Kritik – Sverigedemokraterna underkastar sig Nato vilket kommer skapa fortsatt asylkaos för Sverige

Tidigare skrev jag en artikel som poängterade att det inte framgår om Sverigedemokraterna är för alliansfrihet och neutralitet. Numera verkar det framgå att Sverigedemokraterna är eniga med högern, sossar och flera miljöpartister, d.v.s. monopolkapitalets lakejer (det militärindustriella komplexets lakejer) deras färgrevolutioner, terrorism och atomkrigshets, d.v.s. exakt en av de saker som skapat asylkaoset, förutom överbefolkningen och den påföljande miljöförstöringen, kanske rentutav den totala förintelsen.

Den nya lydelsen ur Sverigedemokraternas politik är nämligen följande:

”Sverigedemokraterna menar att det är statens kärnuppgift att värna vår frihet och att hävda vår territoriella integritet och vi anslår därför kraftigt ökade medel till Försvarsmakten med målsättningen att nå en nivå av 2,5 % av BNP. Sveriges försvarspolitik ska fokusera på försvaret av Sverige. Genom att stärka vårt eget försvar, genom att fullt ut verka för ett nordiskt försvarssamarbete och genom partnerskapet för fred med NATO tar Sverige sitt säkerhetspolitiska ansvar.

När Sverige återfått ett existensförsvar är det rimligt att Sverige åter bidrar med militärt bistånd i fredsskapande och fredsbevarande insatser med FN-mandat bakom. Det är en balanserad inställning långt från både isolationism och förlorad självständighet.”

Det är visserligen bra att Sverigedemokraterna vill bygga upp ett nytt modernt försvar. Alla länder behöver det såsom världen tyvärr ser ut. Givetvis är det bra att det delvis är inställt på ”territoriell integritet”, men vi behöver även bygga upp ett försvar mot det som är det verkliga hotet i dag, d.v.s. mot färgrevolutioner understödda av USA, som i Ukraina, d.v.s. revolutioner mot demokratin. Det hela världen idag behöver är dessutom ett försvar mot terrorism understödd av USA, Israel, Saudiarabien och Turkiet etc.

Det är därför vi behöver en kombination av allmän värnplikt och modern teknologi, d.v.s. det som visat sig effektivt mot terrorismen och statsterrorismen mot ex. Syriens demokrati. Därför tror jag att det är synd att Sverigedemokraterna har tagit bort den allmänna värnplikten ur sitt program.

Vad som anses vara ”allmän värnplikt” borde kanske hellre ytterligare förtydligas? Jag anser det vara självklart att det ska handla om ett fullgott försvar inkl. ett välbeväpnat hemvärn. Det är rimligt att ett en svensk soldat eller svensk hemvärnsman naturligtvis betraktar sig som svensk och värderar yttrandefrihet och demokrati högt. De andra ”svenska medborgarna” som inte känner sig ”svenska” måste trots detta underkasta sig ”allmän värnplikt”, en värnplikt som ev. kan hjälpa dem att bli Sverigevänligare, ex. avprogrammeras från samhällsfarliga doktriner som riskerar Sveriges väl.

Det är också bra att Sverigedemokraternas är för ett nordiskt försvarssamarbete, något vi länge haft med ex. Finland, vilket gör norden till en stark fredlig och neutral buffertzon, även om det skärpta Finland beklagat svenska sossars, miljöpartisters och borgares galna nedrustning, förmodligen även beklagat Nato-vurmen som nu gjort vår gemensamma neutrala zon mindre. Att vurma för Nato hjälper nämligen inte norden till samverkan med Finland, snarare anser jag att vi hellre bör hjälpa det sannolikt ofrivilliga krigsbrotts-Norge ut ur Nato.

Men att gå på bomb-politikeradelns Nato-vurm-linje anser jag vara ett tveksamt val för Sverige om man är motiverad att vara Sverigevänlig på riktig. Det är tvärtom att göra sig till måltavla för kärnvapen, samtidigt som ”försvarshjälp” från andra Nato-länder knappast kan existera ändå vid ett eventuellt kärnvapenkrig. Hela Europa kommer i princip vara ödelagt vid ett kärnvapenkrig mot Ryssland eftersom EU är oerhört svårt att försvara mot kryssningsmissiler.

