Analys – Hur vet man som privatperson vad som är lögn eller fejkade nyheter?

Det är en fråga jag ställer mig när jag läser om Reuters som spred fake news om fake news-rapport samt om SvD som försökte förmildra pinsamheten. Saken kräver analys, men hur bör man då som privatperson gå till väga med sin analys för att veta när man har att göra med fejkade nyheter eller objektiva nyheter?

Stephanie Busari beskriver här på engelska via TED hur hon anser att fejkade nyheter kan göra verklig skada. Hon vill lägga skulden på Boko Harams fortsatta kidnappning av 200 flickor på den nigerianska regeringens fejkade nyheter. Det är svårt att avgöra sanningshalten i påståendet.

Brist på objektivitet är ett kännetecken på lögnen. Busari framlägger ej de alternativa fakta som regeringen presenterade, ej heller de bakomliggande orsakerna till de ev. lögnerna. Återigen blir påståendet hon gör en potentiellt fejkad nyhet levererad av de som kanske ligger bakom TEDs agenda eller t.o.m. själva kidnappningen beroende på vad som är den grundläggande orsaken till den. Det skulle rentutav kunna vara en falskflagg-operation. Brist på objektivitet där båda sidornas av saken inte får komma fram är en stor varningssignal.

Den fejkade nyheten är ofta ensidig. Hon nämner ex. inte att kidnapparna ville förhandla och utbyta infångade ledande terrorister med flickorna, vars frisläppande naturligtvis inte hade lett mot någon långsiktigt hållbar lösning, kanske t.o.m. till fler kidnappningar. Således var hon ensidig.

Bristen på långsiktiga logiska resonemang och användande av överdrivet mycket känsloargument kännetecknar också en fejkad nyhet. Sändaren vill INTE att man ska tänka logiskt långsiktigt på vad som är det långsiktigt medmänskliga bästa, men att människor ska tänka kortsiktigt och gärna överdrivet känslomässigt.

Jag skulle själv inte vilja kalla den lögn som SvD förmedlat, i god tro, som ”fejkade nyheter” eftersom de valt att rätta till misstaget. Vem som helst kan bli vilseledd av massmedia, även massmedierna själva, men jag anser att det endast är att betrakta som ”fejkade nyheter” om tidningen vet att de förmedlat fejkade nyheter och håller fast vid dem när de blivit avslöjade.

Vad som kännetecknar den medvetna lögnen kan vara att medierna försöker klänga sig fast vid lögnen även om den är avslöjad. Dan Josefssons artikelarkiv har ex. berättelser som avslöjat fejkade nyheter i våra stora dagstidningar, där det faktiskt handlar om medvetna lögner, som sedan tidningarna gör allt för att hemlighålla ex. som i fallet Aftonbladets förlorade heder av Dan Josefsson.

ETC är ex., enligt min egen mening, en medvetet lögnaktig tidning som kontinuerligt levererar lögner om olika saker. Ett sådant exempel är invandringens nyttighet, demoniseringen av Assad och Putin etc., även om ETC:s ägare verkar vara en riktigt bra bidragsentreprenör.

När en chefredaktör avslöjats med en lögn och försök att dölja lögnen kan man som läsare alltså inte längre lita på tidningen vid andra tillfällen heller. Tidningen har s.a.s. gjort sig själv irrelevant. Gillar man inte sådana lögner ska man heller inte köpa tidningen, naturligtvis, givetvis gärna meddela tidningen om varför naturligtvis. Jag anser ex. att DN är en sådan tidning, ex. när de okritiskt lät Birger Schlaug komma undan med vad jag förmodar är en fejkad nyhet.

Eftersom de stora dagstidningarna oftast inte pudlar, d.v.s. erkänner sitt lurendrejeri och inte ber om ursäkt för sina lögner, måste man därför som läsare naturligtvis ifrågasätta alla de stora dagstidningarnas generella sanningshalt och relevans om man nu alltså bryr sig om vad som är sant eller falskt och alltså inte läser en dagstidning enbart som man läser en tecknad komedi-tidning, för om man vill skratta finns naturligtvis bättre alternativ.

