Konstruktiv kritik och beröm av Direktdemokraterna med olika förslag för tillfrisknande

Kanske är det så att Direktdemokraternas tillfrisknande process redan påbörjats, men det kan jag inte avgöra eftersom partiet låst in partimedlemmarnas konversationer på ett internt forum utan insyn. Tidigare hade Direktdemokraterna ett phpBB-forum som var öppet för insyn, något som skiljde partiet åt från flera andra toppstyrda partier.

Men nu först några positiva saker med Direktdemokraterna:

Direktdemokraternas har lyckats ta sig förbi Wikipedias politrukers stalinistiskt stålhårda politiska relevanskriterier, relevanskriterier som saknas för nästan allt annat, ex. fullkomligt irrelevanta rosa byggnader i Argentina, och DD finns nu därför med under rubriken Direktdemokratiska partier på Wikipedia under Direktdemokrati. Det är rimligt. Bravo.

Bilden av partiet utåt framstår idag som väldigt professionellt med ett välputsat yttre. De har en mycket snygg hemsida och en vältecknad, trevlig, inspirerande och tydlig youtube-presentation av Direktdemokraterna. Bravo.

Direktdemokraterna är fortfarande ett parti som styrs direkt av medlemmarna i alla frågor, ett parti som jag varit med och skapat tillsammans med andra direktdemokrater under den tid då partiet fortfarande hette “Aktiv Demokrati”. Det är fantastiskt.

Partiet har en framstående moralfilosofiskt bevandrad person som fortfarande är aktiv i partiet. Det är bra för direktdemokrati utan moral, utan konsten att tänka rätt i flera steg, utan förmågan att med respekt ta hänsyn till sina medmänniskor, så kan givetvis även direktdemokrati leda till katastrof.

Nu till några saker som kan bli bättre med Direktdemokraterna:

Jag var med i Direktdemokraterna på den tiden då partiet publicerade demokraticitat av kända individer. Dessa citat tog jag fram och jag har nu lyckats återvinna och lagt till fler citat och de bjuder jag Direktdemokraterna på. De kan kopieras rakt av och dessa bör partiet publicera offentligt återigen för motsatsen kan endast ses som fientlighet mot en öppen diskurs om begreppet demokrati, anser jag.

Jag var med i Direktdemokraterna på den tiden då de medverkade aktivt fick publicera sina personliga politiska åsikter på partiets egna WordPress-blogg, en blogg som sprudlade av aktivitet men som sedan i ett nafs, utan respekt för de som skrivit på den, döptes om till direkta reflektioner så att länkningarna till partiet från andra bloggar och till dessa artiklar försvann från nätet. Jag anser att denna sabotage-artade entrism kan uteslutas ur partiet, av partiet självt, och om det inte går kan partimedlemmar starta om partiet under annat namn och där rimligen porta sabotörerna och framtida sabotageverksamhet.

Jag var med i Direktdemokraterna på den tiden då partiet hade beskrivningar om hur partiet fungerade på engelska, tyska och även på kinesiska, en översättning som jag betalade för privat. Dessa försvann plötsligt på ett mycket respektlöst sätt. Detta kan kanske letas fram och kanske återpubliceras åtminstone som en del av historiken?

Jag var med i Direktdemokraterna på den tiden då partiet hade ett öppet phpBB-forum där både medlemmar och gäster kunde kommentera och deltaga i diskussioner. Detta försvann genom inflytande från nya medlemmar. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. När ska Direktdemokraternas medlemmar våga stå för vad de tycker internt om olika politiska frågor? Skaffa er lite djävla stake eller skaffa ett alias! Men tysta inte ner era medlemmar!

Nu återigen lite positivt:

Direktdemokraterna har ändå styrka kvar. Det är nämligen ett parti där alla medlemmar som deltager har lika stor påverkansmöjlighet på den politik som partiet kommer föra genom s.k. “flytande demokrati”. Detta har potential att göra partiet otroligt populärt och otroligt demokratiskt (rent teoretiskt med vissa viktiga modifikationer som jag kommer till i “Nackdel 4”.).

Direktdemokraterna får dessutom säkerligen lätt att skaffa medlemmar eftersom inget annat parti till hundra procent kan tillfredsställa sina väljare på det grundliga sätt som direktdemokraterna har potential att göra, men partiet har några klara nackdelar och otrygghet som jag vill kritisera.

Nackdel 1: I valet till riksdagen har vi en 4%-spärr. De människor som röstar på ett parti som hamnar under 4% kommer kasta bort sina röster. Om Direktdemokraterna istället väljer att valsamverka, ex. genom Valsamverkanspartiet, har partiet potential att kunnat nå över 4% redan 2018. För många av partiets medlemmar verkar lida av en hybris där de själva tror att de är det perfekta valsamverkanspartiet, men det stämmer faktiskt inte. Om man inte tror på digital “osäker” omröstning via nätet, vilket många inte gör, inkl. jag, så kan man faktiskt inte vara med i Direktdemokraterna eftersom detta utgör både akilleshäl och fundament samtidigt.

(Vetenskapliga partiet är positiva till säkra folkomröstningar, i synnerhet vad gäller viktiga vägval för landet, folkomröstningar baserade på fakta, vetenskapliga rapporter, meditation/introspektion och hövliga diskussioner. För att komma förbi 4% valsamverkar vi med andra partier genom Valsamverkanspartiet. Det skulle även Direktdemokraterna kunna göra.)

