Ny plan – IS 2.0 eller världfred? – Fransk överste tar bladet från munnen

USA:s regim tycks inte vilja bekämpa terrorismen, enligt fransk överste. Förklaringen kan vara mångfacetterad. Själv spekulerar jag i flera anledningar.

Grundorsaken ligger sannolikt i en liten extremt psykopatisk sekt som arbetar enligt de psykopatiska Sion vises protokoll, för världsherravälde. Detta uppnår de genom att andra folk kommer i konflikt med varandra. Fenomenet kan ses även i Sverige där olika grupper ställs mot varandra i medierna och genom vilka de söndrar vårt samhälle på olika vis.

Orsaken till att mata den konstanta konflikten och att förstöra Syriens infrastruktur är sannolikt även att den avfolkar och försvagar Syrien. Israel har redan intagit Syriens Golanhöjder och är helt säkert ute efter att stjäla mera territorium för nya bosättningar i strid med FN:s resolution 242, men helt enligt den egna sektens fix-idé om rätten till det förlovade landet.

Sionister är dumsluga (som de flesta andra människor i religiösa sekter) De låter givetvis hellre kampen föras av muslimer mot muslimer som försvagar varandra, men gärna även av andra krigsförbrytare från USA och väst, allt medan deras fiende försvagas. Slugt, men dumt.

Massmord på ”otrogna muslimer”, såsom IS indoktrinerats att se på det, samt massmordet på andra minoriteter, försvagar regionen inför en ev. invasion av Syrien utförd av Israel. Det militärindustriella komlpexets vilja till konstant konflikt är uppenbar. Klirr i kassan. Slugt kortsiktigt, men dumt.

Dumslugheten och stölderna av land kan löna sig på kort sikt, men den skapar givetvis fiender i alla läger, även internt, såväl som i alla världens hörn. De allra flesta mentalt friska människor ogillar lögn och stöld, helt oavsett hur de kriminella motiverar den.

IS motivation är uppenbar, ett heligt krig för heliga landområden, enligt deras egen sekterism.

Saudiarabiens motivation är uppenbar. Kaoset i Syrien samt vilseledningen av EU-medborgarna via medierna leder till massmigration av extrema former av en annan mycket bokstavstroende sekterism till EU. Att störta sekulära muslimska nationella demokratier är naturligtvis också i varje muslimsk diktators intresse, eftersom de hotar den egna makten.

När invasionen av Syrien är över så kommer kanske olja pumpas i pipelines genom Syrien, som då antingen blivit ”Stor-Israel”, eller en islamistisk marionett-regim, eller en kombination, till Turkiet och vidare in i Europa, istället för direkt från Ryssland.

Personligen tycker jag INTE att vi ska göra oss beroende av varken islamisters olja eller ryssars olja, eller av EU, och det är inte enbart en fråga om ekologisk hållbarhet, men även en ren beredskapsfråga, som är i allas intresse.

Om vi skulle bunkra olja så vore norsk olja efter ett samgående i en skandinavisk enhesstat mer logiskt, även om oljeplattformar och oljelager är ungefär lika sårbara som kärnkraften.

Rösta på god beredskap istället! Rösta på ett parti som driver ett Swexit aktivt! Cykla mer! Är du orkeslös så köp ev. elcykel eller elbil! Innan Vetenskapliga partiet får ordning på Sverige så preppa gärna duktigt! Några års förråd av mat m.m. är alls ingen dum idé, så svagt som Sverige har gjorts av politikeradeln och av EU-medlemskapet. Odla även din ekologiska trädgård i sommar!

Psykopater är galna. Sverige kan vara nästa krigsskådeplats som de planerat. En hel del tyder på det. Efter andra världskriget måste en hel del sionister ha byggt upp ett enormt hat mot s.k. ”arier” och de finns i stor mängd i Sverige. Sionisters vilja att utrota ”arier” är naturligtvis ingen märklig tanke jämfört med nazisters vilja att utrota den s.k. ”jude-rasen”/”semiterna” och Israel är sjukligt rasistiskt och sionistiskt.

Det är inget märkligt. Israel är en skapelse av Rotschild-sionismen, där folket styrs av paranoia, skrämsel och offer-mentalitet, och det är naturligtvis främst sionister, som tror på sin egen utvaldhet, som flyttar dit.

En israel som jag träffade i Indien höll på med skratt-yoga, men han var så trött på Israel. Han menade att hela landet föll in i en depression varje gång men grottade ner sig i förintelsen, trodde att alla hatade dem, och att detta sedan låg kvar tills nästa gång samma tankar återigen gjorde sig påminda.

Två andra Israeler hade flyttat ifrån Israel och sade att sekterismen är så stor i Israel att man behöver minst 10 år utanför Israel för att den ska kunna släppa.

