Vad betyder Demokrati? Är Sverige en Demokrati? Stödjer Sverige Demokratier i världen?

Vad betyder demokrati? – Demokrati betyder att folket styr. Det finns i stort sett två former av demokrati.

1. Direktdemokrati där folket styr direkt genom röstning. Schweiz har ett stort inslag av denna originalform av demokrati. I det fall ett land genomför val av representanter eller folkomröstningar som är beslutande är detta demokrati i ordets rätta bemärkelse.

2. Representativ demokrati, ofta felaktigt kallat för ”demokrati” är när representanter utses att representera folket demokratiskt genom riksdagen. När dessa politiker inte representerar folkviljan är det heller ingen demokrati det handlar om längre, men har då oftast övergått i korruption och är då de facto en ”oligarki” ett ”maffiavälde” eller en ”diktatur”.

Har har vi några olika uppfattningar om demokrati: Citat om Demokrati

Är Sverige en demokrati? – Låt oss titta på fakta!

Har Sverige demokratiska val vart fjärde år? – Ja. Valen tycks vara någorlunda demokratiska trots att systemet med valsedlar som kan kastas i papperskorgar inte är helt demokratiskt och trots att räkningen av valsedlar inte videofilmas och inte lagras för offentlig tillgång så verkar valresultatet ändå korrelera ungefär med den allmänna opinionen på valdagen.

Har Sverige en fri opinionsbildning och en objektivt rapporterande massmedia? – Nej. Den största delen av de massmedier som idag finns tillgängliga för människor i snabbköpen ägs indirekt av utländska intressen och har ofta en agenda som inte är i Sveriges bästa intresse. Denna massmedia mörkar viktig information och förvränger ofta sanningen medvetet. En sannolik verklighetsbild finns alltså inte tillgänglig för flertlet människor.

Genomför riksdagen folkviljan? -Nej. De följer i allmänhet inte opinionens åsikter, utom i de fall då de lyckats korrumpera utgången genom massiva kampanjer eller då de ljugit så effektivt att folket röstar så som de vill, ex. m.a.p. EU-medlemskapet. Detta är inte representativt för folkviljan och kan således inte kallas demokrati.

Folket har ex. inte direktdemokratiskt fått avgöra viktiga frågor såsom ex. NATO, TTIP, ej heller fått tillfälle att rösta för ett utträde ur EU trots att inträdet föregicks av lögner, lögner som gjorde att opinionen precis på valdagen lyckades komma över 50%. Det kan inte kallas direktdemokrati, men manipulerad direktdemokrati.

Fattar riksdagen beslut som är mer i främmande makts intressen än i Svenska folkets intresse? -Ja. Korruptionen, där Sverige dras in i krig och där statens pengar går till terrorism är så pass omfattande att man måste vara blind för att inte upptäcka den.

Stödjer riksdagen terrorism och statsterrorism? -Ja. Riksdagen har röstat för olagliga krig och röstat för åtgärder som missgynnar demokratin i Syrien och som gynnar de statsterrorister och terrorister som försöker avskaffa demokratin i Syrien.

Stödjer riksdagen demokratier som kämpar mot terrorism? -Nej. Inget stöd har getts till demokratin i Syrien som försöker utplåna terrorismen där, ej heller har stöd getts till demokratier som utsätts för statsterroristers kuppartade maktövertagande såsom i Ukraina eller Brazilien.

Slutsats

Sverige framstår som en demokrati vart fjärde år men är, med de fakta som finns vid handen, inte att betrakta som en demokrati i dess verkliga betydelse, men ej heller representativt. Demokrati betyder folkstyre och bör således ha ständiga inslag av direktdemokrati och representanterna ska representera folkviljan. Så är det inte i Sverige. Således är inte Sverige en demokrati i ordets verkliga betydelse.

Vad är då Sverige?

Min slutsats är att Sverige efter Palmemordet i princip är en lydstat till Wall Street, i vilken korrupta politiker genomför åtgärder och beslut i syfte att försvaga vår demokrati, införa våldsam sekterism och föra bort makten över Sverige till finansoligarker och korporationer inom ett allt större frihandelsområde. Politikerna arbetar sannolikt i maskopi med Wall Street för att införa både terrorism och en anti-terror-apparat som ska övervaka precis allt så att demokratin aldrig ska kunna återvända med full kraft.

Terroristerna själva, deras sekterism, andra religiösa eller blint troende, samt de korrumperade politiker som underkastar sig spelet utgör endast brickor i det spel som ska förslava hela mänskligheten enligt de riktlinjer som förmodligen stakas ut på Bilderbergruppens hemliga möten. En underkastelsereligion är sannolikt en religion som makthavarna föredrar eftersom den innebär fritt fram för deras sjuka fantasier om ständigt krig, folkets underkastelse, pedofili, kungadömen och kalifat.

Vad behövs?

Vi, folket, måste välja våra informationskanaler med bättre omsorg. Vårt eget fria medvetande är nämligen grunden i en fri demokrati. Vi måste befria våra sinnen så att kroppen följer efter och börjar göra rätt saker, de saker som värnar demokratin. Demokrati och direktdemokrati måste alltid föregås av öppna hövliga och sakliga samtal mellan de som ska fatta besluten, s.k. deliberativ demokrati. Tolerans till fascistoid sekteristisk intolerans vilken leder till att terrorister mördar ett tolerant folk är inte tolerans, men är tvärtom ett hot mot tolerans.

Den massmedia vi väljer ska givetvis verka för positiva och konstruktiva samtal i vilka ordens verkliga betydelser klargörs och där alla medverkande även tar hänsyn till människors naturliga känslor så att vi kan fatta enhetliga beslut som har stort stöd hos de allra flesta. Den fria demokratiska kulturen där kärleken till vår nästa utgör grunden och där denna kärlek blir långsiktig och intelligent måste stå i fokus.

Den kultur där brödet och vinet delas lika mellan folket, där fred, tolerans, humanism och frihet är högt ställda ideal måste till varje pris upprätthållas, men framförallt behållas för vårt eget folks känsla av fred och frihet. Motsatsen till frihet, det som kallas underkastelse, måste avvisas, utvandra eller placeras på mentalsjukhus. Då har demokratin en framtid i Sverige.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

En reaktion till “Vad betyder Demokrati? Är Sverige en Demokrati? Stödjer Sverige Demokratier i världen?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s