Olika former av lögn – Del 0 – Kognitiv dissonans – Undvikande av obehaglig sanning

Bild på kognitiv dissonans
Kort grundläggande utbildning i kognitiv dissonans

Lögn nr. 0 – Kognitiv dissonans – Hedda och Martin

Kognitiv dissonans är en inre psykisk störning som är så pass viktig att alla känner till i vår demokrati att vi har valt att lägga den först i listan av lögner som motverkar evident sanning.

Bild på körsbär i träd
Är klätterhöjden avskräckande?

Kognitiv dissonans är en obehaglig känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt. Det känns helt enkelt extremt obehagligt och obehag vill de allra flesta av oss undvika, men är vi motiverade att få tag på fina välsmakande körsbär högt där uppe i trädet, så kanske vi är motiverade att utmana oss själva litegrann?

Om du drabbas av kognitiv dissonans så är det INTE ditt fel och detta är viktigt att poängtera! Kognitiv dissonans är en lögn som kräver frånvaron av ditt mod. Kognitiv dissonans har tagits upp tidigare, nu förs den in i denna serie om hur vi skiljer lögn från sanning. Niclas från kanalen ”Strävan efter sanningen” påminnde mig via Öystein Rönnes kanal. Tacksamhet.

Bild på människor som står i kö för bekväma lögner framför obekväma sanningar
För att undvika kognitiv dissonans väljer folk ofta att leva kvar i behagliga lögner.

Niclas finns även med i denna uppföljare som är ytterst intressant och en mycket stor utmaning att se även för mig, som länge har jobbat med mitt sanningssökande. Den kognitiva dissonansen gör sig påmind. Modet för att utmana mina fastfrusna föreställningar dippar, men så mediterar jag och ser tydligt varför modet dippade. En ologisk rädsla? Ok. Då finner jag modet och motivationen att undersöka igen och blir belönad av detta.

Vi minskar även kognitiv dissonans genom att trycka på paus ofta, meditera och gräva efter evidens och bevis, eller genom att försöka avslöja lögn, innan vi fortsätter. Det tar tid. Jag tar mig den tiden. Varför är vi upprörda? Vilka är personerna? Vad är fakta? Vem gynnas? Vari ligger deras motivation? Granska! Granska granskaren! Kolla källhänvisningar!

Acceptera aldrig något rakt av! Låt inte enbart känslor eller förnuft styra! Tänk inte för snabbt! Niclas verkar ha bra källor, tycker jag, men kanske jag har fel ändå? Var öppen för det! Kanske har han fel om något? Pladdra inte på utan kritisk granskning! Varning för att lyssna på pladdermajor ”live”! Lyssna istället på bra folk som har gjort ett bra arbete och tryck paus ofta! Tänk själva!

Bild på hjärnor i genomskärning
Vi använder våra hjärnor på olika vis. Det är OK.

Skriv gärna ner era tankar, gärna på en öppen fri gratis WordPress-blogg som denna och länka gärna hit om ni vill, såsom jag länkar till Rönne ovan, och såsom han länkar till Niclas! Ställ frågor! De som inte svarar på frågor har sannolikt inte rent mjöl i påsen. Tomma tunnor bullrar mest, brukar man säga. Vill du verkligen lyssna på dem? Det tar en enorm tid. Är din tid värdefull för dig?

Du kan, precis som vem som helst, ha missförstått något som du trodde att du förstod! Någon kan ha lurat dig, medvetet eller omedvetet, för lögner kan fortplanta sig.

Bild på Mark Twain.”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
/ Mark Twain (I reviderad utgåva, kapitel 78, sid. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

Bild på Mark Twain.

”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
/ Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

Du kan ha råkat ut för både välvillig och illvillig hjärntvätt, t.ex. genom auktoritetsargumentation, vilket i min mening borde heta hjärnförsmutsning, men oavsett vilket, så är det INTE ditt fel och du är INTE ensam, men du kan behöva tänka igenom saker i enskildhet.

Bild på Lejon i savannens gräsVarför bör man inte fly, men jobba för lösningen på den kognitiva dissonansen? – Allt levande vill överleva. För att överleva bör vi se verkligheten så nyktert vi kan! Ser bytesdjuren inte lejonet i gräset och kliver människorna på tåget till arbetslägret där Dr. Mengele sprutar in olika experimentella cocktails i människor, så kan det helt evident vara mycket farligt för överlevnaden, för dig, din familj och dina vänner. Det är därför ett överlevnadsbeteende att vilja se sanningen, även om den framstår som hemsk eller paranoid. Det är heller inget dåligt att ha blivit lurad, att ändra åsikt, eller att tycka annorlunda än en grupp. Det är heller inget fel att överlämna sig frivilligt till farliga experiment om man har blivit välinformerad om teknologi, ingredienser och risker. Varje människa måste själv få avgöra! Men om tvång, chippning, krav på appar eller pass införs, så bör vi verkligen bli paranoida, anser jag OCH agera kraftfullt!

