Läkaren Gunnar Olofsson – Israel torterar och misshandlar barn från Palestina

Läkaren Gunnar Olofsson skriver på Jinge.se:

”Palestinska barn misshandlas och torteras inom det militära rättssystemet i Israel. Behandlingen av barnen sker i strid med internationella regler om mänskliga rättigheter och en rad konventioner som Israel undertecknat, och måste omedelbart ändras.”

Läs mer om saken på http://jinge.se/allmant/israel-torterar-och-misshandlar-barn-fran-palestina.htm

Egen kommentar:

Det hela får Hitlers behandling av judarna att framstå som lyxhotell och två andra Israelers jämförelse av Israels regim med Hitlertyskland att framstå som en jämförelse i underkant, men jag undrar lite skeptiskt om det kan vara sant så här år 2017, men så tänker jag att, varför skulle han ljuga? Och så kommer jag ihåg alla de bilder på Israeliska soldaters grymheter jag sett via Youtube och Liveleak och tänker då att förmodligen så stämmer det.

Israel är förmodligen INTE endast en fasciststat. Den är förmodligen en demokratiskt vald fasciststat och det är förmodligen en av världshistoriens i särklass grymmaste fascist-stater. Vem har sagt att demokratiska val garanterar ”demokratiskt beteende”? En fascistisk monopolkapitalistisk elit kan kontrollera vilket folk som helst genom medierna. Det naturliga med en hund som viftar med sin egen svans kan helt uppenbart förvridas och en liten monopolkapitalistisk svans kan då helt uppenbart vifta med hela hunden,

Hur åstadkommer då dessa monopolkapitalister denna kontroll över sitt eget folk? Svaret ligger nog i Hermann Görings citat:

Folket kan alltid föras till ledarnas budgivning. Det är lätt. Allt du behöver göra är att berätta för dem att de står under attack och fördöma pacifisterna för brist på patriotism och exponera landet för fara. Det fungerar på samma sätt i vilket land som helst. ”
/Hermann Göring (Källa: Wikiquote)

”The people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same way in any country.”
/Hermann Göring (Source: Wikiquote)

Efter att ha talat med Israeler på mina resor så tror jag även att repressionen genomförs genom att israelerna själva är rädda för sin egen regim och helt enkelt inte vågar yttra sig i rädsla för repressalier. Det påminner något om Sverige, fastän här är målet det totalt omvända. Den som kritiserar den vettlösa politiken av sociala turism, människosmuggling, införsel (och fri lejd) för IS-soldater och daltandet med icke-flyktingar, den blir utsatt för repressalierna.

14 reaktioner till “Läkaren Gunnar Olofsson – Israel torterar och misshandlar barn från Palestina

 1. Fast kanske blir proportionerna lite fel här Martin. Jag kan sträcka mig så långt som att säga att Israel är den kanske sista kvarvarande apartheidstaten, vilket ju är jävligt så det både räcker och blir över, men Israel har inga utrotningsläger för palestinier. Jag kan inte heller, hur jag än vänder och vrider på det hålla med om påståendet ”Det hela får Hitlers behandling av judarna att framstå som lyxhotell”. Förintelsens överlevande och deras anhöriga lär, med all rätt, gå i taket när dom läser sådant.

  Att demokratiska val inte garanterar ”demokratiskt beteende” är däremot en uppenbar sanning.
  Både Israels beteende mot palestinierna och USAs vanvettiga terrorspridande över världen bevisar detta

 2. Jag försvarar på intet sätt Israels apartheidpolitik, men man måste ändå ha ett rimligt perspektiv om man vill bli tagen på allvar.
  Förintelseläger med gaskamrar och krematorier är något helt annat och det känns faktiskt väldigt märkligt att ens behöva påpeka det.

  1. Jag ger mig inte in på diskussionen om gaskamrar/anti-luskamrar eller nödvändigheten av krematorier för jag har inte själv undersökt något arbetsläger/förintelseläger, vilket ex. den vetenskaplige ateisten David Cole med judisk bakgrund verkar ha gjort för att själv ta del av evidensen, analysera dem och redogöra för sin egen slutsats.