Visserligen skulle politikeradeln kunna vara för Nato som ett slags försäkran om att inte bli attackerat av Nato eller deras proxy-arméer som attackerat land efter land i världen, oavsett om de varit demokratier eller ej, och mördat miljontals människor sedan 1945. Visserligen skulle Sverige på så vis kanske kunna undgå mord på miljontals människor kortsiktigt, likt en butiksföreståndare som räddhågset betalar maffian procent för ”beskydd”.

Man bör då rimligen fråga sig om det verkligen är långsiktigt hållbart? Jag anser att sådan feghet är helt fel väg att gå. Vi kan vara neutrala och ändå ha goda relationer med stormakterna, ex. köpa materiel från både Ryssarna och Natoländer för vårt eget självständiga konventionella totalförsvar, ett totalförsvar som till största delen bör vara statligt och producerat i Sverige. Långsiktigare är således att ha lite djävla ryggrad, menar jag.

Kanske menar Sverigedemokraterna att vi av säkerhetsskäl bör vara nära Nato under återuppbyggnaden av Sveriges försvar, eller rentutav under den tid då Sverige rensas ut från demokratiproblem? Det framgår inte. Det skulle ev. kunna vara slugt, men då måste man rimligen ha resten av politikeradeln med sig på att stänga gränserna och häkta/avvisa/deportera potentiella terror-problem dit där de hör hemma. Då är det intelligent, inte annars. Så länge problemet växer i Sverige är det ointelligent. Då är Nato-pengarna förmodligen helt bortkastade, t.o.m. kontraproduktiva.

En annan sak som inte framgår är om Sverigedemokraternas kan vara enigt med Nato-agendan om konstanta krig eftersom det i största utsträckning drabbar ”muslimer”, men det kommer de nog knappast erkänna och det vore dessutom synnerligen korttänkt med tanke på att alla som kallar sig ”muslimer” inte är emot demokrati och yttrandefrihet eller ens vill förstöra Sverige genom massmigrationen och dennas effekt på populationen i Sverige. De är enbart sekulära människor som flyr de problem som extrem islamism och Washington skapat tillsammans med pengar från Wahhabismen.

Riktiga flyktingar är sannolikt oftast kvinnor som söker fristad för sig och sina barn medan kriget härjar. Män är inte att betrakta som flyktingar utom i undantagsfall, anser jag, ex. Salman Rushdie som har en fatwa på sitt huvud. Fega skäggiga barn eller fullvuxna män är oftast inga ”flyktingar”, men enbart fega män som inte ställer upp på sitt land när hemlandet behöver dem.

Nato-krigen löser inte heller överbefolkningen eftersom barnaföderskorna inte drabbas, men nästan enbart männen och i viss mån barnen då länder utsätts för sanktioner eller terrorbombningar av terroristerna såsom ex. Syrien. Terrorn och ”kriget mot terrorismen” orsakar givetvis onödigt lidande, migration och asylkaos, men det är framförallt överbefolkningen och Nato som skapar misären som orsakar migrationen, förutom att vi inte spärrar den och avvisar den så att beteendet upphör, samt hjälper de lidande människorna till fred och nedväxt av populationen i sina egna länder.

När barnaföderskorna yttermera ynglar av sig i Europa, enligt religionens påbud, och sätter stämpeln ”muslim” i rumpan på sina oskyldiga barn, ev. misshandlar sina barn grovt genom att skära av dem den känsligaste och trevligaste delen på snoppen, och sedan drar med dem till Wahhabismens moskéer, som politikeradeln välkomnat, ev. hotar sina barn med dödsstraff om de begår apostasi, ja, då har vi inte löst något problem alls, vare sig för Syrien eller för Sverige, men istället skapat ytterligare ett problem för Sverige och på lång sikt även för resten av norden och världen, inkl. för sekulära muslimer.

SD bör således göra sig av med sin bomb-Nato-retorik, anser jag, och vara ”socialkonservativa” på riktigt, d.v.s. ta oss tillbaka till det svenska folkhemmet, det som byggdes av svenska folket under Olof Palme och ledare före honom, d.v.s. det som dagens s.k. ”socialdemokrater”, s.k. ”miljöpartister” och borgare gör sitt bästa för att rasera genom sin satans ”frihandel”. Att ställa sig emot detta vore att ställa sig mot etablissemanget. Det vore att utgöra ett verkligt alternativ till dem, likt Vetenskapliga partiet gör.