En annan sak som kännetecknar fejkade nyheter är oviljan att ha kommentarsfält och oviljan att publicera insändare med motsatta åsikter och s.k. ”pingningar/trackbacks” (typ återkopplingar) från medborgare, andra bloggare och andra nyhetsförmedlingar. Lögnen kräver nämligen att den står obesvarad för att den ska hålla och kunna lura människor.

Enveten repetition kännetecknar lögnen, s.k. ”Argumentum ad nauseam”. Oavsett hur många gånger man upplyser om en lögn, ex. om klimat annan uppfattning om CO2, WTC 9/11, orden vänster och höger i politiska sammanhang eller att det finns olika versioner av sanningen, så återkommer den medvetna lögnen ändå alltid obesvarad, igen och igen, som om ingenting hänt. Envetenheten i spridandet av lögnen är ett bevis i sig självt mot den.

Nedsättande ord och osaklig skuldbeläggning kännetecknar lögnen. Istället för att hålla sig till sakfrågan och fakta väljer lögnaren att förmedla nedsättande ord, floskler, självmotsägelser och argumentationsfel. Man kan sammanfatta det så att lögnen inte håller sig inte till journalismens yrkesetiska regler.

11 reaktioner till “Analys – Hur vet man som privatperson vad som är lögn eller fejkade nyheter?

 1. Problemet är att nyhetsredaktionerna inte bryr sig om att kolla av fakta. De tar in allt som kan verka intressant för att fånga läsare och tittare. De har inget intresse av fakta .Inte om de inte tjänar på det. De klarar heller inte av något närmare studium av ”nyheten” de nyss tagit emot och vidarelevererat till offentligheten.
  Dessutom kommer det ofta från utländska redaktioner, nyhetsbolag och lobbyföretag(vad gäller utrikes).
  TT (tidningarnas telegrambyrå) levererar oerhörda mängder lögner, variftån tidningsredaktioner och Tv hämtar sitt material. Lätttillgängligt och lättspytt.
  Bästa försvaret är att vara medveten om lögnen. De är svårt att ljuga för en person som förväntar sig lögner. Sannolikt går det inte att styra ett land utan lögner, är min slutsats.
  Hur är det möjligt att göra människor maktlösa om man inte kan tar makten ifrån dem.
  Makten kommer av pedagogiken och retoriken och tillgången över informationsprevilegiet.
  Ovanpå detta kommer givetvis den ”politiska nyttoeffekten” av det som levereras.

  1. Du menar således att nyhetsredaktionerna medvetet undviker källgranskning? Kanske det.

   Men om människor då känner till att de INTE gör sitt journalistiska arbete korrekt och därför sprider lögner medvetet, så är ju definitivt frågan varför detta INTE verkar frånstötande och varför människor INTE blir motiverade att söka bättre källor för sitt dagliga läsande?

   Om nyhetsförmedlarna själva saknar intresse av riktiga fakta måste de således anta att även läsare och tittare saknar verkligt intresse av riktiga fakta. Om inte så kommer de förlora sin publik till medier som faktiskt bryr sig om fakta, balans och objektivitet, medier med kommentarsfält, medier som tar in repliker, medier som rättar sina fel när de blir upplysta om sin belägenhet.

   Om journalister saknar kompetensen att klara av ett närmare studium av nyheter eller INTE kan reflektera över dem vari ligger då intresset i att betrakta vad de kopierat från TT eller annan källa utan närmare granskning?

   Du säger att det ”bästa försvaret är att vara medveten om lögnen”, men vore inte det bästa försvaret att inte bombardera sig själv med nyheter från välkända lögnmedier som man vet INTE faktagranskar eller medvetet ljuger?

   Vari ligger poängen att bjuda in Herr Münchhausen på te varje dag för att veta vad som pågår? Då får man ju alls inte reda på vad som verkligen pågår men förspiller sin tid. Du kommer då istället sannolikt missa bättre nyheter, viktigare nyheter som kanske dessutom upplyser om verkliga förhållanden i samhället som du gärna vill ta del av.

   Den repeterade lögnen har inte enbart en tendens att bli accepterad av psyket. Detta är ett välkänt psykologiskt fenomen. Hjärnan styrs dessutom av mängden information, inte dess kvalitet.

   Lögnen fungerar också som en distraktion, en illusion för att flytta fokus enligt lögnarens agenda.