Den världsberömde filosofen Bertrand Russell menade att det allra viktigaste är att titta på fakta och tolerera andras uppfattning. Det är kanske ännu viktigare att befinna sig i grupper som gör det, så att vi alla kan ställa kritiska frågor, kan faktagranska och vara fria i tanke och kommunikation, inte enbart de som talar på ett sätt som alla vill höra?

bertrand_russel_80x80”Att skaffa sig immunitet mot vältalighet
är av yttersta vikt
för medborgarna i en demokrati.”
/ Bertrand Russell

bertrand_russel_80x80”To acquire immunity to eloquence
is of the utmost importance
to the citizens of a democracy.”
/ Bertrand Russell

Det är INTE sinnessjukt att vara fast i en masspsykos eller att drabbas av en kognitiv dissonans när man är på väg ut ur en sådan. Orden ”psykos” och ”hysteri” till trots, så är de allra flesta människor som drabbats av masshysteri faktiskt helt psykiskt friska i övrigt.

Bild på skalbagge som rullar dyngaDet är vanligt att du, som har drabbats, verkligen kan känna att när du hade vanföreställningen så kände du dig mer normal, liksom som en i gänget, för att du då föreställer dig att du har en ganska vanlig verklighetsuppfattning, enligt samma princip som att majoriteten av alla dyngbaggar gillar avföring och lever i en föreställning om att majoriteten ändå inte kan ha fel. Dynga smakar gott, d.v.s. ett argumentationsfel som kallas för ad populum. Detta kan göra dig faktaresistent och säga:

”Men se ÄNDÅ liksom:
Tuttilurium lej
och Tuttiluskane mej!
Pulim pulim!
Fila bort i Hej!”

… likt Povel Rammels Tuttilurium Lej från 1961. Ja. Tänk gärna på den låten och skratta så fort du eller någon annan ”ändå liksom” vill tycka som någon hjärnförsmutsad gruppering, trots fakta! Det kan hjälpa dig att le, när du istället vill gråta.

Vetenskapen evidensbaserar ständigt att majoriteten av olika vetenskapsfälts experter har haft dåliga evidens om diverse uppfattningar. Detta leder ibland till Nobelpriset, som i fallet med den etablerade syra-dogmen om magsår, vilket visade sig vara en slags masspsykos inom läkekonsten, eller eventuellt en bibehållen masspsykos av läkemedelsindustrins psykopater som tjänar pengar på sjukdom.

Den kognitiva dissonansen hos många experter berodde sannolikt på att deras egon inte ville inse att de hade spridit magsår till folk, vilket ledde till att de ville försvara sig genom att raljera mot forskarna som ville avslöja detta genom sin forskning.

Bild på katt som ser ut att känna skamDu bör alltså INTE känna rädsla, skuld, ilska eller skam för någon vanföreställning som du fångar dig själv med, eftersom du alls inte är ensam om sådana och inte är ansvarig för dem heller om du om du är motiverad att göra rätt.

Du har heller inte ansvaret för det som har skett med dig, eller de konsekvenser som detta tillstånd har lett till, särskilt inte om du är motiverad att göra rätt. Då är du direkt förlåten och saknar skuld. Du kan även kompensera för dina misstag, för alla gör misstag.

Men det finns psykopater som medvetet har utsatt dig och många andra godtrogna för hjärntvätt i kortsiktigt egenintresse. Ditt eget ansvar börjar först långt efter att du har befriat ditt eget medvetande och läkt ut en eventuell kognitiv dissonans, t.ex. genom healing, terapi, introspektion eller meditation, som skapar lugn och mod.

Kognitiv dissonans kan t.ex. ha uppstått genom media-inducerad masshysteri, som du är på väg att läka ut. Du är som de flesta andra, d.v.s. helt mentalt frisk i övrigt, men denna hjärntvätt kan göra att du kommer drabbas av s.k. ”kognitiv dissonans” när någon tänker fritt, öppet och kritiskt eller exponerar floskler, nyspråk och skönmålningar, som du kanske har blivit indoktrinerad att tro på.

