Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – Muslimska brödraskapet i Sverige

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har skrivit en rapport om den hemliga organisationen muslimska brödraskapet i Sverige, en organisation som valt att ha symbolen av två korslagda svärd under en Koran. En mycket intressant rapport som är väl värd att läsa.

Författarna till rapporten har olika former av empiriska och teoretiska erfarenheter om islamism som de har tillägnat sig i olika sammanhang:

”Magnus Norell har lång erfarenhet av studier kring islamismens olika uttryckssätt i Mellanöstern och Europa. Aje Carlbom har i många år intervjuat islamister i Malmö som tillhör eller har tillhört Muslimska brödraskapets ideologiska tendens. Pierre Durrani är före detta medlem i Muslimska brödraskapet med stor ”inifrån” förståelse av hur rörelsens medlemmar tänker organisatoriskt och taktiskt i olika frågor.”

Expo låter Bilan Osmanen, en kvinna som tillhör sekten islam, kritisera den rapport som avhandlar sekten i fråga, trots att rapporten tydligt anger precis den sekt-taktik som gör att hennes kritik rimligen bör tas med en stor nypa salt. Hon tar även upp ordet islamofobi och muslimers utsatthet. Jag citerar därför Sam Harris:

”Naturligtvis finns det människor som hatar araber, somalier och andra invandrare från övervägande muslimska samhällen av rasistiska skäl. Men om du inte kan skilja den sortens blinda trångsynthet från ett hat och oro för farliga, splittrande, och irrationella idéer, som tro på martyrskap, eller en föreställning om att manlig ”heder”, som innebär den virtuella förslavningen av kvinnor och flickor, så skadar du verkligen det offentliga samtalet. Allt jag någonsin har sagt om Islam hänvisar till innehållet och konsekvenserna av dess doktrin. Och återigen, har jag alltid betonat att dess främsta offren är oskyldiga muslimer, särskilt kvinnor och flickor. Det finns inget sådant som ”islamofobi.” Detta är en sorts propaganda som syftar till att skydda Islam från sekulära krafter, genom att blanda samman all kritik av den med rasism och Xenofobi.”
/ Sam Harris (Källa: Rational Wiki om Islamofobi)

“Needless to say, there are people who hate Arabs, Somalis, and other immigrants from predominantly Muslim societies for racist reasons. But if you can’t distinguish that sort of blind bigotry from a hatred and concern for dangerous, divisive, and irrational ideas—like a belief in martyrdom, or a notion of male “honor” that entails the virtual enslavement of women and girls—you are doing real harm to our public conversation. Everything I have ever said about Islam refers to the content and consequences of its doctrine. And, again, I have always emphasized that its primary victims are innocent Muslims—especially women and girls. There is no such thing as “Islamophobia.” This is a term of propaganda designed to protect Islam from the forces of secularism by conflating all criticism of it with racism and xenophobia.”
/Sam Harris (Source: Rational Wiki about Islamophobia)

Att Osmanen dessutom, med stor sannolikhet, är en av sektens ”systrar” gör henne dessutom inte till en del av det ”muslimska brödraskapet”, om hon nu felaktigt trodde det. Hon är enbart en av de ”systrar” som valt att underkasta sig brödraskapet, enligt sektens intressanta regler. Det ser man även på Wikipedias bild, där hon bär det religiösa plagg som symboliserar denna underkastelse, under både de muslimska männen och sekten islam.

Enligt den gyllene regeln som finns inom de flesta religioner är människor, såväl män som kvinnor, värda att behandlas med lika respekt, men inom islam gäller denna respekt märkligt nog enbart mellan ”bröder”, inte ”systrar” eller ”otrogna”.

Osmanen kommer f.ö. från Somalia precis som Mona Walter som bränt sin slöja och som konverterat till kristendomen, samt Ayaan Hirsi Ali som konverterat till ateismen och som här tillsammans med flera andra anger några intressanta skäl till sin religionskritik.