Ur folkets kraft i september 2018 med minst 51% Sverigevänlighet för det svenska folkhemmet kan vi sedan hjälpa andra länder med långsiktiga bistånd, försvar och fred mot Natos och terrorismens satans mördare. Det vore ”svenskt” på riktigt och för ”demokrati” på riktigt, anser jag. Feghet är släkt med lydnad och underkastelse så var modiga Sverigedemokrater! Samverka inte med den gnidna djävulen! Det kan aldrig bli rätt genom att man gör fel, så enkelt är det, så gör rätt!

5 reaktioner till “Kritik – Sverigedemokraterna underkastar sig Nato vilket kommer skapa fortsatt asylkaos för Sverige

 1. Att verka för nordiskt partnerskap för fred med Nato, är troligen inte detsamma som att ansluta sig till medlemskap i Nato. Men formuleringen är luddig och tveksam. Att verka för fred tillsammans med är OK. Vad som skulle hända vid en konflikt uttalas däremot inte.

  Ryssland kommer aldrig starta ett krig varken med Sverige eller något annat europeiskt land.
  Och varför skulle de ha för intresse av det. Det måste man fråga sig? Ukraina krisen hade aldrig blivit av om inte Nato flyttat fram sina positioner i Baltstaterna mot Ryssland.

  Inget europeiskt land har fått lida mer helvetes kval av kriget som en konsekvens av Hitlertysklands invasion. Inget land i västvärlden har drabbats värre av kriget än Ryssland.

  Rysshotet i medierna är bara en amerikansk propagandakampanj påhejad av EU:s USA-vänliga lobbyorganisationer som knähund och lyd-organisation. Sverige är bara en av andra svansviftare åt ”husse”(USA).

  Sverige sitter sedan länge kvar i kalla-krigs-tänkandet sedan andra världskriget och samarbetet med USA som pågått kontinuerlig. Sverige kan inte/vill inte eller förmår inte, dra sig ur p.g.a. historiska handelsförbindelser, mångårigt militärt och diplomatiskt samarbete samt teknologiskt utveckling och teknikstöd.

  USA har makten att ekonomiskt, och teknologiskt attackera länder genom bojkott av varor samt teknologi. Det är ett historiskt faktum. T.ex. har vissa länder i Europa drabbats när de ville utveckla samarbete med bl.a. Cuba när Castro satt vid makten. Men det kommer sannolikt framöver bli en ändring på det i samband med att USA tappar sin ekonomiska roll som stormakt. Kvar blir den militära supermakten som man med alla medel vill upprätthålla. (hotbilder , skapa konflikt och krig).

  Big business
  När den amerikanska vapenlobbyn, propagandan och det militärindustriella komplexet styr presidentvalet, blir det legalt att t.o.m. handla med djävulen själv. Göra vapenaffärer på över 110 miljarder dollar till Saudiarabien som för närvarande befinner sig i krigstillstånd mot Jemen. Moralen når inte längre än pengarnas slutstation. War is money.

  1. Riktigt. Har man nordiskt partnerskap för fred med Nato OCH med Ryssland kan det inte missförstås, men samövar man enbart med USA, vars ev. kärnvapenbestyckning dessutom inte förtullats, så ser det givetvis inte bra ut. Formuleringarna är sannolikt till för att lura Svenska folket och vår demokrati, men det lurar inte ryssarna.

   USA verkar planera en fullkomligt galen självmordsattack mot Kina och Ryssland. Ryssland kommer kanske vedergälla en attack från USA med en attack mot Europa. Det är problemet. Därför bör man inte ens ta i Nato med tång, ännu mindre samöva och dra in oförtullade amerikanska kärnbestyckade fartyg in på svenskt vatten.

   Riktigt. Ryssarna har i princip allt de behöver i Ryssland. De har förmodligen inget större intresse av Europa mer än som handelspartner för att sälja resurser eller köpa lyxvaror. Riktigt. Ukraina-krisen började med en statskupp mot demokratin i Ukraina. Det är ett djävla liv om Rysslands demokratiska annektering, men mindre liv om Israels fullkomligt olagliga etniska rensning, eller stölden av Kosovo från Serbien. Det är USA som driver fram krigen inom EU. Vi bör därför lägga ned Nato. Nato är inte i EU:s intresse, tvärtom.

   Det är också riktigt. De enda som möjligtvis drabbades värre än Ryssland av kriget var väl i så fall tyskarna själva, vilket får mig att fundera på vem som egentligen stod bakom Hitler. Förmodligen bankirer med samma bakgrund som den läkare som försåg honom med droger och många av de som sitter i Bilderberggruppen idag.