Bild på John Lennon i stridshjälm med fredsduva på
”Imagine no religion”
/John Lennon

9 reaktioner till “Ny plan – IS 2.0 eller världfred? – Fransk överste tar bladet från munnen

 1. [Tog bort för lång text]
  Frimurarna bör ses som finansmaktens hemliga organisation för infiltration av all maktstruktur.

       1. Jag föredrar att få mer specifik kritik så det går att svara mer specifikt. Nu blir svaret mkt längre eftersom du inte har preciserat.

        Även om vi håller med varandra om rätt mkt, så är uttrycket ‘Rothschild zionism’ en floskel som drar bort uppmärksamheten från det faktum att Israelprojektet var ett brittiskt geopolitiskt projekt och inget som primärt utgick från judarnas spontana vilja.
        Rothschilds förmögenhet har uppstått genom en symbios med den geopolitiken, inte som en dominerande ideolog.
        Båda sidorna söker sig till varandra genom gemensamma intressen.
        En som officiellt uppfattas som en centralfigur för zionismen Theodor Herzl, var helt omedveten när en amerikansk präst William E Blackstone, började bearbeta honom i saken på 1880-talet. Thierry Meyssan i artikeln ‘Who’s the enemy’ berättar en del av intresse i ämnet.
        https://www.voltairenet.org/article184973.html

        Vidare:
        Om hur den kristna zionismen skapades och missionerades till Usa av britterna
        Darby Made Christian Zionism for Empire
        ‘Christian preacher John Nelson Darby became the “tongue” for Foreign Zionism’ for the Empire Office operatives who
        hijacked Zionism, and made it “Christian by Mike Minnicino

        Klicka för att komma åt eirv29n46-20021129_063-darby_made_christian_zionism_for.pdf

        Darby började sitt missionerande i Usa1859 och Blackstone som Israeler har kallat zionismens fader påverkade senare president Wilson genom en text från 1891. Men Jonathan Moorhead (som verkar i Ryssland inom the Master’s Academy International , en baptistisk organisation från 1992) som i journal of the evangelical theological society år 2010 skriver om Blackstone’s roll nämner inte ens Blackmore’s viktige föregångare John Nelson Darby. Darby fö släkt med amiralen Lord Nelson.

        Klicka för att komma åt JETS_53-4_787-800_Moorhead.pdf

        …..
        I en av de kommentarer du tog bort nämnde jag Christopher Marlowe som till nyligen var tillgänglig på nätet via
        http://american_almanac.tripod.com/contents.htm
        En länk därifrån gick tidigare till samma domän men går nu till en helt annan domän.
        Originalet har nu även rensats bort i archive.org och den ändrade omdirigeringen har införts där.

        Mycket övrigt material på americanalmanac var kvar
        Eftersom originalet är borta citerar jag därför texten om Marlowe som fanns tills jag började citera den.

        ”In Christopher Marlowe’s The Jew of Malta, the main character, Barabas, is skilled in the Venetian art of turning one’s adversaries against each other to protect oneself. But Barabas foolishly fails to realize that he himself is a puppet of gamemasters at a higher level: the Knights of Malta for whom he performs as a money lender and financial wheeler-dealer. In the play’s closing, Barabas reflects triumphantly–and yet pathetically–on his modus operandi, when he says:

        ”And thus roundly goes the business; Thus, loving neither, will I live with both, 
        Making a profit of my policy; And he from whom my most advantage comes, 
        Shall be my friend.” 

        To the audience, however, Marlowe has made it quite clear that Barabas is as much the victim as the victimizer”

        Denna insats av Marlowe år 1592 föregick hans påstådda död. Eftersom Shakespeares texter av språkvetare tyder på ett samband med Marlowes ovanliga sätt att formulera sig (vilket visar sig rent vetenskapligt genom statistiska analyser) kan Marlowe ist ha gått under jorden. Om du är intresserad har jag referenser om språkvetarnas analys som har pågått under mer än ett sekel.
        …..
        Zionism: Britain’s racist tool

        Klicka för att komma åt eirv19n04-19920124_043-zionism_britains_racist_tool.pdf

        ”..In the mid-19th century the British colonialists patronized modern Zionism as a means to seize control of the Middle East, then dominated by the Ottoman Turks. The idea was to transplant European Jews into Palestine to form a colonial, militarized enclave. …
        …Israel is an Anglo-American puppet state, as it was originally conceived. The Earl of Shaftesbury, a cousin of the Foreign Secretary Lord Palmerston and one of the most powerful figures in England, was one of the first to endorse this policy in 1840. ”Syria and Palestine” are important for the British Empire, he said, adding, ”capital and population, the Jews can give it both… England has a special interest in promoting such restoration.”