Det finns naturligtvis många religioner att välja på i vårt fria Sverige, inkl. pastafarianismen, där pastasilen utgör den religiösa huvudbonaden, men man bör vara väl medveten om ALLA sekters våldsamma faror, när man betraktar de på barn och vuxna påtvingade sekterna med sina medeltida ritualer.

Osmanens kritik via Expo verkar helt och hållet gå ut på den taktik som rapporten beskrivit, vilket alltså bekräftar exakt det som rapporten beskrivit.

Bloggen Religionsvetenskapliga kommentarer kritiserar rapporten, en blogg med ett motsägelsefullt namn då religion, d.v.s. blid tro på olika doktriner, står bjärt kontrast till vetenskap, d.v.s. produktionen av ny kunskap genom systematiska metoder såsom empiri och deduktion.

Socialdemokraten Torbjörn Jerlerup är också mycket hatisk och kritisk mot rapporten. Jerlerup kallar sig ”liberal” fastän han skyddar en extremt bokstavstroende doktrin som är allt annat än ”liberal”. Jerlerup säger sig stödja ”arbetarrörelsen” fastän han är med i ett parti som håller på att krossa arbetarrörelsen genom osolidarisk globaliseringspolitik åt asylbaroner och monopolkapitalister. Jerlerup säger sig vara för piratrörelsen och personlig integritet fastän han är med i partiet som stått för ”Bodströmsamhället”. Han talar om ”vänsterns kamp för sociala skyddsnät” fastän hans parti varit med och nedmonterat skyddsnäten allt sedan EU-inträdet och realpolitiskt är mer höger än Moderaterna före 1990.

Jerlerup använder ord som ”rasism” fastän rapporten inte avhandlar raser eller etniciteter, men endast en mycket extrem och bokstavstroende sekt. Rapporten avhandlar alls inte alla som kallar sig ”muslimer”, de som i praktiken är sekulära. Jelerup skriver vidare:

”Tänk dig att myndigheten MSB hade gett ut en rapport om att amerikanska Ku Klux Klan styr Socialdemokraterna, utan att presentera ett enda bevis för det? Hur hade det sett ut?”

Snarare skulle jag vilja jämföra den fascistiska sekten ifråga med den inre kärnan av det tyska imperialistiska nationalsocialistiska partiet långt innan valet 1933. Självklart fanns det snälla nazister, men alla nazister var alls inte snälla. Låt säga att 10% var mer ideologiskt indoktrinerade. Tja, det är full jämförbart med den segregerade förorten där ca 10% stödjer extrem islamism.

Det är dessutom skillnad på olika riktningar av islam. Problemet med islam ligger enligt Salman Rushdie, som fick en fatwa på sig, i följande:

Västs misstag var att sätta Huset Saud på tronen av Saudiarabien och ge dem kontrollen över världens oljerikedom, vilket de sedan använde för att sprida Wahhabism-Islam
/ Salman Rushdie (Källa: https://www.goodreads.com/author/quotes/3299.Salman_Rushdie)

The mistake of the West was to put the Sauds on the throne of Saudi Arabia and give them control of the world’s oil fortune, which they then used to propagate Wahhabi Islam.
/ Salman Rushdie (Source: https://www.goodreads.com/author/quotes/3299.Salman_Rushdie)

Enligt mig ligger problemet med alla religioner hos de religiösa själva. De har alla så många likheter med oss ateister. Ingen religiös tror längre på några andra av de tusentals olika gudar som skrotats genom den mänskliga historien. Det är bara den sist påhittade guden, Demiurgen, som skiljer oss åt, såsom barnets tro på jultomten och flygande renar skiljer det från den vuxne.

Mer intressant:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/07/07/dokumentarfilm-fran-norge-om-det-muslimska-brodraskapet/

9 reaktioner till “Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – Muslimska brödraskapet i Sverige

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s