   Rysshotet i medierna kommer sannolikt av se sionistiska ägarförhållandena. Svensk politikeradels svansviftare beror väl sannolikt på Arla grynings mord på svenska ministrar på order av dessa sionister, förmodligen är det Henry Kissinger, en välkänd psykopat och mördare.

   Det är enbart det privatägda militärindustriella komplexet som vill hålla sig kvar i kalla-kriget-tänkandet. Det är fullkomligt odemokratiskt. Vanligt folk vill inte ha det och det är folket som får betala via skattsedeln eller genom sin fattigdom. När en amerikansk president attackerar dessa globala krigshetsare får han bekymmer. När han skjuter missiler eller säljer vapen till diktaturer så håller de käften.

   Man behöver inte samöva med Nato för att ha kvar historiska handelsförbindelser, mångårigt militärt och diplomatiskt samarbete samt teknologisk utveckling och teknikstöd. Man kan fortsätta köpa detta på en öppen marknad.

   USA:s bojkott av Ryssland har fått motsatt effekt. Det har stärkt Ryssland. USA skulle aldrig bojkotta Sverige för då öppnar vi samverkan österut. Sverige sitter i guldstold. USA:s problem är snarare att massvis med länder vill att de ska förlora sin makt. De har gjort sig impopulära i hela världen med sitt vurmande för Israels etniska rensning och alla invasioner och olagliga massmord sedan 1945. Hela världen längtar efter ett nya valutor och befrielsen från petrodollarn som är baserad på luft och intet.

 2. Människor i Sydkorea demonstrerar mot att USA installerat robotsystem där riktade mot Nord.
  De vill inte ha en upptrappad konflikt där de blir krigsoffer för något som USA i huvudsak är grunden till (gemensamma militärövningar och vapenskrammel utanför Nordkoreas kust).
  Inte ett dugg konstigt att det retar Nordkorea.

  Precis på samma sätt som när Nato vapenskramlar utmed Ryssland gränser på Nordkalotten eller i Östersjön.
  Lägg ner ”Nato” för fredens skull. Det finns inte längre någon Warszawapakt eller hot från det hållet. Då behövs inte heller Nato. Det är fullständigt obegripligt och idiotiskt det våra europeiska kollegor och politiker håller på med, dvs att gå på USA:s vapenskrammel och propagandahotelser.

  Det verkar nästan som de är ute efter ett tredje världskrig och förbereder ett sådant utan logiska och förnuftiga skäl. Det finns inga rimliga skäl för att bedriva propagandistiska skräckbilder om att vi är hotade av någon.

  1. Jag tror det blir fred.

   Människor i Sydkorea demonstrerar möjligtvis mot att USA installerat robotsystem där riktade mot Nord och/eller Kina, men det är förmodligen korruption som ligger bakom det hela. Hoten är till för att folket ska känna att det finns anledning att spendera sina pengar på vapen som ingen vill ha eller behöver.

   Det är ytterst tveksamt om Sydkorea skulle kunna försvara sig mot kryssningsmissiler från Nordkorea effektivt. Europa har samma problem med kryssningsmissiler från Ryssland enligt Paul Craig Roberts. Det verkar inte finnas något fullgott försvar mot kryssningsmissiler. De är svåra att upptäcka och svåra att skjuta ned.

   Nej det är inte konstigt att det skapar ont blod när USA är ute och skramlar långt bort från sina egna gränser, men man bör se det för vad det är, nämligen skrämsel som ska skapa panik.

   Riktigt. Nato borde lagts ned samma ögonblick Warszawapakten föll samman, men ingen amerikansk president sedan 1945 har lyckats stoppa monopolkapitalisternas militärindustriella komplex … än.

   Det är INTE fullständigt obegripligt vad våra politiker håller på med, dvs att gå på USA:s vapenskrammel och propagandahotelser, men det är förmodligen både korrupt och idiotiskt, vilket är nära släkt.

   Det verkar endast logiskt med förbereder för ett nukleärt världskrig om man betänker att USA nu tappar världsherraväldet och inte verkar kunna stoppa skeendet, men inte ens det är logiskt. Det är kört för dem hur de än gör. Alla ogillar dem utom Israel.

   Det enda rimliga skälet för de propagandistiska skräckbilderna om att vi är hotade av ryssen är för att behålla herraväldet en liten liten stund till medan monopolkapitalet kramar ur de sista slantarna ur olika nationers korrupta politiker i olika meningslösa vapenkontrakt.

   Vägen ut ur eländet heter folkupplysning och att rösta på ett parti med lite ryggrad och hjärna.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s