   Kanske kan du avslöja 5 av 10 lögner i tidningen om du har annat underlag, men de fem andra lögnerna sväljer du omedvetet, samt missar samtidigt annat av vikt.

   Det är just därför man inte bör bjuda in Herr Münchhausen på te varje dag, men bättre folk, anser jag.

   Du kan visserligen anse att det är svårt att ljuga för en person som förväntar sig lögner, men en lögnare använder naturligtvis olika mentala trix för att lyckas ändå. Repetition, floskler, argumentationsfel, NLP etc. etc. i en strid ström. Det är ett enormt arbete att motbevisa all skit. Varför ens ta in den?

   Du har nog rätt i mycket. Sannolikt går det inte att styra ett land utan lögner. Även Bertrand Russel är inne på den teorin:

   ”En av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
   / Bertrand Russell

   Således. Vill man ge makten till folket är naturligtvis lösningen att göra dem motiverade att söka sanningen istället. Demonstrera hur man ser igenom floskler och oxymoroner, demonstrera hur man upptäcker argumentationsfel och uppmana dem att hålla sig till medier som gör detsamma och tillåter dem att anmärka på innehållet.

   Man ska helt enkelt ge tillbaka informationsprevilegiet till de som bryr sig om informationens kvalitet, objektivitet och sanningshalt.

   Den ”politiska nyttoeffekten” är naturligtvis att människor som bryr sig om att ta del av fakta, objektivitet och sanning samtidigt kommer gynnas av det som levereras, eftersom med bättre fakta som grund kan de fatta bättre beslut som med större sannolikhet kommer gynna dem själva, deras familj, deras egna grannar och även framtidens generationer.

 2. Självklart unviker de källgranskning. Med källgranskning uteblir ju den önskvärda effekten av propagandan som i princip alltid är lögner och illusioner.
  Journalister är ju bara maktens verktyg, ägarnas anställda. Man brukar säga att makten och media går i armkrok, Puss o kram.
  Är det någon överhuvud taget som inte har fattat det redan?
  Jag? sväljer inte lögnmedier. Jag vet nästan exakt till 98% vad mediabilder har för påverkan och syftet med dem och vad de gör med folks hjärnor. Jag är ständigt på min vakt! Garanterat.
  Jag avskyr medierna (särskilt etablisemangsmedierna) Gammel media. De har avslöjat sina intentioner för länge sedan. Därför ”tar jag inte in dem” eller släpper in dem i mitt medvetande jag analyserar dem kanske, och det mesta jag ser är skit och stunt. Betalar aldrig ett öre för skiten. Skulle aldrig nedlåta mig till det.
  (Hade kommenterat tidigare men det försvann) Detta är en ersättning.

 3. Människor har blivit alltmer medvetna om det politiska spektaklet och lögnerna genom internet. Det är just därför de tvingas avskeda journalister redaktörer och tidningar. Makten reagerar med frustration och kris när de förlorar sin trovärdighet. Då angriper de i stället alternativmedierna. ( maktbärarna går till motoffensiv)
  Tyvärr är det inte lätt att veta vad som är sant. Det är betydligt lättare att inse vad som är lögn, halvsanning, fejk eller propaganda.

  1. Du är missnöjd med innehållet, så varför betrakta det? Missnöjet gör dig inte lycklig.

   Det du vill ha kan du inte få den vägen. Du vet om det. Det släcker inte din törst efter sanning och ger dig ingen energi för att finna sanningen heller.

   Detta gör dig lat och sömnig. I värsta fall börjar du då fundera på mindre bra saker som du ändå vet INTE kan lösa problemet.

   Dessutom ger inte detta studium dig självförtroendet du behöver för att göra det du borde göra.

   Din lögn mot dig själv ligger i din egen envishet. Släpp envisheten och prova något nytt! Prova att befria dig några veckor, bara läsa bättre böcker eller medier och se hur det känns! Välj böcker som ger dig energi!

   Jag lovar dig att du då kommer få exakt den belöning du förtjänar och förmodligen kommer också din hälsostatus förbättras.

   De ondas kommandostyrka kommer då inte komma åt dig. Endast modet kan bekämpa den och när du bekämpat den kommer du att känna dig lycklig.