        Och det projektet planerades redan under Napoleoneran då Napoleon med tysklands Leibniz politiska ekonomi som förebild ämnade utveckla Egypten med judars hjälp, men till skillnad från britterna hade Napoleon inte för avsikt att utnyttja judarna på ngt destruktivt sätt. Britterna hånade Napoleon för att vara en plagierare av Leibniz.
        ”How Britain’s Biggest Racists Created Zionism ” by Mark Burdman

        Klicka för att komma åt 7812.pdf

        Många andra på nätet använder Mark Burdman’s dokument men har utan att redovisa ändringen inskjutit ” and financiers ” i titeln.
        Sakligt är det förstås korrekt, men likväl en försåtlig ändring som minskar uppmärksamheten på det övriga brittiska etablissemanget.
        Britternas projekt inleddes senare konkret på 1840talet och inte först med Balfours inträde på scenen.

        Jag angav bla Against Oligarchy som finns lätt tillgänglig på Tarpley.net
        http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/
        Den bör du ha studerat innan du går in på mer detaljer eftersom den visar på hur falsk den etablerade historieskrivningen är beträffande bla 1800-talets dramatiska skeenden. Exempelvis avsnittet Palmerstons multicultural Zoo.
        Beträffande både den kristna zionismens och den ‘judiska’ zionismen och dess organisationer finns starka kopplingar till britternas intrigerande under 1800-talet. Tex artikeln B’nai B’rit Britain’s weapon against america
        Finns i den ovan angivna 7812.pdf

        Vad beträffar Tempelherrarna och dess koppling till frimurarna så är det ytterligare ett stort ämne och inget som etablissemanget vill diskutera.
        Eftersom frimurare på hög nivå genomflödar hela maktstrukturen blir av naturliga skäl källorna marginaliserade individer. Tex den bok jag citerade om Knights Templars är skriven under pseudonym.

        Klicka för att komma åt English_THE_KNIGHTS_TEMPLARS.pdf

        Den citerar även en uppgift från en parlamentarisk utredning under John Major om hur frimurarkretsar dominerar alla delar av maktapparaten. Och att hemliga frimurarloger som P2 figurerar för att höga politikers deltagande skall hemlighållas.

        En bok Wagner’s Hitler av Joachim Köhler https://www.amazon.co.uk/Wagners-Hitler-Prophet-his-Disciple/dp/0745627102

        innehåller ledtrådar till hur britterna övade inflytande på Rickard Wagner från unga år och hur det påverkade Hitler.

        En mkt intressant blogg under pseudonymen Sator Arepo ( det uttrycket kallas ibland djävulens fyrkant) går till hårt angrepp mot Köhler och ger många exempel på Wagners olika och till synes motstridiga uppfattningar.

        http://thinkclassical.blogspot.com/2012/04/book-review-joachim-kohler-wagners.html

        Kontentan är där ett försvar för Wagner mot anklagelser om att ha varit Hitlers läromästare.
        Jag kände till den kritiken innan jag läste Köhler och jag anser att Wagner ger både stöd till den kritikern och samtidigt stöd till Köhler.
        Därför kvarstår kopplingen till Wagner, inte som en tydlig skuld men utan tvivel en inspiration.
        Och eftersom den kritikern fokuserar på Wagner behöver han inte lägga all vikt vid Britternas roll. Emellertid har han en sida där han visar att han är fullt medveten om det. Och skriver tex i samband med Mein Kampf om Houston Chamberlain att han verkar som om han styrdes av den och tillägger eller var det tvärtom? Just det, det var tvärtom och det vet den påläste kritikern mkt väl även om han lägger till det som en knorr.
        ”….when you could go straight to quoting from Mein Kampf ? After all, that is pretty much exactly what Houston Chamberlain did. Or was that Hitler quoting from Chamberlain? Whatever! — they are all scum.”

        http://thinkclassical.blogspot.com/2012/02/british-nazification-of-wagners-legacy.html

        Enligt Köhlers bok:Ett trovärdigt ögonvittne, Elsa Bruckman berättade för historikern Karl Alexander von Müller som kände Hitler väl, att Chamberlain var en av dom som hjälpte Hitler med korrekturläsning av Mein Kampf.
        Det som den ovan nämnde kritikern inte berör är att Houston Chamberlain var den som förde ut Wagners tankar i klartext till en större tysk allmänhet. Han berör heller inte vilket inflytande flera britter hade över Wagner.
        Detta är ett tungt vägande motiv för britterna att försvara Wagner för att Tyskarna skulle tiga om Chamberlain. Överhuvud taget är britternas motiv för att skenbart stärka (‘nazistiska’) revisionister på olika håll även ett sätt att kartlägga kunniga kritiker mot segrarmakterna så att deras oliginalkällor kan tas om hand efterhand som dom dör ut.
        George Orwell/Eric Blair visste vad han talade om när han yttrade sig om hur dom trollar bort historien.
        Var beredd på att det Orwell varnade för delvis är förverkligat.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s