   Jag ger mig heller inte in på det hårda slutskedet av kriget då i princip allt i Tyskland bombades till stenåldern av de allierades bombflyg, ej heller röda korsets rapporter, ej heller segermakternas möjlighet och egenintresse av att genom de presstituerade fulmedierna vrida historien till sin egen fördel, för det är egentligen vare sig inom mitt kompetensområde eller mitt särskilda intresse, men jag har dock betraktat alternativa källor och skaffat mig en egen uppfattning med hjälp av dem, vilket är något som jag anser att alla borde göra, med både öppenhet och skepticism. Kriget hade helt säkert krigsförbrytare på alla sidor, men det var enbart förlorarnas krigsförbrytelser som utdömdes straff.

   Men jag noterar helt sonika att monopolkapitalets fascistiska krig som finansieras från alla möjliga håll är grymt. Jag är därför för fred, men noterar att en majoritet av Sveriges fega/korrupta politikeradel och folket som röstat på dem är för krig eftersom vår ”demokrati” ex. deltog i den FN-vidriga invasionen av Libyen på de extremsekteristiska fascisternas sida, vilket skadat Libyen och hela Afrika enormt. Jag noterar att Sverige även stättat den olagliga terrorismen i Syrien mot en suverän stat, samt den vidriga invasionen av Afghanistan där det pågår ett inbördeskrig.

   Sveriges fega/korrumperade politikeradel har ställt sig på samma sida som världshistoriens i särklass mest kriminella företag gång på gång.

   Kriget fortgår med alla möjliga motiveringar där de extremt sekteristiska fascisterna ömsom är fienden och ömsom är allierade, smt de monopolkapitalistiska fascisterna (vissa med ett gult kors på blå bakgrund) som påstår sig vilja skapa en s.k. ”demokrati”, men vi vet ju vad det betyder, nämligen korruption och dysfunktionell demokrati för vi talar ju inte direkt om schweizisk direktdemokrati här, men om valet mellan vilka psykopater som ska mata det militärindustriella komplexet.

   P.g.a. monopolkapitalets vettlösa krig är istället Afghanistan på väg tillbaka in i stenåldern.

   Innan kriget kunde ex. Svenska Afghanistankommittén arbeta i landet med utbildning och vård utan speciellt beskydd. De välkomnades. I Libyen fick folket det stegvis bättre. Syrien var ett av de bästa, mest demokratiska och mest sekulära länderna i Mellanöstern och de ras städer var inte utplånade av krig. Idag är situationen en helt annan.

   Fascismens marscherande in på andras territorier och fascismens mördande där, där människors frihet inskränks av murar och taggtråd, där de arbetar för dåliga löner, medan maktmänniskor och det militärindustriella komplexet skor sig på deras arbete och på deras död, det är och förblir monopolkapitalets fascistiska tryne.

   Att kalla deta fula tryne för ”apartheid” vore att skönskriva det, för apartheid betyder INTE den stegvisa utrotningen av hela folk och nationer. Apartheid betyder INTE prickskytte mot barn, apartheid betyder INTE olaglig avrättning. Apartheid betyder INTE kollektiv bestraffning av människor med FN:s regler i ryggen. Apartheid betyder INTE rivningen av oskyldiga familjers hus med bulldozer.
   Apartheid betyder INTE stödet av fascistisk extrem sekterism.

   Det Nato/EU/USA/Israel/Saudiarabien håller på med är naturligtvis långt värre än apartheid. Det är massmord.

 3. Artikeln ger sig dock in i diskussionen om Hitlers behandling av judarna utan att iallafall öppet ifrågasätta det som väl hela världen vet om utrotningslägren och jämförelsen blir då mycket tydligt mellan det och Israels förtyck av palestinier. Där uppstår felet som jag påpekar.
  Övriga imperialistiska krig och Sveriges ofta fega uppslutning bakom terrorspridaren nr 1 USA, förändrar inget i det resonemanget och är dessutom irrelevant i just den fråga jag diskuterar.

