Vetenskaplig debatt – Ekologiskt jordbruk stärker eller försvagar Sverige

Debatt mellan Holger Kirchmann, professor vid Institutionen för mark och miljö vid universtet för lantbruksvetenskap (SLU),  Gunilla Östberg, författare av boken Hållbara affärer, samt Helén Williams, lektor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. De kan alla ha rätt i olika delar.

”Holger Kirchmann, professor i växtnäringslära vid SLU, menar att en ökad satsning på ekologisk odling skulle ge minskad inhemsk produktion.”
/Gunilla Östberg (Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/ekologiskt-jordbruk-starker-sverige/)

”Ekologisk odling reducerar skörden kraftigt och kan därför inte försörja en växande befolkning. ”
/Holger Kirchmann (8Källa: https://universitetslararen.se/2016/04/28/duellen-bor-vi-kopa-mer-ekologiskt/)

Jag tror att Kirchmann kan ha rätt i båda påståendena.

Det första beror sannolikt främst på EU:s frihandel, som nu hela 8-partiet är för. EU undergräver vanligt folks ekonomi, genom frihandelns effekt som leder till det välkända ”race to the bottom”.

Racet mot bottnen är en socioekonomisk fras för att beskriva regeringars avreglering av affärsmiljön eller minskning av skattesatserna för att attrahera eller behålla ekonomisk aktivitet i deras jurisdiktioner. Ett resultat av globalisering och fri handel, det kan uppstå när konkurrensen ökar mellan geografiska områden över en viss sektor för handel och produktion. [1] Effekten och avsikten med dessa åtgärder är att sänka antalet anställda, företagskostnaderna eller andra faktorer (pensioner, miljöskydd och andra externa förhållanden), och därmed metaforen där botten är den lägsta lönen som kan betalas.”

”The race to the bottom is a socio-economic phrase to describe government deregulation of the business environment, or reduction in tax rates, in order to attract or retain economic activity in their jurisdictions. An outcome of globalization and free trade, it may occur when competition increases between geographic areas over a particular sector of trade and production.[1] The effect and intent of these actions is to lower labor rates, cost of business, or other factors (pensions, environmental protection and other externalities), and thus the metaphor where the bottom is the lowest wage that can be paid.” https://en.wikipedia.org/wiki/Race_to_the_bottom

De senaste decennierna så har 90% av människornas eget ägande försvunnit ner i fickorna på fåtalet, medan folkat har belånat sig, enligt Lars Bern och Credit Suisse. Om ett allt fattigare folk till slut inte väljer de billigaste varorna såvore det dsynnerligen märkligt, även om den första-klass-flygande eliten givetvis har råd att köpa ekologiskt, särskilt eftersom de strösslar pengar över sig själva med högre arvoden och sänkt värnskatt.

I övigt har nog Gunilla Östberg helt rätt. Hur man kan förklara en temporär ökning i försäljningen av ekologiskt är kanske att människor under den senaste tiden har haft råd att köpa ekologiskt, allt medan de har belånat sig? När bubblan spricker och lånen ska betalas tillbaka, av människor som lever på existensminimum i minimal välfärd, så kommer sannolikt ekologiskt odlat bli lidande, tror jag.

Att ”Ekologisk odling reducerar skörden kraftigt” och därför inte kan ”försörja en växande befolkning.”, som Kirchman påstår, skulle naturligtvis kunna förändras genom familjeplanering ner till en hållbar balans med naturen, men kanske är en sådan fredlig och behaglig politik, som värnar Guds skapelse på riktigt, inte av intresse? Men vad är det i så fall för slags ”gud” Herr Kirchmann, barnavlande sekterister och andra tillväxtförespråkare tillber? Är det gamla testamentets gud?

Bild på Richard Dawkins
”Gamla testamentets Gud är förmodligen den mest obehagliga karaktären i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; ett småsint, orättvist, oförsonligt kontrollfreak; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogynistisk, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, hedersmördande, plågande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, oberäknelig ond mobbare.”
/ Richard Dawkins (Källa: Richard Dawkins on Wikiquote)

”The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
/ Richard Dawkins (Source: Richard Dawkins on Wikiquote)

Jag hoppas att alla debattörerna i vart fall kommer svara ärligt, samt rösta på ett valsamverkande ekologiskt hållbart parti. Jag tycker att vi skyldiga att åtminstone ta det lilla ansvaret för barnen och framtidens generationer, för vem skulle annnars göra det, om inte människor med moral och medkänsla ?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s