Nackdel 2: Direktdemokraterna har ingen inre permanent kärna, ledare eller spärrvakt som kan spärra förstörande verksamhet inuti partiet. Detta drar ner intresset hos intelligenta individer att medverka när de utsätts för infantila dumheter, vilket var anledningen att jag själv lämnade partiet. I rättvisans namn är detta många partiers stora problem och sannolikt orsaken till att medlemsantalen även i dessa konstant sjunker. Det är förmodligen även orsaken till att naiv och korttänkt politik fått inflytande i Sverige.

(Vetenskapliga partiet har en permanent spärrvakt och en inre kärna som skyddar partiet, Centralkommittén. Det skulle även Direktdemokraterna kunna ha.)

Nackdel 3: Direktdemokraterna har ingen fastlagd politik, inte ens en ögonblicksbild av vad medlemmarna tycker i olika politiska frågor, något som givetvis skulle kunna intressera väljarna om de ska lägga en röst på partiet, särskilt i de fall då de röstande inte vill medverka digitalt i partiet. När väljarna således röstar på Direktdemokraterna på valdagen så köper de grisen i säcken fullständigt. Varför skulle de vilja göra det? De skulle då kunna motverka sina egna intressen ex. vad gäller ex. rasism, socialpolitik eller skatter.

(Aktiv Demokrati utvecklade sådana mätningar under min tid och vi gjorde några diagram som illustrerade var partiet stod just då även vad gäller skattenivå. Vetenskapliga partiet har en fastlagd politisk inriktning som kan diskuteras och förändras genom känslomässiga och logiska resonemang där framtidens generationers väl och vetenskap ligger som grund. Direktdemokraterna skulle åtminstone kunna presentera en ögonblicksbild av samlade åsikter i viktiga frågor. Ännu bättre vore givetvis att varje medlem, via alias eller öppet, angav grunden till sina politiska åsikter och tvingades svara på frågor om dem.)

Nackdel 4: Det interna valsystemet som styr Direktdemokraterna har inte det krav på säkerhet som anonym omröstning kräver. En dedikerad och hårt krypterad säkerhetsdosa är det minsta som skulle krävas, men frågan är om anonym omröstning någonsin kan bli helt säker ens med en mycket trygg omröstningsteknik. Detta ät naturligtvis av allra största betydelse eftersom tryggheten naturligtvis måste ligga på en högre nivå än banksäkerhet OAVSETT vad den programmerare som skapat och ev. manipulerar röstsystemet påstår. Det som behövs är NATURLIGTVIS att varje röstningskonto är öppet att läsa för vem som helst, från vilken terminal som helst, och att de röstande kan välja alias om de inte vill debattera/rösta offentligt med sitt riktiga namn så att alla på så vis kan verifiera i röstlängderna och i diskussionerna att röstningen verkligen stämmer.

(Vetenskapliga partiet behöver inget internt valsystem då vi avgör förändringar i vår politik med vetenskapliga rapporter som grund och genom konsensus i Centralkommittén. Vi anser att demokratin bäst vaktas genom bildandet av nya partier som valsamverkar så att folket får fler valmöjligheter på valdagen, samt genom fler, mer objektiva och säkrare folkomröstningar.)

Nackdel 5: Direktdemokraterna tillåter stölden av folkets mandat. Politiker med politiskt mandat i andra partier får nämligen medverka/motverka inuti Direktdemokraterna. Om Direktdemokraterna kommer in i riksdagen kan på så vis massvis med politiker i andra partier få ännu mer mandat att påverka/motverka politiken på folkets bekostnad, detta även om dessa politiker själva inte röstat på Direktdemokraterna i valet, men de facto motverkat demokratin. De får således ett politikeradel-mandat som de facto minskar folkets egna mandat. För att vara rättvis så är redan denna stöld väldigt stor eftersom politikerna som väljs INTE representerar folkviljan i många viktiga frågor.

(Vetenskapliga partiet valsamverkar så att folket genom egna nya partier, med olika inriktningar, enkelt har potential att byta ut politikeradeln i andra partier varje val. Även Direktdemokraterna skulle kunna fokusera mer effektivt på verkligt mandat till folket genom valsamverkan och även täppa till dessa odemokratiska hål.)

Nackdel 6: Direktdemokraternas politik går inte in på vikten av samtalsdemokrati, d.v.s. vikten av att varje fråga diskuteras hövligt, där orden har samma betydelse och korrekt betydelse för de som medverkar. Detta lämnar fältet öppet för massmedias fula roll i opinionsbildandet och kan resultera i ett snabbt tyckande och tryckande som baserar sig på de lögner som basuneras ut i fulmedia ägd av fåtalet utländska intressenter. Folk som inte satt sig in i frågorna, eller satt sig in på fel sätt och således saknar viktig kompetens kommer på så vis kunna påverka politiken genom Direktdemokraterna på ett sätt som blir negativt för dem själva och för oss alla.

(Vetenskapliga partiet baserar sin politik på det bästa för framtidens generationer, på djupt undersökande och djupa diskussioner innan vi skapar en långsiktig och sammanhängande politik för Sverige och för världen. Sådana grunder och moralprinciper skulle även Direktdemokraterna kunna införa samtidigt som direktdemokratin tryggas.)

Mer intressant om direktdemokrati:

  1. Anna Troberg i Piratpartiet har kritiserat E-demokrati och Direktdemokraterna har svarat på kritiken:
    http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.506396/darfor-ar-e-rostning-direkt-olampligt
    http://direktdemokraterna.se/2014/e-tablissemanget-fruktar-den-nya-rostrattsreformen/
  2. Det finns ett perfekt projektarbete för en säkrare E-demokratingre direktdemokrater:
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/01/18/utmanande-projektarbete-dedicated-trusted-computer-voting-device/
Annons

5 reaktioner till “Konstruktiv kritik och beröm av Direktdemokraterna med olika förslag för tillfrisknande

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s