  Annars så tror jag nog att apartheid i praktiken innebar mycket av det du säger att det inte innebar, men nu känns det som vi har hamnat i en mycket märklig off topic diskussion där man får intrycket att du nästan skönmålar både Hitler och apartheid i syfte att rättfärdiga den felaktiga jämförelsen i artikeln.

  1. Visst kan man se det som ett fel. Dessa två israeler (och jag i viss mån) gör jämförelsen av Israel med fulmediernas berättelse om Nazityskland eftersom de (och många andra) sannolikt förutsätter att den berättelse, som vaktas av de ständigt ljugande fulmedierna i väst, faktiskt är sann. Det är en allmän uppfattning som naturligtvis inte behöver vara sann. Så på så vis har du rätt.

   Själv anser jag att den allmänna berättelsen är en blandning av sanning, lögner och obalanserade perspektiv, i alla fall med det jag som lekman luskat reda på genom att betrakta olika berättelser från olika vinklar.

   Jag har även noterat att nazisterna sannolikt ofta ljuger om olika saker. Inte för någon part verkar sanningen vara huvudfokuset, men snarare den egna sektens vilja och agenda.

   Balanserad vetenskaplig rapportering på området lyser ofta med sin frånvaro och det verkar finnas en logisk förklaring.

   Området är tabubelagt och medför risk för repressalier för den kompetente vetenskapsman som försöker.

   För mig finns det dock en logisk motsättning i utrotningsläger och behov av arbetskraft. Visserligen avlade nazisterna arier för framtiden, men varför skulle de medvetet vilja utrota eller svälta den kompetenta arbetskraft som de faktiskt behövde? Det verkar i min mening ytterst osannolikt, förutom kanske som någon slags hämnd mot bombningarna av civila i städerna? Ett påtryckningsmedel?

   Nära slutet av kriget verkar även det osannolikt. Varför massmörda när slutet är nära? Det innebär enbart stora risker för de överlevande ledarna. Mördandet i slutskedet borde således ha en annan motivationsgrund, ex. en sekteristisk, eller en önskan om en hög siffra eller en ekonomisk, ex. ett fortsatt bombhögerkrig i vanlig ordning, d.v.s. en önskan hos det militrindustriella komplexet att göra pengar på folkens bekostnad.

   Jag är heller ingen expert på apartheid.

   För mig var Hitler endast en i raden av odemokratiska fascister som genom mord (de långa knivarnas natt) tog över och sedan finansierades av bankmafiosos i det militärindustriella komplexets intresse, som vanligt.

 4. Vad jag har läst mig till så är berättelsen om utrotningslägren lite som evolutionsteorin. Olika berättelser från olika håll ger en samstämmig bild. Både sovjetunionen och dom västallierade stötte ju på utrotningsläger och vid den tiden hade båda börjat fundera mer på hur man vinner freden snarare än över hur man bäst skulle klia varandra på ryggen.
  Utrotningen av judarna drevs av Hitlers sjuka fixering vi det, in i det sista, och efter Stauffenbergs attentatsförsök och avrättandet av flera hundra militärer vågade ingen ifrågasätta Hitlers order.
  Arbetskraft hade dom hämtat i överflöd i Ukraina och Ryssland.

 5. Det är den bild jag fått efter att ha läst vissa böcker och sett vissa program. Flera av dom böckernas författare säger sig ha kommit fram till sina slutsatser efter att ha studerat öppnande arkiv i både Tyskland och Ryssland. Böcker av t.ex. Marskalk Sjukov, Antony beevor, Niclas Sennertag, Anders Frankson, Niklas Zetterling, Eddy Bauer mfl. ger ungefär samma bild av detta som den som ges i vanliga historieböcker, möjligen med undantag för berättelserna om röda armens fruktansvärda beteende i Tyskland och delar av Östeuropa, som jag inte sett någon annanstans.
  Vad jag förstår så ifrågasätts den gängse bilden av utrotningslägren i princip bara av nazister och förintelseförnekare. Jag själv kan inte annat än välja mellan dom versioner som serveras och jag saknar egna fakta som varken stöder eller motsäger den allmänna uppfattningen om händelseförloppet. I det läget väljer jag att inte tro på nazister och förintelseförnekare.
  Vilket val gör du Martin och vad grundar du ditt val på?

