågar sig vem som äger Wikipedia? – Slutsatsen så långt av verkar vara att Wikipedias rykte är smutsigt och att Wikipedia ”ägs” av någon, oklart av vem, och fungerar likt en inhägnad allmänning där en självutnämnd kärntrupp vaktar och skapar friktion, något psykologiprofessorn anser vara fel inriktning
Wikipedia verkar ägas officiellt av en amerikansk stiftelse i San Francisco som heter Wikimedia Foundation där den högst betalda personen har 200.000 dollar per år i lön.

Konspirationsteori – Är Jill Stein censurerad av Hillary Clinton och hennes medbrottslingar både via Facebook och PBS?

Enligt denna video har PBS censurerat bort viktiga kommentarer från presidentkandidat Jill Steins uttalande om TTIP. Att fulmedia censurerar och refuserar extremt mycket vet alla som försökt publicera något av vikt i den. Det vet de journalister som hamnat i frysboxar såväl som den mörkade Bernie Sanders, samt även de som valt att hellre bedriva medborgarjournalism.

Men det är dubbelt anmärkningsvärt att vetskapen om denna censurering är så pass känslig att även den mörkas, yttermera att människor inte tillåts sprida vetskapen om den via Facebook till varann. Vad är nästa steg? Att censurera folks e-mail-konversation?

Det är ett angrep på yttrandefriheten i nivå med vilken öststat som helst under Sovjetunionen eller vilken fatwa som helst mot de i arabvärlden som vågar kritisera Koranen, satansverserna, profeten Muhammed eller ens existensen av demiurgen.

Det är verkligen en stor varningssignal mot både fulmedia självt, men även mot sociala filter. Hur länge detta klipp kommer få ligga kvar på det sociala filtret Youtube kan vi bara sia om så ladda gärna ner klippet med http://www.youtubeinmp4.com/ innan det är för sent!

Jill Stein varnar det amerikanska folket för det TTIP-avtal som Hillary Clinton med medbrottslingar förmodligen kommer införa, vilket i princip kommer omöjliggöra TTIP-länders egna demokratiska beslut i ännu större utsträckning än vad EU redan gjort.

Skulle då inte detta faktum som Jill tar upp kunna leda till att Hillary och demokraterna sänks? Jovisst. Men är inte demokraterna ändå en dålig kopia av republikanerna som går Wall streets ärenden? Hur motsägelsefullt det än kan verka kan det visa sig att Donald Trumps protektionism kan rädda USA både från statsskuld, rättsvidriga krig och Wall streets korruption av politiken och genom att stärka Jill, stärker man Bernie Sanders och framtida demokratisk socialism.

Konspirationsteorin är att Hillary Clinton och fulmedia genom ägarförhållandena medvetet konspirerar enligt korrupta avtal för att mörka Jill Stein.

eugene_v_debs_80x80

”Jag röstar hellre på något jag vill ha även om jag inte får det än att rösta på något jag inte vill ha och få det.”
/ Eugene V Debs

”I’d rather vote for something I want and not get it than vote for something I don’t want, and get it.”
/ Eugene V Debs

Bild av Matt Orfaleas inlägg om censuren på PBS via den spionprogramvara som han fortfarande, lustigt nog, använder.

http://attac.se/blogg/3968/vad-tycker-vara-eu-kandidater-om-ttip
https://kampanj.skiftet.org/page/s/ttip
http://schlaug.blogspot.se/2014/05/ttip-sa-kan-det-sagas.html
http://newsvoice.se/2016/01/05/pr-kuppen-mot-arets-forvillare-2015-wolodarski-ansoka-om-benadning/
http://www.journalisten.se/nyheter/en-frysbox-30-miljoner
http://jinge.se/allmant/rosta-pa-jill-stein-som-usas-president-ett-av-minst-5-alternativ.htm
http://steigan.no/2016/08/28/facebook-sensurerer-jill-steins-kritikk-av-hillary-clinton/
http://www.newsbusters.org/blogs/nb/tom-blumer/2016/08/27/pbs-newshour-cuts-key-portions-jill-stein-interview
http://jinge.se/allmant/facebook-censurerar-jill-steins-kritik-av-hillary-clinton.htm