 4. Du läser inte vad jag skriver och din kommentar bekräftar att du inte förstår vad jag beskriver.
  Jag har läst mängder med böcker. Antagligen fler än du eftersom jag är betydligt äldre.
  Min faktatörst är outsinlig och jag är fullt medveten om och hur jag ska skilja fakta från propaganda.

  1. Jag förstår vad du skriver ovan och jag har redan repeterat det många gånger på olika vis. Du sorterar bort skit de sprider, men enbart selektivt, resten av den skit du gillar och inte undersöker djupare försmutsar ditt sinne istället för att du ställer dig skeptisk till det också.

   Min text ovan var tänkt för att hjälpa dig på traven förbi dina dåliga media-vanor och kunna komma förbi det som inte leder någon vart, inte hjälper någon annan och inte heller hjälper dig själv till ökad insikt.

 5. Det som du publicerat på din sida är ofta intressant och i många fall läsvärt, tar gärna emot viktiga länkar, men att medierna ofta ljuger är inget nytt precis. Men man ska häckla dem och de bör få skiten upptryckt i trynet. De ska veta hut! Det är ju inte heller något nytt att medierna hör till begreppet ”tredje statsmakten” för utom den lagstiftande och den dömande.

  Jag vill heller inte avfärda precis allt i medierna och det gör förvisso inte du heller. Det händer i bland att man hitta riktiga godbitar t.ex. ”tips” från ärliga människor också. De tips på litteratur, dikter, musik, vad som händer på stan, annonser mm. Sen kan det vara intressant OM EN KO HAR DÖTT i Vederslöv för bönderna. som de kan diskutera i månader.

  Det går inte att ställa sig utanför den sociala gemenskapen. Det kan ge nya infallsvinklar och helhetsupplevelser och goda vänner. Tjatar man bara politik blir folk galna trötta och man får ovänner. Man måste vara öppen och emottagande för ämnen som berör dem och inte bara basunera ut egna. Dialoger är bra att få kontakt.

  1. Tack. Jag gör mitt bästa för att göra det intressant och läsvärt med relevanta länkar som underbygger mina påståenden ytterligare. Jo. Att medierna ljuger är inget nytt precis. Det nya är att de nästan oemotsagda får härja fritt. Olof Palme sade åtminstone i TV att de vilseleder, men hur ofta hör man sådant i media idag? Jag vet inte? Jag har slutat betrakta den. Kanske du vet?

   Javisst ska man häckla dem och det bästa sättet är att häckla dem offentligt. Det som de får i trynet bekymrar dem föga. De vet att de är rövhål och att många vet om det, men de lever inte på dem. De lever på de andra som köper deras lögner och på presstödet som det ger och de mutor de får från girigbukarna. Man ska ta deras födkrok ifrån dem! Har de inga läsare får de heller inget presstöd och heller inga pengar från girigbukarna. Endast så finns en chans att de kommer veta hut.

   Jodå. Lögnarna lever på att presentera sanna oviktiga nyheter också som de blandar med de politiska lögnerna. Människor kan tala ”Chicken shit”, ”Bull shit” och ”Elephant shit”. ”Chicken shit” är snack om vädret, ”Bull shit” är personligt snack om prylar och ”Elephant shit” är vad man själv vill för samhället som berör oss alla. Man kan beröra alla ämnen i balans.

   Att tala politik är INTE att ”ställa sig utanför den sociala gemenskapen”, det är att ställa sig mitt i den. En människa som inte bryr sig om politiken som påverkar oss alla eller framtidens generationer är en lort, anser jag, ingen ”vän”. Varför stå och tala med en lort? Hur intelligent är det?

   Men visst måste man vara öppen och emottagande för andra ämnen som berör dem och inte bara basunera ut sina egna. Jag deltar i dialoger om allt möjligt, inte enbart att förstå politik. Jag hjälper folk med meditation, hälsa, vägglöss, datorproblem etc. etc. allt där jag känner att jag besitter en viss kompetens eller kan hänvisa folk till alternativ. Det har inte med politik att göra.

   Ett samtal måste vara balanserat, likt en orkester där alla instrumenten har sin del i stycket. man kan ju inte enbart spela triangel eller bastuba. En kan ju inte alltid tala och alla andra hålla käften. Det måste ske ett samspel där man lyssnar på varann och bekräftar att man hört vad den andre sagt.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s