  1. Kontrollordet ”förnekelse” har används mot motståndare till den gängse uppfattningen i alla tider och är naturligtvis helt ovetenskaplig.

   Vetenskap går ut på att vara både öppen och ifrågasättande och jag befarar, min vän att du drabbats av kontrollordet och därför genom din rädsla är kontrollerad in i ovetenskaplighetens dunkla vrå.

   Därför kan jag enbart rekommendera dig läkande meditation i tystnad så att lugnet och modet återkommer så att du slipper ”välja tro”. ;-)

   En sak är dock säker, nämligen att jag INTE tror på välkända lögnare som använder olika former av osanning, vilket du helt tydligt gör här.

 6. Du smet från frågan vilket val du gör själv och du anklagar alla dom författare jag räknande upp för att vara ”välkända lögnare”. Sedan säger du att meditation skulle göra så vi slapp välja tro. Det låter helt vanvettigt Martin! Kunskap om verkligheten kommer inte till dig för att du sitter och glor in i ett hörn! Vi som inte var på plats och såg förintelselägren måste naturligtvis välja tro. Det gäller även vetenskap då ingen av oss kan vara professor i alla discipliner samtidigt.

  På vilka grunder kallar du dessa författare i klump för välkända lögnare?
  Vilka övernaturliga kunskaper kommer till dig i din meditation som gör att du vet det som tydligen ingen annan vet?

  1. När i princip alla sidor ljuger genom olika former av osanning så måste man inte välja någon lögnares version av verkligheten, men snarare först avslöja de lögner man programmerats med.

   Jo. kunskap kommer till den som sätter sig och glor i ett hörn och andas djupt i stillhet. Det är vetenskapligt evident att hjärnan läker av lugnet som kommer av meditationen om man gör den rätt.

   För att ta plats i Vetenskapliga partiets centralkommitté är således meditation en bra grund att stå på. Det skapar både öppenhet och skepticism som är vetenskapens grunder.

   Alla är på olika vis lögnare. Den värsta lögnen är naturligtvis att ljuga för sig själv. I meditationen kan man med rätt övning och intention inse sina egna lögner och sluta med dem också. Egot är ofta det största hindret.

   Varje människa som tror blint på förintelseläger utan minsta skepticism bör, enligt min mening, först meditera sedan söka nätet efter ”Youtube David Cole” som har judisk bakgrund och som besöker, intervjuar och analyserar ett s.k. ”förintelseläger”. Hans slutsats är att den officiella historien inte stämmer.

   Själv har jag teorier om varför det inte stämmer. Det är för mig uppenbart att lögnen är tänkt att gynna de som ljuger, ex. med ansvarsfriskrivning, uppfylla en siffra som är osann ex. i sekteristiskt syfte, eller att minska den egna skulden av bombningar i krigets slutskede, etc. etc. Den besegrade fienden måste demoniseras och dömas, den segrande sidan ansvarsbefrias och då är lögnen utmärkt tror många, men förmodligen är den alls inte nödvändig, kanske rentutav kontraproduktiv, eftersom den som ljuger medvetet givetvis tappar all framtida trovärdighet.

 7. Vitsen med att läsa skildringar från olika utgångspunkter är ju att skaffa sig en bättre bild av verkligheten. Zjukovs memoarer innehåller en del som jag misstänker är ren propaganda och även dom västliga berättelserna innehåller sannolikt sådant, men när det gäller förintelselägren är dom ganska samstämmiga. Vittnesmålen från många överlevande talar också sitt tydliga språk.
  Att du kan presentera EN youtubesnubbe mot en hel världs forskare och historiker är helt enkelt inte seriöst. Hur vet du att inte han ljuger?
  Du resonerar på samma sätt som kreationisterna som inte tror på evolutionsteorin.
  Tror du på evolutionsteorin?