Hjärntvätten av dig och andra har utförts genom manipulation av fåtalet psykopater, genom flera olika medier samtidigt, medelst repetitionen av olika former av relativt välkänd lögn.

Bild på hypnotiserad hund
Håll ögonen på dumburken!

För att gå i land med konststycket att indoktrinera dig, så har psykopaterna nästan helt tagit kontroll över media-miljön, samt använder agenter för att hålla dig kvar i den, eller lura in dig i olika extrema bubblor, genom olika trix, samt försöker hålla dig borta från de som ställer rationella frågor. De kan även skapa falska konton som berömmer dem själva, eller överdriva storleken på organisationer som är små. Allt för att försöka lura dig.

Kanske är du inte psykopat, men har dresserats likt en hund till att lyda psykopatin? Att inse detta kan skapa kognitiv dissonans. Det kan vara svårt att bryta sig fri och se upp! När du lämnar en bubbla av lurendrejeri så är det lätt att bli vilseledd av nya charlataner, som ställt sig i en motposition till det förra lurendrejeriet, så var alltid vetanskaplig i ditt tillvägagångssätt, d.v.s. både öppen och skeptisk!

Carl-Sagan-80x80”En av de sorgligaste lärdomarna i historien är följande: Om vi har blivit lurade tillräckligt länge tenderar vi att förtränga varje evidens på lurendrejeri. Lurendrejeriet har fångat oss. När du väl ger en charlatan kraft över dig, får du nästan aldrig tillbaka den.”
/Carl Sagan

Carl-Sagan-80x80”One of the saddest lessons of history is this: If we’ve been bamboozled long enough, we tend to reject any evidence of the bamboozle. The bamboozle has captured us. Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.”
/Carl Sagan

Psykopaterna och deras lydiga hundar, vill att du skall registrera dig genom att logga in via deras icke-transparenta klandervärda plattformar. Richard Stallman skaparen av det öppna fria GNU/Linux, listar några av de värsta plattformarna, nämligen: Airbnb | Amazon | Amtrak | Ancestry | Apple | Discord | Ebooks | Eventbrite | Evernote | Facebook | Frito-Lay | Google | Gofundme | Grubhub | Intel | LinkedIn | Lyft | Meetup | Microsoft | Netflix | Patreon | Pay Toilets | Skype | Slack | Spotify | Ticketmaster | Twitter | Uber | Wendy’s | WhatsApp | Zoom.

Psykopaterna och deras lydiga hundar, vill ofta att du ska betala via klandervärda banker för att få vara med. Allt för att få kontrollen över dig. De gillar inte alias, att du inte vill lämna ut data, att du vill inte vill betala online eller enbart vill skicka data/betala/donera offline, eller att du vill kunna kommentera helt anonymt via Tor-browser, eller via alias på ett öppet fritt forum som WordPress (som Vetenskapliga partiet använder), phpBB eller liknande. Nej. Detta duger inte för psykopaterna, men de kan t.o.m. raljera mot allas vårt intresse av integritet, dataskydd, beredskap och din vilja att använda ett alias.

På Internet Archive (som Vetenskapliga partiet använder) kan du ladda ner media utan att köra spionerande Javaskripts. Detta duger inte heller åt psykopaterna och deras lydiga hundar. Kanske får du, som länge varit psykopaternas lydiga hund, kognitiv dissonans när du får reda på allt detta? Helt ok. Det känns naturligtvis extremt att bli upplyst.

Bild på Grisar i gyttja
Är det bättre att vara ute på hal is och ha det glatt, än att stå i lera å sörja?

Det innebär en insikt om hur besvärligt det kommer vara att slippa undan och bli ren, när man väl är så extremt nersölad i social media-dynga, så pass att man ändå kan börja vilja gilla läget. För vad kommer vännerna annars säga? Rädsla. En kognitiv dissonans. Det går att slippa undan psykopatin, steg för steg. Det är en utmaning som ger inre tillfredsställelse. Det blir dessutom lättare och lättare. Kom ihåg att riktiga vänner lyssnar på fakta och stödjer dig och kanske kommer tacka dig!

