Olika former av lögn – Del 19 – Konfliktskapande, motsatsen till fred

På alla möjliga upptänkliga vis skapar eliten konflikter i nationerna och mellan nationerna, konflikter som de kan profitera på. Vi har alla sett bedrägerierna.

Fåtalet hetsar till olagliga sanktioner, krigsförbrytelser och terrorism mot nationella välfärdsstater som tar relativt väl hand om sitt folk. Fåtalet som profiterar på krigen göder allt som kan skapa konflikter, samt vapenskrammel som det militärindustriella komplexet tjänar pengar på, allt medan vanligt folk vilseleds av massmedia som ägs av samma elit, där krigsförbrytelser skönmålas som ”fredsbevarande insatser”, medan folken får betala kalaset via skattsedel, förlorade familjemedlemmar eller sönderbombad egendom.

Bild på Smedley D Butler
”Ett bedrägeri beskrivs bäst, tror jag, som något som inte är som det verkar för majoriteten av folket. Endast en liten ”inre” grupp vet vad det handlar om. Det genomförs till förmån för endast fåtalet, på bekostnad av de väldigt många. Ur krig skapar fåtalet stora förmögenheter.”
/ Smedley D. Butler, general och författare av War Is A Racket!  Källa: https://www.goodreads.com/author/quotes/115545.Smedley_D_Butler

“A racket is best described, I believe, as something that is not what it seems to the majority of the people. Only a small ”inside” group knows what it is about. It is conducted for the benefit of the very few, at the expense of the very many. Out of war a few people make huge fortunes.”
/ Smedley D. Butler, general och författare av War Is A Racket!  Source: https://www.goodreads.com/author/quotes/115545.Smedley_D_Butler

Eliten använder hotfullt agerande, osanna nedsättande ord mot meningsmotståndare, samt kapprustning till enorma kostnader. Vi har konflikten som har skapats mellan Nord- och Sydkorea. Vi hade konflikten mellan kommunismens Nord- mot rojalismens Sydvietnam som berikade USA:s militärindustriella komplex, medan USA:s och Vietnams folk fick betala med dödade familjemedlemmar och enorma kostnader, medan fåtalet profiterade.

I Mellanöstern har vi haft sekulära suveräna stater, ibland demokratier som i Syrien, vilka alla har attackerats av blåljugande medier, vilseledda sekterister, som allierat sig med det fåtal som profiterade.

I Sverige har vi exempelvis ”ut med icke-flyktingarna och icke-barnen” mot ”in med hela planetens befolkning” som politiska skyttegravar, vilka aldrig talar öppet saklig och skeptiskt med varandra, för att nå balanserade lösningar, som har stort stöd hos befolkningen.

mahatma_gandhi_80x80
”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
/ Mahatma Gandhi

”Evolution of democracy is not possible if we are not prepared to hear the other side.”
/ Mahatma Gandhi

Det sätt eliten manipulerar oss till konfliktladdat tänkande är genom den diskussion som visas upp i de medier som eliten äger och kontrollerar. Genom att aldrig titta djupare på verkligheten med fakta, evidens, bevis eller sakargument, vilka möjliggör äkta och fredligt sanningssökande, så visar eliten istället upp, argumentationsfelfloskelretorik och använder falsk känsloargumentation som inflammerar och förstärker konflikten.

När du som betraktare undrar varför det sällan ställs logiska följdfrågor i medierna, som du ev. fortfarande betraktar, så är det för att logiska frågor skulle avslöja lögnerna som skapar konflikten, samt skulle klargöra och minska grunden till konflikt, genom förståelse, kompromisser och kreativa synergistiska lösningar, människor emellan.

För att skapa konflikten behövs en hätsk konkurrens mellan förutbestämda åsikter, aldrig öppenhet eller skepticism, som analyserar fakta och använder hållbara argument, såsom föreslås av förespråkare för deliberativ demokrati.

Två sidor ställs istället mot varann av konfliktskaparna och förväntas bombardera varann med färdigtuggade klyschor. Något balanserat, analyserande samtal som kan öka förståelsen, leda till positiva kreativa kompromisser eller balans visas aldrig upp. När någon försöker balansera och minska konflikten, inte vill begå krigsförbrytelser så kan de ex. uteslutas, drevas eller chokladtårtas av konfliktskaparnas agenter.

Någon djupare analys om människors upplevelser, känslor eller logik bakom åsikter, eller de omständigheter som skapat olika situationer, undviks medvetet. Förståelse är nämligen inte konfliktskapande, men kan leda till konstruktivitet och lösningar på orsakerna till konflikterna, vilket profitörerna inte kan utnyttja.

mahatma_gandhi_80x80
”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
/ Mahatma Gandhi

”Democracy disciplined and enlightened is the finest thing in the world. A democracy prejudiced, ignorant, superstitious, will land itself in chaos and may be self-destroyed.”
/ Mahatma Gandhi

Intresset av konfliktskapande är uppenbar när man betraktar den monopolistiska medians ägarförhållanden. Man ser det tydligt. Vissa partier framställs som ”godheten” och skönmålas för sin människovänlighet, medmänsklighet och tolerans, även om de själva, samt det folk som villigt har låtit sig grundluras, är medskyldiga till krigsförbrytelser, etnisk rensning och massmord.