  Sedan smet du återigen från frågan vilken grund du har för påståendet ”välkända lögnare”.

  Meditation kan möjligen tillföra ett personligt lugn, men inte fan hoppar det in några nya fakta i din skalle när du sitter där.
  Du får nog meditera lite till Martin, så du lär dig att hantera dina egna mycket påtagliga överdrifter.

  1. Jag har inte smitit ifrån fråga om välkända lögnare, Anders. Jag länkar ständigt till exakt hur det ljugs för dig, samt inkluderade i princip de flesta människor som ljuger för sig själva.

   Ljuger på olika vis gör för övrigt ofta s.k. ”forskare”, ex. för en agenda (pengar) eller så håller de käften helt för att slippa repressalier, ex. i frågan om förintelsen, men ibland även när storföretagens psykopater hotar dem till livet såsom ”Tyrone Hayes” som avslöjade Syngenta.

   Du använder nu (de facto) ett välkänt sätt att ljuga, Anders, som används flitigt vid de flesta lögner, nämligen pöbelargumentet – argumentum ad populum.

   Du utgår från att förintelsen är sann för att många (som kanske både ljuger och påstår saker för pengar, eller undviker att säga det p.g.a. repressalier) säger sig tro på den. Påståendet är fullkomligt förkastligt och naturligtvis fullkomligt ovetenskapligt.

   Evidens måste naturligtvis sökas såsom vetenskaplige David Cole sökte dem om sina judiska förfäder OCH ed intentionen att ta reda på sanningen OCH med mod och karaktär också förmedla den. Det är välkänt inom vetenskapen att det är precis så man ska gå till väga.

   Det ljugs också flitigt på alla möjliga områden, vilka jag ofta berört på denna blogg. Sök ex. på ”forskningsfusk” ”lögn” eller ”fulmedia” så finner du massvis med evidens för den saken.

   När det gäller ”förintelselägren” så är dessutom inte alla vittnesmål alls samstämmiga.

   Det finns ex, en jude, i en bok jag läste i min ungdom, som kommenterat saken som så att de alls inte sett några gaskamrar, men i princip hade föredragit fem minuters lidande av gas istället för åratal av slit, lidande och på slutet svält (som så många andra fick känna på under kriget). Denne jude överlevde för att berätta sin historia om detta lidande. Således ljuger inte alla judar och alla judar förintades inte, men att de tillsammans med så många andra oskyldiga fick lida är uppenbart, men det var de inte ensamma om. Det ödet delas av många … och det fortsätter på olika vis, så varför ska just judarnas lidande vara så speciellt jämfört med alla andras lidande under detta vidriga invasionskrig med etnisk/politisk rensning som påminner starkt om israels a invasionskrig med etnisk/politisk rensning? Syftet är uppenbart. Vi ska genom fulmedierna tycka att israels etniska rensning är ok för att judar blev etniskt rensade.

   Vissa skapar ex. medvetet ojämlikhet och arbetslöshet i samhället i hur de röstar, vilket i sin tur skapar kriminalitet, ex. kvinnor som tvingas lida under äckliga psykopatiska män, Anders, som utnyttjar situationen för att tillfredsställa sina perversa lustar.

   Men det är naturligtvis inte konstigt att perversa psykopatiska giriga människor som har indoktrinerats via sin sekt att de ska ljuga och bedra otrogna också ofta ljuger som borstbindare för oss otrogna och det gäller f.ö. inte enbart den en extrem sekt, men de flesta virrpannor i olika sekter, Anders.

   Det skulle inte förvåna mig om du tillhör en sådan sekt, Anders, så ovetenskapligt och envetet som du resonerar och inte tar till dig det jag säger eller länkat till.

   Därför kommer jag fr.o.m. nu inte godkänna dina kommentarer här. Du förspiller helt enkelt min tid och min kraft är oförmögen att läka dig. Du måste därför läka dig själv genom meditation!

   Härmed är diskussionen avslutad.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s