Psykopater äger och kontrollerar majoriteten av medierna idag. Detta är essentiellt för att de skall lyckas med sin manipulation, eftersom den avslöjas lätt genom ifrågasättande och analys. Manipulationen har varit nästan mystisk på så vis att inga kritiska frågor ställs mot de påståenden som presenteras och repeteras, men med Internet har detta förändrats, men samtidigt har folk ofta vilseletts in i olika identitära bubblor som lett till extrema och osunda motpositioner. Detta har orkestrerats av psykopater som ibland utgör s.k. ”kontrollerad opposition”. För att få brett folkligt stöd behöver man givetvis kunna locka in hela folket, inte enbart extrema foliehattar.

Bild på Silvia jämte kungen iförd folie
Tror kungen att folie kan stärka folket?

”Kontrollerad opposition”arbetar på detts vis åt eliten för att skapa en ny bubbla som t.ex. ska innehålla så pass extrema element att denna bubbla blir väldigt liten och frånstötande för folkflertalet. Alla konspirationsteorier är inte galna, men har mycket fakta som grund som tål granskning, men ett vanligt element som stärker eliten är extrema konspirationsteorier som saknar evidens, vilka eliten då storvulet kan avfärda som ”foliehatt”, eller högerextrema eller vänsterextrema, helt enkelt för att de framstår som det.

De individer som inte är politiskt ”rena”, d.v.s. inte bekänner sig till den heliga fastslagna åsikten, den s.k. ”värdegrunden”, eller inte inte spelar med i narrativet, kan utsättas för repressalier och ett mycket laddat språk, s.k. kontrollord, som heller inte är sanningsenliga när man tittar på ordens verkliga betydelser. De som motsätter sig kan även utsättas för mörkning eller uteslutning om de skulle ifrågasätta narrativet i den sekteristiska doktrinen. Rädslan för sådana repressalier kan skapa kognitiv dissonans när du ser fakta som skapar insikt om att något inte stämmer.

Du har allra oftast INGEN skuld, eftersom du varit ovetande om vad som pågår och vad som händer med dig. Genom att psykopaterna och byråkraterna, som kontrollerar dig, är så pass skickliga på manipulation, eller själva är manipulerade, så kan detta skapa en känsla av maktlöshet, en olustig rädsla och en känsla av beroende till dem.

Bild som visar kvinna med identitetsstörningRepressionen resulterar i att du tvingas undertrycka mycket av den egna personligheten och försöker fejka nya beteenden och attityd för att passa in. Systemet är till det yttre väloljat och har sin egen logik, samt tillåter inte kritik. Kritik leder till repressalier på flera olika sätt, eller utfrysning, eller kan leda till ett schizofrent dubbelt liv där du måste hålla dig inom ramarna för olika roller. En psykisk störning.

Rädslan kan t.ex. leda till en vilja att undertrycka  åsikter i samtalet med andra på raster på din arbetsplats och att åsikterna istället bubblar fram anonymt på olika bloggar och forum där det kan bli lätt att bli gruppolariserad på ett extremt vis åt ett annat håll.

Lösningen är att våga prata med varandra enligt Soldathandbokens rekommendation om psykologiskt försvar och att, åtminstone anonymt eller i små grupper, våga vara öppen för nya åsikter, även om de först verkar ”extrema” eller obehagliga, samt skydda och hjälpa andra som utsatts av repressalier, samt vara skeptiskt till det som du tror att du vet, för det kan vara så att det i själva verket är du som är extremt lurad. Och vem har aldrig blivit lurad?

Hur känner man igen charlataner?

plato_80x80”Folket har alltid någon påläggskalv som de sätter över sig och vårdar till storhet. …Detta och inget annat är roten från vilket tyranni blommar; När han inledningsvis framträder är han en beskyddare”
/ Platon

plato_80x80”The people have always some champion whom they set over them and nurse into greatness. …This and no other is the root from which a tyrant springs; when he first appears he is a protector.”
/ Plato

Hur undviker man nya charlataner? Var alltid på er vakt! Oftast är påläggskalvar, som folk sätter över sig och vårdar till storhet, riktiga pladdermajor och osedvanligt verbala, så låt inte pladdermajorna pladdra på, även om de är lena i truten och de säger vad du vill höra!

Låt inte pladdermajorna hypnotisera er och tänka åt er! Titta aldrig ”LIVE”, men spela in och tryck på pausknappen och tänk efter själva! Kolla upp vad pladdermajorna säger! Ställ frågor! Avslöja osanning på egen blogg! Sätt ljuset på mörkret! Detta skapar en behaglig känsla som vida överstiger olusten från den kognitiva dissonansen.

Annons

En reaktion till “Olika former av lögn – Del 0 – Kognitiv dissonans – Undvikande av obehaglig sanning

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s