Inga kritiska frågor ställs om de onda konsekvenserna med konfliktpolitiken heller, allt medan andra partier bespottas som ”ondskan”, med olika nedsättande ord, som dessutom antingen är helt osanna, kan tolkas helt olika eller är motsägelsefulla vid en djupare analys. Konflikten kräver tänkandet att den egna sidan har helt rätt och att den andra sidan har helt fel.

Vad som egentligen ligger bakom kritiken går man aldrig in på i närmare detalj, eftersom det skulle öka förståelsen och kunna leda till rimliga lösningar på de problem som har skapats. Konfliktskaparna vill ha problem som de själva skapar, reaktioner som de förväntar sig och sina egna lösningar som folket skall acceptera, vilka de profiterar på.

Andra ekonomiska system än det förhärskande utsätts också konstant för antingen mörkning eller nedsättande epitet och associationsskuld. Konflikten behövs, men aldrig förståelse för vad de andra systemen går ut på, eftersom detta skulle leda till en balanserad fredlig diskussion med acceptans för olika åsikter.

Men lösningen på problemet finns. Man måste vara motiverad att söka sig till bättre skribenter och medier som faktiskt förklarar vad som pågår och dyker lite djupare i sina analyser, medier som tillåter dementier eller har kommentarsfält som tillåter kritik och publicerar kritiska pingningar, samt vara motiverad att rata annan media!

Framför allt måste man ha en öppen och fredlig attityd, men det är inte samma sak som feghet. Folket måste modigt, men fredligt, självt tala sanning,använda korrekta fakta och hållbara argument. Sanningen i sig självt skapar konflikt med konfliktskaparna, MEN att försöka vara sanningsenligt leder till fred inkl. fungerande demokrati och medborgerliga rättigheter.


”Till Expo, Researchgruppen, kaviarvänstern och alla ni clowner som tror att ni besitter någon makt. Det gör ni inte, den sitter hos folket. Jag är här för att få folket att inse detta. För när folket har insett detta så kommer ni inte ha några jobb kvar. Ni lever på konflikt.”
/Bechir Rabani (Källa: Nya Dagbladet)

”For Expo, the Researchgroup, the caviar left-wing and all you clowns who believe you hold some power. You don’t, it is held by the people. I am here to make the people realize this. Because when the people has realized this you will no longer have any jobs left. You live on conflict.”
/Bechir Rabani (Source: Nya Dagbladet)

De människor som har modet att utmana de ljugande konfliktskaparna, hederliga politiker likt Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Olof Palme, Anna Lindh, eller medborgarjournalister som Bechir Rabani, journalister som Udo Ulfkotte eller Paul Craig Roberts, visselblåsare som Assange och Manning, utmanar den makt som kontrollerar ljugande konfliktskapande media och de fåtalet konfliktskapare som ligger bakom den.

Dessa kan då naturligtvis bli utsatta för olika former av hot, fällor och repressalier, konstruerade av konfliktskaparna och deras lakejer, men alla bör känna sig manade ändå att göra det rätta, eftersom utan sådana värdefulla hjältar så har vi snart ingen verklig yttrandefrihet eller demokrati alls.


”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

När folk som man känner läser och tror på ljugande konfliktskapande medier, som går fåtalet tyranners ärenden, så kan det kännas hopplöst.

mahatma_gandhi_80x80
”När allt känns hopplöst, minns jag att igenom hela historien har alltid sanningens och kärlekens väg vunnit. Det har funnits tyranner och mördare och för en tid har de verkat omöjliga att besegra, men till slut har de alltid fallit — tänk på det ALLTID.”
/ Mahatma Gandhi

”When I despair, I remember that all through history the way of truth and love has always won. There have been tyrants and murderers and for a time they seem invincible, but in the end, they always fall — think of it, ALWAYS.”
/ Mahatma Gandhi

Den fredliga kampen mot konfliktskaparna förs bäst med snabb, korrekt och fullständig information. För att minska konflikten och desinformationen i samhället, så kommunicera med varandra såsom den gamla soldatboken föreskriver!

bild på soldater, båt och stridsvagn
”Fienden kan komma att använda välkända personligheter från media och övriga delar av samhället för att förmedla propaganda och falsk information.”

Det är precis det som sker idag. Således vet vi vilka som är fienden och hur vi bekämpar deras konfliktskapande fredligt.


Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Annons

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s